Реферат

на тему:

Правові основи захисту інформації

Наляканий хвилею «комп’ютерної злочинності» Конгрес США в 1984 р.
прийняв спеціальний Акт про незаконне отримання інформації і шахрайство
з використанням комп’ютерів, що передбачає покарання за несанкціонований
доступ до інформації, яка знаходиться в ЕОМ, її використання або
пошкодження (знищення) в корисливих цілях у вигляді штрафу до 100 тис.
дол. або ув’язнення терміном до 20 років, або те й інше разом.

Окрім законодавчих заходів у боротьбі з комп’ютерною злочинністю
правозахисні органи США широко використовують новітні наукові засоби і
технічні засоби, включаючи комп’ютери і автоматизовані інформаційні
системи.

До початку 70-х рр. у США не існувало єдиної автоматизованої
інформаційно-пошукової системи (АІПС), а функціонувало лише декілька
десятків інформаційних мереж штатів і міст, не зв’язаних між собою в
єдину систему збору, переробки, зберігання і видачі інформації.

Зростання злочинності та необхідність комплексного підходу до
організації боротьби з нею зумовили форсоване створення
загальнодержавної автоматизованої інформаційно-пошукової системи, яка
складається з низки з’єднаних підсистем федерального рівня, а також
штатів і міст.

У наш час на федеральному рівні вже функціонує низка спеціалізованих
автоматизованих ІПС і банків даних:

– Національний центр кримінальної інформації ФБР.

– Автоматизований банк даних відділу ідентифікації ФБР.

– Автоматизований банк даних ФБР про відомих професійних шахраїв в
галузі чекових операцій.

– Розвідувальна автоматизована інформаційна система у сфері
організованої злочинності ФБР.

– Автоматизований банк даних про іноземців та інших осіб, тимчасово
допущених у США, служби імміграції й натуралізації міністерства юстиції.

– Автоматизований банк даних секретної служби США.

– Міжштатний автоматизований банк даних у сфері організованої
злочинності міністерства фінансів.

– Комунікаційна система правозахисних органів міністерства фінансів.

– Національна телетайпна система правозахисних органів і низка інших
АІПС і АБД.

Досить інтенсивно йде розгортання АІПС і АБД на рівні штатів і міст.

На основі аналізу існуючої системи організації й інформації
правозахисних органів США, а також потреб основних користувачів АІПС і
АБД були визначені першочергові сфери діяльності, що мали забезпечувати,
наприклад, поліцейські ІПС і АБД: планування (поточне і перспективне) і
управління; розподіл ресурсів; оптимізація сил і засобів поліцейських
служб відповідно до оперативної обстановки, у тому числі й в реальному
масштабі часу; патрулювання; розслідування і розкриття злочинів;
дослідження і розробки; фінансово-бухгалтерська діяльність та ін.

Для кожної з цих сфер діяльності були відпрацьовані типові завдання, що
забезпечуються АІПС і АБД поліції та дозволяють вирішувати багато
комплексів задач, наприклад: аналіз і прогноз кримінологічної
(оперативної) обстановки; планування (перспективне і поточне);
оперативне управління; ведення єдиної звітності про злочинність; облік
кадрового складу поліції; підготовка співробітників поліції; ведення
алфавітного індексу; облік ресурсів і їх розподіл; аналіз і перерозподіл
навантаження по лініям роботи; облік стану і розподіл транспортних
засобів поліції; оцінка ефективності діяльності поліцейських; передача
інформації в реальному масштабі часу за запитами; ведення уніфікованих
кримінальних справ; ведення звітності і зв’язку з патрулями; облік
арештів; врахування спільників злочинців; облік неповнолітніх
правопорушників; результати криміналістичних експертиз; облік безвісно
пропалих; облік водійських прав і реєстрація автотранспорту; контроль за
розподілом і споживанням наркотиків; облік організованої злочинності;
облік викрадених номерних знаків; облік викраденої вогнепальної зброї;
облік викрадених автомобілів; облік викраденої власності за видами;
облік осіб, що знаходяться під слідством; облік засобів скоєння
злочинів; облік ордерів на арешт і осіб, що розшукуються; облік
«білокоміркової» злочинності»; формування банку даних для забезпечення
наукових досліджень і розробок; моделювання і низка інших задач.

На наступному етапі розвитку АІПСУ і АБД були сформовані інформаційні
потоки за рівнями управління і вироблений синтез АІПС і АБД.

Як приклад однієї з діючих АІПС можна навести Національний центр
кримінальної інформації ФБР (HЦКІ).

HЦКІ почав функціонувати в 1967 р. У наш час він забезпечує діяльність
поліцейських органів всіх 50 штатів, округа Колумбія і території
Пуерто-Ріко. Система зв’язку HЦКІ охоплює відділення ФБР у багатьох
містах США, а також низку інших федеральних відомств: міністерство
юстиції, бюро в’язниць, військово-слідчі служби сухопутних сил, ВПС,
ВМС, корпус морської піхоти, секретну службу США і службу поштової
інспекції. HЦКІ також зв’язаний з інформаційним центром Канадської
королівської поліції.

Основою функціонування HЦКІ є потужний довідково-інформаційний фонд,
який складається з декількох банків даних – про осіб; що розшукуються,
про викрадену власність; про кримінальні справи; про осіб, що загинули і
низки інших цільових АБД.

У наш час у HЦКІ накопичені дані в кількості більше, ніж 220 млн
одиниць.

Похожие записи