.

Редактор текстів Word: Word: побудова таблиць та діаграм (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5127
Скачать документ

Реферат з інформатики

Редактор текстів Word: Word: побудова таблиць та діаграм.

Мета: Уміти створювати в текстовому документі таблиці та діаграми.

План

Вставити в текстовий документ таблицю і діаграму.

Нарисувати таблицю і вставити діаграму.

Перетворити текст у таблицю.

Теоретичні відомості

Такі дані як, наприклад, списки працівників фірм з анкетними даними,
інформацію про друзів чи дані виробничого характеру варто наводити у
вигляді таблиць.

Таблиці призначені для наочного подання інформації.

Елементами таблиці є клітинки (комірки), рядки, стовпці, рамки і дані,
які є в клітинках (див. рис. 1).

Таблиці створюють засобами пункту Таблиця основного меню. Є три способи
створення таблиць за допомогою таких команд:

Вставити таблицю;

Намалювати таблицю;

Перетворити текст в таблицю.

Рис. 1    Елементи таблиці.

Розглянемо перший спосіб. Внаслідок виконання команди Таблиця ( Вставити
( Таблицю… отримаємо Діалогове вікно, де треба задати кількість
стовпців і рядків майбутньої таблиці. Після натискання на кнопку ОК
порожня таблиця розташується в документі там, де стояв текстовий курсор.
Вводять у таблицю дані і відображають рамки.

Другий спосіб. Після виконання команди Таблиця ( Намалювати таблицю,
з’явиться панель інструментів Таблиці та межі (рис. 2).

Рис. 2    Панель інструментів Таблиці та межі.

Курсор миші набуде вигляду олівця. На цій панелі вибирають тип лінії, її
товщину, колір. Розмістивши курсор-олівець у потрібному місці документа,
рисують структуру таблиці: спочатку зовнішній прямокутник, а пізніше —
усі потрібні лінії. Клацнувши двічі в клітинці, можна вводити дані. Щоб
продовжити рисування, треба клацнути на кнопці з зображенням олівця, а
щоб витерти намальоване — вибрати гумку.

Третій спосіб є дуже зручний: спочатку треба ввести дані, не задумуючись
над виглядом таблиці. Між даними обов’язково треба набирати розділювач —
символ, якого немає в даних, наприклад, кому, крапку чи інше. Введений
текст виділяють і застосовують команду Таблиця ( Перетворити ( Текст у
таблицю… .

Розглянемо основні дії, визначені над таблицями та їхніми елементами.

Щоб ввести дані в клітинку, треба спочатку клацнути на ній мишею
(встановити курсор в клітинці).

Щоб переміщатися по таблиці, натискають на клавіші Таb (вперед),
Shift + Таb (назад) чи на клавіші зі стрілками (клавіші управління
курсором).

Щоб змінити розташування обмежувальних ліній, їх перетягують за
допомогою миші. Можна вставляти чи вилучати рядки і стовпці. Клітинки
можна об’єднати, виокремивши їх, застосувавши команду Об’єднати клітинки
чи натиснувши на відповідну кнопку на

панелі .

Дані в клітинках (чи у всій таблиці) вирівнюють вертикально відносно
верхньої чи нижньої межі або по середині; а також, як звичайно,
горизонтально по відношенні до лівого краю, правого, центру (контекстне
меню – Вирівнювання в клітинці…).

Вигляд таблиці можна змінити засобами команди Межі й Заливка… з пункту
Формат. У відповідному діалоговому вікні є три закладки Межа, Сторінка і
Заливка, які дають змогу зробити таке:

вибрати тип рамки; тип, ширину і колір ліній; забрати окремі лінії.

сторінку з таблицею взяти в рамку-рисунок.

клітинки затінити чи замалювати їх кольором і прикрасити деяким
візерунком.

Якщо таблиця містить числову інформацію, наприклад, про діяльність фірм,
рекламу тощо, то її дані можна оформити також у вигляді діаграми. Щоб
вставити відповідну до таблиці діаграму у текстовий документ, її треба
виокремити (всю або частину) і виконати послідовність команд: Вставка (
Малюнок ( Діаграма. Через деякий час (що залежить від швидкодії Вашого
комп’ютера) на екрані з’явиться таблиця в форматі Ехсеl, а також
відповідна діаграма (стовпчикового типу).

Рис. 3    Стовпчикова діаграма.

У цей момент ще можна робити зміни в таблиці — діаграма змінюватиметься
автоматично. Тип діаграми можна вибирати з запропонованого меню,
клацнувши на кнопці типу. А можна нічого не змінювати, закрити вікно
таблиці і клацнути на чистому полі десь у документі. Через мить
стовпчикова діаграма (див. рис. 3) буде там. Тепер можна змінити розміри
діаграми чи її розташування.

Діаграма — це об’єкт, який активізують (вибирають, виокремлюють)
клацанням мишкою один раз у його межах. Активний об’єкт буде оточений
маркерами (маленькими прямокутниками), перетягуючи які можна змінювати
розміри об’єкта. Щоб перемістити вибраний об’єкт, курсор миші поміщають
над об’єктом, затискають ліву клавішу і перетягують об’єкт на нове
місце.

Задача 1

Вибори президентів, ректорів вузів, депутатів, лідерів партій і
молодіжних організацій, старост груп тощо супроводжуються опитуванням
про шанси претендентів.

Створити таблицю 1 з назвою Шанси претендентів, де навести дані про
шанси декількох претендентів (зі 100%) станом на вчора і сьогодні.

Прізвища чотирьох претендентів ввести довільні, наприклад, своїх друзів.
Числові дані будь-які, але сума в рядку повинна дорівнювати 100.

Така таблиця буде містити п’ять стовпців з такими заголовками: Прізвища,
конкретне прізвище 1, прізвище 2, прізвище 3, прізвище 4; і три рядки,
останні два починаються з назв рядів даних: Вчора, Сьогодні. Створити
діаграму за заданою таблицею.

Задача 2

Деяка фірма планує рекламний розпродаж трьох видів товарів і сповіщає
про це у рекламному повідомленні.

Створити таблицю 2 з назвою Наші нові ціни, де буде чотири стовпці з
заголовками: Наші товари, Назва 1, Назва 2, Назва 3; і два ряди даних,
що мають назви Сьогодні, Завтра. Побудувати діаграму для створеної
таблиці. Назви товарів і ціни ввести довільні, наприклад, так:

Наші товари Пенсі Фанта Спрайт

Сьогодні 2,30 2,50 2,40

Завтра 2,00 2,00 2,00

Задача 3

Створити таблицю 3 з назвою Мої друзі, де є шість стовпців і деяка
(8-10) кількість рядків з даними про ваших друзів. Заголовки стовпців:
Прізвище, Ім’я, Вік, Місто, Адреса, Телефон. Дані ввести довільні.
Оформіть таблицю якнайкраще.

Хід роботи

Ескізи усіх трьох таблиць з даними повинні бути нарисовані у звіті до
початку роботи. Таблиці будуватимемо трьома різними способами.

Запустіть текстовий редактор.

У новому текстовому документі введіть заголовок таблиці: Таблиця 1.
Шанси претендентів.

Відцентруйте текст у рядку і перейдіть на новий рядок.

Вставте таблицю.

Таблиця ( Вставити ( Таблицю… ( Задайте кількість стовпців і рядків (
ОК.

Введіть дані у таблицю і відцентруйте її.

Увівши дані, виокремте усю таблицю і натисніть кнопку По центру .

Вставте діаграму.

Виберіть усю таблицю (але без заголовка) і виконайте такі команди:
Вставка ( Малюнок ( Діаграма. Закрийте вікно електронної таблиці. Якщо
потрібно, змініть розміри чи перемістіть діаграму.

Введіть заголовок таблиці: Таблиця 2. Наші нові ціни.

Нарисуйте таблицю з потрібною кількістю стовпців і рядків. Тип лінії —
подвійна, товщина — 1 мм, колір — зелений.

Введіть дані і відцентруйте їх.

Вставте діаграму для таблиці 2.

Введіть заголовок третьої таблиці: Таблиця 3. Мої друзі.
Перейдіть на новий рядок.

Введіть текст таблиці 3.

Текст треба вводити, наприклад, так:

Прізвище,Ім’я,Вік,Місто,Адреса,Телефон

Гнатик,Богдан,16,Львів,Наукова 66/22,643455

Фаст,Сашко,17,Львів,Джерельна 23/76,334455

Снігур,Ігор,15,Нью-Йорк,Бродвей 34567,88667744

Перетворіть текст у таблицю.

Виокремте текст і виконайте відповідну команду.

Заголовки стовпців затініть.

Виокремте перший рядок ( Формат ( Межі й Заливка… ( Перейдіть на
закладку Заливка ( Виберіть тінь 10% (список Тип) ( ОК.

Клітинки з даними зробіть жовтими.

Виокремте рядки з даними ( Формат ( Межі й Заливка… ( Закладку Заливка
( Виберіть колір жовтий ( ОК.

Проекспериментуйте з візерунком (дії аналогічні до попередніх, лише
вибираємо додатково тип візерунку).

3мініть тип ліній на подвійний товщиною 1,5 пт.

Виокремте рядки ( Формат ( Межі й Заливка… ( Закладку Межа ( Виберіть
тип подвійний, ширина 1,5 пт( ОК.

Сторінку обведіть рамкою-рисунком — червоні яблука.

Формат ( Межі й Заливка… ( Закладку Сторінка ( Виберіть з меню
Малюнок: малюнок з яблуками ( ОК.

Упорядкуйте дані в таблиці 3 так, що прізвища були за алфавітом.

Виокремте дані в таблиці (всі, окрім першого рядка) і виконайте дії:
Таблиця ( Сортування… ( У діалоговому вікні виберіть номер стовпця
(Спочатку за: стовпцем 1) і режим За зростанням

(або натисніть на кнопку Сортування за зростанням ).

Упорядкуйте дані в таблиці 3 за віковим старшинством осіб.

3бережіть документ у файлі з назвою Прізвище Док5.

Закінчіть роботу. Продемонструйте таблиці викладачеві. Здайте звіти.

Клітинка

Рядки

Стовпці

Дані

Рамки

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020