.

Економічна суть ринку праці (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6127
Скачать документ

Курсова робота

з макроекономіки на тему:

“Економічна суть ринку праці” Зміст

Вступ

1. Ринок праці і зайнятість: теоретичний аспект

2. Структура і механізм функціонування ринку праці

3. Робоча сила і безробіття

Державна політика зайнятості в Україні

4.1. Стан ринку праці в Україні

4.2. Молодіжна політика зайнятості: розробка спеціальних програм

Державне регулювання зайнятості

Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку праці

України

Висновки

Список літератури

Вступ

Глибоке і справді дивне збагнення суті поведінки особистості і
взаємовідносин в суспільстві досягається за допомогою економічної
теорії. У науковому плані цей метод збагнення суті поведінки людини
представляє інтерес остільки, оскільки допомагає нам зрозуміти важливі
сторони нашого життя. Хоч теорія поведінки і проста, проте вона
досить-таки переконлива, оскільки в суті являє собою системний підхід до
аналізу економічних проблем.

Метою цієї роботи є проведення економічного аналізу поведінки
роботодавців і взаємовідносин між ними і працівниками.

Справа в тому, що відносини в області зайнятості це найбільш важливі
відносини в нашому житті, і саме тому ця сфера привертає до себе так
пильну увагу з боку законодавців. Тому глибоке знання фундаментальних
основ економіки праці грає ключову роль в розумінні безлічі соціальних
проблем і явищ.

Таким чином, вивчення проблем зайнятості і економіки праці загалом
необхідне для розуміння наслідків політичних рішень в області трудових
відносин, приємних або що обговорювалися урядом.

1. Ринок праці і зайнятість: теоретичний аспект проблеми

Особлива увага на загальному ринку належить ринку робочої сили. Основною
ознакою переходу від простою до загального товарного виробництва є
перетворення робочої сили в товар. Це сталося по двох причинах:

Завдяки позбавленню виробників засобів виробництва і всіх джерел
існування, крім їх здібності до праці;

Завдяки представленню працівником юридичної свободи, права продавати їх
робочу силу з власної волі.

На основі товарної форми робочої сили сформувався ринок цього товару, де
трудящі, власники робочої сили, утворять пропозиції цього товару, а
підприємці, власники капіталу, утворять попит на робочу силу.
Співвідношення пропозиції і попиту формує ціну робочої сили, яка
виражається в заробітній платі. Чим вище вартість робочої сили, тим вище
попит на труд, тим менше число зайнятих. Між рівнем заробітної плати і
числом зайнятих існує зворотний зв’язок.

Потрібно визнати, що поняття “труд” унікальне. Трудові послуги можна
надати, самих же працівників не можна ні купити ні продати. Більш того
оскільки трудові послуги невіддільні від самих працівників, то умови їх
придбання часто не менш важливі, ніж сама їх ціна. Іншими словами, при
наймі не грошові чинники, такі як умови праці, небезпека отримання
виробничих травм, характер керівника, існуючі уявлення про
“справедливість” у відношенні до людей і інші грають більш важливу роль
на ринку праці, чому, наприклад, на товарних ринках.

Можна сказати, що умови, в яких роботодавці придбавають, а працівники
пропонують свої послуги в сфері праці, утворять свій ринок по декількох
причинах.

По-перше, існують організації, метою діяльності яких є сприяння розвиток
контактів між покупцями і продавцями трудових послуг, яке здійснюється
через оголошення типу “на роботу потрібні”, через бюро профспілок по
найму, через агентства по найму і т.д.

По-друге, поле встановлення такого роду контактів між двома сторонами
відразу ж відбувається обмін інформацією про ціну і якість. Подача заяв
про прийом на роботу, ділові співбесіди і навіть усна інформація від
друзів все це ілюструє виникаючий обмін інформацією на ринку праці.

По-третє, по досягненні домовленості набирає чинності певний трудовий
договір гарантії зайнятості, в якому відбиваються питанням оплати праці,
умов праці, стабільність роботи, що пропонується, і термін, на який вона
розрахована. Іноді такий договір може носити офіційний характер,
наприклад, колективний договір між профспілкою і роботодавцем. У інших
випадках угода письмово взагалі не оформляється, і тоді воно має
неофіційний характер, і сторони в межах своєї практики і досвіду
перевіряють взаєморозуміння. Проте, доцільно вважати, що, як правило,
взаємовідносини в сфері зайнятості регулюються на основі контракту
(договору).

Остаточним результатом операції між працівником і роботодавцем на ринку
праці є розподіл людей по робочих місцях при певних ставках оплати
праці. Розподіл в сфері праці служить не тільки інтересам окремих
працівників, але і потребам суспільства загалом.

Таким чином, саме через ринок праці найбільш важливий національний
ресурс труд розподіляється по фірмах, організаціях, галузях, регіонах і
професіях.

2. Структура і механізми функціонування ринку праці

У західних економічних теоріях ринок праці розглядається як ринок, де
реалізовується лише один з інших виробничих ресурсів. При цьому
виділяються чотири основних концепції до аналізу функціонування
сучасного ринку. Згідно з першою концепцією, якої дотримуються
неокласики (Дж.Перрі, Р.Холл, М.Фелдстайм) і прихильники концепції
економіки пропозиції (Д.Гилдер. А.Лаффер і інш.), ринок праці, як і всі
інші ринки, діє на основі цінової рівноваги. Саме ціна робочої сили
(заробітна плата) регулює попит і пропозицію робочої сили. Ціна на
робочу силу гнучко реагує на потребі ринку, збільшуючись або меншаючи в
залежності від попиту і пропозиції. При цьому рівновага виключає
безробіття.

Відповідно до моделі цінової рівноваги, індивід “інвестує в
кваліфікацію” доти, поки не знижується норма прибутку на ці вкладення.
Наявність безробіття пояснюється її добровільним характером і прагненням
працівників до максимально вигідної роботи.

Кейнсіанци і монетарісти розглядають ринок як явище постійної і
фундаментальної не рівноваги. Вони виходять з того, що ціна робочої сили
жорстко фіксована і практично не міняється регулювальником ринку, тому
вона повинна бути приваблена ззовні державою. Представником школи
монетарістів виходять з жорстокої структури цін на робочу силу, більше
за те з передумови їх однонаправленого рішення.

Школа інстітуционалістів основну увагу приділяє аналізу професійних і
галузевих відмінностей в структурі робочої сили і відповідних рівнів
заробітної плати.

Марксистська теорія розглядала ринок праці як ринок особливого роду,
особливість якого пояснюється різницею товару “робоча сила” і фізичного
капіталу. Якщо робоча сила в процесі праці створює вартість, то всі інші
види ресурсів лише переносяться на нову вартість самим трудом. У зв’язку
з цим ринок робочої сили, підкоряючись загальним ринковим
закономірностям, має істотні особливості, оскільки сама робоча сила як
суб’єктивний чинник виробництва, будучи товаром, може в також час
активно впливати на співвідношення попиту і пропозиції і на свою ринкову
ціну.

Об’єктами ринку праці виступають товар, попит і пропозиція.

Що стосується товару, то частіше за все передбачається, що ним є робоча
сила, що визначається як сукупність фізичних і розумових здібностей
людини, які вживаються на виробництво товарів і послуг. Це специфічний
товар, який:

а) не відчужується від його власника найманого працівника в процесі
купівлі-продажу;

б) є живим, одушевленим товаром, а купівля його використання підприємцем
в течії якогось часу отримала назву найма;

в) зумовлює продовження відносин роботодавця і найманого працівника аж
до його звільнення;

г) має ту особливість, що носієм його є людина з всіма його правами в
суспільстві;

д) грає вирішальну роль в створенні прибутків суспільства;

е) не можна покласти на зберігання, як це можна зробити з іншим товаром;

ж) не приносить прибутку, якщо його не продати, і крім того, вимагає все
нових життєвих благ для його підтримки і ін.

Розглянемо тепер другий об’єкт ринку праці попит на робочу силу.
Виділяють індивідуальний і сукупний попит.

Індивідуальний попит це попит окремого роботодавця. Він залежить від:

попиту на продукцію фірми;

стану виробництва;

якості робочої сили.

Рішення про пропозицію своєї робочої сили приймають самі працівники.
Важливу роль в цьому грають: схильність до професії; престиж праці і
фірми-роботодавця; можливість реалізувати творчі здібності; культурні
або релігійні інтереси і т.п.

Основним матеріальним стимулом виступає заробітна плата: чим вище її
рівень для окремих працівників, тим більше працівників пропонують свій
труд і тим більше вони бажають працювати.

Пропозиція робочої сили формується під впливом ряду різноманітних
чинників:

приріст величини трудових ресурсів;

співвідношення зайнятого і незайнятого населення;

особливості пенсійного законодавства;

культура і релігія і ін.

Основними суб’єктами ринку праці є найманий працівник, як власник,
носій і продавець своєї робочої сили, і роботодавець-покупець даного
товару.

Важливими умовами здійснення процесу купівлі-продажу товару робоча сила
є:

юридична свобода працівника по своєму розсуду розпоряджаються своїми
здібностями робочої сили;

відсутність можливостей господарювання свого як джерела отримання всіх
потрібних для життя коштів або відсутність інших умов існування;

наявність на ринку праці покупця, що пред’являє попит на робочу силу
певної кваліфікації і професійного профілю.

Ринок праці може бути гнучким або жорстким в залежності від того, які
відносини складаються між найманими працівниками і роботодавцями, як і
якими силами регулюються ці відносини.

Гнучкість ринку праці передбачає:

а) велику територіальну і професійну мобільність трудящих;

б) гнучкість витрат на робочу силу;

в) гнучкість внутрішньогалузевої і міжгалузевої диференціації заробітку;

г) гнучкість в управлінні людськими ресурсами на рівні підприємств;

д) гнучкість використання трудящих у всіляких формах найма і інш.

Жорсткий ринок праці відрізняється наступними характеристиками:

а) гарантія зайнятості;

б) стабільність зайнятості;

в) забезпечення трудящих стабільними прибутками;

г) стабільність зміст роботи;

д) безпека роботи.

На думку багатьох економістів, жорсткий ринок праці є причиною зростання
безробіття.

3. Робоча сила і безробіття

Під поняттям “робоча сила” маються на увазі ті працівники, грудці понад
16 років, і хто або вже має роботу або активно зайнятий її пошуком, або
хто чекає, що після звільнення з роботи до його послуг знову звернуться.
Ті індивідууми, що знаходяться на ринку праці, хто не має роботи за
винагороду, складають ряди безробітних. Люди, які не зайняті на роботі,
не шукають роботи і не чекають, що їх роботодавець знову дасть їм робоче
місце, не прираховуються до робочої сили. Отже. Сукупна робоча сила
складається із зайнятих і безробітних. Якість і кількість робочої сили
на кожному конкретному ринку праці постійно міняються і потік
працівників, що міняють ринок праці, вельми значний. Розглянемо чотири
основних потоки між ринками:

1. Наймані працівники, що мали роботу, стають безробітними або в зв’язку
з тим, що вони з власного бажання йдуть з роботи, або тому, що їх
звільняють з ініціативи адміністрації.

2. Безробітні працевлаштовуються в зв’язку з тим, що їх наймають на
роботу на нове місце, або їм знову надають те місце, з якого їх раніше
тимчасово звільнили.

3. Ті, хто входить до складу робочої сили, незалежно від того мають вони
роботу чи ні, можуть вийти з категорії робочої сили в зв’язку з відходом
на пенсію або вирішивши не шукати роботу за плату.

4. Ті ж, хто ніколи не працював і не шукав роботи, поповнюють ряди
працівників, уперше входячи в робочу силу, а ті, хто вийшов з робочої
сили входять в її склад.

Відношення чисельності безробітних до чисельності робочої сили і є
рівень безробіття. І хоч ця величина вельми приблизна, і створює певні
неточності, все ж це частіше за все величина, що згадується, необхідна
для оцінки стану ринку.

Кількість зареєстрованих безробітних по регіонах

1998 1999

у тому числі

у тому числі

Всьго жінкі молодь

до 28 років Всьго жінкі молодь

до 28 років

Україна

Автономна Республіка Крим

області

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

акарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

м. Київ

м.Севастополь 637067

21323

20401

22830

34409

50698

27463

21708

20004

37237

29382

20402

31209

58720

16814

6667

25269

18769

22594

21043

34181

10525

20642

17506

9736

27826

8290

1419 416507

15030

13622

13046

25974

37241

16436

12398

14068

21545

18384

13760

22672

35446

10906

4894

16492

11366

14746

12570

23190

7145

13989

11561

6077

16266

6573

1110 197205

5361

6018

8182

9425

14254

10186

6398

5987

11791

10484

6172

8490

19048

4849

1560

8044

6416

7738

8057

9009

3278

6869

5154

3072

9522

1534

307 1003216

34872

29462

32093

69195

79614

42878

35859

30501

57121

44264

30304

44851

90144

26283

12049

38042

34841

38459

32806

55658

16191

23343

27507

18832

42363

12915

2769 620417

23912

18384

18091

46585

55044

24201

20340

19954

32087

26398

19443

30286

51501

16111

8068

23050

19407

23650

19375

34810

10242

15632

17332

10965

23703

9764

2082 319064

9653

9417

11164

19997

24750??????????????????????????????????????????????????????????????

Коли рівень безробіття складає порядку 5%, то вважається, що положення
на ринку праці напружене для роботодавця, а те свідчить про те, що
загалом робочих місць багато. У тому випадку підприємці навіть
випробовують ускладнення в тому, яким чином заповнити вакансії, що є.
Така ситуація свідчить і про те, що більшість з тих: хто не має роботу,
в стані досить швидко знайти роботу. Якщо ж рівень безробіття стає
вищим, скажемо досягне 7% і більш, то в цьому випадку ринок праці
вважається ненапруженим в тому значенні, що існує великий вибір робочої
сили, і наймачі можуть без проблем знайти собі відповідні кандидатури на
вакансії місця. Коли кажуть, що положення на ринку праці ненапружене, це
не означає, що ніде немає ніякого дефіциту. Коли ж кажуть, що ринок
праці в напруженому стані, це, проте, може означати, що відносно деяких
видів професій або робочих місць число тих, хто шукає роботу, перевищує
число вакансій при домінуючій заробітній платі.

Державна політика зайнятості в Україні

4.1. Стан ринку праці в Україні

Що стосується стану ринку праці в Україні, то потрібно зазначити, що в
Україні в 1996 році значно активізувалося рушення робочої сили.

У державну службу зайнятості за січень-квітень 1996 року з питання
працевлаштування звернулося 282,3 тис. громадян, не зайнятих трудовою
діяльністю, що на 37% більше, ніж за останні чотири місяці
(вересень-грудень) 1995 року. Чисельність безробітних, в порівнянні з
початком року, виросла на 70,7% і на кінець квітня 1996 року становила
216,6 тис. чоловік. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття загалом в
Україні протягом вказаного періоду збільшила на 0,3 процентних пункту і
склав на кінець квітня 1996 року 0,8% працездатного населення
працездатного віку. Самим високим він залишався в Івано-Франківській
області (2,4%), Львівській області (1,8%) і Волинської області (1,7%).
(Вказаний рівень безробіття засновується на офіційно зареєстрованих
даних. Однак, він не відображає дійсної картини безробіття, а отже і
рівня зайнятості в Україні, оскільки має місце низький рівень звертання
населення в центри зайнятості).

Рівень зайнятості населення за статтю, віковими групами

та місцем проживання у 1998 р.

Відсотків до кількості обсеженного населення відповідної вікової групи

Всього 15-19

років 20-29

років 30-39

років 40-49

років 50-59

років 60-70

років

Все населення

жінки

чоловіки

Міське

жінки

чоловіки

Сільське

жінки

чоловіки 62,8

60,8

64,9

61,5

59,2

64,1

65,6

64,7

66,7

19,7

20,4

19,1

16,4

16,9

16,0

27,7

29,1

26,5 67,7

68,6

66,8

67,0

67,3

66,7

69,4

72,0

66,9 80,8

81,3

80,3

79,7

79,6

79,9

83,6

85,8

81,5 83,5

84,2

82,7

83,2

83,4

82,9

84,5

86,8

82,1 67,7

61,0

76,0

65,9

58,5

75,3

71,2

66,2

77,7 30,6

26,1

37,0

21,6

15,9

29,8

44,1

41,3

48,3

При сприянні служб зайнятості в течії січня-квітня 1996 року
працевлаштовано 77,8 тис. незайнятих громадян, що на 13,6% більше, ніж у
відповідному періоді в 1995 році.

Зростання об’ємів фіксованого ринку праці привело до поглиблення
незбалансованості між пропозицією робочої сили і попитом на неї. Так.
Якщо в течії останніх 4 місяців 1995 року щомісяця, в середньому,
реєструвалося біля 19,5 тис. безробітних, то в течії січня-квітня 1996
року, відповідно 42,4 тисячі.

У той же час, число оголошених підприємствами вакансій скоротилося на
2,7 тис. місць: з 77,6 тис. місць на початок січня до 74,9 тис. місць на
кінець квітня 1996 року.

Кількість зареєстрованих, не зайнятих трудовою діяльністю, громадян на
кінець квітня досягла 260,2 тис. чоловік, і в 3,48 рази перевищило попит
на робочу силу.

Серед 216,6 тис. безробітних, які перебували на обліку в службі
зайнятості на кінець квітня 1996 року, жінки становили 68,2% молодь до
28 років 34,3%, і кожний четвертий звільнений в зв’язку із змінами в
організації виробництва.

Згідно з інформацією, яка поступила від господарських суб’єктів,
очікується збільшення темпів звільнення працівників майже у всіх галузях
народного господарства, особливо в галузях невиробничої сфери. Так, в
течії січня-березня 1996 року з установ охорони здоров’я, фізкультури і
соціального забезпечення звільнено 2 тис. чоловік, що в 4,1 рази більше,
ніж за відповідний період минулого року? Науки і наукового
обслуговування відповідно 2,5 тис. чоловік (або в 2,3 рази); освіти 2,2
тис. Людина (в 2,9 рази); житлово-комунального господарства 0,9 тис.
чоловік (або на 84,6%). Трохи повільніше темпи скорочення відмічалися в
галузях виробничої сфери. Так, кількість звільнених працівників
промисловості зросла на 80,1%; сільського господарства відповідно на
62,7%, будівництво на 82,0%, торгівлі громадського харчування на 44,8%,
транспорту і зв’язку на 42%.

Найбільші обсяги скорочення були характерні для підприємств з державною
формою власності 47,6 тис. Людина (70,7% від загального числа
звільнених).

У напрямі центрів зайнятості (учбових центрів) в течії першого кварталу
1996 року профорієнтаціонні послуги надані 74 тис. громадян (на 92,3%
більше, ніж у відповідному періоді 1995 рік).

З державного фонду зайнятості населення за січень-квітень 1996 року
витрачено в допомогу по безробіттю 755,0 млрд. крб.. в тому числі в
квітні 169,3 млрд. крб. Середній розмір допомоги по безробіттю в квітні
становив 2373,9 тис. крб.

4.2. Молодіжна політика зайнятості: розробка спеціальних програм

Як видно з приведених статистичних даних, найбільші труднощі в
працевлаштуванні відчуває молодь, яка найменше конкурентноздатна на
ринку праці в зв’язку з недостатньою профорієнтація, низьким рівнем
професійної підготовки і відсутністю досвіду практичної роботи. При
цьому, аналіз сучасного стану молодіжного сектора праці. Який провів
науково-дослідний центр з проблем зайнятості населення на ринку праці
Національної Академії наук України і Міністерства праці України,
свідчить про те, що цю проблему передусім відчуває молодь, яка вперше
вибирає професію і вступає в трудову діяльність після закінчення
навчання. Процес вибору професії і включення молоді в трудову діяльність
займає в її житті важливий і відповідальний період пошуку самовираження
особистості і формування умов реалізації своїх потреб і інтересів. Тому
розробка програм входження цих категорій в економічно-активну частину
населення має актуальне значення для розширення із зайнятості і
підвищення конкурентноздатності на ринку робочої сили.

Згідно з проведеним аналізом в 1994-1995 рр. мало місце і прогресувало
скорочень найма робочої сили серед молоді, яка уперше приступала до
трудової діяльності. Це було пов’язане як зі спадом виробництва, так і з
пропозицією низькооплачуваних і не престижних робочих місць. З цієї
причини молодь прагнула використати альтернативні форми зайнятості, які
пріоритетні по прибутках і виникають за межами організованого ринку
праці. У той же час, обмеженість можливостей подальшого розширення
альтернативних форм зайнятості створила тут жорстку конкуренцію, яку не
всі витримують і, таким чином, віддають вважаючу за краще залишатися без
роботи за рахунок коштів своїх батьків або пристосування до інших форм
паразитування.

На основі проведеного соціологічного опиту, можна зробити орієнтовний
висновок: тільки до 10% молоді, яка уперше приступає до трудової

діяльності, поповнює сферу матеріального виробництва, до 30% сферу
фінансової, посередницької і торгової діяльності, до 15% поповнюють
сферу

нерегламентованої зайнятості і приблизно 20% стає на шлях тунеядство,
алкоголізму, наркоманії, проституції, шахрайства, інші попадають в
обслуговуючі і силові структури держави. Такий розподіл зайнятості серед
молоді, яка уперше приступає до трудової діяльності, являє собою істотну
державну проблему.

Виходячи з цих і інших обставин, які формують поведінку молоді на ринку
праці, доцільно було б розробити на перехідний період від державної до
ринкової економіки Цільову (спеціалізовану) програму залучення до
суспільно-корисного праці і забезпечення роботою молоді, яка уперше
приступає до трудової діяльності. Основна мета такої програми може
полягати в тому, щоб досягнути відродження у молоді високої мотивації до
праці і потреби у відповідному рівні професійної підготовки при
одночасному створенні умов для широкого вибору відповідної роботи. Разом
з тим, необхідна розробка і реалізація спеціальних програм забезпечення
зайнятості окремих груп молоді, які найменше конкурентоздатні на ринку
праці.

Спеціальні програми забезпечення зайнятості для окремих груп молоді в
Україні ще не розроблялися. Виходячи з ситуації, яка склалася на ринку
праці в Україні, і прогнозів його розвитку, НИЦ з проблем зайнятості
населення і ринку праці НАН України і Мінпраці України пропонують
розробити наступні програми забезпечення зайнятості і професійної
підготовки молоді.

Програма “Зайнятість підлітків”.

Ця програма повинна бути розрахована на забезпечення зайнятості
підлітків у віці до 15 років. Є внаслідок випускники загальноосвітних
шкіл другої міри з неповними середніми освітою; “важкі” підлітки, після
обов’язкового навчання в школі і випускники 9-х класів, які не отримали
свідчення про неповну середню освіту (видані довідки).

Програма “Входження в ринок праці”.

Мета цієї програми надання можливості учням старших класів
загальноосвітних шкіл вільно і свідомо вибирати професію у відповідності
зі своїми інтересами, схильностями, здібностями і станом здоров’я.

Програма “Старт”.

Орієнтована на надання можливостей учням випускних класів
загальноосвітних шкіл вибирати професію без відриву від навчання в
школі. Передусім вона повинна надавати таку можливість учням з
малозабезпечених, бідних сімей, які не мають можливості навчати своїх
дітей на платних курсах.

Програма “Продуктивне учнівство”.

Ця програма повинна бути розрахована на учнів загальноосвітних шкіл, які
не мають професії і не бажають. Або не змогли поступити на професійне
навчання і шукають роботу за допомогою служби зайнятості.

Програма “Стажування”.

Програма орієнтована на сприяння працевлаштуванню випускників учбових
закладів, які закінчили навчання і отримали кваліфікацію, по
спеціальності отриманих знань.

Програма “Новий старт”.

Програма повинна бути розрахована, передусім, на випускників професійних
і вищих учбових закладів у випадках, якщо отримана ними професія або
спеціальність не знаходять попиту на ринку праці, і передбачати
можливість їх професійної переорієнтації і перепідготовки відповідно до
їх інтересів, здібностей і стану здоров’я.

Перелік можливих спеціальних програм зайнятості і професійної підготовки
молоді може бути розширений або скорочений.

Реалізація таких програм дозволить забезпечити реальний механізм
реалізації державної гарантії представлення працездатної молоді першого
робочого місця і створити чітку систему працевлаштування різних груп
молоді.

4.3. Державне регулювання зайнятості

Яким би ні був загальний рівень безробіття, він неоднаково
розподіляється між різними категоріями працездатного населення. У
розвинених країнах з ринковою економікою в періоди підйому виробництва
кількості безробітних серед робітників перевищує кількість безробітних
серед фахівців і службовців, безробітних серед молоді, як правило,
більше, чим серед дорослих людей, особливо середнього віку; жінки
частіше попадають в число безробітних, чим чоловіка.

Статистичні дані в Україні свідчать, що світові тенденції значною мірою
повторюються і в нашій економіці, за винятком того, що рівень безробіття
зараз вище серед фахівців і службовців, чим серед робітників.

Структура обращений в кадровые агентства

Державними гарантіями зайнятості в Україні є:

а) добровільність праці і вибору виду діяльності;

б) захист від необгрунтованої відмови в прийомі на роботу і незаконного
звільнення;

в) безкоштовне сприяння в підборі відповідної роботи і працевлаштуванні
відповідно схильностям, здібностям, професійній підготовці, утворенню з
урахуванням суспільних потреб;

г) виплата вихідного посібника і збереження середньої заробітної плати
на період працевлаштування працівником, які втратили постійне місце
роботи на підприємствах, в установах і організаціях;

д) безкоштовне навчання безробітних новим професіям, перепідготовка в
учбових закладах або в системі державної служби зайнятості;

е) виплата безробітним у встановленому порядку допомоги по безробіттю і
т.п.

Держава сприяє незайнятим громадянам в поновленні їх трудової діяльності
і забезпечує їм такі види компенсацій:

а) надання особливих гарантій працівникам, вивільненим з підприємств,
установ і організацій;

б) виплата стипендій в період професійної підготовки або перепідготовки
і включення цього періоду в загальний і безперервний трудовий стаж;

в) надання додаткової матеріальної допомоги безробітним громадянам і
членам їх сімей з урахуванням наявності облич немолодого віку і
неповнолітніх дітей, які знаходяться у них на змісті.

Працівникам, які втратили роботу в зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, надаються особливі гарантії, якщо вони
зареєструвалися в службі зайнятості в течії десяти днів після
звільнення:

а) збереження за останнім місцем роботи на період працевлаштування, але
не більш 3 місяців, середньої заробітної плати з урахуванням вихідного
посібника і безперервного стажу;

б) право на отримання допомоги по безробіттю в розмірі 75% середньої
заробітної плати на останньому місці роботи в течії наступних 3 місяців
і 50% в течії наступних 6 місяців, але не більш середньої заробітної
плати в державі;

в) збереження на новому місці роботи на період професійного навчання з
відривом від виробництва середньої заробітної плати на останньому місці
роботи;

г) право на достроковий вихід на пенсію за 1,5 роки до встановленого
законодавством про пенсійне забезпечення терміну облич предпенсійного
віку, які мають необхідний загальний трудовий стаж.

Для інших громадян розміри допомоги по безробіттю залежать від того,
працювали вони до реєстрації в службі зайнятості чи ні. Зокрема,
громадяни, які перед тим, як втратити роботу, мали оплачувану роботу
протягом 12 тижнів за останні 12 місяців, отримують допомогу в розмірі
50% середньої заробітної плати на останньому місці роботи. Для інших
громадян, включаючи тих, хто шукає роботу уперше або після довгого,
розмір допомоги становить 75% встановлених законодавством мінімальних
заробітних плати. Громадянам, що завершили навчання в
професіонально-технічних, середніх спеціальних і вищих учбових закладах
(денні форми навчання), а також тим, хто завершив підготовку і
перепідготовку, закінчив дійсну військову службу, допомога по безробіттю
встановлюється не нижче мінімальної заробітної плати.

Допомога по безробіттю в Україні виплачується починаючи з 11-го дня
після реєстрації громадянина в державній службі зайнятості до
розв’язання питання про працевлаштування, не більш 12 місяців протягом
трьох років. У перший рік допомога надається не більш 6 місяців, у
другій не більш 3 місяців, в третій рік залишок, не використаний в
попередні два роки.

У разі неможливості підібрати відповідну роботу в зв’язку з відсутністю
у громадянина необхідної кваліфікації; необхідності поміняти останню в
зв’язку з відсутністю роботи, що відповідає професійному профілю
працівника; втрати здатності виконувати роботу по своїй професії
безробітні прямують на професійну підготовку, підвищення кваліфікації
або перепідготовку. При цьому виплачується стипендія для осіб, які
втратили роботу і заробіток, в розмірі 75 або 50% заробітних плати на
останньому місці роботи, якщо вони відповідно мають дітей або інших осіб
на змісті.

Одним з важливих провідників державної політики на ринку праці і
безпосереднім виконавцем економічних, адміністративних, законодавчих,
організаційних і інших заходів є біржа праці. Згідно з Законом України
“Про зайнятість населення” цей інститут інфраструктури ринку у нас
називається державною службою зайнятості. Тут не відбуваються процеси
купівлі-продажу товару “робоча сила”. Згідно з Законом послуги,
пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною
службою зайнятості безкоштовно. При цьому вона не вирішує питань про
ціну робочої сили.

Основними задачами служби зайнятості в Україні є:

а) аналіз і прогнозування попиту і пропозиції на робочу силу,
інформування про стан ринку праці;

б) консультування громадян і власників підприємств, установ і
організацій про можливість отримання роботи і забезпечення робочою
силою;

в) облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань
працевлаштування;

г) допомога громадянам в підборі відповідної роботи, а роботодавцям в
підборі необхідних працівників;

д) організація професійної підготовки і перепідготовки громадян;

е) представлення послуг відносно працевлаштування і профорієнтація
працівників, що вивільняються і незайнятого населення;

ж) реєстрація безробітних і надання або в межах своєї компетенції
допомоги, в тому числі матеріальної;

з) участь в підготовці перспективних програм зайнятості і заходів щодо
соціального захисту різних верств населення від безробіттю.

Поряд зі службами зайнятості на ринку робочої сили велике значення
придбаває державний фонд зайнятості, який формується за рахунок
асигнувань з бюджетів різних рівнів, внесків підприємств. Установ і
організацій, громадян, іноземних фірм і інших надходжень.

4.4. Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку праці України.

Сучасний розвиток ринку праці України проходить під знаком його
необхідної адаптації до економичної ситуації, яка характеризуеться,
насамперед, триваючим спадом виробництва, усе ще значною фінансовою
розбалансованістю економіки, недостатюю динамічнистю заходів щодо
реформування господарського механізму. Так, за 1992 — 1995 р.р. реальний
внутришній валовий продукт скоротився більш як у двічі.

Тендеції, що складаються, відбивають, насамперед, реальні зрушення в
лібералізації економіки України. Так можна оцінювати “роздержавлення”
сфери зайнятості, виникнення можливостей альтернативної зайнятості в
іншох секторах економики, самозайнятості і підприємства. Порівняно з
1993 роком у 1995 році питома вага працюючих у державному секторі в
середньообликовій чисельності робітників і службовців у народному
господарстві зменшилася з 80,4 до 70,2%. Найбільша питома вага
недержавних секторів склалася в торгівлі, громадському харчуванні,
заготівлях і збуті, в будівництві у фінансуванні та кредитуванні.

Розрахунки та соціологічні обстеження показують, що випереджаючими
темпами відбувається деформалізація зайнятості. Розвиток недержавного
сектора йде на стільки шляхом створення цивілізованної системи малого та
середнього бізнесу, приватизації підприемств,скількі за рахунок
перерозподілу населення у неформальну зайнятість, що як правило, не
вимагає значних капіталів, здійснюється на свій страх і ризик, часто не
реєструється.

Верхню, меншу частину цього стрімко зростом чого айсберга видно у
офіційній: вона налічує близько 2 млн. Чоловік (1995 рік) і складається
з працівників малих приватних підприємств, зайнятих
індівідуально-трудовою діяльністю, та зареєстрованих підприємців, які
працюють у сімейних ферм. А також в особистих підсобних господарствах.
Але більша частина перебуває в “тіні”, вона не враховується статистикою
і може бути знайдена тільки соціальними обстеженнями. В 1995 році у
неформальній сфері налічувалася близько 10 млн. Чоловік працездатнього
віку, з них 1 млн. — в особистомупідсобному господарстві і 5,5 млн.
чоловік — мають неформальну зайнятість як вторинну, 3,5 млн. — офіційно
зайняті, але отримують доходи у неформальному секторі. Сьогодні в
Україні, як між іншим, і в більшій частині країн, де є неформальний
сектор, зайняті там не охоплюються доходами соціального захисту. Це
створює досить серйозну проблему державної політики зайнятості.

Неформальна сфера розвивається нині не як сектор економики, а скоріше як
вимушений і тому безперспективиний вид зайнятості. Але відхід
матеріальних інтересів значної частини населення, особливо молоді, в
“тінь” закономірно змінює трудову мотивацію, соціальні та професійні
орієнтації, веде до зміни

системи особистих цінностей. В результаті нагромаджений трудовий
потенціал України недовикористовується. Очевидно, він не зможе бути
реалізований і в найближчому майбутньому навіть при позитивній
економічній динаміці через втрати у професійно-кваліфікаційній та
демографічній структурі, які сьогодні пішли в “тінь”. Таким чином, з
одного боку, робоча сила перерозподіляється у неформальний сектор,
оскільки утруднені сприятливі умови для продуктивної зайнятості в
офіційному секторі. Але, з другого боку, деформалізація економіки,
особливо розвиток її нелегальних та нерегламентованих видів, ще більше
обмежує можливості для такої зайнятості в національному масштабі.

Збільшення фактичного рівня зайнятості населення відбувається на фоні її
неухильного зменшення в офіційній економіці і регресивних зрушень у її
структурі. В цілому по народному господарству, за даними балансу
трудових ресурсів, чисельність зайнятих у народному господарстві в
1990-1995 р.р. скоротилася на 4,6 млн. чоловік, або приблизно на 18,7%.
Крім того, у 1995 році налічувалося близько мільйона підприємців та
інших працездатних осіб, зайнятих у інших сферах діяльності.

В окремих галузях промисловості темп падіння чисельності в цілому
відповідав зниженню обсягів виробництва. Але в ряді галузей через
природну монополію, цінову політику, незважаючи на падіння обсягів
виробництва, намітився приріст чисельності працюючих.

Темпи падіння валового внутрішноьго продукту в приблизно втричі вмщі,
ніж зменшення зайнятості в офіційній економіці. Голосною причиною, яка
пояснює невідповідність між темпами падіння виробництва і скорочення
зайнятості і тому — певну стабільність сфери прикладання праці, є
утримування на низькому рівні заробітної плати.

Низька заробітна плата допомагає утримувати надлишкову зайнятість у
галузях економіки. До насильного збереження працівників керівників
підприємств підгштовхує також орієнтація, що склалася в оцінці
господарської діяльності, оподаткування підприємства оплата їх власної
праці, на показник середньої заробітної плати. За офіційними даними по
народному господарству 17,7% зайнятих побували без збереження заробітної
плати.

В рамках офіційної економіки вплив неповної зайнятості на рівень
заробітної плати оцінюється цілком визначено, виходячи з порівняння у
галузевому розрізі втрат робочого часу і середньої зарплати. Дійсно при
загаьній невисокій величині заробітна плата помітно нижча у тих галузях
промисловості, де використана менша частина нормативного фонду робочого
часу.

Вплив заробітної плати на рівень зайнятості та перерозподіл робочої сили
можна оцінити тільки орієнтовно, враховуючи неповність відомостей про
зайнятість, заробітну плату та доходи населення.

Дещо більшою мірою проявляється регулююча функція заробітної плати. При
її низькому офіційному рівні та несуттєвих відмінностях між
підприємствами різних форм власності зростає диференціація її між
окремими галузями, яка певною мірою впливає на збереження зайнятості та
напрями перерозподілу робочої сили. Збільшується розрив між максимальною
і мінімальною зарплатою між галузями.

Можна зробити припущення, що на фоні деформалізації трудових відносин
превалюючою функцієюарплати поряд з традіційними для неї регулюючою та
відтворювального стає соціально гарантуюча. Суть цієї функції
проявляється у виконанні завдань соціального захисту населення.

Таким чином.ю для сфери прикладання праці характерні надзайнятість,
перетворення заробітної плати в елемент системи соціального захисту,
знижена моивація до праці і низька самооцінка зайнятості в офіційній
економіці, деформалізація трудових відносин і можливість
нерегламентованих доходів, регресивні зрушення в структурі зайнятості.
Ці риси впливають на сферу

обороту робочої сили, яка розглядається як рухома частина ринку праці.
Насамперед, йдеться про мобільність робочої сили, формування робочої
сили,

попиту на робочу силу, про збалансованість цих компонентів, про динаміку
та рівень безробіття.

В урядових документах, прикладній літературі прийнято зводити ринок
праці до так званого “фіксованого” ринку — обсягу руху незайнятої
робочої сили через службу зайнятості. Разом з тим фіксований ринок
становить лише малу частину від ринку (не більше 15-20% від повного).
Повний ринок праці, аботочніше, його рухома частина, враховує весь обсяг
надходження на ринок праці робочої сили. В цілому по Україні рухома
частина ринку праці становила в 1992-1995 р.р. щороку близько 7 млн.
чоловік, що приблизно на 35-40% більше, ніж повний рух робочої сили у
відносно стабільні 80-і роки. Більше як наполовину повний ринок праці
складається за рахунок плинності кадрів.

Питома вага такого джерела пропозиції робочої сили, як скорочення
штатів, вивільнення кадрів, не перевищує 5% у її повному обсягу. Вибуття
з галузей народного господарства ряд років перевищує прибуття за рахунок
чого й відбувається зменшення чисельності працюючих. Одним з результатів
руху робочої сили є зміна у якісному складі зайнятих в офіційній
економіці.

Сьогодні рівень зареєстрованого безробіття в Україні — найнижничий серед
усіх країн, які здійснюють перехід до ринкових відносин. На початок 1996
року він становив 0,5% працездатного населення у працездатному віці.
Причини нізького зареєстрованого безробіття в Україні вже не раз
аналізувалися. Відмінності в його рівнях між окремими областями
пояснюються переважно специфікою трудоресурсної ситуації, яка складалася
тут протягом тривалого періоду. В умовах лібералізації економики це
визначило особливості прояву попиту і формування пропозиції робочої
сили. Теоретично визначено, що на баланс ринку праці впливають приблизно
однаково і попит, іпропозиція. Підтверджується ця ідея і на прикладі
регіональних ринків праці України. З боку пропозиції робочої сили
найвищий процент безробіття і найбільше відносне навантаження на центрі
зайнятості припадають на області, де традиційно багато років була
занижена зайнятість у так званому “суспільному” виробництві, але вища —
в особливому підсобному господарстві, а також у домашньому господарстві.

Механізм регулювання процесів розподілу і використання робочої сили
України перебуває на початковому етапі становлення внаслідок
нерозвинутості самого об’єкта — територіального ринку праці, де ще не
склалася масова пропозиція робочої сили з боку незайнятого населення, і
ще не створена розгалужена ринкова інфраструктура, яка б забезпечувала
швидку й ефективну адаптацію робочої сили до змін в умовах
господарювання. У цьому зв’язку актуальним є пошук оптимальних форм
кількісно-якісного поєднання попиту на робочу силу та її пропозиції на
основі гармонізації економичних відносин між усіма суб’єктами
регіонального відтворювального процесу.

Дальший теоретичний розвиток з поглибленням економічної самостійності
регіонів України розкриває значні перспективи для ефективного
регулювання ринку праці. Їх реалізація в новій для регіонів економічній
ситуації повинна враховувати специфічність взаємозв’язку попиту на
робочу силу та її пропозиції, що в наших умовах характеризується такими
домінантними тенденціями:

залишаються невикористанними зумовлені наявністю достатнього
природно-ресурсного і нагромадженого виробничого потенціалів регіональні
можливості підтримки реального попиту на робочу силу на високому рівні;

переважання структурно-регресивних форм руху робочої сили та існуючий
характер падіння попиту на неї значно ускладнюють досягнення
збалансованого етапу територіальних ринків праці, розробку і

запровадження невідкладних державних заходів по нормалізації процесів
робочої сили;

повноцінне діяння стимулів до праці та пов’язане з ним очікуване
зростання трудової активності працездатного населення на основі глибоких
перетворень у відносинах власності істотно стримуються відсутністю
потужного мотиваційно-рушійного фактора в системах оплати праці
внаслідок централізовано встановлених обмежень у цій сфері.

За умов проведення економічних реформ і подолання призових явищ в усіх
сферах життєдіяльності суспільства основним об’єктом регулятивного
впливу можуть стати процеси деструктивного і дезинтеграційного характеру
у сфері зайнятості населення, на яких аномальне загострення проблем
безробіття та працевлаштування населення вимагає активних,
цілеспрямованих засобів протидії. Залежно від прийнятого варіанта
загальної санації економіки регіону і основних структурно-функціональних
характеристик територіальних ринків праці визначити практичні дії по
формуванню вфдповідного соціального-економічного середовища, максимально
орієнтованого на розвиток усієї системи відтворення сукупної робочої
сили. З огляду на це, на особливу увагу заслуговують такі процеси.

По-перше, обмеженість вибору прийнятого сфери прикладання праці для
населення, яке бажає працювати за наймом, внаслідок недостатньої
розвинутості альтернативних державному секторів економіки, а також
зростання виробництва спричиняють високий рівень вимушеної неповної
зайнятості населення, формування територіально леколізованих осередків
підвищеного зареєстрованого і прихованого безробіття.

По-друге, склалися не адекватні зрушенням в економічній базі
територіального розвитку і змінам в обсягах виробництва темпи формування
основного резервного сегмента ринку праці — контингенту вивільнених
працівників, за допомогою якого в ринковій системі господарювання
забезпечується перерозподіл робочої сили на користь найперспективніших
сфер господарювання, і тим самим вдосконалюються територіально-галузева
структура зайнятості населення.

По-третє, незбалансованість процесів відтворення рабочих місць з наявною
робочою силою, нагромадження виробничого устаткування з наднормативним
строком експлуатації посилюють суперечність між формальною зайнятістю
працездатного населення і фактичною ефективністю праці, між наявністю
робочих місць і результативністю виробничої діяльності.

По-четверте, погіршення якісного складу робочої сили, її низька
конкурентоспособність і надмірне резервування її найбільш кваліфікованої
частини призводять до втрат раніше створеного професійно-освітнього
потенціалу регіонів.

Безумовно, позитивним є те, що в динаміці спостерігається поступове
знження питомої ваги кваліфікованих фахівців серед зареєстрованих
безробітних. Це можна пояснити не тільки поліпшення становища з їх
працевлаштуванням, але й неповнотою обліку незайнятого наелення та
поширенням нерегламентованих форм діяльності.

З огляду на те, що за сучасних умов значно розширилося коло соціальних
ризиків, а відтворення робочої сили істотно ускладнилосі, механізм
регулювання територіальних ринків праці України повинен охопити великий
спектр проблем і напрямків, оптимально поєднавши в собі фінансово-

вартісну, структурно-інвестиційну, соціально-економічну,
організаційно-управлінську складові. У концетпуальномуаспекті
побудований на економичних засадахмеханізм регулювання територіальних
ринків праці, який би акумулював у собі всі названні складові, повинен
повністю

інтегруватися до системи господарського управління і здійснюватися в
контексті заходів регіональної політики економічних перетворень.
Зокрема,

якщо пріоритетною метою вважати зростання ефективності праці як у
державному, так і в приватному секторах економіки, а не штучну
інфляційну підтримку певного рівня формальної зайнятості , то вкрай
необхідно посилити труд зберігаючи спрямованість такого регулювання
шляхом піднесення заінтересованості суб’єктів господарювання різних форм
власності у зниженні вартості продукт та зростанні прибутковості
виробництва, що в свою чергу, вимагає створення розвинутого
конкурентного середовища.

Безумовно, регулювання попиту на робочу силу та її пропозиції через
вплив та господарські інтереси — це найперспективніший шлях. Але
виникають ситуації, пов’язані переважено з істотною зміною рівня
пропозиції робочої сили внаслідок її територіального переміщення, що
потребують розробки відносин самостійного механізму реалізації.

Першоосновою економічного регулювання ринку праці повинні стати реальна
вартість робочої сили і ефективна зайнятість населення, яка в наших
умовах передбачає активізацію процесу вивільнення надлишкової робочої
сили, формування мобільного резерву робочої сили, легалізацію
прихованого безробіття.

Слід враховувати і ту обставину, що порушення так званої “абсолютної
економічної” межі підвищення загального рівня зайнятості населення нам
не загрожує, бо система партнерства і насиченість ринку товарами
вітчизняного виробництва не досягли того рівня, який би міг спричинити
зростання саме на цьому ґрунті рівня безробіття і загострення
соціально-економічних проблем.

Доводиться визнати, що регулювання на територіальних ринках праці таких
процесів, як трансформування прихованої форми безробіття в явну,
формування мобільного резерву робочої сили, — це пошук компромісних
рішень між шляхами розв’язання соціальних проблем зайнятості та
необхідністю реалізації вимог ефективності. Зважаючи на те, що тільки
високоефективна економіка здатна забезпечити несуперечливе і усталене
вирішення соціальних питань, слід визначити її пріоритетність на етапі
переходу до ринкових відносин. Необхідно підкреслити і цей висновок і
практичні дії, що повинні випливати з нього, не означають ігнорування
таких проблем соціального захисту населення, як, наприклад, гарантоване
працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю та інших,
найуразливіших на ринку праці, його категорій. Загальне зниження
навантаження і тиску, які справляє на економічну систему надлишкова
чисельність зайнятих працівників, дозволить через піднесення
продуктивності праці значно розширити фінансові можливості соціальної
підтримки населення.

Отже, інтенсивне вивільнення робочої сили, з її наступним
територіально-галузевим перерозподілом на користь наукомістних
виробництв, соціально орієнтованих видів діяльності, галузей, які
працюють на споживчий ринок, є об’єктивною необхідністю, що вимагає
синхронізації сучасних методів і форм макро- та мікроекономічного впливу
на регіональні та локальні ринки праці з метою формування
високомобільного і конкурентоспроможного контингенту робочої сили.
Якісно новий рівень територіально-галузевої мобільності робочої сили
може бути досягнутий шляхом узгодження таких процесів, як створення
необхідних технологічних умов виробництва на рівні низових економічних
структур і формування відповідного соціально-економічного механізму
швидкого пристосування параметрів робочої сили до вимог попиту на неї на
рівні галузей, регіоні в цілому.

Висновки

У даній роботі в загальному плані і досить ясно проводиться економічний
аналіз поведінки роботодавців і взаємовідносин між ними і працівниками
викладаються загальноекономічні поняття, дається короткий огляд проблем
попиту і пропозиції на ринку праці, що дозволяє побачити взаємовідносини
головних сил, діючих на ринку праці, як працюють механізми формування
поведінки на ринку праці, а також визначити наслідки цієї поведінки для
державної політики.

Зміни в економіці України за останні роки вимагають критичного аналізу
стану господарського механізму, особливо найбільш гострих моментів як
соціальний захист незайнятого населення, критичний стан рівня
зайнятості, особливо серед молоді.

Підводячи підсумок зазначимо, що саморозвиток і пристосування ринка
праці до сучасної економічної ситуації створили в Україні досить
суперечливий клубок соціально-трудових відносин. У ньому сполучені
масштабна нерегламентована зайнятість і телевизация прибутків, низька
мотивація до праці і заробітна плата, перетворена в соціальну виплату,
регрес в структурі зайнятості і погіршення якості робочої сили,
текучість кадрів і приховане безробіття. А як результат сучасні і
майбутні втрати у використанні трудового потенціалу за рахунок розриву,
що збільшується, між соціально орієнтованою моделлю повною, вільно
виробленою і продуктивної зайнятості, рівних стартових умов і життєвих
шансів і фактичним станом ринку праці. У світі накопичений достатній
досвід як подолати безробіття, який ми завжди можемо використати. Але
деформування розвитку ринку праці не нормалізується без створення
ефективних механізмів його регулювання, без справжнього державного
пріоритету політики зайнятості.

Розв’язання питань зайнятості, підвищення рівня життя і соціального
захисту людей можливо тільки при умові виходу держави з економічної
кризи. Воно пов’язане з фінансовою, кредитною, податковою політикою
держави, цінами і іншими чинниками і вимагає негайного рішення.

Список літератури

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.02.96 м. №150 “Про Концепцію
професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
незайнятого населення”.

Доценко А.П., Осокина В.В. “Економічний аналіз ринкових відносин”, Київ.
КДУ, 1992 р.

Єременко В. “Робоче місце і ринок праці”// Економіка України, 1996 р.,
№6.

Нікифорова А.А. Ринок праці: зайнятість і безробіття, М.: “Міжнародні
відносини”, 1991 р.

Поль Самуєльсон “Економіка”, Львів, “Світ”, 1993 р.

Рональд Дж.Эренберг, Роберт С.Сміт “Сучасна економіка праці”,
Видавництво Московського університету, 1996 р.

Трубіч З. Особливості сучасного етапу використання трудового
потенціалу//Економіки України, 1996 р., №11.

Шаленко М., Сучасна тенденції розвитку ринку праці України//Економіки
України, 1996 р., №9.

Шаленко М. Концепція територіальної сегментації ринку праці України і її
практичне використання//Економіка України, 1994 р., №7.

PAGE 34

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019