.

Загальні особливості української культури у ХХ ст. Культура України на початку століття (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1999 3149
Скачать документ

Реферат на тему:

Загальні особливості української культури у ХХ ст. Культура України на
початку століття.

ПЛАН

1.Загальні особливості української культури у ХХ ст.

2.Культура України на початку століття

1. Загальні особливості української культури у ХХ ст.

Загальною закономірністю суспільного розвитку є тісний взаємозв’язок
основних сфер життя суспільства – економіки, політики, культури. Що
стосується основної парадигми української культури ХХ ст., то однією з
її принципових особливостей є визначальна роль політичного чинника. При
цьому переважав не еволюційний характер динаміки, а різкі зміни, які
чітко розмежовують основні етапи розвитку української культури.
Поворотне значення мали Перша світова війна, Лютнева і Жовтнева
революції, боротьба за українську державність 1917-1920 рр., створення
СРСР, Друга світова війна, криза соціалізму і розпад радянської системи,
отримання Україною незалежності. У радянський період, який зайняв більшу
частину сторіччя, українська культура пройшла складний шлях, який
поєднує досягнення і втрати, духовні злети і трагедії: національне
піднесення 20-х років, трагедію у роки сталінської диктатури, хрущовську
“відлигу”, брежнєвський “застій”, горбачовську перебудову. Внаслідок
одержавлення всіх сторін життя суспільства, його бюрократизації,
централізації влади провідну роль відігравала особа першого керівника
комуністичної партії і, відповідно, всієї держави.

У 1991 р. відбулося не тільки проголошення незалежності України, але й
почалися докорінні зміни суспільного ладу.

Говорячи про роль геополітичного чинника у розвитку української
культури, необхідно підкреслити, що до середини сторіччя територія
України входила до складу різних держав: СРСР, Польщі, Румунії,
Чехословаччини. Лише після Другої світової війни сталося об’єднання
українських земель. У 1954 р. до складу Української РСР було включено
Крим.

Неприйняття більшовизму, радянської влади викликали у 20-і роки значну
еміграцію діячів науки, літератури і мистецтва. Їх творчість
продовжувалася, але залишалася невідомою на батьківщині. 40-і і 70-і
роки відмічені новими хвилями еміграції. Тому характерними для
української культури є два потоки розвитку – в Україні і в діаспорі. В
діаспорі було утворено ряд інституцій (державні – Українська Національна
Рада на чолі з Президентом УНР, Уряд УНР; наукові – Вільна академія
наук, ряд наукових товариств, зокрема в діаспорі діяло Наукове
Товариство ім.Шевченка, товариство українських інженерів, лікарів тощо;
церковні – православна та греко-католицька гілки української церкви;
мистецькі, напр., капела бандуристів у США і Канаді, численні народні
хори у ряді країн світу; книгозбірні, видавництва, система національних
недільних шкіл та ін.). Сьогодні завдяки політичним змінам відновлено
єдиний культурний потік, повернено багато імен.

Участь інтеліґенції в політичному житті країни особливо активною була в
переломні моменти. Досить пригадати імена визначного українського
історика, Голови Центральної Ради М.Грушевського, талановитого
письменника, Голову Генерального секретаріату В.Винниченка, учасників
дисидентського руху І.Світличного, В.Симоненка, В.Стуса, сучасних
політиків-поетів І.Драча, Д.Павличка, письменника В.Яворівського.

2. Культура України на початку ХХ сторіччя

На початку ХХ ст. культура України, з одного боку, продовжувала
розвивати народні, демократичні традиції ХIХ ст., а з іншого – йшов
активний пошук нових форм, використання досягнень інших національних
культур. Це конкретно виявилося у двох орієнтаціях: 1) збереження
національно-культурних традицій (народницька теорія); 2) орієнтація на
західноєвропейський процес в царині художньої культури (“європеїзація”,
“космополітизм”, “модернізм”). Традиційні тенденції в царині літератури
– романтизм і неореалізм поєднувалися з розвитком футуризму, символізму.
Так, фахівці виділяють “нову школу” української прози (М.Коцюбинський,
В.Стефаник, О.Кобилянська). І.Франко писав, що представники цієї школи
прагнули цілком “модерним” європейським способом зобразити своєрідність
життя українського народу. Такий напрям в українській літературі, як
футуризм, насамперед пов’язаний з М.Семенком, який був одним з його
головних теоретиків, фундатором першого літературного об’єднання
футуристів (Київ, 1913р.)

На початку століття в українській літературі помітне місце займали
письменники, творчість яких у роки радянської влади замовчувалася або
спотворювалася. Серед них В.Винниченко – діяч Центральної Ради, прозаїк,
драматург, твори якого характеризувалися різноплановою проблематикою
(сільське і міське життя, зображення різних соціальних груп). Б.Летант –
поет, прозаїк, видавець творів Т.Шевченка, І.Франка, М.Коцюбинського в
перекладах на польську і німецьку мови. Популярністю користувався
В.Пачовський, тематика творів якого досить широка: любовна лірика,
історичні події минулого. Над драматичною поемою “Золоті ворота”, де
підкреслювалася національна ідея, В.Пачовський працював декілька
десятиріч. У драмі “Сонця руїни” описані події 1663-1687 рр., даються
портрети П.Тетері, Ю.Хмельницького, П.Дорошенка, І.Самойловича.

Початок нашого сторіччя характеризувався прогресом в галузі музичної
культури. Формується національний стиль, який об’єднує динаміку
фольклорної виразності і кращі традиції класики. У цьому напрямі
розвивалася творчість М.Леонтовича, К.Стеценка, Я.Степового, які
по-новаторському осмислили творчу спадщину М.Лисенка.

В Україні в галузі живопису і графіки активно працювали такі майстри, як
О.Мурашко, О.Новаківський, І.Трут, П.Ковжун, М.Сосенко, М.Бойчук.
Більшість з них мали європейську освіту і перебували під впливом
сучасних їм художніх тенденцій. Міжнародного визнання досяг український
скульптор О.Архипенко – творець нового напряму в мистецтві.

У цей час значні досягнення характерні для розвитку національного
театру. У 1904 р. М.Лисенко започаткував у Києві музично-драматичну
школу, з 1907 р. там же функціонував український стаціонарний театр
М.Садовського, у 1915 р. І.Мар’яненко заснував Товариство українських
акторів. Театри і трупа Наддніпровської України і Галичини ставили п’єси
Л.Українки, О.Олеся, В.Винниченка, вони прагнули освоїти світову
класику, зверталися до творів європейських авангардистських авторів. У
1916 р. Л.Курбас став організатором “Молодого театру” у Києві, в якому
на високому художньому рівні вирішувалися завдання оновлення
українського сценічного мистецтва. Національний театр передреволюційного
періоду виховав таких видатних акторів, як М.Садовський,
П.Саксаганський, М.Заньковецька та ін. Представники українського
театрального мистецтва були справжніми патріотами. Так, М.Заньковецька
на пропозицію переїхати у Росію для того, щоб зробити кар’єру,
відповіла, що Україна дуже бідна, щоб її покидати.

З’являється український кінематограф. Перші українські хронікальні
фільми були відзняті у Харкові. Там же актор О.Олексієнко ставить фільми
за творами І.Котляревського, М.Гоголя, М.Старицького. Перший український
постановник і оператор Д.Сахненко був творцем таких фільмів, як “Наталка
Полтавка”, “Запорозька Січ”, “Богдан Хмельницький”, в яких брали участь
видатні українські актори – М.Садовський, М.Заньковецька, Л.Лінницька.

В Україні продовжувався прогрес науки. В умовах піднесення
національно-визвольного руху активізувалися історики, етнографи,
філологи. Д.І.Яворницький пише історію Запорозької Січі, історію періоду
козаччини – І.Крип’якевич, ряд визначних праць зі сходознавства –
А.Кримський. Наукове товариство ім. Т.Шевченка, яке очолив
М.Грушевський, випустило з 1892 по 1917 роки понад 100 томів “Записок
наукового товариста”, 35 томів “Етнографічного збірника”, 15 томів
“Матеріалів з української етнології”, 15 томів були підготовлені
історико-філософською секцією.

Початок ХХ ст. – час бурхливого розвитку повітроплавальних апаратів,
перші кроки авіації. В 1909 р. виникає Київське Товариство
повітроплавання, де працював видатний український авіаконструктор,
киянин Ігор Сікорський, один з піонерів авіації, основоположник важкої
авіації, автор одного з перших у світі проектів гелікоптера,
побудованого в 1910 р у Києві. В 1913-1914 рр. І.Сікорський на важких
літаках своєї конструкції “Руський витязь” та “Ілля Муромець” встановлює
світові рекорди з тривалості польоту (1 год., 54 хв) та
вантажопідйомності літака. У Черкасах і Києві брати Євген та Андрій
Касяненки в 1911-1913 рр. будують першу в країні авієтку – малопотужний
літак широкого використання, яку випробовує відомий льотчик того часу
Петро Нестеров. Видатний український вчений-винахідник Ю.Кондратюк у
1919 р. пише роботу “Завоювання міжпланетних просторів” (вийшла друком у
1929 р.), яка вплинула на подальший розвиток космонавтики, зокрема
розрахунки Ю.Кондратюка були використані американськими вченими для
підготовки польоту космічного корабля “Appolo” на Місяць.

Розвиток медицини і медичної науки, досягнення в галузі мікробіології,
загальної патології, інфекційних хвороб, гігієни, офтальмології
пов’язані з роботою І.Мечникова та його учнів – Г.Мінха, В.Високовича,
Д.Заболотного, М.Гамалії, В.Субботіна, Л.Гіршмана, С.Ігумнова.

Культура України розвивалася в умовах русифікації, що тривала. Хоча у
1904 р. кабінет міністрів Росії визнав шкідливим заборону української
мови, до 1917 р. в Україні не було жодного державного навчального
закладу, де викладання велося б українською мовою. На початку першої
світової війни активізувався наступ на українство: заборона мови, масові
арешти і заслання інтеліґенції. Це насамперед стосувалося території
Галичини, зайнятої Росією в ході воєнних дій.

Після повалення царату в Україні почався новий етап
національно-визвольного руху, створювалися умови для прискореного
розвитку національної культури. Вже в березні 1917 р. у Києві були
відкриті дві українські гімназії. За активною участю Генерального
секретаріату освіти Центральної Ради здійснювалося переведення шкіл на
українську мову викладання, в різних регіонах України було створено
понад 80 українських гімназій. Почала працювати Українська педагогічна
академія, історико-філологічний факультет у Полтаві, відкритий
український університет у Кам’янці-Подільському. У період гетьманства
заснована Українська Академія наук, яку очолив видатний український
вчений В.Вернадський; восени 1918 р. стала функціонувати Українська
державна академія мистецтв. Великих успіхів в перші післяреволюційні
роки досягли українська преса і книгодрукування. Лише в 1917 р. почали
діяти 78 видавництв, вони організувалися і при приватних, кооперативних
органах, при “Просвітах”. Якщо в 1917 р. було випущено 747 назв
українських книг, то в 1918 р. – 1084.

* * *

ХХ сторіччя в історії української культури, як і у всьому світі, повне
протиріч, досягнень і втрат. Особливістю розвитку національної культури
є визначальна роль політичного чинника. Основні його етапи співпадають з
основними етапами політичної історії. Нові можливості відкриває перед
культурою утворення української незалежної держави. Однак досі (до кінця
ХХ ст.) їх використання було утруднене кризою. Вихід з неї – завдання не
тільки економіки, але й культури.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К.:Лыбидь,
1991.-398 с.

2. Історія української літератури XX ст. – У двох книгах. /за ред.
В.Г.Дончика.- К.Либщь, 1994.

3. Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип’якевича. –
К.:Либідь, 1994.- 656 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020