.

Система Norton Utilities (версія 7.0) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3394
Скачать документ

Реферат на тему:

Система Norton Utilities (версія 7.0)

Склад системи

До складу системи Norton Utilities (версія 7.0) входить біля 30 утиліт,
загальний об’єм яких становить близько 3 Мбайт. Файли системи
датовані 4 грудня 1992 р.

Призначення системи

Система Norton Utilities призначена в першу чергу для роботи з дисками.
Короткий опис усіх утиліт наводиться нижче.

Виклик системи

Виклик Norton Utilities із середовища DOS здійснюється набиранням на
клавіатурі директиви NORTON з наступним натисканням клавіші Enter (
SYMBOL 191 \f “Symbol” ). При цьому запускається програма NORTON.EXE, з
якої можна викликати будь-яку утиліту, і на екран виводиться таке меню:

The Norton Utilities 7.0

Menu Configuration Help

Commands

Description

RECOVERY

Norton Disk Doctor

Disk Doctor

NDD [drive:][drive:]… [SWITCHES]

Disk Editor

Disk Tools

Automatically detect and correct

Erase Protect

physical and logical disk errors.

File Fix

Image

COMMONLY USED SWITCHES

UnErase

/QUICK Just test System Area

UnFormat

/COMPLETE Test System and Data Areas

/R:file Write a report to ‘file’

SPEED

/RA:file Append a report to ‘file’

Calibrate

/X:d Exclude drive from testing

Norton Cache

Speed Disk

NDD . . . . . . . . . . .

У лівому вікні (Commands), наведеного вище меню, розміщуються назви
утиліт, у правому (Description) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” короткий
опис вибраної утиліти.

Ви можете виконати будь-яку утиліту, вказавши її курсором. Після цього
задайте її параметри (при необхідності) і натисніть Enter.

Можна упорядкувати всі нортонівські утиліти за іменами або за чотирма
темами, а саме:

RECOVERY (Відбудова) з утилітами: Diagnostics, Disk Doctor, Disk Editor,
Disk Tools, File Fix, Image, Rescue Disk, SmartCan, UnErase, UnFormat,
які відбудовують видалені та пошкоджені файли, відновлюють форматовані
диски, захищають диски від втрати даних, діагностують проблеми з
обладнанням комп’ютера.

SECURITY (Безпека) з утилітами: Disk Monitor, Diskreet, WipeInfo, які
захищають дані від несанкціонованого використання та від вірусної
інфекції.

SPEED (Швидкість) з утилітами: Calibrate, Norton Cache, Speed Disk, які
покращують продуктивність Вашого комп’ютера та захищають Ваші дані.

TOOLS (Інструменти) з утилітами: Batch Enhancer, Configuration, Control
Center, Directory Sort, Disk Duplicator, File Attributes, File Date,
File Find, File Locate, File Size, Line Print, Norton CD, Safe Format,
System Info, Text Search. Ці утиліти дозволяють спілкуватися з Вашим
комп’ютером швидше і легше. Вони допомагають керувати дисплеєм та
клавіатурою, запускати таймери, знаходити файли, швидко змінювати
каталоги, форматувати дискети, видавати інформацію про Ваш комп’ютер та
ін.

Зауваження. Всі утиліти можуть бути виконані і без звертання до меню
Norton Utilities (без запуску програми NORTON.EXE). Для цього треба
просто у командному рядку DOS набрати ім’я відповідної утиліти.

Утиліта BE (Batch Enhancer)

Формат: BE command [parameters] [/DEBUG]

або BE pathname [ [GOTO] label]

Утиліта BE дозволяє покращувати якість командних (batch) файлів за
допомогою звуку (BEEP), кольору (SA), введення з клавіатури (ASK),
виведення на екран (ROWCOL, PRINTCHAR, BOX, WINDOW) та інших атрибутів
(CLS, DELAY,…).

Можливі команди

BE ASK “prompt” [key-list] [DEFAULT=key] [TIMEOUT=n] [ADJUST=n] [color]

Ця команда дозволяє передавати керування на різні ділянки batch-файла в
залежності від натиснутої клавіші, що дозволяє будувати прості, зручні
меню для прикладних програм.

BE BEEP [switches] або

BE BEEP command-file [/E]

Ця команда виводить звуковий сигнал.

Ключі (Switches):

/Dn Тривалість тону SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” n/18 секунд.

/Fn Звучання тону з частотою n.

/Rn Повторення тону n разів.

/Wn Пауза між тонами SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” n/18 секунд.

/E Текст у лапках, що слідує за нотами і виводиться на екран.

BE BOX top left bottom right [SINGLE | DOUBLE] [color]

Ця команда виводить на екран монітора одинарну або подвійну рамку
відповідного кольору в положення, що визначається першими чотирма
параметрами.

BE CLS [color]

Ця команда очищує екран монітора, з можливим зафарбовуванням його у
вказаний колір.

BE DELAY n

Ця команда встановлює затримку у виконанні наступної команди batch-файла
у n/18 секунд.

BE EXIT

Це команда повернення в основний batch-файл.

BE command-file [ [GOTO] label ]

BE JUMP label1 [, label2 [, … , label]] [/DEFAULT:label]

Ці команди використовуються для організації розгалужень у batch-файлах.

BE MONTHDAY

Ця команда повертає системний день місяця.

BE PRINTCHAR character count [color]

Ця команда виводить на екран монітора задану кількість ASCII-символів
визначеним кольором.

BE REBOOT [/VERIFY] [/COLD]

Ця команда викликає перезавантаження операційної системи (з
підтвердженням, холодне).

BE ROWCOL row col [“text”] [color]

Ця команда виводить на екран монітора будь-який текст, починаючи з
відповідних рядка та колонки, визначеним кольором.

BE SA main-setting [/N] або

BE SA [intensity] foreground [ON background] [/N] [/CLS]

Ця команда встановлює кольори екрана.

Параметри:

intensity (інтенсивність):

Bright SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” яскравий,

Bold SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” жирний (шрифт),

Blinking SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” мерехтливий;

main-setting (головна установка):

Normal SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” нормальний,

Reverse SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” обернений,

Underline SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” підкреслений;

foreground (передній план) і background (задній план):

White Black Red Magenta

Blue Green Cyan Yellow

Ключі:

/N Не зафарбовувати границю екрана.

/C Очистити екран.

Зауваження. Можливі скорочення при набиранні параметрів.

BE SHIFTSTATE

Ця команда визначає статус регістрових клавіш (Shift, CapsLock, NumLock,
Alt, Ctrl).

BE TRIGGER hh:mm [AM | PM]

Ця команда блокує систему і запускає її у визначений час.

Параметри:

hh:mm Час у форматі години:хвилини.

AM До полудня.

PM Після полудня.

BE WEEKDAY

Ця команда повертає системний день тижня (Неділя = 1).

BE WINDOW top left bottom right [color] [ZOOM] [SHADOW]

Ця команда утворює на екрані монітора вікно, місцеположення якого
визначається першими чотирма параметрами, визначеного кольору.

ZOOM (розкриття) Спосіб показу вікна розкриттям.

SHADOW (тінь) Спосіб показу вікна з тінню.

При другому способі використання утиліти

BE pathname [ [GOTO] label]

виконується файл, що вказаний як параметр, і в якому задається множина
команд Batch Enhancor’а.

Параметри:

/DEBUG Вивести ERRORLEVEL код.

pathname Ім’я командного файлу утиліти BE.

label Мітка у файлі, з якої треба почати виконання.

Утиліта CALIBRAT (Calibrate)

Формат: CALIBRATE [drive:] [/BATCH] [/BLANK] [/NOCOPY] [/NOFORMAT]
[/NOSEEK] [/PATTERN:pattern] [/R[A]:pathname] [/X:drives]

Діалогова утиліта CALIBRAT оптимізує швидкість та підвищує надійність
роботи жорсткого диска. Це забезпечується встановленням вірного фактора
чергування секторів диска (interleave factor) та перевіркою стану всіх
його кластерів при читанні/записуванні. Останнє суттєво тому, що під час
експлуатації комп’ютера головки диска “дрейфують” і це може призвести до
помилок у роботі з диском. Утиліта CALIBRAT розв’язує цю проблему.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, диск у якому оптимізується.

/BATCH Не виводити підказки, вийти у DOS після закінчення.

/BLANK Очистити екран під час тестування зразків (patterns).

/NOCOPY Не копіювати доріжку, що тестується.

/NOFORMAT Проводити тільки тест зразків, не форматувати.

/NOSEEK Не проводити тесту пошуку.

/PATTERN Визначити число зразків, що використовуються у тесті.

pattern 0, 5, 40, або 80 зразків можуть бути вибрані.

/R[A] Записати (R) або додати (RA) звіт про результати у файл.

pathname Ім’я файлу звіту.

/X:drives Не тестувати вказані дисководи.

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor)

Формат: DISKEDIT [drive:] [path] [filename] [/M] [/X:drives] [/W]
[/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKEDIT дозволяє продивлятися і редагувати будь-яку
область диска, використовувати потужні засоби для відновлення
пошкоджених файлів та загублених даних, виправляти пошкоджені диски.
Утиліта має розвинуті можливості пошуку тексту по всьому диску у
різноманітних форматах.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому переглядається або
редагується диск.

path Шлях каталогу, що переглядається або редагується.

filename Файл, що переглядається або редагується.

/M Режим обслуговування (Maintenance mode) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
обійти DOS і досліджувати диск безпосередньо.

/X:drives Виключити вказані дисководи з режиму проглядання абсолютних
секторів.

/W Дозволити режим запису (вимкнути режим “тільки для читання”).

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Утиліта DISKMON (Disk Monitor)

Формат: DISKMON /PROTECT+| SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” [/SKIPHIGH]

або DISKMON /LIGHT+| SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” [/SKIPHIGH]

або DISKMON /STATUS

або DISKMON /UNINSTALL

або DISKMON /PARK

Діалогова утиліта DISKMON дозволяє захистити дані від запису на диск без
підтвердження (як один із засобів боротьби з вірусами), виводить у
верхній правий кут монітора ім’я диска, до якого звертаються (зокрема,
при роботі у мережі), паркує головки диска (поміщає їх у безпечне місце,
що важливо при транспортуванні комп’ютера).

Параметри:

/PROTECT+ або SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” Увімкнути або вимкнути режим
захисту при записуванні на диск.

/LIGHT+ або SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” Увімкнути або вимкнути виведення
імені диска, до якого звертаються.

/SKIPHIGH Не завантажувати у верхні блоки пам’яті.

/STATUS Вивести на екран загальний статус утиліти.

/UNINSTALL Видалити DISKMON з пам’яті.

/PARK Запаркувати головки диска.

Утиліта DISKREET (Disk Secreet)

Формат:

DISKREET DISKREET /ON DISKREET /HIDE:drive

DISKREET /CLOSE DISKREET /OFF DISKREET /SHOW:drive

DISKREET /D:filespec /P:password

DISKREET /E:filespec /P:password /T:target

DISKREET /STATUS

Діалогова утиліта DISKREET утворює секретні (шифровані) логічні диски
(NDisks), доступ до яких здійснюється тільки після введення пароля.
Дозволяє також шифрувати або дешифрувати файли. Потребує встановлення у
файл CONFIG.SYS драйвера DISKREET.SYS.

Параметри:

/ON Увімкнути драйвер.

/OFF Вимкнути драйвер.

/CLOSE Закрити всі NDisks.

/SHOW Показати NDisk.

/HIDE Приховати NDisk.

drive Диск, на якому показати або приховати NDisks.

/E Шифрувати файли.

/D Дешифрувати файли.

filespec Ім’я файлу, що шифрується або дешифрується.

/P Вказати пароль.

/T Вказати зашифрований файл.

password Пароль, що використовується.

target Ім’я зашифрованого файлу.

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools)

Формат: DISKTOOL [/MAKEBOOT] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/DOSRECOVER] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/REVIVE] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/MARKCLUSTER] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKTOOL дозволяє робити диски системними,
відновлювати їх після команди DOS RECOVER, відновлювати дискети з
поганими кластерами, маркірувати кластери як хороші або погані.

Параметри:

/MAKEBOOT Зробити диск системним.

/DOSRECOVER Відновити диск після команди DOS RECOVER.

/REVIVE Відновити диск з поганими кластерами.

/MARKCLUSTER Маркірувати кластер.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Зауваження. Створення рятувальної дискети, що було однією з функцій
DISKTOOL ранніх версій, тепер здійснюється окремою утилітою RESCUE.

Утиліта DS (Directory Sort)

Формат: DS [pathname]

або DS sort keys [pathname] [/S]

Діалогова утиліта DS сортує один або декілька каталогів за ім’ям і
розширенням (N, E), часом (T), датою (D) або розміром (S). Крім того Ви
можете фіксувати місцеположення окремих файлів на диску.

Параметри:

pathname Каталог, що повинен сортуватися.

sort keys Сортування за ключами у визначеному порядку:

N SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” name (ім’я),

D SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” date (дата),

E SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” extension (розширення),

S SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” size (розмір),

T SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” time (час).

Приписування риски ( SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” ) робить протилежним
порядок сортування.

/S Сортування підкаталогів.

Утиліта DUPDISK (Duplicate Disk)

Формат: DUPDISK [source_drive: [target_drive:]]

Діалогова утиліта DUPDISK копіює (створює дублікати) дисків.

Параметри:

source_drive Диск-оригінал.

target_drive Диск-копія.

Утиліта FA (File Attribute)

Формат: FA [pathname] [/A[+| SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” ]] [/R[+| SYMBOL
150 \f “Arial Cyr” ]] [/HID[+| SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” ]] [/SYS[+|
SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” ]] [/CLEAR] [/P] [/S] [/T] [/U]

або FA [pathname] /DIR[+| SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” ]

Утиліта FA виводить на екран, установлює і знімає атрибути файлів та
каталогів. FA SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім’я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/A Файл з атрибутом “архівний” (archive).

/R Файл з атрибутом “тільки для читання” (read-only).

/HID Файл з атрибутом “прихований” (hidden).

/SYS Файл з атрибутом “системний” (system).

/DIR Тільки каталог.

Символи ‘+’ і ‘ SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” ‘ , що слідують за опцією,
встановлюють або відміняють атрибут. (/DIR діє як /HID для каталогу).

/CLEAR Очищає (видаляє) всі атрибути.

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

/T Вивести сумарну інформацію.

/U Незвичайні файли (з довільною установкою атрибутів).

Утиліта FD (File Date/Time)

Формат: FD pathname [/D[date]] [/T[time]] [/P] [/S]

Утиліта FD встановлює дату і час файлів. FD SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім’я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/D[mm-dd-yy] Установлення дати в форматі [місяць-день-рік].

/T[hh:mm:ss] Установлення часу в форматі [год.:хвил.:сек.].

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

Виконання FD без параметрів /D і /T призведе до того, що всі вказані
файли одержать поточні дату і час.

Утиліта FILEFIND (File Find)

Формат:

FILEFIND [filespec] [search text] [replace text] [/CS] [/S] [other
switches]

Діалогова утиліта FILEFIND досліджує всі каталоги диска, щоб знайти
заданий файл, за текстом, що він містить. У специфікації файлу можна
використовувати шаблони (маски) DOS. Ця утиліта вказує зокрема і
місцезнаходження прихованих і системних файлів, що недоступно команді
DIR операційної системи DOS ранніх версій. Утиліта дозволяє також
змінювати атрибути, дату і час утворення файлів.

Параметри:

filespec Ім’я файлу, що шукається (див. нижче).

SYMBOL 42 \f “Symbol” . SYMBOL 42 \f “Symbol” Шукати на всьому
поточному диску.

.\ SYMBOL 42 \f “Symbol” . SYMBOL 42 \f “Symbol” Шукати в поточному
каталозі.

SYMBOL 42 \f “Symbol” : SYMBOL 42 \f “Symbol” . SYMBOL 42 \f “Symbol”
Шукати на всіх дисках.

search text Необов’язковий текст, що треба знайти в файлах.

replace text Необов’язково. Змінює “search text” на “replace text”.

/S Включити файли у підкаталогах.

/C Шукати у поточному каталозі.

/CS Шукати з урахуванням великих і малих літер у тексті.

/O:output file Зберегти перелік знайдених файлів у визначеному файлі.

/BATCH Автоматичний вихід з програми після її завершення.

/TARGET:dl Перевірити, чи вмістяться файли на диску dl.

/D[mm-dd-yy] Встановити дату для знайдених файлів.

/T[hh:mm:ss] Встановити час для знайдених файлів.

/NOW Встановити поточні дату і час для знайдених файлів.

/CLEAR Очистити всі атрибути для знайдених файлів.

/A, /R, /HID, /SYS із знаками “+” чи ” SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” ”
установлює або знімає атрибути “архівний”, “тільки для читання”,
“прихований”, “системний”.

Утиліта FILEFIX (File Fix)

Формат: FILEFIX [pathname]

Діалогова утиліта FILEFIX дозволяє діагностувати та відновлювати
пошкоджені файли систем Lotus 1-2-3, Symphony, Quattro Pro, WordPerfect,
dBASE та інших систем, які мають аналогічні формати.

Параметри

pathname Ім’я файлу, що має відновлюватися (File Fix визначає тип файлу
за розширенням).

Утиліта FL (File Locate)

Формат: FL [drive:] [filename] [/A] [/P] [/W] [/T] [/E:name] [F[n]]

Утиліта FL вказує місцеположення файлів на диску. Без параметрів
виводить список всіх файлів активного диска. FL SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” це утиліта командного рядка.

Параметри:

drive Диск, на якому шукається файл (умовчання SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” активний диск).

filename Ім’я файлу, що шукається.

/A Шукати файли на всіх дисках.

/P Пауза після заповнення екрана.

/W Вивести список файлів у широкому форматі.

/T Шукати тільки шлях (PATH).

/E:name Шукати шлях, вказаний “name” змінної оточення.

/F[n] Знайти перші n файлів (за умовчанням SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
1).

Утиліта FS (File Size)

Формат: FS [pathname] [target_drive:] [/P] [/S] [/T]

Утиліта FS виводить на екран розміри файлів, загальний розмір групи
селектованих файлів і загальний вільний простір диска. Якщо вказаний
диск (target_drive:), то утиліта визначить, чи достатньо на ньому
вільного простору для розміщення селектованих файлів. FS SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім’я файлів або каталогу.

target_drive Перевірити, чи вистачить на диску target_drive вільного
місця для вибраних файлів.

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

/T Вивести на екран тільки загальну інформацію.

Утиліта IMAGE (Image)

Формат: IMAGE [drive:] [/NOBACKUP]

Утиліта IMAGE зберігає системну інформацію про файли і диски у файлі
IMAGE.DAT, що дозволяє відновити дані навіть після форматування
(безпечного) дисків. IMAGE SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це утиліта
командного рядка.

Ви можете поставити IMAGE в файл AUTOEXEC.BAT, щоб зберігати інформацію
про диск завжди, коли Ви перезавантажуєте систему (вмикаєте комп’ютер).
Утиліти UnFormat і UnErase використовують цю інформацію у своїй роботі.

Параметри:

drive Зберегти інформацію для вказаного диска.

/NOBACK Перезаписує поточний файл IMAGE.DAT (IMAGE.BAK не створюється)

Утиліта LP (Line Print)

Формат: LP pathname [output] [switches]

Утиліта LP виводить на принтер або у файл текст файла у різних форматах.
LP SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Текстовий файл, що друкується.

output Принтер (тобто LPT1) або ім’я файлу.

/CONFIG:filespec Файл конфігурації, що утворений NUCONFIG.

/Tn /Bn /Ln /Rn Верхнє, нижнє, ліве, праве поля.

/HIn /Wn Висота, ширина сторінки.

/TABn Число пропусків для табуляції.

/SPn Число пропусків між рядками.

/HEADERn Тип заголовка (0, 1, 2).

/PAn Номер початкової сторінки.

/N Включити нумерацію рядків.

/A Додати до файлу.

/80 | /132 Ширина друку в 80 рядків, 132 рядка (IBM).

/EBCDIC Для файлів у EBCDIC-кодах (IBM 360/370).

/WS Друкувати файли WordStar.

/PR:xx Тип принтера. Параметр xx означає:

TTy, GEneric, EPson, PRoprinter, QUietwriter,

TOshiba, LAserjet або POstscript.

/SET:filespec Встановити файл з рядками.

Утиліта NCACHE (Norton Cache)

Формат: NCACHE [Install Switches] [[drive:] [Drive Switches] …]

Діалогова утиліта NCACHE створює у пам’яті комп’ютера так званий кеш
диска, який містить дані, що зчитуються з диска, або записуються на
нього. У багатьох випадках це дозволяє суттєво підвищити швидкість
проведення дискових операцій.

Утиліта NCACHE має значну кількість різноманітних ключів установлення
(Install Switches) та ключів дисководу (Drive Switches), для вибирання
яких необхідна обізнаність з технічними засобами комп’ютера. Ви можете
скористатися варіантом, що пропонується Нортоном під час роботи утиліти
NUCONFIG.

Утиліта NCC (Norton Control Center)

Формат: NCC [pathname [/SET]]

або NCC [pathname [/CURSOR|/DOSCOLOR|/PALETTE]]

або NCC [/FAST] [/BW80|/CO80|/25|/35|/40|/43|/50]

або NCC /START:watch|/STOP:watch [/N] [/L] [/C:comment]

Діалогова утиліта NCC керує такими апаратними засобами, як дисплей,
клавіатура, послідовні порти, системний годинник. Утиліта встановлює
розмір курсора, змінює кольори DOS, встановлює палітру кольорів, вибирає
відеорежим, встановлює швидкість клавіатури й миші та ін.

При запуску утиліти NCC у діалоговій формі можна зберігати всі
установлення в заданому файлі.

Параметри:

pathname Файл, який містить установку NCC-опцій.

/SET Встановити всі опції, що збережені у файлі pathname.

/CURSOR Встановити тільки розмір курсору.

/DOSCOLOR Встановити тільки кольори DOS.

/PALETTE Встановити тільки палітру.

/FAST Встановити найбільшу швидкість клавіатури.

/BW80 Встановити чорно-білий режим екрана, 25 SYMBOL 180 \f “Symbol” 80.

/CO80 Встановити кольоровий режим екрана, 25 SYMBOL 180 \f “Symbol” 80.

/25 Встановити режим екрана з 25 рядками (EGA та VGA).

/35 Встановити режим екрана з 35 рядками (тільки EGA).

/40 Встановити режим екрана з 40 рядками (тільки VGA).

/43 Встановити режим екрана з 43 рядками (тільки EGA).

/50 Встановити режим екрана з 50 рядками (тільки VGA).

/START:watch Запускає годинник (watch=1 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 4,
умовчання SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 1).

/STOP:watch Зупиняє годинник (watch=1 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 4,
умовчання SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 1).

/N Не виводити поточні час і дату.

/L Вивести поточні час і дату з лівої сторони.

/C:comment Вивести коментар (корисно в batch-файлах).

Утиліта NCD (Norton Change Directory)

Формат: NCD [drive:][pathname] [/R] [/N]

або NCD [drive:] /L[:output] [/G | /NG | /T] [/P] [/A] | /V[:label]

або NCD RMTREE [/BATCH] | MD | RD | SIZE pathname

або NCD COPY [/DELETE] | GRAFT source destination

Діалогова утиліта NCD дозволяє перейти до каталогу, що вказаний частиною
його імені; створювати, перейменовувати, видаляти (навіть непорожні)
каталоги, копіювати або переміщувати дерево каталогів, записувати або
змінювати мітку тому.

Параметри:

drive Літера диска, що містить каталог.

pathname Ім’я каталогу, що розшукується, створюється або видаляється.

/R Пересканувати каталоги диска.

/N Не записувати інформацію про каталоги диска у файл treeinfo.ncd.

/V[:label] Записати мітку тому на диск.

/L[:output] Вивести на екран або принтер дерево каталогів [у файл
output].

/A Вивести на екран дерева каталогів всіх дисків (крім гнучких).

/G Вивести на екран дерево каталогів у графіці.

/NG Вивести на екран дерево каталогів з використанням неграфічних
символів.

/T Вивести на екран загальне число та розміри всіх файлів.

/P Пауза після заповнення екрана.

MD або RD Утворити або видалити каталог.

SIZE Вивести на дисплей розмір дерева каталогів.

RMTREE Видалити все дерево каталогів.

COPY або GRAFT Копіювати або перемістити дерево з “source” до
“destination”.

/DELETE Видалити файли-оригінали після копіювання.

/BATCH Не виводити підказки (для batch-файлів).

source Ім’я каталогу, з якого переміщується або копіюється.

destination Ім’я каталогу, до якого переміщується або копіюється.

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor)

Формат:

NDD [d:][d:]… [/C|/Q|/DT] [/R[A]:pathname] [/X:drives] [/FIXSPACES]
[/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]… /REBUILD [/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]… /UNDELETE [/SKIPHIGH]

або NDD /UNDO [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта NDD автоматично знаходить і коректує фізичні і логічні
помилки гнучких і жорстких дисків.

Перевіряються Partition Table (таблиця розділів жорсткого диска), Boot
Record (сектор завантаження), File Allocation Table (таблиця розподілу
файлів), і повна структура каталогів. Також тестується область даних
диска з метою виявлення поганих кластерів. У кінці можна за бажанням
вивести звіт про виконану роботу.

Параметри:

/C Провести повне тестування диска, що включає тест його поверхні.

/Q Провести всі тести диска крім тесту його поверхні.

/DT Тестувати тільки поверхню диска.

/R[A]:pathname Записати SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” R (додати SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” RA) звіт до файлу pathname.

/X:drives Не тестувати диски drives.

/FIXSPACES Відновити ім’я файлів з уставленими пропусками.

/REBUILD Відновити весь диск, який був зруйнований.

/UNDELETE Відновити попередньо пропущену частину.

/UNDO Зробити відкат (Undo) у відбудові диска, зробленій в останньому
сеансі.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Утиліта NDIAGS (Norton Diagnostics)

Формат: NDIAGS /AUTO:n [/REP:file]

або NDIAGS /SPEC:file1 [/REP:file2]

або NDIAGS /RESET

або NDIAGS /COMP

або NDIAGS /BURNIN:x [/SPEC:file1] [/REP:file2]

Діалогова утиліта NDIAGS тестує різноманітні пристрої комп’ютера.

Параметри:

/AUTO:n Автоматичний цикл всіх неінтерактивних тестів (затримка у n
секунд між екранами).

/REP:file Друкувати звіт у визначений файл.

/SPEC:file Використати визначений файл для установки звіту.

/COMP Провести вичерпний тест пам’яті.

/RESET Перевстановити конфігурацію, збережену в файлі SYMCFG.BIN. (Це
треба зробити, якщо Ви змінили щось в обладнанні комп’ютера).

/BURNIN:x Автоматичний цикл всіх неінтерактивних тестів x разів.

Утиліта NORTON (Norton)

Формат: NORTON [/BW|/LCD] [/G0] [/M0] [/NOZOOM]

Утиліта NORTON запускає нортонівські утиліти (та інші програми) з меню
(дивись пункт Виклик системи).

Параметри:

/BW Встановлює чорно-білий режим роботи екрана монітора.

/LCD Встановлює режим роботи LCD-екрана монітора Laptop-комп’ютера.

/G0 Забороняє перевизначення шрифтів та графічний курсор миші.

/M0 Забороняє графічний курсор миші.

/NOZOOM Забороняє розкриття діалогових вікон.

Утиліта NUCONFIG (Norton Utilities Configuration)

Формат: NUCONFIG

Діалогова утиліта NUCONFIG дозволяє встановити опції конфігурації для
нортонівських утиліт, встановити або видалити драйвери пристроїв та
програми, що запускаються під час завантаження системи. При виконанні
цієї утиліти з’являється таке меню:

Passwords Встановлює або видаляє паролі для деяких “небезпечних” утиліт

Menu editing Дозволяє або забороняє режим редагування меню програми
Norton

Video and mouse Вибирає опції роботи екрана та миші

Norton Cache Встановлює, видаляє або конфігурує Norton Cache

CONFIG.SYS file Встановлює або видаляє драйвери пристроїв

AUTOEXEC.BAT file Встановлює або видаляє програми, що запускаються під
час завантаження системи

aLternate names Вибирає альтернативні (скорочені) імена для деяких
нортонівських утиліт

Expand programs Розархівовує нортонівські утиліти для їх більш швидкого
завантаження у пам’ять комп’ютера

Quit Вихід з програми конфігурації

Утиліта RESCUE (Rescue)

Діалогова утиліта RESCUE дозволяє зберігати і відновлювати дані таблиці
розділів жорсткого диска (Partision Table), дані CMOS пам’яті та дані
BOOT сектора (створювати рятувальну дискету SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
Rescue Disk).

Формат: RESCUE [/CREATE[:location]] [/SKIPHIGH]

або RESCUE [/RESTORE[:location]] [/SKIPHIGH]

Параметри:

/CREATE Створити рятувальну дискету.

/RESTORE Відновити інформацію з рятувальної дискети.

location Диск і каталог для рятувальних файлів.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Зауваження. Створення рятувальної дискети забезпечувалося раніше
утилітою DISKTOOL.

Утиліта SFORMAT (Safe Format)

Формат:

SFORMAT [drive:] [/A] [/S|/B] [/V:label] [/F:size] [/Q|/D] [other
switches]

Діалогова утиліта SFORMAT безпечно форматує диск без знищення даних на
ньому. При цьому ініціалізується тільки системна область диска. Якщо
інформація про ці області була попередньо збережена (наприклад, утилітою
IMAGE), то можливе відновлення даних навіть після форматування диска
утилітою, що розглядається.

Параметри:

drive Дисковод, у якому форматується диск.

/A Автоматичний режим (корисно у batch-файлах).

/S Копіювати системні файли на диск.

/B Залишити місце для системних файлів.

/V:label Записати мітку тому на диск.

/1 Форматувати одну сторону дискети.

/4 Форматувати 360 Kбайт дискету в 1.2 Mбайт дисководі.

/8 Форматувати 8 секторів на доріжку.

/N:n Число секторів на доріжку (8, 9, 15, 18 або 36).

/T:n Число доріжок (40 або 80).

/F:size Визначити розмір диска (360, 720 і т.д.).

/Q Швидке форматування.

/D DOS форматування.

/U Безумовне форматування (не турбуватися про дані).

Утиліта SMARTCAN (SmartCan)

Формат: SMARTCAN /STATUS

або SMARTCAN /ON [/SKIPHIGH]

або SMARTCAN /OFF|UNINSTALL

або SMARTCAN /CONVERT

Діалогова утиліта SMARTCAN захищає видалені файли від негайного
перезаписування на їх місце інших даних, що дозволяє гарантувати їх
відновлення пізніше. Вказана утиліта створює каталог TRASHCAN
(консервований мотлох) і поміщає туди видалені файли. SMARTCAN SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” це резидентна (TSR) програма. Вона може бути
поміщена в файл AUTOEXEC.BAT для автоматичного завантаження.
Використовуйте UnErase для відновлення збережених файлів.

Параметри:

/STATUS Вивести на дисплей статус утиліти (ON або OFF).

/ON Увімкнути утиліту (завантажити її в пам’ять).

/OFF Вимкнути утиліту (вивантажити її з пам’яті).

/UNINSTALL Те ж саме, що і /OFF.

/SKIPHIGH Не завантажувати у верхні блоки пам’яті.

/CONVERT Пошук та конвертація файлів з TRASHCAN.

Зауваження. Раніше утиліта SMARTCAN звалася EP (Erase Protect).

Утиліта SPEEDISK (Speed Disk)

Формат: SPEEDISK [drive:] [/F[D|F]] [/Sorder] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

або SPEEDISK [drive:] [/U] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

або SPEEDISK [drive:] [/Q] [/V] [/B] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта SPEEDISK усуває фрагментацію файлів, роблячи їх
неперевними, та реорганізує структуру диска, що суттєво підвищує
швидкість роботи з диском.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому оптимізується диск.

/F Оптимізувати диск повністю.

/FD Оптимізувати диск повністю з каталогами на початку диска.

/FF Оптимізувати диск повністю з переупорядкуванням файлів.

/U Тільки дефрагментувати файли.

/Q Тільки дефрагментувати вільне місце.

/V Переставити режими Read-after-Write та Verify ON.

/B Перезавантажити систему після роботи утиліти.

/S Сортувати файли за вказаним порядком.

order Один з таких порядків:

N Name (Ім’я) E Extension (Розширення)

D Date and time (Дата і час) S Size (Розмір)

Символ ” SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” “, що слідує за вказаними літерами,
обертає порядок.

/SKIPHIGH Не завантажувати дані у верхні блоки пам’яті.

Утиліта SYSINFO (System Information)

Формат: SYSINFO [/AUTO:n] [/N] [/NOHDM] [/SOUND]

або SYSINFO /DEMO

або SYSINFO /REP:file1 [/SPEC:file2]

або SYSINFO /TSR

або SYSINFO [drive:] /SUMMARY

або SYSINFO [drive:] /DI

Діалогова утиліта SYSINFO визначає три індекси продуктивності
комп’ютера: CI SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” обчислювальний індекс, DI
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” дисковий індекс і PI SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” комбінований індекс продуктивності. Утиліта надає також інформацію
про пам’ять комп’ютера, кількість дисководів (розділів жорсткого диска),
типи процесора та сопроцесора, графічні адаптери, відеорежими та ін.

Параметри:

/AUTO:n Автоматичний режим (затримка n секунд між екранами).

/N Подавити сканування пам’яті.

/NOHDM Не робити спробу визначити модель жорсткого диска.

/SOUND Сигнал (Beep) між тестами процесора.

/DEMO Зациклити тільки тести продуктивності.

/REP:file Друкувати звіт у визначений файл.

/SPEC:file Використати визначений файл для установки звіту.

/TSR Друкувати список резидентних (TSR) програм.

drive Дисковод, інформацію про який треба одержати.

/SUMMARY Друкувати сумарну інформацію SysInfo.

/DI Друкувати інформацію про активний або вказаний диск.

Утиліта TS (Text Search)

Формат:

TS [pathname] [search text] [/S] [/T] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG]

або

TS [search text] /D|/E [/Cn] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG]
[/F:filename]

Утиліта TS виконує пошук заданого тексту в файлах або на всьому диску.
Ця ж можливість реалізована в утиліті DISKEDIT. TS SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім’я файлів, що розшукуються.

search text Текстовий рядок, що розшукується.

/S Пошук, включаючи також підкаталог.

/T Встановити неінтерактивний загальний (Totals) режим.

/Cn Почати пошук від кластера n.

/D Пошук на всьому диску.

/E Пошук тільки у витертому просторі диска.

/A Автоматичний пошук (відповідь “yes” на всі запитання).

/CS Пошук, при якому малі та великі літери відрізняються.

/EBCDIC Пошук для файлів, що використовують EBCDIC-кодування (IBM
360/370).

/LOG Форматоване виведення на принтер (у файл реєстрації).

/WS Пошук для файлів, що використовують формат редактора WordStar.

/F:filename Файл виведення для розміщення в ньому кластерів диска, в
яких міститься знайдений текст.

Утиліта UNERASE (UnErase)

Формат: UNERASE [pathname] [/IMAGE|/MIRROR|/NOINFO] [/NOTRACK]
[/SKIPHIGH]

або

UNERASE [pathname] [/SMARTCAN] [/NOSMARTCAN] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта UNERASE шукає та відновлює видалені (стерті) файли та
каталоги. Непошкоджені файли відновлюються автоматично. Якщо файл
частково перезаписаний або фрагментований, можна спробувати відновити
його у ручному режимі (manual mode) утилітою DiskEdit.

Параметри:

pathname Ім’я файлу, що відновлюється.

/IMAGE Використовувати тільки Image інформацію.

/MIRROR Використовувати тільки Mirror інформацію.

/NOINFO Не використовувати ні Image, ні Mirror інформацію.

/NOTRACK Не використовувати інформацію про стерті доріжки.

/SMARTCAN Відновлювати тільки файли, збережені утилітою SmartCan.

/NOSMARTCAN Виключити файли, збережені утилітою SmartCan.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам’яті.

Утиліта UNFORMAT (UnFormat)

Формат: UNFORMAT [drive:] [/IMAGE|/MIRROR]

Діалогова утиліта UNFORMAT відновлює файли і каталоги на безпечно
форматованому диску (дивись утиліту SFORMAT). Може застосовуватися, якщо
дані зруйновані вірусами або під час раптового вимкнення напруги.
Результат гарантований, якщо системна інформація була збережена
нортонівською утилітою IMAGE або утилітою DOS MIRROR.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому підлягає відновленню диск
після форматизації.

/IMAGE Використовувати тільки Image-інформацію.

/MIRROR Використовувати тільки Mirror-інформацію.

Утиліта WIPEINFO (WipeInfo)

Формат: WIPEINFO [drive:] [/E] [/Gn] [/Rn] [/Vn] [/BATCH]

або WIPEINFO [pathname] [/N] [/K] [/S] [/GOVn] [/Rn] [/Vn] [/BATCH]

Діалогова утиліта WIPEINFO оберігає секретні дані шляхом повного
витирання всього диска або витирання видалених файлів на всьому диску, а
також окремих файлів. При видаленні файлів за допомогою звичайних
засобів (наприклад, командою DEL операційної системи DOS або командою
Delete системи Norton Commander) видалені файли зберігаються (лише у
назві файлу перший символ змінюється спеціальним чином). Тому такі файли
в принципі можна відновити (дивись утиліту UNERASE). Після використання
утиліти WIPEINFO зробити це неможливо.

Увага: При необережному поводженні з утилітою Ви ризикуєте загубити
безповоротно всі дані на всьому диску, або деякі файли!

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому підлягає витиранню диск.

/E Витерти тільки простір, що не використовується.

pathname Ім’я файлу, який підлягає витиранню.

/N Тільки видалити (не повністю витерти) файли.

/K Витерти тільки “пил” (slack space) у кінці кластера за кінцем файлу.

/S Витерти або видалити файли також у підкаталогах.

/GOVn Витерти згідно з правилами уряду США (повторити зразок n разів,
умовчання SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 3).

/Rn Повторити витирання n разів, (умовчання SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
1).

/Vn Символ, яким перезаписується витерта область диска (умовчання
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 0).

/BATCH Виконати утиліту без підказок (для batch-файлів).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020