.

Робота з растровими зображеннями та іншими медіаелементами в Flash (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1457
Скачать документ

Реферат на тему:

Робота з растровими зображеннями та іншими медіаелементами в Flash

Програма Flash може використовувати різноманітні зовнішні медіафайли,
включаючи векторну графіку і растрові зображення, які можна
безпосередньо імпортувати або скопіювати з іншого додатку і вставити в
Flash. Імпорт зображень можливий при наявності активного незаблокованого
шару командою File?Import (Файл?Import).

Для керування якістю растрових зображень використовується діалогове
вікно Bitmap Properties (Свойства растрового изображения), яке може бути
відкрите при клацанні на піктограмі растрового зображення в бібліотеці і
виборі пункту Properties (Свойства) контекстного меню. Воно має
параметри: Окно предварительного просмотра; Имя; Путь к изображению,
Дата, Размеры; Кнопка Update (Обновить); Кнопка Import (Импорт); Кнопка
Test (Тест); Раскрывающийся список Compression (Компрессия); Флажок Use
imported JPEG data/Use document default quality (Использовать
импортированные данные/Использовать качество документа по умолчанию);
Флажок Allow Smoothing (Разрешить сглаживание).

При імпорті растрових зображень вони розміщуються також в список Bitmap
swatches (Образцы растрового изображения), що появляється при виборі в
списку Fill style (Стиль заливки), що розкривається, на панелі Fill
(Заливка) значення Bitmap (Растровое изображение). Растрові зображення,
що з’являються в цьому списку, автоматично розділяються при імпорті і
можуть бути змінені інструментами малювання і зафарбовування програми
Flash.

Для заливки растровим зображенням потрібно відкрити панель Fill
(Заливка), вибрати із списку Fill style (Стиль заливки) параметр Bitmap
(Растровое изображение), виділити зразок зі списку та використати даний
стиль заливки до виділеного зображення.

Для виділення деякого діапазону подібних кольорів растрового зображення
(в заливці або розділеного) використовується модифікатор Magic Wand
(Волшебная палочка) інструмента Lasso (Лассо). Опція Threshold
(Пороговое значение) задає діапазон суміжних значень кольору, які будуть
включатись в виділення при використанні модифікатора. Опція Smoothing
(Сгладить) визначає ступінь згладжуваності межі виділення: Smooth
(Сглаженное) – закругляє краї виділення; Pixels (Пиксели) – краї
виділення включають кожен піксель, що обмежує подібні кольори; Rough
(Грубое) – краї виділення стають навіть більш гострими, ніж при виборі
параметра Pixels (Пиксели); Normal (Обычное) – середнє між параметрами
Rough (Грубое) і Smooth (Сглаженное).

Команда Trace Bitmap (Трассировка растрового изображения)
використовується для перетворення растрового зображення з бібліотеки в
“рідний” для Flash формат векторної графіки з дискретними ділянками
кольору, які можна редагувати, і має параметри:

· Color Threshold (Порог цвета) – керує кількістю кольорів в растровому
зображенні, обмежуючи їх, при цьому менше значення параметра забезпечує
збільшення кількості кольорів в підсумковому векторному зображенні;

· Minimum Area (Минимальная область) – являє собою радіус (в пікселях),
який використовується для визначення кольору центрального пікселя;

· Curve Fit (Соответствовать кривой) – визначає, наскільки згладжено
намальовані контури: Very Tight (Очень сильно) – якщо криві мають багато
згинів і поворотів; Very Smooth (Очень сглажено);

Corner Threshold (Порог угла) – подібне попередньому, але має відношення
до кутів растрового зображення.

Використання інтерактивних елементів в Flash

Інтерактивність означає наявність можливості взаємодії користувача з
фільмом Flash. Для завдання інтерактивних елементів в Flash
використовуються дії (actions), що являють собою короткі інструкції для
керування анімацією. Flash дозволяє додавати дії до кадрів на часовій
шкалі, кнопок та відеокліпів.

В Flash 5 для додавання інтерактивних команд до фільмів з’явилась панель
Actions (Действия), яка відкривається командою Window?Actions
(Окно?Действия). Більшість дій мають параметри, які визначаються
користувачем. Задати значення цих параметрів можна в сірій області, яка
знаходиться в нижній частині панелі Actions. Цю область параметрів можна
відобразити або сховати, клацнувши на стрілці в нижньому правому кутку
панелі. Можна сховати також ліву частину панелі, клацнувши на стрілці,
що розділяє праву і ліву частини панелі.

Flash передбачує два режими підготовки сценаріїв: звичайний (Normal
Mode) і експертний (Expert Mode). В звичайному режимі, який включається
комбінацією клавіш при активній панелі Actions Flash розміщує
дії в лівій частині панелі в шести папках, в кожній з яких міститься
набір елементів мови ActionScript. Дії можна вибирати, клацнувши два
рази на певній дії. В експертному режимі, який включається комбінацією
клавіш при активній панелі Actions, Flash видаляє папку Basic
Actions (Основные действия), всі дії якої включаються в папку Actions.
Тепер код можна набирати, копіювати, вирізати і вставляти в правій
частині панелі Actions як в текстовому редакторі. Режим панелі можна
поміняти, вибравши відповідну опцію з меню параметрів панелі Actions,
яке можна відкрити за допомогою кнопки зі стрілкою в правому верхньому
кутку панелі. Дії можна додавати, перетягуючи їх з лівої частини вікна в
праву, або вибрати їх з меню, яке відкривається при клацанні на кнопці
зі значком “+”. Для видалення дії потрібно виділити рядок її коду в
правій частині і натиснути на клавіатурі.

Дії в папці Basic Actions (Основные действия) розбиті по групах в
відповідності до функцій, які вони виконують. Перша група керує
відтворенням фільму: дії GoTo (Перейти к), Play (Воспроизвести) і Stop
(Остановить). Друга група забезпечує основні інструментальні засоби для
керування звуком і якістю візуального зображення: дії Toggle High Qality
(Включить высокое качество) і Stop All Sounds (Остановить все звуки).
Третя група дій дозволяє фільму завантажувати зовнішні файли і
підтримувати звязок з броузером: дії Get URL (Связать с URL), FSCommand
(Команда FS) і Load Movie (Загрузить фильм). Четверта група фактично
складається з дій Tell Target (Указать целевой объект) – здійснює звязок
між відеокліпами, і If Frame Is Loaded (Если кадр загружен) – керує
відображенням фільмів в процесі їх відображення. Команда On Mouse Event
(По событию мыши) сама по собі не є окремою дією, а являє собою обробник
подій для кнопки. Дії, що знаходяться в інших папках панелі Actions
забезпечують додаткові можливості програмування в ActionScript.
Розглянемо деякі з основних дій.

Дія GoTo (Перейти к) замінює поточний кадр фільму на кадр, який
визначається параметрами цієї дії, і має два різновиди: GoTo and Stop
(Перейти и остановить) – часто використовується для створення інтерфейсу
в стилі панелі інструментів, де користувач клацає мишкою на кнопках для
того, щоб продивитись різні частини фільму; GoTo and Play (Перейти и
воспроизвести) – встановлюється по замовчуванню і використовується для
переходів до нового фрагмента фільму або створення циклу. Щоб створити
дію GoTo and Stop, потрібно зняти прапорець GoTo and Play в нижній
частині вікна на панелі Actions (Действия). Дія GoTo (Перейти к) має
п’ять параметрів.

· Frame Number (Номер кадра) – задає кадр за його номером;

· Frame Label (Метка кадра) – задає кадр за допомогою мітки, що
переміщується разом з кадром (мітка створюється при введенні тексту в
текстове поле Label панелі Frame (Кадр);

· Expression (Выражение) – номер кадру задається виразом ActionScript;

· Next Frame (Следующий кадр);

· Previous Frame (Предыдущий кадр).

Дія Play (Воспроизвести) – відтворює всі кадри поточної часової шкали
фільму чи відеокліпу до тих пір, поки не зустрінеться інша дія, або не
закінчиться часова шкала. Відеокліп відтворюється циклічно, для його
зупинки в останньому кадрі потрібно передбачити дію Stop.

Дія Stop (Остановить) – зупиняє хід фільму чи відеокліпу, часто
використовується з кнопкою, в кінці відеокліпу, в кінці фільму.

Дія Toggle High Quality (Включить высокое качество) – змінює візуальну
якість зображення всього фільму, якщо вона до того була низькою, і
навпаки.

Дія Stop All Sounds (Остановить все звуки) – відмінює всі звуки, які
відтворювались в поточний момент часу (але не забирає звук із фільму
назавжди).

Дія Get URL (Связать с URL) – дозволяє по мірі необхідності
встановлювати зв’язок між фільмом і Web-сторінкою і має три параметри,
перший з яких є обов’язковим:

· URL – вказується мережева адреса (як абсолютна, так і відносна)
сторінки, файлу, сценарію або ресурсу;

· Window (Окно) – вказується ім’я рамки або вікна, куди потрібно
завантажити ресурс; в списку вказані чотири стандартні значення: _self
(в тому ж) – в вікно поточного фільму, _blank (в новому) – в нове вікно
браузера, _parent (в батьківському) – при наявності декількох вкладених
наборів рамок в батьківське вікно з видаленням поточного набору рамок,
_top (поверх) – в поточне вікно браузера з видаленням вкладених в нього
наборів рамок;

· Variables (Переменные) – визначає способи передачі даних сторінці, що
завантажується.

Для того, щоб дії виконувались, в Flash використовуються обробники
подій, які визначають умови виконання дій. Вони бувають трьох типів: ті,
що реагують на взаємодію миші з кнопками; ті, що відслідковують
натискання клавіш на клавіатурі; ті, що реагують на просування по
часовій шкалі фільму (ключові кадри).

Обробники подій, що є результатом взаємодії користувача з кнопками,
основані на відслідковуванні розміщення і руху курсору миші. Розглянемо
події, що використовуються обробником подій для кнопок.

Подія Press (Нажатие) наступає, коли курсор миші знаходиться над
активною зоною кнопки і кнопка миші фіксується в опущеному положенні.
Рекомендується використовувати для різноманітних перемикачів.

Подія Release (Отпускание) наступає, коли були зафіксовані опускання і
відпускання, тобто повне клацання мишею, при знаходженні курсору над
активною зоною кнопки. Вона є стандартною подією для обробників подій
клацань на кнопках.

Подія Release Outside (Отпускание за пределами) наступає після того, як
натискують кнопку миші над активною зоною, потім забирають курсор із
активної зони і тільки після цього відпускають кнопку миші.

Подія Roll Over (Перемещение над) наступає, коли курсор миші попадає в
активну зону кнопки, буз натискування кнопки миші.

Подія Roll Out (Перемещение за пределы) наступає, коли курсор миші
виходить з активної зони кнопки, без натискування кнопки миші.

Подія Drag Over (Перетаскивание над) наступає після того, як натискують
кнопку миші над активною зоною, потім забирають курсор із активної зони
і знову повертають назад в активну зону (кнопка миші все ще натиснута).

Подія Drag Out (Перетащить за пределы) наступає після того, як
натискують кнопку миші над активною зоною, потім забирають курсор із
активної зони при натиснутій кнопці миші.

Обробник подій Key Press (Нажатие клавиши) для дії On Mouse Event (По
событию мыши) починає виконувати дію, коли користувач натискує клавішу
на клавіатурі.

Обробник подій ключового кадру залежить тільки від відтворення фільму, і
не залежить від дій користувача. До будь-якого кадру часової шкали можна
додати будь-яку дію, окрім On Mouse Event (По событию мыши). В складних
фільмах, щоб не виникало конфліктів між використанням ключових кадрів
для анімації і в якості контейнерів для дій, рекомендується створювати
спеціальний шар виключно для ключових кадрів, які містять дії. В цей шар
не варто додавати екземпляри символів, текст чи графічні зображення.

Список використаної літератури:

Flash 5. Библия пользователя/Рейнхардт Р., Ленц Д. – СПб: Диалектика,
2001.– 1200 с.

Лит Г., Финкельштейн Э. Flash 5 для “чайников”.: Пер. с англ.: М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2001.– 320 с.

Рейнхардт Р., Лотт Д. Macromedia Flash MX ActionScript. Библия
пользователя. : Пер. с англ.– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. –
1280 с.

Сандерс Б. Flash ActionScript: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –384
с.

Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1200 с.

Волков А.И. Введение во flash–технологии. http://iu4.bmstu.ru/

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019