.

Оператори Бейсiка (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2638
Скачать документ

Реферат на тему:

Оператори Бейсiка

BEEP

Увiмкнення звукового сигналу.

BLOAD спф [, x]

Зчитування з диска в ОЗП (оперативний запам’ятовуючий пристрій) файлу в
двiйковому форматі.

спф SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” специфікатор файлу;

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до
65535 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” адрес завантаження, який вказує
зміщення в сегменті пам’яті, що визначений останнім оператором DEF SEG.

BSAVE спф, x, y

Запис з ОЗП на диск у двійковому форматі.

спф SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” специфікатор файлу;

x SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до
65535 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” адрес, починаючи з якого зчитується
файл, і який вказує на зміщення в сегменті пам’яті, визначеному останнім
оператором DEF SEG;

y SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 1 до
65535 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” довжина ділянки пам’яті (в байтах), що
записується.

CALL ім’я [(d [, d] …)]

Виклик підпрограми на мові машини.

ім’я SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я числової змінної, значення якої
вказує адресу точки входу до підпрограми (зміщення в поточному сегменті
пам’яті, визначеного останнім оператором DEF SEG);

d SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я змінної, яка передається в
підпрограму в якості аргументу.

CHDIR шлях

Змiна активного каталогу.

шлях SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” символьний вираз, який вказує каталог,
який повинен стати активним.

CIRCLE (x, y), рад [, кл [, поч, кін [, вiдн] ] ]

Виведення на екран еліпса. Викоpистовується тільки в графічному режимі
екрана.

(x,y) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” координати центру еліпса;

рад SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” радіус більшої вісі еліпсу (в точках
екрана);

кл SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” число, яке вказує колір еліпса;

поч, кін SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” позначають кути (від SYMBOL 45 \f
“Symbol” 2 SYMBOL 112 \f “Symbol” до 2 SYMBOL 112 \f “Symbol” ) дуги
еліпса;

вiдн SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” відношення X- до Y-радiусу.

CLEAR [, [ n ] [, m ] ]

Очищення пам’яті. Всі числові змінні встановлюються в нуль, всі
символьні SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” отримують пусте значення.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” лічильник байтiв, встановлює максимальний
об’єм робочої області Бейсiка (в байтах);

m SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” розмір стеку Бейсiка (в байтах).

CLOSE [ нфл [ [, нфл ] …]

Завершення виводу інформації в файл. Файл закривається.

нфл SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” номер файлу (який вказаний в операторі
OPEN).

CLS

Очищення екрана.

COLOR [nn] [, [фон] [, бордюр] ]

Встановлення кольору екрана в текстовому режимі.

nn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до 31,
який являє собою колір переднього плану (колір символу). Колір
вибирається з інтервалу чисел 0 SYMBOL 45 \f “Symbol” 15; додавання 16
до кольору переднього плану означає мигання символу;

фон SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до 7
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” колір фону;

бордюр SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до
15; являє собою колір бордюру (незаповненої текстом області на межах
екрана).

COLOR [фон] [, палітра]

Встановлення кольору екрана в графічному режимі.

фон SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до
15, являє собою колір фону;

палітра SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз, який визначає колір
графічної інформації, що виводиться на екран. Цей колір можна вказувати
цифрами 1, 2, 3, які означають різні кольори, в залежності від вказаного
параметру палітра.

COMMON d [, d] …

Передача змінних викликаючiй програмі.

d SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я змінної або масиву, які повинні бути
передані викликаючiй програмі. Масив вказують з парою круглих дужок “()”
за його іменем.

DATA c [, c] …

Ствоpення в пам’яті таблиці констант, які потім зчитуються оператором
READ.

c SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” будь-яка числова або символьна константа.
Символьну константу необов’язково заключати в лапки, якщо тільки вона не
містить ком, двокрапок та проміжків на початку або в кінці.

DATE$ = x$

Установлення системної дати.

x$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” символьний вираз, який використовується
для установки дати.

DEF FNiм’я [(a[, a] …)] = b

Визначення функції користувача.

FNiм’я SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я, яке присвоюється функції
(включає дві обов’язкові перші літери, які вказані в форматі);

a SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я змінної, що являє собою аргумент,
якому при виклику функції присвоюється значення відповідного (за
порядком в списку) параметру;

b SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” вираз, тип якого відповідає типу функції,
визначеному її іменем.

DEF SEG [ = адреса]

Визначення поточного сегменту пам’яті (використовується операторами
BLOAD, BSAVE, CALL, POKE). Оператор встановлює адресу, яку потім можна
використовувати для завантаження в пам’ять даних або зчитування даних з
ОЗП.

адреса SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” числовий вираз із значенням від 0 до
65535.

DEFt a [ SYMBOL 45 \f “Symbol” a] [, a [ SYMBOL 45 \f “Symbol” a] ] …

Оголошення типів змінних за першою літерою імені.

t SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” тип змінної; може приймати значення:

INT SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” цілий,

SNG SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” звичайної точності,

DBL SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” подвійної точності,

STR SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” символьна (рядкова);

a SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” літера латинського алфавіту ( A SYMBOL
45 \f “Symbol” Z );

a SYMBOL 45 \f “Symbol” a SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” означає відрізок
алфавіту.

DEF USR [n] = m

Указання точки входу до підпрограми на машинній мові (використовується
функцією USR).

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” цифра від 0 до 9 (за умовчанням 0), яка
визначає номер підпрограми користувача на машинній мові, адреса якої
вказується;

m SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” цілий вираз із значенням від 0 до 65535,
що задає зміщення точки входу в визначену користувачем підпрограму в
поточному сегменті.

DIM ім’я (a) [, ім’я (a) ] …

Об’явлення масиву та резервування пам’яті для його розміщення.

ім’я SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” ім’я масиву;

a SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” список числових виразів, що визначають
розмірність масиву; елементи списку відділяються комами.

При виконанні оператора DIM всі елементи числових масивів
встановлюються в 0, а символьних SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” в порожній
рядок.

Мiнiмальне значення кожного індексу рівне 0, якщо тільки цей мінімум не
пеpевизначений оператором OPTION BASE.

DRAW x$

Виведення на екран малюнка, що описаний в x$. Викоpистовується тільки в
графічному режимі екрана.

x$ SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” символьний вираз, значення якого
інтерпретується як набір команд роботи з екраном. При виконанні цього
оператора Бейсiк переглядає значення x$ i окремі літери інтерпретує як
команди, які описані нижче. Кожна команда переміщення починає рух із
точки останнього посилання, яка є останньою точкою попереднього
переміщення.

Un SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення уверх,

Dn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення униз,

Ln SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення уліво,

Rn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення управо,

En SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення по діагоналі уверх та
управо,

Fn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення по діагоналі униз та
управо,

Gn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення по діагоналі униз та уліво,

Hn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” переміщення по діагоналі уверх та
уліво,

Mx,y SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” абсолютне або відносне переміщення.

n SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” вказує відстань переміщення; кількість
точок отримується множенням n на коефіцієнт шкали (дивись команду S
нижче).

x,y SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” координати точки, до якої проводиться
переміщення; якщо x не передує знак (+ або SYMBOL 45 \f “Symbol” ), то
x,y SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” абсолютні координати точки переміщення,
iнакше SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це координати відносно точки
останнього посилання.

Hаступнi дві літери використовуються як префікси команд переміщення:

B SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перемістити, але не малювати;

N SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” перемістити, потім повернутися в
попередню позицію.

Також допустимі такі команди:

Sn SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” встановлення коефіцієнта шкали (1 < n < 255). Коефiцiєнт шкали дорівнює n/4; він діє на всі команди переміщення, крім команди M абсолютного переміщення. За умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" n = 4.Xa$; SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" виконати значення a$, де a$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" рядкова змінна.ENDЗавершення виконання програми, повернення до рівня команд.Оператор закриває файли.ERASE ім'я [, ім'я] ...Вилучення масивів із програми.ім'я SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я масиву, який потрібно вилучити.Оператор вивільняє пам'ять, яку займали вказані масиви, вилучає їх імена, які можуть бути потім використані повторно.ERROR nМоделювання ситуації помилки в Бейсiку. Визначення особистих кодів помилок.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз із значенням від 0 до 255.FIELD [#]нфл, об'єм AS v$ [, об'єм AS v$] ...Видiлення пам'яті для змінних у буфері файлу довільного доступу.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу;об'єм SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз, що вказує кількість виділених байтiв (об'єм буфера);v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьна змінна, яка використовується для обміну даними.FILES [спф]Виведення на екран імен файлів, які розміщені на диску.спф SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" специфікатор файлу, ім'я якого виводиться на екран.За умовчанням виводяться імена всіх файлів, що розміщені на диску.FOR a = x TO y [STEP z][оператори]NEXT [a] [, a] ...Виконання циклу SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" повторення послідовності операторів вказану кількість разів.a SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ціла або змінна звичайної точності, яка використовується як лічильник повторень;x, y, z SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числові вирази, які визначають початкове, кінцеве значення та приріст лічильника, відповідно.Допускаються вкладені цикли.GET[#] нфл [, n]Читання в буфер запису файлу з довільним доступом.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу;n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер запису (1 SYMBOL 45 \f "Symbol" 16777215), який треба прочитати; за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" наступний запис (після останнього GET).Оператор читає з диска в буфер дані, які потім можуть бути використані операторами INPUT i LINE INPUT#. Значення з буфера можуть присвоюватися змінним, які визначені в операторі FIELD.GET (x1, y1) SYMBOL 45 \f "Symbol" (x2, y2), масивЧитання області екрана у вказаний масив. Оператор застосовується тільки в графічному режимі.(x1, y1) i (x2, y2) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" координати області екрана в абсолютній або відносній формі;масив SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я масиву, який призначається для зберігання зчитаної інформації. Масив повинен бути числовим, але будь-якої точності. Необхідний розмір масиву (в байтах):4+INT((x SYMBOL 42 \f "Symbol" b+7)/8) SYMBOL 42 \f "Symbol" y,деx SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" число точок по горизонталі,y SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" число точок по вертикалі,b = 2 для режиму екрана 320 SYMBOL 180 \f "Symbol" 200 точок таb = 1 для режиму екрана 640 SYMBOL 180 \f "Symbol" 200 точок.GOSUB нпp[оператори] ...RETURNПерехiд до підпрограми та повернення з підпрограми.нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер початкового рядка підпрограми.Можна застосовувати вкладені підпрограми.GOTO нпpПерехiд до програмного рядка.нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер програмного рядка, до якого виконується перехід.IF x [,] THEN оператори [ELSE оператори]IF x [,] GOTO нпp [[,] ELSE оператори]Умовний перехід.x SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" будь-який числовий вираз;оператори SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" оператор або послідовність розділених двокрапками операторів або номер рядка (еквівалентне оператору GOTO);нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер програмного рядка.Якщо значення x SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" істина, то виконуються оператори, які записані після THEN (або перехід до рядка нпp). Інакше SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" оператори за THEN пропускаються i виконуються оператори після ELSE, якщо вони є.INPUT [;] ["підказка";] a [, a] ...Очiкування введення з клавіатури під час виконання програми."підказка" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" рядок знаків, що використовується як підказка користувачу;a SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я числової або символьної змінної або елементу масиву, які при введенні отримають значення.INPUT #нфл, a [, a] ...Введення даних з послідовного пристрою або з файлу та присвоєння значень змінним в програмі.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу;a SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я числової або символьної змінної або елемент масиву.KEY (n) режимУстановлення або відміна режиму обробки переривань від функціональних клавіш та клавіш керування курсором.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 20, яке відповідає клавіші:1 SYMBOL 45 \f "Symbol" 10 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" F1 SYMBOL 45 \f "Symbol" F10;11,12,13,14 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" курсор уверх, уліво, управо, униз, відповідно.KILL спфВилучення вказаного файлу на диску.спф SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" специфікатор файлу (пристрій, ім'я файлу, розширення), який вилучається. Для пристрою за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" активний диск.[LET] a = bОператор присвоєння.a SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я змінної або елемент масиву;b SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вираз, значення якого присвоюється a; тип виразу повинен співпадати з типом a.LINE [(x1, y1)] SYMBOL 45 \f "Symbol" (x2, y2) [, [кл] [, B[F] ] ] [, маска]Виведення на екран лінії або прямокутника. Викоpистовується тільки в графічному режимі екрана.(x1, y1), (x2, y2) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" координати в абсолютній або відносній формі;кл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" колір (дивись оператор COLOR); за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" колір переднього плану;B SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" виведення прямокутника, координати діагоналі якого (x1, y1) та (x2, y2); за умовчанням виводиться лінія, яка сполучає точки (x1, y1) та (x2, y2);BF SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" заповнення виведеного прямокутника вказаним кольором;маска SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз, який використовується як 16-бітовий зразок для проведення пунктирної лінії.LINE INPUT [;] ["коментар";] v$Чекання введення з клавіатури рядка знаків."коментар" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" рядок знаків, які виводяться на екран при виконанні оператора (на відмінність від INPUT знак "?" не виводиться);v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я символьної змінної (або елемент символьного масиву), якій присвоюються всі знаки введеного рядка до натискання клавіші Enter.LINE INPUT #нфл, v$Зчитування рядка з послідовного файлу або з пристрою.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу (із знаком #);v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я символьної змінної (елемент символьного масиву), яка отримує значення прочитаного рядка.LOCATE [a] [, [b] [, c] [, [d] [,e] ] ]Встановлення курсору.a SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 25, який вказує номер рядка екрана;b SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 40 або до 80 (в залежності від ширини екрана), який вказує номер позиції в рядку екрана;c SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" індикатор видимості курсора: 0 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" невидимий, 1 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" видимий;d,e SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числові вирази із значеннями від 0 до 31; дозволяють вказати розмір курсора.Параметри c, d, e не застосовують в графічному режимі.Пiсля LOCATE оператори виводу будуть розміщувати дані на екрані, починаючи з вказаного місця.LPRINT [список] [;]LPRINT USING v$; список [;]Дpукування даних на дpукуючому пристрої (LPT1:).список SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" список числових та/або рядкових виразів, значення яких друкуються; вирази розділяються комою або крапкою з комою;v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" рядкова константа або змінна, яка вказує формат друку (дивись оператор PRINT USING).LSET v$ = x$ або RSET v$ = x$Розмiщення даних у буфері файлу з довільним доступом.v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" ім'я змінної, визначеної в операторі FIELD;x$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, який розміщується в полі змінної v$.Перед використанням LSET та RSET числові значення повинні бути перетворені в символьні (дивись функції MKI$, MKS$ та MKD$).MID$ (v$, n [, m]) = y$Замiна частини символьної змінної новим значенням.v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьна змінна або елемент символьного масиву;n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз із значенням від 1 до 255 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" позиція в змінній v$;m SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз із значенням від 0 до 255 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" довжина замiнюючої частини;y$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз.Пpи виконанні оператора перші m символів y$ (за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" всі значення y$) заміщуються символами v$, починаючи з n-го.Незалежно від m, довжина v$ не змінюється.MKDIR шляхСтвоpення нового каталогу.шлях SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, який визначає ім'я створюваного каталогу та шлях до нього від кореневого або від поточного каталогу.Довжина рядка не повинна перевищувати 63 знаки.NAME спф AS iмфПерейменування файлу на диску.спф SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" специфікатор файлу, ім'я якого змінюється;iмф SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" нове ім'я файлу.ON COM (n) GOSUB нпpУстановлення номера рядка підпрограми обробки переривань увідного буфера зв'язку.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" (1 або 2), 1 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" канал с2, 2 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перший канал IРПС;нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер програмного рядка, з якого починається підпрограма обробки переривань; значення 0 маскує переривання від даного адаптера.ON ERROR GOTO нпpДозвiл переривань за помилками та установка точки входу в підпрограму обробки переривання.нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер першого рядка пiдпрограми-обробки переривань.Пiсля виконання ON ERROR кожна помилка буде причиною переходу до вказаного ряду.ON n GOTO нпp [, нпp] ...ON n GOSUB нпp [, нпp] ...Перехiд до одного з вказаних програмних рядків в залежності від значення виразу.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз (при необхідності заокруглюється до цілого) із значенням від 0 до 255;нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер програмного рядка.При виконанні оператора обчислюється значення виразу n i, в залежності від цього значення, виконується перехід до вказаного рядка (GOTO) або до підпрограми, яка починається з вказаного рядка (GOSUB). Значення n визначає порядковий номер у списку номерів програмних рядків. Якщо n = 0 або n більше довжини списку, виконується наступний оператор програми.ON KEY (n) GOSUB нпpУстановка номера рядка підпрограми обробки переривань від функціональних клавіш.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз від 1 до 20, який вказує функціональну клавішу;нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка обробника переривань для вказаної клавіші; значення 0 забороняє переривання від клавіші.ON PLAY (n) GOSUB нпpУстановка номера рядка підпрограми обробки переривання від фонової музики.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 32, що визначає умову переривання від фонової музики;нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка обробника переривання від фонової музики; указання нульового номера рядка відміняє обробку переривань від фонової музики.Для запуску фонової музики використовується оператор PLAY ON.ON TIMER (n) GOSUB нпpУстановка номера рядка підпрограми обробки переривань від таймера.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 86400, який визначає умови переривання від таймера;нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка обробника переривань від таймера; указання нульового номера рядка відміняє обробку переривань від таймера.Умова переривання від таймера SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" це закінчення вказаного в операторі ON TIMER проміжку часу. Параметр n вказує проміжок часу в секундах. Для запуску таймера використовується оператор TIMER ON.OPEN спф [FOR режим] AS [#]нлф [LEN = n]OPEN v$, [#]нлф, спф[, n]Вiдкpиття файлу.режим SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" режим відкриття:OUTPUT SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" послідовне виведення;INPUT SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" послідовне введення;APPEND SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" дозапис SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" послідовне введення, але при відкритті файлу встановлюється на його кінець; пропущений SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" прямий доступ;v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" інша форма представлення режиму SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, тільки перший знак якого істотний:O SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" послідовне виведення (OUTPUT);I SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" послідовне введення (INPUT);R SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" прямий доступ (введення i виведення);нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер файлу; цілий вираз із значенням від 1 до максимально допустимого числа відкритих файлів;n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз, що визначає довжину запису файлу з довільним доступом (від 1 до 32767, за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 128).Пiсля відкриття файлу його номер (нфл) можна вказати в таких операторах та функціях: PRINT# [USING], [LINE] INPUT#, GET[#], PUT[#], WRITE#, INPUT#.OPTION BASE nОб'явлення мінімального значення індексів масивів.n = 0 або n = 1 (за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" 0).Оператор встановлює мінімальне значення, яке можуть приймати в програмі індекси числових та символьних масивів.Оператор повинен передувати всім визначенням або використанням масивів у програмі.OUT n, mПосилання байта в порт виводу.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз, що визначає номер порту, із значенням від 0 до 65535;m SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 0 до 255, що визначає байт, який передається.PAINT (x, y) [[, кл] [, край] [, фон]]Заповнення області екрана вибраним кольором. Викоpистовується тільки в графічних режимах.(x, y) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" координати якої-небудь точки всередині області; їх можна задавати в прямій або у відносній формах;кл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз, що визначає атрибут кольору для заповнення області (допустимі значення залежать від режиму екрана SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" дивись оператор COLOR) або символьний вираз, значення якого використовується як зразок для виведення на екран.край SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз, що визначає атрибут кольору границі області;фон SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, значенням якого є один знак; використовується тільки тоді, коли параметр кл заданий символьним виразом.PLAY x$Виведення послідовності звуків (мелодії), визначеної символьним виразом.x$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, знаки якого інтерпретуються як наступні команди:A або B або C або D або E або F або G [# або + або SYMBOL 45 \f "Symbol" ] SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує ноту поточної октави, знаки "#" або "+" означають дiєз, знак " SYMBOL 45 \f "Symbol" " SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" бемоль. Ці знаки недопустимі, якщо ноти не відповідають чорним клавішам фортепіано.On SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" встановлює поточну октаву, n = 0,...,6. Кожна октава починається C i закінчується B. За умовчанням діє октава 4;Nn SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує абсолютний номер ноти, n = 0,...,84;Ln SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує тривалість звучання наступних нот, n = 1,...,64. Тpивалiсть звучання ноти рівна 1/n. Число n можна вказати після ноти SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" воно діє тільки на цю ноту;Pn SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує тривалість паузи, n = 1,...,64; символ "." після ноти або паузи збільшує тривалість в 3/2 рази;Tn SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" темп. Встановлює кількість четвертин нот у хвилину. За умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" n = 120;MF SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" музика переднього плану;MB SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" фонова музика;MN SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" нонлегато;ML SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" легато;MS SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" стаккато;Xx$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" виконати рядок, вказаний в символьній константі x$. Промiжки всередині символьної константи при виконанні оператора PLAY ігноруються.POKE n, mЗапис байта в пам'ять за вказаною адресою.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 0 до 65535 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" зміщення в поточному сегменті пам'яті (дивись DEF SEG), адреса для розміщення байта;m SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 0 до 255 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" байт даних.PRINT [список] [;] або ? [список] [;]Виведення даних на екран.список SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" список числових та/або символьних виразів, що розділені комою, проміжком або крапкою з комою.Символьні константи повинні бути в лапках.PRINT USING v$; список[;]Виведення даних на екран у вказаному форматі.v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьна константа або змінна, що визначає формат виведення (дивись нижче);список SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" розділений комами або крапками з комами список числових або символьних виразів, значення яких виводяться.Для виводу символьних виразів використовується один із наступних трьох символів формату:! SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує, що виводиться тільки перший знак значення;\проміжки\ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" n проміжків вказують, що друкується рядок з n+2 знаків;& SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує на виведення поля довжиною, рівної довжині значення.Для виводу чисел можна використовувати наступні символи формату:# SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" представляє позицію десяткової цифри;. SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" представляє десяткову крапку;+ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує, що знак числа виводиться в цю позицію;SYMBOL 45 \f "Symbol" SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вказує, що знак від'ємного числа виводиться в цю позицію.PRINT # нфл, [USING v$;] списокПослiдовне виведення даних у файл.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу, в який виводяться дані;v$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, який містить знаки формату (дивись PRINT USING);список SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" список числових або символьних виразів, які підлягають виведенню.Оператор дозволяє виводити дані у файл з послідовним доступом.PSET (x, y) [, кл]PRESET (x, y) [, кл]Виведення точки у вказану позицію екрана. Викоpистовується тільки в графічних режимах.(x,y) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" координати точки; можуть задаватися в абсолютній або відносній формах;кл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" колір вказаної точки; за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" колір палітри.PRESET відрізняється від PSET тільки умовчанням для параметру кл. Якщо PSET за умовчанням використовує колір палітри, то RESET використовує колір фону.PUT [#] нфл [, n]Виведення запису з буферу в файл з довільним доступом.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу;n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер запису (1 SYMBOL 45 \f "Symbol" 16777215); за умовчанням виводиться наступний (відносно попереднього PUT #) запис.Оператор PUT# протилежний за дією оператору GET#.PUT (x, y) масив [, режим]Виведення на екран графічної інформації з вказаного масиву. Застосовується тільки в графічному режимі.(x,y) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" координати лівого верхнього кута зображення SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" "прямокутника виведення" (дивись оператор GET);масив SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий масив, який містить інформацію для виведення;режим SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" один із вказаних:PSET, PRESET, XOR, OR або AND (за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" XOR);Оператор PUT за дією протилежний оператору GET.RANDOMIZE [n]Генератор псевдовипадкових чисел.n SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз із значенням від SYMBOL 45 \f "Symbol" 32768 до 32767, використовується для установки початкового стану генератора.Оператор RANDOMIZE запускає генератор псевдовипадкових чисел. Якщо параметр n відсутній, то програма зупиняється i запитує початковий стан.READ a [, a] ...Зчитування значень з оператора DATA та присвоєння їх змінним.a SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числова або символьна змінна або елемент масиву, які отримують значення з таблиці оператора DATA.REM коментарВведення в програму коментаря.коментар SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" будь-яка послідовність знаків.REM може бути замінений символом ' (апостроф).RESETЗакриття всіх файлів на диску.RESTORE [нпp]Установка покажчика на початок даних в операторі DATA.нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка, в якому знаходиться оператор (або один з операторів) DATA; за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" перший з операторів DATA в програмі.RESUME [адреса]Продовження виконання програми після процедури виправлення помилки (вихід з обробника помилок).адреса SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" точка повернення в програму після виходу з обробника переривань.RETURN [нпp]Повеpнення з підпрограми.нпp SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер рядка, до якого відбувається повернення; за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" повернення в точку виходу по оператору GOSUB.RMDIR шляхВидалення пiдкаталога.шлях SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, що вказує на каталог, який видаляється.SCREEN [режим] [, t [, [a] [, b ] ] ]Установка атрибутів екрана.режим SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням 0, 1, 2:0 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" текстовий режим шириною 40 або 80 знаків (визначається оператором WIDTH);1 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" графічний режим середньої розрiзняючої здатності (320 SYMBOL 180 \f "Symbol" 200);2 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" графічний режим високої розрiзняючої здатності (640 SYMBOL 180 \f "Symbol" 200);t SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз, значення якого (0 або не 0) означає:для режиму 0: не 0 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" дозволяє колір,0 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" забороняє колір (зображення чоpно-бiле);для режиму 1: не 0 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" забороняє колір,0 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" дозволяє колір;для режиму 2: значення несуттєве; дозволено тільки чорно-бiле;a (активна сторінка) i b (видима сторінка) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" вибір сторінок екрана. Допустимо тільки в режимі 0. За умовчанням a = b.SOUND част, тpивГенерацiя звукового сигналу.част SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" частота звука (Гц) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 37 до 32767;тpив SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" тривалість звука в імпульсах таймеру SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 0 до 65535.SWAP b1, b2Обмiн значень двох змінних.b1, b2 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" імена змінних або елементів масиву, які обмінюються значеннями; повинні бути одного типу.TIME$ = x$Установка поточного часу.x$ SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" символьний вираз, що вказує поточний час в належному форматі.TIMER режимДозвiл/заборона переривання від таймера.режим: ON SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" дозволяє переривання по оператору ON TIMER;OFF SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" відключає таймер;STOP SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" забороняє переривання.VIEW [ [SCREEN] [ (x1, y1) - (x2, y2) [, [кл] [границя] ] ] ]Визначення прямокутної пiдмножини точок екрана, так званого "вікна". Викоpистовується тільки в графічних режимах екрана.(x1,y1) i (x2,y2) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" координати лівого верхнього та правого нижнього кутів вікна; координати задаються в абсолютній формі;кл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз, що визначає атрибут кольору, який заповнює вікно. Допустимі значення від 0 до 3 для режиму середньої розрiзняючої здатності та 0 або 1 для режиму високої розрiзняючої здатності.Якщо параметр відсутній, вікно не заповнюється;границя SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілий вираз, що визначає атрибут кольору границі вікна;SCREEN SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" режим доступу до вікна. Якщо параметр відсутній, то координати точок, які виводяться у вікно, розглядаються відносно вікна; якщо параметр вказаний, то координати точок, що відображаються, вважаються абсолютними, а точки, які не потрапили до вікна, не виводяться.Команда RUN i оператор SCREEN, що змінює атрибути екрана, відміняють дію VIEW. Коли діє оператор VIEW, то все виведення на екран іде у вікно, що визначене у VIEW. Крiм того, VIEW у поєднанні з оператором WINDOW дозволяє визначити локальні системи координат у вікнах екрана.WAIT порт, n [, m]Чекання вказаного стану машинного порту.порт SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер порту введення-виведення (0 SYMBOL 45 \f "Symbol" 65535);n, m SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" цілі вирази із значеннями від 0 до 255.Оператор WAIT затримує виконання програми до тих пір, поки у вказаному порту не з'явиться визначений байт.WHILE xоператориWENDЦикл з виходом за умовою.x SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз.Якщо вираз x не дорівнює нулю, виконуються оператори до WEND i знову обчислюється вираз x. Якщо x знову не дорівнює нулю, цикл повторюється i т. д.WIDTH [нфл,] ширинаУстановка ширини рядка виведення.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 1 до 15 SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого файлу на одному з вказаних нижче пристроїв або символьний вираз, що визначає пристрій;ширина SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" числовий вираз із значенням від 0 до 255, значення 0 еквівалентне 1.Допустимі імена пристроїв: SCRN:, LPT1:, за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" SCRN:. Для SCRN: (екрана) допустима тільки ширина 40 або 80.WINDOW [ [SCREEN] (x1, y1) SYMBOL 45 \f "Symbol" (x2, y2) ] ]Перевизначення системи координат у "вікні" екрана. Викоpистовується тільки в графічних режимах.(x1,y1) i (x2,y2) SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" програмно-визначена система координат, так звана локальна система. Числа звичайної точності x1, y1, x2, y2 визначають вершини прямокутного вікна в цій локальній системі. Фізичні координати вершин вікна визначені в останньому операторі VIEW;SCREEN SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" визначає направлення осей координат у локальній системі; якщо параметр SCREEN відсутній, то в локальній системі використовуються звичні для математики направлення осей, тобто вісь Y направлена уверх; якщо SCREEN вказаний, то в локальній системі координат осі направлені так само, як i в фізичній системі координат екрана (вісь Y SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" униз).WRITE [список]Виведення даних на екран.список SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" список числових та/або символьних виразів, розділених комами i крапками з комами; за умовчанням SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" виведення порожнього рядка.Оператор WRITE відрізняється від оператора PRINT тим, що розділяє елементи виводу комами, окрім того додатнім числам не передує пропуск.WRITE # нфл [, список]Виведення даних у послідовний файл.нфл SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" номер відкритого для виводу файлу;список SYMBOL 151 \f "Arial Cyr" список числових та/або символьних виразів, що розділені комами або крапками з комами.Вiдмiннiсть між операторами WRITE# i RRINT# така ж, як і між операторами WRITE i PRINT.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019