Реферат на тему:

Операції над масивами

Часто при роботі з таблицями виникає необхідність застосувати ту саму
операцію до цілого діапазону чарунок чи зробити розрахунки по формулах,
що залежить від великого масиву даних. Під масивом у MS Excel
розуміється прямокутний діапазон формул чи значень, що програма обробляє
як єдину групу. MS Excel надає простий і елегантний засіб — формулу
масиву — для рішення задач, що будуть розглянуті в даній темі.

Як приклад використання формули масиву приведемо розрахунок цін групи
товарів з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Для цього в
діапазон А2:А4 ведемо назви товарів, у діапазоні В2:В4 ціни групи
товарів без обліку ПДВ. Необхідно знайти ціну кожного товару з
урахуванням ПДВ (який будемо брати рівним 20%). Таким чином, необхідно
помножити масив елементів В2:В4 на 120%. Результат треба розмістити в
чарунках діапазону С2:С4  (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Створення розрахункової таблиці (виділення діапазону для вводу
результуючого масиву)

Для цього:

1. Виберіть діапазон, наприклад С2:С4, у якому буде розміщений результат
множення первісного масиву на число. Від діапазону, у якому буде
знаходитися результат, потрібно, щоб він мав той же розмір, що і
вихідний діапазон (мал. 4.1).

2.   Уведіть формулу

=В2:В4*125%

3. Завершіть введення формули не натисканням клавіші , а
натисканням комбінації клавіш ++. Таким чином, ви
дасте вказівку MS Excel про те, що необхідно виконати операцію над
масивом, тобто створити формулу масиву. У відповідь MS Excel автоматично
візьме формулу у фігурні дужки (мал. 4.2).

Рис. 4.2. Множення елементів масиву на число

Формули масивів діють на всі чарунки масиву. Не можна змінювати окремі
чарунки в операндах формули. Найпростіший спосіб для зміни формули
масиву: виділити весь діапазон, у який уведена формула масиву, і
видалити її, натиснувши клавішу . Після чого увести формулу
масиву коректно. Такий прямий спосіб доцільний у випадку, коли формула
проста. В інших випадках можливі дві ситуації:

— Формула масиву введена в правильний діапазон. Тоді треба виділити цей
діапазон. У рядку формул зробити необхідні зміни і завершити уведення
виправленої формули натисканням комбінації клавіш
++.

?

???????¤?¤?$???????p?- Формула масиву введена в неправильний діапазон. У
цьому випадку треба виділити цей діапазон, у рядку формул виділити
формулу і скопіювати її в буфер обміну. Потім повторно вибрати діапазон
і видалити з нього формулу масиву. Після цього треба виділити коректний
діапазон, розташувати в рядку формул курсор і вставити в неї формулу з
буфера обміну. Зробити, якщо потрібно, необхідне виправлення формули і
завершити введення натисканням комбінації клавіш ++.

Розглянемо операцію   поелементного   додавання   двох   масивів. Нехай,
наприклад, доданками будуть масиви, що містяться в діапазонах А1:С3 И
E1:G3 (рис. 4.3),

Для цього:

1.   Виберіть на робочому листі діапазон, наприклад I1:K3, у який буде
поміщено результат поелементного додавання двох масивів. Результуючий
масив повинен мати той же розмір, що і масиви-доданки.

2.   Введіть формулу

= А1:С3 + E1:G3

3.  Завершите введення натисканням комбінації клавіш
++. MS Excel візьме формулу в рядку формул у фігурні
дужки (рис. 4.3) і зробить необхідні обчислення

{= А1:С3 + E1:G3 }

Рис. 4.3. Сума двох масивів

Для запобігання помилок у формулу вводьте посилання на діапазони чарунок
не з клавіатури, а шляхом вибору їх на робочому листі мишею. Тоді
посилання на діапазон чарунок у формулу буде вводитися автоматично.
Аналогічно можна обчислити поелементно різницю, добуток і частку
масивів, однак слід враховувати, що матриці обов‘язково повинні мати
однакову розмірність.

Для обчислення функції, що залежить від елементів масиву необхідно:

1. Ввести масив вихідних даних – елементів масиву.

2. Знайти масив, елементи якого дорівнюють значенням шуканої функції від
відповідних елементів шуканого масиву (здійснюючи дії, аналогічні як при
поелементному   додаванні   двох   масивів (крок 1 — 3).

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)

Похожие записи