Реферат на тему:

Вивчення роботи пакета програм Microsoft Internet Explorer

Призначення програми Internet Explorer та її можливості

Для роботи в Iнтернеті необхідно мати простий і зрозумілий інструмент,
який дозволив би використовувати всі можливості мережі. Одним з таких
інструментів є пакет програм Internet Explorer(MIE), розроблений фірмою
Microsoft . Зараз вже продається версія 5.0 цього пакету. Ми розглянемо,
як працювати з версією 3.0, оскільки вона максимально інтегрована в
Windows 95 і є на даний час найрозповсюдженішою. Вміючи працювати з нею,
без проблем можна самостійно освоїти і новіші версії.

Основним сервісом в Iнтернеті останнім часом стала Всесвітня павутина
(WWW), тому головною програмою пакета Internet Explorer є програма
перегляду Web-сторінок. Отже, Internet Explorer — провідник Iнтернета,
що підтримує можливості, закладені розробниками Web-сторінок.

Оскільки Iнтернет — це не лише Всесвітня павутина, то в комплект
Internet Explorer входить також програма для роботи з електронною поштою
Internet Mail, яка підтримує стандартні поштові протоколи Iнтернета.
Крім того, надана можливість роботи з новинами за допомогою програми
Internet News.

Також у комплект Internet Explorer включено програму Microsoft
NetMeeting, яка реалізує додаткові можливості, надані мережею Iнтернет.
Зокрема, Microsoft NetMeeting дозволяє встановлювати голосовий зв’язок і
обмін різноманітними даними через Iнтернет, а також дає можливість
користуватися пристроєм, що об’єднує телефон і великий набір засобів
обміну даними. Можна розмовляти зі своїм співрозмовником і
використовувати спільну дошку для малювання, що дозволить створювати
колективні малюнки. Також є можливість під’єднати до розмови інших
абонентів і організувати телеконференцію. Крім того, можна сумісно
використовувати різні додатки, наприклад, удвох працювати над текстом в
редакторі Word.

В повний комплект Internet Explorer входить також програма ActiveMovie,
яка здатна демонструвати відеофільми, відтворювати звуки, тобто
реалізовувати можливості мультимедіа в Iнтернеті.

Робоче вікно програми Internet Explorer

Після запуску програми на екрані з’явиться вікно провідника Internet
Explorer. Розглянемо назви і призначення елементів робочого вікна
програми.

Заголовок вікна — стандартний заголовок Windows, в якому, крім назви
програми, відображається ще й назва активної Web-сторінки. В правій
частині заголовку вікна розміщені кнопки, призначені для стандартних дій
з вікнами в операційній системі Windows.

Під заголовком розміщено меню. За його допомогою можна вибрати будь-яку
команду Internet Explorer. Основні пункти меню : Файл, Правка, Вид,
Переход, Избранное, Помощь.

Нижче меню знаходиться панель інструментів. На цій панелі зображені
піктограми, які позначають різні дії, зокрема: Назад, Вперед, Стоп,
Обновить, Основная, Поиск, Избранное, Печать, Шрифт, Почта.

Рядок під панеллю інструментів — це поле для вводу адреси сторінки, на
яку потрібно перейти.

Детальніше із командами меню і піктограмами панелі інструментів як
третьої так і четвертої версіями MIE можна ознайомитися на практичних
заняттях.

2.3. Основні принципи роботи з програмою Internet Explorer

Одним з основних понять при роботі з Internet Explorer є поняття
Web-сторінки. Під сторінкою слід розуміти документ, який містить в собі,
крім тексту, ще й графічні зображення, звукові фрагменти і
відеоматеріал. Крім того, Web-сторінка може містити також посилання на
інші сторінки і поштові скриньки. Щоб дізнатися, чи є фрагмент документу
посиланням, слід підвести вказівник миші до цього фрагменту. Це може
бути і текст, і графічне зображення. Вказівник миші, знаходячись над
посиланням, повинен змінити свою форму на стилізоване зображення руки, а
в рядку стану з’явиться адреса переходу, що відповідає даному посиланню.

Робота програми починається із завантаження на комп’ютер користувача
домашньої сторінки. За замовчуванням цією сторінкою є сторінка
привітання фірми Microsoft.

В процесі роботи можна переривати процес завантаження Web-сторінки на
комп’ютер користувача. Для цього слід натиснути кнопку Стоп(Stop). Якщо
натиснути кнопку Обновить(Refresh), то активна сторінка буде наново
прочитана з мережі.

Для відображення інших Web-сторінок потрібно або ввести в поле адреси
нову адресу, або вказівником миші вибрати посилання, яке зацікавило вас,
і клацнути на ньому мишею. Після того, як вказано адресу, відбувається
пошук Web-сторінки в мережі Iнтернет і її завантаження. Можна зберегти
цю сторінку на своєму комп’ютері для подальшого використання за
допомогою команди меню Файл->Сохранить как файл(File->Save As File).

Таким чином, робота з програмою — це переміщення по нескінченній
павутині посилань на різноманітні Web-сторінки в Iнтернеті. Для
полегшення такого переміщення використовують кнопки Назад(Back) і
Вперед(Forward). Для переходу на початкову сторінку користуються кнопкою
Основная(Home). Дуже корисною є здатність програми Internet Explorer
запам’ятовувати введені з клавіатури адреси в поле Адрес(Address).
Скористайтеся кнопкою, на якій зображено вказівник «вниз», розміщеною з
правого боку поля вводу адреси, щоб вибрати потрібну адресу.

Під час сеансу роботи з Internet Explorer можна повторно викликати вже
відвідані сторінки за допомогою кнопок Назад(Back) і Вперед(Forward).

Зміна кодування кириличних символів

Для роботи зі сторінками, де використовуються національні алфавіти,
часом необхідно вказати відповідне кодування. Internet Explorer
автоматично визначає, яке кодування використовує дана сторінка, якщо в
ній вставлено інформацію про кодування, але не всі розробники
Web-сторінок вставляють в них інформацію про кодування, або ж іноді
автовизначення спрацьовує невірно, і тоді на екрані написана
«абракадабра». Розглянемо дії, які слід виконати для того, щоб
самостійно змінити кодування.

Клацніть мишкою на символі в правому нижньому кутку робочого вікна
Internet Explorer. Цей символ зображує багато прапорців на фоні земної
кулі. З’явиться список доступних способів кодування. Поточне кодування
відмічене кружечком біля його назви.

Виберіть варіант Кириллица (КОі8-R)(Сyrillic KOI8-R) для випадку
кириличного кодування.

Якщо після зміни кодування проблема відображення кириличних букв не
зникла, то слід спробувати встановити інший варіант відображення букв
кирилиці, наприклад, Кириллица (Windows-1251).

Зауваження. В MIE 4.0 є ще один шлях зміни кодування сторінки — через
пункт меню Вид->Шрифт->Кириллица(КОі8-R).

Література

1.Буров Є. Комп’ютерні мережі. ? Львів: БАК, 1999. ? 468c.

2.Основи сучасних комп’ютерних технологій ./ Под. Ред.Хомоненко. ?

СПБ : Корона, 1998. ? 448c.

3.Фафенберг Б. Открой для себя INTERNET. ? К.; M.; СПБ.: Комиздат;

Диалектика, 1998. ? 400c.

4. Крол Є. Все об INTERNET. К.: BHV, 1995. ? 320c.

5. Берзин С. INTERNET у вас дома. ? СПб.: BHV, 1997. ? 400c.

6. Пайк M. INTERNET в поддлиннике. ? СПб.:BHV, 1996. ? 640c.

7. Левин Д. Р. і др. INTERNET для чайников. ? К.; M.; СПб.: Диалектика,
1998. ? 200c.

Похожие записи