.

Робота з електронною поштою (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
29 12237
Скачать документ

Робота з електронною поштою

Робота сервісу електронної пошти багато в чому схожа на роботу звичайної
поштової служби, необхідне лише виправлення на віртуальну її основу.
Розглянемо ситуацію написання, відправлення й одержання листа, вказуючи
в дужках відповідні еквіваленти у віртуальному світі. Написаний лист ми
кидаємо в поштову скриньку (SMTP сервер), листа, написані нам приходять
у нашу поштову скриньку (обліковий запис на POP сервері), закритий
ключем (ім’я користувача і пароль). Конверт повинний містити адресу
одержувача листа і, можливо, адреса відправника (адреса електронної
пошти). Лист ми пишемо мовою, зрозумілому адресату (кодування). А в
конверт, крім власне листа мі можемо укласти фотографії, малюнки, інші
документи, які потрібно переслати (приєднані файли).

Основні елементи інтерфейсу програми Outlook Express.

Для роботи із сервісом електронної пошти потрібна програма-клієнт, що
підтримує необхідний набір функцій. Серед безлічі програм (Edora, The
Bat, Netscape Messanger) однієї з найбільш зручних є програма Outlook
Express, що ми і будемо розглядати надалі.

Основне вікно програми має вид, показаний на малюнку Настроювання
інтерфейсу програми можна проводити за допомогою пункту меню
Вид\Розкладка, де включається і виключається відображення відповідних
елементів вікна.

1 Рядок меню

2 Панель інструментів

3 Панель подань

4 Панель папок

5 Список папок

Область перегляду

6

Область заголовка

7

Область повідомлень

8

Область заголовка повідомлень

9 Рядок стану

Настроювання панелі інструментів робиться вибором команди Настроювання
через щиглика правою кнопкою «миші» на панелі інструментів і вибір
команди Настроювання.

Доступ до системи електронної пошти

Адреса електронної пошти

Адреса будь-якого користувача, детально описує, де він (вона)
знаходяться в мережі. Електронна пошта знаходить адресата завдяки
унікальності його адреси, що розпізнається кожним комп’ютером у мережі.

Адреса завжди складається з імені користувача і доменного імені
комп’ютера, розділених символом “@”, наприклад:
[email protected]

Регістр букв (рядкові/заголовки) значення не має. В адресі допускається
використання тільки букв латинського алфавіту , цифр і знаків «-» і «_».
Пробіли, розділові знаки і символи кирилиці використовувати не
допускається. Необхідно пам’ятати, що навіть якщо росіянин і латинський
символи (наприклад, буква “про”) мають однакове друковане зображення,
вони все рівно мають різний код, тому для комп’ютера це зовсім різні
символи.

Сервери, необхідні для відправлення й одержання повідомлень

Для роботи поштовій програмі необхідно вказати адреси серверів (або
Ір-адрес, або DNS-ім’я), через які будуть виконуватися відправлення й
одержання повідомлень (SMTP і POP сервера відповідно). Як правило, їхні
адреси надаються провайдером доступу до Інтернет.

SMTP сервер забезпечує відправлення пошти. Всі SMTP сервера відкриті для
загального доступу, тому можливо скористатися адресою будь-якого
відомого SMTP сервера.

POP сервер зберігає повідомлення, що прийшли на адресу користувача, тому
з метою конфіденційності, доступ до поштової скриньки з повідомленнями
електронної пошти, що зберігаються на ньому закриті паролем.

Настроювання облікового запису для роботи з електронною поштою.

Весь набір даних, необхідних для настроювання поштової програми (т.зв.
обліковий запис) має такий вигляд:

Коментар

Інформація відправника: необов’язкова для заповнення

ім’я; ім’я відправника

адреса електронної пошти адреса відправника.

зворотня адреса

Настроювання облікового запису в програмі Outlook Express

Для настроювання Outlook Express необхідно виконати наступне. Вибрати
пункт меню Сервіс\Облікові записи, далі вкладку Пошта, команду
Додати\Пошта.

Для редагування облікового запису служить команда Властивості

Outlook Express дозволяє одержувати пошту з декількох поштових серверів,
наприклад в однієї людини може існувати службова і домашня адреси
електронної пошти. Для таких цілей необхідно створити декілька облікових
записів. Один з облікових записів використовується за замовчуванням, а
саме: усі створювані користувачем повідомлення, якщо не обговорене інше,
відправляються з використанням зазначених у ній поштових серверів і
адреси електронної пошти.

Робота з повідомленнями електронної пошти

Одержання і відправлення повідомлень

Для одержання і відправлення повідомлень варто скористатися кнопкою
панелі задач Доставити пошту пунктом меню Сервіс\Доставити пошту. За
замовчуванням відбувається і прийом нових повідомлень із сервера і
відправлення написаних повідомлень. Але в підменю можна також вибрати чи
тільки відправлення чи тільки одержання пошти. При роботі з декількома
обліковими записами відправлення й одержання повідомлень відбуваються
або паралельно для всіх облікових записів, або можна вибрати одержання і
відправлення пошти для конкретного запису.

Структура повідомлення електронної пошти

Повідомлення електронної пошти складається з наступних полів:

Поле призначення

Від Адреса відправника (при роботі з декількома обліковими записами)

Кому Служить для вказівки адресата (обов’язково до заповнення),
припустима вказівка декількох адрес, розділених комою («,»).

Тема Використовується для вказівки короткої анотації листа.

Копія По адресах, зазначеним у цьому полі буде відіслана відкрита копія
повідомлення: одержувачу листа буде відомий весь список адресатів з
полів «адреса» і «копія».

Сліпа копія По адресах, зазначеним у цьому полі буде відіслана копія
повідомлення одержувачу листа не буде відомо про адресатів, зазначених у
полі «копія».

основа повідомлення Містить текст листа.

У такому виді повідомлення подається для користувача поштової програми.
Це усього лише вершина айсберга, підводна ж частина, з яким працює
програма, має більш складну структуру, що включає в себе поштові
заголовки — службову інформацію про повідомлення (див. заголовків).

Збереження повідомлень

Outlook Express зберігає повідомлення в папках. До п’яти стандартних
папок, імена яких перераховані в Помилка! Джерело посилання не знайдене,
можна додати інші.

Папка
Опис

Вхідні Стандартне місце збереження отриманих повідомлень

Чернетки Місце збереження не адресованих чи невідправлених
повідомлень

Вихідні Місце тимчасового збереження невідправлених вихідних
повідомлень

Відправлені Місце збереження відправлених повідомлень

Вилучені Місце тимчасового збереження повідомлень, які варто
видалити

Якщо в папці є непрочитані повідомлення, Outlook Express виділить її
ім’я напівжирним шрифтом. Кількість таких повідомлень виводиться в
дужках після імені папки. Це дозволяє швидко визначити, у яких папках є
непрочитані повідомлення.

Повідомлення з папки Вилучені будуть залишатися в ній, поки папка не
буде набудована на їхнє видалення. Для настроювання Outlook Express на
очищення папки Вилучені виберіть команду Сервіс\Параметри й у
діалоговому вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Обслуговування.
Уключите режим Очищати папку “Вилучені” перед виходом. Після цього
повідомлення будуть віддалятися щораз при виході з Outlook Express.

Можна перемішати і копіювати повідомлення з однієї папки в іншу, а також
настроїти Outlook Express на автоматичне розміщення повідомлень по
папках за допомогою Правил для повідомлень.

Додавання нових папок.

Для кращої організації системи збереження повідомлень можна створити
додаткові папки. Щоб створити нову папку, виберіть команду Файл\Папка\
Створити клацніть правою кнопкою мишки на піктограмі кожної з папок
Outlook Express і виберіть з появленого контекстного меню команду
Створити папку. З’явиться однойменне діалогове вікно. Введіть у рядку
Назва папки ім’я нової папки і виберіть папку, у якій вона буде
розміщена. Потім клацніть на кнопку ОК.

Переміщення чи копіювання повідомлень в іншу папку.

Щоб перемістити повідомлення з однієї папки в іншу, перенесіть його
піктограму зі списку повідомлень на піктограму потрібної папки
скористайтеся командою Виправлення\Перемістити в папку і виберіть
папку-отримувач у діалоговому вікні, що з’явилося, Перемістити.

Щоб скопіювати повідомлення, перенесіть його зі списку повідомлень у
приймаючу папку, утримуючи натиснутою клавішу , чи скористайтеся
командою Виправлення\Копіювати в папку і виберіть у діалоговом
папку-отримувач у вікні Копіювати.

Переміщення однієї папки в іншу.

Щоб змінити структуру папок, потрібно перенести піктограму папки з усіма
вкладеними в неї папками в інше місце. Того ж ефекту можна досягти,
вибравши папку і скориставшись командою Файл\Папка\Перемістити і вибрати
папку-отримувач у діалоговому вікні Перемістити.

Перейменування папки.

Щоб перейменувати папку, клацніть на її імені в списку папок, почекайте
секунду, а потім клацніть ще раз. Можна змінити ім’я папки безпосередньо
в списку папок або двічі клацнути на піктограмі папки і вибрати з
контекстного меню яке появилось команду Перейменувати. Можна також
вибрати папку і скористатися командою Файл\Папка\Перейменувати. Потім
залишиться лише ввести чи відредагувати ім’я в діалоговому вікні
Перейменування папки. Стандартні папки — Вхідні, Чернетки, вихідні,
Відправлені і Вилучені — перейменовувати не можна.

Стиск папок.

Outlook Express зберігає папки і їхній вміст на жорсткому диску вашого
комп’ютера. Після додавання чи видалення деяких повідомлень підвищується
ступінь фрагментації диска, і вільного місця стає менше. Щоб звільнити
не використовуваний простір, можна розташувати дані на диску більш
компактно. Для стискання папки потрібно вибрати її в списку папок і
скористатися командою Файл\Папка\ Стиснути чи використовувати команду
Стиснути з контекстного меню папки.

Видалення папок.

Щоб видалити папку з усім її вмістом, виберіть її і натисніть клавішу
. Outlook Express очікує підтвердження виконання даної команди.
Клацніть на кнопці Так. При видаленні папки весь її вміст буде загублено
(вилучені папки не потраплять у папку Вилучені).

Видалення повідомлень.

Якщо повідомлення вам більше не потрібно чи ви не хочете зберігати його
в папці, можете його видалити. Для цього виберіть повідомлення в списку
і натисніть клавішу чи виберіть команду Виправлення\Видалити.
Щоб видалити повідомлення під час його перегляду у вікні повідомлення,
натисніть комбінацію клавіш .

Для тимчасового збереження вилучених повідомлень у Outlopk Express існує
папка Вилучені. Якщо таке повідомлення потрібно відновити, знайдіть його
в папці Вилучені і перемістіть в іншу папку.

Щоб звільнити папку Вилучені, клацніть на ній правою кнопкою миші в
списку папок і виберіть з контекстного меню яке появилося команду
Очистити папку. Щоб ця папка очищувалася щоразу при виході з Outlook
Express, виберіть команду Сервіс\Параметри й у діалоговому вікні, що
відкрилося, перейдіть на вкладку Загальні. Включіть режим Очистити папку
“Вилучені” перед виходом.

Читання повідомлень

Повідомлення складається з двох частин — заголовка повідомлення, що
містить інформацію про лист і власне текст повідомлення.

У заголовку вказуються дата відправлення, тема, відправник, а також
імена інших одержувачів. Поля, які відображуються в заголовку листа
можна настроїти вибравши пункт меню Вид\Стовпці. Повний перелік
атрибутів повідомлення наведений у Помилка! Джерело посилань не
знайдене.

Важливість Пріоритет повідомлення, встановлюється при його створенні
(високий\звичайний\низький)

Вкладання Сигналізує про наявність\відсутність прикріплених до
повідомлення файлів

Прапорець Прапорець встановлюється користувачем при перегляді
повідомлення для виділення його з поміж інших повідомлень

Від Адреса відправника повідомлення

Тема Тема повідомлення

Отримано Дата одержання повідомлення

Обліковий запис Обліковий запис, на який отримано дане повідомлення

Розмір Розмір повідомлення разом із вкладеними файлами

Відправлений о Дата відправлення повідомлення кореспондентом

Кому Ім’я кореспондента повідомлення

Переглянути чи пропустити Повідомлення не буде показано при виборі
відповідного подання (див. робота з поданнями).

Щоб переглянути повідомлення в окремому вікні, а також побачити дані про
відправника й інших одержувачів даного повідомлення, двічі клацніть на
відповідному імені в заголовку.

Якщо до повідомлення додаються вкладені файли, вони відображаються в
полі Прикріплені у верхній частині вікна. Розмір файлу в байтах
наводиться в дужках після його імені. Використовуючи контекстне меню для
вкладених файлів, їх можна зберегти на диску, відкрити за допомогою
відповідної програми, переглянути, використовуючи програму-переглядач чи
видалити.

Щоб прочитати наступне повідомлення, не повертаючи в головне вікно
Outlook Express, клацніть на кнопці Наступне на панелі інструментів чи
виберіть команду Вид\Наступне\Наступне повідомлення.

Щоб прочитати наступне непрочитане повідомлення, виберіть команду
Вид\Наступне\Наступне непрочитане повідомлення. Щоб перейти до наступної
непрочитаної папки, виберіть команду Вид\Наступне\Наступне непрочитане
обговорення.

Подібним чином можна переглянути попереднє повідомлення, клацнувши на
кнопці Попереднє на панелі інструментів.

Перегляд заголовків.

Іноді потрібно переглянути поштовий заголовок повідомлення, наприклад,
щоб довідатися, як воно до вас потрапило.

Для перегляду заголовку повідомлення двічі клацніть на його імені.
Повідомлення відкриється в окремому вікні. Після цього виберіть команду
Файл\Властивості. Появиться діалогове вікно властивостей даного файлу.
Перейдіть на вкладку Подробиці. Тут містяться заголовки. Якщо хочете
прочитати повідомлення в невідформатованому вигляді, клацніть на кнопці
Вихідне повідомлення. Заголовки містять інформацію про шлях проходження
листа, про програму за допомогою якої створювалося повідомлення,
інформація про мовне кодування повідомлення (див. кодування), механізми
кодування вкладених файлів (див. формати повідомлень).

Пошук повідомлень у папках.

Через кілька тижнів чи місяців у вас нагромадиться маса повідомлень. У
Outlook Express є комплексний засіб пошуку повідомлень, що зберігаються
в папках. Щоб знайти повідомлення, що відповідає потрібним критеріям,
виберіть необхідну папку і скористайтеся командою Виправлення\Знайти
повідомлення. З’явиться діалогове вікно Знайти повідомлення.

Введіть критерії пошуку. Комбінація декількох критеріїв дозволяє зробити
результати пошуку більш точними. Як критерії пошуку можна
використовувати наступні.

Від. Ім’я відправника чи його адреса.

Кому. Ім’я одержувача чи його адреса.

Тема. Фрагмент заголовка повідомлення яке шукається.

Текст. Фрагмент тексту повідомлення який шукається.

Повідомлення має вкладення. Включіть режим, якщо повідомлення яке
шукається супроводжувалося вкладеними файлами.

Отримано після. Якщо включити цей режим і вказати ймовірну дату
одержання повідомлення, пошук обмежиться лише повідомленнями, що
надійшли після цього терміну.

Отримано до. Якщо включити цей режим і вказати останній термін одержання
повідомлення, пошук обмежиться лише повідомленнями, які надійшли до
зазначеної дати.

Визначивши критерії пошуку, клацніть на кнопці Почати пошук. Пошук
закінчиться після того, як у папці будуть знайдені всі повідомлення, що
відповідають обраним критеріям. Заголовки цих повідомлень виводяться в
нижній частині діалогового вікна Знайти повідомлення. Для пошуку за
новими критеріями клацніть на кнопці Новий пошук.

Сортування повідомлень.

Повідомлення можна сортувати, розташовуючи їх у тому порядку, що вам
більше подобається. Найпростіший спосіб почати сортування — клацнути на
заголовку стовпця у верхній частині списку повідомлень. Наприклад, щоб
упорядкувати список по даті одержання,

клацніть на заголовку стовпця Отримано. Для сортування списку в
зворотному порядку клацніть на його заголовку ще раз. Можна також
скористатися командою Вид\Сортування і вибрати бажаний критерій
сортування.

Правила для повідомлень

Програма Outlook Express містить засобу організації й обробки
повідомлень. Можна включити правила, згідно яким прихожі повідомлення
будуть сортуватися по папках, виділятися кольором, на визначені
повідомлення буде відправлятися відповідь, або вони будуть пересилатися
на іншу адресу і т.п.

Створення правил

У меню Сервіс вкажіть на Правила для повідомлень і виберіть Пошта. У
ньому перелічуються правила, які застосовуються до повідомлень, якщо
такі встановлені. Оскільки одні правила можуть впливати на інші, треба
приділити увага порядку їхнього проходження. Правила обробляються
послідовно, від початку до кінця списку. Індикатор поруч із правилом
говорить про активність чи неактивність даного правила.

Щоб додати в список нове правило, клацніть на кнопці Створити.
Відкриється діалогове вікно Властивості.

Задайте умови для правила, включивши потрібні прапорці в розділі Умови.
(Необхідно вибрати хоча б одну умову.)

Для одного правила можна задати і кілька умов, включивши кілька
прапорців. Натиснувши посилання чи в розділі Опис правила, можна
вказати, чи всі умови повинні

виконуватися (і), чи досить виконання лише одного з них (чи).

Включивши потрібні прапорці в розділі Дії, виберіть дії, що повинні
відбуватися при виконанні умов даного правила. (Необхідно вибрати хоча б
одну дію).

Клацніть по підкреслених посиланнях у розділі Опис правила для вказівки
умов чи дій для даного правила.

У розділі Опис правила можна вибрати пункти які містять адреси чи задані
слова, щоб програма Outlook Express відображала повідомлення з
зазначеними параметрами. При вказівці в умові декількох імен чи
декількох ключових слів варто натиснути кнопку Параметри в розділі Вибір
одержувачів Введення ключових слів.

Виберіть назву, що присвоюється за замовчуванням, чи введіть свою назву
для правила у поле Назва правила і натисніть ОК.

Правило можна створити, вибравши у вкладці Правила для повідомлень вже
існуюче правило і натиснувши кнопку Копіювати. Цей спосіб потрібно
застосовувати, якщо правило яке створюється буде подібним із вже
існуючим.

Створення правила з повідомлення

Правило можна створити з повідомлення, виділивши його в головному вікні
і вибравши Створити правило з повідомлення в меню Повідомлення. Дана
операція заносить адресу відправника в поле Від. Будь-які інші дані з
повідомлення в правило не попадуть.

Блокування повідомлень

Для блокування повідомлень від визначеного кореспондента, при перегляді
повідомлень виберіть пункт Повідомлення\Болокувати відправника.
Повідомлення заблокованого кореспондента знищуються з папки Вхідні і
будуть знищуватися з поштової скриньки на сервері, не надходячи на
комп’ютер користувача.

Для керування списком заблокованих відправників використовується пункт
меню Сервіс\Правила для повідомлень.

Використання подань.

Подання застосовуються для відображення тільки потрібних у даний момент
повідомлень. У програмі Outlook Express існує набір подань, що
полегшують роботу з поштовими повідомленнями. Застосовуючи подання,
можна відображати тільки потрібні повідомлення. Відповідні подання можна
настроїти, використовуючи Диспетчер подань. Подання оперують з
повідомленнями й обговореннями. Обговорення — це подання, які
відносяться до однієї теми.

Групування повідомлень по темі

У папці Вхідні можна упорядкувати повідомлення по їхній темі. Для цього
необхідно вибрати Згрупувати повідомлення по темі обговорення в меню
Поточне подання. Тоді всі повідомлення по одній темі будуть об’єднанні в
групу, першим у ній буде найстаріше повідомлення, поруч з яким з’явиться
знак «+», що дозволяє згортати\розгортати повідомлення з групи. Усі
листи, що відносяться до обговорення можна одночасно видалити, перенести
чи скопіювати.

Застосування подань

У програмі Outlook Express існує набір стандартних подань, якими можна
користатися, щоб не створювати замовлені подання. Для використання
подання у меню Вид вкажіть на Поточне подання і виберіть один з
наступних варіантів:

Відобразити всі повідомлення. Відображуються всі повідомлення в папці
(наприклад, у папці Вхідні) — старі і нові, прочитані і непрочитані.

Сховати прочитані повідомлення. Відображуються тільки непрочитані
повідомлення.

Сховати прочитані чи пропущені повідомлення. Не відображуються прочитані
повідомлення, а також повідомлення, до яких була застосована команда
Пропустити обговорення.

Подання застосовуються окремо до кожної папки і будуть залишатися в силі
доти, поки ви не зміните чи не скасуєте їх.

Для частого переключення між оданнями зручно вивести Панель подань на
екран, використовуючи пункт меню Вид\Розкладка, елемент Відобразити
Панель подань.

Пропущення обговорень

Можна пропускати і навіть ховати обговорення чи повідомлення, які Вам
нецікаві.

У папці Вхідні виберіть повідомлення (чи обговорення, якщо включений
режим Згрупувати повідомлення по темі), які потрібно пропустити. У меню
Повідомлення виберіть Пропустити обговорення.

Щоб пропущені повідомлення не захаращували список повідомлень, у меню
Вид вкажіть на Поточне подання і виберіть Сховати прочитані чи пропущені
повідомлення.

При виборі команди Сховати прочитані чи пропущені повідомлення будуть
сховані всі прочитані повідомлення, всі пропущені повідомлення, а також
усі повідомлення, що були і прочитані, і пропущені.

Створення замовлених подань

У програмі Outlook Express можна задавати подання, згідно яких будуть
відображатися тільки визначені повідомлення.

У меню Вид вкажіть на Поточне подання і виберіть Створення подання.

Виберіть Створити.

Виберіть умови для подання яке створюється.

(В залежності від подання яке створюється, в поле Опис подання
з’являється його опис. Створіть необхідне подання, додаючи чи віднімаючи
умови).

Клацнувши по підкресленому параметрі в поле Опис подання, можна його
включити чи задати його величину.

Натисніть кнопку Відобразити/сховати, щоб задати відображення чи
приховати повідомлення, які відповідають умовам подання.

Створення повідомлень

Outlook Express дозволяє створювати нові повідомлення, відповідати на
отримані чи пересилати їх. Вводити адресу електронної пошти можна вручну
або з бази даних Адресна книга. Outlook Express перевіряє адреси
електронної пошти на відповідність формату Internet і не відправляє
повідомлень з помилковими адресами.

Створення нового повідомлення.

Щоб створити і відіслати повідомлення, виконайте наступні операції.

1. Клацніть на кнопці Створити повідомлення панелі інструментів чи
виберіть команду Повідомлення\Створити. З’явиться діалогове вікно
Створити повідомлення.

Введіть у рядку Кому ім’я головного одержувача чи його адресу
електронної пошти чи клацніть на назві рядка Кому і

виберіть імена одержувачів повідомлення з бази даних

Адресна книга.

Якщо ввести частину імені і натиснути комбінацію клавіш ,
Outlook Express допоможе знайти повне ім’я в базі даних

Адресна книга. У рядку Кому можна ввести кілька імен

одержувачів, розділивши їх комами.

Якщо потрібно відіслати іншим особам копію повідомлення, введіть їхні
імена чи адреси електронної пошти в рядку Копія.

Тут також можна скористатися інформацією з бази даних Адресна книга. Щоб
відіслати копію повідомлення особі, яка не згадується у вікнах Кому і
Копія, введіть її ім’я чи адресу електронної пошти в рядку Сліпа. (Сліпа
копія — це копія повідомлення, про одержання якої відомо тільки
відправнику й адресату. — див. Структура повідомлень електронної пошти)

Введіть у рядку Тема короткий зміст повідомлення.

За допомогою клавіші перемістіть курсор в область введення
повідомлення і введіть його.

Як текст повідомлення (але не вкладення) можна використовувати
заздалегідь підготовлений текстовий файл (*.txt). Для цього виберіть
команду Вставка\Текст із файлу і виберіть потрібний файл у діалоговому
вікні, що з’явилося.

Виберіть вгорі вікна обліковий запис, з яким буде відправлено
повідомлення.

По закінченні складання повідомлення клацніть на кнопці Відправити
панелі інструментів чи скористайтеся

командою Файл\Відправити для негайного відправлення повідомлення. При
виборі команди Файл\Відправити пізніше повідомлення буде збережено в
папці Вихідні і буде відправлено при ініціюванні доставки пошти, чи при
завершенні роботи з програмою. Копія повідомлення буде збережена в папці
Відправлені.

Якщо введення повідомлення не закінчене, можете закрити вікно і зберегти
повідомлення в папці Чернетки. Щоб згодом до нього повернутися,
закінчити і відіслати, досить двічі клацнути на повідомленні в папці
Чернетки.

Зміна пріоритету вихідних повідомлень.

Повідомленню можна присвоїти високий, звичайний чи низький пріоритет.
Пріоритет повідомлення не впливає на швидкість його доставки, а лише
змінює спосіб появи його в одержувача. У Outlook Express повідомлення з
високим пріоритетом позначаються піктограмою в стовпці Важливість у
вигляді знаку оклику, зі звичайним — без знаків, низьким — у вигляді
стрілки, спрямованої вниз.

За замовчуванням Outlook Express привласнює повідомленням звичайний
пріоритет. Щоб відіслати повідомлення з високим пріоритетом, виберіть
команду Повідомлення\Важливість\Висока. Щоб привласнити повідомленню
низький пріоритет, виберіть команду Повідомлення\Важливість\Низька.

Відповідь на повідомлення.

Щоб відіслати відповідь на повідомлення, виберіть вихідне і клацніть на
кнопці Відповісти відправнику на панелі інструментів чи виберіть команду
Повідомлення\Відповісти відправнику. Якщо хочете відповісти всім
одержувачам повідомлення-оригіналу (зазначеними кореспондентом у полі
Копія), клацніть на кнопці Відповісти всім чи виберіть команду
Повідомлення\Відповісти всім.

Повідомлення відкриється у вікні для редагування, при цьому на початку
теми з’явиться слово Re:(Replay-відповідь) і адреса кореспондента буде
підставлена у поле Кому. Можете додати в рядок Кому, Копія чи Сліпа
адреси будь-яких інших одержувачів. Текст вихідного повідомлення буде
поданий у вигляді цитування в полі створюваного листа. Не прийнято
цитувати вихідне повідомлення цілком, а лише його частину, необхідну для
розуміння змісту відповіді.

Пересилання повідомлення.

1брати команду Переслати з контекстного меню яке появиться.

Outlook Express відкриє повідомлення і додасть у початок його теми слово
Fw:(forwarding-пересилання), щоб показати, що це повідомлення переслане.
Введіть у рядку Кому, Копія чи Сліпа імена чи адреси нових одержувачів.
Додайте в початок повідомлення свої коментарі і клацніть по кнопці
Відправити панелі інструментів.

Якщо потрібно переслати повідомлення як вкладений файл, щоб одержувач
міг бачити первісні заголовки (див. Вкладення файлів, Формат листа) ,
виберіть команду Повідомлення\Переслати як вкладення.

Вставка підпису у вихідні повідомлення.

У кінець повідомлення, що відправляється, корисно додавати коротку
примітку, чи підпис (signature). Підпис служить для ідентифікації автора
повідомлення й іноді містить корисну інформацію про відправника. Щоб
створити підпис для вихідних повідомлень, виберіть команду
Сервіс\Параметри, вкладку Підписи. Як підпис можна використовувати
заздалегідь підготовлений текстовий файл чи файл у форматі HTML (див.
Формати файлів, формати поштових повідомлень). При використанні
декількох підписів один з них використовується за замовчуванням і
автоматично підставляється в усі використовувані повідомлення, якщо
обраний відповідний параметр.

Якщо режим додавання підпису в усі вихідні повідомлення не включений,
для підпису нового повідомлення досить під час його створення вибрати
пункт меню Вставка\Підпис і вибрати потрібний підпис.

Відправлення вкладених файлів.

Щоб супроводити вихідні повідомлення файлами, наприклад, відправити
зображення чи документ Word, клацніть по кнопці Вставити файл панелі
інструментів у вікні створення повідомлення чи виберіть команду
Вставка\Вкладення файлу. Виберіть файл у діалоговому вікні, що
з’явилося, і клацніть по кнопці Вкласти. Якщо потрібно вкласти кілька
файлів, повторіть цю операцію.

Піктограми вкладених файлів виводяться в полі Приєднати у верхній
частині вікна повідомлення. Розмір файлу в байтах наводиться в дужках
після його імені.

Щоб видалити з повідомлення вкладений файл, виберіть і натисніть клавішу
чи клацніть по піктограмі файлу правою кнопкою миші і виберіть
команду Видалити з контекстного меню яке появиться.

HTML-форматування вихідних повідомлень.

Outlook Express дозволяє створювати повідомлення у форматі HTML із
застосуванням шрифтів різних гарнітур і розмірів, фонових кольорів,
гіпертекстових посилань і навіть інтегрованих зображень і звуків.

Outlook Express відсилає повідомлення у форматі HTML як вкладене в його
текстову версію. Таким чином, якщо програмне забезпечення одержувача не
розпізнає HTML-формат, він всерівно зможе прочитати текст.

Вкладка Відправлення пошти діалогового вікна Параметри
(Сервіс\Параметри) дозволяє вибрати режим відправлення поштових
повідомлень за замовчуванням — або звичайний текст або формат HTML. При
роботі з повідомленнями у форматі HTML можна користатися шаблонами
повідомлень (Повідомлення\Створити з використанням). Для створення
нового шаблона чи вибору як шаблон будь-якої веб-сторінки необхідно
скористатися пунктом меню Повідомлення\Створити з використанням\Вибір
бланка. Існує можливість вибрати бланк для всіх знову створюваних
повідомлень, використовуючи діалогове вікно Параметри
(Сервіс\Параметри), вкладку Створення повідомлень, вибравши відповідний
пункт.

У режимі HTML над областю введення повідомлення з’являється панель
інструментів форматування, за допомогою якої видозмінюється текст
повідомлення. Формат HTML підтримує такі атрибути тексту, як гарнітура
шрифту, розмір, накреслення (напівжирний, курсив, підкреслений) і колір.
Для форматування тексту можна скористатися діалоговим вікном, що
відкривається за допомогою команди Формат\Шрифт. Підтримується
форматування абзаців: відступи, вирівнювання, списки опції форматування
доступні як з панелі інструментів, так і з використанням пункту меню
(Формат\Абзац). Використовуються також стилі абзаців (Формат\Стиль).

Для вставки зображення прямо в повідомлення потрібно скористатися
пунктом меню Вставка\Малюнок. Для вибору фонового кольору, малюнка і
звуку використовується пункт меню Формат\Фон.

Для форматування частини тексту як гіперпосилання потрібно виділити
частину тексту, яку необхідно перетворити в посилання і скористатися
кнопкою панелі інструментів Вставити гіперпосилання, ввівши в
діалоговому вікні Url ресурсу.

Адресна книга

Адресна книга служить для збереження контактів — інформації про людей і
їхні адреси електронної пошти, а також адреси груп.

Додавання контакту в адресну книгу

Додавання імен з поштових повідомлень

Можна настроїти програму Outlook Express таким чином, щоб при створенні
відповіді адреси й імена одержувачів заносилися в адресну книгу. При
відправленні чи одержанні повідомлень у програмі Outlook Express можна
додавати одержувача чи відправника в адресну книгу.

Додавання всіх одержувачів відповідей в адресну книгу

У програмі Outlook Express виберіть меню Сервіс і виберіть Параметри.

На вкладці Відправлення включіть прапорець Автоматично заносити в
адресну книгу одержувачів, на чиї листи відповідає користувач.

Додавання запису в адресну книгу з програми Outlook Express

При перегляді повідомлення правою кнопкою миші виділіть потрібний
контакт і виберіть Додати в адресну книгу.

У папці Вхідні чи в іншій поштовій папці правою кнопкою миші виділіть
повідомлення і виберіть Додати відправника в адресну книгу.

Можна також занести ім’я відправника чи одержувача (кожного з зазначених
у поле Кому і Копія) у базу даних Адресна книга. Для цього скористайтеся
командою Сервіс\Добавити в адресну книгу і виберіть потрібне ім’я.

Додавання контакту вручну

Натисніть на панелі інструментів кнопку Створити і виберіть Створити
контакт.

Введіть необхідні дані у вкладці Ім’я (досить ввести ім’я і прізвище).

Кожен контакт має назву, під якою він відображається в адресній книзі.
При введенні імені, прізвища чи по батькові вони автоматично з’являються
в полі Ім’я в книзі. Вміст даного поля можна змінити, ввівши дані вручну
чи вибравши потрібний пункт із списку що розкривається.

У списку містяться різні комбінації прізвища/імені/по батькові, а також
дані з полів Псевдонім чи Організація.

Введіть необхідні дані в вкладки, що залишилися.

Створення груп контактів

Відправити повідомлення групі адресатів можна, створивши поштовий
список, що містить адреси електронної пошти. При відправленні
повідомлення досить буде ввести в поле Кому назву групи. Число
створюваних груп не обмежено. Одні контакти можуть входити в різні
групи.

У програмі адресної книги на панелі інструментів натисніть кнопку
Створити і виберіть Створити групу. Відкриється діалогове вікно
Властивості.

Вкажіть назву групи в полі Назва групи.

Складати групу можна різними способами. У деяких випадках можна
одночасно складати групу і поповнювати адресну книгу.

Щоб додати в групу людину, чия адреса занесена в адресну книгу,
натисніть Вибрати і виберіть його ім’я зі списку.

Для додавання в групу людини без занесення в адресну книгу, введіть його
ім’я й електронний адреса в нижню частину діалогового вікна Властивості
і натисніть кнопку Додати.

Для додавання людини і у групу, і в адресну книгу виберіть Створити
контакт і введіть необхідні дані.

Повторіть вищеописані операції для кожного члена групи.

Використання візитних карток.

Повідомити свої контактні дані через Інтернет іншим людям можна,
прикріпивши до повідомлення свою візитну картку. Візитна картка — це
файл формату vCard з контактними даними з адресної книги. Формат vCard
використовується в багатьох цифрових пристроях і операційних системах.

Створення візитної картки

Для створення візитної картки необхідно мати в адресній книзі свої
контактні дані.

Створіть свій запис в адресній книзі і виберіть своє ім’я зі списку
адресної книги. У меню Файл вкажіть на Експорт і виберіть Візитна
карточка (vCard). Виберіть папку, у якій потрібно зберегти файл і
натисніть Зберегти.

Додавання візитної картки в повідомлення

Щоб додати візитну картку в повідомлення, при створенні повідомлення, у
меню Вставка виберіть Візитна карточка. Для автоматичного додавання
візитної картки у всі повідомлення які створюються, необхідно в
діалоговому вікні Параметри (Сервіс\Параметри) на вкладці Створення
повідомлення вибрати відповідний пункт.

Імпортування візитної картки

В адресній книзі виберіть меню Файл, вкажіть на Імпорт і виберіть
Візитна карточка (vCard). Знайдіть файл візитної картки у своєму
комп’ютері чи на мережевому диску, виберіть його і натисніть кнопку
Відкрити. При додаванні візитної картки в адресну книгу з’являється
діалогове вікно, у якому можна змінити контактні дані.

Робота з кодовими таблицями

Загальні дані

Кожна кодова таблиця (чи просто “кодування”) по-своєму визначає те,
якими байтами кодуються букви кириличного алфавіту. Існує визначена
безліч російськомовних кодувань, у яких російські символи можуть
розташовуватися в різній послідовності. Загальним, практично для всіх
кодових таблиць є їхня сумісність з ASCII — стандартом de-facto і
de-jure для IBM-сумісних комп’ютерів. У ASCII перші 128 місць кодової
таблиці (з кодами від 0 до 127) відведені для рядкових і прописних букв
латинського алфавіту, цифр, розділових знаків і деяких спеціальних
символів.

001-032 | 033-047 | 048-057 | 058-064 | 065-090
| 091-096 | 097-122 | 122-127

Спеціальні символи (недруковані), напр., табуляція (009), пробіл (032)
Знаки пунктуації, наприклад, ! (033), $ (036), і. т. д. Цифри (0-9)
Знаки пунктуації, наприклад, СР866->МАС->КОИ-8, текст потрібно піддати розкодуванню в
зворотному порядку КОИ-8->МАС->СР866-> СР1251. Для таких цілей
використовуються спеціальні програми-перекодувальники, що визначають
ланцюг перетворень яким піддався вихідний текст листа при проходженні
через поштові сервери, і виконують зворотнє декодування.

В загальному, для відправлення повідомлення, що містить не 7-бітні
символи, застосовується кодування повідомлення за допомогою одного з
видів конвертації, які підтримуються поштовою програмою. Коли
повідомлення, перетворене в набір 7-бітних символів для коректної
передачі (див. Формати повідомлень), отримано користувачем, поштова
програма якого не підтримує вибраний механізм конвертації, виникає
необхідність коректного прочитання листа. У таких випадках виникає
необхідність коректного прочитання листа, що можуть зробити
програми-перекодувальники.

Повідомлення про недоставлення пошти

Найчастіше зустрічаються наступні три повідомлення про помилки: Defered
Message, Unknown Host, UnknownUser.

Повідомлення Defered Message

Якщо Вам приходить повідомлення від Mail Delivery Subsystem, наступного
вигляду:

Subject: Warning: could not send message for past 4 hours

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

** THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY **

** YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE **

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

The original message was received at Thu, 3 Apr 1997 20:24:53 GMT

from [email protected]

The following addresses had transient non-fatal errors —

[email protected]

Transcript of session follows —

[email protected]… Deferred: Connection refused by
your.friends.domain. Warning: message still undelivered after 4 hours
Will keep trying until message is 5 days old

До якого прикріплений відправлений вами незадовго до цього лист (чи ваш
лист повернувся назад), то це буквально й означає, що ваш лист “застряв”
на одному з проміжних вузлів свого маршруту. Цей проміжний комп’ютер
(relay), по якихось причинах не маючи можливості передати лист далі
(наприклад, черговий вузол маршруту тимчасово виключений і не приймає
пошту) посилає попередження про те, що Ваш лист тимчасово не може бути
доставлено, однак Вам немає необхідності пересилати його повторно — він
буде намагатися відправити Ваш лист ще протягом декількох днів.

Повідомлення Unknown Host, UnknownUser

У випадку ж, якщо знову relay виявляє, що деякий компонент адреси
невірний (неіснуючий домен, неіснуюче ім’я користувача-адресата), то
лист повертається з вказівкою того, що він взагалі не може бути
доставлений, наприклад:

Subject: Returned mail: User unknown

……….

The original message was received at Tue, 1 Apr 1997 19:59:48 GMT

from HYPERLINK “mailto:[email protected][email protected]

The following addresses had permanent fatal errors —

[email protected]

Transcript of session follows —

… while talking to your.friends.domain.:

>>> RCPT To:

… User unknown

550 [email protected]… User unknown

Формат поштового повідомлення

Механізми кодування повідомлень

Варто відрізняти поняття кодування від поняття мовного кодування, що
вживалися в попередньому пункті (charset) – під мовним кодуванням
звичайно розуміється взаємооднозначне відображення безлічі друкованих
символів на безліч значень, поданих одним байтом (0-256). Просто
кодуванням будемо називати відображення безліч значень, які подані одним
байтом (0-255) на його підмножину (у даному випадку 0-127).

Двійковий файл (не текстовий, наприклад, графічний файл, програма яка
використовується) може містити в собі які завгодно коди, у тому числі,
що відповідають за значенням недрукованим (спеціальним, керуючим)
символам, які не повинні в листі. У такому вигляді дані не можуть бути
переслані по 7-бітних поштових протоколах, і завжди повинні кодуватися в
7-бітне подання (тобто, з використанням тільки кодів до 128). Розмір
файлів при цьому збільшується в середньому приблизно на 30%, хоча
існують різні алгоритми.

У рамках старого поштового стандарту (пошта по протоколі UUCP)
найпоширенішим 7-бітним форматом є UUcode (звичайно терміни UUencode і
UUdecode застосовуються стосовно операцій кодування і декодування
відповідно). Існує ще BinHex, який використовується на комп’ютерах
Macintosh, і інші 7-бітні формати.

Internet). Цей стандарт описує як пересилати по електронній пошті ті які
виконуются, графічні, мультимедійні, змішані дані. Типове застосування
MIME – пересилання графічних зображень, аудіо, документів Word, програм
і навіть просто текстових файлів, тобто, коли важливо, щоб підчас
пересилання не відбувалося ніяких перетворень над даними. MIME також
дозволяє розмітити лист на частини різних типів так, щоб одержувач
(поштова програма) міг визначити, що робити з кожною з частин листа.

МІМЕ-повідомлення може або взагалі не перекодуватися в 7-бітний формат,
або перекодуватися з використанням наступних алгоритмів:

Механізм конвертації «Quoted-Printable». Цей механізм призначений для
подання даних, які в основному складаються з байтів, що відповідають
символам, які мають зображення в символьному наборі ASCII (тобто,
друкованим символам). У результаті даного кодування всі байти будуть
мати такі значення, гарантовані від подальшої модифікації поштовими
серверами. Якщо конвертовані дані в основному являють собою ASCII-текст,
то кінцева їхня форма залишається розпізнавальною і читабельною для
людини. Текст, який цілком складається з ASCII-символів, також може бути
конвертований в Quoted-Printable, що гарантує його вмісту цілісність при
проходженні через всякі шлюзи, у яких відбувається мовне перекодування
символів чи перетворення кінців рядків і т.д.

Механізм конвертації Base64. Цей алгоритм розроблений для подання
довільних послідовностей байтів у 7-бітну форму. Закодовані дані в
Base64 приблизно в 33% більші, ніж вихідні.

Так, повідомлення у форматі HTML, що містить графіку і звук може бути
передано тільки з використанням MIME-кодування, і не може бути
застосоване при відправленні пошти, адресату, що працює на комп’ютері з
поштою по протоколу UUCP.

Outlook Express дозволяє настроїти формат повідомлень, що
відправляються. На вкладці Відправлення повідомлень діалогового вікна
Параметри (викликається через пункт меню Сервіс\Параметри) можна вибрати
тип повідомлень, що відправляються, (Звичайний текст\НТМІ_) і вибрати
механізм кодування для кожного з них.

Формати файлів

При необхідності відправлення разом з повідомленням додаткової
інформації виникає питання про форму, у якій найраціональніше це
зробити. У Таблиці перераховані найчастіше вживані типи файлів для всіх
основних класів інформації і програм, що дозволяють працювати з ними. У
більшості випадків раціональніше стискати файли програмами-архіваторами
(такими як WinZip чи WinRar) для зменшення їхнього обсягу (за винятком,
коли програми використовую внутрішні механізми стискання) чи об’єднання
декількох файлів в один. Якщо на комп’ютері користувача не встановлене
програмне забезпечення, що дозволяє відкрити файл, можна скористатися
програмами переглядачами, наприклад QuickViev (для текстових і графічних
форматів) чи ACDviev (для графічних файлів) чи функцією Windows Швидкий
перегляд.

зображення

GIF Растровий. Найекономічніший формат файлів, використовує внутрішні
алгоритми стискання без втрати якості файлу (тому застосування архівації
не дає виграшу в обсязі), але не придатний для збереження зображень,
подібних до фотографій, оскільки не дозволяє використовувати більше 256
кольорів. Photoshop, PaintShopPro

JPEG, JPG Растровий. Використовує внутрішні механізми стиску з втратою
якості. Існує кілька градацій ступеня стискання для балансу між якістю
зображення й обсягом файлу. Дозволяє використовувати будь-яку кількість
кольорів (до True Color) і найпридатніший для передачі фотореалістичних
зображень. Photoshop, PaintShopPro

BMP Растровий. Стандартний формат графічних файлів ОС Windows. Добре
піддається стиску. Paint, Photoshop, PaintShopPro

PCX Растровий. Photoshop, PaintShopPro

PS Векторний. Файл у форматі Post Script. Adobe Illustrator

EPS Векторний. Файл у форматі Echanced Post Script. Adobe Illustrator

PDF Portable Document Format — міжплатформовий формат документів, може
включати як текст, так і графіку. Використовує власні механізми стиску.
Зручний для передачі документів для роздруківки. Acrobat Reader

PSD Растровий. Файл програми Photoshop. Photoshop

WMF Векторний. Стандартний векторний формат ОС Windows.
Використовується, наприклад, для збереження малюнків програми Word
Microsoft Word

CDR Векторний. Файл програми Corel Draw. Corel Draw

ЗВУК

WAV Містить оцифрований звук. Стандартний аудіоформат ОС Windows. Media
Player

AU Файл RealAudio — широко розповсюджений аудіоформат в Інтернеті.
Містить оцифрований звук. RealAudio Player

MIDI, MID Містить партитуру для 128 стандартних музичних інструментів,
їхня імітація вбудована практично в усі звукові карти. Якість
відтворення значним образом залежить від класу звукової карти.
MediaPlayer

MPEG, MPG Містить оцифрований звук чи відео. MediaPlayer

MP3 Містить оцифрований звук. Використовує оригінальні механізми стиску
звуку, засновані на особливостях людського сприйняття. Використовується
для поширення музики в Інтернеті. WinAmp

документи

DOC Документ Microsoft Word. MSWord

TXT Практично будь-який текстовий документ.

XLS Електронна таблиця Excel. MS Excel

HTML, HTM Файл гіпертекстової розмітки. MS Word, Internet Explorer

PDF Portable Document Format — міжплатформовий формат документів, може
включати як текст, так і графіку. Використовує власні механізми стиску.
Зручний для передачі документів для роздруківки. Acrobat Reader

ВІДЕО

MPEG Містить оцифрований звук чи відео. MediaPlayer

QT Quick Time. Відеоформат ОС Macintosh. Quick Time Player.

AVI Відеоформат ОС Windows. MediaPlayer

програми

EXE

COM

OCX Компонент Active. Може містити додаткові модулі для Windows-програм
чи виконуватися браузером Internet Explorer.

DLL Компонент програми.

CLASS Програма мовою Java.

JS Програма мовою Java Script.

SEA Програм для ОС Macintosh.

АРХІВИ

ZIP

Zip, WinZip, WinRar

RAR

WinRar

ARJ

arj.exe, WinRar

TAR Архіви, які використовуються в ОС UNIX. WinZip, WinRar

CAB Файли, що містять дистрибутиви програм для ОС Windows. WinZip,
WinRar

ARC

arc.exe

EXE Архіви, що саморозпаковуються.

Формати файлів

Програма-перекодувальник Штірліц

Програма Штірліц (Shtirlitz for Windows ’95) розшифровує російські
тексти, написані в різних кодуваннях (Win-1251, KOI-8r, DOS, ISO-8859-5,
MAC і ін.), у латинському перекодуванні, у форматах Quoted Printable,
HTML і Unicode, закодовані (uuencode, xxencode, base64, binhex (Hqx7))
тексти і файли, а також тексти, які були піддані змішаному перекодуванню
і, зокрема, які мають фрагменти в різних кодуваннях. Штірліц здатний
привести такі тексти до кодування Windows (1251) для їхнього прочитання
і для подальшої роботи з ними (збереження, друк, виправлення й ін.). За
допомогою програми Штірліц ці тексти можна переглядати в будь-яких
кодуваннях і перетворювати в будь-яке кодування (win, koi, dos, iso,
mac, lat і ін.). Існує можливість використовувати і набудовувати різні
кодування і схеми перекодування.

Не існує строгих правил запису, можуть використовуватися два-три символи
для кодування одного, наприклад:

«Добридень» — «Dobryden».

У результаті при перекодуванні слова можуть трохи спотворюватися,
наприклад «Добриден»

Мова, що стала попередницею Есперанто, на відміну від перекодування,
запис всіх фонем стандартизований

Назва Коментар

Перекодування чи Russkaya

Latinica

Volapjuk

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020