Реферат

на тему:

Типи мережевих з’єднань Internet

План

Вступ

Постійне з’єднання Internet

Набірне з’єднання Internet

Набірне термінальне з’єднання мережі Internet

Поштове з’єднання мережі Internet

Доступ через інші мережі

Вступ

Через відсутність компанії Internet, яка б одноособово володіла мережею,
необхідно вибрати доступ до мережі залежно від вартості. Необхідно
вибрати тип з’єднання з комп’ютером, через який можливо було б вийти в
мережу з власного комп’ютера або терміналу. Компанії та бюджетні
організації, що називаються сервісними компаніями або вузлами доступу до
Internet, закупляють комп’ютери та мережеве обладнання, підключаючи його
до Internet та продають його всім тим, у кого є кошти.

Такі сервісні компанії встановлюють свої розцінки, що змінюються в дуже
широкому діапазоні.

Існує чотири основних типи з’єднання з Internet, а також деякі їх
різновиди:

1. Постійне з’єднання.

2. Набірне пряме з’єднання.

3. Набірне термінальне з’єднання.

4. Поштове з’єднання.

Постійне з’єднання часто називають прямим, постійним прямим або
виділеним обслуговуванням.

Набірне пряме з’єднання називають обслуговуванням SLIP, CSLIP, PPP або
TCP.

Набірне термінальне з’єднання називають інтерактивним або набірним
обслуговуванням.

Пошту називають UUCP, електронною поштою або поштовим обслуговуванням.

Постійне з’єднання Internet

Постійне з’єднання Internet означає, що комп’ютер підключений
безпосередньо до мережі з допомогою протоколу TCP/IP, що є частиною
Internet, або в організації з мережею з’єднаний суперкомп’ютер, а у
користувача знаходиться термінал цього комп’ютера, або підпорядкований
суперкомп’ютеру периферійний комп’ютер.

TCP/IP означає – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol.
Протокол визначає, як комп’ютери взаємодіють один з одним. Комунікаційні
протоколи – набір правил, що визначають, як можуть взаємодіяти різні
комп’ютери, модеми та програми. Постійні з’єднання часто використовують
такі солідні організації, як університети, групи інститутів або
організацій. Сервісна компанія встановлює в офісі такої організації
маршрутизатор, орендує телефонну лінію, яку з’єднує маршрутизатор з
комп’ютером сервісної компанії. Він ще називається хост-комп’ютером, або
просто хостом.

Завдяки орендованій, або виділеній лінії комп’ютери та термінали завжди
з’єднані з мережею Internet. Телефонний виклик для досягнення комп’ютера
сервісної компанії не потрібен, і користувач входить в Internet зі свого
терміналу. Після входу він може передавати файл між комп’ютерами
організації, та іншими комп’ютерами в Internet. Звичайно вартість такої
послуги дуже висока і складає тисячі доларів за установку та
експлуатацію орендованої лінії.

Це найдорожче з’єднання, але воно є дуже зручним для великої компанії
або фірми. Після отримання з’єднання можливо мати стільки користувачів,
скільки допускає комп’ютер компанії й арендована лінія. За значної
кількості користувачів цей спосіб стає дешевшим, ніж забезпечення
кожному користувачу окремого доступу. Але індивідуальному користувачеві
про постійне з’єднання слід просто забути.

Рис. 1. Особливості з’єднання модему

Набірне з’єднання Internet

Набірне пряме з’єднання часто називають SLIP (Serial Line Internet
Protocol – протокол Internet для послідової лінії), CSLIP – (Compressed
Serial Line Internet Protocol – упакований SLIP) або PPP (Point to Point
Protocol – протокол точка – точка). Дуже рідко зустрічається термін
X-Remote. Це таке з’єднання TCP/IP, як і в постійному з’єднанні, але
воно розраховано на використання телефонної лінії, а не інформаційної
мережі.

За зручністю таке з’єднання знаходиться після постійного з’єднання.
Через дорожнечу постійне з’єднання не підходить для індивідуальних
споживачів і більшості невеликих компаній. Отже доступ SLIP набагато
дешевший. За 1995 р. кошториси в світі знизились: оплата за встановлення
складає від 30 до 40 дол., а вартість за користування і експлуатацію
така ж сама, як і для набірного термінального з’єднання. Оскільки це є
телефонною послугою, в комп’ютері потрібний модем, а також набір номеру
телефону, який повідомила сервісна компанія. Після з’єднання з
комп’ютером сервісної компанії та входу до системи ніяких розбіжностей,
крім швидкості передачі даних, між доступом SLIP та постійним з’єднанням
немає. Можливо передавати файли у свій комп’ютер та із нього так, ніби
він є хост-комп’ютером. Фактично він ідентифікується в мережі як
хост-комп’ютер.

Залежно від термінальної програми, можливо одночасно реалізовувати
декілька сесій. Аналогічно тому, як комп’ютер сервісної компанії
дозволяє одночасно працювати з Internet десяткам людей, можливо в різних
вікнах виконувати декілька операцій, наприклад, передавати файли із
комп’ютера А в одному вікні, робити пошук у базі даних комп’ютера В у
другому вікні, працювати зі своїм каталогом файлів у вікні С.

На відміну від прямого термінального з’єднання, яке реалізується простою
програмою терміналу, для набірного прямого з’єднання потрібна спеціальна
програма, наприклад, SLIP. В останній час пропоновані програми значно
поліпшились, їх інсталяція спростилася, а вартість зменшилась. Деякі
сервісні компанії самі пропонують потрібну програму. Для такого
з’єднання потрібний модем. Але зараз модем із швидкістю 14400 бод коштує
всього 100 дол. Модем повинен мати відносно велику швидкість, мінімум
9600 бод, оскільки менша швидкість дуже сповільнює роботу (рис. 49).

Набірні прямі з’єднання є дорожчими на початковому етапі, але при роботі
витрати такі ж самі, як і в випадку термінального з’єднання, тобто
погодинна оплата є однаковою. Але при необхідності вести інтенсивні
дослідження і часто отримувати файли з інших комп’ютерів набірний тип
з’єднання потребує менше часу, ніж термінальний. Тут можливо отримувати
файли із інших комп’ютерів безпосередньо на жорсткий диск свого
комп’ютера, а не на сервісний комп’ютер як при термінальному з’єднанні.
Набірне пряме з’єднання дозволяє працювати з прекрасними графічними
інтерфейсами з відображенням та звуком.

Набірне термінальне з’єднання мережі Internet

Для звичайного користувача найбільш підходить набірне термінальне
з’єднання. У випадку такого з’єднання можливо входити в комп’ютер
сервісної компанії по телефону. Деякі сервісні компанії називають даний
тип з’єднання інтерактивним обслуговуванням. Але найбільш підходить
термін набірне термінальне з’єднання, оскільки необхідно зв’язатися із
сервісною компанією по телефону, після чого комп’ютер користувача діє як
термінал. Даний спосіб відрізняється від постійного і набірного прямого
з’єднань тим, що комп’ютер користувача не відіграє ролі хост-комп’ютера
в мережі, а є просто терміналом комп’ютера сервісної компанії. Отже,
передавати файл можливо тільки між Internet і комп’ютером сервісної
компанії, а не комп’ютером користувача. Для цього потрібна окрема
процедура для пересилання файлів між комп’ютерами споживача та
комп’ютером сервісної компанії. Звичайно, для цього використовується
процедура передачі Zmodem або Xmodem. При такому з’єднанні можливо
користуватися всіма послугами, які доступні при постійному або набірному
прямому з’єднанні. Але інструментальні засоби, доступні у випадку
постійних набірних з’єднань, набагато кращі.

Плата за встановлення даного з’єднання невелика, наприклад, 20 дол. у
США замість 30 або 40, хоча погодинна плата однакова і, звичайно,
потрібен модем.

Можливо користування повільним модемом, наприклад, із швидкістю 2400
біт/сек, оскільки більшу частину роботи виконує хост-комп’ютер сервісної
компанії, який пересилає пакет на екран монітора користувача. Однак, при
копіюванні більшості файлів з інших комп’ютерів повільний модем знижує
швидкість передачі файлів між сервісним комп’ютером та комп’ютером
користувача. Довгі файли передаються протягом часу та більше. В Internet
для набірного термінального з’єднання доступні всі операції набірного
прямого з’єднання, але деякі процедури вимагають декількох додаткових
етапів. Наприклад, для отримання файлу із Австралії, Малайзії і т.д.,
доведеться скопіювати його в комп’ютер сервісної компанії, а потім
передати в свій комп’ютер. У випадку набірного прямого з’єднання даний
файл відразу передається в комп’ютер користувача. Крім того, для
набірного термінального з’єднання немає таких чудових програм, які є для
набірного прямого з’єднання.

Набірне термінальне з’єднання можливо отримати безкоштовно, а набірний
прямий доступ не надасть ніхто.

Поштове з’єднання мережі Internet

Розроблено декілька різноманітних поштових з’єднань з мережею Internet.
За допомогою поштового з’єднання можливо пересилати пошту своїм
знайомим, а приятелі та колеги пересилають через Internet пошту вам.

Через Internet можливо пересилати пошту окремим комп’ютерам, що не
входять до служби Internet.

Найбільш популярною системою поштового з’єднання є система UUCP (UNIX –
to – UNIX Copy Program), що дозволяє помістити пошту в файл і передавати
її іншим комп’ютерам. Це просте поштове з’єднання за допомогою програми,
яка визначена тільки для такої однієї мети. Крім того, можливо
скористатись поштою в диспутах з будь-якої тематики, пересилати і
відправляти пошту та повідомлення, групи новин USENET. Для багатьох
користувачів знайомство з мережами починається з електронної пошти
(скорочено E-mail). Для більшості користувачів електронна пошта служить
дешевим та зручним засобом передачі повідомлень по всій земній кулі.

Електронна пошта означає процес передачі повідомлень по комп’ютерній
мережі. Замість того, щоб писати листа, заклеювати його в конверт і
опускати його в поштову скриньку, можливо послати повідомлення по
Internet будь-якому користувачеві.

Окрім того, з допомогою електронної пошти одне і те саме повідомлення
можливо одночасно пересилати декільком адресатам. Є також можливість
створювати поштові групи: підготувати одне повідомлення, а потім дати
команду програмі пошти відіслати його всім членам конкретної групи.
Можливо також підготувати повідомлення одній особі, а потім зробити
копії з допомогою програми електронної пошти і відіслати іншим
користувачам.

Доступ через інші мережі

У більшості інших мереж, наприклад, BITNET, CompuServe тощо створені
спеціальні шлюзи для обміну електронною поштою із системами, що входять
до Internet. У деяких мережах є шлюзи, які дають можливість читати
електронні дошки оголошень Internet (телеконференції USENET). Окрім
того, є сервісні програми, які дозволять запросити файл через електронну
пошту. Відправка вибраного файлу здійснюється автоматично по електронній
пошті.

Існує ще більш дешевий варіант виходу на Internet-систему – це
використання інших мереж, наприклад, CompuServe. Із цієї системи можливо
потрапити до будь-якої точки Internet.

Похожие записи