Реферат на тему:

Принципи створення Web-сторінок

HTML — мова опису Web-сторінок

World Wide Web(WWW) — це найвідоміша та найпопулярніша служба Iнтернета.
Ця глобальна, розподілена по цілому світі інформаційна гіпертекстова
мультимедійна система дозволяє з’єднати в одне ціле інформацію різних
видів, яка зберігається на різних комп’ютерах. Нагадаємо, що інформація
в WWW розповсюджується у вигляді Web-сторінок(Web-документів). Декілька
Web-документів з однієї теми, що належать одному власникові чи є на
одному комп’ютері, утворюють Web-вузол, який часто називають сайтом.
Основним принципом використання Web-сторінок є активізація
гіпертекстових посилань, за допомогою яких можна здійснити перехід в
інші місця Web-сторінки або до інших Web-сторінок. В основі WWW лежать
два поняття: гіпертекстові посилання та формат документів HTML. Завдяки
гіпертексту Web-сторінки набувають властивості інтерактивності.

HTML(Hyper Text Markup Language) — це спеціальна мова форматування
текстових електронних документів. Наприклад, для друкованого документа
задаються такі параметри, як розмір паперу та полів, шрифти та їх
розміри тощо. Оскільки електронні Web-документи призначені для перегляду
на екрані, причому наперед не відомо, на якому комп’ютері це буде
робитися, а, отже, невідомі розміри вікна програми-переглядача, шрифти,
які встановлені на комп’ютері, і т.д., то мова HTML призначена якраз для
того, щоб оформляти електронні документи з розрахунку на те, що засоби,
якими вони будуть переглядатися, наперед невідомі. Формування документів
мовою HTML подібне до програмування. Вихідний текст документа
складається з послідовності команд, які називають тегами(tag). Під час
перегляду теги спрацьовують, і завдяки їм на екран виводяться
запрограмовані елементи зображення. Наприклад, якщо на початку абзацу
стоїть тег

, то весь абзац буде вирівняно по центру вікна,
незалежно від того, в якому вікні здійснюється перегляд документа і яким
шрифтом він зображається. Теги HTML дозволяють вирівнювати рядки
документа, керувати кольором фону та кольором тексту, дозволяють
вставляти в текст ілюстрації, задавати заголовки різних рівнів, будувати
таблиці, створювати гіпертекстові посилання на інші документи.

Web-документ зберігається і пересилається як файл з розширенням html або
htm (HTML-файл). Це звичайні текстові файли-програми, написані мовою
HTML. Відображаються такі файли на екрані інакше, ніж вони виглядають у
HTML-файлі. Для відображення HTML-файлів використовують броузери.

Структура Web-сторінки

Типовий Web-документ складається з текстових блоків, рисунків, таблиць,
ліній, гіперпосилань. Більш складні Web-документи містять фрейми
(вкладені Web-сторінки), елементи керування та вводу інформації(кнопки,
перемикачі, поля вводу тексту), динамічні об’єкти (Java Applet, Java
Script, ActiveX).

Є три типи текстових блоків: текстові абзаци, списки, таблиці. За
замовчування текст відображається чорним кольором, але при потребі можна
змінити колір, розмір, стиль та шрифт тексту. Абзаци на сторінці за
замовчуванням розмежовуються переводом рядка і не мають відступів у
першому рядку. Абзац може бути вирівняний до одного з країв або по
центру вікна. Зручність перегляду Web-сторінок зумовлена тим, що броузер
автоматично масштабує елементи по горизонталі, враховуючи розміри вікна,
і при потребі відображає тільки вертикальну смугу прокрутки. інформація
на сторінці традиційно відображається на білому фоні, але його колір
можна змінити на інший або використати фонову картинку.

HTML-файл

Широке розповсюдження HTML-документи одержали завдяки різноманітним
можливостям представлення інформації, легкістю написання та сумісністю з
різними операційними системами. Спочатку нагадаємо, що команди мови HTML
називають тегами. Теги бувають одинарними і парними. Більшість тегів є
парними, наприклад, тег означення HTML-файлу: :. Парні теги
позначають початок і кінець області дії відповідної команди. Теги
записують у кутових дужках, причому той тег, що закриває область дії,
має косу риску (слеш/slash). Тег може містити параметри, які користувач
записує у першому тезі через пропуск, наприклад, .

Всі програми, написані мовою HTML (HTML-файли) мають однакову структуру.
Можна зекономити час при створенні своїх Web-сторінок, якщо
використовувати цю структуру як еталон. Зокрема, обов’язково повинні
бути такі команди(теги):

..Назва вікна Web-сторінки..

Теги i обмежують WWW-документ і записуються лише задля
форми. Команди i обмежують заголовок сторінки. Ці теги
також не є обов’язковими, вони допомагають краще структурувати сторінку.
Нарешті, виконує важливу функцію. Текст, введений між <title> і<br /> , з’являється в броузері в рядку заголовку. Ще важливішим є тег
, який дозволяє описати власне Web-документ. В цьому місці
розміщується певна кількість параметрів, що визначають зовнішній вигляд
документа. Ці параметри, наприклад, визначають, як виглядає фон і колір
тексту і яке зображення повинно бути на задньому плані Web-сторінки.

На цьому завершуємо початкове ознайомлення із тегами мови HTML та їх
використанням, оскільки на практичних заняттях буде детально розглянуто
створення власної Web-сторінки.

На завершення звернемо увагу, що для створення Web-сторінок дизайнери
використовують гіпертекстові редактори, наприклад, Macromedia
Dreamweaver, Microsoft FrontPage та інші, хоча за достатнього володіння
мовою HTML можна писати Web-сторінки в будь-якому текстовому редакторі,
наприклад, Блокнот(NotePad). Після написання програм файл потрібно
зберегти на диску з певною назвою та розширенням .html чи .htm. Сучасні
текстові процесори, наприклад, MS Word, Lotus WordPerfect дають змогу
створити Web-сторінки методом конструювання без застосування команд
HTML, оскільки вони генерують ці команди автоматично. Загальна назва
таких програм, які мають можливість автоматизованого створення
Web-сторінок без явного застосування користувачем мови HTML —
Web-композери.

Розглянемо дещо детальніше можливості композера, які має програма MS
Word. Щоб створити Web-сторінку або цілий Web-сайт, потрібно під час
створення нового документу перейти на закладку Web-сторінки і
скористатись Майстром Web-сторінки чи створити нову сторінку. У другому
випадку алгоритм дій дизайнерів такий:

Командою меню Формат->Фон задають колір фону чи спосіб замальовування
екрана певною текстурою.

Уводять текст, вибираючи шрифт, його розмір, колір, вирівнювання тощо.

Створюють списки, як у звичайному текстовому редакторі.

Вставляють горизонтальні лінії командою меню Вставка->Горизонтальная
линия, і вибирають тип лінії.

За допомогою команди Таблица створюють і форматують таблиці.

Використовують команду Вставка для вставлення картинок, фотографій,
звуку, гіперпосилань тощо.

Записують створений файл як Документ HTML, і перглядають його броузером.

Література

1.Буров Є. Комп’ютерні мережі. ? Львів: БАК, 1999. ? 468c.

2.Основи сучасних комп’ютерних технологій ./ Под. Ред.Хомоненко. ?

СПБ : Корона, 1998. ? 448c.

3.Фафенберг Б. Открой для себя INTERNET. ? К.; M.; СПБ.: Комиздат;

Диалектика, 1998. ? 400c.

4. Крол Є. Все об INTERNET. К.: BHV, 1995. ? 320c.

5. Берзин С. INTERNET у вас дома. ? СПб.: BHV, 1997. ? 400c.

6. Пайк M. INTERNET в поддлиннике. ? СПб.:BHV, 1996. ? 640c.

7. Левин Д. Р. і др. INTERNET для чайников. ? К.; M.; СПб.: Диалектика,
1998. ? 200c.

PAGE

PAGE 7

Похожие записи