.

Проблеми дослідження діаспори (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3392
Скачать документ

Проблеми дослідження діаспори

На порубіжжі 80-90-х рр. хвилі демократизації і гласності, що оживили
суспільне життя в Україні, сприяли подоланню здавалось непереборного
бар’єра між материковою і діаспорною культурами. Безперечно, український
літературно-мистецький процес у світі має сприйматись як цілісність,
незважаючи на місце проживання авторів. Але враховуючи той факт, що
впродовж десятиліть творчість зарубіжних українців усіляко замовчувалась
на теренах Радянського Союзу, або ж оцінювалась у викривленому світлі,
мусимо хоч і з запізненням, але відкрити для себе й об’єктивно осмислити
цей величезний масив діаспорних імен і доробків. З цією метою академічні
наукові установи, вузи, загальноосвітні заклади приділяють усе більше й
більше уваги набуткам зарубіжного українства. У багатьох вузах України
викладаються відповідні курси і спецкурси з діаспори, створюються
науково-дослідницькі лабораторії зазначеної спеціалізації. Певні
здобутки у цьому плані мають і херсонці.

Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія «Українська література в
англомовному світі» створена як науково-дослідний підрозділ Херсонського
державного університету рішенням ученої ради Херсонського державного
університету в жовтні 2003 року з метою проведення наукових досліджень у
галузі літератури української діаспори та зв’язків її з вітчизняним і
англомовним літературно-мистецьким процесом. Діяльність лабораторії
регламентується чинними нормативними актами і постановами Міністерства
освіти і науки України. Адміністративно лабораторія «Українська
література в англомовному світі» підпорядковується деканатові факультету
української філології та журналістики Херсонського державного
університету.

Пріоритетними напрямками діяльності лабораторії є: 1) дослідження
літератури української діаспори; 2) вивчення зв’язків між українською та
англомовними літературами (Великої Британії, США, Канади, Австралії та
ін.); 3) простеження рецепції й адаптації української літератури в
англомовному світі.

Серед основних завдань, над реалізацією яких працюють члени лабораторії,
слід назвати такі: 1) розробка теоретичних і практичних аспектів
проблеми художнього перекладу; 2) каталогізація праць, присвячених
літературі діаспори та українсько-англійським, українсько-канадським,
українсько-американським, українсько-австралійським літературним
зв’язкам; 3) підготовка курсових і дипломних робіт, магістерських і
кандидатських дисертацій; 4) розробка спецкурсів і спецсемінарів для
студентів; 5) випуск спеціального видання та публікація наукових і
навчально-методичних робіт (посібників, статей, методичних рекомендацій
тощо); 6) участь членів лабораторії у семінарах, курсах перепідготовки
адміністративних, педагогічних кадрів, виступи перед учнями шкіл,
студентами середніх та вищих закладів освіти, виступи по радіо і
телебаченню з метою ознайомлення громадськості з набутками літератури і
мистецтва діаспори та англомовних країн.

Штатний розклад лабораторії узгоджено з деканом факультету української
філології та журналістики, проректором з наукової роботи, затверджено
ректором Херсонського державного університету.

Співробітниками лабораторії є науковці Херсонського державного
університету та інших закладів України, студенти в порядку виконання
робіт за програмою наукових досліджень лабораторії. На базі лабораторії
працюють проблемні групи: «Творчі світи письменників української
діаспори» (доцент Г.В.Немченко), «Поетика письменників Херсонщини та
діаспори» (доцент І.В.Немченко), «Сучасні проблеми лінгвістики тексту та
методики викладання англійської мови» (доцент В.М.Мелконян), «Сучасні
проблеми перекладу та граматики англійської мови» (доцент О.Ф.Свиридов).

Лабораторія працює на громадських засадах. Завідувач лабораторією
«Українська література в англомовному світі» доцент І.В.Немченко разом з
заступниками — доцентами Н.Д.Чухонцевою і В.М.Мелконян відповідають за
розробку принципових напрямків діяльності лабораторії, здійснюють
керівництво роботою лабораторії, контролюють виконання запланованих
заходів за відповідними науковими напрямками, дбають про впровадження
наукових розробок лабораторії в педагогічну практику, про розвиток
матеріальної бази лабораторії.

До штату лабораторії належать І.Немченко, завідувач лабораторії,
кандидат філологічних наук, доцент; заступники — Н.Чухонцева, кандидат
філологічних наук, доцент, член спеціалізованої вченої ради К.67.053.02
у ХДУ, В.Мелконян, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
теорії та практики англійської мови; члени лабораторії — М.Пентилюк,
доктор педагогічних наук, професор, голова спеціалізованої ради
Херсонського державного університету; В.Олексенко, доктор філологічних
наук, професор; Л.Бєлєхова, доктор філологічних наук, професор;
Г.Чумаченко, доктор філологічних наук, професор; А.Демченко, кандидат
філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українського
літературознавства; Л.Покорна, кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов; Л.Голомб, доктор філологічних наук,
професор кафедри української літератури Ужгородського державного
університету; Г.Немченко, кандидат філологічних наук, доцент;
В.Загороднюк, кандидат філологічних наук, доцент; І.Цуркан, кандидат
філологічних наук, доцент, завідуючий кафедрою української художньої
культури; Л.Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент; О.Свиридов,
кандидат філологічних наук, доцент; В.Сорока, старший викладач;
В.Галаган, старший викладач; Л.Ярошевська, асистент; М.Чорна, аспірант;
М.Василенко, член Національної спілки письменників України, перекладач;
С.Кияшко, завідуюча бібліотекою діаспори при лабораторії; В.Засименко,
магістр, секретар.

Почесними членами лабораторії було обрано таких діячів, як: Яр Славутич,
письменник, літературний критик, мовознавець, перекладач (Едмонтон,
Канада); Андрій Легіт (Ворушило), поет, перекладач (Лондон, Англія —
Київ, Україна); Ярополк Ласовський, науковець, музикознавець
(університет Кларіон, Пенсильванія, США); Тадей Карабович, поет,
перекладач, літературний критик (Люблін, Польща); Андрій Євса,
письменник, перекладач (Одеса, Україна).

Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія «Українська література в
англомовному світі» виникла у результаті багаторічної й копіткої
підготовчої роботи, яка проводилась викладачами і студентами факультету
української філології та журналістики — на кафедрах українського
літературознавства і теорії та практики англійської мови протягом
останніх десяти років активно розроблялася тематика наукових досліджень,
пов’язаних із вивченням українського письменства в світовому мистецькому
контексті, зокрема в англомовних країнах.

Першочерговим напрямком у цій царині стало дослідження життя і творчості
українських письменників Англії (А.Легіт, О.Де, Б.Бора, М.Верес,
В.Смерека, Г.Мазуренко, С.Фостун), Канади (Яр Славутич, О.Зуєвський,
Н.Лівицька-Холодна, Л.Мурович, Л.Палій, М.Царинник, С.Гурко, Д.Струк,
М.Голод), Австралії (М.Лазорський, Д.Нитченко, Л.Ткач, Г.Вишневий,
К.Фольц, Є.Гаран), поетів Нью-Йоркської групи (Ю.Тарнавський, Б.Бойчук,
Б.Рубчак, П.Килина, Ж.Васильківська, Е.Андієвська, В.Вовк) та ін. У
працях членів лабораторії та їх вихованців — студентів, магістрантів,
аспірантів, слухачів МАН — співставляються творчі індивідуальності
українських авторів та англомовних митців, простежуються особливості
українських перекладів з англійських, американських поетів Д.Кітса,
Д.Донна, П.-Б.Шеллі, Г.Лонгфелло, Р.Кіплінга та ін.

На кафедрі українського літературознавства підготовлено й опубліковано
посібник з літератури діаспори Галини Немченко та Івана Немченка «Вежі
духовності», що з’явився як результат їх багатолітньої дослідницької і
викладацької праці. Доцент І.В.Немченко впродовж багатьох років викладає
курс «Література діаспори». Доценти Н.Д.Чухонцева та І.В.Немченко
проводять заняття для магістрантів з спецкурсу «Сучасна література в
діаспорі й Україні», а доцент Г.В.Немченко веде спецсемінар «Творчі
світи письменників української діаспори». Доценти Г.В.Немченко та
І.В.Немченко керують проблемними групами зазначеного напрямку. Плідно
займаються дослідженням письменства діаспори та зв’язків між українською
й англійською літературами й інші науковці: М.І.Пентилюк, Л.І.Бєлєхова,
Л.Г.Голомб, В.М.Мелконян, В.П.Олексенко, А.В.Демченко, В.С.Загороднюк та
ін., що репрезентують різні кафедри вузу.

Професор Л.І.Бєлєхова в 2000 році захистила докторську дисертацію
«Образний простір американської поезії: лінгво-когнітивний аспект», а
доцент Л.Г.Бондаренко 2001 року захистила кандидатську дисертацію
«Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у
взаємозв’язку із зарубіжною (9-11 класи)». У 2003 році на базі
факультету було проведено Всеукраїнську студентську наукову конференцію
«Актуальні проблеми вивчення літератури української діаспори».
Відповідальним за проведення цього заходу був доцент І.М.Цуркан. Ним же
упорядковано й випущено в світ того ж 2003 року збірник матеріалів
конференції під однойменною назвою, а також видання «Українська
література зарубіжжя: Навчально-методичні рекомендації до вивчення
курсу» (Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. — 32 с.).

Щороку з даної проблематики викладачами кафедр готувалися і
проголошувалися на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних,
університетських наукових конференціях доповіді й повідомлення. Так, у
1997 році Л.Бондаренко та І.Немченко виступали на Міжнародній науковій
конференції «Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія»
(Кіровоград, 1997).

Під керівництвом членів лабораторії готуються студентські доповіді на
аналогічних наукових форумах, захищаються численні курсові й дипломні
роботи, магістерські дисертації, дослідницькі роботи слухачів Малої
академії наук України. Напрацювання з даної проблематики викладачів
кафедри українського літературознавства та кафедри теорії та практики
англійської мови систематизуються і впроваджуються у практику середніх і
вищих закладів освіти, зокрема і нашого університету.

Створена на базі кафедри українського літературознавства міжкафедральна
науково-дослідна лабораторія дозволяє згуртувати науковців нашого
університету, окремих учених Херсонщини, інших міст України та зарубіжжя
навколо розв’язання актуальних проблем літературознавства та
мовознавства.

Серед перших заходів, здійснених нашим науковим осередком, слід назвати
каталогізацію друкованих праць, публіцистичних і літературних творів
членів лабораторії, а також виконаних під їхнім керівництвом статей
студентів, що присвячувались проблемам, над якими працює лабораторія
«Українська література в англомовному світі». Укладено «Каталог наукових
і методичних публікацій працівників міжкафедральної науково-дослідної
лабораторії «Українська література в англомовному світі» з діаспорної
проблематики», «Каталог літературних творів, публіцистики та художніх
перекладів працівників міжкафедральної науково-дослідної лабораторії
«Українська література в англомовному світі» з діаспорної проблематики»,
«Каталог cтудентських наукових і методичних публікацій з діаспорної
проблематики, підготовлених під керівництвом працівників міжкафедральної
науково-дослідної лабораторії «Українська література в англомовному
світі».

Членами лабораторії систематично здійснювались дослідження літератури
української діаспори. Лише за останні роки було опубліковано кілька
десятків викладацьких і студентських праць за напрямками роботи
лабораторії.

Протягом двох минулих літ члени лабораторії брали участь як доповідачі з
проблем діаспори у Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми
сучасної української філології» (Тирасполь, 2004; професор
М.І.Пентилюк), та I Міжнародному театральному симпозіумі
«Література—театр—суспільство» (Херсон, 2005; Л.Г.Бондаренко,
І.В.Немченко), у Всеукраїнській науковій конференції «Поетика художнього
тексту» (Херсон,2003; А.В.Демченко, М.І.Пентилюк, Г.В.Немченко,
Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко), в обласних конференціях «Зарубіжні
українці: хто вони?» (Херсон, 2003; доценти Г.В.Немченко, І.В.Немченко,
письменник М.О.Василенко) та «Українські патріоти інонаціонального
походження» (Херсон, 2004; доценти А.В.Демченко, Г.В.Немченко,
Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк), в університетській
науковій конференції до річниці П.Калнишевського (Херсон, 2003; доценти
А.В.Демченко, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк, Н.Д.Чухонцева) та до
100-річчя від дня народження У.Самчука (Херсон, 2005; професор
В.П.Олексенко, доценти А.В.Демченко, Г.В.Немченко, Л.Г.Бондаренко,
Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко, В.С.Загороднюк, асистент Л.Ярошевська,
студенти О.Шорник і Ю.Дорошенко). На традиційних щорічних Шевченківських
конференціях, що проводяться в ХДУ, традиційно розглядаються прблеми
висвітлення постаті Кобзаря в художній літературі та критиці й
публіцистиці діаспори.

??;?рівник — доцент І.М.Цуркан); Н.Юрченко «Проблематика і художня
своєрідність п’єс В.Винниченка «Закон» і «Брехня» (керівник — доцент
І.М.Цуркан) та ін. Виконано й успішно захищено багато дипломних робіт з
діаспорної проблематики: «Гумор і сатира в творчості Остапа Вишні та
Миколи Понеділка» Т.Луцкіної (керівник — доцент І.В.Немченко);
«Концепція України в доробку Т.Осьмачки» Н.Василкової (керівник — доцент
Г.В.Немченко); «Художні домінанти поезій Євгена Маланюка» О.Позняк
(керівник — доцент А.В.Демченко А.В.); «Яр Славутич як інтерпретатор
англомовних поетів» О.Крикун (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева);
«Пейзажно-медитативна лірика в українській і англійській літературах
кінця ХІХ — початку ХХ ст.» К.Абдуленко (керівник — доцент
Н.Д.Чухонцева); «Поетика лірики Богдана-Ігоря Антонича і Уолта Уїтмена»
І.Корсун (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева). Серед бакалаврських робіт з
діаспорної проблематики слід відзначити: «Особливості вивчення поезії
Олександра Олеся» О.Надточій (керівник — доцент Н.Д.Чухонцева); «Форми
позакласної роботи з літературного краєзнавства» М.Нікішенко (керівник —
доцент І.В.Немченко); «Вивчення творчості Празької школи в
загальноосвітніх закладах» І.Булавки (керівник — доцент І.В.Немченко);
«Вивчення творчості Уласа Самчука в школі» О.Шорник (керівник — доцент
Г.В.Немченко); «Вивчення творів на тему еміграції (Т.Бордуляка,
В.Стефаника, Д.Марковича) на уроках позакласного читання в середній
школі» Н.Пословської (керівник — доцент Г.В.Немченко); «Виховання
патріотизму у процесі вивчення української еміграційної поезії» І.Кіндри
(керівник — доцент Л.Г.Бондаренко); «Вивчення епічних творів у старших
класах у взаємозв’язку із зарубіжною літературою» Ю.Збітнєвої (керівник
— ст. викладач В.В.Галаган).

Лише протягом останнього часу під керівництвом членів лабораторії було
підготовлено і захищено 35 курсових робіт з діаспорної проблематики та
англо-українських літературних зв’язків:

1) під керівництвом доцента Н.Д.Чухонцевої: «Образ Понтія Пілата у
творах Наталени Королевої та Михайла Булгакова» О.Вуйцик; «Античні
мотиви в поезії Т.Осьмачки» Н.Андрішак; «Естетика українського
неокласицизму: джерела, образи, поетика» Є.Чернищук; «Байронізм в
українській поезії» Ю.Вишинської; «Розвиток традицій Вальтера Скотта в
українській художній історичній прозі» О.Вітвицької;
«Історико-пригодницький роман в українській і англійській літературах»
М.Копанєвої; «Балада в українській і англійській літературах» О.Галаган;
«Образна символіка у ліриці Олександра Олеся» О.Шкрябіної;

2) під керівництвом доцента І.В.Немченка: «Життєвий і творчий шлях
Василя Вишиваного» Т.Робак; «Мотиви та образи поезії Івана Багряного»
Л.Повод; «Жанр поеми в творчості Яра Славутича» Л.Майбороди; «Жанр поеми
у творчості поетів Празької школи» Н.Васенко; «Художня специфіка поезії
Олени Теліги» Л.Климчук; «Тема еміграції в українській літературі XIX –
поч. ХХ ст.» В.Маслюк; «Образ рідного краю в творчості українських
поетів Англії» Т.Закупнєвої; «Тема України в поезії
Н.Лівицької-Холодної» О.Скрипаль; «Мотиви та образи еміграційної лірики
Олександра Олеся» В.Ільницької; «Образ Херсонщини в поезії
М.Чернявського і Яра Славутича» О.Кобзар; «В.Винниченко як майстер
дитячого оповідання» І.Гуди;

3) під керівництвом доцента Г.В.Немченко: «Концепція України в творчості
Уласа Самчука» О.Шорник; «Жанрова специфіка романістики І.Багряного»
О.Швидкої; «Філософське осмислення образу України в повісті Т.Осьмачки
«Старший боярин» С.Рябової; «Тема еміграції у творах української
літератури XIX – I половини ХХ ст. («Бузьки», «Іван Бразилієць», «Ось
куди ми пійдемо, небого» Т.Бордуляка та ін.) Н.Пословської;

4) під керівництвом доцента А.В.Демченко: «Поетика творів Юрія Клена»
О.Бігун;

5) під керівництвом доцента В.С.Загороднюка: «Національна ідея у
творчості Олега Ольжича» Г.Жарій; «Проблема голодомору у романі Василя
Барки «Жовтий князь» Л.Корнійчук; «Психологізм характеротворення у
романі І.Багряного «Сад Гетсиманський» Ю.Дементьєвої;

6) під керівництвом ст. викладача В.В.Галаган: «Культурологічне поле
поезій Т.Осьмачки» Н.Шепти;

7) під керівництвом асистента М.М.Чорної: «Роман Василя Барки «Жовтий
князь» у контексті творів про голодомор» М.Самсонової; «Сонячна машина»
В.Винниченка в контексті української пригодницької прози» Ю.Маркової;
«Героїчне у ліриці О.Ольжича та О.Теліги» І.Кіндри; «Образи-символи в
ліриці Олександра Олеся» І.Срібної; «Проблематика і поетика роману Івана
Багряного «Людина біжить над прірвою» А.Мартиненко; «Історіософські
мотиви в поезії Євгена Маланюка» В.Давидової.

Підготовлено десятки виступів студентів на наукових конференціях за
напрямками роботи лабораторії.

Упорядковано та зроблено опис кафедральної діаспорної бібліотеки
(С.Кияшко).

Готуються до друку спільно з Таврійською фундацією (ОВУД) перші числа
літературно-наукового річника «Вісник» (головний редактор — доцент
І.В.Немченко, до редколегії входять такі члени лабораторії: доцент
А.В.Демченко, доцент Н.Д.Чухонцева, доцент Г.В.Немченко, письменник
М.Василенко, а також представники Таврійської фундації).

Члени лабораторії беруть участь в опонуванні дисертацій. Так, професор
М.І.Пентилюк у жовтні 2004 року опонувала на захисті А.Нікітченко з теми
«Лінгводидактичні умови навчання української мови в Республіці
Молдова»).

Протягом минулих років членами лабораторії були підготовлені й проведені
літературно-мистецькі вечори до ювілеїв Олександра Олеся, Олени Теліги,
Олега Ольжича та інших діячів діаспори.

У листопаді 2003 року було влаштовано зустріч викладачів і студентів
факультету філології та журналістики Херсонського державного
університету з представником українського зарубіжжя — доктором Ярополком
Лісовським, професором Університету Кларіон зі штату Пенсильванія (США).

Систематично провадиться листування з представниками діаспори Яром
Славутичем (Канада, Едмонтон), Тадеєм Карабовичем (Польща, Люблін),
Еммою Андієвською (Німеччина, Мюнхен) та ін. Отримано від представників
українського зарубіжжя книги і газети, котрі використовуються
викладачами і студентами університету при підготовці до лекційних,
семінарських і практичних занять.

Члени лабораторії публікують і свої літературні твори про діячів
діаспори. Зокрема І.Немченко протягом останніх літ видрукував кілька
десятків поезій та казок про Василя Вишиваного й Симона Петлюру (цикл
«Король українських сердець» та «Казка про Василя Вишиваного, Симона
Сміливого та Україну Чорнобриву»), Олександра Олеся й Олега Ольжича
(«Олесь і Ольжич»), Яра Славутича («Казка про Яра Славутича» й присвята
«Ярові Славутичу»), Євгена Маланюка, Івана Багряного, Уласа Самчука,
Юрія Дарагана, Олену Телігу, Юрія Клена, Івана Колоса, Богдана Бору,
Андрія Легота, Зою Когут, Тадея Карабовича, Івана Златокудра, Юрія
Гаврилюка, Мілю Лучак, Івана Киризюка (цикл «Акровірші діаспорні») та
ін. Миколою Василенком опубліковано 11 художніх перекладів з англійських
та американських письменників — Джорджа Гордона Байрона («Ридаєш ти»,
«Шильйон», «Сонце безсонних»), Персі Біші Шеллі («Пісня англійцям»,
«Озімандія», «Світові мандрівники»), Альфреда Теннісона («Орел»), Джона
Кітса («Коник і цвіркун»), Генрі Лонгфелло («Exelsior», «Стріла і
пісня»), Алана Рамзея «На пам’ятник поетові Батлеру».

Систематично проводяться лекції за проблематикою лабораторії для
учителів міста й області в Регіональному інституті післядипломної освіти
(РІПО), для слухачів Малої академії наук України (відповідальні
М.І.Пентилюк, А.В.Демченко, Н.Д.Чухонцева, І.В.Немченко,
В.С.Загороднюк). Професор М.І.Пентилюк і доцент Н.Д.Чухонцева виступали
з лекціями у м.Севастополі (Республіка Крим).

21 травня 2004 року членами лабораторії було проведено презентацію
другого видання збірника «Поетика Яра Славутича».

Презентація нової книги Яра Славутича «Поезії та поеми» відбулась у
жовтні 2004 року.

Представники лабораторії беруть участь у роботі Таврійської Фундації
(Осередку вивчення української діаспори). Це А.Демченко, Г.Немченко,
Н.Чухонцева, М.Василенко, І.Немченко, В.Сорока, В.Галаган та ін.

Проводяться спільні заходи щодо пропаганди здобутків діаспори з міськими
й обласними бібліотеками, вузами, школами, музеями та ін. Так, разом з
працівниками Херсонського обласного літературного музею силами студентів
і викладачів університету ще в 90-х роках було проведено два міських
вечори пам’яті поетів Празької школи. Ця традиція співпраці з названим
музеєм продовжується й донині. Спільно з Херсонською обласною науковою
універсальною бібліотекою було проведено наукову конференцію і виставку
«Зарубіжні українці: хто вони» (Херсон, 2003) з залученням вчителів,
студентів, учнів шкіл та вузів міста, а також громадських організацій.
Від лабораторії виступали з доповідями М.Василенко, Г.Немченко,
І.Немченко, магістрант О.Нечитайло. А спільно з Конгресом української
інтелігенції та «Просвітою» підготовлено конференцію і виставку
«Українські патріоти інонаціонального походження» (Херсон, 2004). В
роботі цього наукового зібрання взяли участь М.Оленковський,
М.Василенко, Т.Карпець, А.Демченко, Г.Немченко, В.Загороднюк,
І.Немченко, а також студенти-філологи. У листопаді 2004 року спільно з
Херсонським колегіумом імені Є.Маланюка проведено зустріч з поетом і
дослідником діаспори Д.Павличком. На Херсонському обласному телебаченні
відновлено цикл телепрограм «Україна: від мови до нації» (ведуча
О.Мелещенко). Перша передача циклу була присвячена поетам Празької школи
(доцент І.Немченко).

Члени лабораторії здійснюють керівництво дослідженнями з діаспорної
проблематики слухачів Малої академії наук. Цією справою традиційно
займаються І.Немченко, А.Демченко, Г.Немченко, Н.Чухонцева,
В.Загороднюк.

З проблематики лабораторії було виголошено чимало наукових доповідей на
кафедральному семінарі («Античний світ у поезії Є.Маланюка та Яра
Славутича» А.Демченко, «Сучасні українські поети в Англії» та «Художні
світи українських поетів Польщі» І.Немченка, «Неокласична концепція
творчості Юрія Клена» В.Загороднюка та ін.).

Члени лабораторії щороку готують до друку десятки статей за
проблематикою лабораторії.

Іван та Галина Немченко відвідали концерт українських хореографічних
колективів «Надія» та «Трембіта» з Канади (Едмонтон), що влітку 2004
року гастролювали в Україні.

Література

1. Бєлєхова Л. Образна картина світу у віршованих текстах К.Сендберга та
М.Рильського // Проблеми зіставної семантики: Зб.наук.статей та доп.
Міжнародної наук.конф. «Проблеми зіставної семантики». — К.,1999. —
С.320-324.

2. Бєлєхова Л. Інтерпретація та переклад поетичного тексту: Навч.
посібник для магістрів та аспірантів. — Херсон, 2001. — 92 с.

3. Бєлєхова Л. Словесний поетичний образ в історико-типологічній
перспективі: лінгво-когнітивний аспект: Монографія. — Херсон, 2002. —
368 с.

4. Бєлєхова Л. Словесний поетичний образ-метабола в поезії мови (на
матеріалі американської, російської та української поезії)

// Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск
XX. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. — С.67-71.

5. Бєлєхова Л. Стратегії й тактики інтерпретації поетичних текстів (на
матеріалі перекладів американської поезії на українську мову)
//Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск
XXI. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. — С.237-243.

6. Бондаренко Л.Г. «Ніхто й ніщо нас не розлучить з Нею…» (До вивчення
творчості Євгена Маланюка у взаємозв’язку із зарубіжною літературою) //
Українська література в загальноосвітній школі. — 1999. — № 6. — С.
16-20.

7. Бондаренко Л.Г. «Ми самотою йдем по хвилі білогривій…» (До вивчення
творчості неокласиків у європейському літературному контексті) //
Українська література в загальноосвітній школі. — 2000. — № 1. — С.
29-32.

8. Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у світовому контексті:
витоки і сьогодення // Педагогічні науки: Зб. наукових праць. — Вип. 13.
— Херсон: Айлант, 2000. — С. 350-355.

9. Бондаренко Л.Г. Вивчення української лірики у взаємозв’язку із
зарубіжною — важливий напрям якісного реформування викладання рідної
літератури в середніх навчальних закладах // Південний архів:
Філологічні науки: Збірник наукових праць. — Вип. ІХ. — Херсон: Айлант,
2001. — С. 324-326.

10. Бондаренко Л.Г. Вивчення творчості Євгена Маланюка в контексті
західноєвропейського символізму // Євген Маланюк: література,
історіософія, культурологія // Матеріали Міжнарод. наук. конференції,
присвяченої 100-річчю від дня народження Є.Маланюка: У 2-х ч. —
Кіровоград: КДПУ, 1997. — Ч. ІІ. — С.17-20.

11. Бондаренко Л.Г. Біблія в художньому мисленні Івана Багряного (на
матеріалі роману «Сад Гетсиманський») // Поетика художнього тексту:
Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. — К., Херсон,
1996. — С.156-157.

12. Бондаренко Л.Г. Вивчення збірки П.Тичини «Сонячні кларнети» в
контексті світової поезії //Південний архів. Філологічні науки: Збірник
наукових праць. Випуск XXI. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. —
С.228-230.

13. Галаган В.В. Західно-європейський роман і творчість О. Гончара (до
проблеми психологізму) // Література й історія. Матеріали Міжнародної
наукової конференції. — Запорізький державний університет, 1998. —
С.11-15.

14. Демченко А.В., Кузьменко Л. Особливості поетики творів Євгена
Маланюка // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць.
Випуск VIII. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2000. — С.31-34.

15. Демченко А.В. Антична мудрість на теренах української поезії (На
матеріалах поетичних творів Яра Славутича) // Поетика Яра Славутича /
Упор. Іван Лопушинський. — 2-е доп. вид. — Харків-Херсон, 2003. —
С.212-223.

16. Демченко А.В. Антика в поетичній творчості Євгена Маланюка та Яра
Славутича //Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць.
Випуск XXI. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2003. — С.168-174.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020