.

О.Пушкін. "Євгеній Онегін" – соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу "зайвої людини", суперечливість й

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
10 27652
Скачать документ

Реферат на тему:

О.Пушкін. “Євгеній Онегін” – соціально-психологічний роман у віршах.
Онєгін як втілення типу “зайвої людини”, суперечливість його почуттів та
вчинків. Образ автора. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі
Володимира Ленського. Гармонія внутрішнього світу й душевна чистота
Тетяни Ларіної

Тема: О.Пушкін. “Євгеній Онегін” – соціально-психологічний роман у
віршах. Онєгін як втілення типу “зайвої людини”, суперечливість його
почуттів та вчинків. Образ автора.

Я радий, що вже після виходу у світ першої глави “Євгенія Онєгіна”
сказав Олександру Сергійовичу, що це незрівнянний твір, і тепер вважаю,
що Пушкін має не просто обдарування, а геній”.

Василь Жуковський

Мета: аналіз 1 -ї глави роману, прослідкувати за різницею між образом
автора та його героя; удосконалювати навички аналізу ліро-епічного твору
та дослідницької роботи, розвивати творчі здібності учнів; виховувати їх
вдумливе ставлення до цінностей, що дарує молодість.

Обладнання: репродукції ілюстрацій М.Костантинова, М.Добужинського,
М.Кузьміна, К.Рудакова до “Євгенія Онєгіна”.

Тип уроку: навчальна гра.

Зміст роботи

• Рольова гра-інсценізація “У літературному кафе “У Вольфа та Беранже”.

Динамічна група “акторів” готує інсценізацію про історію створення
“Євгенія Онєгіна”, його композицію і сприйняття роману сучасниками (див.
статтю О.Куцевол “Урок літератури, на який чекають” // Всесвітня літ-ра
та культура в навч. закладах України. -2000. – №4.- С.39-40).

• Коментоване читання прологу роману та епіграфа до нього.

— Що пише автор у передмові до роману? Кому він адресує свій твір?

— Як він його оцінює?

— Про яку людину розповідає загальний епіграф “Євгенія Онєгіна”? Як ви
оцінюєте риси цієї людини?

Літературознавці з’ясували, що епіграф написано самим поетом, хоча в
посиланні вказано, що це уривок із приватного листа французькою мовою.
Цим автор настроює читача на реальність оповіді про особистість однієї
людини. У листі подана її характеристика, що співвідноситься з образом
Євгенія Онєгіна: говориться про його марнославність, погордливе
ставлення до оточуючих, що, можливо, пояснюється почуттям вищості над
іншими. Та згадана вищість ілюзорна. Є в цій людині якась особлива
гордість, що допомагає їй самокритично оцінювати себе, щиро засуджувати
свої помилки, однак разом з тим і далі байдуже творити погані та добрі
вчинки.

Отже, Пушкін націлює читачів на оцінку вчинків та рис характеру Онєгіна
та порівняння власних вражень з авторським ставленням до літературного
героя. Ще одна функція надтекстової цитати – підкреслення реальності,
типовості подій та образу Євгенія Онєгіна.

• Реферативне повідомлення учня “Куди веде цитата?”

Учень, що отримав дослідницьке завдання, з’ясовує семантику епіграфа до
1-ї глави в першоджерелі цитати – елегії П.Вяземського “Перший сніг”,
визначає його внутрішньотекстові зв’язки зі змістом твору й пояснює
семантику та функції в новому контексті. У вірші пушкінського сучасника
сказано:

По жизни так скользит горячность молодая,

И жить торопится, и чувствовать спешит…

Приводит к опыту безжалостным уроком

И, чувства истощив, на сердце одиноком

Нам оставляет след угаснувшей мечты.

Но в памяти души живут души утраты…

Отже, епіграф нібито висловлює деякі думки автора про головного героя,
котрий бездумно поспішав пізнати світське життя, його принади, однак
його чекали втрати та зради – гіркий досвід і розчарування. На думку
М.ГІллельсона, елегія В’яземського сприяла кристалізації задуму
пушкінського роману.

• Рольова гра “Інтерв’ю навпаки”.

Учень, який виконує роль Євгенія Онєгіна, задає запитання, метою яких є
з’ясування рівня осмислення учнями тексту 1-ї глави і вміння
психологічно вмотивовувати вчинки образу-персонажа.

— Хто я? Що вказує на те, що я головний герой твору?

— Що ви дізналися про мене з внутрішнього монологу на початку глави?

— Розкажіть про моє дитинство, навчання та виховання. Як ви їх оцінюєте?

— Чи було щось спільного й відмінного між мною та молоддю мого кола?
Який досвід я набув у світському товаристві?

— Як ставиться до мене автор, чи дає однозначну оцінку? Знайдіть і
прокоментуйте епітети, що характеризують мене.

— Чому Пушкін описав лише один день мого життя?

— Що в моєму характері близьке і що чуже автору? Як це підкреслено
епіграфом глави?

— Як я планував розпорядитися своєю спадщиною і що з цього вийшло?

O

L

p

|

O

L

p

1 -а глава називалася “Хандра”? Поясніть її назву й підберіть свій
варіант.

• Підсумкове слово вчителя.

Про Онєгіна як втілення типу “зайвої людини”, суперечливість його
почуттів та вчинків; образ автора та його ставлення до героя свого
роману. Мета Пушкіна – зрозуміти сутність характеру свого сучасника і
причини, котрі його формують. Це завдання поет визначив наприкінці 1-ї
глави (див. статтю З.В.Кирилюк. Изучение программных произведений
А.С.Пушкина в широком литературном контексте // Всесвітня літ-ра в
середи, навч. закл. України. -1999. – №5. – С.15-19).

• Домашнє завдання. Прочитати 2 і 3 глави роману, подумати над
запитанням: “Чому Татьяна закохалась в Євгенія Онєгіна?”

Тема: Аналіз роману О.Пушкіна “Євгеній Онегін”. Пушкінське
переосмислення типу романтика в образі Володимира Ленського. Гармонія
внутрішнього світу й душевна чистота Тетяни Ларіної.

Колись, задовго до виникнення кібернетики, Ольга Кобилянська сказала, що
поети моделюють людину. Пушкіну в цьому відношенні належить провідна
роль.

Леонід Вишеславський

Мета: аналізувати 2-у і 3-ю глави роману, спостерігати за образами
героїв твору, розвивати навички аналізу прийомів висловлення авторської
позиції (епіграфа, ліричних відступів, портретів образів-персонажів),
навички ведення дискусії; виховувати увагу до внутрішнього світу інших
людей, пробудити співпереживання героям твору.

Обладнання: ілюстрації до роману.

Тип уроку: поглибленої роботи над твором.

Зміст роботи

• Коментоване читання 2-ї глави твору.

— Як характеризують головного героя його нововведення в поміщицькому
господарстві? Чому це так збурило сусідів-кріпосників?

— Прочитайте портрет Ленського. Якими художніми засобами його створено?

— Що сказано про внутрішній світ цього героя? Які цінності він
сповідував?

— Чому Онєгін вирішив заприятелювати з Ленським? Як він ставився до
поета-романтика?

— Чому в розповіді автора про любов Ленського звучить іронія? Доведіть,
що це романтична закоханість, ідеалізація, а не справжнє, глибоке
почуття.

— Прочитайте опис зовнішності Ольги. Як автор ставиться до цієї героїні,
чому він одразу ж переводить розповідь на другу сестру?

— Якими художніми засобами створено портрет Татьяни? Які риси їй
притаманні?

— Якими ви уявляєте собі сестер Ларіних?

• Бесіда-психологічне дослідження за змістом 3-ї глави.

— Як ви розумієте епіграф цієї глави, як іронічне зауваження, мовляв,
кожній дівчині приходить пора закохатися й немає нічого незвичайного І в
цій банальній історії?

— Тоді чому ж не закохалася Ольга?

Учитель повідомляє, що джерело епіграфа – поема французького поета
Мальфілатра “Нарцис, або Острів Венери”, в основі якої відомий
давньогрецький міф про гордовитого Нарциса, котрий відкинув любов німфи
Ехо й був покараний за це богинею Афродітою: закохався у власний
відбиток у воді й помер від нерозділеного почуття, перетворившись на
квітку. А бідна Ехо стала невидимою – зберігся лише її голос. Мальфілатр
каже, що співчуває дівчині, до якої доля така немилосердна.

— Чому Онєгін вирішив відвідати дім Ларіних, хоча вони нічим не
відрізнялися від інших сусідів-поміщиків, котрих він відкрито зневажав?

— Прокоментуйте діалог Онєгіна та Ленського після першого візиту до
Ларіних. Як Євгеній характеризує обох сестер?

— Який резонанс набули ці відвідини серед сусідів? Як ставилась до цього
Татьяна?

— Чому вона так швидко закохалася в Онєгіна? Це кохання з першого
погляду?

• Прослуховування грамзапису уривку роману “Лист Татьяни до Онєгіна”.

Випереджаюче завдання: “Подумайте, як характеризує особистість та
почуття Татьяни її лист до Євгенія?”

• Рольова гра “Створення кіносценарію фрагменту роману “Татьяна в
очікуванні відповіді Онєгіна на лист”.

Учні, котрі отримали таке завдання, використовуючи цитати з тексту,
відтворюють події цього епізоду, психологічно вмотивовують поведінку
героїв, їх міміку, жести, рухи; дають настанови “акторам” для виконання
ролей.

• Робота з епіграфом уроку.

— Яку модель людини створював у своєму романі Пушкін? Які риси він хотів
у неї бачити?

• Домашнє завдання. Прочитати 5 і 6 глави роману, підготуватися до
диспуту на тему “Сповідь чи проповідь?”, подумавши над питаннями: 1) Як
ви оцінюєте сповідь Онєгіна? 2) Яка думка про це автора й Татьяни?

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020