Реферат

на тему:

Поняття про систему WWW та еволюція її розвитку. Способи доступу до
системи WWW. Команди рядкових редакторів WWW

Поняття про систему WWW та еволюція її розвитку

Найсучасніший інформаційний сервіс мережі Internet – це система World
Wide Web (світове павутиння). Вона побудована на інформаційній
технології, в основу якої закладено поняття гіпертексту.

Гіпертекст – це інформація, що подається в такому вигляді, коли окремі
слова в тексті можна у будь-який час «розкрити» і отримати про них
додаткову інформацію. Ці слова є посиланням на інші документи, які
можуть бути текстом, файлами тощо. Процес можливо продовжувати як
завгодно довго, все більше поглиблюючись у тему.

За останні декілька років обсяг гіпертекстової інформації в Internet
збільшився до величезних розмірів. Є гіпертекстова версія множини
музейних експозицій, журналів та інших об’єктів, включаючи систему
Global Network Navigator (GNN) видавництва O’Reilly&Associates. Велика
проблема – нестача інструментальних заходів для побудови структури
посилань. Більшість діючих гіпертекстових документів створювались
вручну.

Редактори гіпертексту поки що тільки розробляються. Гіпертекстовий
документ дозволяє переходити з одного місця документа до іншого,
застосовуючи деякі види зв’язку (links). Замість звичайного читання
тексту від початку до кінця можна вибрати частину тексту і перейти до
другої її частини, зв’язаної з першою, і яка знаходиться у будь-якому
місці документу.

Користуватись системою WWW дуже просто. Замість пошуку ключового слова,
як в системі WAIS, в системі WWW можливо вибрати інформацію за ланцюгом
зв’язаних слів (ЛЗС). Наприклад, вибираєте тему, що вас цікавить, і
продивляєтесь про неї всю інформацію. Із цієї інформації знову вибираєте
іншу тему, що вас зацікавила, і т.д. Таким чином, користувач може
переходити від однієї до другої теми і при бажанні розглянути вибрану
тему детальніше. У випадку невірного маршруту можна швидко повернутись
назад на початок розгляду тем. Розробка цієї системи в основному
проводилась в Європейській лабораторії фізики елементарних частинок
(CERN). Метод пошуку, який вона реалізує, став домінуючим в Internet на
декілька років уперед.

Система WWW складається з документів із вмонтованими зв’язками. При
роботі з нею вся інформація, що є доступною мережі Internet, плюс
необхідна локальна інформація подається у вигляді сукупності
гіпертекстових документів.

Способи доступу до системи WWW

Існує декілька видів доступу до системи WWW. Незалежно від вибраного
способу, користувач повинен працювати з броузером, який виконує пошук в
гіпертекстових файлах. Програма броузер ще називається програмою
перегляду, або програмою WWW-клієнт. Найпростіший броузер являє собою
текстову систему, що має назву броузер з рядковим режимом. Більш складні
броузери являють собою підкреслені тексти або графічні редактори.

При роботі з рядковим броузером кожний зв’язок має номер, що записується
у квадратних дужках, наприклад [5]. Меню опцій такого броузера буде,
наприклад, наступним:

? Віртуальна бібліотека IMB [5]

? Класифікація інформації за темами [11]

? Зв’язки з іншими віртуальними бібліотеками [29].

Номер [5] після заголовку означає, що для переходу до віртуальної
бібліотеки IMВ, необхідно ввести цифру 5 і натиснути клавішу Enter.

Сформулюємо наступні правила доступу до системи WWW:

1. Можна ввійти у броузер WWW з допомогою системи telnet. Система telnet
– це система віддаленого доступу.

2. Сервісна компанія може з допомогою спеціальної опції зробити
автоматичне з’єднання з броузером WWW через telnet.

3. Із оболонки UNIX можливо автоматично з’єднатися з броузером WWW. Для
її виконання потрібно набрати команди: WWW або lynx.

4. У випадку постійного або набірного прямого з’єднання можна
інсталювати власний броузер WWW.

5. Графічний броузер WWW під назвою Mosaic (оболонка Windows) можна
застосовувати тільки при постійному або набірному прямому з’єднанні.

Команди рядкових редакторів WWW.

Основні типові команди WWW

№ КОМАНДА ДІЯ КОМАНДИ

1 Натиснення Enter Перехід вниз на один рядок

2 U або UP Перехід до попередньої сторінки

3 bo або bottom Перехід на останню сторінку

4 t або top Перехід на першу сторінку

5 [ number] та Enter Перехід на посилання [ number]

6 f [keywords] find [keywords] Пошук в документі ключового слова

7 l або list Перегляд списку посилань

8 b або back Перехід до попереднього документу

9 ho або 1.htm Перехід до першого переглянутого документу

10 r або recall Отримання списку переглянутих

документів

11 r [number] або recall [ number] Перехід до документу в списку
[recall]

12 n або next Перегляд наступного посилання з

останнього документу

13 REF Поновлення сторінки, яка переглядається

14 go [url] URL (Universal Resource Locator) Перехід до конкретного
документу

15 h або help Виведення сторінки допомоги

16 m або manual Вивід інструкції WWW

17 Quit Вихід із системи WWW

Найбільш повномірним і досить простим є броузер Lynx. У ньому для руху
по документах застосовуються стрілочні клавіші та клавіша Tab, а для
вибору зв’язку – клавіша Enter.

При роботі з графічними броузерами Web, наприклад, XMosaic, користувач
переходить з однієї сторінки на іншу шляхом вибірки зв’язуючих слів.
Управління виконується з допомогою маніпулятора типу «миша». Потрібно
натиснути клавішу маніпулятора на виділеному зв’язуючому слові. Програма
Mosaic працює на UNIX-комп’ютерах у середовищі Windows, у системі
Macintosh тощо.

Похожие записи