Реферат

на тему:

Мова гіпертекстової розмітки HTML

На теперішній час (кінець 2000 року) приблизно 25 млн. чоловік має
доступ до World Wide Web. Для детальної статистики існує сервер
http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_serveys/. Переживши три роки підряд
темпи безпрецедентного росту, WWW продовжує розвиватися ще інтенсивніше.
Доступ до Internet стає масовим, і конгрес США навіть розглядає питання
про його приналежність до комунальних послуг, таких як телефонні чи
газові.

Найпростіше визначення Web – це засіб графічного представлення
інформації в Internet. Наукове визначення Web – інтерактивне
мультимедійне гіпертекстове середовище, що використовує мову розмітки та
підтримує чисельну множину протоколів мережі Internet.

В дійсності Web дозволяє комбінувати не тільки текст та графіку;
використовуються інші можливості мультимедіа, такі як аудіо- та
відеокліпи. Будь-який Web-вузол може поєднувати всі чотири компоненти:
текст, графіку, аудіофайли та відеокліпи.

Web називають ще “гіперсередовищем”, або “гіпертекстовим середовищем”.
Це означає, що певна частина інформації, яку ви бачите, “посилається” на
інші фрагменти інформації. Гіпертекстові посилання – цеглинки, з яких
будується Web. Будь-який Web-документ складається із посилань, які
адресують вас на інші Web-вузли, малюнки, звукові файли та іншу
інформацію по даній темі. У Web ці посилання називаються Унікальним
покажчиком ресурсу (Uniform Resource Locator – URL). Кожний документ чи
файл Internet має власний URL, що складається з трьох частин: типу URL,
ім’я домену та назви директорії чи документу.

З однієї і тієї ж сторінки Web можливо перейти на Web-вузли, що
розташовані по всьому світі, одним натисканням клавіші маніпулятора
“мишка”.

Основа WWW – мова програмування HTML (Hyper Text Marker Language). HTML
є підмножиною більш складної мови SGML.

Мова HTML використовує спеціальні опції-теги, що вводяться в текстові
документи та показують, яким чином інформація повинна виводитися на
екран. Всі документи HTML – суто текстові. Web-броузери, наприклад
Netscape, зчитують документи HTML та визначають, яким чином виводити ту
інформацію, яка в них міститься.

Теги визначають, яку частину тексту необхідно відтворити більш жирним
шрифтом (у вигляді заголовку), яким повинен бути формат броузерів, де
розміщувати графіку та яким чином посилатися на інші Web-сторінки.

Web – це дещо більше, ніж пов’язані між собою за допомогою посилань
тисячі різноманітних документів. Web використовує власний спосіб зв’язку
– протокол HTTP (Hyper Text Transfer Рrotocol) – це протокол Internet,
що дозволяє двом комп’ютерам спілкуватися між собою у визначеній формі.

Використовуючи Web, HTML та HTTP можливо включити в розроблювані
Web-сторінки наступні Internet-сервіси: UseNet, FTP, Gopher, WAIS,
Telnet та Е-mail.

На відміну від телебачення, WWW – це додаткове середовище. Користувачі
визначають, який із Web-вузлів вони відвідають, як довго вони будуть
вивчати інформацію і куди вони відправляться далі. Більш того,
Web-сторінки часто ведуть діалог з користувачем. Система Web – це
розподілена інформаційна система. Web-сервери розташовані по всьому
світі, і не існує основного центрального Web-сервера. Тому, коли один із
серверів виходить з ладу, інший продовжує працювати.

Для доступу до Web необхідне спеціальне підключення до Internet, що
виконується по технології “клієнт-сервер”. З’єднання за протоколом SLIP
(Serial Line Internet Protocol) або PPP (Point-to-Point Рrotocol)
дозволяє користувачам Internet завантажувати необхідну їм інформацію в
свої комп’ютери, щоб в наступний раз її не потрібно було шукати.
З’єднання SLIP/РРР дозволяють навіть виконувати декілька завдань
одночасно: проглядати Web, отримувати електронну пошту та читати новини.
Тому необхідно, щоб ваш Internet-провайдер (ISP) надавав вам доступ
SLIP/РРР. Багато провайдерів включають у постачання клієнтського
програмного забезпечення такі протоколи. На платформах РС часто
вживається клієнтська програма WinSock (Windows Socket). Можна знайти
таку програму за адресою: http://www.shareware.com. Для передачі великих
обсягів інформації потрібен швидкий модем: 14400 бод або 28800 бод.
Інформація про модеми знаходиться за адресою http://www.use.com.

Інша можливість – отримати у вашій телефонній компанії ISDN – карту
цифрової мережі інтегрованих послуг (Integrated Service Digital
Network). Коли ви бажаєте користуватися Internet довгий час, це вигідно:
адже з’єднання по ISDN дає швидкість до 128000 бод.

За декілька останніх років мова HTML зазнала великих змін: від версії
2.0 до версії 4.0. Але незабаром з’являться нові розширення HTML, які
дозволять простіше інтегрувати мультимедійні файли з великою гнучкістю
при компонуванні сторінки.

Зараз починають використовувати нове розширення HTML. Це концепція
таблиці каскадних стилів (cascading style sheets – CSS). CSS дозволяє
керувати певними атрибутами шрифту тексту на вашій Web-сторінці та
зробити подання інформації значно більш різноманітним.

На арену WWW виходить також мова VRML (Virtual Reality Modeling Language
– мова моделювання віртуальної реальності). VRML дозволяє створити в Web
інтерактивні трьохвимірні світи.

Похожие записи