Реферат на тему:

Основні положення виконавців в українському катодному танці

Позиції та положення рук. Обидві руки виконавця можуть бути у чотирьох
основних напрямках стосовно до нього. Згідно з |цим установлюються такі
позиції рук:

вихідне положення — руки опущені вниз;

перша позиція — руки спрямовані уперед, кисті — до тулуба;

друга позиція — руки розведені врізнобіч;

третя позиція (закрита) — руки спрямовані вгору так, щоб виконавець
бачив їх, не підводячи голови, долоні спрямовані до обличчя.

третя позиція (відкрита) — руки спрямовані вгору і розведені від ліктя
врізнобіч.

За своїм характером положення рук можуть бути:

— прості, якщо руки розташовані симетрично, тобто перебувають в
однаковому положенні;

— складні, якщо розташування рук різне;

— комбіновані, якщо одна рука в одній із основних позицій, а друга — в
іншій, або в одному з раніш описаних простих положень.

Позиції та положення ніг. У народносценічному танці ті ж позиції ніг, що
і в класичному, проте виконавці ставлять ноги менш виворітне.

Тут можливі також паралельні друга і четверта, шоста позиції, якщо носки
обох ніг спрямовані уперед; зворотні перша і друга, якщо носки обох ніг
спрямовані всередину, тобто одне до одного.

У народносиенічному танці усталена додаткова шоста позиція ніг.

Перша позиція — п’яти зімкнуті, носки рівномірно, тобто симетрично
розведені врізнобіч.

Перша зворотна позиція — носки зімкнуті, п’яти рівномірно розведені
врізнобіч.

Друга позиція — одна нога відставлена вбік на відстані стопи від другої,
обидві стопи розташовані паралельно, носки — уперед.

Друга паралельна позиція — одна нога відставлена вбік на відстані стопи
від другої, п’яти спрямовані одна до одної, носки рівномірно розведені
врізнобіч.

Друга зворотна позиція — одна нога на відстані стопи від другої, носки
спрямовані всередину, п’яти рівномірно розведені врізнобіч.

Третя позиція — п’ята однієї ноги приставлена спереду до середини стопи
другої ноги, носки рівномірно розведені врізнобіч. У цій позиції
попереду буває то права, то ліва нога.

Четверта позиція — одна нога попереду другої на відстані стопи, п’ята
однієї ноги проти носка другої, носки рівномірно розведені врізнобіч. У
цій позиції попереду буває то ліва, то права нога.

Четверта паралельна позиція — одна нога попереду другої на відстані
стопи, носки спрямовані уперед.

П’ята позиція — п’ята однієї ноги щільно притулена до носка другої,
носки рівномірно розведені врізнобіч. У цій позиції попереду буває то
права, то ліва нога.

Шоста позиція — обидві стопи розташовані поруч, паралельно одна до
одної, щільно стулені так, що носок торкається до носка, п’ята до п’яти,
носки спрямовані уперед.

Шоста паралельна позиція — ноги розставлені на ширину однієї стопи.

Положення рук.

1-е положення — обидві руки, зігнуті в ліктях, лежать кулаками збоку на
талії, лікті спрямовані трохи вперед.

2-е положення руки схрещені на грудях.

Це положення має три варіанти:

— лікті трохи відведені від тулуба, права рука під лівою, кість правої
руки лежить долонею на лівій вище ліктя, кисть лівої правою;

— руки щільно притулені до тулуба, кисть стиснута в кулак і захована під
лікоть другої руки;

— лікті трохи відведені від тулуба і спрямовані уперед, кисть однієї
руки лежить долонею на другій, трохи вище ліктя.

3-є положення — обидві руки невисоко піднесені врізнобіч і перебувають
між вихідною і другою позиціями, лікті вільні, кисті спрямовані долонями
уперед і трохи вгору.

4-е положення (чоловіче). Обидві руки лежать долонями на потилиці,
неначебто підтримують шапку, причому зігнуті лікті ^спрямовані вбік.

5-е положення (жіноче). Дівчина, взявшись руками за кінці , що звисають
ззаду від вінка, відводить їх врізнобіч, кисті вище плечей, зворотною
стороною спрямовані назад, заокруглені лікті піднесені вбік.

6-е положення (жіноче). Ліва рука в другій позиції, лікоть трохи
заокруглений, кисть ледве зігнута, долоня спрямована Праворуч.

Права рука, зігнута в лікті, від ліктя до кисті перебуває перед грудьми
дівчини, кисть піднесена трохи вище лівого плеча, долонею праворуч,
заокругленими пальцями вгору, лікоть спрямований вниз і трішки
відведений від тулуба. Дівчина неначебто когось відштовхує від себе.

7-е положення (жіноче). Одна рука лежить долонею на грудях, підтримуючи
намисто, друга, стиснута в кулачок, збоку на талії, або у вихідній
позиції.

8-е положення (жіноче). Кисть правої руки прикладена до лівої щоки і
повернена зворотною стороною то глядача, зігнутий лікоть спрямований
униз. Кисть лівої руки прикладена низу до ліктя правої. Ліва рука від
.ліктя до кисті прикладена до тулуба, або трохи відведена від нього.
Тулуб випростаний, голова спирається на кисті і може бути повернена до
правого або лівого плеча.

9-е положення. Обидві руки розведені врізнобіч трохи вище рівня талії.
Кисті рук заокруглені і спрямовані долонями вгору.

10-е положення. Обидві руки зігнуті в ліктях, долоні засунуті за прийми
кептаря, лікті вільно опущені вздовж тулуба.

11 -е положення. Обидві руки зігнуті у ліктях, кисті стиснуті в кулаки,
великі пальці засунуті за пройми кептаря. Лікті вільно опущені уздовж
тулуба.

12-е положення (жіноче). Обидві руки, зігнуті в ліктях і стиснуті в
кулаки, лежать на рівні талії (на пояску). Кисті зігнуті і спрямовані
від себе. Лікті трохи вигнуті уперед.

13-є положення. Обидві руки, зігнуті в ліктях, лежать на талії ззаду,
покладені одна на одну долонями назовні. Лікті спрямовані трохи назад.

14-е положення (жіноче). Обидві руки з розгорнутими кистями відведені
перед собою трохи нижче рівня плечей. Кисті спрямовані долонями вниз, а
пальці трохи вгору.

13-е положення (чоловіче). Обидві руки, зігнуті в ліктях, тримають за
кінці долонями від себе сокирку, що у виконавця ззаду на талії обушком
вгору. Лікті трохи спрямовані вперед.

16-е положення (чоловіче). Обидві руки, зігнуті в ліктях, тримають за
кінці долонями від себе сокирку, що у виконавця на плечах обушком вниз.
Лікті відведені трохи врізнобіч.

17-е положення (чоловіче). Обидві руки тримають за кінці долонями від
себе сокирку, яку піднімають високо над головою (у третій позиції)
обушком угору. Лікті трохи відведені врізнобіч.

18-е положення (чоловіче). Права рука, трохи зігнута в лікті, тримає
сокирку, ліва — приблизно посередині — топорище, поставивши його кінцем
«а підлогу. Тулуб нахиляють униз.

19-е положення. Права рука у третій позиції і трохи відведена праворуч,
лікоть вільний, кисть трохи піднесена, долоня спрямована ліворуч, пальці
вгору. Ліва рука у другій позиції або трохи нижче, кисть пряма, долонею
догори і вниз. Тулуб повернутий трохи лівим плечем уперед; голова
повернута до руки, віднесеної убік.

20-е положення (чоловіче). Права рука прикладена долонею до потилиці,
ліва, стиснута в кулак, на талії. Тулуб повернутий лівим плечем уперед,
голова підведена і ледве повернута до лівого плеча.

21-е положення (жіноче). Одна рука, стиснута в кулачок, руки збоку на
талії, друга: а) відведена вбік, кисть на рівні талії Долонею уперед; б)
відведена вбік на рівні плечей долонею перед; в) піднесена вгору у третю
позицію і трохи відведена вбік, лікоть вільний або трохи заокруглений,
кисть трохи піднесена й спрямована долонею до себе.

22-е положення (чоловіче). Права рука тримає сокирку посередині топорища
обушком униз і виносить її над головою, руки відводяться трохи вбік.
Ліва рука, кисть якої стиснута в кулак долонею униз, відводиться вбік,
трохи нижче рівня плеча. Лікоть ледве зігнутий.

23-е положення (чоловіче). Права рука тримає сокирку майже за кінець
топорища обушком догори, лезо ледве торкається підлоги. Ліва рука, кисть
якої стискається в кулак, дивиться вгору і далеко вбік, водночас тулуб
нахилений униз Розташування танцюристів і положення рук у парних танцях.

24-е положення. Виконавці стоять поруч, обличчям за напрямком руху, —
дівчина праворуч, а парубок ліворуч і рішаються за руки, схрещені перед
собою; правою рукою за праву, лівою за ліву. Ліва рука дівчини над
правою рукою парубка, кисті — на рівні талії.

Виконавці можуть трохи нахилити тулуб уперед; трохи хиляти його
врізнобіч і, повернувши голови, дивитись одне на одного.

25-е положення. Виконавці стоять поруч, парубок ліворуч, дівчина
праворуч. Правою рукою парубок тримає її збоку за дію. Ліва рука дівчини
лежить на правому плечі парубка. Їхні руки виконавців, відведені вбік,
або стиснуті в кулаки, лежать на талії.

26-е положення. Виконавці стоять поруч, обличчям за напрямком руху,
дівчина праворуч, парубок ліворуч. Тулуб того виконавця трохи повернутий
лівим плечем уперед за напрямком руху, у парубка більше, у дівчини
менше. Лівою кою парубок тримає ліву руку дівчини, обидві руки піднесені
за напрямком руху на рівні грудей. Праві руки виконавців лежать,
стиснуті у кулаки, у кожного на талії, або відведені вбік і трохи
піднесені угору.

Тулуб парубка трохи нахилений ліворуч, голова повернута обличчям до
дівчини. Тулуб дівчини вільний, голова трохи підведена і повернута
обличчям за напрямком руху.

27-е положення. Виконавці стоять поруч і тримають ліві руки, як у
положенні 26. Правою рукою парубок обіймає дівчину за талію. Права рука
дівчини в другій позиції або збоку на талії під правою рукою парубка.

28-е положення. Виконавці стоять, як у положенні 26, Правою рукою
парубок тримає праву руку дівчини, обидві руки піднесені вгору і трохи
праворуч, зімкнуті кисті над правим плечем дівчини. Лівою парубок тримає
ліву руку дівчини, обидві руки відведені ліворуч майже на рівні талії.
Виконавці дивляться одне на одного.

29-е положення. Виконавці стоять одне перед одним, піднісши руки
невисоко вперед, і тримаються за руки, лікті вільні. Трохи відхилившись
назад, вони дивляться одне на одного.

30-е положення. Виконавці стоять одне перед одним,; тримаючись
схрещеними руками: правою за праву, лівою за ліву, Тулуб трохи
відхилений назад. Виконавці дивляться одне на одного.

31-е положення. Виконавці стоять навскіс, лівим плечем одне до одного, і
тримаються витягнутими лівими руками. Праві руки розведені нарізно,
кисті трохи вище плеча, лікті вільні, або ж права рука дівчини піднімає
за кінчики відводить убік стрічку.

Це положення зустрічається здебільшого у танці “Гопак”, і причому
виконавці рухаються: дівчина обличчям, парубок! спиною за напрямком
руху.

32-е положення. Виконавці стоять навскіс, правим плечем одне до одного.
Правою рукою парубок тримає дівчину за талію збоку, права рука дівчини
на лівому плечі парубка.

Ліві руки обох виконавців розведені врізнобіч, або ж, і стиснуті в
кулаки, лежать збоку на талії. Голови трохи підведені і повернуті
обличчям одна до одної.

33-е положення. Виконавці стоять одне перед одним. Парубок лівою рукою
бере дівчину за праву. Ледве зігнувши руки в ліктях, вони відводять їх
убік на рівні талії. Праву руку парубок кладе дівчині на талію. Дівчина
кладе ліву руку парубкові на плече, так щоб вона лежала на правій руці
парубка, тулуб виконавці трохи відхиляють назад, дивлячись одне на
одного.

34-е положення. Виконавці, стоячи поруч, з’єднують руки ліва рука
дівчини з правою рукою хлопця) і виносять високо вгору, утворюючи
«ворота». Вільні руки, кисті яких стиснуті в кулаки, виконавці кладуть
на талію. Тулуб відхиляють трохи 5ік, погляд спрямовують одне на одного.

35-е положення. Повністю зберігається попереднє положення, але руки, що
стиснуті в кулаки на талії, відводяться врізнобіч на рівні талії, кисті
заокруглені.

36-е положення. Виконавці стоять поруч, дівчина праворуч, парубок
ліворуч. Дівчина кладе кисті рук парубкові на праве плече долонями вниз
(кисть правої руки лежить зверху кисті лівої). На свої кисті рук дівчина
кладе голову обличчям за напрямком руху, повернувшись правим плечем
трохи праворуч. Парубок, заклавши за спину обидві руки, кисті яких
стиснуті в кулаки, повертає голову і спрямовує погляд на обличчя
дівчини. Тулуб спрямований за напрямком руху.

37-е положення. Виконавці стоять навскіс, правим плечем не до одного.
Парубок кладе праву руку дівчині на талію, а Явою підтримує лікоть її
правої руки. Дівчина, як у попередньому положенні, кладе кисті рук на
праве плече парубка ліва рука дівчини зверху правої руки хлопця) і на
свої кисті рука на голову. Погляд парубка спрямований на Обличчя
дівчини.

38-е положення. Виконавці стоять одне перед одним, чина кладе кисті рук
хлопцеві на плечі, а хлопець — дівчині на шию. Голови відпиляють трохи
праворуч, або тримають рівно.

39-е положення. Виконавці стоять так само, як і в попередньому
положенні, але руки кладуть одне одному на талію, але руки парубка були
зверху рук дівчини.

40-е положення. Виконавці стоять одне перед одним. Дівчина кладе праву
руку парубкові на ліве плече, щоб кисть парубка трохи на спині. Лівою
рукою дівчина тримає праву руку парубка вище ліктя. Парубок кладе праву
руку дівчині на талію, і лівою тримає лікоть її правої руки. Дівчина
рухається спиною, і парубок обличчям за напрямком руху. Рідше навпаки.

41-е положення. Виконавці стоять поруч, дівчина праворуч, а парубок
ліворуч. Дівчина кладе ліву руку, зігнуту в лікті, на праве плече
парубка так, щоб кисті рук лежали на плечі трохи спереду. Праву руку,
зігнуту в лікті з розгорнутою кистю, тримає між своїм обличчям та
парубка трохи вище свого плеча, долонею до його обличчя. Парубок кладе
праву руку дівчини на талію (ліва рука дівчини лежить зверху правої руки
парубка). Лівою рукою парубок бере борт кептаря приблизно на рівні
грудей. Дівчина трохи нахиляє голову праворуч і, спрямовує лукавий
погляд на хлопця. Хлопець спрямовує погляд на дівчину.

42-е положення. Виконавці, стоячи одне перед одним, з’єднують руки і,
відхиляюча тулуб назад, стають на відстані витягнутих рук. Голови
відхиляють трохи праворуч, або тримають рівно.

43-е положення (чоловіче, у народі його називають «стовпом»). Один із
виконавців стає на плечі іншого на весь зріст. Нижній і верхній парубки
тримаються руками за палицю, погляд спрямовують прямо перед собою, тулуб
тримають рівно. У цьому положенні найзручніше виконувати рух уперед.

Розташування танцюристів і положення рук у масових танцях

44-е положення. Виконавці стоять поруч, боком одне до одного, тримаючись
за руки, які можуть бути вільно опущені вниз, піднесені вгору, відведені
вбік. У останньому разі виконавці одне від одного на відстані витягнутих
рук.

45-е положення. Виконавці стоять поруч, боком одне до одного. Руки
кожного лежать ззаду на талії у тих, які стоять праворуч і ліворуч. Руки
схрещені за спиною танцюристів.

46-е положення. Виконавці стоять поруч, боком одне до одного, і
тримаються за руки через одного праворуч і ліворуч так, що руки схрещені
спереду.

У цьому положенні виконавці можуть триматися за руки, схрещені за
спинами.

47-е положення. Виконавці стоять боком одне до одного на відстані
витягнутої руки. Руки відведені убік на рівні плечей і лежать долонями
на плечах тих виконавців, які стоять праворуч і ліворуч. Тулуб прямий.
Голова повернена обличчям до глядача.

48-е положення (жіноче) «ліса». Виконавиці стоять одна за одною лівим
плечем до глядача. Кожна дівчина кладе ліву руку, зігнуту в лікті, на
своє праве плече, а праву простягає уперед до правого плеча дівчини, яка
стоїть попереду. Та, в свою чергу, подає їй ліву руку, зігнуту перед
собою у лікті. У крайніх дівчат вільні руки збоку на талії, стиснуті в
кулаки.

49-е положення. Виконавці стають у коло обличчям до центру і, з’єднавши
руки, відходять назад на відстань витягнутих рук. Тулуб відхиляють трохи
назад — ліворуч. Руки у виконавців, які стоять у колі, можуть бути
піднесені вгору, відведені у центр або назад, опущені вниз вздовж
тулуба. В усіх чотирьох випадках виконавці стоять у колі майже впритул
одне до одного.

50-е положення. Виконавці стають у тісне коло (тобто впритул одне до
одного) обличчям до центру і кладуть одне одному руки ззаду на талію
так, щоб кожний тримав руками своїх сусідів ліворуч і праворуч. У
тісному колі виконавці можуть стояти також спиною До центру кола. У
такому разі вони з’єднують перед собою руки, як у положенні 49, або 51.

51-е положення («корзинка»). Виконавці можуть утворити два кола
(внутрішнє, в центрі якого стоїть один виконавець, і зовнішнє, в якому
розташовується внутрішнє коло). Учасники внутрішнього кола, зберігаючи
положення, описане вище, стоять обличчям до центру і нахиляють голови
назад так, щоб було видно виконавця у центрі, а учасники зовнішнього
кола, зберігаючи положення, описане вище, стоять спиною до центру і
нахиляють тулуб униз так, щоб було видно внутрішнє коло. Іноді учасники
зовнішнього кола можуть з’єднати руки, схрестивши їх у себе на грудях, з
руками тих, які стоять з ними поруч — ліворуч і праворуч. Таким чином,
один з виконавців з’єднує свою праву руку з лівою рукою того виконавця,
який стоїть ліворуч від . нього, а ліву з правою рукою того що стоїть
праворуч.

52-е положення («ворота»). Двоє учасників стають поруч і з’єднують між
собою руки: хлопець правою рукою бере ліву руку дівчини. З’єднавши
рукі:, підносять їх високо вгору, утворюючи «ворота», через які
проходять ряд або пари танцюристів. Пара, яка утворила «ворота», стоїть
обличчям до глядача. Іноді ця пара стає спиною до глядача. У цьому разі
парубок бере лівою рукою праву руку дівчини, і вони підносять з’єднані
руки високо вгору. Вільні руки виконавці кладуть собі на талію, або
опускають вниз.

53-е положення («ворота в трійці»). Вихідне положення: серед дівчат
стоїть парубок. Перша дівчина — та, що праворуч від хлопця, а друга —
та, що ліворуч від нього. Парубок бере правою рукою ліву руку першої
дівчини, а лівою рукою праву руку другої дівчини. З’єднай руки виконавці
підносять угору. Дівчата по черзі обходять навколо парубка (перша проти
руху, а друга за рухом годинникової стрілки). Парубок при цьому
пританцьовує на місці, а при оберті схрещує руки над головою.

54-е положення (мала «зірка»). Учасники (їх може бути три, чотири і
більше) стають обличчям по колу і, якщо йдуть проти руху годинникової
стрілки, з’єднують ліві руки в центрі, — праві руки, якщо йдуть проти
руху годинникової стрілки. Вільні руки кладуть собі на талію, відводять
їх убік трохи нижче плеча, або ж підносять угору, як у третій позиції.

55-е положення (велика «зірка»). Вихідне положення таке ж, як у малій
«зірці», тільки поруч стають двоє або більше виконавців, з’єднуючи між
собою руки.

56-е положення (низька «зірка»). Учасники, які стають у коло обличчям до
центру, через одного присідають, не роз’єднуючи рук, і обидві руки
витягують у центр кола, упираючись у підлогу кулаками, а носки ніг
піднімають угору. Тулуб прямий, спина випрямлена. Учасники низької
«зірки» можуть іти по колу за рухом чи проти руху годинникової стрілки
(замість парубків, які стоять у колі, можуть бути дівчата. Ті хлопці,
які витягнули ноги до центру кола, швидко перебирають ногами, відриваючи
від підлоги по .черзі то правий, то лівий каблук. Потім, підтягуючи
ноги, підводяться з «присядки».

57-е положення («ланцюжок»). Учасники, заздалегідь вибравши одного
соліста, стають у коло один за одним, боком до глядача так, щоб іти за
рухом або проти руху годинникової (грілки. Соліст завжди стає проти руху
учасників, які стоять у колі. Учасники кола і солісти ідуть один одному
назустріч. Соліст і учасники зустрічного кола беруться під праві руки і,
продовжуючи по колу.

Іноді виконавці, побравшись під руки, йдуть за рухом або-проти руху
годинникової стрілки (залежно від того, під які руки вони взялися), .Як
тільки вони повернулися у вихідне положення, роз’єднують руки, :і соліст
береться під руки з сусіднім виконавцем, продовжуючи йти по колу в інший
бік.

58-е положення (»кружляння»). Дві або більше пари стають у коло
обличчям до центру. Парубки міцно тримаються за руки, (з’єднавши їх на
таліях дівчат. Дівчата, трохи нахиливши тулуб уперед, кладуть руки
парубкам на плечі. Парубки, ступаючи дрібними кроками, швидко йдуть за
рухом або проти руху годинникової стрілки. Водночас дівчата відривають
ноги від підлоги і вирівнюють їх, витягуючи носки, і міцно стискають
докупи каблуки, повиснувши на руках у хлопців сильно вигнувши тулуб.

59-е положення (варіант «кружляння»). Пари, яких може бути необмежене
число, стають у коло так: дівчата спиною до центру дівчата, можуть
стояти в колі й обличчям до центру), а хлопці обличчям. Після цього
хлопці за спинами дівчат міцно з’єднують руки і нахиляють, а дівчата
сідають їм на руки, свої руки кладуть парубкам на плечі. Хлопці дрібними
або широкими кроками йдуть по колу за рухом або проти руху годинникової
стрілки.

60-е положення. Дівчата можуть стояти в середині кола і сідати хлопцям
на руки обличчям до центру; одна з дівчат обличчям — назовні і до центру
кола.

61-е положення (варіант «кружляння»). Двоє парубків стають обличчям до
кола, а дві дівчини — обличчям від кола. Парубки міцно беруть один
одного за лікті, а дівчата спираються на руки так, щоб руки парубків
були на рівні їхньої діафрагми. Руки дівчата випростують уперед. Потому
всі ледь присідають. Після присідання дівчата різко випростовують прямі
у колінах та підйомі ноги. Парубки починають просуватись по колу
праворуч чи ліворуч дрібними кроками, поступово набираючи темпу.

62-е положення («кружляння», спираючись на печі .парубків). Три парубки
і три дівчини стають обличчям у коло, ноги за шостою позицією. Дівчата
кладуть руки на плечі парубкам, беручи одна одну за руки, парубки
обхоплюють їх за талію. Потому всі ледь присідають. Починаючи крутку
праворуч, дівчата прогинаються вперед і різко виводять з’єднані прямі у
коліні та підйомі ноги під себе, спираючись на плечі парубків. Парубки
просуваються простими дрібними кроками.

63-е положення («струмочок», або «коридорчик»). Дівчата стають у дві
лінії одна за одною. Потім повертаються тнапівоберту одна до одної,
з’єднують руки і підносять їх високо вгору, утворюючи «коридорчик».
Вільними руками дівчата притримують спідницю, відводячи руки від тулуба.
Попід з’єднаними їхніми руками, начебто у «ворота» проходять інші
виконавці.

64-е положення («зежа»). Чотири або шість парубків, міцно взявшись
навхрест руками за талію, утворюють щільне коло. Три або чотири інші
парубки стають ногами їм на плечі і також з’єднують руки, поклавши один
одному на плечі. У цьому положенні зручно рухатися кружлянням на місці
за, чи проти руху годинникової стрілки.

Похожие записи