Реферат

на тему:

„Життєвий шлях Т.Г.Шевченка”

Року 1814 , з 26 на 27 лютого (старого стилю) , темної ночі
, перед світом , в селі Моринцях на Звенигородщині , в хаті
Григорія Шевченка , кріпака пана Енгельгарда ,

блиснув у вікні єдиний на все село вогник : народилась нова
панові кріпатська душа , а в Україні — її великий співець —
Тарас Шевченко …

Минає рік . Батько й мати на панщині . Катерина , са-ма ще
недоросла , зв’язана з малим Тарасом , як ланцю-гами : сповивала ,
колихала , пісень співала , затихала ди-

тячий плач замотаним у ганчірку розжований хліб , по кутку
носилася з ним , як з цяцькою . Проте сама — нянь-ка ще дитина ,
хочеться з подругами в баштана на шля-

ху погуляти , побігати у ворона , в квача . Посадить ма-

лого на вигоні , в ромашках , у ту ямку , що вирили хлоп-ці ,
граючи в дуки , накаже , посварившись пучкою .

…Згадала про малого тільки тоді , як з поля показалась

череда . Одкрила широко очі , ляснула в долоні . Насилу

пригадала . Вітром полетіла в ромашки до дуки : сидить .

Уже й сліз йому нема – мовчить . Тільки очиці набрякли

від сліз і все личко вивожене в сльози . Тільки побачило

над бур’яном голову Катрі – де ті сльози взялись , — руче-

нята до неї . Мов крилами перелетіло з оруженого дуки

Катрі на руки.

Тепер Шевченка було офіційно зараховано «стороннім учнем» до
Академії мистецтв. Український митець з великою жадобою слухає
лекції в академії, багато читає, користується бібліотекою Брюллова,
пише вірші, відвідує театр, виставки, музеї — швидко здобуває
знання. У 1838 році Шевченко знайомиться з художником Штернбергом.
У січні 1839 його зарахували пансіонером Товариства заохочення
художників. У квітні цього ж року Шевченка нагородили срібною
медаллю 2-го ступеня за малюнок з натури. У 1840 році його
нагороджено с рібною медаллю 2-го ступеня за першу картину олійними
фарбами «Хлопчик-жебрак дає хліб собаці».

Одночасно митця захоплює літературна творчість. У 1837 році
булла написана Шевченком балада «Причин-на», у 1838 – поема
«Катерина» , елегія «На вічну пам’ ять Котляревському», у 1839 —
поезія «Тополя» , «До Основ’яненка». У 1 840 році побачила світ
збірка творів Шевченка «Кобзар», що містила вісім творів: «Думи
мої …», «Перебендя» , «Катерина», «Тополя», «Думка», «До
Основ’яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч». У 1841 році вийшов
альманах «Ластівка», де було вміщено п’ять творів Шевченка :
баладу «Причинна», поезії «Вітре буйний», «На вічну пам’ять
Котляревському», «Тече вода в синє море…», перший розділ поеми
«Гайдамаки» — «Га-лайда», та окремим виданням вийшла поема
«Гайдама-ки».

Захоплюючись театром Шевченко пробував свої сили і в
драматургії. В 1842 році з’явився уривок з п’єси «Никита Гайдай»,
написаної російською мовою та булла написана поема «Слепая». У
1843 році Шевченко завершив драму «Назар Стодоля». В 1844 році в
Петербурзі окремим ви-данням вийшла поема «Гамалія».

Минуло чотирнадцять років з часу, коли Шевченко виїхав з
України. 19 травня 1843 року Шевченко разом з Гребінкою їде на
Україну. Зупинився Шевченко в Ка-чанівці, яка належала
Тарновському. Із Качанівки поет виїздить до Києва, де виконує
кілька малюнків історич-них пам’яток. Під час перебування у Києв
і він позна-йомився з Михайло Максимовичем , П.О.Кулішем та з
художником Сенчило-Стефановським, з яким вони у 1846 брали участь у
розкопках могили Переп’ятихи біля Фас-това . Із Києва Шевченко
поїхав до Гребінки в «Убіжище» біля Пирятина , а звідти до Мойсівки
(тепер Мосівка Драбівського району на Черкащині), де знайомиться з
О. Капністом , П. Я. Лукашевичем. Разом з ним Шевченко побував у
Яготині в маєтку Рєпніних . На деякий час Шевченко знову
приїздить до Києва , потім відвідує Запорізьку Січ , острів
Хортицю , села Покровське , Чи-гирин , Суботів . У серпні 1843 в
селі Березівка пись-менник побував у П. Я. Лукашевича. У вересні
Шев-ченко відвідує Кирилівку, зустрічається з братами і сес-трами ,
виконує малюнок «Хата батьків Т. Г. Шевченка в с. Кирилівці». На
Україні Шевченко зробив чимало ес-кізів олівцем до задуманої
серії офортів «Живописна Україна».

З Кирилівки їде на Березань , де пише вірш «Розрита могила».
Деякий час поет живе в Ісківцях у Афан-асієва-Чужбинського ,
робить спроби перекладати твори польського поета . З жовтня 1843
Шевченко живе пере-важно в Яготині у Рєпніних . Тут Шевченко
робить на замовлення дві копії портрета М.Рєпніна , малює дітей
В.Рєпніна , автопортрет . Пише поему «Тризна», яку присвячує
Варварі Рєпніній . Тут він знайомиться з сест-рами Псьол.

Із Яготина поет їздив у Лубни , Пирятин , Березову Руд-ку,
Ковалівку . Залишивши Яготин , Шевченко відвідав Мойсівку , побував
у Я. Бальмена у Линовиці, де бачив альбом «Вірші Тараса
Шевченка», переписаний латинсь-ким алфавітом та ілюстрований Я.
Бальменом і худож-ником М. Башиловим . Побував Шевченко у селі
Турів-ці в маєтку М. Маркевича .

Відвідав Київ і на початку 1844 виїхав до Москви . Тут він
знайомиться з істориком О.М.Бодянським , Шафари-ком , зустрівся з
Щепкіним . Пише поезію «Чигирине, Чигирине…» Із Москви Шевченко
виїхав до Петербургу.

У лютому Шевченко повертається до Петербурга , щоб закінчити
навчання в Академії мистецтв . З академічних робіт зберігся
малюнок «Натурщик» . Він ілюструє істо-ричні праці Польового . У
листопаді 1844 року побачив світ перший випуск «Живописной
України» , до якого увійшли шість офортів : «У Києві» ,
«Видубецький монас-тир у Києві» , «Старости» , «Судня рада» , «Дари
Бог-данові і українському народові», «Казка» . У 1844 закін-чує
поему «Сова» , створює поему «Сон», поезії «Дівичії ночі», «У
неділю не гуляла…» , «Чого мені тяжко , чого мені нудно…» ,
«Заворожи мені , волхве…» та вірш «Гого-лю». У березні 1845
Шевченко закінчив навчання в Ака-демії мистецтв , та йому було
присвоєно звання «неклас-ного художника» .

У кінці березня Шевченко виїздить до Москви , де зус-трічається
з Щепкіним , Бодянським .

У квітні 1845 року Шевченко приїздить на Україну, щоб постійно
тут жити і працювати . 22 квітня поет прибув у Київ , де
зустрічаеться з Максимовичем . Одержавши від Київської Археологічної
комісії доручення зарису-вати історичні пам’ятки , Шевченко
вирушає на Звени-городщину . У Густинському монастир і виконує
кілька малюнків . У середині серпня Шевченко приїздить до
Переяслава , де змальовує ряд пам’яток . Відвідавши се-ло Андруші
, він малює дві сепії «Андруші».

У вересні 1845 гостює у Кирилівці.

На початку жовтня Шевченко приїхав у Миргород . Тут він написав
поезії «Не женися на багатій…» , «Не зави-дуй багатому…» та
містерію «Великий льох» . У Переяс-лаві , де він живе у
Козачковського , Шевченко пише поеми «Наймичка» , «Кавказ», вступ
до поеми » Єре-тик». Завершені твори 1843-1845 років Шевченко об’єднав
у альбом «Три літа».

Наприкінці листопада поет їздив до Києва . Незабаром його
офіційно затвердили співробітником Київської Ар-хеологічної комісії
. В кінці грудня тяжко хворий Шев-ченко приїхав до Переяслава .
Тут він написав «Запо-віт». В січні-лютому поет їздив на
Чернігівщину . Навес-ні деякий час жив у Києві . Він познайомився
з членами Кирилло -Мефодіївського товариства Костомаровим, Гу-лаком ,
Посядою , Марковичем , Пильчиковим , Тулубом , зустрівся з
Білозерським.

У вересні Шевченко виїхав на Поділля й Волинь збирати перекази і пісні
та описувати історичні пам’ятки. У кінці жовтня повернувся до Києва. В
січні 1847 побував у Борзні, Оленівц і. В березні жив в Седневі у
А. Лизогуба.

Наприкінці березня 1847 почались арешти членів
Кири-ло-Мефодіївського товариства . Шевченка заарештували 5 квітня
1847 року на дніпровській переправі , коли він повертався до Києва
. В нього відібрали збірку «Три лі-та».

17 квітня 1847 року Шевченка привезли до Петербур-га і
ув’язнили в казематі «Третього відділу» . Тут він створив цикл
поезій «В казематі» («В.Кастомарову», «Чи ми ще зійдемося знову?»,
«Мені однаково…», «Садок вишневий коло хати») . Його участь у
Кирило-Мефо-діївському товаристві не булла доведена , але
докумен-том для обвинувачення був альбом «Три літа». Шевчен-ка
заслали рядовим до Окремого Оренбурзького корпу-су , з забороною
писати й малювати . 8 червня 1847 Шев-ченка доставили в Оренбург,
а незабаром відправили в Орську фортецю . Цей шлях він описав у
повісті «Близ-неці». Почалася солдатська муштра.

З перших днів Шевченко порушив царський наказ. Тут Шевченко
пише нові вірши: «Думи мої, думи мої…», «Згадайте , братія
моя…», поеми «Княжна», «Сон», «Мос-калева криниця», поезії «N. N.»
(«Мені тринадцятий минало»), «Іржавець», «А.О.Козачковському»,
«Полякам».

У кінці 1847 відновлює листування з друзями й знайоми-ми ,
зближається з багатьма польськими засланцями: Фішером , Завадським ,
Крулікевичем , Вернером.

У першій половині 1848 в Орській Фортеці Шевченко написав
чотири твори: «А ну мо знову віршувать», «У бога за дверми лежала
сокира», «Варнак», «Ой гляну я, подивлюся…».

У березні 1848 Шевченка як художника включили до складу
Аральської описової експедиції . Тут він виконав малюнки «Пожежа в
степу» , «Джангисагач», «Укріп-лення Раїм . Вид з верфі на
Сирдар’ї» , «Урочище Раїм з заходу» , «Укріплення Раїм» ,
«Спорядження шхун» (два малюнки) , «Пристань на Сирдар’ї» , та
інші.

Восени 1849 експедиція повернулася до Оренбурга , де і залишився
Шевченко опрацьовувати її матеріали .

23 квітні 1850 року Шевченка зарештували за доносом офіцера
Ісаєва , але він встиг передати вірші та листи . Під час обшуку
було знайдено листа Левицького про симпатії молоді до Шевченка .
Поета відправили до Орська і там допитували . Згодом його
перевели у від-далене Новопетровське укріплення . Знову почалася
жорстока муштра , за поетом встановили посилений нагляд . Тут
Шевченко читав періодичні видання , зустрічався з ученими й
мандрівниками , які відвідували укріплення , листувався із
знайомими .

Влітку 1851 Шевченка як художника включили до скла-ду
Каратауської експедиції , він здобув деяку мож-ливість
малювати.

Після смерті Миколи Першого на Шевченка не була поширена
амністія політичним в’язням і засланцям . Тільки 1857 році ,
завдяки клопотанню друзів , поета звільнили з заслання . Чекаючи
дозволу на звільнення , Шевченко почав вести «Щоденник» .

1860 року Шевченкові присвоюється звання акадміка-гравера . У
цьому ж році виходить друге видання „Коб-заря” .

Помер Тарас Шевченко у Петер-бурзі 10 березня 1861 року .

Похожие записи