.

Операційна система MS-DOS (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
10 7895
Скачать документ

Реферат на тему:

Операційна система MS-DOS

Що таке операційна система

Операційна система персонального комп’ютера SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
це комплекс програм, які в першу чергу забезпечують роботу всіх
пристроїв ПК, дозволяють виконувати різноманітні команди по керуванню
комп’ютером та запускати на виконання прикладні програми. Однією з
найпоширеніших операційних систем для IBM-сумісних ПК є MS-DOS
(MicroSoft Disk Operation System SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” дискова
операційна система фірми Microsoft). Ця система була спеціально
розроблена за замовленням фірми IBM у 1981 р. і з того часу зазнала
значних змін і вдосконалень. Як і кожний програмний продукт серйозних
фірм, нові розробки MS-DOS мають так звані версії (version). До
теперішнього часу випущено 6 версій цієї операційної системи: 1.0,
2.0,…, 6.0. Якщо система не зазнає суттєвих змін, а виправляються,
наприклад, лише помилки (буває і таке!), то у номері версії це
відображається додаванням порядкових цифр після крапки. Так, розвитком
версії 3.0 були версії 3.1, 3.2, 3.3. Надалі ми будемо говорити
тільки про основні версії (1 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 6).

Свого часу фірма IBM придбала у фірми Microsoft ліцензію на MS-DOS і
почала продавати її разом із своїми комп’ютерами під назвою PC-DOS
(Personal Computer Disk Operation System SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
дискова операційна система персонального комп’ютера). Між згаданими
операційними системами є деякі відміни, але вони настільки незначні, що
ми майже не будемо казати про них.

Складові частини операційної системи

Операційна система MS-DOS складається із таких шести частин.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Базова система введення-виведення
(BIOS), як ми вже казали, являє собою комплекс програм, що записаний у
ПЗП (ROM) ще при виготовленні комп’ютера, і забезпечує найпростіші
операції по підтримці роботи всіх компонент ПК. Перш за все BIOS
здійснює перевірку працездатності головних пристроїв ПК після його
вмикання (POST SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Power On Self Testing). Потім
він проводить ініціалізацію ПК та передає управління на так званий Boot
Sector.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Завантажувач операційної системи (Boot
Sector) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це коротка програма (512 байт), що
знаходиться у першому секторі кожного системного диска (гнучкого або
жорсткого), і основна задача якого полягає у завантаженні в пам’ять ПК
програм операційної системи, які містяться у файлах (точне означення
цього поняття буде дано нижче) IO.SYS та MSDOS.SYS. Під системним диском
ми будемо розуміти спеціальним чином підготовлений під час форматування
диск, на якому містяться вказані два файли та файл COMMAND.COM.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Файл IO.SYS є розширенням BIOS і
змінюється (вдосконалюється) від версії до версії, в той час як BIOS
залишається консервативною, незмінною частиною системи.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Файл MSDOS.SYS реалізує основні
послуги DOS на вищому рівні. Після завантаження файлів IO.SYS та
MSDOS.SYS в оперативну пам’ять ПК вони залишаються там аж до вимкнення
комп’ютера і повністю забезпечують його роботу. Зауважимо, що файли
IO.SYS та MSDOS.SYS в операційній системі PC-DOS мають назви IBMBIO.COM
та IBMDOS.COM, відповідно.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Командний процесор COMMAND.COM
обробляє (інтерпретує) команди, які одержані з клавіатури або з так
званих batch-файлів, та виконує їх, завантажує та виконує прикладні
програми. Командний процесор містить у собі так звані внутрішні
(резидентні) команди DOS, про які мова піде далі. У разі необхідності
значна частина COMMAND.COM вивільнює оперативну пам’ять, дозволяючи
зайняти її прикладним програмам. Після того як останні завершать свою
роботу, резидентна частина командного процесора відновлює COMMAND.COM у
пам’яті.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Утиліти DOS SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
це службові програми, що поставляються у складі операційної системи.
Вони ще звуться зовнішніми (транзитними) командами DOS. Їх ми також
розглянемо нижче. Зауважимо лише, що з широкої точки зору всі прикладні
програми можуть розглядатися як утиліти DOS.

Файлова система MS-DOS

Програми, дані, які потрібні при роботі комп’ютера, зберігаються у
файлах. Файл SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це поіменоване місце на диску,
в якому знаходиться інформація. Кожен файл має назву, що складається із
імені та розширення. Ім’я файла може містити від 1 до 8 символів.
Розширення може містити до 3 символів, а може бути і відсутнім. Деякі із
символів ASCII заборонено вживати в іменах та розширеннях файлів. Ми не
будемо говорити про них, скажемо тільки, що всі літери латинського
алфавіту (великі чи малі) та цифри дозволені. Між іменем та розширенням
ставиться крапка. Прикладами можуть служити назви розглянутих системних
файлів: IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM.

Розширення файлів задає, як правило, їх тип, належність до певного
класу. Багато програмних систем при створенні файла автоматично
установлюють його розширення і по ньому ви можете судити, що то за файл.
Наприклад, розширення BAS свідчить про те, що відповідний файл містить
текст програми на мові Basic, розширення PAS SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
файл містить текст програми на мові Pascal, розширення BAK SYMBOL 151
\f “Arial Cyr” файл є копією іншого файла, що утворюється при
редагуванні останнього, розширення TXT, DOC мають, як правило, тексти,
документи тощо.

Серед усіх файлів особливе місце займають так звані виконувані файли. Ці
файли мають розширення COM (Command SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
командний), EXE (Executable SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” виконуваний) та
BAT (Batch SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” пакетний). Файли з першими двома
розширеннями SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це програми, які можна
запускати на виконання. З точки зору користувача між COM- та
EXE-програмами немає різниці. Файл з розширенням BAT (надалі будемо
звати його batch-файлом) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” то текстовий файл,
у якому записана послідовність виконуваних програм або команд DOS. Нижче
ми ще повернемося до batch-файлів.

Починаючи з версії 2.0 (в той час саме з’явився комп’ютер IBM PC XT із
жорстким диском), DOS підтримує так звану ієрархічну, деревовидну
структуру файлової системи. Це означає, що є можливість створювати на
диску директорії (каталоги), у яких зберігаються групи файлів,
споріднених за якоюсь ознакою. Це певною мірою є аналогом зберігання
книг у бібліотеці, де література знаходиться у кімнатах, шафах, на
полицях тощо. Директорії, як і файли, мають ім’я та розширення (останнє
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” необов’язкове). У назві директорії можна
використовувати ті ж самі символи, що і в назві файла. Допустимі
вкладені директорії. Перша, головна з них, зветься кореневою. В ній
розташовані файли і директорії, в яких у свою чергу можуть бути файли і
директорії і т.д. Якщо директорія X розташована в директорії Y, то
кажуть, що X є піддиректорієм Y, а Y є наддиректорією або батьківською
директорією для X. Наведемо приклад введених понять (див. рисунок).

C:

DOS

UTILS

WINDOWS

ANTIVIR

DOC

DRIVERS

Тут C: SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” коренева директорія, DOS, UTILS,
WINDOWS SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” директорії першого рівня, що є
піддиректоріями C:, ANTIVIR, DOC, DRIVERS, SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
директорії другого рівня, що є піддиректоріями UTILS. В кожній із
вказаних директорій може бути розташована та чи інша кількість файлів.

Існують команди DOS, за допомогою яких можна створювати, видаляти
директорії та переходити з однієї директорії до іншої (про це мова буде
йти далі). Директорія, з якою ви працюєте зараз, зветься активною або
поточною. Саме в цій директорії DOS шукає задані вами файли. Якщо ви
хочете вказати файл, що розташований в іншому місці, ви повинні вказати
шлях або маршрут до цього файла, який задається послідовністю
директорій, що розділені символом “\” (backslash SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” обернена похила), наприклад, C:\UTILS\ANTIVIR\AIDSTEST.EXE.

У багатьох командах DOS при вказанні групи файлів з однієї директорії
можна використовувати символи ? та SYMBOL 42 \f “Symbol” для задання
так званих масок або шаблонів. Ці символи використовуються в імені
та/або в розширенні файлів. Символ ? замінює будь-який символ, а символ
SYMBOL 42 \f “Symbol” SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-який залишок
імені або розширення файлів. Наприклад, якщо у директорії є файли
doc1ku.txt, doc2ku.txt,…, doc9ku.txt, то всі вони можуть бути задані
за допомогою однієї маски doc?ku.txt. Якщо ви задасте шаблон a SYMBOL 42
\f “Symbol” . SYMBOL 42 \f “Symbol” , то будуть вибрані (селектовані)
всі файли, назва яких починається з літери a. Зауважимо, що після
символа SYMBOL 42 \f “Symbol” неприпустимі ніякі інші символи в імені
та розширенні.

Тепер повернемося до вже згадуваної системної області диска. Крім
Boot-сектора сюди входять також коренева директорія (Root Directory) та
таблиця розміщення файлів (File Allocation Table SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” FAT). У кореневій директорії записані назви файлів та директорій
нижнього рівня, дата та час їх утворення, розміри та деяка інша
інформація. У FAT-таблиці записані ланцюжки кластерів, в яких
розміщуються файли. Кластер (Cluster SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” гроно,
пучок, група) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це група секторів (як правило,
2 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” на дискеті та 4 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
на вінчестері), які розглядаються операційною системою як одне ціле при
запису та зчитуванні інформації. DOS записує та зчитує інформацію не
бітами і навіть не байтами, а цілими кластерами.

Відмітимо також, що DOS дозволяє поділяти фізичний жорсткий диск на так
звані логічні диски, які мають назви C:, D: і т.д. в залежності від
того, скільки логічних дисків ви вибрали при підготовці вінчестера.
Інформація про розподіл жорсткого диска на логічні диски зберігається у
таблиці розділів (Partition Table), яка також входить до системної
області диска.

Завантаження DOS та діалог з операційною системою

Завантаження DOS відбувається у трьох випадках:

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h при вмиканні електроживлення
комп’ютера за допомогою розташованого праворуч або на передній панелі
системного блока вмикача Power;

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h при натисканні клавіші Reset, що
розміщена на передній панелі системного блока;

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h при одночасному натисканні клавіш
Ctrl, Alt, Del на клавіатурі (не діє, коли, як кажуть, комп’ютер або
система “зависає”).

Додамо, що у деяких моделях ПК необхідно ще вмикнути монітор.

Завантаження DOS відбувається або з системної дискети, що вставлена у
дисковод A:, або з жорсткого диска. В останньому випадку дисковод A: має
бути вільним. Під час завантаження DOS перевіряє працездатність окремих
пристроїв ПК, після чого записує в оперативну пам’ять комп’ютера
системні файли IO.SYS, MSDOS.SYS та COMMAND.COM і видає на екран
запрошення DOS (системну підказку) у вигляді A:> у разі завантаження з
дискети, C:> SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” у разі завантаження з
вінчестера. У кінці запрошення DOS стоїть символ _ , що зветься
курсором. Курсор вказує місце на екрані, де буде з’являтися інформація,
яку ви вводите. Після появи запрошення ви можете вводити команди DOS або
імена виконуваних файлів (в останньому випадку не обов’язково набирати
розширення COM, EXE, BAT) для керування роботою комп’ютера. Команди
набирають на клавіатурі великими або маленькими літерами (це несуттєво)
і завершують натисканням клавіші Enter. Якщо ви помилилися при набиранні
команди до натискання клавіші Enter, використовуйте клавішу BackSpace (
SYMBOL 220 \f “Symbol” ) для видалення символів ліворуч від курсора та
Esc для відміни всієї команди. Якщо ви неправильно набрали команду чи
ім’я виконуваного файла (або цього файла немає в активній директорії) і
натиснули клавішу Enter, то з’явиться повідомлення: Bad command or file
name (Неправильна команда або ім’я файла) і ви можете повторити свої дії
вірно.

Нижче наводяться команди MS-DOS. Вони поділяються, як ми вже казали, на
внутрішні (резидентні) та зовнішні (транзитні) команди. Останні ще
звуться утилітами DOS. Внутрішні команди “вмонтовані” у файл COMMAND.COM
і тому доступні у будь-якому випадку після завантаження операційної
системи. Зовнішні команди можуть бути виконані лише тоді, коли на диску
є відповідні файли (утиліти).

Кожна з команд містить, як правило, декілька параметрів. Якщо параметр
необов’язковий, то він береться у квадратні дужки “[ ]”. Знаком “|”
розділяються альтернативні варіанти.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020