Курсова робота

на тему: “Ремонт та обслуговування модемів”

ПЛАН

Вступ……………………………………………………………………..

1. ПРОБЛЕМИ ПРИ ФУНКЦІОНУВАННІ І ЇХНє ВИРІШЕННЯ…….

2. ТЕСТУВАННЯ МОДЕМУ…………………………………………….

2.1. ПРОГРАМНІ СПОСОБИ І ЗАСОБИ ТЕСТУВАННЯ…………

2.1.1 Діагностика COM-порту……………………………………

2.1.2 Діагностика модему за допомогою ОС Windows 9х……..

2.1.3 Діагностика модему в DOS чи з термінальної програми

2.2 САМОДІАГНОСТИКА МОДЕМІВ……………………………..

ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..

ВСТУП

Останнім часом модеми стають невід’ємною частиною комп’ютера.Установивши
модем на свій комп’ютер, ви фактично відкриваєте для себе новий світ.
Ваш комп’ютер перетворюється з відособленого комп’ютера в ланку
глобальної мережі.

Модем дозволить вам, не виходячи з будинку, одержати доступ до баз
даних, що можуть бути вилучені від вас на багато тисяч кілометрів,
розмістити повідомлення на BBS (електронній дошці об’яв), інтернет,
доступної іншим користувачам, скопіювати з тієї ж BBS цікавлячі вас
файли, інтегрувати домашній комп’ютер у мережу вашого офісу, при цьому
(не вважаючи низкою швидкості обміну даними) створюється повне відчуття
роботи в мережі офісу. Крім того, скориставшись глобальними мережами
(RelCom, FidoNet) можна приймати і посилати електронні листи не тільки
усередині міста, але фактично в будь-який кінець земної кулі. Глобальні
мережі дають можливість не тільки обмінюватися поштою, але і брати
участь у всіляких конференціях, одержувати новини практично по будь-якій
цікавлячій вас тематиці.

Існує три основних способи з’єднання комп’ютерів для обміну інформацією:

— безпосередній зв’язок, через асинхронний порт;

— зв’язок з використанням модему;

— зв’язок через локальні мережі. 1. ПРОБЛЕМИ ПРИ ФУНКЦІОНУВАННІ І ЇХНє
ВИРІШЕННЯ

Потрібно слідувати рекомендаціям у наступних пунктах для вирішення
найбільш часто виникаючих проблем.

1. Якщо нічого не виходить (не можливо установити, уключити, виключити
модем і т.д.) прочитайте, нарешті, інструкцію до модему (інструкція
користувача).

2. Немає відповіді від модему.

Якщо Ви використовуєте внутрішній модем, переконаєтеся, що номер
Сома-порту, установлений Вами на модемі, збігається з встановленим у
комунікаційній програмі.

Виконаєте команду АТ, для скидання вашого модему. Код відповіді повинний
бути «0» чи «ОК» у залежності від того яку комунікаційну програму Ви
використовуєте. Якщо на команду не пішло відповіді дивитеся пункт 3.

Перевірте, чи не встановлені в комп’ютері які-небудь інтерфейсні карти,
чи в Setup комп’ютера не встановлено в інтегрованих портів такої ж
адреси Сома-порту як і у Вашого модему. Якщо це так, то Ви
повинні пері конфігурувати модем на інший Сома-порт. (Запам’ятаєте, що
на більшості систем доступно не більш двох Сомів-портів. Один з них має
номер 1 чи 3, інший 2 чи 4.) Наприклад, якщо миша встановлена на СОМ1,
Ваш модем повинний бути встановлений на порт СОМ2 чи СОМ4. Дивитеся
пункт 4 якщо адреса СОМ порту установлений правильно.

У противному випадку звернетеся до постачальника за технічною
підтримкою.

3. Модем не набирає номер.

Переконаєтеся що комп’ютер і модем включені в мережу. Переконаєтеся в
правильності підключення модему до комп’ютера . Якщо модем відповідає на
команди подавані з клавіатури, переконаєтеся що модем правильно
підключений до телефонної лінії.

4. Модем не з’єднується після набору номера.

Проблема може мати кілька причин. Телефонна лінія може бути занадто
зашумленою чи телефонний шнур може бути ушкоджений. Спробуйте підключити
звичайний телефон і перевірити лінію. Ще одна можлива причина –
вилучений модем не може правильно визначити швидкість Вашого модему.
Спробуйте зафіксувати швидкість з’єднання командою наприклад *Nn (чи
&Nn).

5. Модеми обмінюються сигналами несущої, але встановити зв’язок не
вдається.

а) Якщо Ви працюєте з факс модемом, упевніться, що Ви знаходитеся в
необхідному режимі передачі ( чифакс дані), у залежності від того. чи
повинне бути організоване з’єднання з факс чи пристроєм з модемом для
передачі даних. Для більш докладної інформації про те, як переходити з
режиму даних у режим факсу і навпаки.

б) Асинхронний процес: упевніться, що Ви правильно установили швидкість,
довжину слів, паритет і кількість стоп-бітів. Синхронний процес:
переглянете інструкції, по організації зв’язку. Якщо модем правильно
конфігурували, проблема може полягати в синхронному чи адаптері в
системі, до якої Ви намагаєтеся звернутися.

в) Якщо Ваш модем намагається відповісти на запит V.32, Вам, можливо,
потрібно подовжити звучання екстра тонів відповіді V.32. Див. Регістр
S28.

г) У залежності від Вашої моделі, упевніться, що модем, що знаходиться
на іншому кінці каналу зв’язку, сполучимо зі стандартами, підтримуваними
Вашим модемом. Особливо це відноситься до V-34+,V.34 ,V.32 tеrbo і HST .

д) Упевніться, що установка швидкості з’єднання Вашого модему, &Nn (чи
*Nn), відповідає бажаної при організації виклику. Якщо лінійна швидкість
зафіксована (&N1-&N16) і відрізняється від можливостей протилежного
модему, модем кладе трубку. Фабрична установка &NO дозволяє двом модемам
«домовитися» про максимально можливий, обопільно припустимої швидкості
з’єднання.

е) Якщо усі вищевказані дії не усунули проблему, можливо, що якість
телефонної лінії настільки погане, що модеми не можуть «домовитися «.
Якість з’єднань може бути різним із залежності від телефонного
устаткування , ліній зв’язку й умов навколишнього середовища.

Спробуйте організувати з’єднання кілька разів, і якщо Вам жодного разу
це не удасться , спробуйте викликати інший модем. Якщо другий модем
прийме виклик, то проблеми, імовірно, відносяться до першого з модемів,
з якими Ви намагалися організувати зв’язок , чи до каналів і ліній
зв’язку з цим модемом .

6. Після встановлення з’єднання дані не передаються на модем.

У цьому випадку перевірте параметри зовнішнього модему, і установите
однакові параметри передачі даних (кількість біт даних,
стопбітів, бітів парності) комунікаційного ПО.

Див. також п. 7 (“Помилки передачі даних”)

7. Помилки передачі даних.

Складності при модемних з’єднаннях звичайно викликаються занадто великою
кількістю помилок передачі чи даних повною неможливістю встановлення
з’єднання між модемами. Це може бути викликано несправністю в локальному
чи комп’ютері терміналі, локальному модемі, телефонній лінії, вилученому
чи модемі терміналі.

Особливо в цьому випадку зверніть увагу на наявність рівнобіжних
телефонних апаратів. Як правило рекомендуються рівнобіжні апарати
відключати при роботі з чи модемом підключити їх через модем.

Однак з будь-якого правила є виключення. У ряді випадків підключення
рівнобіжних телефонних апаратів (одного — двох) поліпшує якість зв’язку,
знижуючи рівень перешкод.

Крім того постарайтеся, що б усі з’єднання телефонних проводів були
паяними. Загальновизнано, що при наявність більш 6-7 скруток на проводі
модем працювати не буде.

Крім всього інші:

а) Ваш комп’ютер може не підтримувати високу швидкість. Якщо причина в
цьому, установите і Вашому програмному забезпеченні фіксовану швидкість
9600 біт/сек і забороните високошвидкісні види модуляції (V.34+/V.34,
V.32 terbo, V.32 bis, HST) .

б) Якщо Ви користаєтеся резидентними програмами (TSR), вони можуть
служити причиною Ваших невдач . Спробуйте заборонити їхнє завантаження
перед запуском Вашого комунікаційного програмного забезпечення. Те ж
може відноситися до програм кешування диска.

в) Перевірте, що Ваші програмне забезпечення і модем установлені так, що
мають однаковий тип керування потоком: або програмний, або апаратний.
Деякі комунікаційні програми вимагають, щоб Ви заборонили
невикористовуваний тип керування потоком.

8. Комп’ютер інформує вас про з’єднання на 115200, але cps залишає
бажати кращого. (Файли не перекачуються, або перекачуються але
повільно).

По-перше, те цифри 115200, 57600, 34800 це зовсім не швидкість з’єднання
між модемами (швидкість – DCE), а швидкість порту комп’ютера (швидкість
– DТ). Звичайно за замовчуванням виводиться саме швидкість порту. Щоб
одержати швидкість – DCE необхідно в рядку ініціалізації увести
визначену команду (наприклад “atw0” для ELCom-модемів). Далі див. п.7.

9. Модем не хоче з’єднуватися вище 26400.

Якщо не сильно вдаватися в теорію, то для роботи модему на швидкостях
31200 і 33600 потрібна лінія досить високої якості. Працюючи на
протоколі v34, модем прагне досягти максимальної швидкості для даного
каналу. Тому якщо швидкість передачі даних Вас задовольняє, те
турбується не про що.

10. Модем на 56К не хоче з’єднуватися вище 33600.

Можливо ви підключені до АТС з аналоговим комутатором.

Якщо ви упевнені, що комутатор вашої АТС цифровий, то можливо на шляху
до вилученого модему розташовується ще один комутатор, цього разу
аналоговий.

Якщо ви упевнені, що всі комутатори через которые відбувається з’єднання
з вилученим модемом цифрові, то дуже імовірно, що для з’єднання АТС між
собою використаний аналоговий інтерфейс.

11. Модем став часто помилятися при наборі номера. Іноді він набирає
тільки кілька цифр чи узагалі нічого не набирає.

Швидше за все у Вашого модему залипають контакти складального реле. Вони
досить часто герконового типу і не дуже надійні. Звернетеся в найближчу
майстерню, для його заміни. Можна поставити електронний ключ (найкраще)
чи вітчизняне РЭС55А. Як тимчасову міру можете його розмагнітити сильним
чи магнітом постукати по ньому олівцем. Якщо є можливість — перейдіть на
тоновий набір.

Якщо немає можливості використовувати тоновий набір – дзвоните в
сервісний центр.

12. При відповіді модем видає в лінію гудок, після чого деякий час
чекає, потім починається звичайний процес з’єднання. Через цю паузу
деякі модеми не можуть сконнектитися. Як її скасувати?

Для модему на базі Rockwell дайте модему команду AT+A8E=,,,0.

В інших випадках див. інструкцію до модему.

13. Модем «не ловить Busy»

Досить часто модем «не розуміє» сигнал зайнятий. Інакше кажучи «не
ловить бізі». З чого треба почати в рішенні цієї проблеми. В перших
треба з’ясувати, що сигнал зайнятий модему дозволено узагалі визначати.
Переконаєтеся, що після ініціалізації в конфігурації модему коштує X3 чи
X4. При ініціалізації по заводських установках AT&F автоматично
встановлюється X4 (що є правильно). Тому переходимо до наступного етапу
— спробуємо замінити країну. Але спочатку з’ясуєте поточну країну. Код
країни показується по команді ATI5 (у модемах Diamond Supra ATI6).
Подивитеся за списком країн що це за країна. Найчастіше зустрічається 22
— Америка. У цьому випадку варто уважно глянути на відповідь модему на
команду ATI3. Якщо вона має приблизно такий вид:

>>>ATI3

>>>V1.120 022-001-K56_DLP

>>>OK

те нема рації шукати інші країни в цьому прошиванні, тому що вона має
тільки одну країну — США. Пропустите наступні пункти і переходите
відразу до заміни прошивання. Якщо ж надія ще є, то спробуйте дати
модему наступні команди.

ATI100. Іноді у відповідь він може видати приблизно слідуюче.

>>>ATI100

>>>UK-16,AT-01,BG-02,DM-03,FN-04,FR-05,GM-06,IT-08

>>>NL-10,NW-11,SP-13,SD-14,SW-15,AU-40,SA-99

>>>OK

Цифри, це і є коди країн, які потрібно спробувати використовувати.
Підставляйте їх замість xx у команду AT*NCxx. (Іноді користувачі не дуже
уважні до команд і замість AT*NC16 дають команду AT*NC=16. Це не те
саме! Правильний тільки перший варіант.)

AT*NC? може дати приблизно така відповідь:

>>>AT*NC?

>>>022 US 011

>>>001 AUS 00

>>>002 BLG 00

>>>003 DEN 009

>>>004 FIN 990

>>>005 FR 19

>>>006 GER 00

>>>007 IRE 353

>>>008 IT 00

>>>010 NL 09

>>>011 NOR 095

>>>OK

У такому випадку для зміни країни використовуйте перші цифри в рядках.

Якщо на 1 і 2 модем відповість ERROR, то цих команд немає й у Вас їсти
шанс знайти можливі країни тільки методом перебору кодів країн від 1 до
40. Якщо також крім ERROR Ви нічого не побачите, то змісту перебирати
далі немає.

Наступним кроком є недавно відкрита зміна вмісту ОЗУ. Виробляється це за
допомогою дедокументованої команди AT!, що на жаль є присутнім не у всіх
прошиваннях. Перевірити її наявність легко — у термінальці дайте модему
команду AT!0000 якщо у відповідь Ви побачите

AT!0000

0000: DE FF FF 6D FF 40 FF 8B

чи щось схоже, то Вам повезло (для виходу з цього режиму натисніть
пробіл). Якщо Ви побачили ERROR, то на жаль, єдиним виходом стає заміна
пошивки.

14. Модем часто кидає трубку. Найчастіше це походить від різного
тлумачення v34, коли модеми щось обговорюють на цьому протоколі,
приходять до угоди, а потім кожний робить по своєму. Для рішення в IDC є
спеціальні алгоритми для роботи з деякими неправильними (з його погляду)
модемами. Крім того в документації є опис типових проблем зв’язку,
наприклад, з модемами USR, і їхніх рішень.

15. Традиційна проблема Sportser’ов — утрата з’єднання. Не менш
традиційний і, нерідко, дуже ефективний рецепт — ATS10=255 — заборона
для модему роз’єднуватися в тому випадку, якщо загублена несуща.
Дивишся, і знайдеться.

16. Якщо модем при з’єднанні починає гнати по екрані сміття , значить
з’єднання відбулося без корекції помилок і потрібно скомандувати йому
з’єднуватися винятково з корекцією. Те ж саме, імовірно, робить і
прапорець «Контроль помилок при з’єднанні» у драйвері Windows95, але це
питання темний.

17. Внутрішні модеми регулярно зависають при роботі з QuickLink чи
Trumpet Winsock і іншими “звонилками”. Перевантажувати комп’ютер при
цьому завжди дуже кривдно, але це проблема зважується просто — акуратним
звертанням з відповідними програмами. Говорячи неформально, вони дуже не
люблять, коли їхню діяльність грубо переривають у деякі критичні
моменти. Наприклад, при ініціалізації для повторного набору. А Trumpet
Winsock для 95-х норовить підвісити модем, якщо йому не зробити зайвий
раз «bye» при припиненні набору.

18. Якщо модем прощається із сеансом зв’язку в момент підняття трубки і
радісно повідомляє «No dialtone», то потрібно заборонити йому шукати це
саме діалтон, установивши ATX3, а щоб він устигав таки діалтона
дочекатися, додайте в рядок префікса одну чи кілька ком — наприклад, от
так: ATDP,,

19. Якщо модем прощається із сеансом зв’язку в момент підняття трубки
зовнішнім хостом, можливо, проблеми десь зовсім близько – спробуйте
відєднати запаралелений АОН, наприклад, чи бабусин телефон старого
зразка.

20. Відображаються подвійні символи

а) Як програмне, так і модемна локальна луна включені. Ви можете
виключити луну в програмному забезпеченні, чи відключити луна модему
направивши модему команду АТЕ0.

б) Локальна луна Вашого модему включено, і вилучений комп’ютер також
повертає луна. Єдина можливість виправити ситуацію — перевести модем
назад У режим Команд (секунду не передавати дані, увести +++, почекати
ще секунду). Потім увести команду, що відключає Ваша луна (AT F1
).

21. З проблемами, описаними вище, користувачі зустрічаються досить
часто. Якщо ці ради не вирішили Ваших проблем, спробуйте наступне:

а) Більш ретельно переглянете інструкцію на випадок, якщо Ви що-небудь
упустили.

б) Зв’яжіться з постачальником. Можливо, він зможе Вам допомогти.

2. ТЕСТУВАННЯ МОДЕМУ

2.1. ПРОГРАМНІ СПОСОБИ І ЗАСОБИ ТЕСТУВАННЯ

2.1.1 Діагностика COM-порту

Якщо модем чи не функціонує це відбувається не коректно, то насамперед
варто упевнитися в працездатності COM-порту.

У Windows 95 їсти можливість перевірити функціонування модему. Якщо тест
пройде, то тим самим його пройшов і порт, і його спеціально можна не
перевіряти.

У випадку більш старих ОС, чи коли тест у Windows 95 не пройшов і треба
окремо перевіряти і порт і модем, придатися викладений отут матеріал.

Порти (як і всі чіпи) чуттєві до електростатичної напруги і тому можуть
згоріти, якщо підключення периферійних пристроїв виробляється
неправильно. Тому, якщо їсти підозра потрібна перевірити СОМ порт. У
залежності від доступних засобів перевірка може бути:

неповна, за допомогою миші;

практично повна, за допомогою петлевої заглушки.

Помітимо, що зовсім уже повну перевірку можна виконати тільки
спеціальним тестером, що дозволяє перевірити всі сигнали RS232C і їхня
полярність. Деякі тестери вставляються в ланцюг між портом і модемом.
Їхні індикатори показують наявність сигналів. Існують також тестери з
довільною комутацією сигналів. Перевірку тестером не будемо розглядати в
зв’язку зі складністю, з одного боку, і практичною достатністю перевірки
за допомогою петлевої заглушки, з іншої.

Неповна перевірка за допомогою миші

Перевірка мишею є неповної, тому що вона використовує не всі сигнали
RS232C (а тільки 4 з 8). Наприклад, в автора був на комп’ютері
рознімання з відламаною голкою Tx, а миша працювала, як ні в чому не
бувало. Тому мишею можна тільки чи переконатися в повній
непрацездатності порту, чи одержати надію, що порт у порядку.

Для перевірки мишею потрібно спочатку підключити цей пристрій до порту.
правила підключення). Якщо у вас драйвер Microsoft 8.20 чи більш свіжий,
то більше нічого робити не треба, тому що настроювання миші на порт буде
зроблена автоматично. Якщо ж номер порту задається як опція запуску
драйвера, то цей номер треба правильно задати.

Якщо миша працює, то (часткова) перевірка пройшла успішна.

Перевірка петлевою заглушкою (loop-back)

Практично повну перевірку порту можна виконати за допомогою петлевої
заглушки — loop-back і тестуючої програми. При цьому не буде перевірений
тільки сигнал Ring, але він дуже рідко використовується комунікаційним
софтом.

Петлева заглушка являє собою відповідне рознімання, у якого контакти
передавальних сигналів з’єднані з відповідними приймаючими, наприклад,
RTS з CTS, для організації петлі. Тестуюча програма, що використовує
заглушку, подає вхідні сигнали, а потім перевіряє і відображає
відповідні вихідні. Відсутність вихідних сигналів говорить про
несправність.

Заглушку можна чи придбати виготовити самостійно. Досить мати тільки
25-контактну заглушку, а для 9-контактного рознімання використовувати її
разом з прехідник 9-25. Варто тільки мати на увазі, що ці перехідники
бувають «неповні» — для миші і «повні», що передають усі сигнали.
Перехідник для миші не годиться. Звичайне призначення перехідника можна
взнати по надпису на ньому.

Петлевая заглушка для СОМ порту являє собою відповідне рознімання,
контакти якого з’єднані відповідно до приведеної схеми (малюнок 9).

Малюнок 9 – Схема петлевої заглушки для СОМ порту

Як видно, що передають сигнали з’єднані з приймаючими, що показано
стрільцями, Сигнал RI задіяти в заглушці необов’язково, тому що в порту
комп’ютера він не використовується і невідома програма, що використовує
чи тестує цей сигнал.

Розподіл по контактах 9 сигналів для 25- і 9-контактного рознімань
приведено в таблиці 10.

Таблиця 10 – Розподіл по контактах сигналів

для 25- і 9-контактного рознімань

Сигнал Контакти DB9 Контакти DB25

DCD 1 8

RxD 2 2

TxD 3 3

DTR 4 20

GND 5 7

DSR 6 6

RTS 7 4

CTS 8 5

Rl 9 22

У якості тестуючих програм можна рекомендувати Checkit і Norton
Diagnostics (з Norton Utilities). Остання вимагає більше вільної
пам’яті. Потрібно надягти заглушку на порт, вибрати в програмі перевірку
даного порту з опцією loop-back. Без цієї опції неможливо перевірити
вихідні ланцюги. Так, не виявляється обрив до Tx. Внутрішні ланцюги і
регістри UART будуть перевірені, Повинні бути успішно пройдені тести
всіх ланцюгів.

2.1.2 Діагностика модему за допомогою ОС Windows 9х

Навіть після реєстрації не Рпр модему з ним можуть бути проблеми, якщо
користувач, наприклад, сконфігурував внутрішній модем на зайнято чи
переривання випадково вказав не той порт. Тому після реєстрації потрібно
перевірити модем засобами Windows. Для цього в панелі списку модемів
(setting | control panel | modems) клацнути по язичку diagnostics. У
результаті з’явиться панель зі списком портів і закріплених за ними
пристроїв (малюнок 10).

Малюнок 10 – Панель: “Властивості: Модеми”

Далі вибираємо порт, що використовує модем, і натискаємо кнопку more
info. Після недовгого тестування виведеться вікно результатів.

Якщо тест не проходить, то виводиться вікно, що говорить: «Модем не
відповідає. Перевірте, чи як слідує він приєднаний і включений. Якщо
це внутрішній модем, то перевірте, що встановлено правильне переривання
для порту». Про тім як переглянути і змінити в Windows 95 переривання і
навіть адреса розказана в наступному пункті. У випадку успішного
проходження тесту виводиться наступне вікно (малюнок 11):

Малюнок 11 – Панель: “Додаткові зведення”

Верхня його частина говорить про те, що в порту використовується
мікросхема National Semiconducter 16550AN, що витримала тест на
швидкості 115.2 і отже порт працює. У нижній частині представлені
результати виконання інформаційних команд ATIx, за допомогою яких
одержують зведення про модем. Для нас головне — відповідь на команду
ATI2, про правильність контрольної суми ROM. He повинні бентежити
відповіді ERROR на команди з номерами 5 і вище, тому що таких команд
може в модемах і не бути.

Сама нижня команда AT+FCLA… виводить підтримуваних модемом класів факс
і голосові команди (див. п.2.4.1.1), у даному випадку 2 для факсу і 8 –
голосові (0 — це обмін даними).

Призначення і зміст інших команд залежить від виробника.

2.1.3 Діагностика модему в DOS чи з термінальної програми

Для тестування модему необхідно термінальне програмне забезпечення, що
дозволяє працювати з модемом прямо через його команди. До таким
відноситься Telemate (DOS), GiperTerminal (Windows95).

Перевірка модему на проходження команд

Проста перевірка працездатності модему полягає в посилці йому команди,
на що він повинний правильно відреагувати. Ці команди можна чи видавати
з термінальної чи програми в DOS сесії (MS-DOS Prompt), але не з рядка
панелі start | run Windows 95.

Для настільного модему найпростіша перевірка полягає в посилці AT
команди на потрібний порт Сомх із командного рядка:

echo AT > Сомх

У відповідь повинні мигнути лампи RD (одержання даних) і SD (посилка
даних).

У внутрішнього модему немає індикаторів, і для нього приходиться
видавати 2 хаєс команди:

echo AT&F > Сомх

echo ATA > Сомх

У відповідь модем повинний відреагувати звуками, що закінчаться свистом.
Перша команда потрібна тільки для повної впевненості, що динамік
включений.

Загальний метод, придатний і для внутрішнього модему, полягає в посилці
команди AT з термінала. Для цього потрібно:

1. Настроїти софт на порт і переривання. Уключити модем (настільний).

2. Уключити режим луни АТЕ1, щоб бачити правильність набору команд.

3. Увести команду AT&F, що означає використовувати фабричну конфігурацію
модему (F — Fabric). У цій конфігурації модем видає відповідні
повідомлення в потрібній формі, зокрема і для цієї команди. Модем у
відповідь повинний вивести на наступній рядку повідомлення ОК (усі в
порядку). Можна тепер також додатково перевірити модем «звуковою»
командою ATA.

4. «Зняти» звук командою AT.

Перевірка набору номера

Після підключення модему до телефонної мережі можна перевірити функцію
набору номера. Для цього:

1. Уключите модем, запустите термінальну програму.

2. Уведіть команду at&f, а потім команду набору

ATDP номер

Якщо АТС має тоновий набір, то потрібно використовувати команду ATDO.

Якщо перед набором номера потрібно спочатку набрати цифру 9, то включите
її в номер, відокремивши коми. Наприклад, для набору служби часу

ATDP 060

ви повинні почути, як модем почав набір номера (у виді гудка, а потім
щигликів імпульсного набору).

3. Після набору, коли почуєте гудок виклику, зніміть трубку телефону і
натисніть ENTER. Тепер користайтеся телефоном.

Якщо на пам’ять не приходить кому подзвонити, то подзвоните самому собі,
тобто уведіть свій номер. Природно, він буде зайнятий і повинні бути
чутні короткі гудки і повідомлення BUSY (зайняте) на екрані. Якщо сигнал
BUSY (зайнятий) не виявлений модемом, у вас проблеми. Звернетеся до
розділу 5 дійсної роботи.

Якщо ви дзвоните в службу часу, то відключати модем (клавішею ESC)
необов’язково — послухайте повідомлення через динамік модему, нехай і
хрипловатим голосом.

2.2 САМОДІАГНОСТИКА МОДЕМІВ

Тестування модему можна проводити за допомогою команди &Т. Усі тести
регламентуються ITU-T V.54. Одночасно може виконуватися тільки один
тест. Якщо Ви посилаєте команду тестування в той час, коли модем
знаходиться в тестовому режимі, Ви одержите повідомлення про помилку.

Тести, виконувані за допомогою команд групи &Т, виробляються при:
аналоговому шлейфі, локальному цифровому шлейфі і вилученому цифровому
шлейф. Користувача можуть вводити в процесі тестування свої власні дані
для чи контролю використовувати убудовані в модем еталонну тестову
послідовність і аналізатор помилок. У будь-якому випадку перед
тестуванням необхідно заборонити корекцію помилок. Якщо модем визначить
помилки і буде повторно передавати ушкоджені дані, результати тесту
будуть неправильними. У зовнішніх модемів під час тестування індикатор
MR мигає.

Пославши команду &Т0, Ви припиняєте тестування, Можна установити
тривалість тестування , указавши цей час перед початком тестування в
регістрі S18 .наприклад, S18=10. Після закінчення 10 секунд модем
автоматично припинить тестування і повернеться в режим команд. Якщо
тестування вироблялося при аналоговому шлейфі, команда &Т0 змушує модем
покласти трубку. Якщо ж це був цифровий чи шлейф вилучений цифровий
шлейф, введіть АТН для того, щоб модем поклав трубку, чи команду ATZ для
того, щоб модем поклав трубку і повернувся до своїх установок за
замовчуванням.

ЛІТЕРАТУРА

Сети передачи данных. – М.: «Мир», 1999. – 213с.

Рязанцев О. Модемы как они есть. – Компьютер пресс, 1998, №10,
С.190-194.

Жаров А. “Железо” IBM 99 или все о современном компьютере. –
М.:”МикроАрт”, 1999. – 352с.

Вильховченко С.Д. Модем и их бесплатные приложения. – М.: ABF, 1997. –
560с.

Diamond Commumications. Сборник публикаций. – Калининград, 1999. – 56с.

Diamond Commumications. Сетевое и каналообразующее оборудование. –
Каталог, 1999, №7 (часть 2), 79с.

iXBT. Периферия. [WWW-документ]. URL: http://ixbt.com/peripheral.shtml

iXBT.Коммуникации. [WWW-документ]. URL:
http://ixbt.com/communication.shtml

Похожие записи