.

Робота з таблицями (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3330
Скачать документ

Реферат на тему:

Робота з таблицями

Таблиця складається з комірок, які згруповані по рядкам та стовпцям.
Нижче наводиться один із можливих прикладів використання таблиці.

Тип

Кількість Розрядність шини Адресуєма

процесора Рік транзисторів даних адресів пам’ять MIPS

8086 1978 29 000 16 20 1 М 0.33

8088 1979 29 000 8 20 1 М 0.33

80286 1982 134 000 16 24 16 М 1.2

80386 1985 275 000 32 32 4 Г 6

80486 1989 1 200 000 32 32 4 Г 20

Pentium 1993 3 100 000 64 32 4 Г 112

Pentium Pro 1995 7 000 000 64 32 4 Г 200

Pentium ІІ 1997 7 500 000 64 32 4 Г 300

Введення даних у таблицю та переміщення по ній

Результат Дія

Переміщення у наступну комірку Натисніть клавішу TAB. Якщо курсор
знаходиться в останній комірці таблиці, натискання цієї клавіші добавляє
до таблиці новий рядок

Переміщення у попередню комірку Натисніть клавіші SHIFT+TAB

Переміщення у попередній або наступний рядок Натисніть клавішу СТРІЛКА
УВЕРХ або СТРІЛКА УНИЗ

Переміщення у першу комірку рядка Натисніть клавіші ALT+HOME або ALT+7
на цифровій панелі

Переміщення в останню комірку рядка Натисніть клавіші ALT+END або ALT+1
на цифровій панелі

Переміщення у першу комірку стовпця Натисніть клавіші ALT+PAGE UP або
ALT+9 на цифровій панелі

Переміщення в останню комірку стовпця Натисніть клавіші ALT+PAGE DOWN
або ALT+3 на цифровій панелі

Початок нового абзацу Натисніть клавішу ENTER

Добавлення нового рядка у кінці таблиці Натисніть клавішу TAB у кінці
останнього рядка

Добавлення тексту перед таблицею на початку документа Натисніть клавішу
ENTER у початку першої комірки

Виділення елементів таблиці

Результат Дія

Виділення комірки Установіть покажчик на лівий край комірки та натисніть
кнопку миші

Виділення рядка Установіть покажчик ліворуч від рядка та натисніть
кнопку миші

Виділення стовпця Установіть покажчик на верхній лінії сітки стовпця та
натисніть кнопку миші

Виділення декількох комірок, рядків або стовпців Утримуючи кнопку миші,
переміщуйте покажчик по комірці, рядку або стовпцю, або виділіть одну
комірку, рядок або стовпець, а потім, утримуючи клавішу SHIFT, виділіть
наступну комірку, рядок або стовпець

Виділення тексту в наступній комірці Натисніть клавішу TAB

Виділення тексту в попередній комірці Натисніть клавіші SHIFT+TAB

Виділення всієї таблиці Перейдіть у таблицю, а потім натисніть клавіші
ALT+5 на цифровій панелі при вимкнутому режимі NUM LOCK

Порада. Щоб виділити рядок, стовпець або всю таблицю, перейдіть у
таблицю та використайте одну з команд «Выделить» (меню «Таблица») або
використайте потрібні гарячі клавіші.

Елементи таблиці, що не друкуються

Символи комірок Лінії сітки Символи рядків

Утворення та видалення таблиць

Утворення таблиці

Існує можливість утворити порожню таблицю, а потім заповнити комірки,
або перетворити існуючий текст у таблицю. Можна також вибрати одну з
таблиць, що пропонується майстром таблиць, або утворити таблицю з
існуючих зовнішніх вихідних даних, наприклад, електронної таблиці або
бази даних із Microsoft Excel або Microsoft Access. Вказані застосування
автоматично формують таблицю.

Утворення порожньої таблиці

— «Вставить таблицу». Виберіть потрібну кількість рядків та стовпців.

Перетворення тексту в таблицю

Визначить місця, де необхідно розділити текст на рядки та стовпці,
шляхом вставки розділяючих символів у текст. Наприклад, використовуйте
символи табуляції для відокремлення стовпців та символи абзацу — для
відокремлення рядків. Виділіть текст, який треба перетворити. Виберіть
команду «Преобразовать в таблицу…» у меню «Таблица». Задайте потрібні
параметри.

Введення зовнішніх вихідних даних у таблицю

Виберіть команду «База данных…» у меню «Вставка». Натисніть кнопку
«Получить данные», а потім виберіть джерело даних. Натисніть кнопку
«OK». Натисніть кнопку «Отбор записей», а потім виберіть потрібні
записи.

Перетворення таблиці у текст

При перетворенні таблиці у текст можна визначити символ, який буде
служити роздільником у перетвореному тексті. Це може бути кома, символ
табуляції, символ абзацу або іншій символ. Виділіть рядки таблиці, які
необхідно перетворити в абзаци. Виберіть команду «Преобразовать в
текст…» у меню «Таблица». В групі «Разделитель» встановіть потрібний
перемикач або введіть символ, який буде використаний як розділювач
комірок. Рядки розділяються символами абзацу.

Переміщення та копіювання елементів таблиці

Виділіть комірки, рядки або стовпці, які треба перемістити або
скопіювати. Для переміщення або копіювання тексту на нове місце без
зміни вже присутнього там тексту, виділіть тільки текст без символу
комірки. Для переміщення виділеного фрагменту перетягніть його на нове
місце. Для копіювання виділеного фрагменту перетягніть його на нове
місце, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

Видалення таблиці або елементів таблиці

Існує можливість видалення однієї або декількох комірок, рядків,
стовпців, або цілої таблиці. Можна також видалити уміст комірок, не
видаляючи самих комірок.

— «Удалить в буфер».

Видалення комірок із таблиці. Виділіть комірки, які треба видалити,
включаючи символи комірок. Виберіть команду «Удалить ячейки…» у меню
«Таблица». Установіть перемикач, що відповідає необхідному параметру.

Видалення рядків або стовпців із таблиці. Виділіть рядки або стовпці,
які треба видалити. При видаленні рядків уключіть у виділений фрагмент
символ рядка. Виберіть команду «Удалить строки» або «Удалить столбцы» у
меню «Таблица».

Видалення умісту таблиці. Виділіть елемент, який треба видалити.
Натисніть клавішу DEL.

Зміна таблиці

Добавлення комірок у таблицю

— «Вставить таблицу». Установіть потрібні параметри.

Добавлення рядків або стовпців у таблицю

— «Вставить таблицу». Рядок буде вставлений над виділеним рядком, а
стовпець — ліворуч від виділеного стовпця.

— «Вставить таблицу».

Розбиття таблиці або вставка тексту перед таблицею

Для розбиття таблиці на дві частини виділіть рядок, який буде першим у
новій таблиці. Для вставки тексту перед таблицею виділіть її першій
рядок. Виберіть команду «Разбить таблицу» у меню «Таблица».

Форматування таблиці

Добавлення та видалення обрамлення й заливки

Для автоматичного добавлення обрамлення та заливки виділіть таблицю та
виберіть команду «Автоформат…» у меню «Таблица». Нарешті, виберіть
потрібний формат із списку «Форматы».

Для добавлення обрамлення та заливки у ручному режимі до всієї таблиці
або її частини виділіть відповідне, а потім виберіть команду «Обрамление
и заливка…» у меню «Формат» та задайте потрібні параметри.

Для видалення обрамлення та заливки виділіть таблицю, а потім виберіть
команду «Автоформат…» у меню «Таблица». Зі списку «Форматы» виберіть
«Нет».

Зміна ширини стовпця таблиці

Виділіть стовпець, ширину якого треба змінити. Виберіть команду «Высота
и ширина ячейки…» у меню «Таблица», а потім — вкладку «Столбец». Для
визначення точної ширини стовпця, введіть число у полі «Ширина столбца».
Для встановлення ширини стовпця у відповідності з його умістом натисніть
кнопку «Автоподбор».

Зауваження. Можна змінювати ширину стовпця, пересуваючи границі стовпця
усередині самої таблиці або, переміщуючи маркери стовпця на
горизонтальній лінійці.

Порада. Щоб побачити величину ширини стовпця, встановіть покажчик миші
на горизонтальну лінійку та натисніть кнопку миші, утримуючи натиснутою
клавішу ALT.

Зміна висоти рядка таблиці

За умовчанням висота рядка встановлюється в залежності від умісту
комірок та заданих інтервалів перед та після абзацу. Висоту рядків можна
змінювати, але всі комірки одного рядка будуть мати однакову висоту.

Для виконання дії виділіть рядок, висоту якого треба змінити. Виберіть
команду «Высота и ширина ячейки…» у меню «Таблица», а потім — вкладку
«Строка». Для встановлення ширини стовпця у відповідності з його умістом
виберіть параметр «Авто» зі списку «Высота строки».

Для визначення точної ширини рядка виберіть параметр «Точно» зі списку
«Высота строки» та введіть число в полі «Значение». Якщо уміст перевищує
фіксовану висоту рядка, нижня його частина буде відрізана.

Для визначення точної ширини рядка можна також вибрати параметр
«Минимум» зі списку «Высота строки» та ввести число у полі «Значение».
Якщо уміст перевищує фіксовану висоту рядка, то вона буде змінена так,
щоб уміст поміщався у комірці.

Зауваження. Висоту рядка можна змінювати за допомогою вертикальної
лінійки у режимі розмітки сторінки. Виберіть команду «Разметка страницы»
у меню «Вид». Пересуньте на вертикальній лінійці маркер рядка.

Зміна інтервалу між стовпцями таблиці

Перейдіть у таблицю. Виберіть команду «Высота и ширина ячейки…» у меню
«Таблица», а потім — вкладку «Столбец». Уведіть потрібне число в поле
«Интервал между столбцами».

Вирівнювання таблиці або рядків таблиці на сторінці

Виділіть таблицю або рядки, які необхідно вирівняти. Виберіть команду
«Высота и ширина ячейки…» у меню «Таблица», а потім — вкладку
«Строка». Для вирівнювання таблиці або виділених рядків виберіть один із
трьох параметрів зі списку «Выравнивание»: «По левому краю», «По правому
краю» або «По центру». Для визначення точного відступу від лівих полів
уведіть число у полі «Отступ слева».

Відображення сітки таблиці

Виберіть команду «Сетка» у меню «Таблица».

Вставка символу табуляції у комірку таблиці

Натисніть клавіші CTRL+TAB.

Об’єднання декількох комірок таблиці в одну

Існує можливість злиття двох або більше комірок одного рядка в одну
комірку. Наприклад, необхідно злити декілька комірок в одну для
утворення заголовка таблиці, що відноситься до декількох стовпців.
Злиття комірок можливе лише по горизонталі. Виділіть комірки, призначені
для злиття. Виберіть команду «Объединить ячейки» у меню «Таблица».

Розбиття однієї комірки таблиці на декілька

Виділіть комірки, призначені для розбиття. Виберіть команду «Разбить
ячейки» у меню «Таблица». Уведіть кількість стовпців, на яку треба
розбити кожну комірку. Текст комірки розбивається у залежності від
кількості символів абзацу, що знаходяться у ній. Якщо у комірці
міститься лише один символ абзацу, то весь текст, що знаходиться у ній,
поміщається у найлівішу з нових комірок, а решта залишаються порожніми.
Якщо у комірці містяться більше одного символу абзацу, то абзаци
розподіляються порівну між комірками.

Повторення заголовку таблиці на кожній сторінці

Виділіть рядки тексту, включаючи першу, які будуть використовуватись як
заголовок таблиці. Виберіть команду «Заголовки» у меню «Таблица».

Зауваження. Заголовки будуть автоматично повторені лише у випадку
автоматичного розриву сторінок. При примусовому розриві сторінок
усередині таблиці повторення не буде зроблене. Повторені заголовки
таблиці можна бачити лише у режимі розмітки сторінки.

Сортування даних у таблиці

Виділіть стовпці, по яким треба провести впорядкування таблиці. Виберіть
команду «Сортировка» у меню «Таблица», а потім — потрібний спосіб
сортування.

Виконання розрахунків у таблиці

Виділіть комірку, в яку треба помістити результати розрахунків. Виберіть
команду «Формула…» у меню «Таблица». Якщо у полі «Формула»
пропонується не та формула, яку треба використати, видаліть її. Виберіть
потрібну формулу зі списку «Вставить функцию». Наприклад, для додавання
чисел виберіть SUM. Для посилання на комірки таблиці введіть їх у дужках
у формулу. Наприклад, для посилання на комірки A1 та B4 введіть a1;b4. У
полі «Формат числа» введіть формат для чисел. Наприклад, для виводу
чисел у вигляді відсотків уведіть 0,00%. Результат обчислення
з’являється в обраній комірці у вигляді поля. При зміні посилань на
комірки для поновлення результату обчислень виділіть потрібне поле та
натисніть клавішу F9.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019