.

Особливості текстового процесора Word “97. Створення та редагування документів.(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3381
Скачать документ

Міністерство освіти і науки України

Київський Національний Торговельно-Економічний Університет

Реферат

на тему:

“Особливості текстового процесора Word ’97.

Створення та редагування документів”

Київ-2002

План:

Вступ

Етапи роботи з документом

Інтеграція можливостей програм

Використана література

Вступ

Word ‘97 являє собою текстовий процесор, за допомогою якого можна
підготувати різноманітні документи будь-якої складності: від звичайних
листів і довідок до виразно оформлених рекламних листків і каталогів,
статей і книг. В документі Word 97 можна розміщувати текст, малюнки,
таблиці, діаграми і графіки.

Текстовий процесор Word 97 призначений для роботи під керівництвом
сучасних операційних систем, таких як Windows ‘95 або Windows ’98.
Працюючи в Word 97, користувач може застосовувати всі можливості і
переваги цих операційних систем: швидкісні характеристики роботи в
32-бітному середовищі; стандартизований інтерфейс; зручність обміну
даними з іншими програмами; використання різноманітних шрифтів та ін.

Текстовий процесор Word ’97 отримав велику популярність у вітчизняних
користувачів, майже витіснивши всі інші програмні продукти такого ж
цільового призначення. І це не випадково. Порівняно з Лексиконом Word
надає дуже багато додаткових можливостей і зручностей. Наприклад, він
володіє суттєво більшою наочністю – документ на екрані виглядає так, як
в надрукованому вигляді.

Word ’97 як складова частина Microsoft Office 97 має можливість
інтеграції з іншими компонентами цієї і більш ранніх версій пакету. В
документах Word ’97 можна легко розміщувати дані(таблиці, графіки),
створені в середовищі Excel, PowerPoint і Access. За форматом Word ’97
повністю сумісна з своїми попередніми версіями – при передачі файлів
документів між ними не потрібно застосовувати конвертори.

Серед можливостей, які надаються в Word ’97 слід виділити наступні:
досить зручна система довідникової допомоги, запровадження і
пов’язування графічних об’єктів, редагування малюнків засобами самого
Word ’97, форматування абзаців і символів, автоматизоване форматування
документів на основі стилів, зручність побудови і редагування таблиць,
гнучкі засоби структурної перебудови документу, засоби контролю
орфографії і граматичної правильності тексту, наявність конвертерів для
зв’язку з іншими прикладними програмами.

Використовуючи засоби таких прикладних програм Windows, як Paint,
Microsoft Equation, Microsoft WordArt, Microsoft Graph, в програмі Word
’97 можна створювати малюнки, формули, текстові ефекти, а також діаграми
різноманітних типів на основі табличних даних.

Порівняно з попередниками Word ’97 має наступні особливості:

Покращення діалогу пошуку, відкриття і управління файлами згідно з
форматом інтерфейсу Windows;

Подальше вдосконалення системи довідникової системи на основі технології
IntelliSense;

Можливість автоматичної перевірки орфографії з виділенням помилок;

Можливість використання ресурсів роботи як в локальній мережі так і в
мережі WWW;

Підвищення зручності автоматичного форматування документу при введенні
тексту: виділення заголовків, створення нумерованих і маркірованих
списків, а також обмежувальних ліній;

Шаблони, які використовуються при створенні файлів, для зручності
розділені на групи: Публікації, Листи і Факси, Записки, Звіти, Інші
документи, Загальні, аналогічні групи шаблонів з англійськими назвами;

Word ’97 отримав більш розширені можливості редактора електронної пошти.

Але слід відмітити, що в Word ’97 порівняно з більш старими версіями
менш зручною реалізація функції зміни джерел зв’язку з графічними і
іншими типами об’єктів. Також слід відмітити порівняно низьку швидкість
при роботі з головними і вкладеними документами. Довідникова система
Word ’97 досить зручна і наочна. В принципі вона дає можливість
користувачу розібратись з вирішенням будь-якої прикладної задачі
розробки документа. Але через багатогранність і високий розвиток
засобів, які надаються в Word ’97, самостійне освоєння техніки
вирішення тієї чи іншої задачі може зайняти дуже багато часу.

2. Етапи роботи з документом

Підготовка документу об’єднує в собі наступні етапи: створення нового
або відкриття вже створеного файла документу, запис файла та друк.

При створенні нового документу Word завжди спирається на шаблон. Якщо не
вказати шаблон, то в якості основи використовується шаблон “Обычный”,
який зберігається в файлі NORMAL.DOT. можна вибрати інший шаблон, з
існуючого в складі Word ’97, або створити свій.

Для створення документів стандартної структури в складі Word ’97 існують
шаблони, які для зручності розділені на групи: “Публикации”, “Письма и
Факсы”, “Отчеты”, “Другие документы”, “Записки”, “Общие”. Обов’язковими
елементами шаблонів є набір стилів, формат документу, а також стандартні
для документів даного типу текст і графіка. Крім того, шаблони можуть
містити макроси, елементи авто тексту і установки, зроблені при
настройці команд, панелей інструментів і клавіатури. Будь-які елементи
шаблону при необхідності можуть бути змінені.

При відкритті вже існуючого на даний момент файла документу його вміст
завантажується в основну пам’ять і стає доступним для редагування. Якщо
файл документу створений або відредагований в іншому текстовому
процесорі, то при його відкритті виконується конвертування в формат,
прийнятний для редагування в

Word ’97.

Редагування – це зміна вмісту документу шляхом перестановки, заміни,
вставки і знищення фрагментів документу. Елемент документу, до якого
застосовуються ці дії, попередньо має бути виділеним. Операції
вирізання, копіювання і вставки тексту можуть бути виконані за
допомогою команд меню або за допомогою існуючих кнопок панелі
інструментів “Стандартная”(Standart). В Word ’97 існує зручний спосіб
переміщення фрагментів тексту за допомогою мишки – “drag-and-drop”
(перемістити і покласти).

?AEn

v

~

H

???J?J?м параметрів шрифту задаються параметри розміщення абзацу:
вирівнювання і відступи відносно полів сторінки, інтервали між абзацами
і між рядками в середині абзацу, а також положення самого абзацу на
сторінці.

Параметри форматування зберігаються в символі кінця абзацу. Якщо знищити
символ кінця поточного абзацу, то абзац приймає параметри форматування
абзацу, наступного за ним в документі. Новий абзац, який утворено
натисканням клавіші , набуває параметри форматування попереднього
абзацу.

В Word ’97 реалізовані два принципіально відмінних способи форматування

тексту – пряме(або безпосереднє) форматування і форматування з
використанням стилів. При прямому форматуванні виділеному фрагменту по
черзі назначаються необхідні параметри оформлення. Перевага стильового
форматування полягає в тому, що вибраному об’єкту(частіше всього це
абзац) призначається цілий набір параметрів форматування(стиль
форматування), який формується завчасно і має унікальне ім’я.

Стиль форматування може містити параметри шрифту, абзацу, табуляції,
заливки, кадру, нумерації і вказівка на мову, яка використовується для
розстановки переносів і перевірки орфографії. Стилі форматування можуть
бути призначені виділеним абзацам чи абзацу, всередині якого знаходиться
курсор. Стилі, з якими працює активний документ, об’єднані в список
стилів. При створенні нового документу список стилів містить набір
стилів того шаблону, на основі якого створений даний документ.
Користувач може модифікувати які-небудь стилі з цього списку, а також
додавати нові стилі шляхом копіювання з інших шаблонів і створення
власних стилів.

Пряме форматування є найбільш зручним способом оформлення невеликих
документів разового користування. При підготовці великих документів
доцільно виконувати стильове форматування, що дозволяє автоматизувати
процес оформлення і забезпечує ідентичність форматування однотипних
елементів документу(єдиний стиль всього документу). Обидва способи не
виключають, а доповнюють один одного.

Автоматичне форматування документів в Word ’97 базується на застосуванні
набору стилів шаблона, приєднаного до документу. На відміну від стилів
форматування абзаців документу, які визначають зовнішній вид окремих
абзаців, шаблони визначають вид документа в цілому. Завдяки бібліотеці
стилів можна скористуватися набором стилів будь-якого шаблону, який
міститься в Word ’97.

До поняття форматування можна віднести і форматування сторінок
документу, яке полягає в встановленні формату, орієнтації і полів
сторінки. Причому ці установки можуть бути застосовані до всього
документу, до поточного розділу і до частини документа, починаючи з
поточної сторінки і до кінця документу.

Після набору і редагування тексту документу виконується орфографічний,
граматичний і синтаксичний контроль правильності тексту. Якщо файл
документу планується використовуватись в іншому текстовому процесорі, то
при його збереженні на диску треба подумати про його конвертування в
формат, який підходить для забезпечення можливості подальшої обробки
даного документу. Перед друкуванням документу може виконуватись
налагоджування пристроїв друку.

3. Інтеграція можливостей програм

Документ, створений в текстовому процесорі може включати в себе зовсім
різні об’єкти, наприклад, таблиці, малюнки, діаграми. Створення і
редагування таких об’єктів може здійснюватись без виходу з Word ’97 по
місцю розташування об’єкта в документі. При цьому можуть
використовуватись не тільки власні засоби Word ’97, але і засоби інших
прикладних програм Windows.

Спільне застосування різноманітних програм з можливістю доступу до
функцій один одного без виходу зі своїх середовищ передбачено одним з
найбільш розповсюджених стандартів інтеграції OLE(Object Linking and
Embedding) – зв’язування і вбудування об’єктів), покладеного в основу
розробки сучасних програмних систем. Об’єктами можуть бути малюнки,
діаграми, таблиці, а також інші елементи документа. Сучасний варіант
технології – OLE 2.0 – дозволяє при створенні документів в середовищі
текстового процесора(OLE-клієнта) використовувати дані і функціональні
можливості інших програм(OLE-серверів). Зокрема, технологію OLE 2.0
підтримують програми WordPad, Word 6.0, Word 7.0 та ‘97(OLE-клієнти) і
Excel, PowerPoint, Paint(OLE-сервери).

Об’єкт, який вміщено в документ, зв’язується з файлом документу за
посиланням або вбудовується в нього.

При зв’язуванні об’єкт зберігається тільки в файлі OLE-сервера, а в
документ, який ми редагуємо об’єкт викликається при необхідності його
відображення на екрані або при друці. Такий варіант дозволяє зекономити
зовнішню пам’ять, яка потрібна для розміщення файла документа. При
переміщенні файла документа на інший комп’ютер необхідно перенести також
і файл OLE-сервера з збереженим у ньому зв’язаним об’єктом.

При вбудовуванні об’єкт розміщується в самому файлі документу текстового
процесора. Після вбудування об’єкта файл OLE-сервера можна зберегти або
знищити. Якщо файл OLE-сервера зберігається і в ньому виконані всі дії
над об’єктом, то для внесення цих змін в файл документа виконується
актуалізація(поновлення) зв’язку.

В обох випадках(зв’язування або вбудовування об’єкта) при необхідності
зміни об’єкта в ході редагування документа здійснюється автоматичний
виклик OLE-сервера в вікно текстового процесора без переключання програм
Windows.

Вбудовування і зв’язування об’єктів може здійснюватись або з
використанням буферу обміну, або шляхом вказування специфікації
OLE-сервера. Крім того, існує можливість переносу OLE-об’єкта з вікна
однієї прикладної програми(OLE-сервера) у вікно іншої прикладної
програми(OLE-клієнта) технікою “drag-and-drop”. Наприклад, можна взяти
графік у вікні електронної таблиці і перетягнути у вікно текстового
процесора.

4. Використана література:

Хомоненко А.Д. Word ’97 в примерах, Санкт-Петербург: BHV, 1998. – 512с.:
ил.

Келли Д. Самоучитель Word ’97 – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 336с.:
ил.

Пасько В. Word ’97 (русифицированная версия). К.: BHV, 1999.-384с.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020