Курсова робота

Операційна система Windows 2000

Зміст

TOC \o «1-2» Вступ PAGEREF _Toc498415726 \h 3

Апаратне забезпечення PAGEREF _Toc498415727 \h 3

Склад персонального комп’ютера PAGEREF _Toc498415728 \h 3

Склад системного блоку PAGEREF _Toc498415729 \h 3

Логічні імена дисків PAGEREF _Toc498415730 \h 3

Клавiатура PAGEREF _Toc498415731 \h 4

Інтерфейс користувача PAGEREF _Toc498415732 \h 6

Керування Windows PAGEREF _Toc498415733 \h 6

Рабочий стол PAGEREF _Toc498415734 \h 6

Вікна Windows PAGEREF _Toc498415735 \h 7

Файлова система PAGEREF _Toc498415736 \h 9

Спеціальні папки Робочого стола PAGEREF _Toc498415737 \h 10

Діалогові вікна PAGEREF _Toc498415738 \h 11

Панель задач PAGEREF _Toc498415739 \h 12

Контекстне меню PAGEREF _Toc498415740 \h 13

Довідкова система PAGEREF _Toc498415741 \h 13

Корзина PAGEREF _Toc498415742 \h 14

Підготовка до вимикання комп’ютера PAGEREF _Toc498415743 \h 14

Дії при «зависанні» комп’ютера PAGEREF _Toc498415744 \h 15

Проводник Windows PAGEREF _Toc498415745 \h 15

Основні операції з об’єктами PAGEREF _Toc498415746 \h 18

Запуск програм PAGEREF _Toc498415747 \h 18

Пошук файлів PAGEREF _Toc498415748 \h 18

Створення ярлика PAGEREF _Toc498415749 \h 19

Зміна значка ярлику PAGEREF _Toc498415750 \h 20

Форматування дискет PAGEREF _Toc498415751 \h 20

Панель управления PAGEREF _Toc498415752 \h 21

Настроювання екрану PAGEREF _Toc498415753 \h 21

Настроювання панелі задач PAGEREF _Toc498415754 \h 23

Установлення шрифтів PAGEREF _Toc498415755 \h 24

Вступ

Операційна система (ОС) – програма, що здійснює діалог із користувачем,
керує комп’ютером, його ресурсами, запускає інші програми. ОС
завантажується при вмиканні комп’ютера.

Windows 2000 – багатозадачна операційна система: дозволяє працювати з
декількома програмами одночасно. Windows 2000 створена для персональних
комп’ютерів IBM PC. Дружній, інтуїтивний інтерфейс програми сприяє її
швидкому опануванню. Працювати з Windows 2000 значно приємніше і
зручніше ніж з її попередниками. Для роботи в середовищі Windows
необхідно на екрані вибирати з запропонованого набору потрібну операцію
за допомогою миші.

Апаратне забезпечення

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 1 . Персональний комп’ютер

Склад персонального комп’ютера

Персональний комп’ютер (ПК) складається з таких основних частин (мал.1):

системний блок;

монітор;

клавiатура;

До комп’ютера можуть бути підключені додаткові пристрої. До найбільш
розповсюджених відносяться:

миша (4);

принтер.

Склад системного блоку

Основні пристрої системного блоку:

процесор – пристрій, що виконує усі обчислення й обробку інформації;

оперативна пам’ять – пристрій для тимчасового зберігання інформації, що
містить програми й дані, з якими у даний час працює комп’ютер;

жорсткий магнітний диск (вінчестер) – пристрій для постійного зберігання
інформації;

дисковід – пристрій для запису й зчитування інформації з гнучких
магнітних дисків (дискет);

CD-ROM дисковід – пристрій для зчитування інформації з компакт-дисків.

Логічні імена дисків

Логічні імена дисків і дисководів позначаються латинськими літерами:

A: – перший дисковід; B: – другий дисковід (якщо він є);

C:, D:, E:,… – логічні диски вінчестеру;

остання літера – ім’я CD-ROM-дисководу (якщо він є).

CD-ROM-дисковід

іиндикатор жорсткого диску

індикатор тактової частоти процесора

іиндикатор режиму «TURBO»

індикатор живлення

кнопка переключення режиму «TURBO»

кнопка вмикання/ вимикання живлення

кнопка перезавантаження

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 2 . Чільна панель системного блоку

Клавiатура

Клавiатура складається з таких груп клавіш (мал. SEQ Мал. \* ARABIC 3
)

1. Основна група клавіш

Алфавітно-цифрові клавіші;

Enter – клавіша уведення команди;

Shift – клавіша верхнього регістру;

Caps Lock – клавіша фіксації верхнього регістру;

Ctrl, Alt – керуючі клавіші, вживаються для зміни призначення інших
клавіш;

Tab – клавіша табуляції, призначена для пересування курсору на декілька
позицій праворуч;

Backspace – клавіша видалення символу ліворуч від курсору;

( – клавіша відкриття головного меню;

– клавіша виклику контекстного меню.

2. Клавіші керування курсором

SYMBOL 225 \f «Wingdings» \s 10 б ‚ SYMBOL 226 \f «Wingdings» \s 10 в
‚ SYMBOL 223 \f «Wingdings» \s 10 Я , SYMBOL 224 \f «Wingdings» \s 10
а – клавіші пересування курсору відповідно: угору, униз, ліворуч,
праворуч;

PgUp, PgDn – клавіші пересування на одну екранну сторінку угору/ униз
відповідно;

Home, End – клавіші пересування курсору до початку і кінця рядку
відповідно;

Delete – клавіша видалення символу праворуч від курсору (або над
курсором);

Insert – клавіша перемикання режимів уставлення/ заміни: уведення з
розсуванням символів (уставлення) і уведення з заміщенням символів
(заміна).

Мал.3. Клавиатура

3. Допоміжні клавіші

Цифрові клавіші на допоміжній клавіатурі суміщені з клавішами керування
курсором. У цифровому режимі уводяться цифри; у режимі керування
курсором призначення клавіш збігається, з призначенням клавіш керування
курсором. Для перемикання режимів використовується клавіша Num Lock.

4. Функціональні клавіші

F1 – F12 – клавіші, що викликають найбільш часто вживані команди. У
різних програмах вони мають різні значення.

5. Спеціальні клавіші

Esс – клавіша скасування команди;

Print Scrn – служить для друкування вмісту екрану на принтері;

Scroll Lock – використовується деякими програмами для фіксування курсору
на одному місці і перегляду усього документу;

Pause (Break) – клавіша для тимчасового зупинення програми.

Інтерфейс користувача

Керування Windows

Windows розрахована на роботу в першу чергу з мишею; альтернативним
засобом керування є клавіатура. На екрані покажчик миші перебуває
частіше за все у вигляді широкої стрілки, направленої ліворуч, що
пересувається на екрані при русі миші.

Основні дії з використанням миші:

Натискання мишею – короткочасне натискання на кнопку миші (за
замовчанням – ліву);

Подвійне натискання – подвійне короткочасне натискання лівої кнопки миші
з малим інтервалом між натисканнями;

Переміщення – пересування миші при натиснутій лівій кнопці.

Рабочий стол

, то це значок ярлика. Ярлик – посилання на об’єкт, що розташований не
на Робочому столі, а в іншому місці. Один об’єкт може мати декілька
ярликів, розташованих у різних місцях. Значки об’єктів, що розташовані
безпосередньо на Робочому столі не мають таких позначок. При подвійному
натисканні на значку об’єкта відкривається вікно цього об’єкта. При
подвійному натисканні на ярлику відкривається вікно об’єкта, на який
посилається ярлик.

головне меню кнопка Пуск підменю Программы кнопки активних додатків
Панель задач індикатори

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 4

Вікна Windows

Вікно – прямокутна ділянка екрану, в якій виконуються різноманітні
Windows-програми. Кожна програма має своє вікно. Усі вікна мають
однаковий склад і структуру.

Склад вікна (мал.5):

1 – заголовок – верхній рядок вікна, в якому знаходиться ім’я програми
або ім’я вікна;

2 – кнопка згортання вікна;

3 – кнопка відновлення вікна (її вигляд залежить від подання вікна);

4 – кнопка закриття вікна;

5 – кнопка системного меню – викликає системне меню вікна;

6 – рядок меню – містить команди для керування вікном;

7 – панель інструментів – містить кнопки, які викликають найчастіше
вживані команди;

8 – смуги прокручування – дозволяють переглядати вміст вікна;

9 – робоче поле – простір для розміщення об’єктів (тексту, малюнків,
значків та ін.) і роботи з ними;

10 – рядок стану – смуга, на якій розташовані індикатори стану;

11 – рамка вікна.

Вікно може існувати в трьох станах:

повноекранне – вікно розгорнуте на весь екран;

нормальне – вікно займає частину екрану;

згорнуте – вікно в згорнутому стані.

11 10 8 9

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 5

Зміна стану вікон:

згортання вікна – натискання миші на кнопці згортання;

із згорнутого в попередній стан – натискання кнопки активного додатку на
панелі задач;

з повноекранного в нормальне й зворотно – натискання миші на кнопці
відновлення вікна.

з’являться усі команди цього меню (мал.7).

то при наведенні на неї покажчика миші відкриється підменю (мал..8).

Якщо після імені команди стоїть три крапки, то після її вибору з’явиться
діалогове вікно. Сірим кольором зображені команди, які в даний час
недоступні. Щоб закрити меню без вибору команди необхідно натиснути
мишею за межі меню або натиснути клавішу Esc.

Одне з вікон є активним. Заголовок активного вікна виділений темним
кольором, вікно виходить на передній план, у ньому знаходиться курсор.

Зміна розміру вікна (в нормальному стані) здійснюється пересуванням
рамок вікна при натиснутій кнопці миші.

Переміщення вікна (в нормальному стані) здійснюється пересуванням
заголовку вікна при натиснутій кнопці миші.

Смуги прокручування з’являються, коли вміст вікна не уміщається в його
видимій частині. Для перегляду вмісту вікна є декілька варіантів:

натискати на кнопках ( і (;

пересувати прямокутник прокручування;

натискати мишею між прямокутником прокручування та кнопками (,(.

Закриття вікон: для завершення роботи з додатком (програмою) необхідно
закрити його вікно. Активне вікно можна закрити одним з таких способів:

виконати натискання на кнопці закриття вікна;

набрати на клавіатурі комбінацію Alt+F4;

вибрати команду Выход у меню Файл;

вибрати команду Закрыть у системному меню вікна (натиснути на кнопці
системного меню).

Файлова система

Уся інформація (програми, документи, таблиці, малюнки та ін.)
зберігається в файлах. Файл – найменоване місце на диску для зберігання
інформації. Кожний файл має ім’я і розширення. Розширення указує на тип
файлу. Ім’я файлу може мати до 255 символів. Розширення відокремлюється
від імені крапкою.

Статут малого підприємства.doc

В імені файлу не можна використовувати такі символи:

* ? \ / | : < > »

Перед ім’ям файлу стоїть його значок, що указує на розширення (тип)
файлу:

– файли з розширенням bmp – малюнки, створені у графічному редакторі
Paint.

Для відкриття будь-якої папки необхідно двічі натиснути на її значку.
Після цього відкриється вікно, в якому буде подано вміст цієї папки.

У разі звертання до файлу необхідно вказати його шлях. Шлях – це
послідовність з імен логічного диску, папок та укладених папок,
розділених символом «\». Наприклад, звертання до файлу Статут.doc, що
знаходиться на диску С: у папці Договори, яка входить до папки Мои
документы (мал.10):

С:\Мои документы\Договори\Статут.doc

Папка, з якою в даний час працює користувач, називаються відкритою
(поточною) папкою. Якщо потрібний файл знаходиться у відкритій папці, то
повний шлях до файлу можна не вказувати.

Спеціальні папки Робочого стола

Мой компьютер – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків
комп’ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками
(запуск програм, копіювання, переміщення й видалення файлів і папок та
ін.).

Корзина – спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і
папок.

Портфель – системна папка, що використовується для погодження копій
документів, які обробляються в різних комп’ютерах.

Сетевое окружение – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст
дисків комп’ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати
різноманітні операції на них.

С:

Anty

Авторський договір.doc

Program Files

Доручення.doc

Windows

Договір на обслуговування.doc

Мои документы

Орендa.doc

Договори

Статут.doc

Установчій договір.doc

Звіти

Звіт за І квартал.xls

Листи

Звіт за ІІ квартал.xls

Звіт за І півріччя.xls

Словники

Звіт за ІІІ квартал.xls

Rump

Звіт за ІV квартал.xls

Ruta

Stylus

Autoexec.bat

Command.com

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 10 . Приклад розташування файлів і папок на
диску

Діалогові вікна

Діалогові вікна (мал.16) з’являються в тому випадку, коли Windows
необхідна додаткова інформація для виконання будь-яких дій. Вони
містять:

– кнопки контекстної довідки, для виклику контекстної довідки слід
натиснути її, а потім невідомий елемент.

Панель задач

Панель задач призначена для запуску додатків і переходу поміж ними. За
замовчанням вона знаходиться в нижній частині екрану. Панель задач
містить кнопку Пуск, кнопки з ярликами активних додатків та індикатори.
Активним додатком вважається програма, яку запущено на виконання. При
натисканні на кнопці Пуск з’являється Головне меню. Якщо пункт меню
позначений стрілкою (, то при наведенні на нього покажчика миші
відкриється підменю. Для запуску додатку необхідно натиснути на його
імені. Після цього відкриється вікно додатку, а на панелі задач
з’явиться кнопка з його значком. Для переходу між активними додатками
слід натискати відповідні кнопки на панелі задач.

Для переходу між активними додатками також використовується комбінація
клавіш Alt+Tab. Натиснувши й утримуючи клавішу Alt, натиснути клавішу
Tab. По центру екрану з’явиться вікно з ярликами активних додатків.
Продовжуючи утримувати клавішу Alt, необхідно натискати Tab поки
потрібний ярлик не буде виділено рамкою, потім відпустити Alt.

Контекстне меню

Контекстне меню містить основні команди по керуванню об’єктом. Для
виклику контекстного меню потрібно натиснути на об’єкті правою клавішею
миші. Наприклад, якщо натиснути правою клавішею миші на панелі задач,
з’явиться контекстне меню панелі задач (мал.11), яке містить команди для
керування вікнами активних додатків. Пункти меню вибираються, як
звичайно, натисканням лівої кнопки миші.

Панели инструментов – після вибору цього пункту відкриється підменю, за
допомогою якого можна викликати і забирати панелі інструментів. Якщо
поруч з іменем панелі стоїть позначка ( , то панель увімкнена.

Окна каскадом – упорядкування вікон активних додатків каскадом, за
винятком згорнутих на панель задач.

Окна сверху вниз – упорядкування вікон активних додатків горизонтальними
смугами.

Окна слева направо – упорядкування вікон активних додатків вертикальними
смугами.

Свернуть все окна – згортання усіх активних додатків на панель задач.

Свойства – виклик діалогового вікна для настроювання панелі задач.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 12 . Вікно довідкової системи

Довідкова система

Викликати довідку можна декількома способами:

натиснути кнопку ( праворуч заголовку вікна і потім невідомий елемент;

натиснути на невідомому елементі правою кнопкою миші і потім лівою
кнопкою на пункті Что это такое? у контекстному меню;

натиснути на невідомому елементі мишею, потім натиснути клавішу F1;

вибрати відповідний пункт у меню Справка;

натиснути кнопку Пуск і потім пункт Справка.

. Якщо натиснути на ньому мишею, у правій частині вікна з’явиться текст
довідки по цьому пункту.

В укладці Указатель слід уводити слово, що цікавить, у поле, поки у
переліку не з’явиться відповідний пункт. Для виведення довідки по
виділеному пункту – натиснути кнопку Показать або двічі натиснути мишею.
Також терміни можна шукати, переглядаючи перелік.

Корзина

. Для видалення із спеціальної папки Корзина усіх файлів і папок
використовується команда Очистить корзину з меню Файл.

Підготовка до вимикання комп’ютера

натиснути кнопку Пуск;

вибрати пункт Завершение работы;

у діалоговому вікні, що з’явилося вибрати пункт Завершение работы;

натиснути кнопку ОК;

після того, як на екрані з’явиться повідомлення «Питание компьютера
можно отключить.» можна вимикати комп’ютер.

Дії при «зависанні» комп’ютера

Інколи під час роботи комп’ютер «зависає»: перестає реагувати на
натискання клавіш. У цьому випадку необхідно зробити таким чином:

водночас натиснути клавіші Ctrl + Alt + Delete;

у вікні, що з’явиться, натиснути кнопку Диспетчер задач;

у вікні (мал..13) виділити ім’я додатку, що «завис» і натиснути кнопку
Снять задачу;

якщо діалогове вікно не з’явилося, натиснути кнопку RESET на системному
блоці;

якщо комп’ютер продовжує «зависати» його потрібно вимкнути, а через 30 –
40 сек., увімкнути.

Проводник Windows

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 14

Ярлик програми Проводник (Explorer) частіше за все має вигляд, як на
мал.14.

Вікно програми (мал.15) поділене на дві основні частини: ліворуч
відображається дерево папок, праворуч – вміст відкритої (поточної)
папки. Поруч з ім’ям кожного об’єкту (диску, папки, файлу) стоїть
позначка, що вказує на тип об’єкту.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 15 . Вікно Проводник

– папка містить укладені папки і вони показані.

можна виводити й приховувати структуру папок. Для відкриття папки слід
один раз натиснути по позначці папки в лівій частині або двічі в правій.
Подвійне натискання по позначці папки в лівій частині відкриває папку й
показує її структуру.

містять імена папок, які були відкриті у поточному сеансі. Для
переходу до будь-якої з них, слід вибрати у переліку її ім’я. Для
виведення панелі інструментів і рядку стану слід увімкнути відповідні
режими в меню Вид.

на панелі інструментів або пункти меню Вид. Для сортування файлів по
имени, по типу, по размеру, по дате необхідно в контекстному меню або
меню Вид вибрати пункт Упорядочить значки, а після цього тип сортування.

Для запуску програми слід виконати подвійне натискання на імені файлу,
що містить програму. Якщо двічі натиснути ім’я будь-якого іншого файлу,
то завантажиться програма, яка обробляє цей файл, а в її вікні – цей
файл.

Виділення файлів і папок

Для виділення одного файлу достатньо натиснути мишею на його імені.

Для виділення блоку файлів необхідно натиснути в одному куті блоку й
розсунути виділення до протилежного кута.

Для виділення декількох файлів підряд – виділити ім’я першого файлу,
потім натиснути клавішу Shift і виділити останній файл із групи.

Для виділення декількох файлів, розташованих окремо – натиснути Ctrl і
натискати по іменам потрібних файлів.

Для виділення усіх файлів у папці вибрати команду Выделить все з меню
Правка.

Копіювання та пересування файлів і папок

I спосіб:

виділити файли і папки;

;

відкрити папку, в яку необхідно скопіювати файли;

.

.

II спосіб:

виділити файли й папки;

для пересування;

у діалоговому вікні (мал.16) вибрати папку, в яку необхідно
скопіювати/пересунути файли та натиснути ОК.

III спосіб:

виділити файли й папки;

у лівій частині вікна показати папку, в яку необхідно скопіювати файли;

пересунути виділення з правої частини вікна на ім’я потрібної папки.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 16

Якщо при пересуванні в лівій частині вікна поруч із покажчиком миші
з’явиться +, то буде виконана операція копіювання. Для виконання
переміщення слід виконувати цю операцію при натиснутій клавіші Shift.
Якщо поруч із покажчиком миші знаку + не буде, то файли й папки будуть
переміщені, а для копіювання необхідно пересувати їх при натиснутій
клавіші Ctrl.

Для перейменування файлу або папки слід натиснути два рази на його імені
з великим інтервалом. У рамці з курсором, що з’явилася, можна
відредагувати ім’я й натиснути Enter.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 17

Для створення папки необхідно в меню Файл або в контекстному меню
вибрати пункт Создать, а після цього пункт Папка. У рамці, що з’явилася,
увести ім’я папки й натиснути Enter.

. Після пересунення з’явиться меню (мал.17), в якому необхідно вибрати
Создать ярлик(и).

.

або вибрати відповідний пункт у меню Правка або контекстному меню.

або у контекстному меню об’єкта вибрати пункт Свойства.

Основні операції з об’єктами

Запуск програм

Щоб запустити програму, що не має свого ярлика в меню або на Робочому
столі, необхідно:

Натиснути кнопку Пуск;

Вибрати пункт Выполнить;

У полі Открыть увести шлях та ім’я файлу, який потрібно запустити;

Натиснути кнопку ОК.

Для заповнення поля Открыть можна використати кнопку Обзор.

Пошук файлів

натиснути кнопку Пуск;

вибрати пункт Найти;

вибрати пункт Файлы и папки;

у полі Искать имена файлов или папок (мал..19) увести ім’я або фрагмент
імені файлу;

у полі Искать текст можна увести фрагмент тексту, який повинні містити
файли, що розшукуються;

у полі Где искать вибрати диск або об’єкт, на якому має проводитися
пошук;

натиснути кнопку Найти.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 19

Для уведення додаткових параметрів пошуку можна клацнути напис Параметры
поиска >> , після чого з’являться нові елементи (мал.20). З їх допомогою
можна вести пошук по даті створення або останньої модифікації, по типу,
розміру тощо.

Створення ярлика

Для створення ярлика на Робочому столі необхідно:

натиснути праву клавішу миші у вільному місці Робочого столу;

у контекстному меню вибрати пункт Создать, а після цього вибрати пункт
Ярлык;

у діалоговому вікні Создание ярлыка увести повне ім’я файлу програми,
для якої створюється ярлик (для заповнення командного рядка можна
використати кнопку Обзор);

натиснути кнопку Далее;

увести назву ярлика й натиснути кнопку Готово.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 21 Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 22

Зміна значка ярлику

Для зміни значка ярлика слід:

натиснути правою клавішею миші на ярлику;

у контекстному меню вибрати пункт Свойства;

у діалоговому вікні вибрати укладку Ярлык (або Программа) (мал..21);

натиснути кнопку Изменить значок (або Смена значка);

у діалоговому вікні Изменение значка вибрати значок і натиснути ОК (для
вибору значка з іншого файлу використовується кнопка Обзор);

у діалоговому вікні Свойства натиснути ОК.

Форматування дискет

Перед першим використанням дискети її необхідно відформатувати
(підготувати для роботи з програмами). Для цього необхідно:

вставити дискету до дисководу;

натиснути правою кнопкою миші на значку диска А:;

у контекстному меню вибрати команду Форматировать;

у прихованому переліку Емкость (мал..22) вибрати ємність на яку буде
відформатовано дискету;

натиснути кнопку Начать.

Панель управления

Панель управления (мал.23) – один з командних центрів Windows 2000, вона
містить вікна у яких установлюються параметри Windows 2000. Наприклад,
за допомогою вікна Дата/время змінюється час і дата на системному
годиннику комп’ютера. Для виклику панелі управління необхідно:

натиснути кнопку Пуск;

вибрати пункт Настойка;

вибрати пункт Панель управления.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 23

Настроювання екрану

Для зміни параметрів екрану слід у панелі управління двічі натиснути
значок на мал.24.

Укладка Фон (мал.25) слугує для установлення вигляду Робочого столу. У
переліку Рисунок рабочего стола можна вибрати стандартний малюнок. Для
вибору інших малюнків використовується кнопка Обзор.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 28

Укладка Заставка (мал.26) використовується для вибору параметрів
заставки. Заставка – програма, що слугує для продовження терміну
експлуатації монітору. Якщо декілька хвилин користувач не торкається
клавіатури і миші вона починає працювати. У прихованому переліку
Заставка містяться назви програм-заставок, а у полі Интервал
зазначається термін від останнього натискання клавіші до початку роботи
програми. Встановити параметри роботи програми можна, натиснувши кнопку
Настройка.

Укладка Оформление (мал.27) містить поля, в яких вибираються колір,
розмір і шрифт елементів вікна. У прихованому переліку Элемент або
натисканням на зразку у вікні слід вибрати елемент вікна, а у полях
праворуч – його параметри. У прихованому переліку Схема можна вибрати
стандартні сполучення кольорів.

В укладці Настройка (мал.28) у рамці Область экрана вибирається графічна
спроможність монітору – кількість крапок на екрані. Додаткові параметри
екрану установлюються після натискання кнопки Дополнительно. У
прихованому переліку Размер шрифта можна вибрати розмір шрифту елементів
екрану. Якщо установити прапорець Вывести значок настройки на панель
задач, то на панелі задач з’явиться значок вікна настроювання екрану.
Подвійне натискання на значку викликає вікно настроювання екрану, а
натискання правої клавіші миші викликає меню, в якому можна вибрати
графічну спроможність монітору.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 29 Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 30

Настроювання панелі задач

Для зміни параметрів панелі задач та Головного меню слід натиснути
кнопку Пуск, вибрати пункт Настройка, а потім Панель задач и меню
«Пуск». З’явиться діалогове вікно, яке має дві вкладки (мал.29, 30), за
допомогою яких можна змінити необхідні параметри.

Укладка Общие містить 5 прапорців, які вмикають такі режими:

Расположить поверх всех окон – панель задач розташовується понад усіх
додатків;

Автоматически убирать с экрана – панель задач з’являється тільки після
пересування миші на її місце;

Мелкие значки в главном меню – пункти головного меню мають маленькі
значки і займають менше місця;

Отображать часы – на панелі задач установлюється індикатор системного
годинника.

Использовать сокращенные меню – у меню виводяться спочатку команди, що
уживалися останными.

На малюнку у вікні одразу відображаються вибрані параметри.

За допомогою укладки Дополнительно можна додавати, видаляти, пересувати
та перейменовувати пункти головного меню.

Установлення шрифтів

Разом з Windows установлюються всього декілька десятків шрифтів.
Додаткові шрифти установлюються у папці Шрифты (Fonts), ярлик якої
(мал.31) знаходиться в папці Панель управления. Для установлення шрифту
необхідно у меню Файл вибрати команду Установить шрифт. У прихованому
переліку Диск діалогового вікна Добавление шрифтов (мал.32) вибирається
диск, на якому знаходяться файли додаткових шрифтів. У переліку Папки –
папка. Після цього у переліку Список шрифтов з’являються назви шрифтів.
Необхідно виділити потрібні шрифти і натиснути ОК. Якщо буде установлено
прапорець Копировать шрифты в папку Fonts, то файли шрифтів скопіюються
у папку Fonts (C:\Windows\Fonts), яка містить файли шрифтів.

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 32

Воробйов В.В. Користувачу-початківцю

PAGE 2

PAGE 23

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 6

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 7 .

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 8

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 9

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 11

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 13

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 18

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 20

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 24

Мал. SEQ Мал. \* ARABIC 31

Похожие записи