Комп’ютерні науки

Контрольна робота

Призначення функцій СУММЕСЛИ, СУММКВ, СУММКВРАЗН, СУММПРОИЗВ та її
параметри.

За допомогою функцій Дата та час знайти за датою свого народження день
свого

народження і розрахувати, в який день тижня буде день народження в
цьому

році.

СУММЕСЛИ

Сумує комірки, задані критерієм.

Синтаксис

Суммесли (діапазон; критерій; діапазон_сумування)

Діапазон – діапазон вирахуваних комірок.

Критерій – критерій у формі числа, виразу або тексту, визначаючи сумуючі
комірки. Наприклад критерій може бути виражений як 32, “32”, “>32”,
“яблука”.

Діапазон_сумування – фактичні комірки для сумування.

Примітки

Комірки у “діапазон сумування” сумуються, тільки якщо відповідні їм
комірки в аргументі “діапазон” задовольняють критерію.

Якщо “діапазон сумування” опущений, то сумуються комірки в аргументі
“діапазон”.

Microsoft Excel пропонує допоміжні функції, які можна приймати для
аналізу даних з використанням умов. Наприклад, для підрахунку числа в
наявності текстового рядка або числа в межах діапазону комірок,
використовуємо функцію СЧЕТЕСЛИ. Для отримання формули, повертаючий в
залежності від виконання умов одно із двох значень, наприклад нагорода
по указаному об’єму продаж, використовуйте функцію ЕСЛИ.

Приклад.

Створимо чисту книгу або лист

Виділити приклад в розділі довідки.

3. Натиснемо комбінацію клавіш CTRL+C

4. На листі виділимо комірку А1 і натиснемо комбінацію клавіш CTRL+V.

5. Щоб переключити між переглядом результатів і переглядом формул,
повертаючи ці результати, натиснемо комбінацію клавіш CTRL+’ або в меню
в меню Сервіс вкажемо на пункт Залежності формул і виберемо режим Режим
перевірки формул.

А В

1 Ціна власності Комісійні

2 100 000 7 000

3 200 000 14 000

4 300 000 21 000

5 400 000 28 000

Формула Опис (результат)

=СУММЕСЛИ (А2:А5”>160000”;В2:В5) Сума комісійних для ціни власності
більше 160000 (63000)

СУММКВ

Повертає суму квадратів аргументів.

Синтаксис

СУММКВ (число1; число2;…)

Число1; число2;… — від 1 до 30 аргументів, квадрати яких сумуються.
Можна використовувати окремий масив або заслання на масив на місце
аргументу.

Приклад.

Створимо чисту книгу або лист

2. Виділити приклад в розділі довідки.

3. Натиснемо комбінацію клавіш CTRL+C

4. На листі виділимо комірку А1 і натиснемо комбінацію клавіш CTRL+V.

5. Щоб переключити між переглядом результатів і переглядом формул,
повертаючи ці результати, натиснемо комбінацію клавіш CTRL+’ або в меню
в меню Сервіс вкажемо на пункт Залежності формул і виберемо режим Режим
перевірки формул.

А В

1 Формула Опис (результат)

2 =СУММКВ(3;4) Суми квадратів 3 і 4 (25)

СУММКВРАЗН

Повертає суму квадратів різностей відповідних значень у двох масивах.

Синтаксис

СУММКВРАЗН (масив_х; масив_у)

Масив_х – перший масив або інтервал значень.

Масив_у – другий масив або інтервал значень.

Примітки

Аргументи мають бути числами або іменами, масивами або ссилками,
вмістимі числа.

Якщо аргумент, який є масивом або ссилкою, має тексти, логічні значення
або порожні комірки, то таке значення нехтується; все ж таки комірки,
які мають нулеві значення, враховуються.

Якщо масив_х і масив_у мають різну кількість елементів, то функція
СУММКВРАЗН повертає значення помилки #Н/Д.

Рівність суми квадратів різностей має наступний вид:

2

Приклад.

Створимо чисту книгу або лист

2. Виділити приклад в розділі довідки.

3. Натиснемо комбінацію клавіш CTRL+C

4. На листі виділимо комірку А1 і натиснемо комбінацію клавіш CTRL+V.

5. Щоб переключити між переглядом результатів і переглядом формул,
повертаючи ці результати, натиснемо комбінацію клавіш CTRL+’ або в меню
в меню Сервіс вкажемо на пункт Залежності формул і виберемо режим Режим
перевірки формул.

А В

1 Перший масив Другий масив

2 2 6

3 3 5

4 9 11

5 1 7

6 8 5

7 7 4

8 5 4

Формула Опис (результат)

=СУММКВРАЗН (А2:А8;В2:В8) Сума квадратів двох приведених масивів (79)

=СУММКВРАЗН ({2;3;9;1;8;7;5};{6;5;11;7;5;4;4;}) Сума квадратів
різностей двох масивів констант (79)

СУММПРОИЗВ

Перемножує відповідні елементи задані масивом і повертає суму
произведений.

Синтаксис

СУММПРОИЗВ(масив1; масив2; масив3;…)

Масив1; масив2; масив3;… — від 2 до 30 масивів, чиї частинки треба
перемножити, а потім скласти.

Примітки

Аргументи, які являються масивами, мають мати одинакові розміри. Якщо це
не так, то функція СУММПРОИЗВ повертає значення помилки #ЗНАЧ!.

СУММПРОИЗВ коментує не числові елементи масивів як нульові.

Приклад

1.Створимо чисту книгу або лист

2. Виділити приклад в розділі довідки.

3. Натиснемо комбінацію клавіш CTRL+C

4. На листі виділимо комірку А1 і натиснемо комбінацію клавіш CTRL+V.

5. Щоб переключити між переглядом результатів і переглядом формул,
повертаючи ці результати, натиснемо комбінацію клавіш CTRL+’ або в меню
в меню Сервіс вкажемо на пункт Залежності формул і виберемо режим Режим
перевірки формул.

А В В D

1 Масив1 Масив1 Масив2 Масив2

2 3 4 7

3 8 6 7

4 1 9 3

Формула Опис (результат)

=СУММПРОИЗВ (А2:В4; С2:D4) Перемножує всі компоненти двох масивів, а
потім складає отримані написи , якщо є то виконуються наступні
обрахунки:

3*2+4*7+8*6+

1*5+9*3. (156)

Примітки.

Приведений вище приклад повертає той самий результат, що і формула
СУММ(А2:В4*С2:D4), введена як масив. Використання масивів дає більш
загальні команди для виконання дій, подібних функцій СУММПРОИЗВ.
Наприклад, наприклад можна вираховувати суму квадратів елементів в
масиві А2:В4, використовуючи формулу СУММ(А2:В4^2), і за тим натиснути
клавіші CTRL+SHIFT+ENTER.

2. За допомогою категорії “дата и время” вибравши функцію “ДЕНЬНЕД” ми
можемо визначити за дотою свого народження день свого народження і
розрахувати, в який день тижня буде день народження в цьому році.

ДЕНЬНЕД

Дата в числовому форматі – це число, відповідаючи даті, день тижня який
потрібно знайти. Дати мають вводитись з використанням функції ДАТА або
як результат вирахування других формул або функцій. Наприклад, для 1-го
січня 2007 року необхідно використовувати ДАТА(2007,1,1). Проблеми
можуть виникнути, якщо дату вводити як текст.

Тип – це число, яке визначає тип повернення значення.

Тип Повертаючи число

1 або опущений Число від 1 (неділя) до 7 (субота)

2 Число від 1 (понеділок) до 7 (неділя)

3 Число від 0 (понеділок) до 6 (неділя)

Вибравши ці команди Excel нам видасть вікно, де потрібно ввести дату у
числовому форматі, нижче ми вказуємо тип, та натискаємо ОК.

Приклад 1

А

1 Дані

2 7.10.1988

Формула Результат

=ДЕНЬНЕД(А2) День неділі з числом від 1 (неділя) до 7 (субота) (6)

=ДЕНЬНЕД(А2;2) День неділі з числом від 1 (понеділок) до 7 (неділя) (5)

=ДЕНЬНЕД(А2;3) День неділі з числом від 0 (понеділок) до 6 (неділя) (4)

Приклад 2

А

1 Дані

2 7.10.2007

Формула Результат

=ДЕНЬНЕД(А2) День неділі з числом від 1 (неділя) до 7 (субота) (1)

=ДЕНЬНЕД(А2;2) День неділі з числом від 1 (понеділок) до 7 (неділя) (7)

=ДЕНЬНЕД(А2;3) День неділі з числом від 0 (понеділок) до 6 (неділя) (6)

Похожие записи