.

Первісна епоха та її місце в історії людства. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва в кам\’яному віці (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 9373
Скачать документ

Реферат на тему:

Первісна епоха та її місце в історії людства. Розвиток матеріальної
культури та еволюція мистецтва в кам’яному віці

1. Первісна епоха та її місце в історії людства

Первісна епоха – це найбільший період в історії людства – від виникнення
людини (близько млн. років тому) і до появи державності. У різних
народів цей період тривав неоднаково, деякі навіть зараз живуть за умов
первісності. Тому сучасна наука розрізняє власне первісну культуру – що
існувала до виникнення перших цивілізацій на Землі (кінець IV – початок
III тисячоліття до н.е.), і традиційну первісну культуру.

Протягом первісної епохи відбувалися такі процеси:

– антропогенез – біологічна еволюція людини, що завершилася приблизно 40
тисяч років тому виникненням виду “людина розумна” (Homo sapiens), а
також основних людських рас;

– формування мислення (або інтелекту) людини, її мови;

– розселення людства по всіх континентах;

– перехід людей від привласнюючого господарювання (мисливство,
збиральництво) до відтворюючого (землеробство і скотарство);

– соціогенез – формування суспільних форм життя у вигляді родової, а
потім родоплемінної організації;

– поява перших світоглядних, релігійних уявлень, міфологічних систем.

Серед цих найважливіших процесів, що заклали фундамент історії людства,
своє місце займає формування культури як особливої сфери людського
суспільства. Причому для ранніх етапів історії різних народів характерна
єдність закономірностей, спільність проявів становлення культури.

Специфічною рисою первісної культури є синкретизм (нерозділеність), коли
форми свідомості, господарчі заняття, суспільне життя, мистецтво не
відокремлювалися і не протиставлялися один одному. Будь–який вид
діяльності містив у собі інші. Наприклад, у полюванні були з’єднані:
технологічні прийоми виготовлення зброї, стихійні наукові знання про
звички тварин, соціальні зв’язки, які виражалися в організації полювання
(індивідуальне, колективне), релігійні уявлення – магічні дії по
забезпеченню успіху, які, в свою чергу, включали елементи художньої
культури – пісні, танці, живопис. Саме внаслідок такого синкретизму
характеристика первісної культури передбачає цілісний розгляд
матеріальної і духовної культури, чітке усвідомлення умовності такого
розподілу.

Первісну історію людства традиційно поділяють на палеоліт, мезоліт і
неоліт – 2 млн. р. тому – межа III тисячоліття до н.е.; епоху бронзи –
II тисячоліття до н.е.; ранній залізний вік – I тисячоліття до н.е.
Використовуючи цю періодизацію, дамо загальну характеристику еволюції
матеріальної культури і мистецтва первісного суспільства.

2. Розвиток матеріальної культури та еволюція мистецтва в кам’яному віці

Палеоліт. Епоха палеоліту (давній кам’яний вік) починається з початком
антропогенезу, а закінчується в Х тисячолітті до н.е.

Рання людина була повільнішою і слабкішою, ніж великі хижаки, не мала
такої природної зброї, як ікла та кігті. Люди навчилися компенсувати ці
недоліки, використовуючи камінь, кістку, дерево. Майстри раннього
палеоліту створювали гострі знаряддя, сильно б’ючи каменем об камінь.
Вибиралися тверді гірські породи, частіше за все кремінь. Найдавніша з
відомих на Землі – це стоянка ранніх людей, яка знайдена Льюїсом Лікі в
знаменитій Олдувайській ущелині в Танзанії. Вона має вигляд скупчення
каменів і кісток тварин. Вік стоянки датують двома мільйонами років.

Предки сучасної людини все більше відділялися і віддалялися від
тваринного світу. Виготовлення знарядь праці, випрямлення постави, зміна
ходи, спільні узгоджені дії, що вимагали сигнальної системи, м’ясна їжа
вдосконалювали наших пращурів. Близько 1,5 млн. років тому з’явилося
ручне рубило – своєрідний тип універсального за призначенням кам’яного
знаряддя листоподібної форми. Приблизно 300–200 тисяч років тому люди
оволоділи вогнем. Одним з його джерел, ймовірно, були дерева, що
загорілися від блискавок. Невипадково у багатьох народів збереглися
легенди про героя, що викрав небесний вогонь і подарував його людям
(наприклад, грецький міф про Прометея). Спочатку вогонь тільки
підтримували. На одній з палеолітичних стоянок в Китаї археологи знайшли
шар попелу товщиною 6 м.

Близько 200 тис. років тому почалася льодовикова епоха. Люди опинилися в
дуже жорстких природних умовах, проте виявили себе гідними їм
протистояти. Найістотніші зміни належать до останньої стадії палеоліту –
так званого верхнього палеоліту (ХХХV–X тисячоліття до н.е.). На цей час
сформувалася людина сучасного антропологічного типу – “людина розумна” –
кроманьйонець (за назвою грота Кро–Маньон у Франції – місця перших
знахідок викопних останків таких людей). Люди в цей період заселили всі
континенти, по деяких скелетах вже можна простежити ту чи іншу сучасну
расу (європеоїди, монголоїди, негроїди).

У виготовленні кам’яних знарядь з’явилася нова техніка: від кам’яного
ядрища-заготовки (нуклеусу) відколювали вузькі кам’яні відщепи. Виникла
спеціалізація знарядь – ножі, скребки, пилки, наконечники. Від майстра
вимагалася віртуозна точність обробки каменю: щоб виготовити кам’яний
ніж, наприклад, треба було вдарити понад 250 разів.

Люди вже жили не тільки у створених природою схованках (печерах,
гротах), з’явилися різні види штучного житла: вириті в землі і накриті
зверху кістками мамонта; повністю побудовані з бивнів, з вогнищем у
центрі; довгі, овальні, з декількома вогнищами. Дослідження житла
дозволяють робити висновки про соціальний лад верхнього палеоліту.
Основним осередком, очевидно, була родова община, яка нараховувала біля
сотні людей. Згуртованість родового колективу доводить складне полювання
на бізонів, печерних ведмедів, биків, мамонтів, вовнистих носорогів.
Мисливці заганяли тварин у ями–пастки, ущелини, прірви. Під скелею біля
Солютре у Франції знайдені скелети 10 тисяч диких коней. Схоже
кістковище бізонів знайдене в Україні біля Амвросіївки у Донецькій
області.

Виникнення мистецтва. Верхній палеоліт – це час народження мистецтва.
Його поява була величезним прогресом у пізнавальній діяльності людей,
осмисленні навколишнього світу. Мистецтво зміцнювало соціальні зв’язки,
допомагало формуванню первісної общини, ставало засобом передачі
досвіду. Види образотворчого мистецтва палеоліту досить різноманітні:
петрогліфи (зображення тварин і людей, виконані на камені), гравюри на
кістках і рогах, рельєфи, малюнки, глиняні і кам’яні скульптури.

Більшість вчених пов’язує появу у людини потреби передати навколишній
світ художніми засобами з релігійними магічними уявленнями, виникнення
яких належить до того самого часу. Етнографія знає безліч прикладів,
коли заклинання, танці навколо зображень вважалися засобом впливу на
реальних тварин. Так, австралійські аборигени і сьогодні вірять: якщо
чоловіки намалюють або “освіжать” новим розфарбуванням зображення тварин
або рослин на стінах священної печери, то справжні тварини і рослини
будуть добре розмножуватися. Серед малюнків палеоліту рідко, але
зустрічаються зображення людей у масках. Широко відомий так званий
“Чаклун” з печери Трьох братів у Франції – напіволень-напівлюдина.
Мистецтво танцю, ймовірно, також розвивається з імітації поведінки
тварин, мисливських і військових вправ.

Питання про шляхи становлення образотворчого мистецтва є складною
науковою проблемою. Одні дослідники першим прагненням зобразити щось
вважають смуги на наносному шарі глини на стінах печер (їх називають
“макарони”) і “відбитки” рук. Інші ж доводять, що найдавнішим було
“натуральне” мистецтво – виготовлення опудал тварин, на цій основі
виникла скульптура, а вже потім – рельєф, гравюра, малюнок.

Працювали давні художники при світлі смолоскипів або світильників з
мохом. Рукою чи примітивними пензлями (жмут вовни, пучок трави)
наносилися сажа, мінеральні фарби. Широко застосовували охру – природну
червону фарбу різних відтінків – від жовтуватого до пурпурного, її
компонентами є глина і сполуки заліза або марганцю. Охру спочатку
знаходили в натуральному вигляді, а пізніше стали виготовляти,
перепалюючи залізняк.

– $ ‚ „   ?

°

e

‚?(

@

– $ „ 3/4$

тварин стали малювати упевненою лінією, дотримувалися пропорції.
З’явилася штриховка, суцільне розфарбування, застосування різних
кольорів, що допомагало відображенню об’єму. Шедеври печерного живопису
з печер Альтаміра (Іспанія), Ляско, Фон–де–Гом (Франція) передають
тварин майже в натуральний зріст з великою життєвою переконливістю.
Особливістю цих розписів є те, що між реалістично зображеними фігурами
окремих тварин немає композиційного зв’язку, іноді вони навіть
“находять” одне на одне.

Характерними для палеоліту також є невеликі за розміром жіночі
статуетки. Вони виконані завжди за одним загальним принципом: кінцівки
ледве намічені, риси обличчя не позначені, проте різко підкреслені
ознаки жінки–матері. Такі статуетки образно називають “палеолітичними
Венерами”. Очевидно, що основна ідея цих зображень – ідея родючості,
продовження роду. Вчені зв’язують їх з культом жінки–праматері в родовій
общині, де спорідненість велася по материнській лінії.

В Україні досліджено багато палеолітичних пам’яток. Одна з них – стоянка
біля села Мізін на Десні, поблизу Чернігова. Там знайдені фігурки, які
зображають птахів, цікавий кістковий браслет, покритий складним
геометричним орнаментом, жіночі статуетки.

Мезоліт. Середній кам’яний вік – мезоліт (X–VI тисячоліття до н.е.) є
яскравим доказом сильного впливу природного середовища на життя і
еволюцію людства. Закінчився льодовиковий період, потеплішав клімат,
оновилися флора і фауна. До цього часу належить важливий технічний
винахід – лук і стріли. Відповідно великі общинні об’єднання змінилися
на невеликі колективи мисливців. Після танення льодовиків з’явилися
великі водні простори, поширилося рибальство. Змінився характер
збиральництва – його основою став збір диких злаків. В якості матеріалу
для виготовлення знарядь широко використовувалася кістка. Більш
ефективною була нова так звана мікролітична техніка обробки кременю:
виготовлення пластин–вкладишів зовсім невеликого розміру – мікролітів.
Наприклад, основу серпа робили з кістки, а лезо становили мікроліти. В
мезоліті люди освоїли плавання на колодах і плотах. Почалося приручення
тварин, першим прирученим був собака.

Загальний характер образотворчого мистецтва порівняно з попереднім
етапом зберігся, проте, на відміну від палеоліту, в мезолітичних
розписах провідне місце належить людині, її діям. З’являються сюжетні
композиції: полювання, танок тощо. Художник уже прагне передати
внутрішній зміст, динаміку того, що відбувається. Це свідчить про нові
завдання, які вирішувало мистецтво.

Неоліт. Останній етап кам’яного віку – неоліт (новий кам’яний вік) –
охоплює орієнтовно VI – IV тисячоліття до н.е. Відбулося докорінне
перетворення життя людства, пов’язане з переходом від привласнюючих форм
господарювання (мисливства, рибальства і збиральництва) до відтворюючих
(землеробства і скотарства). Цей процес в науці отримав назву неолітична
революція.

Для неоліту характерна поява багатьох технічних і технологічних новинок:
свердлування, пиляння і шліфування каменю, ткацький верстат, гончарство
і гончарний круг, спорудження човнів, зародження монументальної
архітектури. Новими рисами позначено суспільне життя – материнську
змінила батьківська родова община, виникла парна сім’я.

На цьому етапі зникли хронологічна, культурна одноманітність, у різних
географічних зонах Землі розвиток пішов різними темпами і різними
шляхами. У так званому “родючому півмісяці” (Єгипет, Південно–Західна
Азія, узбережжя Персидської затоки) зміни відбувалися прискорено. На
Півночі ж, навпаки, племена довго залишалися на тому ж самому рівні
розвитку. Вже помітні дуже яскраві місцеві особливості, що дозволяють
відрізнити неоліт Єгипту від неоліту Межиріччя, неоліт Європи від
неоліту Сибіру. Творчість людей з розвиненим землеробством відрізнялася
від творчості племен з переважним розвитком скотарства і, в свою чергу,
була іншою, ніж у північних лісових областях, де основним продовжувало
залишатися полювання.

Перехід в епоху неоліту до відтворюючих форм господарювання сприяв
поглибленню знань про навколишню природу, що вело до виникнення
узагальнюючих понять, уявлень про світобудову. Життя людей неоліту
залежало від доброго або поганого врожаю, від гарної або поганої погоди.
Люди почали замислюватися про явища природи, виникла необхідність
втілити в мистецтві небо, сонце, воду, вогонь, землю. З’явилися такі
символи, як хрест, спіраль, трикутник, ромб, свастика. Фігури тварин,
птахів, людей також перетворилися на символічні знаки, розгадати
значення яких буває нелегко. В неоліті реалістичні зображення майже
повністю змінилися на абстрактні мотиви, втілені в орнаменті.

Люди неоліту прагнули прикрасити майже все, що їх оточувало: кераміка
покривалася орнаментом, дерев’яні вироби прикрашалися різьбленням, по
розфарбованих глиняних статуетках можна судити, якими були тканини.
Численними були особисті прикраси: намиста, браслети, каблучки, тіло
розфарбовували чи татуювали. Декоративно-прикладне мистецтво становить
основну прикмету мистецтва неоліту.

Енеоліт. Приблизно в IV–III тисячоліттях до н.е. люди почали
використовувати для виготовлення прикрас і знарядь перший метал – мідь.
Спочатку кували чисту мідь холодною, а згодом навчилися вилучати мідь з
руди шляхом плавки. Появі плавильної печі, ймовірно, передувало
будівництво гончарних печей. Але мідь поступається каменю в міцності і
тому витіснити його не могла. Виділяють перехідний період – енеоліт
(мідно–кам’яний вік). За формами життя, типом господарства він схожий на
неоліт. Енеолітичною є дуже яскрава трипільська археологічна культура на
території сучасної України.

Мегаліти. Важливим і принципово новим явищем, що характеризує майже
повсюдно пізній неоліт і зберігається потім в епоху бронзи, є
мегалітична архітектура (мегаліт – від грецького – “великий камінь”). Це
свідчить і про технічні можливості, що зросли, і про нові естетичні та
ідеологічні потреби людей.

Раніше люди вже придбали певний досвід будівництва житла: напівземлянки
палеоліту, глиняні будинки трипільської культури. Але ті споруди носили
суто утилітарний, практичний характер, мегаліти ж пов’язані з релігійним
культом. Мегалітичні споруди були декількох видів:

– менгір – вертикальний камінь, висотою іноді до 20 м; у Франції
зустрічаються поля таких стовпів, що тягнуться на 2–3 км; вони були або
об’єктом поклоніння, або позначали місце церемоній;

– дольмен – кам’яний ящик, найпростіший його варіант – два вертикально
поставлені плоскі камені, перекриті третім; дольмени, як правило,
служили місцем поховання членів роду;

– кромлех – кам’яні плити або стовпи, розташовані по колу; в Україні
знайдені кургани, оточені кромлехом.

Найбільш відома і складна мегалітична споруда знаходиться в Англії, біля
Стоунхенджа. Кам’яні стовпи різного розміру розташовані декількома
концентричними колами. Зовнішнє кільце складене з невеликих каменів, а
внутрішнє – з дуже великих менгірів, які попарно перекриті плитами. У
центрі споруди лежить квадратна плита. Деякі вчені вважають, що ця
споруда могла використовуватися для астрономічних спостережень, оскільки
через вертикально поставлені пари каменів зручно стежити за рухом Сонця,
Місяця. Тому в літературі Стоунхенджський кромлех іноді називають
обсерваторією.

Література

Ерасов В.С. Социальная культурология. Учебник для студентов высших
учебных заведений. 2- ое изд. испр. и доп. М.: АспектПресс, 1996. – 591
с.

Культурология /под ред. А.А.Радугина. М.: Центр, 1996. – 400 с.

Культурология. Учебная помощь для высших учебных заведений.
Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 576 с.

Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: изд-у
РГУ, 1992. – 268 с.

Рождественский Ю.В. Введення в культуроведение. – М.: ЧеРо, 1996. –
288с.

Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ,
1999. – 406 с.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. Київ:
Либідь, 1993. – 390 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020