.

Методологія та наукова база логістики (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3328
Скачать документ

Методологія та наукова база логістики

Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістичних
систем.

Логістичні ланцюги.

Характеристика методів вирішення логістичних задач.

Моделювання логістичних систем.

Основні поняття: системний підхід, логістична система, логістичний
ланцюг, модель.

1. Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістичних
систем.

Системний підхід – це методологія наукового пізнання, в основі якої
лежить розгляд об’єктів як систем, що дозволяє побачити досліджуваний
об’єкт як комплекс взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних спільною
метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та
зовнішні зв’язки.

Логістична система (ЛС) – це адаптивна система зі зворотним зв’язком,
яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із
підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із
зовнішнім середовищем. Логістична система ( це сукупність функціонально
співвіднесених ланок, які системно реалізують цілісну оптимальну дію на
матеріальний потік, орієнтовану на задоволення потреб споживачів.
Загальна структура логістичної системи, представлена на рис. 2,
функціонує як інтегрована логістична система.

Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного товару в
необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний
час для потрібного споживача із заданими витратами.

Властивості логістичної системи:

складність;

ієрархічність;

цілісність;

структурованість;

рухливість;

унікальність, непередбачуваність і невизначеність поведінки;

адаптивність.

Рис. 2. Укрупнена схема логістичної інтегрованої системи

Логістичні системи класифікуються за такими ознаками:

1. За ознакою просторового обмеження::

макрологістичні (велика логістична система управління потоковими
процесами за участю декількох і більше незалежних суб’єктів
господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні);

мікрологістичні (охоплює внутрішньовиробничу логістичну сферу одного
підприємства або групи підприємств, об’єднаних на корпоративних
засадах).

2. Залежно від виду логістичних ланцюгів логістичні системи поділяються
на:

логістичні системи з прямими зв’язками (системи, у яких

матеріальний потік доводиться до споживача без посередників, на

основі прямих господарських зв’язків);

ешелоновані (багаторівневі) логістичні системи (системи, у яких
матеріальний потік доводиться до споживача за участю

як мінімум одного посередника);

гнучкі логістичні системи (системи, у яких доведення матеріального
потоку до споживача здійснюється як за прямими зв’язками, так і за
участю посередників).

2. Логістичні ланцюги.

Логістичний ланцюг – це лінійно впорядкована множина учасників
логістичного процесу, які здійснюють логістичні операції із доведення
матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої (за умови
виробничого споживання) або до кінцевого споживача (за умови особистого
невиробничого споживання).

У логістичному ланцюзі виділяють такі головні ланки:

постачання матеріалів, сировини і напівфабрикатів;

зберігання продукції та сировини;

виробництво товарів;

розподіл, включаючи відправлення товарів зі складу готової продукції;

споживання готової продукції.

3. Характеристика методів вирішення логістичних задач.

До основних методів, що застосовуються для вирішення наукових та
практичних завдань у сфері логістики належать:

методи системного аналізу (в результаті системного аналізу виявляється
система цілей виробничо-комерційної діяльності та засобів їх
оптимального досягнення. Ці методи дають можливість при розподілі
ресурсів розглядати комплекс виникаючих при цьому проблем по всьому
логістичному ланцюгу: цілі – заходи – ресурси, існуючі інструменти
системного аналізу дозволяють враховувати при визначенні необхідних
ресурсів та їх розподілі цільове призначення досліджуваних робіт,
послідовність їх виконання, взаємозамінність різних видів ресурсів,
можливості маневрування ними);

(

*

P

R

????;?R

x

Ae

% ha

) ha

/ ha

oaeOCO1/4?CO‘}CkVD/D/) ha

) ha

) ha

) ha

iUE?F‘‚n]K6!) ha

) ha

) ha

% ha

) ha

# h

3 виявлення прямих та зворотних зв’язків, розгляд елементів системи як
деяких «чорних ящиків». Мета – застосування принципів, методів і
технічних засобів для досягнення ефективних результатів логістичного,
управління. Основними поняттями кібернетики є: система, зворотній
зв’язок, інформація);

методи теорії дослідження операцій (у логістиці предметом дослідження
операцій є завдання прийняття найкращих рішень у керованій логістичній
системі на основі оцінки ефективності її функціонування. Дослідження
операцій полягає в застосуванні наукових принципів, методів і засобів,
пов’язаних із функціонуванням системи, з метою надання управлінцям
логістичної системи, оптимальні рішення логістичних завдань);

прогностика (прогностика – теорія та практика прогнозування, наука про
закони та способи розробки прогнозів динамічних систем. Об’єкт
застосування – логістичні системи. Предмет вивчення – зміни логістичних
систем та оточуючого їх зовнішнього середовища. Прогноз – наукове
обґрунтоване судження про можливі стани (в кількісній оцінці) об’єкта
(логістичної системи) в майбутньому

і/або альтернативні шляхи та строки їх здійснення).

4. Моделювання логістичних систем.

Під логістичною моделлю розуміємо будь-який образ (абстрактний чи
матеріальний) логістичного процесу або логістичної системи, що
використовується як їх замінник.

Основна мета моделювання – прогноз поведінки системи. Основне питання
«Що буде, якщо…?».

Всі моделі поділяють на ізоморфні (це моделі, які охоплюють всі
характеристики об’єкта) та гоморфні (в їх основі закладено неповне
повторення моделі об’єкту, що досліджується, часткова подібність).

За ознакою матеріальності моделі поділяються на матеріальні (повторюють
основні геометричні, фізичні, динамічні та функціональні характеристики
об’єкта чи явища, що вивчається) та абстрактні (досить часто є єдиним
способом моделювання в логістиці. Його поділяють на символічне та
математичне).

Математичним моделюванням називається процес встановлення відповідності
даному реальному об’єкту деякого математичного об’єкта, що називається
математичною моделлю. В логістиці широко застосовують аналітичне та
імітаційне моделювання.

Список рекомендованої літератури

Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных
учебных заведений. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: “Маркетинг”, 2001.
– 396с.

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 389с.

Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина: 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2000. – 352с. – (Серия “Высшее образование”).

Крикавський Є. В. Логістика. Для економістів: Підручник – Львів:
Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. –
448 с.

Промышленная логистика: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Колобова. – М.:
МГТУ им. Баумана, 1997. – 204с.

Логистика: Интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. / Бауэрсокс
Доналд Дж., Колосс Дейвид Дж. – М.: “Бизнес-книга”, 2001. – 683с.

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. –
495с.

Основы логистики: Учеб.пособие/ Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева.
– М.: ИНФРА – М, 1999.-200 с.

Николайчук В.Е. Логистика: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2001. – 347с

Корпоративна логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ.
и научн. редакцией проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 976с.

М.А. Окландер. Логістична система підприємства. – Одеса.: «Астропринт»,
2004. – 309с.

Логістичний менеджмент

Прогнозування попиту

Планування продажу

Планування виробництва

Планування потре-

би в матеріаль-

них ресурсах

Споживачі

Управління замовленнями

Закупки

Постачальники

Продаж

Виробництво

Логістичний цикл

Обслуговуван-ня клієнтів

Складування

Транспортування

Внутрішні потоки

Зовнішні потоки

Інформаційно-комп’ютерна підтримка

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020