.

Сектори виробництва апаратного забезпечення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1048
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Сектори виробництва апаратного забезпечення.

Сектор побутової електроніки.

Високі темпи росту в секторі побутової електроніки і більша
прибутковість порівняно з іншими традиційними сферами виробництва
обумовлює те, що багато солідних організацій починає цікавити сфера
побутової електроніки. Масштабність, високі темпи зростаючих
можливостей, але в той же час непевні прибутки за рахунок
непередбачуваних коливань ринку та швидке оновлення продукції створюють
додаткові проблеми для організацій, що працюють цій сфері. Успішно діюча
організація повинна управляти каналами своєї продукції, а не залежати
від них. Це може досягатися за рахунок вмілої системи стимулювання,
виробництва продукції кращої конфігурації, створення популярної серед
споживачів марки фірми, а не шляхом “проштовхування“ зі сторони торгових
фірм. Дві третини ринку побутової електроніки створює аудіо-, відео- та
фотопродукція та комп’ютерну техніка, а іншу частину займають
інформаційні пристрої двохстороннього зв’язку. Перспективні види
продукції, що забезпечують доступ до інформації та розваг, дозволяють
споживачу створювати, маніпулювати, змінювати, зберігати та передавати
всі види інформаційного продукту. Різноманітні види продукції проникають
в усі сфери побуту. Особливе місце займають побутові комп’ютери, які вже
змогли інтегрувати різноманітні можливості побутової електроніки. Їхні
можливості швидко зростають, що дозволяє переносити виконання деяких
робіт з приміщення офісу додому. Персональні комп’ютери створюють основу
для впровадження інтегральних інформаційних послуг. Масове
розповсюдження побутової електроніки відкриває широкі можливості для
інформаційного дозвілля, самоосвіти та спілкування.

Сектор офісної техніки.

Область офісного обладнання залишається одною з секторів, де конкурентна
боротьба знаходиться на достатньо високому рівні. Традиційні,
диверсифіковані та новостворені організації відстоюють свої позиції на
ринку, що достатньо швидко зростає, але зазнає значних коливань.

Інтеграція програмного забезпечення і обладнання залишається
перспективним напрямком, з яким деякі організації пов’язують отримання
доданої вартості. Проте багато з них відчують труднощі, що обумовлюються
процесом зменшення прибутків, який буде прогресувати при умові
стабілізації економічних моделей і розподілу доданої вартості. Успіх
таких організацій відображатиме зростання доданої вартості за рахунок
тіснішого зв’язку між програмним забезпеченням, іншими інформаційними
службами і апаратними засобами.

Багато традиційних видів конторського обладнання є в достатній степені
розробленими та мають високу конкурентоспроможність. Найбільше поширення
отримали робочі станції, копіювальні машини та засоби зв’язку. Це можна
пояснити таким чином. Сфера інтелектуальної праці на 80% складається з
трьох видів професійно-фундаментальної діяльності: маркетинг і торгівля,
проектування і аналіз, управління операціями; на останні 20% приходяться
на такі сфери, як постачання, кадри, фінанси і право, які природно,
мають різну атрибутику. Потенційний економічний ефект для сфери
маркетингу та торгівлі пов’язується не тільки із зниженням витрат і
покращенням координації діяльності, але і з збільшенням прибутковості та
конкурентоспроможності підприємства і кращим задоволенням запитів
споживачів. Крім того, маркетинг та торгівля залишаються джерелами
інформації, що життєво необхідна для кожної організації, так, як
діяльність практично всіх відділів організації залежить від якості
інформації про стан на ринку та її використання. Досягнення успіху в
забезпеченні працівників офісним обладнанням визначається не тільки
правильним вибором конкретної сфери її використання – в більшості цей
успіх залежить від відношення користувачів.

Ринок побутової електроніки та офісної техніки.

Дві третини ринку побутової електроніки створює аудіо-, відео- та
фотопродукція та комп’ютерна техніка, а іншу частину займають
інформаційні пристрої двохстороннього зв’язку. Перспективні види
продукції, що забезпечать доступ до інформації та розваг, дають
споживачу створювати, маніпулювати, змінювати, зберігати та передавати
всі види інформаційного продукту. Різноманітні види продукції проникають
в усі сфери побуту. Особливе місце займають побутові комп’ютери, які в
недалекому майбутньому зможуть інтегрувати різноманітні можливості
побутової електроніки. Їхні можливості швидко зростають, що дозволяє
переносити виконання деяких робіт з приміщення офісу додому. Персональні
комп’ютери можуть створити основу для впровадження інтегральних
інформаційних послуг. Масове розповсюдження побутової електроніки
відкриває широкі можливості для інформаційного дозвілля, самоосвіти та
спілкування.

Значну частину цього ринку займає офісна техніка, яка швидко
автоматизується та набуває широких можливостей для взаємодії. Багато
традиційних видів конторського обладнання в достатній степені
розробленими та мають високу конкурентоспроможність. Найбільш поширеними
є робочі станції, копіювальні машини та засоби зв’язку. В Україні на
сьогодні більшу частину даного сегменту ринку займають зарубіжні товари.

Структура сектора інформаційних технологій забезпечення бізнесу.

Робота будь-якої організації опирається на три функціональні ділянки
управління: планування діяльності організації, технічне проектування і
виробниче планування та контроль. Сама ж організація виконує четверту
функцію – виробництво продукції або надання послуг. Ці функції
перекриваються, і забезпечення їх інтеграції шляхом адекватного обміну
інформаційним продуктом може розглядатися, як п’ята функція.

Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 1 . Структура взаємодії функціональних
областей управління організацією.

Ефективне і конкурентноспроможне функціонування будь-якої організації
(підприємства, фабрики, заводу, торгівельної організації,
науково-навчальних, медичних чи інших установ) сьогодні неможливе без
обчислювальної техніки і програмного забезпечення. Постійне розширення
сфери застосування комп’ютерної техніки призводить до появи великої
кількості програм і програмних систем. На даний час в основному
сформувався і набув чітких обрисів ринок інформаційних технологій, який
потрібний для забезпечення трьох перших функціональних ділянок. Цей
ринок стандартних технічних та програмних засобів і послуг пропонує
інформаційні технології загального призначення (наприклад, комп’ютери
різної обчислювальної потужності, автоматизовані робочі місця, локальні
обчислювальні мережі, стандартні програмні засоби). На цьому ринку різні
апаратні засоби одного класу, що пропонуються, практично взаємозамінні
при умові наявності спеціалізованого прикладного програмного
забезпечення. Разом з цим, прикладні програмні засоби, розроблені в
межах одного стандарту, передбачають широкі можливості для взаємодії,
хоча в більшості випадків паралельно вимагають у користувача достатньо
глибоких знань в ділянці використання програмного забезпечення.

В четвертій ділянці фізичного виробництва існує диференціація апаратних
засобів, як з точки зору призначення (визначається видом бізнесу), так і
з точки зору здатності до взаємодії інтелектуальних засобів та
пристроїв, що використовуються в процесах виробництва (обслуговування) і
контролю. Така спеціалізація для постачальника інформаційних технологій
означає помітне зростання доданої вартості. Існуючий рівень
спеціалізації обумовлює потреби в широкому асортименті і великій
кількості інтелектуальних засобів промислового призначення, датчиків,
програмованих контролерів, регуляторів, робототехніки, автоматизованих
систем обробки, систем тестування і контролю. Спеціалізовані засоби і
системи, а також відповідні послуги стають необхідними для забезпечення
всіх функцій фізичного виробництва (обслуговування). Автоматизовані
системи управління цього сектора повинні оперативно на основі швидкої
обробки інформації представляти інформацію про відхилення фактичних
показників від запланованих.

Перспективи розвитку фірм-постачальників інформаційних технологій
забезпечення підприємництва.

Лідируюче положення серед фірм-постачальників в технологічній області
займають ті, що пропонують інформаційні технології на основі модульної
архітектури, яка забезпечує здатність до взаємодії при переході від
одного покоління компонентів до іншого. Адже небагато крупних фірм
можуть здійснювати одночасну широкомасштабну заміну діючого обладнання.
Більшість організацій віддає перевагу поетапній заміні або ж
модернізацію окремих компонентів. Виробники, які не приділяють
відповідного значення проблемам створення модульної архітектури і
забезпечення здатності до взаємодії, не зможуть довго утримувати свої
позиції в цьому секторі інформаційних технологій.

Два фактори найсуттєвіше впливають на стан ринку інформаційних
технологій: по-перше, це створення потужних територіально розподілених
організацій і по-друге, з’являється багато власників цих організацій –
професіоналів в застосуванні інформаційних технологій. Обидва фактори
тісно пов’язані з вдосконалення управлінням організацією. Одним із
напрямків розвитку аналітичних управлінських систем можна вважати їх
інтеграцію в комплексну систему управління організацією. Хоча досвідчені
керівники і без допомоги аналітичної інформаційної системи відчувають,
що приносить прибуток, а що – ні. Проте в умовах великої номенклатури
виробів (послуг) і значних оборотах “відсів” нерентабельних позицій чи
дій, з однієї сторони, і виявлення перспективних, з іншої, не завжди
може бути проведений “на око”. При високому рівні рентабельності це не
настільки суттєво, але коли мова йде про незначні впливи великої
сукупності керуючих дій, в той час коли втручання вимагає оперативності,
потрібний тонкий і точний інструмент для управління. Можливо, саме тому
роль п’ятої функції інтеграції відіграє інформаційна система
менеджменту, яка об’єднує та координує роботу всіх задіяних
інформаційних технологій в даній організації. Говорячи про інтеграцію,
не слід забувати, для кого призначені дані, отримувані окремими
аналітичними системами. Інформаційну систему менеджменту (ІСМ –
Management Information System) розглядають, як складову частину системи
управління, яка включає збір, аналіз і обробку існуючої чи створення
нової інформації з можливим використанням найсучасніших досягнень в
галузі інформаційних технологій.

Якщо мова йде про ринок автоматизованих систем, то, як свідчить
практика, на ринку автоматизованих систем для середніх підприємств у
будь-якій країні домінують вітчизняні розробники. Адже тільки вони
можуть врахувати всі особливості національної специфіки та передбачити
імовірні майбутні зміни в законодавстві та політиці.

Інтеграція

Фізичне виробництво:

виробництво

складання

обробка і збереження матеріалів

контроль якості

Виробниче планування:

матеріальне забезпечення

планування виробництва

управління виробництвом

облік виробництва

Технічне проектування :

створення концепції продукту

технічний аналіз

розробка продукту

специфікація

планування процесу

Планування організацією:

фінансовий облік

складання бюджету/ фінансове планування

біжучий контроль операцій/ забезпечення прийняття рішень

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020