.

Принципи побудови управлінських систем, їхня структура (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2810
Скачать документ

Реферат на тему

Принципи побудови управлінських систем, їхня структура

Людино-машинна АСУ вже на стадії проектування потребує як удосконалення
організації основної діяльності економічного об’єкта (виробничого,
господарського), так і поліпшення організації управлінських процедур.

Масове проектування АСУ, яке почалося тридцять років тому, вимагало
розробки єдиних теоретичних положень, методичних підходів до їх
створення і функціонування, без чого неможлива взаємодія різноманітних
економічних об’єктів, їх нормальне функціонування в складаному
багаторівневому народногосподарському комплексі.

Початково сформульовані академіком В. М. Глушковим науково-методичні
положення та рекомендації з проектування автоматизованих систем
управління тепер склались як принципи побудови АСУ, закріплені державним
стандартом. До них належать принципи системності, розвитку, сумісності,
стандартизації та уніфікації, ефективності.

Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні і
розвитку АСУ. Він дає змогу розглядати досліджуваний об’єкт як одне
ціле; виявляти на цій підставі різноманітні типи зв’язків між
структурними елементами, які забезпечують цілісність системи;
установлювати напрямок виробничо-господарської діяльності системи і
реалізовувані нею конкретні функції. Системний підхід передбачає
проведення двохаспекгного аналізу, відомого під назвою «макро- і
мікропідходів».

При мікроаналізі система або її елемент розглядається як частина системи
вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним зв’язкам:
установлюється їх кількість; “виокремлюються та аналізуються ті зв’язки,
які зумовлені метою вивчення системи, а далі відбираються
найперспективніші, які реалізують задану цільову функцію. При
мікроаналізі вивчається структура об’єкта, аналізуються її складові
елементи з погляду їх функціональних характеристик, які виявляються
через зв’язки з іншими елементами та зовнішнім середовищем. У процесі
проектування АСУ системний підхід дає змогу використовувати математичний
опис функціонування, дослідження різноманітних властивостей окремих
елементів і системи в цілому, моделювати процеси, що вивчаються, для
аналізу роботи створюваних систем.

Для автоматизованих систем управління характерна багаторівнева ієрархія
з вертикально субпідрядними елементами (підсистемами). Ієрархічні
структури в системах управління набули значного поширення завдяки своїм
перевагам. Так, ієрархічна структура створює відносну волю дій над
окремими елементами для кожного рівня системи і можливість різних
поєднань (комбінацій) локальних критеріїв оптимальності функціонування
системи в цілому; забезпечує відносну гнучкість системи управління і
можливість пристосування до умов, які постійно змінюються; підвищує
надійність за рахунок можливості введення елементної надмірності,
реалізації напрямків потоків інформації.

Практичне значення системного підходу і моделювання полягає в тому, що
вони дають змогу в доступній для аналізу формі не лише відбити усе
суттєве, цікаве для творця системи, а й використати ЕОМ для дослідження
поведінки системи в конкретних, заданих експериментатором умовах. Тому в
основу створення АСУ в сучасних умовах покладено метод моделювання на
базі системного підходу, який дає змогу знаходити оптимальний варіант
структури системи і таким чином забезпечувати найвищу ефективність її
функціонування.

Принцип розвитку полягає в тому, що АСУ створюється з урахуванням
можливості постійного поповнення й оновлення функцій системи і видів її
забезпечення. Передбачається, що автоматизована система має нарощувати
свої обчислювальні можливості, оснащуватись новими технічними і
програмними засобами, бути здатною постійно розширю вати й поновлювати
склад задач та інформаційний фонд, який створюється у вигляді баз даних.

&

F

&

F

&

F

ізних видів, рівнів у процесі їх спільного функціонування. Реалізація
цього принципу дає змогу забезпечити нормальне функціонування
економічних об’єктів, підвищить ефективність управління народним
господарством та його окремими ланками.

Принцип стандартизації та уніфікації полягає в необхідності застосування
типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування АСУ.
Упровадження в практику створення і розвитку АСУ цього принципу дає
змогу скоротити часові, трудові і вартісні витрати на створення АСУ за
максимально можливого використання нагромадженого досвіду у формуванні
проектних рішень і впровадженні автоматизації проектних робіт.

Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідношення
між витратами на створення АСУ і цільовим ефектом, одержаним при її
функціонуванні.

Як правило, крім основних принципів для ефективного здійснювання
управління вирізняють також низку часткових принципів, які деталізують
загальні. Додержання кожного з часткових принципів дає змогу дістати
певний економічний ефект.

Один із них — принцип декомпозиції — використовується при вивченні
особливостей, властивостей елементів і системи в цілому. Він грунтується
на розбитті системи на частини, виокремленні деяких комплексів робіт,
створенні умов для ефективнішого аналізу системи та її проектування.

Принцип першого керівника передбачає закріплення відповідальності під
час створення системи за замовником — керівником підприємства, установи,
галузі, тобто майбутнім користувачем, який відповідає за ввід у дію та
функціонування АСУ.

Принцип нових задач — пошук постійного розширення можливостей системи,
удосконалення процесів управління, одержання додаткових результатних
показників з метою оптимізації управлінських рішень. Це може
супроводжуватись постановкою і реалізацією на ЕОМ нових задач
управління.

Принцип автоматизації інформаційних потоків і документообігу передбачає
комплексне використання технічних засобів на всіх стадіях проходження
інформації від моменту її реєстрації до одержання результативних
показників і формування управлінських рішень.

Принцип автоматизації проектування має на меті підвищити ефективність
самого процесу проектування і створення АСУ на всіх рівнях народного
господарства, при цьому забезпечується скорочення часових, трудових і
вартісних витрат за рахунок введення індустріальних методів.

Сучасний рівень розробки і впровадження систем дає змогу широко
використовувати типізацію проектних рішень, уніфікацію методів і засобів
при підготовці проектних матеріалів, стандартизації підходів під час
проектування окремих елементів систем і підсистем, методи автоматизації
ведення проектних робіт з використанням персональних ЕОМ і організованих
на їх базі автоматизованих робочих місць проектувальника АСУ.

Література

1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю.,
Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления
метрологическим обеспечением отрасли Фирма “Палитра систем”, Москва,
2008г.

2. Материалы журнала “Открытые системы” №1(21), 2007 г.

Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.:
Советское радио, 1977.

3. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості

4. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов
I.О. К. Либiдь, 1993.

4. Управление – это наука и искусство. Сборник, М.,

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020