.

Робота з кольором і з текстом в Flash. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1662
Скачать документ

Реферат на тему:

Робота з кольором і з текстом в Flash.

В Flash 5 є три рівні роботи з кольором:

· інструменти групи Colors (Цвета) на панелі інструментів малювання;

· панелі Stroke (Штрих) і Fill (Заливка);

· панелі Mixer (Миксер) і Swatches (Образцы).

Для всіх елементів малювання при виборі кольору потрібно клацнути на
кнопці Stroke Color (Цвет штриха) або Fill Color (Цвет заливки) і
вибрати потрібний колір із меню, що розкривається. Якщо в палітрі немає
потрібного кольору, можна відкрити діалогове вікно Color (Цвет),
клацнувши на кнопці в правому верхньому кутку меню. Окрім цього можна
також відкрити панель Mixer (Миксер), щоб створити новий колір, і додати
його на панель Swatches (Образцы). Вздовж нижньої межі групи Colors
(Цвета) розміщені три кнопки: Default Colors (Цвета по умолчанию), No
Color (Нет цвета) і Swap Colors (Поменять цвета).

Панель Swatches (Образцы) можна сприймати як спосіб організації існуючих
зразків кольору і керування відображенням кольорів, доступних на інших
панелях. Її можна використовувати для збереження набору кольорів,
імпортування кольорових палітр і перетворення чи зміни виділених зразків
кольору. Меню параметрів панелі Swatches (Образцы) включає:

· Duplicate Swatsh (Дублировать образец) – повторює виділений зразок;

· Delete Swatsh (Удалить образец);

· Add Colors (Добавить цвета) – зберігає поточну палітру і додає
імпортований набір в нижню її частину;

· Replace Colors (Заменить цвета) – замінює поточну палітру при
завантаженні виділеного набору кольорів;

· Load Default Colors (Загрузить цвета по умолчанию);

· Save Colors (Сохранить цвета);

· Save as Default (Сохранить по умолчанию) – зберігає поточну палітру як
ту, що використовується за замовчуванням;

· Clear Colors (Очистить цвета) – в поточній палітрі залишаються тільки
білий і чорний кольори;

· Web 216 (Палитра Web) – замінює поточний набір кольорів на інваріантну
палітру Web із 216 кольорів (щоб її замінити, потрібно вибрати на панелі
Mixer (Миксер) модель кольору RGB чи HSB);

· Sort by Color(Сортировать по цвету) – здійснюється за відтінком від
світлого до темного (при цьому початковий варіант не зберігається).

Панель Mixer (Миксер) дозволяє створювати нові кольори в трьох режимах:
RGB, HSB або Hex (шістнадцяткове представлення) з використанням
інтерактивної смуги вибору кольору або елементів керування в вигляді
полів з повзунками. Для зміни коефіцієнта прозорості слід перемістити
повзунок або ввести числове значення в поле Alpha.

Робота з текстом в Flash

Для створення і редагування тексту використовується інструмент Text
(Текст), елементи керування яким знаходяться на панелях Character
(Знак), Paragraph (Абзац), Text Options (Параметры текста). При
подвійному клацанні інструментом Arrow (Стрелка) на текстовому блоці,
інструмент автоматично переключається на Text (Текст), але якщо клацнути
на тексті один раз, то текстовий блок буде просто виділений.

Існує три різновиди тексту: текстовий надпис, текстовий блок і текст,
який можна редагувати. Текстовий надпис являє собою текстове поле, яке
розширюється по мірі вводу тексту (в правому верхньому кутку поля
наявний круглий маркер). Щоб створити текстовий надпис, необхідно
клацнути один раз на робочому полі фільму при вибраному інструменті Text
(Текст), а потім ввести текстову інформацію. Текстовий блок створюється
при вибраному інструменті Text (Текст) переміщенням хрестоподібного
маркера для отримання потрібної ширини блока (в правому верхньому кутку
поля наявний квадратний маркер). При введенні тексту слова автоматично
переносяться і добавляються нові рядки. Поле текстового надпису можна
перетворити в текстовий блок, помістивши хрестоподібний маркер над
круглим маркером, і розтягуючи текстове поле. Для повернення до
текстового надпису потрібно два рази клацнути на квадратному маркері. В
полі тексту, який можна редагувати, вміст являє собою змінну (наприклад,
поле пароля). Щоб створити поле тексту, який можна редагувати, потрібно
на панелі Text Options (Параметры текста) із списку Text type (Тип
текста) вибрати пункт Dynamic (Динамический) або Input Text (Вводимый
текст) і потім клацнути на робочій області інструментом Text (Текст) і
перетягнути хрестоподібний маркер для завдання розміру текстового поля.

Панель Character (Знак) відкривається з панелі запуску або при виборі
команди Window?Panels?Character (Окно?Панели?Знак) і має такі параметри:

· cписок Font (Шрифт);

· кнопка Text color (Цвет текста);

· флажок Kern (Кернинг) – встановлюється для автоматичного визначення
відстані між певними парами букв для шрифтів, які містять вмонтовану
інформацію про кернінг;

· Bold (Полужирный), Italic (Курсив);

· Font Height (Размер шрифта);

· Tracking (Трекинг) – введення числового значення для виділеного тексту
визначає відстань між сусідніми текстовими знаками;

· Character position (Позиция знака) – має три пункти: Normal (Обычный),
Subscript (Нижний индекс), Superscript (Верхний индекс);

· поле ввода URL – використовується для виділеного тексту в якості
гіперпосилання для зв’язку з іншою адресою URL.

Доступ до деяких параметрів панелі Character (Знак) можна отримати
командою Text?Style (Текст?Стиль).

Панель Paragraph (Абзац) можна викликати командою
Window?Panels?Paragraph (Окно?Панели?Абзац) або вибравши на панелі
Character (Знак) вкладку Paragraph (Абзац). Вона використовується для
завдання, редагування і настроювання вирівнювання виділених текстових
знаків і абзаців і має параметри:

· Align (Выравнивание) – задається вирівнювання по лівому краю, по
центру, по правому краю, по ширині;

· Left Margins (Левое поле) – задається відстань між текстом і лівою
межею текстового поля;

· Right Margins (Правое поле) – задається відстань між текстом і правою
межею текстового поля;

· Indentation (Отступ) – задається відступ першої строки абзацу відносно
лівого поля;

· Line Spacing (Междустрочный интервал).

Одиниці виміру для розмірів полів і відступу визначаються одиницями
виміру лінійки, що задані для конкретного фільму.

Панель Text Options (Параметры текста) можна викликати командою
Window?Panels?Text Options (Окно?Панели?Параметры текста) або вибравши
на панелі Character (Знак) вкладку Text Options (Параметры текста). В
залежності від вибору типу тексту відображаються три різних набори
опцій. StaticText (Статический текст) має параметри:

· Selectable (Выделяемый) – допускає виділення при відображенні на
комп’ютерах користувача;

· Use Device Fonts (Использовать встроенные шрифты) – дозволяє скоротити
розмір файлу.

Dynamic Text (Динамический текст), поля якого часто отримують дані з
серверу, має параметри:

· Line type (Тип строки) – вибирається тип: Single Line (Одна строка)
або Multiline (Несколько строк);

· HTML – зберігаються різні установки форматування текстових стилів при
відображенні динамічного тексту;

· Border/Bg (Граница/Фон) – використовується для створення текстових
полів з межею і фоном;

· Word wrap (Автоматический перенос) – створюється новий рядок при
досягненні текстом правої межі поля;

· Selectable (Выделяемый);

· Variable (Переменная) – вводиться назва текстового поля, куди
направляються динамічні дані;

· Embed fonts (Внедрение шрифтов) – вказується, яка частина шрифту буде
впроваджена в файл (можна ввести також певні знаки в поле).

Input Text (Вводимый текст) використовується, коли користувачі повинні
заповнювати поля форми і має параметри:

· Line type (Тип строки) – окрім Single Line (Одна строка) та Multiline
(Несколько строк) наявна також опція для відображення тексту в вигляді
паролю;

· HTML – зберігаються різні установки форматування текстових стилів при
відображенні динамічного тексту;

· Border/Bg (Граница/Фон) – використовується для створення текстових
полів з межею і фоном;

· Max. Chars (Максимальное количество знаков) – використовується для
обмеження кількості знаків, які користувач може ввести в визначене
текстове поле;

· Variable (Переменная) – вводиться назва текстового поля, куди
направляються динамічні дані;

· Embed fonts (Внедрение шрифтов) – вказується, яка частина шрифту буде
впроваджена в файл (можна ввести також певні знаки в поле).

В програмі Flash можна використовувати такі типи шрифтів, як TrueType,
Type 1 PostScript і растрові шрифти. Для копіювання стилю тексту можна
скористатись інструментом Dropper (Пипетка). Програма Flash допускає
змінювати форму і викривляти текст, для чого його потрібно спочатку
перетворити в складові лінії і заливку командою Modify?Break Apart
(Изменить?Разделить). Перетворений текст можна групувати або
перетворювати в символи і використовувати при анімації. Однак після
такого перетворення їх уже не можна редагувати як текст.

Список використаної літератури:

Flash 5. Библия пользователя/Рейнхардт Р., Ленц Д. – СПб: Диалектика,
2001.– 1200 с.

Лит Г., Финкельштейн Э. Flash 5 для “чайников”.: Пер. с англ.: М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2001.– 320 с.

Рейнхардт Р., Лотт Д. Macromedia Flash MX ActionScript. Библия
пользователя. : Пер. с англ.– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. –
1280 с.

Сандерс Б. Flash ActionScript: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –384
с.

Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1200 с.

Волков А.И. Введение во flash–технологии. http://iu4.bmstu.ru/

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019