Пошукова робота

Злочинність у Запорізькій області за 2000р.: стан, динаміка та тенденції

1. Соціально-економічна характеристика області

Запорізька область створена 10 січня 1939 року. Вона розташована на
півдні Східно-Європейської рівнини на чорноземах в степовій зоні і
займає площу 27,2 тисячі квадратних кілометрів, що складає 4,5% від
загальної території України.

Запорізька область межує з Дніпропетровською, Донецькою, Херсонською
областями, південний кордон пролягає уздовж узбережжя Азовського моря
більш ніж на 3000 кілометрів.

Чисельність населення області станом на 01.09.2000 р. складає 2004,8
тисячі чоловік, в тому числі міського — 1534,8 ; сільського -470,0
тисячі чоловік.

За адміністративне — територіальним устроєм область складається із 20
районів, має в складі 5 міст обласного підпорядкування: Запоріжжя,
Мелітополь, Бердянськ, Енергодар і Токмак. Міст районного
підпорядкування — 9, селищ міського типу -23, сіл-921.

Запорізька область — розвинутий промисловий регіон не тільки в Україні,
але і в східній Європі, відіграє важливу роль в розвитку економіки
України.

В валовій доданій вартості по останніх звітних даних обсяги Запорізької
області складають 4,7% від обсягів, що виробляються в Україні. Доля
промислового виробництва товарів в структурі цього показника, тобто
матеріальна сфера, складає 68,4% в тому числі : в промисловості — 49,2%;
в будівництві — 6,7%; в агропромисловому комплексі — 6,7%.

Виробництво послуг в обсягах валової доданої вартості складало 31,6%.
Високий рівень економічного потенціалу області підкреслює той факт, що
по обсягах валової доданої вартості на душу населення в 1997 році
область випереджала всі регіони України, крім м.Києва.

В загальнодержавному обсязі промислового виробництва Запорізька область
займає третє місце і складає 8-9%. В області виробляється 27,9% всієї
електроенергії України, 99,8% — рядкових жаток, 64,1% — легкових
автомобілів, 27,4% — холодильних установок, 15,0% — готового прокату,
13,5% — сталі.

Простежується чітка тенденція щорічного зниження рівня бартерних
розрахунків. В 1999 році питома вага бартеру в загальному обсязі
реалізації промислової продукції становила 31,6%, що на 1,1% нижче, ніж
в цілому по Україні.

Діапазон товарів, що випускаються в області складають: промислові
трансформатори, жатки, авіадвигуни, легкові автомобілі, продукція чорної
та кольорової металургії, харчової промисловості та інші.

На території області станом на 1 січня 2000 року зареєстровано 28659
підприємств та організацій, з яких 14858 являються активними платниками
податків. Основну частку економіки складає колективний (16668 об’єктів,
або 58,2% від загальної кількості) та приватний (9026 об’єктів, або
31,5%) сектори. Державну форму власності мають 2861 підприємство і
організації.

За останні 4 роки зберігається тенденція росту обсягів промислового
виробництва, що забезпечили в основному підприємства електроенергетики
та кольорової металургії.

Але в цілому економічна ситуація в області залишається складною. Збитки
в сільському господарстві у 1999 році склали понад 130 млн. грн.,
знизилось виробництво продуктів харчування:

хліб та хлібобулочні вироби (1995р. — 169,5 тис. тон. 1999р. — 69,9 тис
.тон.); м’ясо (1995р. — 54,7 тис. тон, 1999р. 8,5 тис. тон); макаронні
вироби (1995р. — 10.8 тис. тон, 1999р. — 1.8 тис. тон). Спостерігається
чіткий ріст цін на основні види продуктів харчування, оплату за
споживання електроенергії, газу, комунальні послуги, транспортні
перевезення.

Не вирішена проблема із зменшенням такого соціального явища, як
безробіття, рівень якого з року в рік збільшується (1995р. — 0,2%;
1999р. — 3,2%). Зменшується загальна чисельність населення області, його
природний зменшення складає в 1995р. (-14,2) а 1999р. (-16,2).

Всі негативні процеси, що відбуваються в економіці області пропорційно
відображаються на криміногенній ситуації.

2. Стан та динаміка злочинності за 1991 — 1999 роки.

Криміногенна ситуація в області, на протязі 9 років, залишається
складною, але контролюємою.

До головних причин цього можна віднести кризу та незбалансованість в
економіці, зростання рівня безробіття, значний бюджетний дефіцит,
невчасні виплати зарплати, пенсій, зниження рівня життя населення.

Не сприяють поліпшенню ситуації й правовий нігілізм серед населення, а
також упущення і прорахунки у діяльності правоохоронних органів. На
цьому негативному соціально-економічному фоні продовжують посилюватися
процеси криміналізації багатьох галузей економіки деяких інституцій
влади, цілих прошарків суспільства. Свідченнями цього може служити той
факт, що починаючи з 1991 по 1998 рік спостерігається тенденція до
зростання злочинності на 81.1% (19470 — в 1991р.; 35275 — в 1998р.), а
по лінії карного розшуку на 92,1% (16216 — в 1991р.; 31157 — в 1998р.).

Протягом 1991-1995 років в області спостерігалось значне зростання
злочинності, на 64.4%, (1991р. — 19470; 1995р. — 32412), а по лінії
карного розшуку на 73,0% (1991р. -16216; 1995р. — 28174).

У 1996 році (в порівнянні з 1995р.) злочинність знизилась на 0.3%, а по
лінії карного розшуку на 1,5%. В 1996-97р.р. стан злочинності
стабілізувався. В 1997р. відбувся незначний зріст загальної злочинності
+3,1%., а по лінії карного розшуку +3,6%.

Найбільший сплеск злочинності відбувся в 1998 році, коли злочинність
зросла в порівнянні з 1997р. на 5.8% (35526 — 33312), а по лінії карного
розшуку на 6,2% (31157 — 29307). Зростання злочинності відбулося за
рахунок таких видів злочинів, як крадіжок особистого майна +14,7% (14848
— 12939), злочинів пов’язаних з , незаконним обігом наркотиків +25.8%
(1683 — 1337), вимагань +84,6% (229-124), шахрайств на 13,3% (1167-
1030).

Аналіз свідчить, що протягом 1991 — 1999 років зростання злочинності
відбувалося за рахунок збільшення кількості таких видів злочинів, як:

— злочинів пов’язаних з наркотиками 1991р. — 284, 1999р. -1903 (в 6,7
рази);

— крадіжки державного майна 1991р. — 2652, 1999р. — 6215 (в 2,3 рази);

— крадіжки особистого майна 1991р. — 8900, 1999р. — 11968 (в 1,3 рази);

— шахрайств 1991р.-357, 1999 р. — 1313 (в 3,7 рази);

— хуліганств 1991 р. — 547, 1999р. — 2264 (в 4,1 рази);

В той же час відслідковується стабілізація скоєння таких видів злочинів,
як:

— ДТП з смертельними наслідками (середньорічний показник складає 168
злочинів);

— квартирних крадіжок (середньорічний показник складає 3882);

— пограбувань (середньорічний показник — 1503);

— вимагань (середньорічний показник — 171);

Заходи, здійснені ОВС області в 1999 році сприяли досягненню певних
позитивних результатів по ряду важливих напрямків діяльності органів та
підрозділів УМВС області. Вдалося значно зменшити темпи росту
злочинності. За цей період загальна злочинність на території області
скоротилась на 7,8% (32526 -35275), а по лінії карного розшуку на 8,7%
(28451 — 31157), у тому числі тяжких на 14,2% (11054 — 12882).
Скорочення злочинності відбулося за рахунок зменшення таких видів
злочинів як: розбійних нападів на 19.0% (201 — 248); пограбувань — на
14,3% (1118 — 1304); крадіжок приватного майна — на 19,4% (11968 —
14848) в тому числі із квартир — на 29,3% (3138 — 4440).

Відбулися позитивні зрушення в організації боротьби з організованою
злочинністю та ліквідації відомих організованих злочинних угрупувань. До
суду було направлено 50 кримінальних справ на злочинні формування (48 —
в 1998р.), у тому числі на 5 банд.

В 1991 —1993 роках питома вага злочинів, скоєних в сфері економіки, в
загальному масиві зареєстрованих злочинів скоротилася з 7,5% до 5,0%. З
1993 року по 1999 рік питома вага цих видів злочинів зростає до 7,3%.
Найбільша кількість злочинів виявлених у сфері економіки зареєстрована у
1999 році (2270). В поточному році також буде спостерігатися збільшення
питомої ваги економічної злочинності, оскільки на даний час проходить
активне реформування важливих стратегічних напрямків економіки. Найбільш
криміногенними є банківська й кредитне — фінансова системи,
зовнішньоекономічна діяльність, паливно-енергетичний та
аграрно-промисловий комплекси, сфера транспорту. Спостерігається
криміналізація майже всіх галузей економіки. Масового характеру
набувають розкрадання колективного майна, непоодинокі випадки службових
зловживань, процвітає корупція.

Проте гострота проблеми ще не знята. Управлінням МВС області
здійснюються заходи по використанню всього оперативно-службового
потенціалу в боротьбі з організованою злочинністю, і в перш за все на
пріоритетних напрямках економіки. Повсякденна діяльність органів та
підрозділів спрямована на якість роботи, а не на кількісні показники.

3. Характеристика групової та організованої злочинності.

Зростання загальної злочинності відповідно обумовлює зростання групової
злочинності. Так, в 1991р. зареєстровано 3373 злочини, скоєні групами
осіб, а в 1999 р. — 4589 (+36,0%). Однак питома вага цього виду
зменшилась з 17,3 в 1991 році до 14,1 в 1999 році.

Найбільш інтенсивний ріст групової злочинності (+77,4%), відбувався
протягом 1991-1994 років. З 1995 по 1999 рік групова злочинність
поступово зменшилась на 23,3%.

В цілому, вагому долю, а саме біля 66.0% від групової злочинності,
складають злочини, скоєні групою дорослих осіб.

Викликає занепокоєння зростання числа злочинів, скоєних змішаними
групами осіб (1991р. — 488 зл., 1994р. — 799 зл., 1999р. -827 зл.).

Так, протягом 1991 — 1999 років на території області було знешкоджено
460 організованих злочинних угрупувань. Переломним, у боротьбі з
організованою злочинністю, став 1995 рік, протягом якого знешкоджено 94
ОЗГ, якими було скоєно 364 злочини. Починаючи з 1996 року
спостерігається процес зменшення числа ОЗГ, виявлених співробітниками
ОВС.

Із частини населення, котра підпадає під категорію «малозабезпечених»,
постійно здійснюється поповнення злочинних груп молодими людьми — віком
від 21 до 26 років.

Період 1993-1994 рр. характеризується частковим роз’єднанням злочинних
груп, відсутністю єдиного організатора-координатора, захоплюванням
«чужих» територій, що призвело до загострення взаємовідносин в
злочинному середовищі.

В той же час завдяки наступальним діям правоохоронних органів області,
організовані злочинні групи, що діяли на її території, зазнали деяких
змін, завдяки притягненню до кримінальної відповідальності їх лідерів та
активних учасників. Це призвело до розпаду ОЗГ на менш значні, деякі з
них після нетривалого функціонування припинили своє існування.

Дроблення ОЗГ, створення нових, в значній мірі пояснює ріст числа
знешкоджених ОЗГ по закінчених кримінальних справах.

З середини 1996-1997рр. і по теперішній час ОЗГ і їх лідери в значній
мірі перенесли свою злочинну діяльність в сферу економіки.

При цьому чистий «рекет» почав приймати якісно нову форму, яка дозволила
здійснювати злочини економічного та загальнокримінального характеру, що
призвело до значного зниження заяв про вимогательство.

Крім того, при підготовці і скоєнні економічних злочинів відзначається
використання різних фахівців: економістів, юристів, аудиторів, які
виступають у ролі консультантів і розробників економічних схем при
підготовці і приховуванні зазначеного виду злочинної діяльності.

Організована злочинність веде наступальну тактику, добре пристосовуючись
до умов сьогодення, вона вже відрізняється від тієї, що була на початку
90-х років. Сьогодні це мережа злочинних угруповань, діяльність яких
спрямовується постійними лідерами і тримається на міцному економічному
підґрунті. Злочинні структури мають корумповані зв’язки в різних
державних і контролюючих установах.

Продовжується невпинно зростаючий рівень впливу загальнокримінальних
угруповань на економіку нашої області, спроби кримінальних лідерів взяти
під свій контроль найбільш прибуткові підприємства і галузі народного
господарства. Інакше кажучи — відбувається зрощення представників
легальної економіки та місцевих органів влади з кримінальними
угрупуваннями і створюються адміністративно-кримінальні клани,
розвивається «тіньова» економіка.

Наприкінці 90-х років організовану злочинність хоч і умовно, але чітко
розподіляють на дві частини: загальнокримінальну і економічну.

Поширились такі види протиправної діяльності, як щільно завуальований
рекет, торгівля людьми, зброєю, вибуховими речовинами, стратегічною
сировиною, вбивства на замовлення тощо. Тому нові аспекти злочинної
діяльності потребують передусім концентрації зусиль міліції на
попередженні, розкритті і розслідуванні тяжких злочинів, в першу чергу в
ході оперативно-профілактичних відпрацювань території.

Криміногенна ситуація, як в Україні, так і в Запорізькій області,
постійно зазнає змін, злочинність набуває все більш потворніших
відтінків. Все це відбувається за умов зростаючої соціально-економічної
нестабільності, зниження правосвідомості населення та девальвація
моральних цінностей, коли окремі форми поведінки стали розглядатися в
масовій свідомості як соціальне допустимі і навіть повсякденні, засилля
низькоякісної продукції у сфері мистецтва, послаблення виховної роботи
серед молоді. Зростає кримінальний професіоналізм, жорстокість та
зухвалість при скоєнні злочинів, їх корислива спрямованість, технічна
забезпеченість зловмисників.

Відносно першої частини — це участь в кримінальних розборах, розстрілах,
вибухах тощо. Підрозділами УБОЗ фіксуються організовані злочинні
угруповання кримінального характеру, які займаються бандитизмом,
рекетом, розбійними нападами.

Особлива увага приділяється знешкодженню лідерів злочинного середовища,
які значним чином дестабілізують криміногенну обстановку та негативно
впливають на оточення.

Із зменшенням кількості виявлених та знешкоджених ОЗГ, відмічається
зростання числа злочинів, скоєних ними, і відповідно зростає питома вага
виявлених ОЗГ, що діяли у сфері економіки. Про даний процес свідчать
послідуючі дані, якщо в 1999 році їх було знешкоджено 8, то вже в
поточному році, із ЗО знешкоджених груп, 9 діяли у сфері економіки.

Проблема боротьби з організованою злочинністю не може бути вирішена в
окремо взятому регіоні. Як показує аналіз, більшість із знешкоджених
груп мають міжрегіональний зв’язок, процес становлення яких відбувався в
інших регіонах країни, і на території області вони діяли з великим
кримінальним минулим, добре підготовлені та озброєні.

Організована злочинність має форму піраміди. На її вершині перебувають
корумповані чиновники, в середині тіньовики і господарники, і нарешті в
основі кримінальні елементи. Ці три групи тісно зв’язані між собою.

Корупція, яка є головною складовою організованої злочинності не завжди
проявляється однаково і не завжди має однакові наслідки та мотивації,
але вона завжди шкідлива для держави, як в соціальному, так і в
економічному плані. Шкідлива вона по тій причині, що важливі рішення
приймаються посадовими особами на підставі прихованих мотивів в
корпоративних вузьких інтересах без врахування наслідків для широкої
громадськості.

Корупція призводить до економічного занепаду і зниження загального
добробуту, оскільки при виборі пріоритетів, віддається перевага тим
проектам, які приносять більшу вигоду особистим інтересам чиновників.

Найбільш повно й об’єктивно характеризують поширеність корупції і
одночасно спрямованість боротьби з цим явищем дані про характер
виявлених корупційних діянь та про кількість осіб, які їх вчинили
протягом 2000 року на території Запорізької області.

Станом на 01.09.2000р. правоохоронними органами Запорізької області
складено 138 (93) адміністративних протоколи про корупційні діяння. З
них 13 суб’єктів обласного рівня, 40 — міського, 85 — районного. До
відповідальності притягнуто 4 держслужбовці 3-4 категорії, 52
держслужбовці 5-7 категорії. По зібраним матеріалам порушено 48
кримінальних справ з ознаками корумпованості.

Вирішення проблеми протидії подальшій криміналізації життєво важливих
складових суспільства можливе при реалізації комплексу заходів
економічного, соціального та правового характеру на державному рівні.

4. Характеристика злочинності проти особистості, власності та
громадського порядку.

Необхідно відмітити, що протягом 1991 — 2000 року на території області
знизилась лише доля, а не абсолютна кількість насильницьких злочинів. Їх
число значно збільшилось, але на фону зросту корисної та
корисливо-насильницької злочинності, це збільшення непомітне, але
суспільний резонанс від скоєних злочинів дуже великий.

Аналіз навмисних вбивств свідчить, що їх кількість поступово зростала з
128 в 1991 році до 212 в 1994 році (+65,6%), стабілізація росту
відбулася у 1995 році і по даний час знаходиться на одному рівні
(середньорічний показник склав 217 злочинів).

Як показує аналіз, переважна більшість вбивств (до 70,0%) вчиняються на
побутовому ґрунті та з корисливих мотивів, серед яких — заволодіння
майном, боротьба за розподіл та перерозподіл сфер економічного та
територіального впливу, усунення конкурентів та кредиторів.

Серед злочинів насильницького характеру найбільш високими темпами
збільшилось число тяжких тілесних ушкоджень. Іх ріст відбувався з 1991р.
— 286 по 1994р. — 453 (+58,4%). З 1995р. по 1999р. спостерігається
стабілізація, але середньорічний показник становить 409 злочинів. В
поточному році очікується незначне зниження цього виду злочину.

В той же час спостерігається значне зниження кількості зґвалтувань з 127
в 1991 році до 64 в 1998 році (в 2 рази), у 1999 році спостерігається їх
ріст (на 25.0%) до 80.

На фоні зросту тяжких насильницьких злочинів відносно невеликих темпів
збільшення навмисних вбивств, стабілізація кількості зґвалтувань
виглядає дещо дивно. На наш погляд значний вплив на зниження числа
зґвалтувань надало розповсюдження в останні роки проституції та
лібералізації сексуальних відносин в суспільстві.

Серед корисливих злочинів, та й взагалі серед всіх зареєстрованих
злочинів, на даний час одне з основних місць займають крадіжки
приватного майна громадян.

Показники росту числа злочинів даного складу вище, ніж по групі загалом.
Особливо зріст крадіжок з стійким зростанням спостерігається на протязі
1991 — 1998р.р. На цьому відрізку чисельність зросла в 4 рази (8900 —
14848). У 1999 році прослідковується їх зниження до 11968.

Враховуючи особливу значимість даного злочину для стану злочинності в
області, слід відзначити такі види крадіжок приватного майна громадян,
які є найбільш розповсюдженими. За даними 1991 — 2000р.р. до них
відносяться крадіжки з квартир і крадіжки транспортних заходів.
Чисельність квартирних крадіжок з 1991р. постійно зростала до 1995р.
(3080 — 4685). Після 1995 р. відбувається стабілізація і поступове
зниження рівня квартирних крадіжок до останнього часу (4685 — 3138).
Щодо рівня крадіжок транспортних засобів то з 1991 р. відстежується його
поступовий зріст до 1992 р. (971 — 1047). Після деякого зниження в 1993
р. їх зріст знову відбувається у 1997 — 98 р.р. (1029 — 1189, 1277).
Слід відзначити що питома вага цих злочинів протягом всього періоду
стабільно знижується (з 6,0% у 1991 р. до 4,0% у 1999р.).

Друге місце в групі корисливих посягань займають крадіжки державного і
колективного майна.

З 1991 року спостерігається різке зростання крадіжок державного майна до
1995 року ( 2652 — 7301). Цей період зростання змінюється в 1996 році на
поступове його зниження до 1998 р. (6833 — 5995), але вже в 1999 р. він
знову зростає до 6215.

Серйозний вплив на криміногенну ситуацію в області здійснюють злочини,
пов’язані з наркотиками. З 1991 року прослідковується стійка тенденція
до поширення наркотичної залежності серед широкого прошарку населення.
Кількість таких злочинів з 1991 по 1999 зросла в 6,7 раза.

Необхідно відмітити, що рівень латентності злочинів пов’язаних з
наркотиками достатньо високий, і реальне їх розповсюдження значно вище.
В умовах соціально-економічної кризи супроводженими зниженням життєвого
рівня, ростом безробіття, втрати ідеалів та життєвих перспектив особливо
серед молоді, можна з високою ймовірністю прогнозувати зростання
наркозлочинності в майбутньому.

Аналіз свідчить, що незважаючи на зусилля правоохоронних органів
області, починаючи з 1991 року відмічається тенденція до зростання
кількості хуліганських проявів (з 547 в 1991р. до 2976 в 1997р.; в 5,4
рази). Протягом 1998 — 1999 років їх ріст вдалось стабілізувати,
середньорічний показник склав 2312 злочини.

Достатньо висока середньорічна питома вага 6,9% хуліганських проявів
тісно переплітається із ростом злочинності в громадських місцях та
злочинів скоєних в стані сп’яніння.

5. Підліткова злочинність.

Проблема злочинності неповнолітніх, є надзвичайно актуальною не тільки
для нашого регіону, а й для країни в цілому. Останнім часом вона набула
значної гостроти і небезпідставно викликає серйозне занепокоєння не
тільки органів державної влади, а й суспільства взагалі.

Статистичні дані за 9 років (з 1991 по 1999 роки), свідчать що кількість
злочинів скоєних неповнолітніми по лінії карного розшуку набуває
тенденції зростання. Масштаби злочинності серед неповнолітніх
залишаються значними. Так, в 1991 році неповнолітніми було скоєно 1357
злочинів, а в 1999 році 2122 злочини ( + 56,4 %). Як закономірність,
разом з кількістю злочинів, зростає і кількість неповнолітніх злочинців:
у 1991 році було виявлено 1627 неповнолітніх що скоїли злочин, у 1999
році, ця цифра зросла до 1695 чоловік (+4,2%).

На сучасному етапі неповнолітні як слід не захищені від впливу
криміналітету, який активно втягує їх у свою сферу, опікується ними і
використовує у своїх злочинних цілях .

Однією з надзвичайно гострих проблем в Україні є попередження дитячої
наркоманії, безпритульності, бездоглядності і бродяжництва.

Постійно зростає кількість дітей-бродяг та жебраків. У 1996 році було
затримано 720 неповнолітніх, які займалися бродяжництвом та
жебракуванням, у 1999 році їх кількість склала 1075 чоловік, при цьому
частина цієї категорії осіб залишається не виявленою.

У держави є відповідні закони, програми і фонди спрямовані на захист
прав неповнолітніх. Однак, на жаль, відсутнє їх надійне системне
забезпечення як в організаційному, так і в фінансовому плані.

Органами державної влади приймаються заходи по наданню допомоги
безпритульним дітям. На даний час на території області функціонують 6
притулків для неповнолітніх. Протягом 2000 року ними надано допомогу
1484 дітям (496 в 1999р.), основний вік неповнолітніх складає з 7 до 14
років (66,3%), 160 підлітків відпочивали в літніх таборах. Однак, лише
збільшенням числа закладів для безпритульних, цієї проблеми не вирішити.

В структурі криміногенних проявів неповнолітніх, переважають корисливі
злочини. Невпинно зростає відсоток даної категорії злочинів, він складав
у 1996 р. — 66,7%, 1997 р. — 70,9%, 1998 р. -71,0%, 1999р.-77,8%.

Не можна проігнорувати кількість злочинів неповнолітніх спрямованих
проти життя і здоров’я особи та власності.

Підлітками вчинено:

вбивств: 1996р.-8, 1997р.-9, 1998р.-24, 1999р.- 18;

зґвалтувань: 1996 р. — 16, 1997 р. — 9, 1998 р. — 11, 1999 р. — 7;

т.тілесних ушкоджень: 1996р.-21, 1997р.-14, 1998р. — 13,1999р.-9
пограбувань: 1996р.- 135, 1997р.-97, 1998р.-118, 1999р.-103;

розбійних нападів: 1996р. -31,1997р. – 30, 1998 р. — 40, 1999 р. — 36.

Однією з причин зростання злочинності неповнолітніх, є незадовільне
соціальне — економічне становище, що склалося як і в державних закладах
які повинні займатися проблемами підлітків, так і в кожній окремій
сім’ї. Батьки витрачаючи свій час на вирішення матеріальних проблем
сім’ї, менше уваги приділяють вихованню дітей, покладаючи надію на
школу.

В зв’язку з цим зростає кількість батьків, що ухиляються від виконання
батьківських обов’язків, паралельно зростає кількість адміністративних
протоколів складених на батьків за невиконання обов’язків по вихованню
дітей: 1996 р. — 532, 1997 р. — 671, 1998 р. — 778, 1999 р. — 874
(+64,3% відносно 1996р.)

Комерціалізація позашкільних закладів, яка послідувала за ринковими
відношеннями, позбавила можливості більшості неповнолітніх
організовувати своє дозвілля. Завдяки платній системі занять у гуртках
та секціях спорткомплексів, палацах культури та спорту більшість
підлітків не в змозі там займатися.

У зв’язку з відсутністю коштів на утримання клубів та кімнат школярів,
чи в результаті вкрай незадовільного їх фінансування, за останні 3 роки
в місті Запоріжжі з 58 вказаних дитячих закладів — 24 зачинено.

Цим пояснюється щорічне скорочення кількості підоблікових підлітків, що
охопленні організованими формами відпочинку: 1996 р. — 14,5%, 313 з
2153; 1997 р. — 9,1%, 297 з 3267; 1998 р. — 8,5%, 185з2178; 1999р.-8,0%,
190 з 2376.

Всі ці фактори впливають на те, що зростає кількість злочинів, скоєних в
складі змішаних груп, якщо в 1991 році скоєно 488 злочинів, то в 1999 —
827 (+69,5%). Крім цього зросла кількість злочинів пов’язана із
втягненням неповнолітніх в злочинну діяльність, в 1991р. — 93, а в 1999
р. — 363 (в 4 рази). Що ще раз підтверджує фактор втягнення молодого
покоління в злочинну діяльність.

На даний час жорсткий контроль за працевлаштуванням неповнолітніх
відсутній, ніякого впливу на непрацюючих осіб державні і громадські
організації практично не мають. На сьогоднішній день, жодна державна
структура, не має даних про працевлаштування випускників. Разом з тим
із-за переходу учбових закладів на контрактну основу навчання, більшість
випускників середніх шкіл не в змозі продовжити навчання і отримати
спеціальність.

Невирішення соціально-економічних проблем молоді — одна з болючих
проблем сьогодення, яка обов’язково відобразиться у майбутньому.
Демократизація суспільства призвела до того, що засоби масової
інформації, які повинні пропагувати здоровий спосіб життя, не виконують
своєї виховної функції, з багатьох сторінок преси та екрану телевізора
на несформовану психіку підлітка тисне культ насильства, жорстокості та
розпусти.

Тому, лише зусиллями правоохоронних органів проблему підліткової
злочинності не вирішити. Для цього необхідно приймати комплексну
програму по профілактиці та попередженню підліткової злочинності.

6. Охорона громадського порядку.

Протягом останнього періоду реалізовувалось ряд організаційних та
практичних заходів щодо вдосконалення роботи служб адміністративного
блоку міліції.

Створено велосипедний та кінологічний підрозділи. Відновлено діяльність
кавалерійського підрозділу, який приймає активну участь в охороні
громадського порядку в паркових та заповідних зонах.

Для підняття рівня професійної майстерності особового складу,
забезпечення його безпеки при виконанні службових завдань, відкрито
полігон та центр бойової підготовки УМВС, де проводять навчання
спецпідрозділи міліції «Беркут», «Титан», «Сокіл», групи захоплення та
інші.

На базі Запорізького училища професійної підготовки проведені курси
підвищення кваліфікації дільничних інспекторів міліції за програмою
«Шериф». Випуск 1-ї групи відбувся в лютому поточного року.

Згідно плану основних напрямків службово-оперативної діяльності органами
УМВС області здійснюються профілактичні відпрацювання М.Запоріжжя, міст
та районів області. Проводяться комплексні цільові операції, серед них:
«Зброя», «Вибухівка», «Нагляд», «Візит», «Мігрант», «Підліток», «Берег»,
«Металобрухт», «Мак», «Здоровий побут» та інші.

Організована взаємодія патрульно-постових нарядів і військових частин,
проводиться патрулювання сумісними нарядами.

Значна робота проведена по профілактиці правопорушень за цей час
притягнуто до адміністративної відповідальності 555553 особи, які
вчинили правопорушення

Значно поліпшилась робота по профілактиці рецидивної злочинності. Так з
1991 по 1999 роки встановлено адміністративний нагляд з ініціативи
міліції 3285 раніше судимим особам, які формально підпадають під дію
закону «Про адміністративний нагляд». Посилення контролю за образом
Їхнього життя та побуту, залучення до цієї роботи позаштатних дільничних
інспекторів міліції, довірених осіб та громадськості дозволило значно
знизити рівень рецидивної злочинності. Так, якщо з 1992 по 1997 роки
питома вага рецидивної злочинності складала від 22,5% до 27,3%, то в
1999 році цей показник склав 19,5%.

Завдяки щоденній, професійно грамотній організації службової діяльності
дільничних інспекторів міліції в роботі по боротьбі з пияцтвом та
алкоголізмом, в 1998 році досягнуто зниження «п’яної» злочинності до
21%, а в 1999 до 17,2%, хоча з 1992 по 1997 рік вона складала від 25,9%
до 29,1%.

Цьому сприяло постійна наполеглива робота дільничних інспекторів по
профілактиці правопорушень пов’язаних з розпиванням спиртних напоїв та
появою в громадських місцях в стані сп’яніння, з 1991 по 1999 роки
притягнуто до адміністративної відповідальності 288560 таких
правопорушників. Тільки в 1999 році таких правопорушень виявлено 19790.
13730 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за
виготовлення самогону. 4878 хронічних алкоголіків направлено на
примусове лікування від алкоголізму до ЛТП.

На території області у відповідності з вимогами Указу Президента України
№ 650 від 16.06.1999р. «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності
ОВС та громадських формувань по охороні громадського порядку», сумісно з
місцевими органами влади, відновлено роботу 17 громадських пунктів
охорони порядку, 27 ДНД, 20 загонів самозахисту.

В поточному році на території області нараховується 402 громадські
формування, з них: в сільській місцевості — 245; народних дружин — 266;
загонів самозахисту — 77; спеціалізованих народних дружин ВДАІ — 19;
загонів сприяння міліції — 36; інших громадських формувань — 4.

Членами громадських формувань та за їх участю здійснені заходи у
боротьбі з правопорушеннями та по розкриттю злочинів:

1. Особисто попереджено злочинів -171

2. Особисто розкрито злочинів -13

3. За участю розкрито злочинів -235

4. Затримано осіб за адміністративні правопорушення -3137

Згідно Закону України: «Об участі громадян в охороні громадського
порядку і державної границі» від 1.08.2000 року міська адміністрація і
органи самоуправління мають право ввести за рахунок міського бюджету
посаду інструктора по питанням роботи з громадськими формуваннями,
начальника загону народної дружини підприємства, організації.

В зв’язку з цим в містах Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар,
Токмак, Пологи, Василівка, Кам’янка-Дніпровка при кожній
міськрайдержадміністрації введені посади інструкторів по питанням роботи
з громадськими формуваннями. Також на великих підприємствах: з-д
«Войкова», ВАТ «Мотор Січ», Абразивний комбінат створені ДНД, в яких
начальники загонів займаються лише громадським формуванням з виплатою
заробітної платні, що передбачено колективним договором підприємства.

Керівництво громадськими формуваннями здійснюють координаційні штаби за
слідуючою структурою:

Координаційний штаб по роботі громадських формувань при
облдержадміністрації

Штаб по роботі громадських формувань, Штаб по роботі громадських
формуформувань при райадміністраціях формувань м. Запоріжжя при
міськдержадм Запорізької області

Начальники загонів громадських Штаби районів по роботі громадських
формувань підприємств, організацій, формувань при райадміністраціях
Начальники загонів громадських формувань підприємств, організацій

7. Аналіз злочинності за 8 місяців 2000 року. Характеристика осіб, що
скоїли злочини. Прогноз криміногенної ситуації.

Протягом восьми місяців оперативна обстановка перебуває під контролем,
що об’єктивно підтверджується стабільністю рівня загальної злочинності,
101,3 злочинів на 10 тис. чоловік населення, а по лінії карного розшуку
рівень злочинності складає 86,6 (86,4 в 1999р.). Однак відмічається
тенденція до зросту загальної злочинності на території області на 0,7%
(20342 — 20191), а по лінії карного розшуку на 0,2% (17762 — 17726),
кількість тяжких злочинів скоротилася на 2,3% (6870 -7031).

Зростання злочинності на території області відбулося за рахунок
зростання таких видів злочинів, як: злочинів проти майна на 5.4%, питома
вага складає 66,4% (63,9%), в тому числі крадіжок державного майна на
20,9%, питома вага 22.0% (18,5%), пограбувань державного майна на 63,2%,
питома вага 0,3% (0,2%), на 3,7 % зросла кількість злочинів пов’язаних з
незаконним обігом наркотичних речовин, питома вага 5,8 % (5,7%), на 4.9%
зросла кількість злочинів в сфері економіки, питома вага 7.0% (6,7%).

Злочинність по лінії інших служб зросла на 4,1%, питома вага складає
5,6% (5,5%).

Найбільша кількість злочинів на території області протягом поточного
року була скоєна в березні (2756), квітні (2763) та серпні (2628), при
середньомісячній кількості — 2542.

Із загальної кількості злочинів пов’язаних з крадіжками державного і
колективного майна, 39%(1757) складають крадіжки металу, 9,1% (409)
продуктів, 2,5% (111) худоби. Із загальної кількості крадіжок власного
майна, предметом посягання найчастіше були: 14,2% (1061) продукти
харчування; 13,3% (999) гроші; 9,1% (680) одяг; 8,2% (616) транспорт;
7,7% (554) радіоапаратура; 6,5% (488) велосипеди; 4,0% (299)
дорогоцінності, тобто все те, що можна вигідно реалізувати або
використати для задоволення своїх потреб.

Характеристика осіб, що скоїли злочини.

Кількість осіб, які вчинили злочини зросла на 0,6% (11105 -11038),
спостерігається тенденція до збільшення числа неповнолітніх злочинців на
17,4% (1333 — 1635) і відсоток від загальної кількості осіб становить
12,0 (10,2% в 1999 році).

Крім цього, на 0,9% (7383 — 7315) зросла кількість осіб, які на час
скоєння злочину ніде не працювали і не навчались, але являлись
працездатними особами. Відсоток непрацюючих злочинців складає 66,5% від
загальної кількості осіб, які скоїли злочин. Про те, як впливає
незайнятість населення на злочинність, свідчать наступні дані:

із 860 осіб, які скоїли крадіжки металу 570 (66,3%) непрацюючі особи;

із 455 осіб, що здійснили крадіжки грошей 235 (52,0%) непрацюючі;

із 868 осіб, що скоїли злочини, пов’язані з наркотиками 584 (67,0%) не
працюють;

із 168 осіб, що здійснили крадіжку одягу 116 (69,0%) не працюють.

Із 150 вбивств на території області — 60 або 40,0% скоєні на
соціально-побутовому грунті.

Із 1333 неповнолітніх злочинців — 634 (47,0%) скоїли крадіжки приватного
майна, 358 (27,0%) скоїли крадіжки державного майна, 40 (3,0%) скоїли
злочини пов’язані з наркотиками, 13 (0,9%) скоїли вбивства.

В сільській місцевості скоєно 5368 (26,0%) злочинів, з яких 3238
жителями сільської місцевості, і з них 2133 (65,0%) -непрацюючі.

Зросла на 5,6% кількість осіб, які вчинили злочини повторно (1510 —
1430), в тому числі на 22,7% особливо небезпечних рецидивістів (27 —
22).

Прогноз криміногенної ситуації.

На кінець 2000 року буде відстежуватись тенденція до збільшення
злочинності і прогнозується її збільшення на 1-2% по відношенню до 1999
року, і зниження на 3-4% відносно 1998 року. Буде зростати кількість
окремих видів злочинів: крадіжки державного та колективного майна;
шахрайства; злочинів пов’язаних з наркотиками; економічні злочини.

На цей процес будуть впливати слідуючі соціально-економічні . фактори:

— зменшення реальних грошових доходів громадян;

— низький рівень оплати праці ряду категорій працівників;

— зростання долі осіб з невисоким рівнем доходів на різну поляризацію
населення;

— зростання маргіналізації частини населення;

— зростання кількості безробітних;

— реформування сфери економіки.

Ці фактори підтверджуються даними економічного стану Запорізької області
за 1 півріччя 2000 року:

-збільшення кількості безробітних осіб на 14,8% (36304 -31611);

— зниження доходів населення на 0, 4% ;

-зниження кількості працюючих осіб на 5,6% (600814 -636260);

— невирішення проблеми погашення заборгованості по заробітній платі, на
10.06.2000 року борг підприємств і організацій перед 286 тис.чол., або
48,0% від всього зайнятого населення, складає 187,6 млн.грн.

— при зростанні номінальної заробітної плати за січень — травень
поточного року на 8,3%, реальна заробітна плата знизилась на 10,3%.

— чисельність безробітних жителів села збільшилась в 1,7 рази, а
масштаби родинного безробіття взагалі зросли на 30,0 відсотків.

Основні напрямки діяльності.

Аналізуючи зроблене, недоліки, прорахунки, а також виходячи з оцінки
криміногенної ситуації, що склалася в області, зусилля органів
внутрішніх справ будуть спрямовані на реалізацію слідуючих заходів:

• забезпечення кадрового потенціалу насамперед ведучих оперативних служб
підвищення вимогливості і відповідальності керівників всіх рівнів за
доручену ділянку роботи;

• вдосконалення оперативно розшукової роботи, зосередження головних
зусиль оперативних підрозділів на попередженні і розкритті тяжких
злочинів, особливо контрольних і резонансних, виявленні і знешкодженні
організованих злочинних груп, злочинів в сфері економіки та боротьби з
наркоманією і корупцією;

• організація боротьби зі злочинами в сфері економіки, з врахуванням
змін, які в ній складуються, особливо в пріоритетних її сферах, в тому
числі в паливно — енергетичному та агропромисловому комплексах;

• попередження і викриття фактів нецільового використання бюджетних
коштів, зловживань та злочинів при використанні коштів, призначених для
виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших видів матеріальної
допомоги найменш забезпеченим категоріям населення, що негативно впливає
на соціальне — економічну ситуацію в області;

• зміцнення взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади та
господарчими органами в питаннях боротьби зі злочинністю та охорони
громадського порядку, створення партнерських взаємовідносин
правоохоронних органів з громадськістю.

Список використаної літератури:

1. Джужа О, Голосніченко Д., Чернявський С. Злочини у сфері
кредитно-фінансової та банківської діяльності: кримінологічний аналіз.
// Право України, 2000, № 11.

2. Кримінальний кодекс України, К., 2001, 160с.

3. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых
преступлений // Вестник московского университета. Серия 11. Право. –
1999, № 1.

4. Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні
аспекти: Підручник / Біленчук П.Д., Зубань М.А., — К., 1994.

5. Матеріали “Центру дослідження комп’ютерної злочинності”,
www.crime-research.org

Похожие записи