Реферат на тему:

Загальні принципи пошуку освітніх та наукових ресурсів в Іnternet

 

Принципи пошуку освітніх ресурсів мало чим відрізняються від принципів
пошуку в Інтернет будь-якої іншої інформації. Освітні та наукові сайти
на відміну від комерційних не мають багато чисельних банерів та
“випадаючих” вікон. Пошук можна почати з однієї чи декількох наведених
нижче адрес. Після одного-двох сеансів пошуку перед користувачем постане
скоріше проблема надлишку потрібної інформації і як наслідок, проблема
вибору, ніж проблема недостатності інформації.

Наведемо деякі з Веб-адрес математичних ресурсів

Сайт Європейського математичного товариства HYPERLINK
«http://cdns.emis.de/» http://cdns.emis.de

Сайт Американського математичного товариства HYPERLINK
«http://www.e-math.ams.org/» www.e-math.ams.org

Російський сайт “Математика на страницах WWW”

HYPERLINK «http://www-sbras.usc.ru/win/mathpub»
http://www-sbras.usc.ru/win/mathpub

 

Іншими відправними точками пошуку можуть бути відповідні тематичні
розділи універсальних пошукових систем. В пошуковій системі спочатку
треба вибрати тематичний розділ наука або освіта, потім- розділ
математика або інформатика, і після цього- цікавлячий вас розділ.
Найбільш відомі міжнародні пошукові системи- це HYPERLINK
«http://www.yahoo.com/» www.yahoo.com , HYPERLINK
«http://www.altavista.com/» www.altavista.com , HYPERLINK
«http://www.infoseek.com/» www.infoseek.com , HYPERLINK
«http://www.looksmart.com/» www.looksmart.com , HYPERLINK
«http://www.hotbot.com/» www.hotbot.com , HYPERLINK
«http://www.lycos.com/» www.lycos.com . Скоріш за все, інформації,
одержаної на yahoo.com буде більш, ніж достатньо.

Найбільш відомі російські пошукові системи- це HYPERLINK
«http://www.yandex.ru/» www.yandex.ru , HYPERLINK
«http://www.rambler.ru/» www.rambler.ru , HYPERLINK
«http://www.aport.ru/» www.aport.ru .

Серед українських пошукових систем слід виділити HYPERLINK
«http://www.search.kiev.ua/» www.search.kiev.ua , HYPERLINK
«http://www.online.com.ua/» www.online.com.ua

 

 

 

Навчальні посібники

 

Використання електронних підручників є добрим доповненням до
традиційної системи навчання за конспектом лекцій та підручником, що
дозволяє поєднати ці знання з навиками роботи з комп’ютером в одне ціле.
Вдалим прикладом такого поєднання є російськомовний сайт студентських
математичних ресурсів HYPERLINK «http://www.gauss.ru/» www.gauss.ru
або, його інша назва HYPERLINK «http://www.exponenta.ru/»
www.exponenta.ru . На сайті представлені типові приклади з базових
дисциплін (матаналізу, алгебри диференційних рівнянь, тощо),що
розв’язані в пакеті Mathcad та супроводжуються детальними поясненнями.

Підручник зі статистики можна знайти за адресою HYPERLINK
«http://www.satsoft.ru/home/textbook» www.satsoft.ru/home/textbook
(при цьому для зручності та підвищення швидкості роботи цей підручник
можна завантажити на вінчестер).

Посібник з варіаційного числення з мультимедійними ілюстраціями можна
знайти за адресою HYPERLINK «http://home.ural.ru/iagosoft/vari.html»
http://home.ural.ru/iagosoft/vari.html

Звичайно, не треба забувати про електронні методичні розробки,
розташовані на факультетському сайті HYPERLINK
«http://www.unicyb.kiev.ua/» www.unicyb.kiev.ua .

Олімпіадні задачі з математики (як шкільні, так і студентські) можна
знайти на сайті , HYPERLINK «http://zaba.ru/» http://zaba.ru а
логічні задачі та головоломки-на сайті HYPERLINK
«http://golovolomka.hobby.ru/» http://golovolomka.hobby.ru .

 

Наукові книги та журнали

В Інтернеті представлена велика кількість публікацій з усіх розділів
математики та інформатики. Для пошуку публікацій з тематики, що цікавить
можна використовувати як сайти електронних бібліотек, так і сайти
наукових видавництв.

 

На сайтах наукових видавництв велика кількість журнальних публікацій є
доступною в повному обсязі. При цьому публікації зберігаються у файлах,
які мають формат pdf або postscript. Після того, як такі файли буде
викачано (безпосередньо або за допомогою Net Vampire), їх можна
продивлятись за допомогою програми Acrobat Reader. Іноді публікації
можуть зберігатись у Тех.-форматі і для їхнього читання необхідно мати
необхідну програму.

Щодо книжних публікацій, то вони, як правило, є платними і
розповсюджуються на комерційній основі. Відомості, що наводяться про ту
чи іншу книгу, носять рекламний характер і містять відомості про автора,
стислий зміст книги в цілому та її розділів, ціну та умови придбання.
Якщо ж та чи інша книга дуже потрібна, то отримати цю книгу (або
ксерокопії окремого розділу) можна безкоштовно, надіславши e-mail
безпосередньо автору книги. Звертатись з такими проханнями не соромно,
більш того, деяким авторам може бути приємно, що до його публікації
цікавлять інших вчених. Іноді автор має авторські екземпляри книги (які
надаються йому видавництвом безкоштовно) і розповсюджує їх серед тих,
хто зацікавлений даною тематикою. Текст такого прохання може бути
приблизно таким:

Dear professor . , (graduate
student/student) from Kiev University is troubling you. I’ve found the
announcement of your book at Springer publisher
server. My diploma work/graduate thesis is devoted to , that is (closely associated with/ have direct relevance to) the
topic, that is considered in Chapter .

Unfortunately, our local library has no funds to buy your book from
publisher. I’ll (be obliged to you/appreciate) if you send me either
hard or soft copy of the chapter mentioned above. Thank you very much
for your troubles in advance..

My e-mail is:

My postal address is:

Good bye, with respect, .

 

Нижче наведено сайти деяких видавництв та бібліотек

 

На сайті видавництва Springer, Німеччина HYPERLINK
«http://link.springer.de/ol/mathol» http://link.springer.de/ol/mathol
можна знайти велику кількість видань з математики та інформатики.

Сайт видавництва Kluwer, Нідерланди HYPERLINK «http://www.wkap.nl/»
www.wkap.nl містить великий список журналів, які видаються цим
видавництвом. При цьому кожний журнал має свою власну веб-сторінку, на
якій наведено поточні, минулі та майбутні публікації.

На сайті Європейського математичного товариства HYPERLINK
«http://cdns.emis.de/» http://cdns.emis.de спочатку ввійти в розділі
Electronic library/Journals також наведено велику кількість електронних
журналів.

Назва сайту HYPERLINK «http://www.mathformath.com/»
www.mathformath.com говорить сама за себе- тут розміщено публікації з
різних розділів чистої математики (таких, як алгебра, топологія,
дискретна математика тощо).

Зміст та резюме статей для ряду російських наукових журналів, які
переводяться на англійську мову доступні на сайті HYPERLINK
«http://turpion.ioc.ac.ru/» http://turpion.ioc.ac.ru .

На сайті бібліотеки природничих наук Російської академії наук
HYPERLINK «http://ben.irex.ru/» http://ben.irex.ru є розділ
“Естественные науки в интернет- стартовые точки и серийные издания ”,
який також може бути початковою точкою пошуку літератури.

 

Персональні контакти та ділове листування

 

Якщо ви не знаєте, до кого саме звернутись з тим чи іншим питанням
(умови прийому в магістратуру чи аспірантуру, умови одержання грантів,
тощо), перший рядок листа має бути таким:

To whom it may concern.

Ваш лист буде передано тому, хто компетентний відповісти на ваші
запитання і надалі листування ви будете підтримувати з ним.

 

 

Якщо ви знаєте ім’я людини та місце її роботи, інші відомості про неї
(фото, біографічні дані, накові інтереси, список наукових праць) можна
знайти на сервері відповідного університету (наприклад, відомості про
автора даного посібника можна знайти на сторінці кафедри ДО факультету
кібернетики HYPERLINK «http://www.do.unicyb.kiev.ua/»
www.do.unicyb.kiev.ua ).

Якщо ви знаєте ім’я людини, але не знаєте місце її роботи, то вам
допоможуть спеціалізовані сервери пошуку людей HYPERLINK
«http://www.bigfoot.com/» www.bigfoot.com та HYPERLINK
«http://www.four11.com/» www.four11.com .

Пошукова система вчених Росії знаходиться на сайті HYPERLINK
«http://www.ras.ru/cgi-bin/wldnew» www.ras.ru/cgi-bin/wldnew .

Слід звернути увагу на те, щоб не робити помилки в імені та прізвищі
того, з ким ви ведете листування- це призводить погане враження і вам
теж було б неприємно, якщо хтось перекручував би ваше прізвище. Якщо
ім’я та прізвище того, з ким ви ведете листування, складні для вас, то
краще скопіюйте їх з електронного листа, що надійшов до вас у буфер, а
потім зробіть вставку у свій лист.

 

Навчання за кордоном (магістратура та аспірантура)

Умови вступу та навчання в кожному конкретному університеті можна
знайти безпосередньо на сайті цього університету (як правило, у розділі
Admission). Якщо знайденої інформації для вас недостатньо, то можна
надіслати листа до університету з першим рядком “Admission office. To
whom it may concern”.

Інформацію про навчання в Сполучених Штатах Америки (умови вступу,
список університетів та багато іншого) можна знайти на сайті
Американської ради з питань освіти (American Council advicing center)
HYPERLINK «http://www.actr.org/» www.actr.org .Доречі, ця організація
має представництво в Україні, яке носить назву International Education
Advicing Center знаходиться у 203-й кімнаті червоного корпусу Київського
університету (Вул. Володимирська, 60 тел. 224-85-49, 235-71-82). У
центрі можна одержати консультації з усіх питань, щодо вступу та
навчання в університетах США та користуватись бібліотечними фондами для
вибору університету та підготовки до вступу, підготовка до тестів з
англійської мови, тощо. Всі послуги надаються безкоштовно.

Вступ у більшість університетів відбувається за листуванням. Найбільш
складним при вступі є здача тестів з англійської мови TOEFL (Test Of
English as a Foreign Langruage) або GRE (Graduate Record
Examination).Офіційним сайтом TOEFL є HYPERLINK
«http://www.toefl.org/» www.toefl.org . Якщо вибрати пункти меню Test
preparation- Sample question, то можна побачити зразки типових питань,
які входять до тесту. Офіційним сайтом GRE є HYPERLINK
«http://www.gre.org/» www.gre.org . Безкоштовні зразки тесту можна
замовити на HYPERLINK «http://www.gre.org/codelst.html»
www.gre.org/codelst.html .

Потренуватись здавати тест в інтерактивному режимі можна на HYPERLINK
«http://www.gre.org/refmats.html» www.gre.org/refmats.html .

Слід взяти до уваги такі фактори

1)      Тести є досить складними та для їхнього складання потрібен дуже
високий рівень знання англійської мови

2)      Навіть при високому рівні знань англійської мови треба приділити
певний час, щоб підготуватись до тестів та зрозуміти їхню специфіку.

3)      Навчання в університетах платне і досить дороге. Можна одержати
фінансову допомогу на навчання, яка надається на конкурсній основі
приблизно 5-10 відсоткам кращих студентів чи аспірантів. Скласти тести
так, щоб війти у названі кращї відсотки, змагаючись з носіями
англійської мови дуже складно.

4)      Незважаючи на перечислені вище фактори, варто спробувати
підготуватись до здачі тестів- принаймні це можливість суттєво підвищити
рівень знань англійської мови, при чому абсолютно безкоштовно.

 

 

Участь у міжнародних наукових конференціях (МНК)

 

Для участі в МНК треба мати хоча б невеликий, але самостійний науковий
результат. Для аспірантів дуже бажано, щоб результати, які планується
включити до кандидатської дисертації, пройшли апробацію на одній з
наукових конференцій. Студенти можуть виносити на розгляд результати,
одержані ними в курсових роботах або під час ознайомлення з науковими
результатами інших авторів. В останньому випадку треба чітко
оговорювати, з якої публікації і що взято за основні положення і що саме
зроблено самостійно (це може бути розвиток результатів, розглядання
частинних випадки, що мають самостійний інтерес, чисельні розрахунки,
результати чисельного моделювання, тощо).

Щоб знайти конференцію з (подходящей) тематикою, треба подивитись
календарі МНК. Це можна зробити таким чином.

1)      На сайті київського інституту математики HYPERLINK
«http://www.imath.kiev.ua/» www.imath.kiev.ua в розділі
“Конференції” є календар МНК, що відбуваються на території України.

2)      На сайті Європейського математичного товариства HYPERLINK
«http://cdns.emis.de/» http://cdns.emis.de вибрати спочатку
News&Miscelenea а потім Conference Calendar.

3)      На сайті Американського математичного товариства HYPERLINK
«http://www.e-math.ams.org/» www.e-math.ams.org вибрати спочатку
Other Mathematical Meetings and Activities а потім Mathematical
Calendar. Тут краще подивитись розділ International та надавати перевагу
європейським конференціям над американськими, оскільки так значно
простіше знайти кошти на дорожні витрати та добратись до місця
проведення конференції.

4)      Російськомовний сайт Московського держуніверситету імені
М.В.Ломоносова HYPERLINK «http://conf.msu.ru/» http://conf.msu.ru
носить назву “Система конференция- все о научных конференциях в России и
в мире”

 

При входженні на сайти МНК треба пройти такі етапи

1)      Пререєстрація та реєстрація (Pre-registration and Registration).

2)      Тут нема нічого складного, лише заповнення реєстраційної форми з
анкетними даними (повне ім’я, дата народження, назва університету,
тощо). При цьому є обов’язкові та є необов’язкові пункти для заповнення.
Як правило, реєстрація проходить в режимі Online, тобто треба заповнити
реєстраційну форму та натиснути на прямокутник з надписом Submit, (при
цьому ця клавіша буде неактивною, якщо не заповнено хоча б один пункт
анкети, що є обов’язковим). Через декілька секунд після відсилання
реєстраційної форми з’являється приблизно таке повідомлення “Your
registration form was submitted successfully”. Слід пам’ятати, що іноді
реєстрація відбувається один раз і є остаточною, іноді реєстрація є лише
попередньою і треба буде проходити ще раз остаточну реєстрацію у
встановлені терміни.

3)      Надсилання матеріалів доповіді (Paper submission).

Умови представлення матеріалів доповіді до розгляду оргкомітету
конференції можуть бути різними. Частіше за все це одна сторінка тез
доповіді у форматі Тех., при цьому Тех.-шаблон, якого треба
дотримуватись, наводиться на відповідній веб-сторінці. Іноді вимагається
оформлення тез у форматі звичайного тексту без формул (plain text),
іноді можна застосовувати Word-файли.

4)      Прохання про надання гранту для участі у конференції
(Application for a grant). Інформація про надання грантів може
знаходитись на сайті конференції у розділі Grants. Іноді навіть є
анкета, яку можна заповнити та надіслати в онлайн режимі. Якщо ж такого
розділу немає, то про наявність грантів можна дізнатись, проявивши
ініацітиву самому і надіславши електронний лист до оргкомітету та на
адресу особи, відповідальної за фінанси (treasurer). Зміст цього листа
може бути приблизно таким:

To whom it may concern

Dear organizers of the conference. Here is , graduate student
from Ukraine, Kiev University, faculty of cybernetics. I’ve already
passed registration and get the message, that my report was accepted by
the organizing comity. Unfortunately, our university have no funds to
cover my participation in . I’ll be grateful,
if you send me some information about grants, available for young
scientists or for participants from developing countries or for other
categories. Thank you very much for your troubles in advance.

My postal address is:

My e-mail is: Good
bye, .

 

При спробі отримання гранту треба взяти до уваги наступне:

1)      Прохання надати грант є абсолютно нормальним, у цьому нема
нічого соромного або принизливого. З іншого боку, не треба
засмучуватись, якщо вам буде відмовлено у отриманні гранту- це теж
абсолютно нормально.

2)      Комісія по наданню грантів може надіслати вам листа з проханням
надіслати свою автобіографію (яка складається вами в довільній формі та
носить назву Resume або Personal CV) або рекомендацію від факультету чи
кафедри. Бажано, щоб ці папери були підготовлені заздалегідь та
надіслані швидко.

3)      Можливо, вам потрібно буде давати відповідї на листи терміново,
тому свою електронну пошту треба дивитись регулярно.

У разі отримання гранту та оформлення закордонної поїздки треба
пам’ятати про наступне:

1)      Отримання закордонного паспорту може зайняти 1-2 місяці, тому
паспорт треба оформлювати заздалегідь.

2)      Отримання візи може зайняти 1-2 тижні. Перелік документів,
необхідних для оформлення візи у різних посольствах відрізняється один
від одного (про це треба обов’язково дізнатись у відділі віз посольства
країни, у яку планується поїздка). Майже всі посольства вимагають
оригінал офіційного запрошення, тому потрібно заздалегідь попросити
оргкомітет конференції надіслати вам персональне запрошення. Якщо
конференція відбувається під час навчального процесу, то про поїздку
треба заздалегідь попередити в деканаті та надати ксерокопію запрошення.

5)      Проживання та транспорт. У разі отримання гранту треба чітко
розуміти, в якому обсязі він надається та що в себе включає. Зокрема,
по-перше, яку максимальну суму можна витратити на транспортні витрати.
Якщо цієї суми вистачає на авіа переліт, то найбільш дешевими є квитки
польської компанії LOT або угорської авіакомпанії Malev (у разі, якщо
брати білети в обидва кінця з фіксованими датами). Якщо ж на авіапереліт
не вистачає коштів, то можна скористатись автобусними лініями або
електричками другого класу. Про це можна дізнатись на сайті HYPERLINK
«http://www.alternativetravelers.net/» www.alternativetravelers.net .

По-друге, треба з’ясувати, чи буде вам надано житло під час проведення
конференції або будуть тільки виділено кошти, а житло треба буде шукати
самостійно. В останньому випадку доцільно скористуватись системою
дешевих університетських гуртожитків, або так званих хостелей. Знайти
їхні адреси та інформацію про умови та вартість проживання майже у
будь-якому місті, а також забронювати себе місце в режимі online можна
за адресами HYPERLINK «http://www.hostelworld.com/»
www.hostelworld.com , HYPERLINK «http://www.hostels.com/»
www.hostels.com , для всіх регіонів Росії- HYPERLINK
«http://www.hostels.ru/» www.hostels.ru .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похожие записи