.

Задачі і їх розвязки з макроекономіки (50 задач)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
16 50259
Скачать документ

Задачі і розв’язки з макроекономіки

Задача № 1.

Дайте визначення і поясніть значення таких понять: валютний курс,
золотий стандарт, Бреттон-Вудська система, вільно плаваючий валютний
курс.

Розв’язок.

Валютний курс – ціна даної валюти виражена в іншій валюті. Валютний курс
конвертованої національної грошової одиниці встановлюється на основі
співвідношення попиту і пропозиції на ті чи інші валюти, стану
платіжного балансу, рівня інфляції та інших факторів. Якщо попит
перевищує пропозицію, відбувається зростання валютного курсу і навпаки,
якщо пропозиція національної валюти перевищує попит на неї (що
характерно, як правило для інфляційних періодів розвитку, коли всі
суб’єкти ринкових відносин намагаються позбутися грошей, що втрачають
купівельну спроможність, знецінюються), відбувається зниження валютного
курсу. Таким чином основою визначення валютного курсу є співвідношення
купівельної спроможності національних валют, які виражають середні
національні рівні цін на товари і послуги (“Nota bene”, ст.33).

Падіння ринкової ціни валюти називається знеціненням, зростання вартості
валюти називається поцінуванням. В системі, в якій уряди оголошують
офіційні курси валют, зниження курсу називається девальвацією, а
підвищення – ревальвацією.

Золотий стандарт – одна з найважливіших систем встановлення валютних
курсів, згідно з якою в ролі міри вартості і повноцінних засобів обігу
функціонує золото. Ця система домінувала у своїй найчистішій формі
протягом 1880-1913 рр. Згідно з даною системою, фіксовані курси валют
країн встановлювалися на основі золотого стандарту. Основний зміст цієї
системи був націлений на виконання таких головних завдань: вільну
чеканку золотих монет за умов дотримання відповідного і незмінного
золотого стандарту грошової одиниці, розмін знаків вартості банкнот на
золоті монети. У цей період здійснювався необмежений жодними перешкодами
рух золота між країнами, вільний його ввіз і вивіз.

Бреттон-Вудська система. У роки другої світової війни система
міжнародної торгівлі та валютних відносин зазнала фактично повного
краху. З метою виправлення цього становища у 1944 р. у Брестон-Вуді (США
) відбулася міжнародна валютно-фінансова конференція, на якій утворено
міжурядову установу при ООН для регулювання валютних відносин –
Міжнародний валютний фонд (МВФ). Щоб замінити золотий стандарт.
Бреттон-Вудська система встановила паритет для кожної валюти, як до
долара США, так і до золота. Паритет долара як ключової і резервної
валюти підтримувався лише до золота. Інші валюти визначалися і щодо
золота, і щодо долара.

Однак коли одна з валют опинялася надто далеко за межею її “стрижньової”
вартості, співвідношення можна підрегулювати.

Можливість регулювати валютні курси, коли виникала значна
невідповідність між валютами, була головною відмінністю усієї системи
від золотого стандарту. Це була система фіксованих, але регульованих
валютних курсів. Творці Бреттон-Вудса хотіли зберегти стабільність
золотого стандарту. Така система демонструвала можливості пристосування
гнучких валютних курсів, за яких усталені відносні відмінності у цінах
країн можуть регулюватись швидше шляхом зміни валютних курсів, ніж через
болісні дефляцію чи безробіття, неминучі за використання золотого
стандарту.

Вільно плаваючий валютний курс. У системі вільно плаваючих курсів ціни
визначаються пропозицією і попитом на валюту. Надмірний попит на одну
валюту, підвищує їй ціну (або, відповідно занижує ціну іншої валюти).
Або ж навпаки.

Задача № 2.

У таблиці наведено окремі валютні курси (доларах на одиницю іноземної
валюти за станом на середину 1991 року). Заповніть таблицю (останній
стовпець таблиці) відповідною ціною долара, вираженою в іноземній
валюті, пам”ятайте про запис належної грошової одиниці.

Розв”язок.

Валюта Ціна

Кількість доларів за одиницю іноземної валюти Кількість іноземної
валюти за 1 долар

Фунт стерлінгів 1.6325 (дол./фунт) 0.6126 (фунт/дол.)

Франк (Франція) 0.1637 (дол./франк) 6.1087 (франк/дол.)

Ієна (Японія) 0.00726 (дол./ієна) 137.74 (ієна/дол.)

Вона (Пд.Корея) 0.00138 (дол./вона) 724.64 (вона/дол.)

Марка (Німеччина) 0.5565 (дол.марка) 1.7999 (марка/дол.)

Для того, щоб визначити кількість іноземної валюти за 1 долар, потрібно
одиницю іноземної валюти розділити на кількість доларів за одиницю цієї
валюти:

Задача № 3.

Один сенатор США недавно написав: “Торгівля, як вважають, підвищує
доходо всіх країн, що беруть участь в ній, – або принаймі це те, чого
навчили нас Адам Сміт і Давид Рікардо. Якщо наш економічний занепад
спричинений економічним зростанням країни, що є нашим конкурентом, то ці
філософи – і цілий напрямок економічної науки, який вони створили, –
обманюють нас уже протягом 200 років”.

Поясніть, чому перше речення є правильним. Поясніть також, чому друге
твердження не випливає з першого.

Розв”язок.

По-перше, коли починається торгівля і кожна країна зосереджує зусилля у
своїй сфері порівняльної переваги, то всі мають вигоду. Робітники в обох
регіонах можуть отримати більшу кількість споживчих товарів за ту саму
кількість праці, коли країни спеціалізуються у своїх сферах порівняльної
переваги, для виробництва, то всі мають вигоду. Робітники в обох
регіонах можуть отримати більшу кількість споживчих товарів за ту саму
кількість праці, коли країни спеціалізуються у своїх сферах
порівняльної переваги і обмінюють власну продукцію на товари, для
виробництва яких вони мають відносно несприятливі умови. Коли кордони
відкриті для міжнародної торгівлі, національний доход кожної країни
зростає, а не так, як без торгівлі, коли більш конкурентноспроможні
виштовхують менш конкурентноспроможних. Друге речення не випливає з
першого, бо при міжнародній торгівлі усувається конкуренція у країн які
торгують між собою.

Задача № 4.

Купити товар за кордоном дешевше, ніж виробляти його вдома, що є нашою
вигодою. Чи цей підхід сумісний із порівняльною перевагою?

Розв”язок.

Принцип порівняльної переваги твердить, що країна торгуватиме з іншими
країнами навіть тоді, якщо вона абсолютно найпродуктивніша (або менш
продуктивна), ніж інші країни у виробництві та експорті таких товарів,
які вона може виробляти з відносно низькими затратами (у виробництві
яких воно відносно продуктивніша за інші країни). Навпаки, кожна країна
імпортує ті товари, які вона виробляє з відносно вищими затратами
(виробництво яких менш продуктивне, ніж в інших країнах). Отже, згідно з
принципом порівняльної переваги, якщо виробництво даного товару менш
продуктивне, ніж в інших країнах, виробляє товар з відносно вищими
затратами, то краще його купити за кордоном, ніж виробляти його вдома.

Задача № 5.

Покажіть початкову рівновагу на валютному ринку для японської ієни.
Припустимо, що початкова рівновага є 150 ієн за долар. Розгляньте вплив
на ринкову рівновагу таких подій:

а) японський уряд вирішив продати значну кількість ієн по курсу 160 ієн
за долар;

б) вищі процентні ставки у Нью-Йорку знижують попит на ієну;

в) різко зростає попит американців на “Тойоти” і “Хонди”;

г) Японія платить США доларами за американську військову присутність на
Далекому Сході.

Розв”язок.

D
S

дол./ієна

0.0066

Обмінний курс

S
D

0 Кількість
іноземної валюти ієна

а) нехай японський уряд вирішив продати ієну по меншому курсу ніж
початкова рівновага. Пропозиція ієни різко зростає, отже крива
пропозиції зсувається вверх утворюючи нову рівновагу, де вартість ієни
вище тієї вартості, яку пропонував уряд, отже в загальному настане
початкова рівновага, що існувала до продажі значної кількості ієн;

б) внаслідок зниження попиту на ієну, іноземці менше купують японських
товарів, послуг, капіталів тощо. Усе це свідчить про те, що вартість на
ієну зменшується і її курс зменшується;

в) зростає попит на японські автомобілі, що в свою чергу призводить до
збільшення попиту на ієну з боку американців та збільшення пропозиції з
боку японців. Це призведе до збільшення іі вартості;

г) якщо Японія платить США доларами, то пропозиція ієни щодо Японії
зменшується, курс падає.

Задача № 6.

$/?

AD AS

Обмінний курс 1.80

(дол. за 1 фунт) Е

0 Кількість іноземної валюти ?

На графіку показано попит і пропозицію британських фунтів у випадку,
коли Великобританія і Сполучені Штати торгують лише між собою:

а) опишіть відповідну схему попиту і пропозицію на долари США;

б) поясніть, чому пропозиція фунтів еквівалентна попиту на долари;

в) поясніть також схему зміни попиту на фунти;

г) знайдіть рівноважну ціну долара на цій новій діаграмі та порівняйте
її зі станом рівноваги на графіку.

Розв’язок.

а) за попитом на долари США стоїть бажання імпортувати американські
товари та послуги, купувати американські цінні папери. За пропозицією
доларів, які мають бути обмінені на фунти, стоїть бажання американців
мати британські товари, послуги, капітал;

б) якщо курс знаходиться в точці Е, то попит і пропозиція на іноземну
валюту перебувають в ринковій рівновазі. А якщо курс зміниться,
наприклад, буде вищим, то існує надлишкова пропозиція іноземної валюти:
ринкові сили штовхають курс обміну знов до точки рівноваги;

в) повернемось до графіку. Попит на британські фунти виникає, коли
американці потребують фунтів для задоволення будь-яких духовних і
фізіологічних потреб. Крива попиту зображена спадною лінією AD. По
вертикалі відкладено ціну британського фунта. Крива попиту спускається
вниз, показуючи, що коли ціна британського фунта падає, іноземці
виявляють схильність купувати більше британських товарів. Отже й попит
на валюту збільшується. І навпаки, коли ціна британського фунта зростає,
попит зменшується;

г) побудуємо графік, де показано попит і пропозицію американських
доларів, коли Великобританія і США торгують лише між собою. Також
знайдем рівноважну ціну долара на цій новій діаграмі.

?/$

AD AS

Обмінний курс 0.56

(фунт за 1 дол.) Е

0 Кількість іноземної валюти $

Задача № 7.

Припустимо, що в певній країні розвідано поклади нафти, але потрібно ще
десятиліття на розробку нового родовища.

а) Що станеться з торговельним балансом країни після того як нафта почне
надходити на світовий ринок?

б) Що може статися з вільно плаваючою валютою даної країни, коли люди
усвідомлять, що торговельний баланс країни незабаром матиме активне
сальдо?

в) Чому торговельний баланс країни може стати дефіцитним у той період,
коли нафта ще не видобувається?

Розв”язок.

а) по-перше, після того, як нафта почне надходити на світовий ринок,
країна матиме “сприятливий торговельний баланс”, тобто баланс має мати
активне сальдо (коли експорт перевищує імпорт).

б) справді, у період, коли нафта ще не видобувається, ведеться розробка
нового родовища, залучається іноземний капітал, устаткування для швидкої
розробки, що становить імпорт. Отже імпорт перевищує експорт, а це і є
дефіцитом торговельного балансу. Проте економіка вчить, що дефіцит
торговельного балансу часом економічно вигідний для країни, яка потребує
вливання іноземного капіталу.

в) оскільки ця країна, що видобуває нафту буде експортувати її за
кордон, де розрахунок буде в тій валюті, що належить даній державі. Отже
попит на цю валюту буде зростати, підвищуючи її ціну.

Задача № 8.

Чому найбільші вигоди у торгівлі мають малі країни, в яких доторговельні
ціни істотно відрізняються від переважаючих світових цін?

Розв”язок.

Справді, дослідження видатних економістів розкриває парадокс: найбільше
виграють від міжнародної торгівлі малі країни. Тому, що вони впливають
на світові ціни найменше, тому можуть торгувати по світових цінах, які
дуже відрізняються від їхніх внутрішніх цін.

Задача № 9.

Чому нововідкритий континент має порівняльну вигоду у виробництві
продовольства і сировини?

Розв”язок.

Якщо континент нововідкритий, то там існують ресурси, які ще не
використовуються. Отже багата на ресурси країна може дозволити собі
торгувати сировиною по нижчим цінам і якіснішою сировиною, що призведе
до більшого попиту ніж в інших країнах.

Задача № 10.

Розгляньте наступні системи валютних курсів. Золотий стандарт, вільно
плаваючі валютні курси, Бреттон-Вудська система. Їхні подібності і
відмінності щодо:

А) роль уряду й ринку у визначенні валютного курсу;

Б) метод пристосування відносних цін між країнами;

В) метод пристосування відносних цін між країнами;

Г) потреба в міжнародному співробітництві та консультаціях при
визначенні валютних курсів.

Д) можливість для встановлення і різних невідповідностей у курсах валют.

Розв”язок.

А) Золотий стандарт: фіксовані курси валют встановлюються на основі
золотого стандарту. Визначались вмістом золота в їх грошових одиницях.
Вільно плаваючі валютні курси: визначаються ринковими силами попиту і
пропозиції. Бретон-Вудська система: встановлює паритет для кожної валюти
як до долара, так і до золота, співвідношення закріплене міжнародною
угодою.

Б) Золотий стандарт: курси фіксовані. У системі вільно плаваючих
валютних курсів мінливість залежить від попиту й пропозиції валюти, а
також впливу держави. У Бреттон-Вудській системі можливі мінливості
курсів, але коли одна з валют опинялась за межею її “стрижньової”
вартості, співвідношення можна підрегулювати.

В) Давид Юм казав, щодо золотого стандарту, якщо країна втратить
половину чи дев’ять десятих золота не має нічого страшного, якщо країна
збалансовано зменшує усі ціни й витрати. Система вільно плаваючих курсів
із дорожчанням валюти – менше імпорту і навпаки. У Брестон-Вудській
системі відносні ціни між країнами можуть регулюватися шляхом зміни
валютних курсів.

Г) Золотий стандарт: для всіх країн на основі золотого стандарту. Для
валютних (вільноплаваючих) не має потреби. За Бреттон-Вудської системи
створювались: Світовий банк, МВФ тощо.

Д) Золотий стандарт: цієї проблеми не існує. Для вільноплаваючих
валютних курсів: лише ринковими силами попиту і пропозиції. У
Бреттон-Вудській системі встановлювався паритет для кожної валюти, як до
долара, так і до золота, співвідношення закріплювалося міжнародною
угодою.

Задача № 11.

Джеймс Мобін писав: “Мій великий учитель Джозеф Шумптер звичайно вбачав
загадку у тому, що ліберальні прихильники вільного ринку не хотіли
дозволити ринку визначити ціни на іноземну валюту”. Через які причини
економісти за загального прихильного ставлення до системи вільних ринків
виводять з цієї системи вільних ринків?

Розв”язок.

Ліберальні прихильники вільного ринку не хотіли дозволити ринку
визначати ціну на іноземну валюту та виводити валютні ринки з системи
вільних ринків лише тому, що не хотіли аби в їх країні валюта
обмінювалась на іноземні валюти. Існування єдиної стабільної валюти вони
(ліберальні прихильники вільного ринку) вважали передумовою стабільності
власної валюти та стабільного розвитку економіки взагалі.

Задача № 12.

Визначте, чи кожне з наведених далі тверджень правильне чи неправильне і
поясніть чому. Якщо неправильне, то дайте правильне твердження.

А) “Ми, мексиканці, ніколи не можемо успішно конкурувати з північним
колосом. Його фабрики надто ефективні, він має надто багато комп’ютерів
і устаткування, а технічний рівень надто високий. Нам потрібні мита, або
ми не можемо нічого експортувати”.

Б) “Унаслідок міжнародної торгівлі споживання країни може вийти за криву
її виробничих можливостей”.

В) “Якщо американські робітники стануть об’єктом неприборканої
конкуренції з боку дешевої іноземної робочої сили, то наша реальна
зарплата обов’язково впаде”.

Г) “Платіжний баланс по поточних операціях країни не потребує
зрівноваженості з кожною країною, але він мусить бути зрівноваженим
багатосторонньо, тобто з усіма країнами в цілому”.

Д) “Принцип порівняльної переваги можна застосувати однаково добре і до
домогосподарств, і до міст, і до штатів, як його застосовують до країн
та континентів”.

Розв”язок.

А) Мито або квота не допомагають споживачам країни, а навіть зменшують
їх реальні доходи, надто здорожують імпортні товари, а світ в цілому
стає менш продуктивним. Виробництво товарів фабрик північного колосу
відносно продуктивніше за інші країни. Мексиканцям потрібно імпортувати
товари цих фабрик взамін експортувати товари, у виробництві яких вони
відносно продуктивніші за інші країни, товарів які вони можуть виробляти
з відносно нижчими затратами.

Б) якщо будь-яка торгівля заборонена, то країна має задовольнятися
власним виробництвом тому воно обмежене межею виробничих можливостей.
Після того, як відкриються кордони і конкуренція вирівняє відносні ціни
на товари, лінія відносної ціни перебуватиме десь між лінією цін до
торгівлі і лінією європейських цін до торгівлі. Отже за меншими цінами
споживання стає більшим і не обмежується лише виробничими можливостями.

В) внаслідок припливу неприборканої дешевої робочої сили (іноземної)
з’являється конкуренція на ринку праці, що автоматично знижує реальну
заробітну плату.

Г) платіжний баланс по поточних операціях не потребує зрівноваженості з
усіма країнами в цілому. Товарний торгівельний баланс складається з
імпорту та експорту. Невидимі статті це послуги й доходи по інвестиціях.
В загальному платіжний баланс по поточних операціях це різниця між усім
експортом та імпортом товарів і послуг.

Д) принцип порівняльної переваги можна навіть застосовувати на
індивідуальному рівні, щодо домогосподарств, штатів тощо, тому, що,
наприклад, в одному з штатів товари виробляються з відносно малими
затратами, а в іншому з більшими. Перший буде продавати в іншому штаті
за більш вищою ціною, але меншою, ніж було в другому штаті.

Задача № 13.

Поясніть, чому кожне із наведених тверджень неправильне:

А) заморозки в Бразилії зменшують ціни на каву;

Б) зростання цін на нафту внаслідок посилення політичної нестабільності
на Середньому Сході зменшує попит на нафту;

В) турбота щодо негативного впливу м”яса на організм людини зменшує ціну
“м’ясних продуктів” і підвищує ціну шкіряних курток;

Г) боротьба проти наркотиків разом із зростаючою забороною імпортного
кокаїну зменшує ціну виробленої вдома марихуани.

Розв’язок.

А) заморозки в Бразилії навпаки збільшують ціну на каву. Адже в період
заморозків люди будуть купувати каву, щоб можна сказати “зігрітися” і
попит на каву буде високий. Орієнтуючись на активний попит продавці
почнуть піднімати ціни і відповідно збільшиться об’єм пропозиції;

Б) зростання цін на нафту внаслідок посилення політичної нестабільності
на Середньому Сході не зможе зменшити попит на нафту, адже регіон
Близького і Середнього Сходу відіграє роль головного “нафтового крана”.
На цей регіон припадає більш як 2/3 всіх вірогідних запасів і близько
1/3 видобутку нафти в капіталістичному світі. Незважаючи на деяке
зростання цін, попит на нафту може зменшитись в незначній мірі.

В) є такі країни, в яких люди не їдять м’ясо, в результаті ціни на нього
підвищуються. Якщо не м’ясо їдять, то воно винищується, а шкіра іде на
куртки. Отримаємо більшу вартість і ціни на шкіряні куртки зростають.

Г) боротьба проти наркотиків разом із зростаючою забороною імпортного
кокаїну не може зменшувати ціну виробленої вдома марихуани. Якщо буде
заборона продавати наркотики і імпортувати кокаїн, то “деякі люди”
будуть виготовляти вдома маріхуану, попит безперечно зросте, що й
призведе до збільшення цін; виробники будуть зацікавлені в розширенні
об’ємів виробництва, коли буде активний попит на товар, і (об”єм
пропозиції відповідно збільшиться) почнуть піднімати ціни.

Задача № 14.

Що може збільшити попит на шніцелі (гамбургери)? Що пропозицію? Як
недорога морожена піцца може вплинути на ринкову рівновагу для
гамбургерів? На заробітну плату для підлітків, що працюють у
“Макдональд”?

Розв”язок.

Збільшити попит на гамбургери може:

1) середній доход споживача – ключовий детермінант попиту. Коли
зростають доходи людей, збільшується попит майже на все – яблука,
гамбургери, човни, легкові автомобілі і т. ін.;

2) місткість ринку, що вимірюється кількістю населення, помітно впливає
на криву ринкового попиту за кожної ціни;

3) ціни і доступність споріднених товарів також впливають на попит на
певний товар – в нашому випадку на недорогу морожену піццу. Зокрема,
важлива залежність між взаємозамінними товарами, що виконують ті самі
функції. Попит на товар (гамбургери) зменшується із зниженням ціни на
взаємозамінний товар (морожена піцца). Для того, щоб збільшити попит на
гамбургери треба перш за все, прийти до середини на місце споживача, а
також на деякий час зменшити ціну.

Збільшити пропозицію на гамбургери можуть витрати виробництва – ключовий
елемент, що лежить в основі прийняття рішень з пропозиції. Якщо затрати
на виготовлення окремого товару нижчі ринкових цін, то виробникові буде
вигідно поставляти на ринок такий товар у великих кількостях. Коли ж
витрати виробництва високі порівняно з ціною, то виробники вироблятимуть
незначну кількість цього товару або просто припинять його виробництво.

До сил, що впливають на витрати виробництва, належать технологія та ціни
факторів виробництва. Технічний прогрес звичайно впливає на витрати.
Якщо технологія не змінилась, ціни на фактори виробництва, то витрати
виробництва можуть змінитися, так само і пропозиція. Коли зросли ціни на
гамбургери, то збільшилися витрати і зменшилася пропозиція мороженої
піцци.

Інший важливий фактор, що впливає на пропозицію, – це ціни споріднених
товарів, зокрема товарів, які можуть легко замінювати один одного у
виробничому і споживчому процесі. Коли підвищується ціна на один
товар-замінник (піцца), то пропозиція іншого замінника (гамбургери)
зменшується.

Задача № 15.

Розгляньте такі випадки державного втручання в економіку: обмеження
забруднення повітря, наукові пошуки вакцини проти СНІДу, виплати для
перестарілих, регулювання цін місцевої водної монополії, заходи
монетарної політики щодо приборкання інфляції. Яка роль держави
розкривається в кожному прикладі.

Розв’язок.

Економічна система – це сукупність усіх видів економічної діяльності
людей у процесі їх взаємодії, спрямованих на виробництво, розподіл,
обмін і споживання товарів і послуг, а також на регулювання цієї
діяльності у відповідності з метою суспільства. В економічній системі
держава замикає в собі всі функції економічного регулювання, повністю
контролює і спрямовує через плановий механізм (держава є регулятором
планової економіки) потоки продукту, ресурсів і доходу в економічному
кругообігу. В системі змішаної економіки держава повністю інтегрована в
кругообіг матеріальних і грошових засобів, вона утворює економічний
організм суспільства. Соціальна сутність держави відображається в
основних напрямках її діяльності, тобто у функціях внутрішніх чи
зовнішніх. Внутрішні функції держав соціально-демократичної орієнтації:
у гуманітарній сфері. Держава втручається в економіку, в результаті
здійснення нею екологічної функції – обмеження забруднення повітря,
тобто охорона навколишнього середовища ; соціальної – виплати для
престарілих, тобто соціальне забезпечення. В економічній сфері, держава
здійснюючи науково-організаторську функцію (організація та стимулювання
наукових досліджень) – наукові пошуки вакцини проти СНІДу;
господарсько-організаторську функцію – регулювання цін місцевої водної
монополії. Роль держави в заходах монетарної політики щодо приборкання
інфляції досить значна. Адже коли державний бюджет зводиться з
дефіцитом, казначейство випускає облігації, щоб отримати гроші для
сплати державних боргів. Купівля Центральним банком державних боргових
зобов’язань – монетизація державного дефіциту, яка проводить до
інфляції. Таким чином для покриття бюджетного дефіциту держава може
друкувати гроші, робити позики або витрачати свої валютні резерви.

У країнах з високою інфляцією населення купує нових державних боргових
зобов”язань, валютні резерви Центрального банку вичерпані, тому держава
фінансує дефіцит бюджету шляхом емісії – шляхом збільшення кількості
грошей високої ефективності ((Mh – Mh) > 0).

Задача № 16.

В якому розумінні ринковий механізм “раціоналізує обмежені ресурси і
послуги?”

Розв’язок.

Ринковий механізм “раціоналізує” обмежені ресурси і послуги в такому
розумінні: ціни координують рішення виробників і споживачів на ринку.
Вищі ціни призводять до зменшення споживання і стимулюють виробництво.
Нижчі ціни стимулюють споживання і знеохочують виробництво. Ціни є
балансовим колесом у ринковому механізмі.

Ціни є сигналом для виробників і споживачів. Якщо споживачі бажають
більше якогось товару, скажімо, бензину для своїх автомобілів, – попит
на бензин зростає. Якщо нафтові компанії вважають, що їхні запаси
бензину зменшуються, то підвищують ціни на бензин, щоб розподілити
обмежену пропозицію. А вища ціна стимулює більший видобуток нафти. З
іншого боку, продавці зменшать ціну на автомобілі, аби продати неходові
моделі. За меншої ціни більшість споживачів захоче купити автомобілі, а
виробники вироблятимуть менше машин. У результаті баланс, аьо рівновага
між покупцями і продавцями поновиться.

Те, що справедливо для ринку споживних товарів, справедливо також для
ринків таких факторів виробництва, як праця. Якщо програмісти потрібні
більше, ніж друкарки, можливість отримання роботи буде вищою для
програмістів. Ціни праці програмістів (їх погодинна зарплата)
підвищуватиметься, а ціна праці друкарок зменшуватиметься. Зміна у
відносних рівнях зарплати спричиняє переміщення працівників у сфері
економіки, що швидко розвиваються.

Задача № 17.

Для кожного з наведених тверджень визначте та поясніть, чи зміниться
величина попиту внаслідок зміни попиту чи зміни ціни. Зобразіть графік,
який проілюструє вашу відповідь:

А) внаслідок зростання воєнних видатків ціна на армійське взуття
зростає;

Б) ціни на рибу впали після того, як Папа дозволив католикам їсти м”ясо
в п”ятницю;

В) податок на бензин зменшує споживання бензину;

Г) після того, як пшеницю вразила згубна для неї іржа, продаж хліба
зменшився;

Д) після того, як пшеницю вразила згубна для неї іржа, продаж соєвих
бобів (зменшився) зріс;

Е) після того, як чума прокотилася Європою у XIV ст., ціни зросли.

Розв’язок.

А) якщо зростають воєнні видатки, то ціни на них (в нашому випадку
взуття) зростають. Внаслідок зміни попиту змінюється ціна, якщо попит на
армійське взуття зростає, то й зростають ціни.

P S

P2 B

A

P1

C1 C2
видатки, С

Б) якщо католики будуть їсти в п”ятницю м”ясо, то попит на рибу
зменшиться. Продавці будуть змушені знизити ціни. Отже, зменшення попиту
проводить до зменшення ціни.

P S

P2 B

A

P1

видатки, С

В) якщо податок буде встановлюватись на бензин то споживачі будуть
купувати той товар, який зможе замінити бензин (наприклад, дизельне
паливо) і буде обходитись ім в меншу ціну. В результаті цього зменшення
споживання призводить до зменшення попиту (високі ціни).

податки, Т

Т2 А

Т1

С1 С2
С, споживання

Г) пшеницю вразила згубна для неї іржа, її кількість зменшилася і
зменшилося виробництво хліба, а відповідно і продаж. Якщо обсяг
продукції падає, то попит також зменшується, а ціни зростають.

K S

K2 B

A

K1

B1 B2
B, продаж хліба

Д) пшеницю вразила згубна для неї іржа, споживання і продаж її
зменшиться, але продавці будуть продавати товари-замінники (соєві боби)
і продаж і споживання їх зросте. Попит і ціни зростатимуть

пшениця D

А

соєві боби

Е)

Задача № 18.

Поясніть, чому ціна на конкурентних ринках встановлюється в точці
перетину кривих попиту і пропозиції. Поясніть, що станеться, якщо
ринкова ціна початково буде надто високою або надто низькою?

Розв’язок.

Ринкову рівновагу визначаємо через пошуки такої ціни, за якої величина
попиту дорівнює величині пропозиції. Рівноважна ціна досягається на
перетині кривих пропозиції і попиту в т.С. В т.С. (за ціни 3 дол. за
бушель і кількості 12 одиниць) величина попиту дорівнює величині
пропозиції; тут не має ні надлишку, ні нестачі; відсутня тенденція зміни
ціни; відсутня тенденція зміни ціни – до зростання чи падіння. В точці С
і лише в ній сили попиту і пропозиції збалансовані, а ціна усталена.

Рівноважні ціни та кількість мають місце на тому рівні, де кількість
товару, яку хочуть поставляти, дорівнює кількості, яку хочуть продавати.
На конкурентному ринку ця рівновага досягається на перетині кривих
попиту і пропозиції. За ціни рівноваги не має ні надлишку, ані нестачі.

P

Ціна (дол. за бушель) D S

надлишок

C –
точка рівноваги

нестача

5 10 15
20 Q

кількість (млн.бушелів за
рік)

На графіку зображено ринкову рівновагу яка настає в точці перетину
кривих пропозиції і попиту. Ринкові рівноважні ціна та кількість мають
місце на перетині кривих пропозиції та попиту. За ціни 3 дол. в т.С
фірми бажають постачати стільки, скільки споживачі потребують. Коли ціна
надто низька (наприклад, 2 дол.) величина попиту перевищує величину
пропозиції, спостерігаються нестачі які повертають ціну через її
зростання до рівноваги.

За ціни рівноваги 3 дол. відсутня тенденція як до зростання, так і до
падіння ціни, а амбари не переповнюються і не порожніють. Можна також
сказати, що ціна 3 дол. є ринкоочисною. Це означає, що всі замовлення з
боку попиту і пропозиції задовольняються.

Лише за ціни рівноваги 3 дол. за бушель величина пропозиції дійсно
дорівнює величині попиту. За надто низької ціни спостерігається нестача
і ціна починає зростати. Надто висока ціна породжує надлишок, який тисне
на ціну вниз.

Отже, рівновага попиту і пропозиції на конкурентному ринку досягається
за ціни, за якої сили попиту і пропозиції зрівноважені. Рівноважна ціна
– це така ціна, за якої величина попиту саме дорівнює величині
пропозиції, – в точці перетину кривих попиту і пропозиції. За ціни, що
вища за рівноважну, виробники хочуть поставляти більше ніж покупці
купувати, що призводить до надлишку товарів і спричиняє надання ціни.
Так само занадто низька ціна породжує нестачу і ціна підвищується у
напрямі рівноваги. Конкурентно встановлені ціни розподіляють обмежену
пропозицію товарів між тими, хто має потребу і відповідну суму грошей.

Задача № 19.

Дайте точне визначеня, що розуміють під схемою попиту і кривою попиту.
Сформулюйте закон спадного попиту. Проілюструйте закон спадного попиту
двома випадками з вашого власного досвіду.

Розв’язок.

Існує чіткий взаємозв”язок між ринковою ціною товару і величиною попиту
на нього за інших однакових умов. Цей взаємозв”язок між ціною та
кількістю купленого товару називають схемою попиту, або кривою попиту.

Закон спадного попиту: коли ціна на товар зростає (а решта факторів
залишається без змін), покупці починають купувати менше цього товару.
Аналогічно, коли ціна зменшується, то за інших однакових умов величина
попиту зростає.

Ціна кукурудзи Р D

(дол. за бушель) A

3

C

2

D

1

D

5 10 15
Q

кількість кукурудзи

(млн.
бушелів за рік)

Графік: спадна крива попиту відображає залежність величини попиту від
ціни. Ціни на кукурудзу відкладені по вертикальній, а величина попиту –
по горизонтальній осі. Кожна пара чисел (P, Q) зображається як точка на
площині. З’єднавши ці точки отримаємо криву попиту DD. Негативний нахил
кривої попиту відображає закон спадного попиту.

Закон спадного попиту може проілюструвати на прикладі персональних
конденсаторів. На початку 80-х років ціна на конденсатори була
астрономічною і тільки найбагатші могли купувати їх. Люди
використовували вентилятори. Ціни на конденсатори за останнє десятиліття
різко впали. Все більше і більше людей змогли їх придбати. Конденсатори
почали широко використовуватись. Ця історія проливає світло на одну з
важливих причин дії закону спадного попиту: нижчі ціни сприяють появі
нових покупців. Крім цього, зменшення ціни породжує додаткові покупки
тими самими покупцями. Наприклад, коли вода дуже дорога, ми купуємо її
стільки необхідно лише для життя. Коли ціна на неї зменшується, то
купуємо більше води – щоб помитися. За ще нижчої ціни поливаємо квіти і
використовуємо воду практично в усіх можливих випадках. І навпаки,
підвищення ціни на товар призведе до того, що купуватимуть його менше.

Закон спадного попиту можна проілюструвати також на прикладі
холодильників. Спочатку купувати холодильник мав змогу тільки
найбагатший споживач, і попиту на цей товар не було в порівнянні на
даний час. Зараз попит на холодильники зріз, а ціна зменшилась. Таких
прикладів навести можна чимало.

Задача № 20.

Чотири закони попиту і пропозиції:

А) збільшення в попиті загалом підносить ціни і розширює величину
попиту;

Б) зменшення в попиті загалом … ціну і … величину попиту;

В) збільшення в пропозиції загалом зменшує ціну і розширює величину
попиту;

Г) зменшення в пропозиції загалом … ціну і … величину попиту.

Заповніть пропуски. Покажіть кожний закон на графік попиту і пропозиції.

Розв’язок.

Б) зменшення в попиті загалом знижує ціни і звужує величину попиту;

Г) зменшення в пропозиції загалом збільшує ціну і звужує величину
попиту.

P D1 S
P S

D2

P2
P2

P1
P1 D2

D1

0
0

P D S2 S1
P D S1

S2

P2

P1
P2

P1

Q1 Q2 Q
Q1 Q2 Q

Закон г)
Закон в)

Задача № 21.

Визначте поняття схеми пропозиції й кривої пропозиції. Покажіть, що
збільшення пропозиції означає переміщення кривої пропозиції праворуч і
вниз. Порівняйте це переміщення з переміщенням кривої попиту праворуч і
вгору при збільшенні попиту. В чому полягає відмінність?

Розв’язок.

Схема пропозиції (і крива пропозиції) певного товару визначає
взаємозв’язок між його ринковою ціною і кількістю цього товару, яку
виробники хочуть виготовляти і продавати (за інших однакових умов).
Пропозиція змінюється, коли змінюється будь-який фактор, крім власної
ціни товару. Щодо кривої пропозиції говорять, що пропозиція зростає чи
зменшується, коли величина пропозиції збільшується (чи зменшується) за
кожної ринкової ціни. Збільшення пропозиції означає переміщення кривої
попиту праворуч і вниз. Це можна відобразити на графіку такого прикладу:
Коли ціна на автомобілі змінюється, то виробники змінюють обсяг
виробництва і величину пропозиції, але крива пропозиції не
переміщується. Навпаки, коли інші фактори впливають на зміну пропозиції,
то змінюються пропозиція, а крива пропозиції переміщується.

ціна автомобілів
S

(тис. дол. на одиницю)
S’

6

4

2

S S’

Величина пропозиції

4 8 12
16 20 Q автомобілів (млн. на рік)

На графіку зображено збільшення пропозиції автомобілів. Коли витрати
виробництва надають або зростає іноземна конкуренція, пропозиція
автомобілів зростає. За кожної ціни виробники постачатимуть більше
автомобілів і крива пропозиції, отже, переміститься праворуч і вниз.
Коли заробітна плата в автомобільній промисловості різко зросте, то
збільшаться витрати виробництва і зменшиться пропозиція).

Зміни у пропозиції можна показати на прикладі ринку автомобілів.
Пропозиція збільшиться, якщо запроваджене фондозберігаюче комп”юторне
устаткування зменшить затрати праці на виробництво автомобілів, якщо
робітникам автомобільної галузі урізано заробітну плату, якщо японським
виробникам автомобілів дозволити експортувати більше машин в США, або
якщо уряд зменшує регулятивні вимоги щодо даної галузі. Кожен з цих
факторів призведе до зростання пропозиції автомобілів в США за кожної
ціни.

Попит на різні товари постійно змінюється, бо економічне життя
розвивається. Крива попиту ніколи не залишається на одному місці. Як
приклад розглянемо можливі причини зростання попиту в США на легкові
автомобілі в 1950 по 1990 рр. Тоді діяло багато цікавих факторів:
середній реальний доход американців майже подвоївся; більше як
наполовину зросла кількість дорослого населення; стався занепад
альтернативних форм транспорту. У результаті всіх цих змін крива попиту
машини перемістилися праворуч і вгору на відміну від кривої пропозиції,
яка перемістилась за тих умов праворуч і вниз. Зміни цих фундаментальних
факторів сприяли збільшенню попиту. Переміщення кривої попиту означає,
що за кожної ціни буде куплено більше машин.

Ціна автомобілів P D D1

4

2

D
D1

Величина попиту на

4 8 12
Q автомобілі (млн.на рік)

На графіку показано збільшення попиту на автомобілі. Коли змінюється
фактори, що лежать в основі попиту, попит на автомобілі змінюється.

Відмінність полягає в факторах, що визначають попит і пропозицію. Якщо
фактор, що впливає на попит і пропозицію (власна ціна товару) на кривій
попиту – підвищення ціни зменшує величину попиту – підвищення ціни
зменшує величину попиту на автомобілі, то на кривій пропозиції – вища
ціна товару збільшує обсяг виробництва товару і величина пропозиції
зростає.

Задача № 22.

За наступними даними зобразіть криві попиту і пропозиції та визначте
рівноважні ціну та кількість.

Попит і пропозиція на піццу

Ціна (дол. за піццу) Величина попиту (піцца за семестр) Величина
пропозиції (піцца на семестр)

10

8

6

4

2

0 0

10

20

30

40

125 40

30

20

10

0

0

Що станеться, якщо попит на піццу потроїться? Якщо ціна початково
становить 4 дол. за піццу?

Розв”язок.

P

10 D S

8 E

6 Pe

4

2 Qe

Q

10 20 30 40 50

На графіку: крива попиту – D, крива пропозиції – S, точка рівноваги – Е,
рівноважна ціна – Ре, рівноважна кількість – Qe.

Стан ринку при якому попит і пропозиція врівноважені на певному рівні
ціни називаються врівноваженими або оптимальними. Рівноважна ціна –
ціна, що врівноважує попит і пропозицію внаслідок взаємодії конкурентних
сил. Врівноважена ціна в цьому випадку: Ре = 6 (дол. за піццу), а
врівноважена кількість: Qe = 20.

При зниженні ціни споживач бажає придбати більше товару. Товар, при
зниженні ціни на нього, дешевіє відносно інших товарів і купити його
стає вигідніше. Це означає, що попит на цей товар збільшується, і
кількість бажаючих купити дешевий товар збільшиться. Зате кількість
продавців продати товар по низьким цінам скоротиться. Орієнтуючись на
активний попит, (в нашому випадку попит на піццу потроюється) продавці
почнуть піднімати ціни. Якщо початкова ціна становила 4 дол. за піццу,
то можливо продавці піднімуть ціну на неї (піцци) не більше 12 доларів.

Задача № 23.

Адам Сміт говорив: “Я ніколи не чув, щоб багато доброго було зроблено
тими, хто пов’язаний з торгівлею товарами колективного споживання”.
Поясніть логіку, що лежить в основі цього вислову, і пов’яжіть її з
доктриною невидимої руки.

Розв’язок.

В економіці США більшість економічних рішень приймаються на ринках, що є
механізмами, через які продавці і покупці обмінюються товарами і
визначають ціни і кількість товарів. Адам Сміт проголосив, що невидима
рука ринків сприяє економічно оптимальному розвитку виробництва, хоча
окремі виробники переслідують ефективність при розв’язанні проблеми як,
що і для кого: доларові голоси населення впливають на ціни товарів, ці
ціни визначають кількість різних товарів, які мають бути вироблені. Коли
люди потребують більше певного товару, фірми можуть отримати додатковий
прибуток, збільшуючи виробництво цього товару. За досконалої конкуренції
фірма повинна вишукувати найдешевший метод виробництва, ефективно
використовуючи працю, землю й інші фактори, бо інакше вона зазнає
збитків і буде витіснена з ринку. Тоді як проблеми що? і як?
розв’язуються цінами, те саме відбувається і з проблемою для кого?
Розподіл доходів визначається власністю на фактори виробництва (землю,
працю і капітал) і цінами цих факторів. Люди володіють родючою землею чи
здібностями будувати житло і заробляють багато доларових голосів, щоб
купувати споживчі товари. Ті, хто не має майна, або ті, чиї здібності
недооцінюють, або ж ті, які зазнають дискримінації за статтю чи кольором
шкіри, одержують низькі доходи.

Адам Сміт проголосив принцип “невидимої руки”, який твердить, що кожною
особою в її егоїстичному переслідуванні тільки своєї власної влади керує
якась невидима рука, мета якої – досягти найбільшої влади для всіх. Сміт
побажав гармонію між суспільними і приватними інтересами. За його
підходом будь-яке державне втручання у вільну конкуренцію майже завжди
шкідливе. Ми знаємо, що ринок дозволяє спади, мають місце невдачі ринку,
і що ринки не завжди ведуть до найефективніших результатів. Важливі
невдачі ринку – це недосконала конкуренція і збитки від, наприклад,
забруднення навколишнього середовища. Коли виникає недосконала
конкуренція, то суспільство рухається всередину від МВМ. Це може
статися, наприклад, коли єдиний продавець або монополіст підносить до
небес ціну товару з метою отримання додаткових прибутків. Виробництво
цього товару зменшується порівняно з найефективнішим рівнем, а через це
терпить ефективність економіки. Коли мало продавців, існує недостатньо
спрямувань для того, щоб забезпечити визначити цін витратами
виробництва. І за такої ситуації магічна властивість невидимої руки
ринків може зникнути. Таким чином, Адам Сміт відкрив цікаву властивість
конкурентної ринкової економіки. За досконалої конкуренції, без невдач
ринку, ринки витискають з доступних ресурсів настільки багато корисних
товарів і послуг, наскільки це можливо. Проте, коли сили монополії, або
збитки від забруднення навколишнього середовища, або подібні невдачі
ринку стають надто поширеними, ці чудові властивості невидимої руки
можуть зійти нанівець.

Задача № 24.

Як впливає дефіцит федерального бюджету на масу грошей і державний
борг? Поясніть детально механізм такого впливу.

Розв’язок.

Федеральні урядові видатки фінансуються за рахунок податків і позик.
Уряд позичає безпосередньо на відкритому ринку або опосередковано, через
Фед. Коли Федеральна резервна система фінансує бюджетний дефіцит, маса
високопотужних грошей зростає. Якщо Фед вирішить не проводити операції
купівлі на відкритому ринку, коли скарбниця розміщує там свої облігації,
то бюджетний дефіцит не вплине на масу високопотужних грошей.

Задача № 25.

Припустимо, скарбниця випускає векселі на суму 1 млрд. доларів і всі їх
продає на відкритому ринку. Потім Фед провадить операцію купівлі на
відкритому ринку і купує векселі на суму 300 млн. дол. як тоді
фінансуватиметься державний борг.

Розв’язок.

Значну частину боргових зобов’язань уряду Фед купує на відкритому ринку.
Однак це потрібно розглядати як деталь “штучної” структури, бо хоч Фед
здебільшого не купує облігації безпосередньо у скарбниці та купуючи
цінні папери на відкритому ринку, робить це опосередковано. Припустимо,
Фед проводить операції купівлі на відкритому ринку саме тоді коли
скарбниця там-таки боргові зобов’язання. Результат нашої комбінації –
скарбниця продає облігації, а Фед одночасно здійснює операції купівлі на
відкритому ринку – зводиться до того, що Фед врешті триматеме більше
облігацій скарбниці. Те саме відбулося б, якби Фед купила облігації
прямо у скарбниці .

Якщо скарбниця продає векселі на суму 1 млрд. дол а Фед купує 300
млн.дол. (вексельну суму) то в цьому випадку бюджет скарбниці дефіцитом,
а державний борг збільшиться, скарбниця матиме більшу заборгованість.
Державний борг може фінансуватися за рахунок продажу активів, доходи від
продажу можна спрямувати на фінансування дефіциту, або на “погашення”
частини державного боргу . Звісна річ, щоб продавати активи, треба їх
мати. Така форма фінансування тимчасова. Бо уряду врешті-решт не буде
чого продавати.

Задача № 26.

За яких умов фіскальна і монетарна політика будуть пов’язані між собою,
а не існуватимуть як два незалежні інструменти в руках уряду.

Розв’язок.

Інструментація і монетарної, і фіскальної політики можна використовувати
для збільшення сукупного попиту, а отже підвищувати рівноважний рівень
цін. Оскільки пастка ліквідності та класичний випадок – це у крайньому
разі, корисні як навчальні приклади, очевидно. Що політики можуть
використовувати монетарну або фіскальну політику для впливу на рівень
доходу.

Між монетарною і фіскальною політикою існує суттєва різниця. Монетарна
політика діє через механізми стимулювання компонентів сукупного попиту
які реагують на зміни процентної ставки. Найочевидніше, монетарна
політика найперше впливає на житлове будівництво.

Фіскальна політика здійснюється залежно від конкретних товарів, що їх
закуповує уряд або від податків фіскальна політика здійснюється залежно
від конкретних товарів, що їх закуповує уряд або від фіскальної політики
впливає на величину сукупного попиту і спричиняє зростання ВНП, але
структура приросту ВНП залежить від обраної політики.

Задача № 27.

Простежте траєкторію по якій рухається економіка, коли постійне
зростання урядових видатків фінансується за рахунок боргових
зобов’язань. Що продаються на відкритому ринку. Припустимо ВНП зростає.
Дайте вашу оцінку аргументації про те, що бюджет має бути збалансований
у кожному періоді.

Розв’язок.

Більша частина видатків федерального бюджету припадає на оборону й
трансфертні платежі приватним особам. За останні 25 років частина
видатків на оборону проти всіх федеральних видатків зменшилась, а
частина трансфертів збільшилась. Тимчасове зростання урядових видатків
або зниження податків, яке перекривається борговим фінансуванням
призводить до підвищення рівня цін і процентної ставки. Гіпотеза
еквівалентності Барроу-Рікардо підказує, що державний борг являє собою
підвищення податків у майбутньому. Відповідно зниження податків,
перекрите борговим фінансуванням, не впливатиме на сукупний попит
величина співвідношення боргу і ВНП збільшується коли борг, що
визначається процентними платежами і основним дефіцитом, зростає швидше
ніж номінальний національний доход. Боргове фінансування постійно
зростаючих урядових податків не життєздатне без зростання ВНП. Процентні
платежі по боргу постійно зростатимуть, збільшуватиметься і дефіцит
бюджету, який потрібно фінансувати за рахунок ще більшого засідання у
борги. Коли ВНП зростає країна може постійно мати невеликі дефіцити
бюджету, а співвідношення боргу ВНП не збільшуватиметься державний борг
буває тягарем в основному тому, що він може привести у довгостроковому
плані до зниження капіталу.

У США збільшення урядових видатків протягом 1960-1985 рр. Призвело до
обмеження дії податків та обмеження видатків у кількох штатах.
Пропонувалось також прийняти поправку до Конституції США, згідно з якою
бюджети мали б бути збалансовані і лімітуватися урядові видатки (у % від
ВНП) якщо бюджет був збалансований, то боргове фінансування, не
перекрите збільшення податків або скорочення трансфертних платежів,
приводить до утворення стійкого дефіциту, оскільки треба сплачувати
процентні платежі по державному боргу. У короткостроковому плані боргове
фінансування порівняно з монетарним підвищує процентну ставку і знижує
інвестиції.

Задача № 28.

Проаналізуйте різницю впливу тимчасового підвищення урядових видатків ,
за рахунок боргового фінансування на процентну ставку, інвестиції і
рівню цін.

Розв’язок.

Відомо, що підвищення урядових видатків, приводить з часом до дефіциту
бюджету. Вплив підвищення урядових видатків на процентну ставку,
інвестиції та рівень цін можна простежити з допомогою графіка боргового
фінансування тимчасового дефіциту:

P

P1 E2
AD1

P0 E0
AD2

AD

Y

Зниження податків зміщує криву сукупного попиту AD у AD1. Якщо
розглядати криву сукупного попиту у короткостроковому плані, то сукупний
попит зростає. Оскільки дефіцит тимчасовий то податки пізніше знову
піднімуться. Із збільшенням державного боргу, за рахунок якого
фінансувався тимчасовий дефіцит, зростає багатство тих, хто тримає
боргові зобов”язання. Як тільки дефіцит повернеться до нормального
рівня, зростання суми облігацій, випущених державою, означитеме і вищий
сукупнийпопит. Ціни постійно підвищуються, а якщо номінально грошова
маса задана, то зростають і процентні ставки. З допомогою графіка
інвестиції можна побачити, що із збільшенням процентної ставки
зменшуються інвестиції.

і

І

Задача № 29.

Припустимо, реальна процентна ставка становить 3% , темп приросту ВНП –
7%, державний борг – 50% від ВНП, а основний бюджет зводиться з
дефіцитом, що становить 7% від ВНП. Збільшуватиметься чи
зменшуватиметься величина співвідношення боргу і ВНП?

Розв’язок.

Рівняння співвідношення боргу і ВНП показує, що величина співвідношення
боргу і доходу з часом збільшується, якщо:

(b = b (z – y) – x > 0

z – реальна, або скоригована на інфляцію процентна ставка

x – основний, або надлишок бюджету без врахування процентних платежів,
показаний як частина ВНП

y – темпи приросту реального ВНП

b – співвідношення боргу і ВНП

Значить,

50% (3% – 7%) – 7% = – 27%

– 27% < 0 – співвідношення боргу і ВНП має тенденцію зменшуватисяДинаміка співвідношення боргу і ВНП залежить від зв’язку між реальною процентною ставкою, темпами приросту ВНП і основним бюджетним дефіцитом. Чим нища процентна ставка, чим нижчі темпи приросту ВНП, тим більша ймовірність зростання співвідношення боргу і ВНП. За великих основних бюджетних надлишків співвідношення боргу і ВНП має тенденцію знижуватись.Задача № 30.Уряд будує греблю і тому збільшує видатки. Видатки фінансуються за рахунок випуску облігацій. Чи створює випуск облігацій борговий тягар у такому разі? Чи була ваша відповідь іншою, якби уряд за ці гроші купив парк автомобілів для Пентагону?Розв’язок.З збільшенням державних витрат збільшується дефіцит держави, а отже з’являється державний борг. Проте. Дефіцит бюджету можна покривати випуском облігацій (резиденти примусово скуповують їх) тому у даному випадку збільшення видатків не буде створювати державний тягар.Якщо державні витрати будуть спрямовані за кордон, то, це буде зовнішнім боргом держави, і випуск облігацій не буде його покривати.Задача № 31.Зниження податків за поправкою Кемпа-Гота на початку 80-х рр. Скоротило податкові надходження до бюджету з 19.7% ВНП у 1980-1982 рр. Лише до 18.6% у 1985 р. Чи пояснює в основному таке скорочення проблему бюджетних дефіцитів 80-х рр.Розв’язок.Зниження податків за поправкою Кемпа-Гота не спричинило збільшення податкових надходжень до бюджету, навіть коли подивитись на бюджет повної зайнятості, то він не покаже, що доходи уряду зросли внаслідок зниження податків.У 80-х рр. у США реальні процентні ставки були досить високі, економічне зростання, повільне, бюджет – дефіцитний. Тому співвідношення боргу і ВНП збільшувалося.Бюджетні дефіцити 80-х лягають ще більшим тягарем на майбутні покоління. Такі дефіцити супроводжувалися дуже великими дефіцитами поточного рахунку США, а отже і заборгованістю іноземцям. Якщо подивитися, що відбувалося в середині країни то дефіцити не супроводжувалися відповідним зростанням споживчих видатків.У 80-х рр. високі процентні ставки були проблемою у всьому світі як і рецесія на початку десятиріччя. Як наслідок більшість промислово розвинених країн стикалося з проблемою бюджетних дефіцитів і зростання державного боргу порівняно з національним доходом. У 80-х рр. дефіцити бюджету США супроводжувались в основному зростанням споживчих видатків. Дефіцит фінансували за рахунок позик за кордоном. Отже ці дефіцити саме ті які породжують борговий тягар.Задача № 32.“Некеровані дефіцити 80-х рр. начально вимагають нового підходу до фіскальної політики. Бюджет слід щорічно збалансовувати, аби попередні платники податків розплачувалися повністю за те, що вони хочуть отримати від уряду”. Прокоментуйте таке твердження.Розв’язок.Італія є прикладом неконтрольованого бюджетного дефіциту. Співвідношення державного боргу і ВНП вже дуже висока за міжнародними мірками, а основний бюджет зводиться з дефіцитом. Через те, що уряд позичає більше ніж треба платити процентів на обслуговування боргу (а реальні процентні ставки вищі за темпи приросту ВНП), то частина боргу ВНП постійно зростає. Хоч питання про банкрутство нині не постає, однак очевидно: політика дефіцитів не може тривати вічно чи навіть дуже довго. Слід скорочувати видатки, підвищувати податки або запровадити ефективну систему їх збору, щоб уникнути “шаленого” зростання боргу.Сьогодні більшість відчуває, що все зайшло занадто далеко і пора починати контролювати ситуацію, повернувшись до “виваженої фіскальної політики”.Погоджуючи бюджет у 1985 р. адміністрація Рейгана і Конгрес зайшли у глухий кут. Президент Рейган наполягав і далі знижувати податкові ставки, це робилося на початку 80-х рр.. Він твердо противився підвищенню податків і наполягав на тому, що скорочення видатків (окрім видатків на оборону) – це єдиний прийнятий спосіб ліквідувати дефіцит бюджету. Та скорочення необоронних видатків означає згортання соціальних програм. Конгресу важко було пристати на таке і схоже ніяк не можна було скласти набір статей за якими урізалися б видатки, аби залатати дірку в бюджетіВирішальні зміни у підході до бюджету відбулися наприкінці 1985р.Зіткнувшись з ризиком отримати нескінченну смугу дефіцитних бюджетів і дедалі зростаючий державний борг, Конгрес прийняв закон про збалансований бюджет і надзвичайний контроль за дефіцитом, знаний як закон Грема-Гадмана Хомінчеа (ГРХ), що ініціювали його прийняття. З деякими поправками, що стосується процесу затвердження та виконання бюджету, ГРХ бюджетний дефіцит має з часом скорочуватися і зникнути зовсім до 1993 р. На 1994 р. бюджет має бути збалансований. Таке “всеохоплююче ” урізання бюджету було відповіддю Конгресу на політичний глухий кут, у якому ніхто не хотів урізати програми, яким надавалась перевага, а президент не хотів погодитись на підвищення податків аби покрити дефіцит.Задача № 33.“США стоять перед фіскальною кризою, бо зростаючі дефіцити підвищують частину, яку становить державний борг у ВНП, так високо як ніколи. “Зійти” з такого високого боргу не можна, окрім через роки високих податків, за рахунок яких погашається борг”. Прокоментуйте таке твердження.Розв’язок.податкова ставка В100%40% надходженняЗгідно з кривою Лаффера, яка показує зв’язок між податковими надходженнями і ставками оподаткування, виходить, що чим вищі податки (за 40%) тим менші надходження до бюджету.Припустимо, що розглядаємо ставку особистого прибуткового податку. Коли ставка нульова, надходження до бюджету такі ж. Отже, ми маємо на кривій т.А. Далі припускаємо, що податкова ставка 100%. Тоді уряд забирав увесь прибуток, отож доход у такому разі також був би нульовий. Тоді й податкові надходження також точка на кривій Лаффера.Високі податки не можуть погасити державного боргу, бо надходження до бюджету всерівно будуть дуже низькими. Але прихильники теорії економіки пропозиції тому й стверджували у 1981 р., що економіка США перебуває у точці, що лежить вище від точки межі (60%). Скажімо, економіка була у точці D. Таке твердження не підкріплювалося ні одними фактичними даними і видається не дуже правдоподібним. Але теоретичною таке було масовим.Задача № 34.Поясніть, чому сподівані темпи інфляції впливають на положення на координатній площині кривої сукупної пропозиції з урахуванням сподівань.Розв’язок.Сподівані темпи інфляції впливають на положення на координатній площині кривої сукупної пропозиції, зрушуючи її вправо вверх. Це пов’язано з тим, що крива сукупної пропозиції показує рівень цін і ВНП. Отже, коли виникає інфляція рівень цін зростає і відповідно зростає заробітна плата, ВНП і безробіття. Ця причина впливає на положення кривої сукупної пропозиції.P AD AS( ASP0 E2E1P1Y Y* YЗадача № 35.За певного потенційного обсягу виробництва як впливає невелике збільшення AD? Дуже істотна зміна AD?Розв”язок.Кейнсіанський підхід поєднав два різних елементи.Перше, Кейнс розробив поняття сукупного попиту. Друге Кейнс твердив, що ціни і заробітна плата негнучкі і це означало, що вертикальну класичну криву AS доведеться замінити кривою AS, що підноситься вгору. Перший результат спостереження полягає в тому, що сучасна ринкова економіка може потрапити в капкан недовикористання робочої сили, тобто таку рівновагу сукупної пропозиції і сукупного попиту, за якої обсяг виробництва далеко нижчий за потенційний і значна частина робочої сили вимушено незайнята. Наприклад, якщо крива AD перетинає криву AS далеко ліворуч, то рівноважний обсяг виробництва обсяг виробництва перебуває далеко від потенційного. Кейнс підкреслював, що оскільки заробітна плата і ціни негнучкі, то не існує економічного механізму поновлення повної зайнятості і повернення економіки до обсягу виробництва, який відповідає її потенціалу.Другий результат спостереження випливає з першого. Через монетарну і фіскальну політику уряд може стимулювати розвиток економіки. Наприклад, якщо уряд збільшить свої покупки, то сукупний попит зросте, і переміститься з AD у положення AD(. Як результат, обсяг виробництва збільшиться з Q до Q( і розрив між фактичним і потенційним ВНП зменшиться. Коротко кажучи, уряд, вміло застосовуючи економічну політику, може вживати заходів, щоб забезпечити високі рівні національного виробництва та зайнятості.У кейнсіанській моделі крива сукупної пропозиції піднімається вгору, вказуючи, що обсяг виробництва зростає із вищим сукупним попитом доти, доки існує недовикористані ресурси.Якщо сукупний попит підвищується з AD до AD(, то реальний обсяг виробництва переміщується з А до В, і ціни також зростають.Задача № 36.Визначте, що розуміють під кривою сукупного попиту. Розкрийте відмінність між рухом по кривій і переміщенням кривої. Що впливає на обсяг виробництва, коли відбувається рух по кривій AD? Що впливає на обсяг виробництва, коли переміщується крива AD?Розв’язок.Сукупний попит (AD) є сумою або сукупною величиною обсягу продукції, яку готові купити за даного рівня цін та за інших однакових умов. AD – це заплановані видатки в усіх секторах економіки: споживанні, приватних внутрішніх інвестиціях, урядових покупках товарів і послуг та чистому експорті. Сукупний попит – це модель, представлена на малюнку у вигляді кривої, яка показує різний обсяг товарів і послуг.Відмінність між рухом по кривій і переміщенням кривої полягає насамперед від того, що призводить рух чи переміщення кривої, тобто які фактори. Наприклад, коли у випадку, коли вищий рівень цін за незмінної пропозиції грошей веде до дорогих грошей, вищих процентних ставок і зменшення видатків на чутливі до процента інвестиції і споживання. Тут маємо рух по кривій AD, а інші обставини залишаються без змін.Переміщення кривої відбувається у випадку коли інші умови більше не залишаються незмінними. Зміни у змінних, що лежать в основі AD, - таких як, пропозиція грошей, податкова політика, оборонні видатки, - ведуть до змін у сукупних видатках за даного рівня цін. Проте на сукупний попит впливають й інші численні змінні – політичні змінні, а також зовнішні фактори, що ведуть до збільшення сукупного попиту і переміщують криву AD праворуч. Коли відбувається рух по кривій AD, на обсяг виробництва впливає пропозиція грошей. Наприклад, навіть коли індекс споживчих цін зростав би із 100 до 150, пропозиція грошей залишалася б 600 млрд.дол. Якщо пропозиція грошей не змінюється, а рівень цін зростає, то реальна пропозиція грошей має падати. Зменшення реальної пропозиції грошей впливатиме на сукупний попит через монетарний механізм. Коли реальна пропозиція грошей падає, гроші стають менш доступними і настає період дорогих грошей: процентні ставки і платежі по закладних зростають, курси цінних паперів падають, валютний курс зростає, а доступ до кредиту ускладнюється. Дорогі гроші ведуть до зменшення інвестицій, чистого експорту і навіть споживання. Тому зростання цін за фіксованої пропозиції грошей спричиняє падіння величини реальних видатків. Крива AD нахилена до низу і показує, що реальний обсяг виробництва, якого потребують, падає, коли рівень цін зростає.Коли відбувається переміщення кривої AD, на обсяг виробництва впливають політичні і зовнішні змінні.Наприклад, уряд збільшив купівлю танків, протигазів та літаків для проведення воєнних дій у Перській затоці. Цей крок призвів до зростання видатків на Y. Якщо інші компоненти видатків не нейтралізують збільшення Y, то крива сукупного попиту переміститься, праворуч, бо урядові видатки зросли. Збільшення пропозиції грошей так само сприяє розширенню сукупного попиту.Задача № 37.Який вплив на криву AS в короткостроковому і довгостроковому періодах буде мати обставина коли потенційний обсяг виробництва залишається без змін.?Розв’язок.Короткострокова крива AS є кейнсіанською і піднімається вгору. Вона означає, фірми готові збільшити свої обсяги виробництва відповідно до великих цін. Інакше кажучи, коли величина сукупного попиту зростає, то фірми готові підвищити ціни за збільшення обсягів їх випуску. Зауважте, що розширення обсягу виробництва не може відбуватися нескінченно у короткостроковому періоді. Коли обсяг виробництва збільшуватиметься, не вистачає робочої сили, а підприємства працюють на межі своїх виробничих потужностей. Окрім того, фірми не можуть підвищувати ціни без втрати споживачів, які переходять до конкурентів. Отже, коли виробництво зростає понад потенційний рівень, значна частина збільшення сукупного попиту припадає на зростання цін, менша – на збільшення обсягу виробництва. Це означає, що короткострокова крива AS буде відносно горизонтальною ліворуч від лінії потенційного обсягу виробництва. Проте вона стає все крутішою, коли обсяг виробництва зростає – тобто все далі і далі переміщується праворуч від лінії потенційного обсягу виробництва.Довгострокова крива є вертикальною, або класичною, з обсягом виробництва, що відповідає потенційному. У класичному випадку обсяг сукупної пропозиції не залежить від рівня цін. У довгостроковому періоді всі ціни і заробітна плата так пристосовується, що на обсяг випуску фірми не впливає загальний рівень цін.Задача № 38.Дайте визначення автоматичних ідискранійних стабілізаторів. Який дискренійний стабілізатор ви можете запропонувати для роботи з інфляцією? Для роботи зі сподом? Які дискреційні стабілізатори виглядають найменш корисними? Чому?Основні з автоматичних стабілізаторів такі:- Автоматичні зміни у податкових надходженнях. Федеральна система США залежить від прогресивного подоходного податку з осіб та корпорацій. Прогресивні – це такі податки, за яких середня податкова ставка зростає у разі збільшення доходів. Такі податки є корисними тим ,що якщо обсяг виробництва падає, то податкові надходження автоматично зменшуються так що падінню особливих доходів і видатків послаблюється у такому випадку випуск продукції зменшується не так відчутно у такому випадку випуск продукції зменшується не так відчутно.- Допомога по безробіттю, соціальна допомога та інші трансферти. Сучасна держава загального добробуту має детально розроблену систему трансфертних платежів, які призначені доповнювати доходи і полегшувати економічні труднощі населення.Основними дискреційними стабілізаторами є:- Громадські роботи. Коли уряди початково шукали способи нейтралізувати депресію, то вони часто покладалися на державні інвестиції проекти по створенню робочих місць для безробітних.- Проект громадського залучення. Ці проекти передбачають залучення працівників на строк близького року, після того люди можуть шукати постійну роботу в приватному секторі.- Зміна ставок оподаткування. Яку застосовують при стимулюванні економіки і її стримування, так і при її стрімкому падінні.На нашу думку тільки зміна ставок оподаткування може утримати чи запобігти спаду виробництва. Бо із зменшенням доходів фірми податок також зменшується і навпаки.Найменш корисним виглядають громадські роботи і проект громадського залучення. Тому що вини не приносять ефекту такого на який ми надіємося і характерні для країн з різним рівнем розвитку. Крім того ці проекти розраховані на короткий час. Тобто в довгому періоді вони не діють і результатів не приносять.Задача № 39.Дж.М.Кейнс писав: “Якби Міністерство фінансів заповнило старі пляшки банкнотами, закопувало їх у використані вугільні шахти і залишало приватним підприємствам їх використовувати, то безробіття не було б таким значним, а реальні доходи були більшими, ніж вони є зараз”. Поясніть, чому кейнсіанський аналіз корисності дискреційних програм громадських робіт може бути придатним під час депресії. Яким чином добре продумана фіскальна та монетарна політика може мати такі самі макроекономічні наслідки, забезпечуючи водночас виробництво більшої кількості корисних товарів і послуг?Розв’язок.Кейнсіанський аналіз корисності дискреційних програм громадських робіт може бути придатним під час інфляції тому, що збільшується кількість робочих місць для безробітних призводить до збільшення виробництва.До фіскальної політики можемо віднести зміни ставок оподаткування, щоб утримати від зменшення використовуваний доход та запобігти стрімкому падінню у глибоку рецесію. Фіскальна політика має на меті швидке економічне зростання з високою зайнятістю та стабільними цінами.Інструментами монетарної політики, що можуть стимулювати економічну активність є збільшення пропозиції грошей Центральним банком, то урізаною, процентних ставок. Змінюючи грошову пропозицію Центральний банк може впливати на багато економічних і фінансових змін.Задача № 40.Чи можливо, щоб обіцянки уряду мали ефект витіснення разом з державним боргом? Тобто, якби уряд пообіцяв великі майбутні виплати робітникам по соціальному забезпеченню, чи відчували б себе робітники багатими? Чи можуть вони зменшити заощадження? Чи суспільний капітал не стане меншим. Проілюструйте це, застосовуючи графік.Розв’язок.Реальна процентна DставкаS(S КУ короткостроковому періоді розмір державного боргу відомий, а обсяг виробництва наближається до потенційного. Короткострокові наслідки бюджетних дефіцитів для економіки відомі як проблема “витіснення”.Якби уряд пообіцяв великі майбутні виплати робітникам по соціальному забезпеченню робітники не відчували б себе багатим, тому що зі збільшенням державних витрат державний борг, збільшується і це є неможливим.Заощадження зменшувати їм не потрібно, оскільки їхній доход тепер є малим. Тому краще зменшити споживання, щоб збільшити заощадження на майбутнє.Суспільний капітал стане меншим. На графіку це зображається зсувом лінії S вверх по кривій D.Задача № 41.А) Поясніть, чому у короткостроковому плані крива сукупної пропозиції висхідна, як за методом раціональних сподівань, так і за контрактним підходом.Б) поясніть, чому сподівані величини зміни грошової маси не впливають на рівень ВНП у згаданих у цьому завданні моделях?Розв’язок.А) За методом раціональних сподівань і врівноваженості ринків крива сукупної пропозиції позитивно нахилена тому, що робітники і фірми неоднаково поінформовані про сукупний рівень цін. Робітники розраховують на більшу реальну зарплату за меншого рівня цін аніж за реального рівня цін, котрий відомий лише фірмам. Тобто пропозиція робочої сили прямо залежить від рівня реальної зарплати, а внаслідок недосконалої поінформованості робітників справжній вищий рівень цін і його підвищення спричиняє зростання рівня зайнятості та зростання ВНП. Тому крива сукупної пропозиції у даному методі позитивно нахилена.За контрактним методом припускається, що і фірми, і робітники встановлюють зарплату на такому рівні, який вони сподівалися, врівноважить ринок праці. Далі фірми почнуть випускати продукцію приймаючи затрати на оплату праці як задані. Опираючись на припущення про спадну граничну продуктивність праці фірми будуть готові випускати на ринок тим більше продукції. Чим нижчою буде реальна зарплата або (оскільки номінальна зарплата зафіксована контрактами) чим вищий буде рівень цін. Отже, у короткостроковому плані крива сукупної пропозиції матиме позитивний нахил.Б) Моделі раціональних сподівань і врівноваженості ринків та контрактного підходу базуються на зміні власне сподіваного приросту цін – саме ріст цін тут є чинником зростання ВНП. Тому сподіваний приріст грошової маси повністю нейтральний – рівень цін підвищується пропорційно приросту грошової маси, але ВНП не зміниться (точка рівноваги в даному випадку посувається строго вертикально), а роль у зміні ВНП у даних моделях відіграє різниця між очікуваним та реальним рівнем цін.Задача № 42.Поясніть, чому заробітна плата змінюється так повільно?Розв’язок.Стрижневий елемент будь-якого пояснення негнучкості зарплати у тому, що ринок праці пов’язаний з довгостроковими відносинами між фірмами і робітниками. Розміри зарплати переглядаються у процесі переговорів нечасто, оскільки саме проведення переговорів є дорогим, а також дорогим є отримання інформації про альтернативні розміри зарплати, якщо припускати, ніби рівень зарплати встановлюється на ринку. Як правило, строк дії угоди на ставки заробітної плати діє 1-3 роки. Також якщо зарплата (і ціни) врегульовуються у різний час для різних фірм і галузей то середня зарплата і рівень цін в масштабі цілої економіки самі повільно врегульовуватимуться у відповідь на зміни економічної політики та інших зміни ситуації на ринку. Так відбувається тому, що середні величини складаються з багатьох окремих рівнів зарплати і цін, і лише незначна кількість таких окремих величин, відповідно змінюватиметься відразу.Фірми не зацікавлені знижувати заробітну плату в період зростання безробіття, бо це може викликати відтік кваліфікованих кадрів та розбалансувати колектив, водночас навіть безробіття дозволяє фірмам дещо економити на підвищенні заробітної плати.Отже, розміри зарплати встановлюються, на певний період, а її врегулювання у процесі переговорів проводиться неоднаково – це головні чинники повільного процесу зміни і саморегулювання заробітної плати.Задача № 43.За яких обставин Фед має проводити свою монетарну політику, націлюючись головним чином на а) процентні ставки, б) грошову масу?Розв’язок.А) коли ВНП коливається довкола свого рівноважного рівня переважно через те, що зміщується графік функції попиту на гроші, Фед має проводити таку монетарну політику, яка фіксує процентну ставку.У такий спосіб автоматично нейтралізується наслідки, спричинені змінами попиту на гроші (цілі Фед на короткостроковий період).Зокрема, коли попит на гроші дуже змінюється, (як було у 70-80-і роки в США) Фед має зосереджуватися на поведінці процентних ставок. Справа в тому, що коли змінюється попит на гроші, важко оцінити значення тих чи інших даних по грошовій масі.Однак монетаристи, які виступають за те, щоб Фед намічала цілі по грошовій масі, висувають інші аргументи на користь цього. Вони визначають, що у короткостроковому плані Фед може успішніше діяти, якщо націлюватиметься на процентні ставки. Але політика націленя на певний рівень процентних ставок у довгостроковому плані може призвести до дуже великих проблем через постійне підвищення темпів приросту грошової маси. Потрібно багато часу, аби зміни монетарної політики відповідно вплинути на економіку, зростання грошової маси врешті призводять до інфляції, а єдиний шлях уникнути її у довгостроковому плані, - тримати темпи приросту грошової маси і інфляції.іLM1LM2і* ISY1 Y* Y2Б) Якщо рівень ВНП коливається довколо свого зрівноваженого рівня головним чином через зміщення кривої IS, то рівень ВНП можна стабілізувати шляхом утримання величини грошової маси незмінною. У такому разі Фед має намічати певні показники по грошовій масі.і IS2 LM(M)IS1 LM(i)і*Y1( Y1 Y* Y2 Y2( YЗ малюнка видно, що рівень ВНП стабільніший, коли тримають незмінними (М), а не (і). Коли крива IS зміщується праворуч і “діє” крива LM(M) процентна ставка підвищується, відтак скорочуючи інвестиційний попит, отож ефект зміщення кривої не значний. Та якщо “діє” крива LM(і) монетарні фактори не пом’якшують наслідки зміщення IS. Таким чином, монетарна політика є автоматично стабілізуючою, коли крива IS зміщується, а грошова маса утримується на незмінному рівні.Задача № 44.Перелічіть інструменти політики ФРС. Поясніть як кожен з них змінює банківські резерви і пропозицію грошей. Наскільки сильні ці інструменти для контролю: а) резервів; б) М1; в) процентних ставок; г) обсягу виробництва; д) цін ?Розв’язок.Найважливіша функція Федеральної Резервної Системи (ФРС) – контролювати пропозицію банківських резервів і таким чином регулювати пропозицію грошей у державі та визначити рівень процентних ставок.До основних інструментів політики ФРС належать:Операції на відкритому ринку.Політика дисконтної (облікової) ставки.Зміна резервних вимог.Найважливішим інструментом монетарної політики ФРС є операції на відкритому ринку. Продаючи або купуючи урядові цінні папери на відкритому ринку, ФРС може зменшити або збільшити рівень банківських резервів. Продаж ФРС урядових цінних паперів на відкритому ринку зменшує активи і зобов’язання ФРС, зменшуючи таким чином резерви банків. Внаслідок цього зменшується банківська резервна база для депозитів. У людей залишається менше грошей і більше урядових облігацій. Купівлі на відкритому ринку діють протилежним чином, в кінцевому рахунку розширюючи М через збільшення банківських резервів.Якщо ФРС вважає, що пропозиція грошей зростає повільно і це зростання треба прискорити, то все, що вона може зробити. Це знизити “дисконтну ставку”. Коли комерційні банки відчувають нестачу резервів, їм дозволяється позичати кошти у федеральних резервних банків. Коли позичені резерви зростають то банки позичають у ФРС, збільшуючи тим самим сукупні банківські резерви (позичені + непозичені). Коли позичені резерви зменшуються, то це допомагає загальні банківські резерви зменшити.ФРС може змінити резервні вимоги, якщо вона хоче швидко змінити пропозицію грошей. Наприклад, якщо ФРС хоче зробити гроші “жорсткішими” протягом однієї ночі, то може піднести норму резервних вимог для великих банків до 14%, тобто до верхньої межі встановленої законом. ФРС може навіть піднімати резервні вимоги по строкових депозитах. З іншого боку, якщо ФРС бажає полегшити кредитні умови, то може вжити протилежних заходів, тобто зменшити норму резервних вимог.Якщо ФРС бажає уповільнити зростання обсягу виробництва, то послідовно використовуються п’ять кроків:А) ФРС зменшує банківські резерви за допомогою операцій на відкритому ринку;Б) кожний долар зменшення банківських резервів приводить до багаторазового скорочення банківських грошей і пропозиції грошей;В) на ринку грошей зменшення їх пропозиції переміщує незмінну криву попиту на гроші, підвищує %-ні ставки, зменшує суму і строки кредиту, що називається політикою дорогих грошей;Г) дорогі гроші зменшують інвестиції та інші статті видатків, що чутливі до процента, такі як видатки на споживчі товари тривалого використання і чистий експорт;Д) зменшення інвестицій та інших видатків знижує сукупний попит через відомий механізм мультиплікатора. Нижчий рівень сукупного попиту призводить до зменшення обсягу виробництва і рівня цін або інфляції.Задача № 45.Дослідіть наслідки подвоєння резервних вимог; зменшення їх наполовину. Що більше впливає на банківські прибутки: операції на відкритому ринку чи заходи щодо зміни резервних вимог?Розв’язок.Банки повинні тримати мінімальну суму грошей у формі безпроцентних резервів. Основним поняттям тут є норма резервних вимог. Вона коливається від 12% для поточних рахунків до 0% для особистих заощаджувальних рахунків.Припустимо норма необхідних за законом резервів становить 10% і банки створили резерви, щоб забезпечити цю вимогу. Тепер, припустимо, ФРС вирішила зробити кредит жорсткішим, і Конгрес дозволив їй підняти норму резервних вимог до 20%.Навіть якщо ФРС нічого не зробить через операції на відкритому ринку або через дисконтну політику, щоб змінити банківські резерви, банки нині все одно будуть змушені значно зменшити свої позики та інвестиції, так як і свої депозити. Чому? Тому, що банківські депозити тепер в 5 разів більші від резервів, а не в 10. Тобто депозити повинні зменшуватись вдвічі.Це болюче зниження почнеться дуже швидко. Як тільки Рада ФРС ухвалить нове правило, яке підвищує вимоги до 20%, банки побачать, що їх резерви недостатні. Вони змушені будуть продати частину облігацій і вимагати повернення окремих позик. Покупці облігацій і боржники зменшать свої поточні рахунки. Процес закінчиться тоді, коли банки зменшать свої (поточні рахунки) депозити так, що вони були в 5, а не в 10 разів більшими за резерви.Ця величезна зміна за такий короткий час може призвести до дуже високих %-них ставок, обмеження кредиту, зменшення інвестицій і значне скорочення ВВП та зайнятості.Зменшення резервних вимог більш сприятливо впливає на такі показники як кредит, інвестиції. Обсяг ВВП, зайнятість. При зменшенні резервних вимог у банків з’являються “вільні” кошти, що дає змогу видавати кредити при менших %-них ставках, заохочувати інвестиції, тим самим збільшувати обсяг ВВП і зменшувати рівень безробіття.Задача № 46.Відповідно до статистичних даних життєвий рівень сім’ї у 1990 р. був приблизно у 7 разів вищий, ніж у 1900 р. Що це означає мовою фактичних схем споживання?Розв’язок.Споживання – це найпростіший компонент ВНП, що становить 66% сукупний видатків протягом останнього десятиріччя. До основних компонентів споживання належить: житло, транспортні засоби, продовольство та медичні послуги. Ці основні елементи поділені на три групи: товари тривалого користування і поточного споживання і послуги. Ці три групи самі по собі добре відомі, але їх відносне значення особливо зростаюче значення послуг, варте уваги.Як показує статистика в період 1900-1990 рр. рівень споживання зріз приблизно в 7 разів. Це й не дивно, адже цьому сприяв потужний розвиток науки і техніки, промисловості, вдосконалення грошових фінансово-кредитних систем, зовнішньої і внутрішньої політики держав і ще чимало інших компонентів.Функція споживання визначає співвідношення величини споживання до величини використовуваного доходу. А це означає, що із зростанням доходу зростає і рівень споживання. Із зростанням наукового прогресу і розвитком фінансово-кредитних систем створюються нові робочі місця на підприємствах, що в свою чергу збільшує доходи громадян, а це збільшує обсяг споживання.Задача № 47.Якщо уряд субсидіюватиме науку та винахідництво і контролюватиме стагфляцію і цикли та забезпечить економічне зростання то чи здивує це прихильників класичного підходу? Оцініть критично.Розв’язок.За класичним підходом зміни у сукупному попиті впливають на рівень цін, але не справляють впливу на обсяг виробництва і зайнятості. Гнучкі ціни і заробітна плата забезпечують достатній реальний обсяг видатків, щоб підтримувати повну зайнятість.В основі класичного підходу лежить віра в те, що ціни і заробітна плата гнучкі, і ціни забезпечують самокорегуючий механізм, який швидко відновлює повну зайнятість і завжди підтримує потенційний обсяг виробництва.Якщо уряд субсидіюватиме науку та винахідництво і контролюватиме стагфляцію і цикли та забезпечить економічне зростання, то це здивує прихильників класичного підходу. Адже вони вважають, що це надмірне втручання держави в економіку. А таке втручання обов’язково призводить до краху ринкової системи.Помірне втручання держави приводить до позитивних наслідків, але пізніше це незмінно призведе до краху.Задача № 48.Якби зростання численності населення і технічний прогрес не мали місце, постійне нагромадження капіталу зрештою ліквідувало б клас капіталістів. Поясніть, чому такий сценарій може призвести до нульової процентної ставки та зниження прибутку.Розв’язок.Коли зростання чисельності населення і технічний прогрес не мають місце, то постійне нагромадження капіталу зрештою ліквідує клас капіталістів. Звичайно, що такий сценарій може призвести до нульової процентної ставки та зниження прибутку.Постійне зростання капіталу при незмінному технічному прогресі призводить до постійного нагромадження. Адже не йдуть інвестиції ні на наукові дослідження ні на інновації.При незмінному зростанні чисельності населення не йдуть інвестиції ні на розширення виробництва, ні на удосконалення кваліфікації працівників.Задача № 49.Використовуючи рівняння розрахунку темпу зростання, розрахуйте темп зростання обсягу виробництва, якщо робоча сила зростає на 1% щороку, капітал – на 4%, а технічний прогрес забезпечує 1,5% приросту на рік.Як зміниться ваша відповідь, якщо:А) приріст робочої сили уповільниться до 0% за рік;Б) приріст капіталу збільшиться до 5% за рік;В) праця і капітал мають однакову частку у ВНП.Розрахуйте також для кожної з цих умов темп зростання обсягу виробництва на зайнятого.Розв’язок.У найпростішій моделі, приріст обсягу виробництва (Q) можна поділити на три окремі джерела: приріст праці (L), приріст капіталу (К) та технічні нововведення, Якщо тимчасово не брати до уваги технічний прогрес та припустити незмінність віддачі, то збільшення приросту робочої сили на 1% разом зі збільшенням капіталу на 1% спричинить 1% приросту обсягу виробництва.Приріст обсягу виробництва за рік визначається таким фундаментальним рівнянням:Темпи зростання обсягу виробництва на зайнятого розраховуються за формулою:, як бачимо при прирості праці 0% приросту обсягу виробництва не відбуваєтьсяЗадача № 50.Застосовуючи МВП, проаналізуйте боброво-оленеву економіку Адама Сміта. Що станеться з МВМ, якщо кількість робочої сили подвоїться водночас з таким самим подвоєнням техніки?Розв’язок.Межа виробничих можливостей (МВМ) показує максимальну кількість продукції, що її може робити економіка за даного рівня технологічного розвитку і наявних факторів виробництва. МВМ являє собою межу можливого вибору суспільства.МВМ також ілюструє загальний факт, що ми завжди вибираємо між обмеженими можливостями. Люди завжди мають обмежений час для різних видів діяльності.Нехай всі сили “мисливців” витрачаються тільки на оленів, або тільки на бобрів. Але якщо потрібні і олені і бобри, то що тоді? 50 оленів і 25 бобрів - це дві крайні можливості. Поміж ними – багато інших. Якщо ми готові відмовитись від декількох туш оленів, то отримаємо більше шкірок бобрів, полюючи той самий час.ОленіA50B40C30D20 E10 F5 10 15 20 25 БобриНехай для того, щоб зловити оленя потрібно 2 години, а бобра – 4 години. Для спільноти зі 100 годинами праці, зобразимо МВМ як пряму лінію, що іде від точки на вертикальній осі , яка позначає 50 оленів, до точки на горизонтальній осі – 25 бобрів. Абсолютний нахил цієї МВМ становить 2 : 1 і підтверджується в будь – якій точці, де обидва товари виробляються і споживаються.Згідно графіка за 100 годин ми зможемо зловити 50 оленів або 45 бобрів, або 40 оленів і 5 бобрів; або 30 оленів і 10 бобрів; або 20 оленів і 15 бобрів; або 10 оленів і 20 бобрів.Якщо кількість робочої сили подвоїться з таким самим подвоєнням техніки, то і кількість виробленого продукту збільшиться в 2 рази.Задача № 51.Кандидати в президенти пропонували наведені далі напрями політики, щоб прискорити економічне зростання у 90-ті рр. Для кожного з напрямків подайте якісний аналіз впливу на потенційний обсяг виробництва і на потенційний ВНП на душу населення.А) Зменшіть дефіцит федерального бюджету до 2% ВНП, збільшуючи, тою самою мірою відношення інвестицій до ВНП;Б) збільшіть федеральні субсидії на наукові дослідження і розробки до 1/4 % ВНП, припускаючи, що ці субсидії збільшать приватні дослідження і розробки у такому ж розмірі, і що дослідження і розробки мають спільну норму доходу, у три рази вищу на приватні інвестиції;В) зменшіть видатки на оборону до 1% ВНП з мультиплікатором, що дорівнює 2;Г) збільшить частку робочої сили жінок так, щоб праця як фактор виробництва зросла на 1%;Д) збільшіть інвестиції в людський капітал (або на освіту та навчанням за місцем роботи) до 1% ВНП.Розв’язок.Зменшення дефіциту бюджету має сприятливий характер для розвитку економіки, по-перше, заохочує зовнішні інвестиції, по-друге, стимулює свої власні, що призводить до збільшення обсягів ВНП.Наукові дослідження і розробки завжди були невід’ємною частиною величезної машини, що має назву економіка. Проте ці розробки, дослідження вимагають чимало коштів, хоча й працюють з віддачею. Завжди є ризик, що приведе дослідження або невірне або зовсім непотрібне. Але все ж таки, щоб удосконалити свій рівень наукового прогресу і утвердитися на міжнародній арені держава повинна субсидіювати науку в цілому.Зменшення видатків на оборону є негативним явищем для суспільства, але водночас позитивним моментом для економіки. Адже зменшення видатків на оборону може призвести до того, що кошти будуть переливатися в інші галузі промисловості розвиваючи їх.Збільшення частки робочої сили, це насамперед зниження рівня безробіття і не важливо, чию робочу силу будуть застосовувати чи жінок чи чоловіків. На мою думку, збільшення частки робочої сили як фактора виробництва було б позитивним кроком, якщо держава зможе стримувати інфляцію пов’язану з ним.Інвестиції в людський капітал, означає, що люди зможуть здобувати освіту, а потім працювати за спеціальністю. Якщо ж спеціальність не підходить до місця роботи можна провести перекваліфікацію персоналу, але знову ж таки це вимагає грошей. Адже такі ні машини, ні устаткування не допоможуть, якщо людина не буде вміти його застосувати.PAGE 1PAGE 34PAGEPAGE 34

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019