.

Античність (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
62 4357
Скачать документ

Реферат на тему:

Античність

Київ 2016

Термін “античність” походить від латинського слова antiquus – древній.
Їм прийнято називати особливий період розвитку древньої Греції та Риму,
а також тих земель і народів, які перебували під їхнім культурним
впливом. Хронологічні рамки цього періоду, як і будь-якого іншого
культурно-історичного явища, не можуть бути точно визначені, однак вони
значною мірою збігаються з часом існування самих античних держав: з
XI-IX ст. до н.е., часу становлення античного суспільства в Греції і до
V н.е. – Загибелі римської імперії під ударами варварів.

Спільними для античних держав були шляхи соціального розвитку та
особлива форма власності – античне рабовласництво, а також заснована на
ній форма виробництва. Загальною була їхня цивілізація з загальним
історико-культурним комплексом. Це не заперечує, звичайно, наявності в
житті античних товариств безперечних особливостей і відмінностей.
Головними, стрижневими в античній культурі били релігія і міфологія.
Міфологія була для древніх греків змістом і формою їх світогляду, їх
світосприйняття, вона була невіддільна від життя цього суспільства.
Потім – античне рабовласництво. Воно було не тільки основою економіки та
суспільного життя, воно було і основою світогляду людей того часу. Далі
слід виділити як стрижневих явища в античній культурі науку і художню
культуру. При вивченні культури древніх Греції та Риму необхідно
передусім сконцентруватися на цих домінант античної культури.

Антична (або давня) Греція була колискою європейської цивілізації та
культури. Саме тут були закладені ті матеріальні, духовні, естетичні
цінності, які в тій чи іншій мірі знайшли свій розвиток майже у всіх
європейських народів.

Історію стародавньої Греції прийнято ділити на 5 періодів, які є
одночасно і культурними епохами:

– Егейський або крітомікенскій (III – II тис. до н.е.),

– Гомерівський (XI – IX ст. До н.е.),

– Архаїчний (VIII – VI ст. До н.е.),

– Класичний (V – IV ст. До н.е.),

– Елліністичний (друга половина IV – середина I ст. До н.е.).

Найбільшого розквіту культура древньої Греції досягла в класичний
період.

Грецька релігія складалася в егейської епоху і безсумнівно зазнала
впливу крито-микенских культів з їх жіночими божествами. Як у всіх
древніх народів, у греків були місцеві громадські культи,
боги-покровителі окремих міст-полісів, землеробські боги. Але вже у
давнину намітилася тенденція поглинання місцевих богів великими богами
Греції – Олімпійцями. Ця тенденція отримала остаточне завершення в
македонську епоху і була відображенням культурного, політичного і
економічного об’єднання грецьких полісів. Але вже в гомерівську епоху
культурна спільність греків чітко ними усвідомлювалася, що і відбилося в
шануванні общегреческих богів. Чималу роль в оформленні загальгрецького
пантеону зіграли епічне творчість та її творці Аеди. У цьому сенсі
старий вислів, що “Гомер створив богів Греції”, відображає якусь
історичну реальність.

Питання про походження великих богів олімпійського пантеону надзвичайно
важкий. Образи цих богів дуже складні, і кожен з них пережив тривалу
еволюцію. Основними богами грецького пантеону є: Зевс, Гера, Посейдон,
Афіна, Артеміда, Аполлон, Гермес, Діоніс, Асклепій, Пан, Афродіта, Арес,
Гефест, Гестія. Характерною рисою давньогрецької релігії був
антропоморфізм – обожнювання людини, уявлення про богів, як про сильні,
прекрасних людей, які безсмертні і володіють вічною молодістю. Жили
боги, за уявленнями греків, на горі Олімп, розташованої на кордоні
Фессалії і Македонії.

Форми культу у греків були порівняно прості. Найбільш звичайною частиною
культу було жертвоприношення. Іншими елементами культу були покладання
вінків на вівтарі, прикраса статуй богів, їх обмивання, урочисті
процесії, спів священних гімнів і молитов, іноді релігійні танці.
Відправлення громадського культу розглядалося як справа державної ваги.
Крім громадського культу існував і приватний, домашній культ, обряди
його, більш скромні, відбувалися главами сімей та пологів. Жрецтво в
Греції не становило особливої ??корпорації або замкнутого стану. Жерці
просто вважалися служителями при храмах, а в деяких випадках вони
займалися ворожінням, проріканням і лікуванням. Посада жерця була
почесною, але не давала безпосередньої влади, тому що найчастіше
офіційним культом керували цивільні посадові особи. Грецькі поліси в
цьому відношенні сильно відрізнялися від східних деспотичних держав з їх
засиллям жрецтва.

Наступна домінанта грецької культури – міфологія. Грецька міфологія – це
не тільки і не стільки світ релігійних уявлень, це світ греків взагалі,
це складне і велике ціле, куди входять поряд з власне міфами також і
історичні легенди й перекази, казкові сюжети, літературні новели, вільні
варіації на міфологічні теми. Але так як ці різноманітні елементи з
працею віддільні один від одного, варто розглядати цю широко понимаемую
міфологію в цілому.

У числі міфів виявляється глибоко архаїчний пласт тотемистических міфів
про гіацинти, нарциси, Дафне, Аедона та ін Дуже характерними є
землеробські міфи про Деметру і Персефону, про Триптолема і Якхе, про
Діоніса – вони уособлювали посів і проростання зерна та обрядову
практику землевладельцев.Важное значення належало міфологічним
уособленням елементів земної природи.

Греки населили всю природу божественними істотами: у гаях жили дріади,
німфи, козлоногі сатири; в морі – наяди та сирени (птиці з головами
жінок). Чи живі і барвисті міфи, що відображають історичну зміну
культів: про боротьбу між поколіннями богів. про повалення Кроносом
свого батька Урана, про поїданні їм власних дітей і, нарешті, про
перемогу над ним сина його Зевса.

Антропологічний мотив майже відсутня в грецькій міфології. Вона не дає
чіткої відповіді на питання про походження людей. За одного міфу творцем
людини був титан Прометей. У всякому разі характерно те, що в грецькій
міфології боги не виступають в ролі творців світу і людини.

Але якщо ідея бога – творця була чужа міфології греків, то образи
культурних героїв займали в ній чільне місце. В якості культурних героїв
виступають боги, титани і напівбоги-герої, що відбувалися, на думку
греків, від шлюбів богів з людьми. Особливо відомий і шанувався Геракл,
що здійснив 12 подвигів. Це образ шляхетного героя, що бореться зі злом
і перемагає його. Титан Прометей приніс людям благодатний вогонь, дав їм
розум, знання, чим викликав на себе гнів Зевса і піддався страшної
тисячолітньої страти, від якої багато років по тому звільнив його
Геракл. Богині Афіні приписувалося введення культури оливкового дерева;
Деметрі – хлібних злаків; Діонісу – виноградарства і виноробства;
Гермесу – винахід мір і ваг, чисел і письма; Апполону – навчання людей
поезії та музики і інших мистецтв.

До образів культурних героїв близькі та іноді від них не відрізняються

напівлегендарні – полуісторіческіе фігури законодавців і організаторів
міст, великих співаків, поетів і художників. Таким є образ Гомера –
легендарного автора “Іліада” та “Одіссеї”. За гомеровскому питання існує
величезна література, яку можна розділити на три основні групи:

– Теорія індивідуальної творчості (авторство Гомера);

– Теорії народного епосу;

– Синтетичні теорії (одна людина лише зібрав, обробив народний епос).

Отже, грецька міфологія при всій складності і різноманітності входять до
неї елементів має одну особливість і донині виробляє настільки сильне
враження на слухача й читача – висока художність і гуманізм образів.

У питанні про античний рабовласництві важливу роль відіграють роботи
таких античних авторитетів, як Арістотель і Платон, а також міркування
про загальне рабстві людей і богів ритора Лібанов, який жив у VI ст.н.е.
Наявність і природність рабства в житті античності призвели до подання
про космічний рабстві, оскільки все в космосі влаштовано так, що одне,
безумовно, підкоряється іншому.

За часів общинно-родового ладу родинні відносини виникали самі собою
природним шляхом і на них зіжделісь економічні відносини. Перехід до
рабовласництва дав потужний поділ праці; розумового і фізичного. Це
призвело до необхідності розумово регулювати фізична праця, тобто
керувати рабами. Одночасно з’явилася потреба більш глибокого, ніж
міфологія, осмислення світу і його законів. Це вже був не простий
перенесення родинних відносин на всю природу і на весь світ, але і його
складна трактування, тобто філософія.

Одним з найбільш чудових явищ давньогрецької культури є театр. Він виник
на основі народних пісень і танців під час свят на честь бога Діоніса. З
обрядових пісень, які співали, одягається в козлячі шкури, народилася
трагедія (трагос – козел, ода – пісня); з бешкетних і веселих пісень
народилася комедія.

Театральні вистави вважалися школою виховання, і держава приділяла їм
велику увагу. Вистави йшли кілька разів на рік по великих святах і
тривали кілька днів поспіль. Ставилися 3 трагедії і 2 комедії. Дивилися
з ранку до вечора, а щоб всі жителі змогли відвідати театр, видавалися з
казни спеціальні театральні гроші.

У період розквіту грецької культури (VI – V ст. До н.е.) в Афінах жили
і творили найвидатніші грецькі трагічні поети, класики не лише грецької,
а й світової літератури: Есхіл, якого по праву називають батьком
трагедії за його безсмертні твори (“Прикутий Прометей”, “Перси”);
Софокл, створив трагедії “Цар Едіп”, “Електра”, та ін; Евріпд – автор
“Медеї”, “Іполита”, “Іфігенії в Авліді”. Класиком у грецької комедії є
Арістофан, написав комедії: “Світ”, “Жінки в народних зборах”,
“Вершники” та ін

Давньогрецьке образотворче мистецтво міцно увійшло в художній розвиток
наступних часів. Його елементи живуть в даний час. Ведучими
архітектурними спорудами класичної Греції були храми, театри, громадські
будівлі. Основним архітектурним спорудженням є храм. Найзнаменитіші
зразки грецької архітектури – збереглися до нашого часу в афінському
акрополі храми Парфенон та Ерехтейон. У давньогрецькій архітектурі
послідовно змінилися три архітектурні стилі: доричний, іонічний і
коринфський. Відмінною особливістю названих стилів є форма колон –
неодмінного атрибуту давньогрецьких споруд.

Грецька скульптура спочатку поступалася скульптуру древнього Сходу. Але
з V ст. до н.е. досягла небувалого розквіту. Передається не лише фігура
й обличчя, але і рух і навіть почуття зображуваних людей. Особливою
популярністю і славою користувалися скульптори: Мирон, Поліклет, Фідій,
Пракситель, Скопас, Лисипп.

Живопис була широко поширена в стародавній Греції у вигляді фресок і
мозаїк, якими прикрашають храми і будівлі, але вони майже не збереглися
до нашого часу. До зразків збереглася живопису відносяться знамениті
грецькі чорнофігурним і червонофігурні вази.

Еллінізм (елліністична епоха III – II ст. До н.е.) прийнято розглядати
насамперед як культурне явище, як поширення грецької культури в
завойованих Македонією країнах. Культура елліністичного світу була
складна й різноманітна. Вона була синтезом і різними поєднаннями
грецької культури та культури країн Близького і Середнього Сходу. Для
елліністичної культури характерно її грецьке оформлення і глибокі
місцеві традиції. У цей період отримав широке поширення в еллінічеського
світі загальгрецький мова – койне, що став засобом міжнаціонального
спілкування. Греки – воїни, чиновники, ремісники, торговці, розсіяні на
великих територіях елліністичного світу, долали полисную обмеженість
своїх поглядів. У їх середовищі набуло широкого поширення новий
світогляд – космополітизм (від грецького слова “космополітес” –
“громадянин світу”).

Знання, накопичені в Греції і на стародавньому Сході, в поєднанні з
успіхами і практичним освоєнням великих просторів сприяли швидкому
розвитку наук. В епоху еллінізму поглиблювалася диференціація і
відбувалася систематизація наук. Завдяки дослідженням Стратона (III ст.
До н.е.) з’явилася наука фізика. Видатний внесок у розвиток математичних
наук внесли Евклід і Архімед; у розвиток астрономії – Аристарх; у
створення географії – Ерастофен. Поєднання грецької медичної теорії і
практики з давньосхідним досвідом дало розквіт медичних знань у
олександрійської школі. Її засновник Герофіл створив описову анатомію
людини. З усіх елліністичних товариств найбільш відома історія Єгипту
завдяки збереженим на єгипетській грунті папірусам. В Олександрії була
зібрана величезна для того часу бібліотека (до 700 тис. папірусних
сувоїв). При дворі царів Єгипту Птолемеїв був організований Мусейон –
наукова установа з гуртожитком для

вчених, яких Птоломей запрошували сюди з усього елліністичного світу.
Тут їм були створені умови для занять наукою, філософією, літературою.

Так й розвивалися дві нові філософські системи – стоїків і епікурейців.
Традиції Арістофана продовжив автор безлічі комедій Менандр. Найбільшим
грецькою державою і центром елліністичної культури були Сиракузи на
острові Сицилія.

Мало свої видатні досягнення образотворче мистецтво епохи еллінізму.
Були створені значні пам’ятники архітектури, що поєднували грецькі і
східні традиції, для яких характерне прагнення до грандіозності і
пишності. Характерна натуралістичність в портретах, що підкреслює
індивідуальність зображуваної особи, передача душевних і фізичних
страждань. Новим у структурі було невідоме для грецької класики
зображення пейзажу як фону, на якому розгортався сюжет. Згідно з
літературними даними, елліністична живопис досягла великих успіхів, але
від картин, написаних головним чином восковими фарбами, і від фресок
майже нічого не збереглося. Спільну культурну спадщину періоду еллінізму
становить істотну частину тієї основи, на якій протягом тисячоліть
успішно розвивається світова культура.

Давньоримська культура пройшла складний шлях розвитку від культури
римської громади міста-держави, ввібравши культурні традиції древньої
Греції, випробувавши вплив етруської, елліністичної культур і культур
народів древнього Сходу. Римська культура стала живильним грунтом
культури романо-германських народів Європи. Вона дала світові класичні
зразки військового мистецтва, державного устрою, права, містобудування
та багато іншого.

Історію стародавнього Риму прийнято ділити на три основних періоди:

– Царський (VIII – початок VI ст. До н.е.),

– Республіканський (510/509 – 30/27 рр.. До н.е.),

– Період імперії (30/27 рр.. До н.е. – 476 р. н.е.).

Рання римська культура, як і грецька, найтіснішим чином пов’язана з
релігійними уявленнями населення Стародавнього Риму. Для релігії цього
часу був характерний політеїзм, дуже близький до анімізму. У поданні
римлянина кожен предмет і кожне явище мали свого духу, своє божество.
Кожен будинок мав свою Весту – богиню домашнього вогнища. Боги відали
кожним рухом і подихом людини від народження до смерті. Інша цікава риса
ранньої римської релігії і світогляду людей – відсутність певних образів
богів. Божества не відділялися від тих явищ і процесів, якими вони
відали. Перші зображення богів з’являються в Римі приблизно в VI ст. до
н.е. під впливом етруської і грецької міфології та її антропоморфних
божеств. До цього існували тільки символи богів у вигляді списа, стріли
і т.д. Як у інших народів світу, в Римі шанувалися душі предків.
Іменували їх пенати, лари, мани. Особливістю релігійного світогляду
римлян є їх вузький практицизм і утилітарний характер спілкування з
божествами за принципом “do, ut des” – “я даю, щоб ти дав мені”.

Формально-договірний характер відношення до богів пов’язаний з магією і
магічними уявленнями. У магії все засновано на формальному поєднанні
слів і дій. Найменша помилка руйнує ефект. Магізм римської релігії
привів до широкого розвитку її обрядовості. Складна обрядовість, у свою
чергу, вимагала численних фахівців, звідси – розвиток жрецтва. Римське
жрецтво було більш численне, диференційовано і авторитетно, ніж грецьке.
Існував ряд грецьких колегій, які боролися за вплив у державі.
Найвпливовішою була колегія понтифіків. Голова цієї колегії був
верховним жерцем Риму. Дуже численною і впливовою була колегія
жерців-віщунів, так як ворожіння займали велике місце в житті римлян і
обрядовій стороні римської релігії.

З V ст. до н.е. починається серйозний вплив грецької культури і релігії,
яка йде через колонії греків в Італії. Багата міфологія греків, весь
поетичний, барвистий світ грецьких сказань багатьом збагатив суху і
прозаїчну грунт італо-римської релігії. Під впливом грецької і етруської
міфологічної традиції виділилися верховні божества римлян, головні з
яких: Юпітер – бог неба, богиня неба і покровителька шлюбу, дружина
Юпітера – Юнона, Мінерва – покровителька ремесла, Діана – богиня гаїв та
полювання, Марс – бог війни. З’являється міф про Енея, що встановлює
спорідненість римлян з греками, міф про Геркулесі (Геракла) та ін У
значній мірі відбувається ототожнення римського і грецького пантеонів.
Приблизно з IV ст. до н.е. поширюється грецьку мову, головним чином
серед верхніх шарів населення. Набувають поширення деякі грецькі звичаї:
голити бороди і коротко стригти волосся, лежати за столом під час їжі і
пр. У IV ст. до н.е. в Римі вводиться мідна монета за грецьким зразком,
а до цього платили просто шматком міді. Розвиток римської цивілізації
призвело до значного зростання і піднесення столиці держави міста Риму,
який I – III ст. до н.е. нараховував від одного до півтора мільйонів
мешканців. Після завоювання Римом західній частині елліністичного світу
в його межі увійшли такі великі культурні центри, як Александрія
Єгипетська, Антіохія в Сірії, Ефес в Малій Азії, Корінфр і Афіни в
Греції і Карфаген на північному березі Африки. Рим та інші міста імперії
прикрашалися чудовими будинками – храмами, палацами, театрами,
амфітеатрами, цирками. Амфітеатри і цирки, в яких труїли тварин,
влаштовували бої гладіаторів і публічні страти, – особливість
культурного життя Риму. Живильним грунтом цих жорстоких видовищ були
нескінченні війни, колосальний приплив рабів з завойованих земель,
можливість підгодовувати і розважати плебс за рахунок грабіжницьких
воєн.

Відмінною рисою міст епохи імперії була наявність комунікацій: кам’яних
мостових, водопроводів (акведуки), каналізації (клоаки). У Римі було 11
водопроводів, два з яких працюють до цих пір. Площі Риму та інших міст
прикрашалися тріумфальними арками на честь військових перемог, статуями
імператорів і видатних громадських людей держави. Будувалися прекрасні
будівлі громадських купалень (терм) з гарячою і холодною водою,
гімнастичними залами і кімнатами відпочинку. У багатьох містах зводилися
будинки в 3 – 6 поверхів.

Образотворче мистецтво Римської імпераціі ввібрало в себе досягнення
всіх завойованих земель і народів. Палаци і громадські будівлі
прикрашалися настінними розписами і картинами, головним сюжетом яких
були епізоди грецької і римської міфології, а також зображення води і
зелені. У період імперії особливу увагу отримала портретна скульптура,
характерною особливістю якої був винятковий реалізм у передачі рис
зображуваної особи. Багато творів скульптури представляли чудово
виконані копії класичних грецьких і елліністичних творів мистецтва.
Особливо поширеним видом мистецтва була мозаїка і обробка дорогоцінних
металів та бронзи.

Великих успіхів досягли в Римі просвіта та наукове життя. Навчання
складалося з трьох ступенів: початкової, школи граматики і школи
риторики. Остання являла собою вищу школу, і в ній навчалися мистецтву
красномовства, яке високо цінувалося в Римі. Імператори асигнували
великі суми на утримання шкіл риторики.

Центрами наукової діяльності залишалися елліністичні і грецькі міста:
Олександрія, Пергам, Родос, Афіни і, звичайно, Рим і Карфаген. Велике
значення надавалося в Римі в I-II ст. географічних знань та історії.
Особливо великий внесок у розвиток цих областей знання внесли географи
Страбон і Клавдій Птолемей, історики Тацит, Тіт Лівій і Аппіан. До цього
часу належить діяльність грецького письменника і філософа Плутарха. В
епоху імперії досягла апогею свого розвитку література Стародавнього
Риму. За часів імператора Августа жив Гай Цильни Меценат. Він збирав,
підтримував матеріально і опікав талановитих поетів свого часу. Серед
поетів найбільшою славою ще за життя мав Вергілій, член гуртка Мецената
і автор безсмертної епічної поеми “Енеїда”. Інший поет гуртка Мецената –
майстер досконалої форми вірша Горацій Флакк. Драматична доля Овідія
Назона – чудового ліричного поета, автора поеми “Мистецтво кохання”, яка
викликала гнів імператора Августа і посилання поета в далеке від Риму
чорноморське місто Томи (Констанца), де він створив дві збірки ліричних
віршів “Скорботи” і “Послання з Понта “. Писав вірші і знаменитий
імператор Нерон. Воістину епоха імперії була золотим століттям римської
поезії. Прославилися своєю майстерністю в цей період також сатирик Юній
Ювенал, який написав 16 сатир, і письменник Апулей – автор своєрідного

фантастичного роману “Метаморфози, або Золотий осел” про перетворення
юнаки Луція в осла та його пригоди.

Основні риси античного типу культури проявилися за допомогою норми,
класики та естетичної форми.

Поняття норми як поняття культури складається вже в епоху Древньої
Греції, але отримує завершеність, цілком розквітає в римський період
античності. Римська історія переповнена історіями повчального характеру,
коли людина в інтересах суспільства і держави поступався своїми
родинними почуттями. Моральної нормою було прославлення людей перш за
все за вірну службу батьківщині і державі. Не випадково нормою мистецтва
риторики була така форма мовної організації, в якій переважало
загальнозначуще над індивідуальним. Навіть на надгробках прийнято було
писати соціальні статуси людини і заслуги його перед Римом. Тільки з II
ст. н.е. з’являються епітафії ліричного, особистого й сімейного
утримання. Етика і естетика подвигу були нормою античного суспільства й
античної культури.

Поняття класики означає суспільний стан або тип мистецтва, в якому
неповторне, індивідуальне і суспільне перебувають у стані динамічного,
нестійкого, але реального равновесія.Классіка як принцип суспільного
розвитку – це взаємодія життя і норми. Наприклад, рабовласництво для
Риму – природний стан: не розвинений внутрішній ринок, немає такої
кількості споживачів, які споживали б можливі вироблені товари. Але це і
протиприродне стан суспільства, коли величезна кількість населення не
належить до римського суспільства. Вирішення цієї суперечності пішло в
Римі по шляху створення стану вільновідпущених. Конфлікт таким чином
постійно дозволявся (звичайно, до певного часу).

Інший приклад – антична трагедія. Як художній твір вона грунтується на
зіткненні двох істин: суспільно-значимої (норми) та
індивідуально-особистої. Так, героїня трагедії Софокла “Антігона” прагне
виконати свій обов’язок перед сім’єю і близькою людиною – поховати
брата, убитого за участь у змові. Загибель Антігони – це загибель
несвоєчасного морального початку і торжества суспільно-еначімой норми.

Для античного свідомості важлива естетична ясність форм. Звідси і
характерна естетична форма античного мистецтва. Мета мистецтва – зробити
талант і дар виразним співгромадянам. Вірші завжди дотримуються чіткої
нормі. Театральне дійство відповідає існуючому канону: глядачі
заздалегідь добре знають сюжет трагедії або комедії, несподіванок не
може бути, але для них важливо інше – зрозумілість і переконливість
відомого сюжету і образів, то є певна, прийнята естетична форма.

Римська культура – це язичницька культура. Але епоха пізньої Римської
імперії ознаменована широким поширенням в її межах нового віровчення –
християнства, яке здобуло остаточну перемогу в Римі за часів імператора
Костянтина (324 – 330). Четверте століття нашої ери було часом розквіту
християнського красномовства. Велика кількість церковних суперечок і
полеміка з язичниками породили велику християнську літературу, створену
за всіма правилами античної риторики. Особливої ??гостроти ідеологічна
боротьба між християнами і язичниками прийняла у V ст. н.е. – В останні
десятиліття існування великої Римської держави.

У кризі, що охопила римський світ у III ст. н.е., можна виявити початок
перевороту, завдяки якому зародився середньовічний Захід. Варварські
навали V ст. можна розглядати як подію, що прискорило перетворення, що
додало йому катастрофічний розбіг і глибоко змінило весь вид цього
світу. Але разом із загибеллю Римської держави антична культура не
зникла, хоча і припинилося її розвиток як єдиного органічного цілого.
Потенціал античної культури, її скарби, незважаючи не тривале забуття,
були оцінені і затребувані нащадками.

Антична культура – унікальне явище, яке дало загальнокультурні цінності
буквально у всіх областях духовної і матеріальної діяльності. Всього три
покоління культурних діячів, життя яких практично вкладається в
класичний період історії Древньої Греції, заклали основи європейської
цивілізації і створили образи для наслідування на тисячоліття вперед.
Відмінні риси давньогрецької культури: духовне різноманіття, рухливість
і свобода – дозволили грекам досягти небувалих висот перш народи
наслідувати грекам, будувати культуру по створеним ними зразкам.

Культура Стародавнього Риму – багато в чому продовжувачка античних
традицій Греції – відрізняється релігійної стриманістю, внутрішньої
суворістю і зовнішньої доцільністю. Практицизм римлян знайшов гідне
вираження у містобудуванні, політиці, юриспруденції, військовому
мистецтві. Культура Стародавнього Риму багато в чому визначила культуру
наступних епох у Західній Європі.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020