.

Писемність і літературна традиція Київської Русі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
750 6934
Скачать документ

Реферат на тему:

Писемність і літературна традиція Київської Русі

Писемність у східних слов’ян з’явилася приблизно ще в першій половині
IХ ст. У “Житії” слов’янського просвітника Кирила зберігся переказ, що
він бачив у 860 р. в кримському Херсонесі (Корсуні) книги, написані
“руськими письменами”. Ці ж “руські письмена” згадують й арабські
письменники Х ст. В історичних джерелах зустрічається також повідомлення
про те, що руська писемність, нарівні з староєврейською,
розповсюджувалася в Хазарії. Важливим свідченням того, що писемність
була відома в Київській Русі ще до хрещення, стала знайдена в 1949 р. в
одному зі смоленських курганів глиняна посудина середини Х ст. з
давньоруським написом “гороухща” (гірчиця).

Лінгвісти, аналізуючи тексти договорів руських князів з Візантією 911,
944 і 971 рр., вважають, що вони були складені двома мовами – грецькою і
староруською.

Введення християнства значно прискорило розвиток писемності і літератури
на Русі. Ще в 60-70-х роках IX ст. візантійський імператор Михайло III
відправив до слов’ян двох братів-священиків з Фесалонік (Солуні) –
Костянтина (в чернецтві – Кирило) і Мефодія. Незважаючи на
переслідування німецького духовенства, зацікавленого в поширенні
латинської мови серед слов’ян, брати проповідували християнство в
Моравії та інших слов’янських землях старослов’янською мовою. Вони
упорядкували слов’янський алфавіт і переклали на церковнослов“янську
(староболгарську) мову Євангеліє. На початок ХI ст. на Русі
використовувалися дві системи письма – кирилиця, що базувалася на
грецькому алфавіті, і глаголиця – розроблена Кирилом фонетична система,
яка була менш популярна. Причому ще до ІХ ст. місцеве населення
користувалося абеткою з 27 літер, тоді як класична кирилиця нараховує 43
літери.

Давньоруська література мала певну перевагу перед католицьким Заходом і
мусульманським Сходом: вона розвивалася рідною мовою. На Заході бути
письменним означало знати латинь, на Сході – арабську. Арабська для
багатьох мусульманських країн була чужою мовою, як і латинь для Європи,
і тому національні літератури європейських держав тієї епохи майже
невідомі. У цьому розумінні українська література старша за німецьку,
французьку та англійську.

До особливостей писемної культури Русі треба віднести утворення двох
типів літературної мови: церковнослав“янської і близької до просторіччя
давньоруської. Першою писалася церковно-повчальна і житійна література,
близькою до розмовної велося ділове листування, складалися юридичні акти
(“Руська правда”), літописи, пам”ятники світської літератури (“Слово о
полку Ігоревім”). У сучасному перекладі М.Т.Рильського “Слово про Ігорів
похід”). Обидві мови активно впливали одна на одну, взаємно
збагачувалися. Обидві вони були близькі і зрозумілі народу, і сам факт
введення богослужіння слов”янською мовою гідно був оцінений “Повістю
временних літ”: “І раді були слов’яни, слухаючи про велич божу своєю
мовою”, а “словеньська мова і руська одне є”.

Писемна література, яка сформувалася в Київській Русі на початку ХI ст.,
спиралася на два найважливіших джерела – усну народну творчість і
християнську традицію, що прийшла з сусідніх держав, насамперед
Візантії.

У творах літераторів того часу широко використовувалися героїчні й
обрядові пісні, загадки, прислів’я, приказки, замовляння і заклинання.
За свідченням автора “Слова о полку Ігоревім”, народні мотиви лягли в
основу творчості “віщого Бояна”, якого він назвав “солов’єм старого
часу”. Народні пісні і перекази широко використовувалися літописцями.
Від усної народної творчості древньої Русі у фольклорі українського
народу збереглися найяскравіші зразки обрядової поезії – колядки і
щедрівки.

Вершиною усної народної творчості став героїчний билинний епос, що
склався до Х ст. і розвивався в ХI-XIII ст. Головною темою билин
київського циклу стала боротьба з іноземними загарбниками, ідея єдності
і величі Русі. У найдавніших билинах народ ідеалізував своє минуле, коли
селяни ще не були залежні від феодалів. Оратай Микула Селянинович
вільний і багатий, богатир Микита Кожум’яка – безстрашний захисник
Батьківщини. Істинно народними героями стали пізніше Ілля Муромець
похований у печерах Києво-Печерської лаври, завзятий галичанин Дунай,
волинець Михайло Казарин, ростовець Альоша, рязанець Добриня,
новгородець Садко. Їх імена збереглися в пам’яті народу як символ
відваги, молодецтва, доблесті і слави древніх русичів. Усна творчість
народу безпосередньо впливала на писемну літературу.

З утвердженням християнства велику роль починає відігравати перекладна
література. За літературними зв’язками Київська Русь тяжіла до Візантії,
яка була центром античних і східносередземноморських цінностей. З
Константинополя в Київ незабаром після введення християнства стали
надходити церковні і світські твори грецькою та іншими мовами. Одним з
перших був переклад Євангеліє, виконаний у Києві дияконом Григорієм для
новгородського посадника Осторомира – Остромирове Євангеліє. Також
поширювалися апокрифічні твори – твори релігійного змісту,
неканонізовані церквою.

Давньоруські книжники підходили до перекладу творчо: церковну літературу
відтворювали з всією можливою точністю, а світські твори часто
переробляли, внаслідок чого виходив, мабуть, чи не оригінальний твір.
Так були оброблені “Історія Іудейської війни” Іосифа Флавія, “Повість
про Акира Премудрого”, “Хроніка” Іоанна Малали, яка жваво передавала
біблійні перекази, легендарні історії Вавілону, Єгипту, Греції, Риму і
Візантії.

Згодом на Русі з’явилися оригінальні твори. Мабуть, першим самостійним
жанром давньоруської літератури стало літописання. Початок його
відносять ще на кінець Х ст. “Повість временних літ” є літописним
зведенням. Вона була створена на початку ХII ст. ченцем Нестором на
основі декількох більш давніх літописів Х-ХI ст. Одна з величезних
заслуг Нестора полягає в тому, що він об’єднав місцеві, регіональні
записи “за літами” в єдиний, загальноруський літопис.

Давньоруські літописи суттєво відрізнялися від західноєвропейських і
візантійських хронік з їх придворно-феодальною і церковною
тенденційністю. Зрозуміло, що не уникли цього і руські літописи, але
вони були ширші за змістом, прагнули сумістити в собі завдання
історичної, публіцистичної, релігійно-повчальної і художньої оповіді. До
них включалися епічні перекази, родові легенди, уривки перекладних
творів, церковні і світські повчання, записи державних договорів,
політичні заповіти князів. Щоб відчути це, досить пригадати сюжети
“Повісті временних літ”, присвячені заснуванню Києва, походу Олега на
Константинополь і його смерті, помсті княгині Ольги древлянам, хрещенню
Русі Володимиром. Головною темою руського літописання стала сама Руська
земля, її єдність і могутність. Все це робило їх цікавими для найширшого
кола читачів. Тому “Повість временних літ” була однією з найпопулярніших
і цікавих книг для читання протягом усієї історії Стародавньої Русі,
афоризми її автора увійшли в нашу мову (наприклад: “Книги – ріки, які
наповнюють Всесвіт”, “Книги – джерела мудрості”).

З початком роздробленості Русі літописи складалися в кожному великому
феодальному центрі. Останніми з літописних руських зводів, що дійшли до
нас, є Київський (1200 р.) і Галицько-Волинський (кінець XIII ст.).
Галицько-Волинский літопис – головне джерело для вивчення історії
південно-західних князівств. Найбільш цікава та частина літопису, в якій
розповідається про князювання Данила Романовича. Автор був гарячим
прихильником Данила, ймовірно, його дружинником, володів літературним
талантом і широкою ерудицією. Тому літопис являє цінність як для
історії, так і для літератури.

У такому жанрі оригінальної літератури Київської Русі, як
філософсько-богословська публіцистика, поєднувалися художня досконалість
та ідейна спрямованість. Першим її зразком стало “Слово про закон і
благодать” ченця Ілларіона, якого князь Ярослав Мудрий поставив в 1051
р. митрополитом. До нього всі київські митрополити були греками і
присилалися з Візантії. У цьому творі, написаному в формі урочистої
проповіді, Ілларіон розвинув три основні теми: про духовну перевагу
Нового Заповіту (євангельської “благодаті”) над Старим Заповітом
(біблійним “законом”); про світове значення хрещення Русі; високу місію
князів Володимира і Ярослава і про велич Руської землі, яка зайняла
рівноправне становище серед християнських народів. В орнаментальному
обрамленні богословської схоластики Ілларіон проводив думку, що князь
Володимир рівний за своїми діяннями Константину. Останнього, як відомо,
церква проголосила рівноапостольним. Виходило, що Володимир, прийнявши
християнство і похрестивши Русь “за божественним навіюванням”, ставав
рівним не тільки св. Константину, але і першоапостолам Петру і Павлу, що
вже ніяк не могло сподобатися Константинополю. Дійсно, Володимир I був
офіційно канонізований православною церквою тільки в XVI сторіччі.
Цікаво, що християнин Ілларіон, всупереч церковним догматам, прославив
мужність і славу предків Володимира та Ярослава – князів-язичників Ігоря
і Святослава, всю тоді ще язичницьку Руську землю. “Слово” Ілларіона
стало своєрідним маніфестом самосвідомості народу, який живе у великій
державі зі славною історією.

Блискучим пам’ятником давньоруської публіцистики є “Благання” Данила
Заточника. Заточений ворогами у в’язницю (звідси і його прізвисько
Заточник), він благає князя заступитися за нього і взяти до себе на
службу. Блискуче освічений, Данило використав скарби фольклору для
викриття шкідливого для Русі свавілля світської і церковної знаті.
Звертаючись до Ярослава Володимировича, він закликає його спиратися на
гідних слуг і соратників, не вірити боярам. Афористичні вислови Данила
Заточника увійшли в прислів’я і приказки.

В особливий жанр оригінальної літератури Київської Русі виділилися
повчання. Князь Святослав Ярославич створив знаменитий “Ізборник”,
присвячений проблемі, “яко подобає людині бути”. Перу князя Володимира
Мономаха належить “Повчання”, адресоване дітям. Головна його ідея –
турбота про долю Русі, яку розривали князівські усобиці, заклик до
єдності.

Популярним жанром була житійна (агіографічна) література. Важливе місце
зайняли житія святих – біографії духовних і світських осіб,
канонізованих церквою. Входячи до складу християнських держав, Київська
Русь турбувалася про створення культу власних святих та їх життєписів.
Але якщо в римській і візантійській традиції прославлялися подвиги
великомучеників з числа подвижників і ченців, страждальників за віру, то
на Русі писалися житія князів. Першими були прославлені убієнні в 1015
р. сини Володимира Святославича — Борис і Гліб. Загинули вони за наказом
їх брата Святополка Окаянного. Відмінність “Житія Бориса і Гліба” від
подібних візантійських знов-таки полягає в ідеї патріотизму: ці святі
подають “целебні дари” всій “Руській землі”, вони “єста заступника
Русьстей земли”. “Житіє” малює Бориса не як аскета, а як прекрасного
князя-рицаря: “Тілом бяше красень, висок, лицем круглом, плечі веліце,
тонкий в чресла, очима добраама, весел лицем, борода мала і вус, млад бо
бе ще, светяся цесарьски, кріпок тілом, всяко украшен, аки цвіт цвітий в
уності своєй, в ратех хоробр, в совітах мудр і разумен при всім, і
благодать божия цвітяаше на нім”. Були також складені “Житія” княгині
Ольги, Володимира Святого.

Пізніше на Русі стали складатися і житія ченців-подвижників. Таким є
написане самим Нестором-літописцем “Житіє Феодосія Печерського”, одного
з фундаторів Києво-Печерського монастиря. Особливу популярність отримали
патерики – збірники житіїв, складені не за календарним, а за так званим
географічним принципом. Високими достоїнствами відмічений
“Києво-Печерський патерик” – збірник розповідей про ченців
Києво-Печерської лаври.

Ще однією характерною рисою тогочасної літератури Київської Русі були
короткі зведення життєвих правил – “Прологи” та такі ж помісячні
зведення – “Мінеї”. Світський характер мали збірники “золотих думок”,
запозичених з різних джерел, – так звані “Бджоли”, а також почасти
перекладні повіті “Варлаама і Йосафата”, “Александрія”, “Індійське
царство”, “Троянська війна” та ін.

Говорячи про зліт давньоруської літератури після прийняття християнства,
не треба забувати, що вона багата насамперед своїм національним
світовідчуттям. Давньоруські книжники закликали любити Батьківщину,
виховували патріотизм і прагнення до виправлення недоліків суспільства.
Вершиною художньої творчості, в якій об’єдналися складні і досить
суперечливі світоглядні уявлення (язичництво з його тілесно-почуттєвим
світосприйняттям, де людина “розчинена” в природі, і християнство з його
закликом до відмови від грішного буття та орієнтація людини на
“божественні цінності”), стала героїчна поема “Слово о полку Ігоревім”.
В ній широко представлені народна символіка, міфологія, звичаї, на
основі яких формулюються основні моральні вимоги, які висувалися до
борців проти кочівників, утверджувалася рицарська доброчесність
захисників держави. На прикладі невдалого походу князя Ігоря
Святославича автор показує, якими можуть стати наслідки роздробленості.
Зі всією художньою переконливістю проведена думка про необхідність
єдності всіх земель. Тонким ліризмом овіяний образ Ярославни. “Слово о
полку Ігоревім” – яскраве свідчення того, що і після політичного
роздроблення країни в літературі продовжувався і поглиблювався розвиток
традицій і ідей, закладених на етапі єдиної Київської держави.

* * *

У розвитку культури Київської Русі проявлялися як загальні
закономірності, так і національні особливості. Її основа – самобутня
культура східнослов’янських племен. Принциповим рубежем у розвитку
культури стало прийняття християнства. Значним був вплив візантійської
культури. На відміну від Західної Європи, на Русі держава не підпала під
владу церкви, і, відповідно, в культурі світські елементи були
сильнішими. Намітилася прогресивна тенденція диференціації духовної
культури. У відносно короткі терміни Київська Русь зробила величезний
крок, вийшовши на загальноєвропейський культурний рівень, а в деяких її
сферах перевершивши його. Нові віяння в культурі, більша регіональна
своєрідність з’явилися у зв’язку з феодальною роздробленістю. Однак для
закріплення і розвитку культурної динаміки Русь потребувала відновлення
політичної єдності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Асеев Ю.С. Джерела. Мистецтво Київської Русі – К.:Мистецтво, 1979.-
216 с.

2. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К.:Лыбидь,
1991.-398 с.

3. Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип’якевича. –
К.:Либідь, 1994.- 656 с.

4. Ковальчук О.В. Українське народознавство. – К.:Освіта, 1992.- испр. и
перераб. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта, 1999.- 704с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020