.

WEB – ПРОГРАМУВАННЯ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
40 13026
Скачать документ

Реферат на тему:

WEB – ПРОГРАМУВАННЯ

1. Базові відомості про Internet та WEB

Неможливо уявити собі світ без спілкування людей між собою. Люди
спілкуються між собою, як при особистих зустрічах так і з допомогою
різних технічних і технологічних засобів – з допомогою пошти, телефону,
телеграфу, радіо телебачення тощо. Відповідно  поява комп’ютерів не
могла не викликати появи засобів зв’язку їх між собою, оскільки
комп’ютери були створені для обробки інформації, а інформацію як відомо
потрібно якимось чином одержувати і після обробки передавати. Таким
чином комп’ютери спочатку об’єднували в локальні мережі, потім в
глобальні мережі, а потім глобальні мережі поєднались між собою.
Поєднання глобальних комп’ютерних мереж, що поєднують  комп’ютери  в
усьому світі в єдиному інформаційному просторі, носить назву – Інтернет.
Інтернет багатогранний і не можна чітко визначити, що це таке. Він не
вирішив проблему збереження й упорядкування інформації, але вирішив
проблему її передачі, він дав можливість одержати будь-яку інформацію де
завгодно, коли завгодно.

 Інтернет можна розглядати в широкому та вузькому розумінні. Найбільш
вузький погляд – Інтернет, це  мережа мереж, всесвітня  комп’ютерна
мережа в вузькому розумінні, але  більш ширший погляд – Інтернет це
кіберпростір, що  народжує кіберкультуру зі своїми думками, своєю мовою,
своєю етикою.

Отже Інтернет це мережа мереж, яка містить велике число серверів, таких
як WWW, електронна пошта, мережні новини USENET, пошукова система WAIS,
сервіси: Gopher, FTP, IRC, MUD, MOO, ICQ та інші. Найбільший з цих
серверів це WWW – World Wide Web (Всесвітня павутина),  який коротко ще
називають Web. Web настільки популярний серед людей, що деякі люди,
думають, що Web — це і є Internet. Але це невірно, тому що Web — тільки
одна з багатьох служб, що використовуються в Internet.

Web була винайдена в 1980 році в CERN (європейської лабораторії фізики
елементарних часток). Співробітник цієї лабораторії Тім Бернерс Лі
створив програму за назвою Enquire Within Upon Everything (Enquire), щоб
відстежити зв’язки між документами, включивши в них посилання один на
одного. І, як сказав Тім у 1994 році, даючи інтерв’ю кореспондентам
видання Internet World, він хотів знайти більш зручний і логічний спосіб
представлення інформації. У 1989 році Бернерс Лі запропонував глобальне
узагальнення цієї ідеї — зв’язати гіпертекстові документи в усьому
світі. Інформація повинна міститися на серверах, а для її перегляду
потрібно використовувати особливі програми-браузери. З тих пір почався
бурхливий розвиток Web.

Для роботи в Web необхідна спеціальна програма-клієнт, що називається
Web-браузером. Одним з перших браузерів була програма Mosaic, розроблена
засновником фірми Netscape Марком Ендрісеном  (Магc Andreesen). Перша
версія Mosaic була випущена центром NCSA (National Center for
Supercomputing Applications — Національний центр суперкомп’ютерних
додатків) у 1993 році. У 1994 році Ендрісен залишив NCSA, щоб заснувати
фірму Mosaic Communications, на якій почали розробляти браузер Netscape
Navigator, який в даний час є найбільшим конкурентом браузера Internet
Explorer фірми Microsoft.

2. Основні принципи роботи Web

Теоретично гіпертекст — це усього лише зручний спосіб представлення
інформації. Але на практиці гіпертекст — це можливість зробити посилання
на інші документи за допомогою слів, фраз, малюнків. Ім’я кожного з цих
місць можна зв’язати з іншим документом, у якому міститься більш
докладна інформація. Коли користувач вибирає посилання в першому
документі, браузер відкриває другий документ із більш докладними даними.

У гіпертексту є дві важливі особливості.

 1. Інформація ніяк не впорядковується — документи просто зв’язуються
один з одним за допомогою посилань. Хоча головною метою багатьох методів
є саме впорядкування інформації тим або іншим способом (наприклад, у
виді ієрархії), у гіпертексті основна увага приділяється створенню
інформаційних зв’язків. Таким чином, гіпертекст — це спроба створення
моделі, що описує спосіб представлення інформації в мозку людини.

2. Інформаційні зв’язки можуть існувати між самими різними документами.
Створюючи впорядкований список або схему, ви поміщаєте на кожне місце в
списку або ієрархії (тобто в структурі) тільки один елемент. А в
гіпертексті кожен інформаційний фрагмент (або елемент) може знаходитися
в багатьох, причому зовсім різних, місцях структури.

Термін гіпермедіа (hypermedia) використовується для опису того, що ви
знаходите в Web. Гіпермедіа — це природне узагальнення поняття
гіпертексту, що відноситься до документів, у яких розміщується не тільки
текст, але і мультимедіа, тобто зображення, відеозаписи і звук. Ці
елементи також можна зв’язувати з іншими документами гіпермедіа.
Наприклад, на Web-сторінці можна зв’язати зображення з документом таким
чином, що якщо користувач клацне на зображенні, браузер відкриє
відповідний документ.

Документи HTML.

HTML (Hypertext Markup Language — мова гіпертекстової розмітки) служить
для опису Web-сторінки, що зберігається у виді звичайного текстового
файлу з розширенням *.htm або *.html. Головна мета HTML — описати формат
вмісту Web-сторінки, він описується з допомогою дескрипторів (tag) HTML.
Дескриптори визначають способи форматування тексту, служать
розпізнавальними знаками зображень або таблиць, дозволяють зв’язувати
слова або фрази з іншими документами в Internet.

Якщо дати коротке означення Web-сторінки, то це комбінація тексту і
дескрипторів HTML, що описують способи форматування цього тексту.

За допомогою рис. 9.1 ви можете побачити, як документ HTML, збережений у
текстовому файлі, відображається в Web-браузері. У верхньому вікні
показано, як виглядає HTML-файл у текстовому редакторі. А в нижньому
вікні той же HTML-файл відображений у Web-браузері.

Як ми говорили вище, Web-сторінки зберігаються у файлах з розширенням *
.htm або *.html. Але якщо на Web-сервері використовується технологія ASP
(Active Server Page — активні сторінки сервера) чи технологія
PHP(Personal Home Page), то замість HTML-сторінок на сервері
зберігаються ASP-файли чи PHP файли. ASP-файл чи PHP-файл, містить
сценарій, по якому Web-сервер динамічно створює HTML-сторінку в момент
звертання до нього броузера. Технології ASP і PHP дозволяють
представляти інформацію в більш динамічному виді, даючи можливість
звертатися до баз даних або до іншої інформації, що неможливо
представити у виді звичайних HTML-документів.

Технологія ASP створена фірмою Microsoft на основі мови програмування
Visual Basic і відповідно вбудована в офісні додатки Microsoft Office.
Тому для людей, які не знайомі з Web-програмуванням, але знайомі з
принципами роботи додатків Microsoft Office кращим рішенням при
створенні Web сторінок використовувати HTML  в поєднанні з технологією
ASP.

HTML — це стандарт, прийнятий Консорціумом Всесвітньої інформаційної
мережі (W3C — World Wide Web Consortium). Остання рекомендація HTML (W3C
не використовує термін “стандарт”) має номер 4.1. (Багато
фірм-виготовлювачів, наприклад Microsoft і Netscape, визначають власні
розширення для HTML-файлів.) Асоціація W3C несе також відповідальність
за визначення таких стандартів, як

Рис. 9.1 – HTML-текст та його інтерпретація в браузері

Продовження рис. 9.1 – HTML-текст та його інтерпретація в браузері

HTTP (Hypertext Transport Protocol — протокол передачі гіпертексту) і
PICS (Platform for Internet Content Selection — платформа вибору
інформації в Internet). Діяльністю W3C керує Тім Бернерс Лі, винахідник
гіпертексту. Більш докладну інформацію про цю організацію можна знайти
на її Web-сервері за адресою http//www.w3.org.

Термін Web-сторінка позначає документи в Web, у яких для опису атрибутів
форматування використовується мова HTML. HTML-документ — це ще одна
назва Web-сторінки, причому більш точне, оскільки HTML використовується
не тільки в Web.

Уніфіковані локатори ресурсів (URL)

Однією з головних понять HTML є також URL. Для звертання до ресурсу
використовується його адреса, або URL. URL — це стандарт, прийнятий для
визначення місцезнаходження будь-якого ресурсу в Internet, будь це
документ або служба. URL складається з трьох частин.

Схема. Схема описує протокол, що повинний використовувати клієнт для
доступу до ресурсу. За протоколом звичайно ставляться символи ://. Але з
цього правила є виключення. Якщо ресурсом є файл, то схема має вигляд
file://, якщо адреса електронної пошти, то — mailto:, а якщо новини — то
news:.

Хост. Хост — це доменне ім’я комп’ютера (або сервера) у Internet, на
якому знаходиться ресурс. Домен третього рівня в імені хоста звичайно
говорить про те, якого роду інформація знаходиться на сервері.   
Наприклад,    на    сервері    www.host.com    знаходяться   
Web-сторінки,    а    на    сервері ftp. host. com — файли, які можна
завантажити через FTP.

Шлях. Ця частина URL являє собою повний шлях до документа і, можливо,
ім’я файлу. На відміну від протоколу і хоста, шлях не є обов’язковим
елементом URL. Якщо ввести URL Web-сервера, не вказавши при цьому шлях
на HTML-документ, то сервер відкриє свою початкову сторінку, що
з’являється за замовчуванням при звертанні до цього сервера.

Термін “Web-сторінка” в однаковій мірі підходить для всіх
HTML-документів у Internet. A термін “початкова сторінка” має два різних
визначення. По-перше, початкова сторінка — це сторінка самого верхнього
рівня на великому Web-сервері. Саме ця Web-сторінка відкривається у
випадку, якщо користувач уводить URL без вказівки шляху або імені файлу.
У подібному випадку Web-cepвep відкриває файл з ім’ям lndex.htm або
default.htm і відображає початкову сторінку. По-друге, термін “початкова
сторінка” використовується для опису персональних Web-сторінок, що
поміщають у Internet окремі користувачі.

HTTP

HTTP розшифровується як Hyper Text Transport Protocol (протокол передачі
гіпертексту) і використовується в Web з 1990 року. Він служить для
визначення способів формування запитів клієнтів і способів відповіді
Web-серверів на ці запити. Коротше кажучи, HTTP описує способи передачі
Web-сторінок.

HTTP — це простий текстовий протокол, тобто ви можете прочитати і
зрозуміти кожну команду, що посилається на сервер (спробуйте зв’язатися
з портом 80 Web-сервера за допомогою telnet). Броузер посилає на
Web-сервер запит, а той, у свою чергу, видає відповідь. Першим рядком
запиту є команда, звичайно GET (Одержати) або POST (Послати), що містить
URL ресурсу (файлу, сценарію, програми і т.д.) і версію HTTP,
використовувану броузером. За командою випливають заголовки, у яких
утримується додаткова інформація, необхідна Web-серверові. Усі заголовки
мають однаковий формат: ім’я: значення.

Відповідь сервера починається з указівки версії HTTP і коду повернення.
Код повернення час від часу з’являється на екрані вашого броузера, коли
сервер повертає помилку.

Протокол HTTP не підтримує функції збереження інформації про користувача
або про його браузері. Для постійного збереження інформації про
користувача використовуються розширення, прийняті фірмою Netscape (або
службові індексні файли) cookies. Зараз ця технологія визнана в усім
світі. Файли cookies зберігаються на комп’ютері користувача. Сервер
визначає cookie у заголовку відповіді Set-cookie. І з кожним наступним
запитом браузер повертає cookie на сервер у заголовку запиту Cookie.
Таким чином, сервер зберігає інформацію на комп’ютері користувача, а
потім прочитує неї при одержанні чергового запиту.

Запуск програм на сервері

При обробці запиту Web-сервер аналізує URL, у якому може утримуватися
звертання до файлові або програмі. Іноді розробники Web-сторінок
доповнюють їх службовими програмами, що виконують, наприклад, перевірку
даних, введених користувачем, або обробку замовлення в режимі online.
HTTP не визначає способи виконання сервером подібних операцій. Якщо ж
URL указує на файл, сервер просто повертає його вміст браузеру.

Якщо URL указує на програму, то сервер запускає її з параметрами,
переданими браузером. У деяких випадках на сервері є спеціальні
каталоги, такі як CGI-BIN. Це віртуальний каталог із програмами. Запис у
URL типу host/cgi-bin/prog змушує Web-сервер викликати програму prog з
каталогу cgi-bin. В інших випадках у URL указується конкретний шлях до
програми, наприклад, host/prog. dll, що є ISAPI-фільтром, що
використовується разом з Internet Information Server.

Незалежно від того, яким способом сервер визначає, що URL посилається на
програму, HTTP указує метод передачі параметрів цій програмі (або
сценарієві), що знаходиться на сервері. Броузер додає наприкінці URL
знак питання (?), а за ним — рядок запиту. Усі параметри, яким у рядку
запиту привласнюються значення, повинні розділятися знаками амперсанда
(&): url?a=b&c=d&e=f. У рядку запиту може бути не більш 255 символів.
Крім того, у ній не можуть утримуватися пропуски.

Використання Web-броузера

Програма-клієнт, що використовується для звертання до Web-сервера,
називається Web-броузером. Два самих популярних броузера на сьогоднішній
день — це Internet Explorer і Netscape.

По своїй суті Web-браузери — неймовірно складні програми. Вони
підтримують безліч стандартів, що визначають усе, що тільки можна:
починаючи від способів передачі Web-сторінок за допомогою HTTP і
відображення HTML-документа і закінчуючи захистом транзакцій за
допомогою SSL. Але зовні Web-браузери здаються надзвичайно простими,
тому що ними легко користуватися. Розглянемо можливості, якими володіє
більшість Web-броузеров.

Ідентифікація Web-сторінок за допомогою URL. В усіх Web-браузерах
реалізовані однакові методи відкривання Web-сторінок. Ви можете клацнути
на посиланні, набрати URL-адресу Web-сторінки в адресному полі,
скористатися меню, вибрати сервер у списку Обране (Favorites) і т.д.

Можливості Web-браузерів не обмежуються одним тільки відображенням
HTML-документів. За допомогою Web-браузера можна, наприклад, переглянути
Gopher-сервер або завантажити файли з FTP-сервера.

Використання елементів керування, надбудов і Java-аплетів

Раніш на Web-сторінці можна було знайти тільки текст і зображення. А
тепер до ваших послуг усілякі мультимедійні об’єкти, а також
об’єкти-додатки, наприклад, надбудови (plug-ins), елементи керування
Active і аплети написані мовою Java. У будь-якого типу об’єкта, що
знаходиться на Web-сторінці, є власний користувальницький інтерфейс.
Наприклад, при натисненні правої кнопки миші на одних об’єктах на екрані
з’являється контекстне меню, у якому можна вибрати команду. А інші
об’єкти відображають елементи керування прямо на Web-сторінці.

В даний час у Web можна знайти об’єкти трьох різних типів: надбудови
Netscape, елементи керування Active і Java-аплеты. Але розходження між
цими типами об’єктів, взагалі ж, несуттєві. Усі вони виконують одне
основне призначення: розширюють можливості Web-браузера. Одні об’єкти
додають браузеру мультимедійні можливості, яких у нього не було, а інші
— можливості відображення вмісту бази даних.

Більшість об’єктів установлюється на вашому комп’ютері самостійно. Вам
нічого не потрібно робити, хіба що почекати небагато, поки браузер їх
завантажить. Але деякі модулі розширення не здатні на таке, тому їх
приходиться встановлювати вручну. При відвідуванні Web-сервера, на якому
використовується один з подібних модулів розширення, браузер дасть вам
докладні інструкції про те, як знайти й встановити необхідні файли.

Робота з динамічними даними

Динамічний HTML користується в даний час величезною популярністю,
оскільки дозволяє розроблювачеві створити дійсно інтерактивну
Web-сторінку, а не статичний документ. Подібна можливість досягається за
рахунок того, що для кожного елемента Web-сторінки можна написати
сценарій. Наприклад, можна написати сценарій зміни кольору слова при
приміщенні на нього покажчика миші, чи написати сценарій імітації
феєрверку при натиненні кнопки миші на деяких елементах Web-сторінки.

3. Створення WEB – сторінок

Створення Web-сторінок з допомогою мови HTML

Гіпертекстові Web-сторінки зберігаються в звичайних текстових файлах з
розширенням НТМ або HTML. HTML – мова розмітки гіпертекстових
документів, призначена для створення та написання гіпертекстів. HTML –
базується на стандартній мові узагальненої розмітки (SGML – Standard
Generalized Markup Language) та призначений для опису взаємопов’язаних
документів у розподіленій мережевій інформаційній системі WWW. HTML
описує не тільки структуру документів, а й зв’язок між ними. У
загальному вигляді HTML – це набір стилів (tags), які виділяють різні
компоненти WWW-документів.

Зовнішній вигляд документа на екрані користувача визначається браузером.
Браузери є графічні  та текстові,  в кожнім браузері документ буде
виглядати по-своєму, але структура його залишиться незмінною, оскільки
вона задана форматом html..

Мова HTML є лінійною мовою й у стандартному варіанті не підтримує циклів
або розгалужень, при умові, що не використовуються технології SSI
(Server Side Includes), DHTML (Dynamic HTML) або ASP (Active Server
Pages) чи PHP. Браузер передивляється документ від початку і до кінця,
одразу форматуючи сторінку. Використання програм, які мають назву
CGI-script (VB-Script, JAVA-Script), а також використання мов серверного
програмування  (включаючи SSI, ASP, PHP, JAVA) змінилося уявлення про
HTML документ, як про статичний текст з елементами гіпертекстової
розмітки. Нові технології дозволяють генерувати активні документи і
використовувати всю техніку програмування для їх створення.  

Чистий HTML— це мова, що описує, як повинен виглядати документ.   Його
також  можна назвати мовою розмітки.

Основним елементом HTML є дескриптори або теги. Документ форматується
при додаванні дескриптора, що точно вказує, як повинен виглядати текст.
Дескриптори HTML розташовані у кутових дужках . Умовно дескриптори
модна розбтити на три частини:

· Дескриптори, які інформують браузер про те, що документ є
HTML-документом, і дескриптори коментарів.

· Дескриптори заголовків HTML-документа.

· Дескриптори тіла HTML-документа.

Розрізняють два тири дескрипторів: дескриптори-контейнери  і прості
дескриптори.

Дескриптори-контейнери обмежують текст із двох сторін. Завершальний
дескриптор відрізняється від починаючою тільки косою рисою – >. Між
ними може знаходитися як текст, так і інші дескриптори.

Наприклад: дескриптор включає режим напівжирних символів, а
дескриптор В> — виключає. Усередині цієї фрази дескриптор включає
режим курсиву, а дескриптор І> — виключає. Тобто наступний вираз
записаний мовою HTML –

Це реченнямістить фразу І>, надруковану курсивомВ> .

На екрані браузера буде виглядати таким чином:

Це речення містить фразу, надруковану курсивом.

Існують також дескриптори, що не є контейнерами. Ці дескриптори просто
вставляють спеціальний елемент або виконують спеціалізовану функцію на
Web-сторінці. Наприклад, один з найбільш вживаних дескрипторів

використовується для розриву рядка, а дескриптор використовується
для вставки на сторінку малюнка. У цих випадках завершальні дескриптори
не використовуються.

Атрибути HTML

Безліч дескрипторів HTML також приймають параметри, які називаються
атрибутами. Атрибути використовуються для вказівки додаткової інформації
Web-браузерові про те, як застосовувати цей дескриптор. Якщо ви додасте
дескриптор, що створює посилання, то атрибути будуть використовуватися
для вказівки URL зв’язаної Web-сторінки. Атрибути — це імена, яким через
знак рівності (=) привласнюються визначені значення. Наприклад, для
зв’язку з файлом HTML необхідно атрибутові HREF привласнити URL цього
файлу — HREF=document2.htm і помістити його між відкриваючою і
закриваючою кутовою дужками дескриптора :

Друга сторінка

Якщо рядок значення параметра містить пробіли, її необхідно записувати в
одинарних або подвійних лапках. Наприклад, .

Структура документів HTML

Кожен файл HTML має однакову базову структуру. Умовно його можна розбити
на дві частини – заголовок і тіло. Відповідно є дескриптори які
відносяться до заголовка і тіла html-документу, але крім цього, як ми
говорили, існують ще загальні дескриптори. Тому, структуру html,
розглядають поряд з структурою дескрипторів. 

В загальному кожен html-файл починається з дескрипторів і
закінчується дескриптором . Усередині цього контейнера вкладені
два інші: і

. Контейнер містить заголовну інформацію
про документ, а контейнер вміст документа.   В загальному ж
структура html-файлу така:

   

    Текст заголовку html-документа

   

    Текст html-документу

Розглянемо більш детальніше дескриптори, які відносяться до кожної
частини html-документу.

Загальні дескриптори і коментарі.

До загальних дескрипторів можна віднести:

1) – дескриптор-контейнер, повідомляє браузеру, що вся
інформація, яка знаходиться між і є текстом, закодованим
у відповідності із форматом HTML.

2) – дескриптор контейнер, який вказує на те, що даний текст,
який міститься між цими дескрипторами є коментарем. Коментарі, так як і
коментарі в будь-якій мові програмування, на екран не виводяться.

3) – ще один вид дескриптора-коментаря.

Дескриптори заголовку HTML-документа

Заголовок html-документа задається за допомогою  дескриптора-контейнера

. Цей дескриптор не є обов’язковим, проте дає необхідну інформацію
для програми-браузера. Елементи, які розміщені всередині цього
контейнера, в вікні браузера не відображаються.

Цей дескриптор може містити в собі такі дескриптори (використовуються
тільки між парою

  :

1)

– дескриптор контейнер, який служить для задання тексту, що<br> буде відображатись в рядку заголовку вікна браузера. <p>Приклад:</p> <p></p> <p></p> <p>    </p><title> Наша організація

Головна сторінка нашої організації

В вікні браузера це буде виглядати наступним чином:

Рис. 9.2 – Використання заголовків.

????¤?¤?$???????AE?) – задає повний URL документа.
Використовується для вказування відносних URL. Має один обов’язковий
атрибут HREF, який задає повний URL документа.

3) – надає інформацію про документ для браузера, пошукових
серверів і інших додатків.

Синтаксис:

,

де

CONTENT – вміст дескриптора, в поєднанні з HTTP-EQUIV може
використовуватися для автоматичного пере завантаження документа.

HTTP-EQUIV – забезпечує браузеру супровідну інформацію про документ.
Якщо його значення рівно REFRESH, то документ перезавантажується через
вказане в якості значення атрибута CONTENT.

NAME –  ім’я дескриптора.

URL – URL завантажувального документа, після вказання інтервалу в
секундах в якості значення атрибута CONTENT.

Примітка: Цей дескриптор дуже важливий при роміщенні головних
Web-сторінок (зазвичай сторінок з назвами index.html) на
Internet-сайтах. В цьому дескрипторі вказується ключові слова для пошуку
пошуковими сторінками, а також короткий опис документа. Можна,
наприклад, в документ вставити такі рядки.

Дескриптори тіла HTML-документа

         Найголовнішою частиною HTML-документу все ж можна назвати тіло
HTML-документу, саме в цій частині використовується найбільша частина
дескрипторів, записуються сценарії, аплети тощо. Повністю про всі
дескриптори та їх структуру, як вже було сказано, можна дізнатися за
адресою: HYPERLINK “http://www.w3c.org/” http://www.w3c.org . Ми ж
розглянемо найбільш часто вживані дескриптори HTML.

Форматування символів у HTML

Нижче приведені деякі дескриптори форматування символів, підтримувані
HTML. Кожен дескриптор, приведений тут є контейнером, тобто необхідно
також використовувати завершальні дескриптори для завершення
відповідного форматування.

Серед цих дескрипторів розглядають фізичні та логічні. Фізичні
дескриптори конкретно вказують, як необхідно форматувати текст.
Наприклад, дескриптор форматує текст напівжирним шрифтом.
Дескриптори , , , , , , і
також є фізичними. Логічні дескриптори визначають не те, як відображати
текст, а що він собою представляє, залишаючи Web-браузеру можливість
“вирішувати”, як відображати даний текст.  Дескриптори, що залишилися в
таблиці, є логічними.

Таблиця 9.1 – Дескриптори форматування символів.

Дескриптор Опис

Напівжирний

Курсив

Підкреслений

Перекреслений

Перекреслений

Нижній індекс

Верхній індекс

Більший

Маленький

Приклад коду

Виділення (зазвичай курсив)

Використання визначеного шрифту

