.

Пристрій сенсорного керування УСУ-1-15 (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3381
Скачать документ

Пристрій сенсорного керування УСУ-1-15;

(телевiзійний)

Призначений для вмикання любої програми МХ і ДМХ, а також для
перемикання програм, тобто УСУ-1-15 керує селекторами каналів.
Забезпечує пріоритетне вмикання першої програми відключає АПЧГ на 0,3с
при перемиканні програми.

Пристрої вибору телевізійних програм призначені для керування
селекторами каналів метрового і дециметрового діапазонів.

Широке застосування одержали пристрої УСУ-1-15, СВП-4-1, СВП-4-5,
СВП-4-10. Усі вони забезпечують перемикання телевізора на потрібний
канал при легкому натисканні на кнопку, що відповідає номеру програми.
При цьому індикаторна лампа висвічує номер обраної, програми.

Попереднє настроювання на потрібну програму проводиться за допомогою
змінних резисторів і механічних перемикачів діапазонів. Розглянемо тепер
пристрій вибору програм УСУ-1-15.

Пристрій сенсорного керування УСУ-1-15

Структурна схема сенсорного керування представлена на мал. 1

Пристрій сенсорного (точніше, псевдосенсорного) керування УСУ-1-15
дозволяє включати кожну з восьми телевізійних програм МВ і ДМВ
діапазону.

Крім того, у пристрої передбачено:

1. Включення першої програми при включенні телевізора.

2. Відключення пристрою АПЧГ на час не менше 0,3 секунди при перемиканні
програм.

3. Перемикання на мале значення АПЧ і Ф при включенні 8-ої програми.

Конструктивно пристрій складається з двох плат:

плати запам’ятовуючого пристрою і плати органів настроювання.

У плату запам’ятовуючого пристрою входить:

1) вісім кнопок (1) вибору програм, об’єднаних з світлодіодами (2)
у загальному пластмасовому корпусі,
багатостабільный (багатофазний) трігер (3) на
транзисторах VТ 1-VТ18, VТ21-VТ28;

2) ключі (4) керування світлодіодними індикаторами;

3) блок регуляторів настроювання (5) з восьми перемінних резисторів
настроювання;

4)блок з восьми механічних перемикачів діапазонів (6);

5)електронний комутатор діапазонів на транзисторах VТ32-VТ34

6)пристрій відключення блокування АПЧГ (8) на транзисторах VТЗО-VТЗ!;

7) ключ (9) перемикання АПЧ і Ф на транзисторі VТ29.

При включенні телевізора багатостабільный тригер установлюється
примусово в положення включення першої програми, при цьому на одному з
виходів тригера, що відповідає першій програмі, установлюється рівень
постійної напруги 31 В. Ця напруга надходить на перший регулятор блоку
настроювання (5), перший перемикач діапазонів (6) і перший світлодіод
(2).

З першого регулятора настроювання встановлена постійна напруга від 0,5
до 28 В надходить на входи селекторів каналів, а з виходу першого
перемикача діапазонів напруги 31В надходить на один з ключів
електронного комутатора діапазонів, який, відкриваючи, комутує напругу
12 В на включення зворотнього діапазону. При цьому включається
світлодіод першої програми.

При переключенні програми у випадку натискання кожної з кнопок вибору
програм (крім кнопки включеної першої програми) відбувається перемикання
тригера в новий стан, при якому напруга 31 В подається на інший
регулятор настроювання і перемикач діапазону. Одночасно загоряється
інший світлодіод включеної програми.

При перемиканні тригера в новий стан пристрій відключення АПЧГ формує
сигнал відключення АПЧГ.

При вимиканні восьмої програми здійснюється комутація постійної часу АПЧ
і Ф у випадку спільної роботи телевізора з відеомагнітофоном.

Розглянемо більш докладно роботу пристрою УСУ-1-15.

Багатостабильный тригер виконує функцію запам’ятовуючого пристрою,
підтримуючи стан включення визначеної програми. Складається з восьми
ідентичних за принципом роботи і побудові комірок пам’яті, кожна з якої
виконана на різнополярних транзисторах VГ11-VТ18 (типу n-р-n) і
VТ21-VТ28 (типу р-n-р). Эміттери транзисторів VТ11-VТ18 зв’язані між
собою і мають загальне навантаження R29.

Для створення кращого включення першої програми служить ланцюг з
резистора R20 і конденсатора CЗ1, що підключений до бази транзистора
УТ11 першого осередку, нижня за схемою обкладка С1 підключена до джерела
струму 12 В. При включенні телевізора через незаряджений ще конденсатор
на базу транзистора УТ11 надходить позитивний імпульс, що і відмикає
його. Виникає колекторний струм, що тече по ланцюзі: джерело струму 31
В, резистори R41, R21, проміжок коллектор-эмиттер VТ11 резистор R29,
корпус. Колекторний струм транзистора VТ11 створює спадання напруги на
резисторі R41, що відкриває транзистор VТ21 (при даному напрямку струму
потенціал на базі нижче потенціалу на эмітері транзистора VТ21, що і
створює відкриваючий базовий струм для транзистора типу р-n-р).

Виникає колекторний струм транзистора VТ21, що тече по ланцюзі: джерело
струму 31 В, проміжок эмиттер-коллектор VТ21, резистори R31, R11.
Спадання напруги на резисторі R11 підвищує потенціал на базі транзистора
VT11 і ще більше відмикає його. У результаті лавиноподібного процесу
відкриваються два транзистора, причому VТ21 цілком відкривається до
насичення, а VТ11 переходить у підсилювальний режим.

Напруга 31 В через відкритий Перехід эмиттер-коллектор VТ21
надходить на перший регулятор настроювання R55.1 і на перший перемикач
діапазонів SА1.1.

Напруга настроювання з резистора R55.1 через діод VD11 і подстроечный
резистор R59, контакт 6 з’єднувача Х2 (АЗ) надходить у ланцюг
настроювання селекторів каналів. Напруга настроювання першого осередку
замикає діоди VD12-VD18, при цьому усувається шунтуючий вплив інших
резисторів блоку настроювання. Діод

VD10 служить для компенсації температурного дрейфу діодів VD11-VD18.

Для перемикання на іншу програму необхідно натиснути на відповідну
кнопку.

При натисканні, наприклад, на кнопку SВ1.2 другої програми позитивний
потенціал джерела cтруму 12 В через замкнуті контакти кнопки S1.2
надходить на базу транзистора VГ12 і відмикає його. Колекторний струм
відмикає транзистор VТ22, і відбувається включення другого осередку
багастабільного тригера точно так само, як було описано вище. При цьому
струм через резистор R29 у момент натискання на кнопку S1.2 збільшується
приблизно з 3,5 В до 6 В, тобто потенціал на эмиттере транзистора VТ11
стf’ вище потенціалу на його базі, зафіксованого подільником R32 і R11.
У результаті транзистор VT11 закривається, закриваючи при цьому і
транзистор VТ21. У такий спосіб включається новa – другa ділянка і
закривається раніше включена перша.

Пристрій відключення (блокування) АПЧГ

У момент переключення програм пристрій формує негативний імпульс
тривалістю не менше 0,3 секунд, необхідний для усунення помилкових
настроювань селектора каналів.

Пристрій являє собою одновібратор на транзисторах, VТЗО i VТ31.

У вихідному, стані (контакти кнопки SВ2 замкнуті) транзистор VТЗ1
відкритий базовим, струмом від джерела 12 В через резистор R51 i діод
VD7, а транзистор VТЗО закритий, тому що,його база через резистор R53 і
відкритого до насичення транзистор VТ31 замкнутий на корпус. Конденсатор
C10 при цьому заряджений тoком, що надходить із субмодуля радіоканалу
А1.3 через контакт 9 з’єднувача Х2 (АЗ), діод VD7 і проміжок
база-эмiттер відкритого транзистора VТ31. При переключенні програм
напруга, на резисторі R29 збільшується і стрибок напруги передається
через конденсатор C9 на базу транзистора VТЗО і відкриває його.
Заряджений конденсатор

C10 позитивною обкладкою з’єднується з корпусом через відкритий
транзистор VТЗО, у результаті перехід база-эмиттер транзистора VТ31
виявляється зміщеним у зворотному напрямку і транзистор закривається.
База транзистора VТЗО виявляється під позитивною напругою від джерела
12В, і транзистор залишається відкритим доти , поки конденсатор C10 не
перезарядиться до напруги відкривання транзистора VТ31 від джерела 12 В
через резистор R51. Через час 0,3 секунд транзистор VТ31 відкривається,
закриваючи при цьому транзистор VТЗО. На лівій обкладці конденсатора C10
потенціал стає нижче, ніж на правий.

При переключенні транзистора VТЗО на його колекторі формується
негативний імпульс відключення АПЧГ. Час блокування AПЧГ визначається
величиною ємності конденсатора C10.

У пристрої відключення АПЧГ передбачене ручне відключення системи АПЧГ
за допомогою перемикача SВ2.

При розмиканні контактів на базу транзистора VТЗО надходить позитивний
потенціал від джерела 12 В через резистори R52 і R53, у результаті
транзистор VТЗО відкривається, і низькiй потенціал його колектора блокує
систему АПЧГ. Відключення системи АПЧГ необхідно для ручного
настроювання телевізора на необхідний канал.

Електронний комутатор діапазонів

Електронний комутатор діапазонів складається з блоку механічних
перемикачів на три положення SА1.1-SА1.8 і електронного комутатора на
транзисторах VТ32-VТ34. Напруга 31 В с колектора транзистора VТ21 (при
включеному першому осередку тригера) через розділовий діод VD1 надходить
через замкнуті контакти перемикача SА1 і обмежувальний резистор R56 і
r58 (у залежності від положення перемикача SА1) відповідно на базу
транзистора VТ32 чи VТЗЗ і відмикає його.

Ця ж напруга через діод D19 чи D20 надходить на базу транзистора (р-n-р)
VТЗЗ і підтримує його в закритому стані.

Напруга 12 В через один з відкритих транзисторів VТ32 (для діапазону
І-ІІ МВ) чи VТ34 (для діапазону ІV-V ДМВ) надходить на селектор каналів
СК-М-24 чи СК-Д-24.

У середнім положенні перемикача SА1.1 транзистори VТ32 і VТ34
замкнені, а транзистор VТЗЗ відкритий, тому що його эмиттер підключений
до джерела 12 В, база через резистор R57 з’єднана з корпусом, тому
перехід Б-3 зміщений у прямому напрямку і напруга 12В через відкритий
перехід эмиттер-коллектор надходить у ланцюг живлення селектора каналів
СК-М-24 (діапазон ІІІ).

Діоди VD1-VD8 служать для усунення впливу включеного осередку На інші
осередки, якщо кожна з них включена в однаковому положенні.

Багатофазний тригер.

У функції багатофазного тригера входить підтримка в , включеному стані
пристрою запам’ятовування тієї -програми, що включена шляхом натискання
однієї з кнопок і ключів потенціалу настроювання, призначених для
подачі напруги на органи настроювання. Багатофазний тригер містить вісім
однакових по схемній побудові комірок пам’яті, кожна з яких виконана на

різнополярних транзисторах VT1-VТ8 я VТ11-VТ18. Эмиттеры
транзисторів VТ1-VТ8 мають загальне навантаження R9, тому включена
тільки один осередок, а інші виключені (у даному випадку перша).

d

f

e

?

ith?

 

1/4

E

2

|/ooooooooooooooooo////eY

. При протіканні струму двох транзисторів через резистор R9 напруга на
ньому різко зростає. Унаслідок цього раніше відкритий n-р-n транзистор
іншого осередку закриється, тому що потенціал эмиттера перевищує
потенціал бази, що фіксований базовим дільником. Це викликає
лавиноподібний процес закривається раніше включений осередок і
відкривається нова. З колектора транзистора VТ11 і, що знаходиться в
режимі насичення, напруга 30 В подається: на індикатор – світлодіод
Через резистор R61; на потенціометр настроювання першої програми через
крапку 1.1-R70; на перший перемикач діапазонів SА1; на відповідний
транзистор ЭК піддіапазонів (VТ19-VT21).

Щоб при включенні телевізора включався перший осередок, між шиною 30 В И
базою транзистора VT1 включений ланцюг R50, C10. Переважне включення
першого осередку здійснюється примусовим відкриттям її в момент
включення телевізора. Осередок відкривається через появу на базі
транзистора VT1 короткочасного позитивного імпульсу, створюваного
струмом зарядки конденсатора C10.

Підключення модуля дистанційног керування до телевізорів

Відомо, що сучасні СДУ будують, як правило, на спеціалізованому
комплекті мікросхем КР1506ХЛ1 (передавач) і КР1506ХЛ2 (приймач) з
використанням для комутації телевізійних каналів мультиплексора ДО561КП2
чи подібного з ним. Переключення програм у цих телевізорах відбувається
в блоці СВП-4-1 імпульсним

способом, комутацією напруги 50…60 У. Для узгодження блоку вибору

програм зі СДУ необхідно установити спеціальний релейний модуль.

Модуль УПЧЗ телевізорів побудований на мікросхемі ДО174УР1. Для
підключення СДУ до каналу звуку необхідно змонтувати модуль узгодження.

Спочатку розрізають провідник, що йде від контакту 1 рознімання Х3 до
контакту 2 рознімання Х13 (у нього включений модуль AS3 – РОЗУМ1-3). З
контакту 1 рознімання Х3 звуковий сигнал подають на вхід модуля
узгодження, вихід якого

підключають до контакту 2 рознімання Х13. Модулем узгодження керують
зміною напруги з СДУ. Усі знову введені з’єднання виконують екранованим
проводом. Для підключення до ланцюгів регулювання яскравості відповідний
вихід приймача СДУ припаюють у модулі AS8 – М2-3-1 до крапки з’єднання
резисторів R8 (9,1 підключений до контакту 4 рознімання Х18) і R14. Для
зручності монтажу і наступного обслуговування зручніше замінити резистор
R8 перемичкою, а сам резистор упаяти безпосередньо в крос-плату замість
перемички, що з’єднує контакт 4 з іншими блоками. Іншими словами,
поміняти цю перемичку і резистор R8 місцями.

У цьому випадку вихід регулювання яскравості СДУ підключають до контакту
4 рознімання Х18 на блоці БОС-3. При узгодженні з ланцюгами регулювання
контрастності відповідний вихід СДУ

підключають до контакту 7 рознімання Х18 у модулі яркістного каналу AS8
– М2-3-1, а для керування насиченістю відповідний вихід СДУ приєднують
до контакту 16 цього рознімання. Приймач СДУ на мікросхемі КР1506ХЛ2 у
телевізорах УПИМЦТ-61/67 без

додаткового джерела живлення працювати не зможе, оскільки в них

відсутня необхідна їй напруга 28 В. Застосування ж додаткового

джерела тільки розширить експлуатаційні функції СДУ, тому що дозволить
увести черговий режим роботи, у якому усі вузли телевізора знеструмлені,
крім СДУ. Якщо у СДУ немає чергового режиму, то напруга 220 В для
додаткового джерела живлення підводять з контактів 5 і 8 вилки
рознімання Х5 у блоці БТ-11. Якщо в СДУє черговий режим (є присутнім
реле ), то необхідно відпаяти провідники, що йдуть з блоку керування А4
до контактів 5 і 8 вилки рознімання Х5 блоку БТ-11 і з’єднати їх з
блоком живлення СДУ. Далі, припаявши провідники до контактів 5 і 8 цієї
вилки, підключають їх до контактів реле СДУ.

2. “Електрон Ц-265”, “Електрон Ц-282”, “Електрон Ц-382” і “Темп Ц-280”.
Оскільки переключення програм у цих телевізорах забезпечується
комутацією

напруги +12 В, те це дозволяє підключити СДУ безпосередньо до блоку
УСУ-1-15-1. У загальний ланцюг сенсорів включений резистор R9 опором 360
Ом, і загальний вихід вузла переключення програм СДУ підключають після
нього. Інші вісім виходів переключення програм припаюють до відповідного
сенсора. У каналі звуку відповідний вихід СДУ підключають до контакту 6
рознімання Х9(А1) у модулі МРК-21.

Для регулювання яскравості відповідний вихід СДУ припаюють до контакту 1
рознімання Х5(А2) у модулі МЦ-31 (чи МЦ-41). З метою регулювання
контрастності відповідний вихід СДУ підключають після резистора R6 для
МЦ-31 (чи R2 для МЦ-41) опором 20 кому, з’єднаного з контактом 3
рознімання Х5(А2). Для регулювання насиченості відповідний вихід СДУ
з’єднують з контактом 2 цього ж рознімання.

3. “Електрон Ц-280”, “Електрон Ц-380” і “Рекорд Ц-275”, “Рекорд Ц-280”.
Блок вибору програм (БВП) у них – УСУ-1-15. Підключення до нього
аналогічно відповідному пункту роздягнула 2, за винятком того, що в
загальний ланцюг сенсорів включений резистор R49 опором 3,6 кому чи 56
кому і загальний вихід переключення програм СДУ підключають до нього,
тобто безпосередньо до загального висновку сенсорів.

Для регулювання гучносності відповідний вихід СДУ підключають до
контакту 6 рознімання Х9 (А1) у модулі МРК-2-5. У ланцюгах яскравості
відповідний вихід СДУ з’єднують з контактом 1 рознімання Х5 (А2) у
модулі МЦ-2 (чи МЦ-3).

Для керування контрастністю відповідний вихід СДУ підпоюють після
резистора R4 у модулі МЦ-2 (МЦ-3) опором 3,9 кому, з’єднаного з
контактом 3 рознімання Х5 (А2). З метою регулювання насиченості
відповідний вихід СДУ підключають до контакту 2 рознімання Х5 (А2) у
модулі МЦ-2 (чи МЦ-3).

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ПРИСТРОЮ УСУ-1-15

Несправності Усунення несправностей

Немає зображення і звуку на якому-небудь діапазоні Перевірити наявність
напруги 12 В на одному з контактів 2, 3 чи 5 (у залежності від обраного
діапазону) з’єднувача Х2 (АЗ).

Перевірити справність транзисторів VТ32-VГ34, резисторів R56-R58 и їхніх
ланцюгів. Несправний транзистор замінити.

При включенні телевізора включається будь-яка програма, крім першої

Перевірити ланцюг кращого включення першої програми – елементи: R20,
C1; перевірити надходження напруги 12 В на конденсатор C1.

Не переключаються програми, постійно включена одна програма, наприклад,
перша Пробито транзистор VТ11 чи VТ21. Несправний транзистор замінити.

Не включається одна з програм, наприклад, друга Перевірити справність
кнопки даної програми і надходження напруги +12 В на базу транзистора
VТ12 при її натисканні: якщо при натисканні кнопки програма включається,
а при відпусканні виключається – перевірити справність резисторів R32,
R12

Немає зображення і звуку на кожному з каналів

Відсутня напруга настроювання (0,5-28 В) на контакті 6 з’єднувача Х2
(АЗ). Перевірити наявність напруги 31 В на контакті 4 з’єднувачі Х4 (А9)
і 12 В на контакті 1 з’єднувача Х4 (А9); перевірити справність
перемінного резистора R59.

Мимовільне відключення обраної програми, індикатор при цьому також гасне
Поганий контакт у живильних ланцюгах 12 В; 31 В. Особливо уважно
перевірити надійність пайок у платі, на якій кріпляться кнопки
переключення програм, об’єднані зі світлодіодами. Виявлений дефект
монтажу усунути.

1Нема звуку, є зображення

Несправний включатель S5 зєднувача Х18 відсутня напруга 15В

Несправний ланцюг НЧ сигнал з виходу мікросхеми D1 (вивід 12) до
з’єднувача підєднана динамічна головка

Неможливо за допомогою УСУ-1-15 настроїтись на потрібну програму На
виході з’єднувача Х4 (А10) відсутня напруга 30В

Не працює УСУ-1-15 (А10) індекатори його

програми не світяться Через блок А9 не проходить напруга 12В на блок
А10

Tехніка безпеки при ремонті телевізорів.

При ремонті телевізорів можливі: враження електричним струмом, механічні
травми, опіки.

Радиомеханикам ремонтом телевізійної апаратури, що займається, необхідно
знати правила техніки безпеки.

Перелічимо основні з них:

Одним з найбільш небезпечних шляхів протікання електричного струму по
тілу людини, напрямок від рук до ніг, тому забороняється ремонтувати
телевізори в сирих приміщеннях чи у приміщеннях з цементним і іншими
струмопровідними підлогами.

У цьому випадку використання діелектричного коврика зменшує імовірність
поразки електричним струмом.

Не менш небезпечним є шлях струму від руки до руки. Тому забороняється
ремонт телевізорів поблизу заземлених конструкцій (батарей центрального
опалення й ін.)

Виконання всіх операцій при включеному телевізорі повинне здійснюватися
тільки однією рукою. Одяг з довгими рукавами: нарукавники, інструмент з
ізольованими ручками зменшують імовірність поразки електричним струмом.

При ремонті телевізорів з імпульсним модулем живлення їх варто включати
в мережу через розділовий трансформатор.

При регулюваннях, при включеному телевізорі треба бути обережним, щоб не
торкнутися близько розташованих виводів ТВС фокусирующего електрода
кінескопа при високій щільності монтажу переносних телевізорів ця вимога
здобуває особливу значимість.

При роботі з включеним телевізором варто пам’ятати про те, що
конденсатори можуть зберігати електричний заряд досить довго (наприклад
на одному виводі він може зберігатися кілька днів). Тому необхідно
розряджати оксидні конденсатори і ємності.

Відзначимо, що які би міри не застосовувалися, у процесі ремонту
телевізорів радиомеханик повинний бути готовий до електричних ударів від
дуже помітних, до дуже відчутних, це допоможе йому уникнути негативних
наслідків ударів струмом (чим менше несподіванка, тим більш негативна
реакція). А для цього, як і взагалі при ремонті телевізорів, потрібно
виняткова уважність. Тому неприпустимі на робочому місці паління і
голосна музика. Причинами механічних травм радіомеханіка можуть бути:

несправний чи неправильно використовуваний інструмент (при відверненні
гвинта лезо, що зірвалося зі шліца обгортки може поранити руку).

При відкушуванні проводів чи радіоелементів шматочки дроту можуть
потрапити в око.

Важкі радіодеталі (силові трансформатори живлення і т.п) при їхній
заміні в телевізорі можуть упасти зі столу на ногу.

Різні пружини, кожухи, екрани при їхньому знятті можуть зашкодити руки.

При вибуху оксидного кінескопа корпус його може відлетіти з великою
силою.

Відзначимо також, що після зняття з телевізора несправного кінескопа для
виключення його вибуху варто порушити його вакуум, акуратно роздавивши
пассатижами скляний відросток на цоколі кінескопа.

Найбільше часто опік пальців радіомеханіка відбувається при пайці без
пінцета, а так само при необережному торканні паяльника що
перегрівається чи радиоэлемента. Особливо небезпечний опік, викликаний
розплавленим припоем, що може відлетіти в очі при пайці пружних
контактів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020