КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету “Інформатика”

РОБОТА З КНИГАМИ В EXCEL

Загальні відомості

Microsoft Excel 2000 – табличний процесор, програма для створення й
обробки електронних таблиць. Ярлик Microsoft Excel 2000 має вигляд на
мал.1.

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах:

Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій.

Разметка страниц – зручний для остаточного форматування таблиці перед
друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі відображаються синіми
пунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною синьою лінією, пересуваючи
яку можна змінювати розмір таблиці.

Для переходу поміж режимами Обычный і Разметка страниц використовуються
відповідні пункти у меню Вид.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 2 . Вікно Microsoft Excel

Меню

меню то з’являться усі команди цього меню (мал.4).

Панелі інструментів

Під рядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок
з малюнками. Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці
передає значення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто
вживані команди, доступні в меню. Для виклику команди, зв’язаної з
кнопкою, необхідно натиснути мишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик
миші на кнопку й трохи почекати, поруч з’явиться рамка з назвою команди.

За звичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів –
Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрану
слід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потім натиснути на
ім’я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її
імені буде стояти позначка (.

у кінці панелі, то з’являться інші кнопки (мал.5). При натисканні на
кнопку Добавить или удалить кнопки з’явиться меню (мал.6), в якому можна
вивести або забрати кнопку з панелі.

Також для зміни складу панелі інструментів можна у меню Сервис вибрати
пункт Настройка. У діалоговому вікні необхідно вибрати укладку Команды.
У переліку Категории необхідно вибрати групу кнопок, після чого у
переліку Команды з’являються кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до
панелі інструментів слід пересунути її з діалогового вікна в потрібну
позицію меню. Процес установлення кнопки завершується натисканням кнопки
Закрыть. Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно пересунути
її в діалогове вікно Настройка.

Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню
(мал.7), яке викликається натисканням правої клавіші миші на будь-якій
кнопці.

Під панелями інструментів Microsoft Excel за звичаєм знаходиться рядок
формул, а у нижній частині вікна рядок стану. Щоб вивести або забрати ці
рядки слід у меню Вид вибирати відповідні пункти: Строка формул або
Строка состояния.

Робоча книга

Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Робоча книга
складається з робочих аркушів, імена яких (Лист1, Лист2, …) виведені на
ярликах у нижній частині вікна робочої книги (мал.1). Натискаючи по
ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги.
Для прокручування ярликів використовуються кнопки ліворуч горизонтальної
координатної лінійки:

перехід до ярлику останнього аркушу.

Робочий аркуш являє собою таблицю, що складається з 256 стовпців і 65536
рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки – цифрами.
Кожне вічко таблиці має адресу, що складається з імені рядку й імені
стовпця. Наприклад, якщо вічко знаходиться в стовпці F і рядку 7, то
воно має адресу F7.

Створення робочої книги

.

Відкриття робочої книги

, після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа.

У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться
потрібна робоча книга. У переліку, що розташований нижче вибрати
(подвійним натисканням) папку з книгою і саму книгу.

За замовчанням у переліку виводяться тільки файли з книгами Microsoft
Excel, які мають розширення xls і значки на мал.10. Для виводу інших
типів файлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі
прихованого переліку Тип файлов.

Збереження робочої книги

. При першому збереженні з’являється діалогове вікно Сохранение
документа. У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку,
що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти книгу. У полі
прихованого переліку Тип файла – формат, в якому буде збережено книгу. У
полі Имя файла потрібно увести ім’я книги й натиснути кнопку Сохранить.

При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не
виводиться, книга автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти
книгу під іншим ім’ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати
команду Сохранить как, після чого з’являється вікно Сохранение
документа.

Закриття робочої книги

Для закриття книги необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або
натиснути кнопку ( вікна книги.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 8

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 1

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 3

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 4

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 5

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 6

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 7

Похожие записи