Курсова робота з інформатики

Система машинного перекладу текстів на прикладі системи STYLUS.

Вступ.

Стратегія прискореного розвитку народного господарства країни,
підвищення темпів науково — технічного прогресу визначає в якості
каталiзуючої умови необхідність широкого втілення i використання
ЕОМ в різних сферах науки, техніки i економіки.

Широкий спектр сучасних засобів обчислювальної техніки від
керуючих мікро — ЕОМ та персональних комп’ютерів до багатомасштабних
інформаційно-обчислювальних мереж, необхідність їх ефективного
використання для рішення науково-технічних, проектних, економічних i
керуючих задач вимагають високих вимог до комп’ютерної грамотності
наукових i інженерно-технічних працівників, які не є по освіті
спеціалістами безпосередньо в області ЕОМ.

Для нашої держави, також i для закордонних держав, характерна тенденція,
визначаючи степінь використання потенціальних можливостей сучасної
обчислювальної техніки — суттєва різність в темпах росту обчислювальних
потужностей ЕОМ i в готовності користувачів ефективно втілити їх для
рішення прикладних задач.

Раціональне i вміле використання широких можливостей ЕОМ — важлива
проблема сучасного етапу розвитку людства, актуальність якої росте по
мірі збільшення парку машин i вдосконалення їх технічного i програмного
оснащення. Ефективний шлях рішення вказаної проблеми складається в
глибокому освоєні i широкому використані на практиці методів
алгоритмічного описання задач i їх програмування на основі стандартних
мовних засобів – мов програмування високого рівня. З застосуванням цих
засобів було написано безліч програмних продуктів.

Вступна частина.

На даний час існує дуже багато систем автоматизованого машинного
перекладу текстів, існує дуже багато методів перекладу і словарів для
перекладу між різними мовами.

В дані роботі буде розглядатися система перекладу текстів STYLUS. Дана
система широко розповсюджена, вона має багато можливостей по роботі з
текстами, документами, інтегрується в MS-Office 97.

Система STYLUS являє собою 32 розрядну програмну оболонку яка
випускається для платформ PC i MAC вона працює з операційними системами
Windows 95, Windows 98, Windows NT, а також MAC OS.

До системи STYLUS є написана велика кількість спеціалізованих словарів,
що дозволяє максимально покращити і оптимізувати перекладаємий текст в
залежності від теми тексту. Система перекладу STYLUS виконує переклади
текстів між мовами Англійська – Російська – Французька.

Система має багато можливостей по роботі з інтернетом, дозволяє зразу
перекладати прийняту інтернет – сторінку, також є можливість перекладати
файли допомоги до прикладних програм, перекладати clipboard і
перекладати окремо взяті файли і пакети файлів.

Система перекладу STYLUS має встроєну підтримку словарів інших систем
переводу.

В системі є можливість для роботи в мережі Інтернет наприклад:

TC «Пересылка документов по электронной почте» \l 1 Пересилання
документів по електронній пошті

Якщо Ви працюєте в мережі і на Вашому комп’ютері встановлена програма
Microsoft Exchange, то Ви можете безпосередньо із системи STYLUS
переслати документ по електронній пошті.

Щоб відправити документ:

1. Зробіть активним документ, що Ви хочете відправити.

2. Виконаєте команду Відправити з меню Файл. З’явиться вікно
“Переслати документ”

3. Вкажіть у цьому вікні:

— що саме посилати (весь документ, вихідний чи текст його переклад);

— у якому форматі повинний бути пересланий документ: Stylus документ,
форматований текст (RTF) чи Текстовий формат.

4. Натисніть ОК..

5. Відішліть документ (див. посібник з MS MAIL).

Вийдіть із програми MS MAIL.

Система має вигляд і меню як в основних програмних продуктів WINDOWS,

що дозволяє працювати з системою інтуітивно, наприклад:

Підведіть покажчик миші до назви цікавлячої Вас області екрана системи
STYLUS. Коли покажчик прийме форму руки, натисніть ліву кнопку миші, Ви
одержите інформацію про цей компонент вікна.

Основна частина.

1.Головні пункти меню STYLUS.

Діалоги

TC «Choose Font Dialog» \l 1 Діалог “Шрифт”

Виберіть необхідні Вам параметри шрифту і натисніть OK.

TC «Choose Color Dialog» \l 1 Діалог “Колір”

Виберіть необхідний Вам колір і натисніть OK.

TC «Find Dialog» \l 1 Діалог “Пошук”

Наберіть текст для пошуку в документі і натисніть OK.

TC «Replace Dialog» \l 01 Діалог “Заміна”

Наберіть текст для пошуку в документі і текст заміни і натисніть OK.

Вибачите

В даний момент довідка по даній темі відсутня.

Натисніть кнопку Розділи для виклику змісту довідкової системи.

TC «Insert new object dialog box» \l 1 Діалог “Insert object”

Дозволяє вставити в документ об’єкт, чи створити зв’язок з цим об’єктом.
Об’єктом називається графічна чи текстова інформація, створена в інших
Windows-додатках.

Об’єкт може редагуватися в додатку, у якому він був створений.

Як вставити об’єкт:

1. Виберіть у списку Object Type додаток, де створювався малюнок,
наприклад Corel Draw.

2. Відзначте опцію “Create new”, якщо Ви хочете прямо зараз намалювати
картинку.

Чи опцію “Create from file”, якщо картинка вже знаходиться у файлі.

3. Якщо Ви хочете встановити зв’язок з об’єктом, то відзначте опцію
“Link”.

3. Натисніть кнопку ОК.

TC «Paste Special dialog» \l 1 Діалог “Paste Special”

Дозволяє вставити в документ об’єкт, попередньо скопійований у
Clipboard. Об’єктом називається графічна чи текстова інформація,
створена в інших Windows-додатках.

Об’єкт може редагуватися в додатку, у якому він був створений. Для цього
необхідно підвести в STYLUS-документі до нього покажчик миші і двічі
натиснути кнопку чи миші вибрати команду Об’єкт із меню Виправлення.

Діалог «Відіслати»

Якщо Ви працюєте в мережі і на Вашому комп’ютері встановлена програма
Microsoft Exchange, то команда Відправити меню Файл дозволяє
безпосередньо із системи STYLUS переслати документ по електронній пошті.

У діалоговому вікні «Відіслати» укажіть:

що саме хочете пересилати (весь документ, вихідний текст, його
переклад, білінгву, список незнайомих чи слів список зарезервованих
слів);

у якому форматі (список форматів міняється в залежності від того, що
саме Ви хочете переслати).

діалог «Інформація про документ»

Виводить інформацію про напрямок перекладу активного документа, про
кількість незнайомих і зарезервованих слів, а також про використовувані
словники.

TC «Диалоговое окно Enter Password» \l 1 Діалог «Уведіть пароль»

Словник був створений на іншій системі STYLUS і захищений за допомогою
пароля. Наберіть пароль у текстовому полі точно так, як він був набраний
при установці

TC «Диалог \»Вставка символа\»» \l 1 Діалог «Вставка символу»

Щоб вставити в документ символ:

1) Виберіть шрифт у списку Шрифт.

2) Виділите потрібний символ у таблиці символів.

3) Натисніть кнопку Вставити. Він буде поміщений у те місце документа,
де встановлений курсор.

4) Якщо Ви хочете вставити ще символ, то повторите кроки 2-3.

5) Натисніть кнопку Закрити.

TC «Диалог \»Дата и время\»» \l 1 Діалог «Дата і час»

Виберіть формат висновку часу і дати, що Ви збираєтеся вставити в
документ і натисніть кнопку OK.

TC «Диалог \»Макет страницы\»» \l 1 Діалог «Макет сторінки»

Виберіть у вікні:

полючи сторінки (відстань від краю папера до тексту)

розмір і орієнтацію сторінки.

TC «Диалог \»Регистр\»» \l 1 Діалог «Регістр»

Якщо при наборі чи слова тексту Ви помилково вибрали невірний регістр
(наприклад, використовували прописні букви замість рядкових чи латинські
замість росіян), то команда Регістр меню Формат дозволяє автоматично
змінити неправильно набрані букви.

1) Попередньо виділите неправильний фрагмент чи тексту установите курсор
на потрібне слово.

2) Виберіть у вікні потрібну опцію:

Як у пропозиціях

Початкові букви перших слів у пропозиціях зробити прописними.

нижній регістр

Усі букви зробити рядковими (абв).

ВЕРХНІЙ РЕГІСТР

Усі букви зробити заголовними (АБВ).

Як у Заголовках

Перші букви всіх слів зробити заголовними.

переключити РЕГІСТР

Заголовні букви замінити рядковими і навпаки.

Переключити алфавіт

Латинські букви замінити росіянами і навпаки.

3) Потім натисніть OK.

У поточному слові (виділеному тексті) будуть виконані необхідні зміни.

TC «Диалог \»Проверка орфографии\»» \l 1 Діалог «Перевірка орфографії»

Перевіряє правопис поточного тексту (вихідного чи його перекладу).

Якщо виділений який-небудь фрагмент тексту, то правопис перевіряється
тільки в цьому фрагменті. Перевірка всього документа походить від
поточного положення курсору до кінця документа і потім продовжується від
його початку до курсору. Після її закінчення з’явиться повідомлення про
те, що перевірка довершена.

Програма перевірки буде послідовно висвічувати кожне знайдене невідоме
слово в поле Немає в словнику, у списку Варіанти Вам буде запропонований
список альтернатив для заміни невідомого слова.

TC «Диалог \»Статистика документа\»» \l 1 Діалог «Статистика документа»

Відображає статистичну інформацію про документ у цілому, що дозволяє
оцінити трудомісткість виконання перекладу.

Окремо для вихідного тексту і тексту перекладу у вікні виводяться:

кількість символів, включаючи знаки пунктуації (без обліку пробілів);

кількість слів;

кількість рядків;

кількість абзаців;

Крім того, приводиться число слів, не розпізнаних у процесі перекладу, і
число їхніх входжень у текст. Ці числа не обов’язково збігаються, тому
що те саме слово може зустрічатися в тексті кілька разів.

TC «Диалог \»Статистика\»» \l 1 Діалог «Статистика»

Відображає кількість рядків, абзаців, символів і слів у виділеному
фрагменті тексту.

TC «Диалог \»Настройка инструментальных панелей\»» \l 1 Діалог
«Настроювання інструментальних панелей»

Дозволяє Вам вибрати кнопки, що будуть виводитися на інструментальних
панелях системи STYLUS.

Щоб видалити кнопку з панелі:

Підведіть покажчик миші до потрібної кнопки на панелі і, натиснувши ліву
кнопку миші, перетягнете її на поле Кнопки. Кнопка зникне з панелі, але
при бажанні Ви можете повернути її на місце.

Щоб помістити кнопку на панель:

1) Виділите в списку Категорії назва меню, до якого відноситься команда,
що дублює дію потрібної Вам кнопки. При цьому кнопки з’являються на
панелі Кнопки. Якщо Ви підведете покажчик миші до кнопки, то довідаєтеся
її функціональне призначення.

2)Підведіть покажчик миші до потрібної кнопки на панелі Кнопки і,
натиснувши ліву кнопку миші,перетягнете її на панель.

б) TC «Команды системного меню» \l 1 Команди системного меню

TC «Команда Открыть(меню Файл)» \l 2 Команда Відкрити (меню Файл)

Гаряча клавіша: Ctrl+O

Вибір цієї команди дозволяє відкрити файл із вихідним текстом для
подальшого його перекладу. У цій версії програми Ви можете відкрити
файли, збережені в наступних форматах:

WinWord 6.0 і 7.0 (*.doc)

Word для MS-DOS 3.x-5.x (*.doc)

Форматований текст RTF (*.rtf)

MS-DOS текст (*.txt)

Текстові файли (*.txt)

Windows Write 3.x (*.wri)

Файли гіпертексту HTML (*.htm)

STYLUS Документ (*.std) — внутрішній формат STYLUS (містить вихідний
текст і його переклад, списки зарезервованих слів).

У діалоговому вікні Відкрити виберіть потрібний чи файл групу файлів.

Підтвердите формат файлу, що відкривається, і напрямок перекладу (з якої
мови і на який Ви будете перекладати вихідний текст). Формат файлу і
мова вихідного тексту програма визначає автоматично.

Якщо Ви неправильно вкажіть напрямок перекладу, то його можна змінити і
після відкриття документа, вибравши команду Змінити напрямок у меню
Переклад.

Після цього вихідний текст з’явиться у вікні документа. Програма
конвертує файл у формат STYLUS Документ (*.std) і будує відповідний йому
STYLUS-документcon4ir6gn, що і завантажується у вікно документа. При
цьому текст файлу, що відкривається, розглядається як вихідний текст.

Якщо формат файлу, що відкривається, STYLUS Документ(*.std), те у вікно
документа відразу завантажується і вихідний текст, і текст перекладу.

TC «Команда Сохранить документ(меню Файл)» \l 2 Команда Зберегти
документ (меню Файл)

Гаряча клавіша: Ctrl+S

Зберігає активний документ у файлі формату STYLUS Документ (*.std).

Це значить, що програма збереже всі результати Вашої роботи: вихідний
текст, отриманий переклад, список незнайомих і зарезервованих слів.
Наступного разу Ви зможете продовжити роботу над цим документом.

Якщо Ви зберігаєте документ у перший раз, то з’явиться діалогове вікно
Зберегти як, де Ви можете визначити ім’я і розташування файлу, що
зберігається.

TC «Команда Сохранить документ как (меню Файл)» \l 2 Команда Зберегти
документ як (меню Файл)

Дозволяє зберегти активний документ у файлі з новим ім’ям у форматі
STYLUS Документ (*.std) .

Це значить, що програма збереже всі результати Вашої роботи: вихідний
текст, отриманий переклад, список незнайомих і зарезервованих слів.
Наступного разу Ви зможете продовжити роботу над цим документом.

Після вибору команди з’явиться діалогове вікно Зберегти як, де Ви можете
задати ім’я і шлях файлу.

TC «Команда Сохранить билингву (меню Файл)» \l 2 Команда Зберегти
білінгву (меню Файл)

Зберігає текст документа у виді білінгви: спочатку йде абзац вихідного
тексту, потім його переклад і т.д. Формат файлу, що зберігається, може
бути:

Тільки текст (*.txt)

MS DOS текст (*.txt)

Форматований текст RTF (*.rtf)

Після вибору команди з’явиться діалогове вікно Зберегти як, де Ви можете
задати ім’я, шлях і формат файлу.

TC «Команда Сохранить Исходный текст (меню Файл)» \l 2 Команда Зберегти
вихідний текст (меню Файл)

Дозволяє зберегти тільки вихідний текст документа в наступних форматах:

Тільки текст (*.txt)

MS DOS текст (*.txt)

Форматований текст RTF (*.rtf)

Після вибору команди з’явиться діалогове вікно Зберегти як, де Ви можете
задати ім’я, шлях і формат файлу.

TC «Команда Сохранить Перевод (меню Файл)» \l 2 Команда Зберегти
переклад (меню Файл)

Дозволяє зберегти лише текст перекладу в наступних форматах:

Тільки текст (*.txt)

MS DOS текст (*.txt)

Форматований текст RTF (*.rtf)

Після вибору команди з’явиться діалогове вікно Зберегти як, де Ви можете
задати ім’я, шлях і формат файлу.

TC «Команда Сохранить Незнакомые слова(меню Файл)» \l 2 Команда
Зберегти незнайомі слова (меню Файл)

Дозволяє зберегти список незнайомих слівUnknown_words, не знайдених
системою STYLUS при перекладі в підключених словниках, у файлі формату:

Тільки текст (*.txt)

MS DOS текст (*.txt)

Форматований текст RTF (*.rtf)

TC «Команда Сохранить Зарезервированные слова(меню Файл)» \l 2 Команда
Зберегти зарезервовані слова (меню Файл)

Дозволяє зберегти список зарезервованих слівpreserved_words активного
документа у файлі з метою подальшого використання цього списку при
роботі з іншими STYLUS-документами, у файлі формату:

Тільки текст (*.txt)

MS DOS текст (*.txt)

Форматований текст RTF (*.rtf)

WWT-формат (*.wwt)

TC «Команда Закрыть (меню Файл)» \l 2 Команда Закрити (меню Файл)

Гаряча клавіша: Ctrl+F4

Закриває активний документ.

Якщо Ви змінювали текст документа без наступного збереження, то після
вибору команди з’явиться діалогове вікно з запитом про збереження
зроблених змін.

TC «Команда Exit (меню Файл)» \l 2 Команда Вихід (меню Файл)

Гаряча клавіша: Alt+X

Після вибору цієї команди завершиться робота з програмою STYLUS для
Windows 95.

Якщо Ви змінювали тексти відкритих документів без їхній наступного
збереження, то після вибору команди з’явиться діалогове вікно з запитом
про збереження зроблених змін.

TC «Команда Перевод (меню Вид)» \l 2 Команда Переклад (меню Вид)

Гаряча клавіша: Ctrl+F2

Якщо у вікні з документом знаходиться тільки вихідний текст, то після
вибору команди Переклад у вікно документа завантажиться текст перекладу.

Якщо у вікні документа знаходиться вихідний текст і текст перекладу, то
курсор буде поміщений у вікно з текстом перекладу.

TC «Команда Горизонтальное разбиение (меню Вид)» \l 2 Команда
Горизонтальна розбивка (меню Вид)

Розбиває вікно документа на два підвікна, що розташовані горизонтально,
одне під іншим. У верхнім вікні виводиться вихідний текст, у нижньому
його переклад.

TC «Команда Вертикальное разбиение(меню Вид)» \l 2 Команда Вертикальна
розбивка (меню Вид)

Розбиває вікно документа на два підвікна, що розташовані вертикально,
одне поруч з іншим. У лівому вікні виводиться вихідний текст, у правом
його переклад.

Restore (Відновити)

Відновлює вікно до попереднього розміру.

Move (Перемістити)

Дозволяє перемістити вікно.

Size (Розмір)

Дозволяє змінити розміри вікна.

Minimize (Згорнути)

Звертає вікно в піктограму.

Maximize (Розгорнути)

Збільшує вікно до його максимального розміру.

Close (Закрити)

Закриває вікно.

Next (Наступне)

Робить активним наступне вікно.

в) Функції команд

Додати Дозволяє зарезервувати нове слово.

Редагувати Дозволяє змінити виділене зарезервоване слово зі списку.

Видалити Видаляє виділене слово зі списку.

Завантажити список Завантажує список, створений раніше і збережений у
файлі текстового чи формату WWT-формату. Дозволяє також завантажувати
списки зарезервованих слів з STYLUS-документів. По Вашому виборі список,
що завантажується, може замінити існуючий чи список доповнити його.

Якщо Вам необхідно завантажувати списки зарезервованих слів при
відкритті кожного документа, то уключите відповідну опцію у вкладці
Різне (команда Параметри меню Сервіс).

Зберегти список Зберігає список у текстовому, RTF- чи WWT-форматі, що
дозволяє використовувати його при роботі з іншими документами.

Виключити панель Забирає з екрана інформаційну панель.

Додати в словник Дозволяє увести виділене в списку незнайоме слово
вcловник.

Зарезервувати Дозволяє зарезервувати виділене в списку незнайоме слово.

Видалити Видаляє виділене в списку незнайоме слово зі списку.

Видалити усі Видаляє всі незнайомі слова зі списку.

Зберегти список Зберігає список у текстовому чи RTF-форматі.

Виключити панель Забирає з екрана інформаційну панель.

2.Словники в системі STYLUS і робота з ними.

а) TC «Общий обзор работы со словарями» \l 1 Загальний огляд словників
системи STYLUS

У системі STYLUS існують наступні типи словників:

Генеральний словникInd6.un6w>dialog

Спеціалізований словникfavf5n>dialog

Користувальницький словникconf9b5th>dialog

Словники містять переклади слів і словосполучень, а також граматичну
інформацію, необхідну для одержання зв’язного перекладу текстів.
Одиницею словника є словникова статтяentry2.

Для поповнення словникового запасу системи, Ви повинні створити свій
користувальницький словник, у який можна вводити нові
слова(словосполучення) і змінені словникові статті.

Для перегляду вмісту словника Ви можете відкрити користувальницький чи
спеціалізований словник. У спеціальному вікні будуть виведені всі
словникові статті, що знаходяться в словнику.

TC «Типы словарей» \l 1 Типи словників

У системі STYLUS існують наступні типи словників:

Генеральний словник

Поставляється разом системою STYLUS і містить загальновживану лексику.
Генеральний словник закритий для користувача, тобто не можна переглянути
його вміст, коректувати його і поповнювати. Однак можна відкрити
словникову статтю конкретного слова з Генерального словника, змінити її,
а потім зберегти у своєму користувальницькому словнику.

Спеціалізовані словники

Призначені для перекладу текстів конкретної тематики й орієнтовані на
конкретну предметну область. Спеціалізовані словники зберігаються у
файлах з розширенням *.SDC.

Спеціалізовані словники не входять в основне постачання системи STYLUS і
можуть бути придбані користувачем окремо.

В даний час фірмою ПРОМТ поставляються німецько-росіянин і
німецький^-російсько-німецький Комерційний словник і наступні
російський^-англо-російські й англійський^-російсько-англійські
спеціалізовані словники: Комерція, Юридичний, Інформатика,
Автомобільний, Аерокосмічний, Побутова техніка, Військово-політичний,
Математика, Машинобудування, Морське справа і Суднобудування, Фізика,
Електротехніка й Енергетика, Медицина, Телекомунікації і зв’язок, Що
Нафто-газодобувна промисловість,
Технічні-технічну-технічне-технічна-технічний, Будівництво й Екологія,.
Словники можуть бути придбані як по окремості, так і в складі колекцій
Комерція, Техніка і Наука.

Користувальницькі словники

Якщо Ви хочете вводити нові слова в чи словник змінювати переклади слів,
що маються в Генеральному чи спеціалізованому словниках, то Вам
необхідно створити свій користувальницький словник. Користувальницькі
словники зберігаються у файлах з розширенням *.UDC.

При інсталяції системи STYLUS за замовчуванням для кожного напрямку
перекладу створюється і підключається користувальницький словник з
назвою «Перший словник».

б) TC «Режимы\: Специалист/Начинающий» \l 1 Режими роботи зі
словниковою статтею:

У залежності від підготовленості користувача можна установити різні
рівні доступу до інформації при роботі зі словниками: чи Фахівець
Початківець.

При роботі в режимі Фахівець Ви одержуєте доступ до всієї інформації,
що зберігається в словниковій статті.

У режимі Початківець при введенні перекладів іменників і прикметників
програма не пропонує Вам перевірити правильність утворення форм
російського слова, а відразу заносить переклади в словникову статтю
(таким чином можуть бути введені невірні форми перекладного
еквівалента).

Також Ви не можете редагувати інформацію про керування вхідного слова
(немає кнопки Керування).

Режим Ви можете встановлювати самі, вибираючи команду Параметри (вкладка
Різне) у меню Сервіс.

в) Робота зі словниками

TC «Подключение словарей, используемых при переводе» \l 1 Підключення
словників, використовуваних при перекладі документа

При перекладі система STYLUS використовує тільки ті
словники22pcqt>dialog, що Ви помістите в список «Використовувані
словники». Його Ви можете побачити на інформаційній панелі.

Спочатку система шукає переклад слова в словниках з цього списку (список
проглядається зверху вниз!), а потім у Генеральному словникуInd6.un6w.
Якщо список порожній, то буде використовуватися тільки Генеральний
словник.

У список необхідно включити хоча б один користувальницький словник
(наприклад, «Перший словник»). У противному випадку Ви не зможете
вводити нові слова і виправляти переклади слів (усі зміни вносяться
тільки в підключений користувальницький словник).

TC «Создание нового пользовательского словаря» \l 1 Створення нового
користувальницького словника

Користувачу надається можливість створювати свої власні
користувальницькі словники, які можна поповнювати і коректувати.

У тому випадку, якщо Вас не влаштовує і Ви хочете змінити переклад
якого-небудь слова зі спеціалізованогоfavf5n чи ГенеральногоInd6.un6w
словників, те ця відкоректована словникова стаття може бути збережена
тільки в підключеному користувальницькому словнику.

У зв’язку з цим рекомендується відразу створити і підключити
користувальницький словник, куди Ви будете вводити нові слова.

TC «Компоненты окна открытого словаря» \l 1 Компоненти вікна відкритого
словника

Щоб одержати доступ до вмісту словника, його треба
відкритиc0uyfx>dialog.

Розглянемо для приклада вікно відкритого Російсько-Англійського
словника.

Одиницею словника є — словникова статтяentry2>dialog.

У цьому вікні знаходиться алфавітний список усіх слів і словосполучень,
що зберігаються в словнику. Виділивши кожне з них, Ви побачите унизу
вікна його переклад. Одному слову звичайно відповідає трохи словникових
статей у словнику. Програма їх формує автоматично на основі інформації
про канонічну форму слова.

В Англійський^-Англійськім-російсько-англійському
(Німецький^-Німецькім-російсько-німецькому,
Французький^-Французькім-російсько-французькому) словнику алфавітний
список організований по ОСНОВАХ слів (незмінної частини слова при його
відмінюванні). Наприклад, у словниковій статті з заголовком ЗМІНИ
знаходиться дієслово ИЗМЕНИть. Щоб побачити повну форму слова і його
переклад, виділите словникову статтю в списку. Використовуючи кнопки
вікна, Ви можете вводити нові слова в користувальницький словник,
відкривати, змінювати і видаляти існуючі словникові статті. Якщо Ви
хочете скопіювати словникову статтю з одного словника в іншій, то
перетягнете потрібну словникову статтю за допомогою миші з вікна одного
словника в іншій.

Змінювати вміст спеціалізованого словника не можна, однак Ви можете
скопіювати словникові статті у свій користувальницький словник, а потім
їх редагувати.

TC «Поиск слова в словаре» \l 1 Пошук слова в словнику

Ви відкрилиc0uyfx словник:

Щоб знайти слово в словнику:

Наберіть у рядку «Знайти» першу букву потрібного слова. Ви відразу
потрапите в те місце списку, де знаходяться слова, що починаються з цієї
букви.

Далі при необхідності наберіть у рядку Знайти все слово. Воно буде
виділено в списку.

TC «Ввод слова из окна словаря» \l 1 Уведення слова з вікна словника

Активним є вікно відкритогоc0uyfx користувальницького словника.

Щоб увести слово/словосполучення в словник:

Натисніть кнопку .

Або натисніть клавішу Insert.

Або виберіть команду Додати в меню Стаття

У вікні, що з’явилося, наберіть слово, що Ви хочете ввести в словник.

TC «Ввод слова из списка незнакомых слов» \l 1 Уведення слова зі списку
незнайомих слів

Виберіть вкладку “Незнайомі слова”. У списку знаходяться всі слова, що
не перевела система.

Щоб увести слово/словосполучення в словник:

Двічі клацніть по слову зі списку.

Натисніть праву кнопку миші і виберіть команду Додати в словник

У вікні, що з’явилося, наберіть слово, що Ви хочете ввести в словник.

TC «Общая схема ввода слова/словосочетания в словарь» \l 1 Загальна
схема введення слова/словосполучення в словник

Якщо Ви хочете ввести нове чи слово словосполучення в чи словник змінити
переклад слова, то виконаєте наступні дії:

1) Виберіть команду Словникова статті в меню Переклад.

Дивитеся також: Інші способи введення слова в словник!AL(`word’).

2) Наберіть чи слово словосполучення, що Ви хочете ввести в словник.
Правила введення слова Ви можете довідатися, натиснувши кнопку Довідка.

3) Виберіть користувальницький словник, у якому буде збережена
словникова стаття.

4) Укажіть частину мови вхідного слова. Якщо Ви вводите
словосполучення, укажіть частину мови для головного слова в
словосполученні.

5) Програма автоматично провідміняє/проспрягає вхідне слово. Вам
залишається лише перевірити правильність утворення форм.

6) З’явиться вікно “Словникова стаття”entry2>dialog, що містить
словникову статтю вхідного слова.

Якщо цього слова немає в жодному з підключених словниківdict, то в
словниковій статті список перекладів порожній. У противному випадку
відкривається словникова стаття слова, узятого з першого за списком
підключеного словника. Ви можете переглянути, які переклади має це слово
в інших словниках, виділяючи словники зі списку “Словники”.

7) Тепер Ви можете приступити до введення/редагуванню граматичної
інформації, що відображається в анкетах. Склад анкет залежить від
обраної частини мови.

8) Уведіть переклад слова, натиснувши кнопку чи Додати Виправлення.

9) Натисніть кнопку Зберегти. Словникова стаття буде збережена в
користувальницькому словнику, що Ви вказували, коли відкривали
словникову статтю.

TC «Ввод нового слова в словарь» \l 1 Уведення нового
слова/словосполучення в словник

Відкрийтеc0uyfx словник, у який Ви хочете додати слово(словосполучення).

Щоб увести нове слово(словосполучення) у словник:

1. Натисніть кнопку

Або виберіть команду Додати в меню Стаття.

Або натисніть клавішу Insert.

2. Наберіть у рядку введення слово(словосполучення), що Ви хочете
ввести в словник.

3. Натисніть ОК. Після визначення типу словозміни вхідного слова
з’явиться діалогове вікно Словникова стаття.

4. Заповните словникову статтю, тобто вкажіть граматичну інформацію і
введіть перекладні еквіваленти вхідного слова.

5. Натисніть кнопку Зберегти. У словнику з’явиться одна чи кілька нових
словникових статей, що відповідають вхідному слову.

TC «Что такое \»Cловарная статья\»?» \l 1 “Словникова стаття”

Одиниця словника, що містить набір зведень про вхідне
слово/словосполученні і його перекладі(перекладах). Компоненти
словникової статті:

Заголовок — основа вхідного слова (частина слова, незмінна при його чи
відмінюванні дієвідміні)

Граматична інформація, приписувана вхідному слову

Перекладні еквіваленти.

Приклад словникової статті дієслова ‘турбувати’
(Англійський^-Російсько-англійський словник):

Заголовок статті — ‘турбува’. Від цієї основи утворені дієслова:

1) ‘турбувати’ (Дієслово, Безповоротний) — ‘disturb’

2) ‘турбуватися’ (Дієслово, Поворотний) — ‘worry’

Одному слову можуть відповідати трохи словникових статей у словнику,
заголовками яких будуть різні форми вхідного слова. Наприклад, до
дієслова ‘турбувати’ відносяться словникові статті з заголовками
‘турбува(ть)’, ‘турбот(а)’.

Якщо Ви хочете змінити переклад якого-небудь чи слова ввести нове слово
в словник, то Вам необхідно відкрити словникову статтю цього слова. Для
цього виберіть команду Словникова стаття з меню Переклад, або відкрийте
словник

Для відображення і редагування словникової статті на екрані служить
вікно «Словникова стаття».

Одиниця словника, що містить набір зведень про вхідне
слово/словосполученні і його перекладі(перекладах). Компоненти
словникової статті:

Заголовок — вхідне слово

Граматична інформація, приписувана вхідному слову

Перекладні еквіваленти.

Приклад словникової статті слова ‘finish’ в Англо-Російському словнику:

Слово ‘finish’ відноситься до декількох частин мови і для кожної має
свій переклад:

1) ‘finish’ (Дієслово) — ‘закінчити’

2) ‘finish’ (Іменник) — ‘кінець’

Одному дієслову в словнику звичайно відповідає кілька словникових
статей, заголовками яких є різні форми дієслова:

1) ‘finish’ (Infinitive) — ‘закінчити’

2) ‘finishing’ (Participle I) — ‘ щозакінчує’

(Gerund) — ‘закінчення’

3) ‘finished’ (Past Indefinite) — ‘закінчив’,

(Participle II) — ‘закінчений’

Програма автоматично утворить словникові статті форм дієслова при чи
створенні зміні словникової статті дієслова у формі Infinitive.

Якщо Ви хочете змінити переклад якого-небудь чи слова ввести нове слово
в словник, виберіть команду Словникова стаття з меню Переклад, або
відкрийте словник (меню Словники).

г) Основні спеціалізовані словники підключаються до системи STYLUS.

КОМЕРЦІЯ

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ,
Німецько-Росіянин і
Німецькі-Німецьку-німецьке-німецька-російсько-німецький)

Словник містить загальноекономічну термінологію, включаючи терміни з
областей бухгалтерського обліку, банківської і біржової діяльності,
торгівлі і страхування. Словник складений з урахуванням необхідності
обробки лексичних оборотів (канцеляризмів), що зустрічаються в ділових
листах і офіційних документах, при їхньому перекладі.

ЮРИДИЧНИЙ

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни по державному, цивільному, міжнародному і
карному праву, а також економічні терміни, тісно зв’язані з областю
юриспруденції. Може використовуватися професійними юристами при роботі з
різними текстами, а також бізнесменами при перекладі документів
юридичного характеру (договорів, контрактів, нормативних актів і т.п.).
В останньому випадку рекомендується робити переклад при одночасно
підключеному словнику по діловій кореспонденції.

ІНФОРМАТИКА Й ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить сучасну термінологію, що відноситься до апаратного і
програмного забезпечення персональних комп’ютерів, терміни для перекладу
документації по базах даних, операційним системам, обробці інформації,
обчислювальним мережам, настільним видавничим системам і програмуванню.

ФІЗИКА

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить термінологію Фейнмановского і Берклієвського курсів
фізики, також представлені терміни по ядерній фізиці, спектроскопії і
кристалографії.

МАТЕМАТИКА

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни по математичній фізиці (область інтегрального і
диференціального числення), вищій геометрії, вищій алгебрі, основам
обчислювальної математики, функціонального аналізу, теоріям імовірності
і статистику.

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА Й ЕНЕРГЕТИКА

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни, що відносяться до електроенергетики,
електротехніці, електроніці, включаючи твердотілу електроніку і лазерні
технології. Представлено термінологію по електротехнічних матеріалах,
електричним машинам постійний і перемінний токи, електричним станціям і
мережам, енергосистемам, електроприводам, по світлотехніці,
вимірювальним приладам, атомним електростанціям.

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ І ЗВ’ЯЗОК

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни з області техніки зв’язку, включаючи радіо,
провідну, волоконно-оптичну, супутниковий зв’язок. Представлена
термінологія стосується передачі усіх видів інформації, звукових
сигналів, даних і відеоінформації.

НАФТО-ГАЗОДОБИЧА

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни, що відносяться до геології нафти і газу,
будівництву й обслуговуванню шпар, видобутку і збереженню нафти і газу,
розробці родовищ і відповідному устаткуванню. У словнику знайшла
відображення термінологія, характерна для проектної і контрактної
документації в нафтовій і газовій галузях промисловості.

АЕРОКОСМІЧНИЙ СЛОВНИК

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить термінологію, що відноситься до області авіаційної,
ракетної і космічної техніки, по тематикам: призначення, пристрій і
принципи дії атмосферних і космічних літальних апаратів, системи
керування і наведення, засобу технічної експлуатації літальних апаратів,
авіаційні і ракетні палива і змащення, космічний^-авіаційно-космічні
матеріали, основи аэрогазодинаміки і термодинаміки.

АВТОМОБІЛЬНИЙ СЛОВНИК

(Англо-Росіянин)

Словник містить термінологію, що відноситься до автомобілізму й
автомобілебудування. Може використовуватися автолюбителями для перекладу
автомобільних інструкцій і інформаційно-рекламних матеріалів по
автобізнесу, а також фахівцями в області автомобілебудування для
перекладу науково-технічної документації.

БУДІВНИЦТВО Й ЕКОЛОГІЯ

(Англо-Росіянин)

Словник містить терміни, що мають пряме чи непряме відношення до
будівельної індустрії, що охоплюють проектування, будівельну фізику,
інженерну геологію, гідрологію, архітектуру, екологію, транспорт,
будівельну технологію, а також будівельні матеріали й інструменти. Ряд
термінів відноситься до області будівельної документації.

МАШИНОБУДУВАННЯ

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни по загальному машинобудуванню, робототехніці,
гнучким автоматизованим системам, автоматиці.

МОРСЬКИЙ

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни по кораблебудуванню, засобам кораблеводіння,
зв’язку, технічним засобам вивчення й освоєння водяного простору,
устаткуванню портів і баз, навігаційному устаткуванню, морському праву,
морському озброєнню.

МЕДИЦИНА

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни, що позначають основні групи понять, процеси і
морфологічні структури, характерні для організму людини в нормі і
патології; хвороби і патологічні стани; методи діагностики, профілактики
і лікування хвороб; назви лікарських засобів; апарати, прилади й
інструменти.

ТЕХНІЧНИЙ-ГІРНИЧО-ТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни, по всьому циклі гірської справи; організації
шахтної справи, геологорозвідці ;сейсмології. Також словник містить
терміни по підготовці гірського виробництва, шахт, кар’єрів і
збагачувальних фабрик.

ПОЛІТИЧНИЙ СЛОВНИК

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни по озброєнню і технічному оснащенню, військовій
справі, питанням роззброювання, а також суспільно-політичну лексику,
поняття з області політики, міжнародних відносин, філософії й економіки.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

(Англо-Росіянин)

Словник призначений для використання при перекладі текстів документації
і посібників до різної побутової техніки.

ХІМІЯ

(Англо-Росіянин і
Англійські-Англійську-англійське-англійська-російсько-англійськийАИ)

Словник містить терміни з всіх областей теоретичній і прикладній хімії,
хімічній технології, а також найважливіші технічні терміни, що
зустрічаються в хімічній літературі.

3.Робота з текстом у системі STYLUS.

TC «Набор текста» \l 1 Набір тексту

Коли Ви починаєте набирати текст, положення курсору відзначає те місце,
де буде з’являтися текст, що набирається.

Щоб увести текст у новий документ:

Попередньо створіть новий документ, вибравши команду Створити в меню
Файл, і почніть друкувати.

Щоб увести текст в існуючий документ:

1. Натисніть кнопку миші в тім місці, де потрібно помістити початок
тексту.

Або скористайтеся клавішами переміщення чи курсору слайдерами для
переміщення курсору в потрібне місце.

2. Почніть друкувати.

TC «Переключение между исходным текстом и текстом перевода» \l 1
Переключення між вихідним текстом і текстом перекладу

Вікно документа може бути розбите на два підвікна, у яких виводиться
вихідний текст і текст із перекладом. Ця розбивка встановлюється за
допомогою команд Горизонтальне/Вертикальна Розбивка з меню Вид.
Передбачається можливість скасування розбивки вікна за допомогою команди
Без Розбивки, у цьому випадку в повне вікно документа виводиться або
вихідний текст, або його переклад. У заголовку вікна вказується, який
текст є активним у даний момент. Переключатися між вихідним текстом і
його перекладом можна як за допомогою миші, так і викликаючи команди
Оригінал і Переклад з меню Вид.

Щоб перемістити курсор у вікно з вихідним текстом

Помістите покажчик миші на вихідний текст (якщо він видний) і
натисніть кнопку миші

Або виберіть команду Оригінал з меню Виправлення

Або натисніть клавіші CTRL+F1.

Або активізуйте за допомогою миші кнопку вікна документа

Щоб перемістити курсор у вікно з текстом перекладу

Помістите покажчик миші на текст перекладу(якщо він видний) і
натисніть кнопку миші

Або виберіть команду Переклад з меню Виправлення

Або натисніть клавіші CTRL+F2.

Або активізуйте за допомогою миші кнопку вікна документа

TC «Выделение текста» \l 1 Як виділити текст

Для виділення тексту за допомогою миші:

1. Натисніть кнопку миші на першому виділюваному символі і переміщайте
курсор, не відпускаючи кнопку, до останнього виділюваного символу.

2. Відпустите кнопку миші.

Для виділення тексту за допомогою клавіатури:

1. Установите курсор на перший виділюваний символ і використовуйте
наступні клавіші для виділення тексту.

Клавіші Функція

Shift+Стрілка Вліво(Вправо) Виділення одного символу тексту чи ліворуч
праворуч від курсору.

Shift+Стрілка Нагору(Униз) Виділення одного рядка тексту чи нагору вниз.

Shift+END Виділення тексту до кінця рядка.

Shift+HOME Виділення тексту до початку рядка.

Shift+PAGE DOWN Виділення тексту одного вікна вниз. Чи скасування
виділення, якщо наступне вікно уже виділене.

Shift+PAGE UP Виділення тексту одного вікна нагору. Чи скасування
виділення, якщо попереднє вікно уже виділене.

Ctrl+Shift+Стрілка Вліво(Вправо) Виділення тексту до наступного чи
попереднього слова

Ctrl+Shift+Стрілка Нагору(Униз) Виділення тексту до чи початку кінця
абзацу.

Ctrl+Shift+END Виділення тексту до кінця документа.

Ctrl+Shift+HOME Виділення тексту до початку документа.

Виділений текст відзначається кольором.

TC «Отмена выделения текста» \l 1 Скасування виділення тексту

Для скасування виділення тексту:

Натисніть кнопку миші в будь-якім місці документа

Або натисніть клавішу СТРІЛКИ на клавіатурі.

TC «Удаление выделенного текста» \l 1 Видалення виділеного тексту

Щоб видалити виділений текст:

Виконаєте одну з наступних дій:

виберіть команду Видалити з меню Виправлення

виберіть команду Вирізувати з меню Виправлення, при цьому ваш текст
буде поміщений у Clipboard

натисніть клавішу Delete чи Backspace.

TC «Копирование выделенного текста в Clipboard» \l 1 Копіювання
виділеного тексту в Clipboard

Копіювання виділеного тексту в Clipboarda0eug може виконуватися 2
способами:

1 спосіб

Виділений текст при копіюванні в Clipboard віддаляється з тексту
документа

Виберіть команду Вирізувати з меню Виправлення

Або активізуйте кнопку

Або натисніть одночасно клавіші Shift+Del.

2 спосіб

Виділений текст просто копіюється в Clipboard

Виберіть команду Копіювати з меню Виправлення

Або активізуйте кнопку

Або натисніть одночасно клавіші Ctrl+Ins.

TC «Вставка текста из Clipboard» \l 1 Вставка тексту з Clipboard

Щоб уставити текст із Clipboarda0eug:

Виберіть команду Вставити з меню Виправлення

Або активізуйте за допомогою миші кнопку

Або натисніть одночасно клавіші Shift+Ins.

TC «Отмена последнего редактирующего действия» \l 1 Скасування
останнього дії, що редагує

Щоб скасувати остання дія, що редагує,(якщо це можливо):

Виберіть команду Скасувати з меню Виправлення

Або активізуйте за допомогою миші кнопку

Або натисніть одночасно клавіші Alt+Backspace.

TC «Поиск и замена текста в документе» \l 1 Пошук і заміна тексту в
документі

Ви можете чи знайти замінити в документі будь-яку послідовність
символів.

Щоб виконати пошук:

1. Виконаєте одну з наступних дій:

виберіть команду Знайти з меню Виправлення

активізуйте за допомогою миші кнопку

2. У текстовому полі Що наберіть текст, пошук якого необхідно здійснити.

3. Установите необхідні для пошуку опції.

4. Натисніть ОК чи Enter.

5. Якщо пошук був виконаний удало, програма виділить у тексті першу
знайдену послідовність символів.

6. Для подальшого пошуку цієї послідовності в тексті натисніть кнопку
Що.

Щоб виконати пошук і заміну тексту:

1. Виберіть команду Замінити з меню Виправлення.

2. З’явиться діалогове вікно Замінити. У текстовому полі Що наберіть
текст, пошук якого необхідно здійснити.

3. У текстовому полі Чим наберіть текст, на який необхідно замінити
текст із полючи Що.

4. Установите необхідні для пошуку і заміни опції.

5. Натисніть ОК чи Enter.

4.Робота з файлами і документами.

TC «Создание нового документа» \l 1 Створення нового документа

Якщо Ви хочете набрати текст безпосередньо в системі STYLUS з метою його
подальшого перекладу, виконаєте одну з наступних дій:

натисніть кнопку

або виберіть команду Створити в меню Файл

У вікні “Напрямок перекладу” укажіть, з якої мови і на який Ви
збираєтеся перекладати текст, і натисніть ОК.

З’явиться порожнє вікно документа з миготливим курсором на першій
позиції. Почніть набирати текст.

Після того, як весь чи текст його частина набрана, Ви можете приступити
до виконання перекладу.

Нове у версії: тепер Ви можете в будь-який момент змінити напрямок
перекладу, вибравши команду Змінити напрямок у меню Переклад.

TC «Открытие файла с исходным текстом» \l 1 Відкриття файлу з вихідним
текстом

У програмі STYLUS Ви можете переводити тексти, набрані в інших текстових
редакторах, а потім збережені у файлах. Формати файлів можуть бути
наступні:

Тільки текст(*.txt)

MS-DOS текст(*.txt)

Word 6.0, 7.0 (*.doc)

Write(*.wri)

Файли гіпертексту HTML

Форматований текст(*.rtf).

Ви можете також відкрити і продовжити роботу над вихідним текстом і його
перекладом, отриманим у попередні сеанси роботи, якщо Ви зберегли
документ у форматі STYLUS-документа(*.std).

Для відкриття існуючого файлу:

1. Виконаєте одну з наступних дій:

натисніть кнопку

або виберіть команду Відкрити в меню Файл

2. З’явиться діалогове вікно. Виберіть шлях до каталогу, де зберігається
документ, і ім’я файлу.

3. Натисніть кнопку Відкрити.

З’явиться вікно документа, у якому буде текст із файлу, що
відкривається. Ви можете приступити до перекладу.

Причини нечитаності вихідного тексту у вікні документа можуть бути
наступні:

1) При відкритті документа невірно був зазначений формат файлу, що
відкривається, у вікні Конвертувати файл. Закрийте документ і відкрийте
файл заново, вибравши правильний формат.

2) У Вашому Windows немає шрифтів, якими був набраний вихідний текст. У
цьому випадку заміните шрифтиfont.

TC «Открытие существующего STYLUS-документа» \l 1 Відкриття існуючого
STYLUS-документа

Якщо Ви раніше перекладали текст і зберегли результати перекладу у файлі
формату STYLUS Документ(*.std), те Ви можете відкрити і продовжити далі
роботу над вихідним текстом і його перекладом.

Для відкриття існуючого документа:

1. Виконаєте одну з наступних дій:

натисніть кнопку

або виберіть команду Відкрити в меню Файл

2. З’явиться діалогове вікно. Виберіть шлях каталогу, де зберігається
документ, і ім’я файлу.

3. Натисніть кнопку Відкрити.

TC «Сохранение всего документа в формате STYLUS» \l 1 Збереження всього
документа у форматі STYLUS

Якщо Ви припускаєте надалі продовжити роботу з документом у системі
STYLUS (наприклад, Ви виконали переклад тексту не до кінця і хочете
закінчити його в інш раз), то необхідно зберегти документ у файлі
формату STYLUS Документ (за замовчуванням файлу привласнюється
розширення .std).

Тоді буде збережені всі результати Вашої роботи: вихідний текст,
отриманий переклад, список незнайомих і зарезервованих слів.

Щоб зберегти документ у форматі STYLUS:

1) Виберіть команду Зберегти Документ у меню Файл.

2) Задайте шлях і ім’я файлу.

TC «Сохранение документа в виде билингвы» \l 1 Збереження документа у
виді білінгви

Якщо Ви хочете зберегти результати перекладу в наступному виді: абзац
вихідного тексту, потім його переклад і т.д., то:

1) Виберіть у меню Файл команду Зберегти — Білінгву.

2) Виберіть формат файлу: MS DOS Текст, Тільки текст, Форматований
текст(RTF), Word для Windows.

TC «Сохранение в файле только текста перевода» \l 01 Збереження тільки
тексту перекладу у файлі

Якщо Ви хочете зберегти у файлі тільки текст перекладу, то виберіть у
меню Файл команду Зберегти — Переклад. Формат файлу може бути MS DOS
Текст, Тільки текст, Форматований текст(RTF), Word для Windows.

TC «Сохранение в файле только исходного текста» \l 1 Збереження тільки
вихідного тексту у файлі

Якщо Ви хочете зберегти у файлі тільки текст перекладу, то виберіть у
меню Файл команду Зберегти — Вихідний текст. Формат файлу може бути MS
DOS Текст, Тільки текст, Форматований текст(RTF), Word для Windows.

TC «Сохранение списка незнакомых слов» \l 1 Збереження списку
незнайомих слів

Весь список слів, не знайдених системою при перекладі в підключених
словниках, Ви можете побачити у вікні документа, активізувавши вкладку
«Незнайомі слова»Indrujmb.

При бажанні Ви можете зберегти список у текстовому файлі.

Навіщо це потрібно? Наприклад, Ви можете відкрити файл зі списком у
будь-якому редакторі, роздрукувати його, потім знайти переклади цих слів
у «паперових» словниках і ввести слова в STYLUS-словник.

Щоб зберегти список незнайомих слів:

1. Активізуйте вкладку «Незнайомі слова», клацнувши за назвою лівою
кнопкою миші.

2. Клацніть по вкладці правою кнопкою миші, з’явиться меню.

3. Виберіть команду Зберегти список.

4. Укажіть формат(Текстовий, RTF), шлях і ім’я файлу.

TC «Закрытие документа» \l 1 Закриття документа

Ви можете закрити документ, не виходячи з STYLUS. Якщо ви змінювали
документ із моменту останнього збереження, то на екрані з’явиться запит
про бажання зберегти зроблені зміни

Щоб закрити документ:

Виберіть команду Закрити в меню Файл

Заключна частина.

Розглянута система перекладу текстів STYLUS вигідно відрізняється від
минулих версій цієї системи ,основні відмінності цієї системи
заключаються в:

1. У будь-який момент можна змінити напрямок перекладу відкритого
документа, вибравши команду Змінити напрямок меню Переклад.

2.Тепер при відкритті нового документа можливе автоматичне завантаження
зарезервованих слівID_72yjf8.

3. Якщо Ви вкажіть курсором миші на яке-небудь чи слово виділений
фрагмент тексту, то з невеликою затримкою з’явиться маленьке спливаюче
вікно з перекладом цього слова (чи виділеного тексту). Це може бути
зручно для аналізу роботи перекладача.

TC «Новые возможности редактора» \l 1 Нові можливості редактора

Тепер ви можете відкривати і зберігати документи у форматі WinWord 7.0,
а також читати файли гіпертексту HTML.

TC «Поддержка других приложений» \l 1 Підтримка інших додатків

WinWord 7 і Excel 7

Значно розширився набір команд перекладу в WinWord і Excel. Раніш це
були:

переклад поточного параграфа;

переклад виділеного тексту;

переклад усього тексту;

завантаження документа, що редагується, у STYLUS.

Крім цього, у новій версії Ви можете прямо з цих додатків, не
завантажуючи STYLUS:

використовувати кожне з наявних напрямків перекладу;

підключати і відключати спеціалізовані і користувальницькі словники;

поповнювати і виправляти словники;

додавати слова в список зарезервованих слів;

переглядати список незнайомих слів.

Плюс до усьому, тепер STYLUS динамічно відслідковує напрямок перекладу.
Скажемо, якщо Ви перекладали текст із російської на англійський, а потім
вирішили перекладати англійський текст, то STYLUS це помітить і змінить
напрямок перекладу на потрібне (зрозуміло, попередньо попросивши у Вас
підтвердження).

Програми OCR

Підтримуються нові версії програм OCR: FineReader 3.0 і CuneiForm 2.95.
Старі версії також підтримуються.

Електронні словники

Крім тих словників, що були у версії 2.51, підтримується нова CD-версія
електронного словника Контекст 3.0 (продукт АТ «Информатик»).

TC «В новой версии не поддерживаются» \l 1 Але в новій версії не
підтримуються:

Не можна відкривати документи у форматі WinWord 2.0 і Word Perfect.

У нинішній версії не можна автоматично переводити групу файлів у
фоновому режимі — з оболонки STYLUS вилучена черга перекладу. У
найближчі місяці буде випущена програма пакетного перекладу текстів
Batch STYLUS.

У зв’язку з переходом на 32-розрядну платформу не підтримуються
можливості 16-розрядних додатків:

Не підтримується переклад зсередини WinWord 6.0 і Excel 5.0.

Не підтримуються 16-розрядні програми перевірки орфографії. Необхідно
користатися програмами, розрахованими на підключення до MS Office 95.

Замість системи електронної пошти MS Mail використовується система
Microsoft Exchange.

Висновок: В дані роботі була розглянута система машинного перекладу
текстів на прикладі системи STYLUS. З допомогою цієї роботи я навчився
працювати з системами прекладу текстів, вивчив головні назви та терміни
які використовуються при перекладі текстів в системах автоматизованого
перекладу.

З роботи системи можна зробити висновок, що вона працює якісно і
швидко, якісний переклад текстів в системі забезпечує велика кількість
додаткових і спеціалізованих словарів, які роблять переклад тексту більш
правильним в залежності від теми тексту і мови перекладу.

Основна складність при роботі з системою полягає в правильному виборі
робочого словаря і його підключенні, а також в настроювані словарної
статті.

Дана робота дозволила мені отримати навички при роботі з системою ,
правильною її настройкою, введення додаткових слів в словарі а також
створення власних словарів відповідно до тем текстів які потрібно мені
перекладати.

Література.

Г.В.Верба “Довідник з граматики англійської мови”, Київ “Освіта” 1995

Н.А.Бонк “Учебник Английского языка” Часть 1,2 1992

Справочное руководство по системе STYLUS

Cьюзен Пек «MS WORD для пользователя» O’Reilly 1997

Стефан Аррфнтс «Windows 98» Изд.группа BHV Киев 1997.

Похожие записи