Реферат

на тему:

Світовий ринок інформаційних та комунікаційних технологій

Розглянемо результати і перспективи розвитку ринку інформаційних
технологій та нові тенденції. Слід відмітити, що вітчизняних
систематичних даних про стан на ринках технологій, на жаль, не існує,
відсутні відомості про кількість і типи обчислювальної, комунікаційної
техніки, офісного обладнання і програмного забезпечення. Для цих цілей
використовуємо статистичні дані за 1995 р., приведені в оглядах
“Європейські інформаційні технології – 95”, періодичних виданнях
Computer, ComputerWorld, Communication of the ACM та інші.

За об’ємом виробництва цей сектор займає другу позицію в переліку
найбільших галузей світової промисловості (рис. 1) після галузі туризму.
Це свідчить про високий потенціал інформаційних технологій і можливої
привабливості для потенційних інвесторів.

Рівень розвитку ІКТ тісно пов’язаний з виробництвом ВВП і інвестиціями в
кожній окремій країні. Розглянемо світові тенденції співвідношення ВВП,
інвестицій, ІТ та ІКТ по відношенню до розвинених країн. Дані, приведені
на рис 2, дозволяють узагальнити наступні тенденції: лише США зберігають
стійке зростання за цими показниками; серед країн Західної Європи лише
Великобританія зберігає позитивне співвідношення ВВП, інвестицій ІТ.

Вдосконалення мікроелектронної основи обчислювальної техніки,
периферійних пристроїв і програмного забезпечення викликає зміни в
сферах їх використання. Аналіз даних дозволяє виділити дві основні
тенденції із збереженням основних співвідношень в традиційних сферах
(контроль процесів, управління базами даних, моделювання і інженерне
проектування).

Перша тенденція – різке збільшення застосування ВТ в таких сферах, як
професійна підтримка, комунікації, експертні системи, розробка
суперкомп’ютерів і роботів. Цей зріст зумовлюється проведенням
досліджень щодо подальшого розвитку інтелектуальної продукції,
виробництво якої залежить від якості і кількості спеціалістів, а не від
присутності природних ресурсів.

Друга тенденція – зниження продуктивності в таких областях як
статистичний аналіз, наукові та інженерні розрахунки, створення
програмного забезпечення. Це зумовлюється передачею багатьох функцій
експертним системам, що забезпечує скорочення обчислювального процесу,
зниження об’ємів інформації і т.д.

Рис. 1. Об’єм найбільш значних галузей виробництва світового
господарства

(млрд. USD)

Слід відмітити ще одну тенденцію – зменшення ринкової частки
постачальників технічного забезпечення в загальному об’ємі поставок
програмних продуктів і надання професійних послуг. В результаті частка
незалежних постачальників програмного забезпечення на ринку програмних
продуктів збільшилась з 57% в 1991 до 61% в 1995 році.

Ще більша частка (84-85%) характеризує участь незалежних постачальників
програмних продуктів в забезпеченні професійних послуг.

Для характеристики світового ринку ІКТ використовуємо дані рис. 3 та
рис. 3. Вони свідчать про стійкий зріст ринку технологій (за виключенням
Японії, у якої відмічалося зниження темпів зросту по ІТ в 1992 на 7,1%,
в 1993 – на 3,8%, по ІКТ в 1992 – на 0,8%).

Слід відмітити, що в 1991 році Західна Європа зрівнялись за об’ємом
ринків ІТ і ІКТ (118 059 млн. екю проти 118 572 млн. екю для ІТ і 251
240 млн. екю для ІКТ відповідно). Незважаючи на стійкий зріст ринку
технологій для Західної Європи (1992– 2,4%, 1993–2,4, 1994–4,1,
1995–4,7) і деякий спад темпів росту ринку ІТ і ІКТ в США (1992–7,7%,
1993–7,0, 1994–6,9, 1995–6,3%), в 1995 році США також перевищили Західну
Європу по об’єму ринку ІТ і ІКТ (155 318 млн. екю проти 134 886 млн.
екю-для ІТ, 323953 млн. екю проти 306 234 млн. екю-для ІКТ).

Рис. 2. Світові тенденції зростання ВВП, інвестицій, ІТ та ІКТ в 1992 –
2000 рр.

(млн. екю)

Рис. 3. Світовий ринок ІТ та ІКТ(млн. екю)

Похожие записи