.

Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в економіці. Класифікація задач (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2349
Скачать документ

Реферат на тему:

Предмет, особливості та сфери застосування математичного програмування в
економіці. Класифікація задач.

План.

Складання математичних моделей економічних задач.

Література

Складання математичних моделей економічних задач.

Для виготовлення трьох видів виробів А, В і С використовується токарне,
фрезерне, зварювальне та шліфувальне обладнання. Витрати часу на обробку
одного виробу для кожного з типів обладнання вказані в табл. 1. В цій
таблиці також вказано загальний фонд робочого часу кожного з типів
використовуваного обладнання, а також прибуток від реалізації одного
виробу кожного виду.

Таблиця 1.

Тип обладнання Витрати часу на обробку одного виробу виду Загальний фонд
робочого часу обладнання

А В С

Фрезерне 2 4 5 120

Токарне 1 8 6 280

Зварювальне 7 4 5 240

Шліфувальне 4 6 7 360

Прибуток 10 14 12

Необхідно визначити, скільки виробів і котрого виду потрібно виготовити
підприємству, щоб прибуток від їх реалізації був максимальним. Скласти
математичну модель задачі.

Розв’язання. Допустимо, що було виготовлено x1 одиниць виробів виду А,
x2 одиниць – виду В і x3 одиниць – виду С. Тоді, для виготовлення такої
кількості виробів потрібно витратити 2×1 +4×2 +5×3 станко-годин
фрезерного обладнання.

Так, як загальний фонд робочого часу станків даного типу не може
перевищувати 120, то повинна виконуватись нерівність

Аналогічні роздуми відносно можливого використання токарного,
зварювального та шліфувального обладнання приведуть до слідуючи
нерівностей:

При цьому так як кількість виготовлених виробів не може бути від’ємною,
то

(1)

Далі, якщо буде виготовлено x1 одиниць виробів виду А, x2 одиниць
виробів виду В і x3 одиниць виробів виду С, то прибуток від їх
реалізації складає F = 10×1 + 14×2 + 12×3.

Таким чином, приходимо до наступної математичної задачі: дана система

(2)

і лінійна функція відносно цих змінних

F = 10×1 + 14×2 + 12×3;

Необхідно серед всіх невід’ємних рішень системи нерівностей (2) знайти
таке, при якому функція (3) приймає максимальне значення. Як це зробити,
буде показано нижче.

Лінійна функція (3), максимум котрої потрібно визначити, разом з
системою нерівностей (2) та умовою невід’ємності змінних (1) складають
математичну модель вихідної задачі.

Так як функція (3) лінійна, а система (2) містить тільки лінійні
нерівності, то задача (1) – (3) є задачею лінійного програмування.

Продукцією міського молочного заводу є молоко, кефір, сметана,
розфасовані у пляшки. На виробництво 1 т молока, кефіру та сметани
необхідно відповідно 1010, 1010 і 9450 кг молока. При цьому витрати
робочого часу при розливі 1 т молока та кефіру складають 0,18 та 0,19
машино – год. На розфасовці 1 т сметани зайняті спеціальні автомати на
протязі 3,25 год. Всього для виробництва цільномолочної продукції завод
може використовувати 136000 кг молока. Основне обладнання може бути
зайняте на протязі 21,4 машино – год., а автомати по розфасовці сметани
– на протязі 16,25 год. Прибуток від реалізації 1 т молока, кефіру та
сметани відповідно дорівнює 30, 22 та 136 грн. Завод повинен кожний день
виготовляти не менше 100 т молока, розфасованого у пляшках. На
виробництво іншої продукції немає ніяких обмежень.

Потрібно визначити, яку продукцію та в якій кількості потрібно кожний
день виготовляти заводу, щоб прибуток від її реалізації був
максимальним.

Скласти математичну модель задачі.

тон молока.

Так як завод може використовувати кожний день не більше 136000 т молока,
то повинна виконуватись нерівність

Аналогічні роздуми, проведені відповідно можливого використання ліній
розливу цільномолочної продукції та автоматів по розфасовці сметани,
дозволяється писати наступні нерівності:

грн. Таким чином, приходимо до наступної математичної задачі: дана
система

(4)

та лінійна функція відносно цих же змінних

(5)

потрібно серед всіх невід’ємних розв’язків системи нерівностей (4)
знайти таке, при якому (котрому) функція (5) приймає максимальне
значення. Так як система (4) представляє собою сукупність лінійних
нерівностей і функція (5) лінійна, то вихідна задача є задачею лінійного
програмування.

штук потрібно розкроїти тканину так, щоб була отримана необхідна
кількість деталей кожного виду при мінімальних загальних відходах.
Скласти математичну модель задачі.

тканини по j – му варіанті виходить від деталей i – го виду, по всім
варіантам розкрою з використовуючих тканин буде отримано

деталей даного виду, то

Загальна величина відходів по всім варіантам розкрою тканини складає

Таким чином, приходимо до наступної математичної задачі: знайти мінімум
функції

(6)

при умові, що її змінні задовольняють систему рівнянь

(7)

.

Сформульована задача є задачею лінійного програмування, так як функція
(6) лінійна, а система (7) містить тільки лише лінійні рівняння.

Складіть математичні моделі задачі.

У трьох пунктах відправлення зосереджений однорідний вантаж в кількості,
рівній 420, 380 та 400 т . Цей вантаж необхідно перевезти у три пункти
призначення в кількості, відповідно рівних 260, 520 та 420 т . Вартості
перевезення 1 т вантажу з кожного пункту відправлення в кожний пункт
призначення є відомими величинами і задається матрицею

Знайти план перевезень, який забезпечує вивіз наявного в пунктах
відправлення і завіз необхідного в пунктах призначення вантажу при
мінімальній загальній вартості перевезень.

Кондитерська фабрика для виробництва трьох видів карамелі A, B, C
використовує три види основної сировини: цукор, патоку та фруктове пюре.
Норми використання кожного виду на виробництво 1 т карамелі даного виду
наведені в таблиці.

В ній також вказана кількість сировини кожного виду, яка може бути
використана фабрикою та наведений прибуток від реалізації 1 т карамелі
даного виду.

Вид сировини Норми витрат сировини (т) на 1 т карамелі Загальна кіль –

кість сировини (т)

А В С

Цукор 0,8 0,5 0,6 800

Патока 0,4 0,4 0,3 600

Фруктове пюре – 0,1 0,1 120

Прибуток від реалізації 1 т продукції (грн.)

108

112

126

Знайти план виготовлення карамелі, яка забезпечує максимальний прибуток
від її реалізації.

При відгодівлі тварин кожна тварина на кожний день повинна отримати не
менше 60 од. поживної речовини А, не менше 50 од. речовини В і не менше
12 од. речовини С. Вказані поживні речовини містять три види корму.
Вміст одиниць поживних речовин в 1 кг кожного з видів корму наведено в
наступній таблиці:

Поживні речовини Кількість одиниць поживних речовин в 1 кг корму виду

I II III

А 1 3 4

В 2 4 2

С 1 4

3

Скласти денний раціон, який забезпечує отримання необхідної кількості
поживних речовин при мінімальних грошових затратах, якщо ціна 1 кг корму
I виду складає 9 коп., корму II виду – 12 коп. і корму ІІІ виду – 10
коп.

грн.. Визначити таке розміщення підприємств, за якого забезпечується
необхідність в продукції в кожному з пунктів її споживання при найменших
загальних витратах, пов’язаних з виробництвом та доставкою продукції.

грн.. Визначити, скільки виробів даного виду з використанням кожної з
груп обладнання потрібно виготовити, щоб виготовити необхідну кількість
виробів кожного виду при найменшій загальній вартості їх виготовлення.

центнерів. Необхідно розподілити виділений фонд добрив між посівними
зонами так, щоб додатній приріст врожайності культур за рахунок внесення
добрив був максимальним.

– ціна одиниці кожного і –го шихтового матеріалу. Визначити склад
шихти, яка забезпечує отримання сплаву заданої якості при мінімальній
загальній вартості використаних шихтових матеріалів.

Використана література.

1. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб.
– К.:

КНЕУ, 2003.- 452 с.

2. Барвінський А.Ф та ін. Математичне програмування: Навчальний посібник
/ А.Ф. Барвінський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка, І.О. Бобик, І.І. Демків,
Р.І. Квіт, В.В. Кісілевич – Львів: Національний університет “Львівська
політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “Інтелект+” Інститут
післядипломної освіти)

“Інтелект – Захід”, 2004. – 448 с.

3. Акулич М.Л.Математичиское програмирование в примерах и задачах:
Учебное пособие для студентов экономических специальних вузов. – Вища
школа, 1985-319с.,ст.36-47.

4. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О. Математичне
програмування: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.:
КНЕУ, 2001. – 248 с.

5. Математичне програмування (методичний посібник для студентів
економічних спеціальностей)/Укладачі: Лавренчук В.П., Веренич І.І.,
Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С., – Чернівці: „Рута”, 1998.-168 с

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019