.

Малювання і анімація в програмі Flash (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2847
Скачать документ

Реферат на тему:

Малювання і анімація в програмі Flash Малювання в програмі Flash

Основні прийоми малювання і користування інструментами в Flash дуже
подібні до того, як це здійснюється в інших графічних програмах, а
особливості користування інструментами в Flash розглянуті в розділі
“Робота з інструментами в Flash”. В цьому розділі розглянемо деякі
особливості створення зображень в Flash.

При використанні інструментів Pencil (Карандаш) і Line (Линия) створені
лінії, що пересікають іншу лінію або фігуру, діють як ніж, що їх
розсікає. Намальована лінія також розпадається на окремі відрізки.
Частини фігури або відрізки ліній можна виділити, перемістити або
знищити.

При накладанні одного об’єкта на інший верхній об’єкт заміщає собою
нижній. Якщо ці об’єкти мають один колір, вони зливаються в одну
комбіновану форму, якщо різні кольори – залишаються розділеними.

Для кращої орієнтації об’єктів можна включити лінійку вздовж верхнього і
лівого боку робочого поля командою View?Rulers (Вид?Линейки), включити
допоміжні лінії та сітку а також здійснити прив’язку об’єктів до точок
сітки або інших об’єктів.

В процесі малювання використовуються панелі Info (Инфо), Transform
(Преобразование), Align (Выравнивание).

Панель Info (Инфо) використовується для завдання точних координат і
розмірів елементів. При цьому по замовчуванню координати задаються для
верхнього лівого кутка об’єкта і відраховуються від лівого верхнього
кутка робочого поля. При роботі з групами елементів і екземплярами
символів корисно призначити вимір координат відносно точки реєстрації
об’єкта чи групи об’єктів. Для цього використовується елемент керування
Alignment Grid (Сетка выравнивания). Параметрами панелі Info (Инфо) є: W
– Width (Ширина); H – Height (Высота); Alignment Grid (Сетка
выравнивания); X, Y – координати; R,G,B,A – складові кольору і
коефіцієнт прозорості для графічних об’єктів і груп елементів, що
знаходяться під курсором миші; +X/+Y – координати точки, в якій
знаходиться курсор миші.

Панель Transform (Преобразование) забезпечує керування зміною розмірів,
повертанням і нахилом зображення і має параметри: Поля зміни розміру –
для пропорційної зміни встановлюється прапорець Constrain
(Пропорционально); Rotate (Вращать); Skew (Наклонить); Copy and apply
transform (Копировать и применить преобразование) – копія вставляється в
те ж положення, що і початковий об’єкт; Reset (Сброс). Деякі
перетворення можна виконувати також за допомогою підменю команди
Modify?Transform (Изменить?Преобразование), яка має параметри: Scale
(Масштабировать); Rotate (Вращать); Scale and Rotate (Масштабировать и
вращать); Rotate 90° CW (Вращать на 90° по часовой стрелке); Rotate 90°
CCW (Вращать на 90° против часовой стрелки); Flip Vertical/Flip
Horizontal (Зеркально отобразить по вертикали/горизонтали); Remove
Transform (Отменить преобразование); Edit Center (Редактировать центр).

Вирівнювання об’єктів здійснюється за допомогою панелі Align
(Выравнивание), яка має параметри: Align (Выравнивание) – включає шість
кнопок, призначених для вирівнювання по горизонталі і вертикалі двох і
більше елементів або одного і більше елементів відносно робочого поля;
Distribute (Распределение) – включає шість кнопок для рівномірного
розподілу декількох елементів по горизонталі і вертикалі; Match Size
(Соответствовать размерам) – дозволяє привести два і більше елементи
різних розмірів до одного розміру по горизонталі, вертикалі і обох
напрямах; Space (Интервал) – встановлює рівні проміжки між елементами по
горизонталі чи вертикалі; To Stage (По рабочему полю) – при активізації
операції виконуються відносно всього робочого поля.

В програмі Flash шар маски використовується для вибіркового приховування
елементів, що знаходяться на спеціальних шарах під шаром маски, який
використовується разом з одним, або декількома шарами, що маскуються.
При використанні маски всі об’єкти, що знаходяться на шарі, який
маскується, є схованими, окрім ділянок, котрі попадають під заливку
фігур або текст, розміщені в шарі маски. Маски можуть бути статичними
або анімованими. Для створення шару статичної маски можна, ставши
маркером на списку шарів, скористатись контекстним меню і вибрати пункт
Mask (Маска). В зв’язку з тим , що Flash блокує шари при маскуванні, для
редагування маскованого шару і шару маски потрібно спочатку розблокувати
відповідний шар.

Анімація в програмі Flash

Анімація – це процес створення ефекту руху, зміни кольору чи форми
об’єкту. В Flash існує два основних метода анімації:

· покадрова анімація, яка створюється шляхом зміни вмісту кожного кадру
з їх послідовності;

· анімація з заповненням кадрів, при якій задається вміст кінцевих точок
анімації, а Flash інтерполює вміст кадрів, що знаходяться між ними.

При покадровій анімації всі кадри є ключовими і містять зображення, що
не повторюються. Недоліками покадрової анімації є велика трудомісткість
створення зображень для всіх кадрів і збільшення розміру файлу.

Анімація з заповненням кадрів (Tweening) в Flash має два різновиди: зі
зміною форми (Shape tweening) і з рухом (Motion tweening). Для вибору
типу заповнення кадрів і властивостей кожного типу використовується
панель Frame (Кадр). Швидкість і плавність анімації залежать від
кількості кадрів, що виділяються під рух і швидкості Flash-фільму.

Заповнення кадрів зі зміною форми використовується для трансформації
(morphing) фігур між початковим і кінцевим ключовими кадрами, при цьому
може змінюватись колір. Ця операція не може бути використана для
анімації групи об’єктів, символу або редагованого тексту. Рекомендується
кожну фігуру розміщувати на окремому шарі. Якщо потрібно анімувати групу
об’єктів, попередньо їх потрібно розділити на окремі фігури:
Modify?Break Apart (Изменить?Разделить). При анімації зі зміною форми
параметр Distributive (Распределенный) використовується для інтерполяції
згладжених фігур, а параметр Angular (Угловой) – для інтерполяції фігур,
які містять кути і лінії. Можна регулювати інтенсивність відтворення
анімації повзунком Easing (Замедление). Для керування складним
заповненням кадрів зі зміною форми можуть бути використані спеціальні
вказівники форми: Modify?Transform?Add Shape Hint
(Изменить?Преобразование? Добавить указатель формы).

Заповнення кадрів з рухом використовується для анімації груп об’єктів,
символів і редагованого тексту, але не може бути використано для
анімації звичайних фігур. Цей різновид можна використовувати для
анімації зміни розмірів, нахилу або повертання об’єкту, а також зміни
кольору і прозорості символу. При цьому використовуються панелі Frame
(Кадр) і Effect (Эффект).

Панель Frame (Кадр) при заповненні кадрів з рухом має параметри: Rotate
(Вращать); Orient to path (Ориентация на траекторию); Synchronize
(Синхронизировать) – сприяє коректному відтворенню анімації і є важливим
в тих випадках, коли анімація міститься всередині графічного символу;
Snap (Привязка) – прив’язує об’єкт до направляючої руху. Панель Effect
(Эффект) в списку ефектів має параметри: None (Нет), Brightness
(Яркость), Tint (Оттенок), Alpha (Коэффициент прозрачности), Advanced
(Сложный).

Для кращого впорядкування макету фільму та полегшення процесу
промальовування зображень використовують направляючі шари з
направляючими руху, що дозволяє здійснювати складні переміщення об’єкта
за допомогою легкої операції заповнення кадрів.

Для заповнення кадрів з рухом вздовж траєкторії потрібно:

· створити заповнення кадрів з рухом;

· виділити шар, де створено заповнення кадрів з рухом і додати
направляючий шар (клацнувши на відповідній піктограмі в стовпці з
назвами шарів);

· в направляючому шарі намалювати траєкторію;

· виконати прив’язку центра об’єкта до траєкторії в початковому і
кінцевому ключових кадрах (якщо на панелі Frame (Кадр) встановлений
прапорець Snap (Привязка), то центр об’єкта буде автоматично прив’язаний
до траєкторії в початковому кадрі);

· для повертання об’єкта вздовж траєкторії руху потрібно виділити кадр
між кінцевими точками і встановити в панелі Frame (Кадр) прапорець
Orient to path (Ориентация на траекторию).

За допомогою анімації в Flash можна створити анімовану маску, що
забезпечує відтворення різноманітних ефектів. Однак для анімації маски
не дозволяється використовувати траєкторії руху і маскувати шари
всередині кнопок. Одну з простих форм анімованої маски можна створити
таким чином:

· створити зображення, наприклад текст (шар назвати “текст”);

· виділити для тексту декілька десятків кадрів, наприклад 50 (на кадрі
50 вставити ключовий кадр);

· додати новий шар з іменем “маска”;

· в шарі “текст” скопіювати всі кадри і перенести їх в шар “маска”
( і перенести);

· відключити відображення шару “маска”;

· додати новий шар між двома попередніми шарами з іменем “прожектор”,
виділити в ньому перший кадр і створити новий символ (намалювати
червоний круг з діаметром висоти тексту);

· повернутись до основної шкали (Сцена 1), відкрити бібліотеку і
перетягнути на робоче поле зліва від тексту екземпляр символу;

· виділити кадр 50 в шарі “прожектор” і додати ключовий кадр, в якому
розмістити круг справа від тексту;

· в шарі “прожектор” створити заповнення кадрів з рухом;

· в шарі “маска” за допомогою контекстного меню вибрати пункт Mask
(Маска) і включити відображення цього шару;

командою Control?Test Movie (Управление?Тестирование фильма) переглянути
результати.

Список використаної літератури:

Flash 5. Библия пользователя/Рейнхардт Р., Ленц Д. – СПб: Диалектика,
2001.– 1200 с.

Лит Г., Финкельштейн Э. Flash 5 для “чайников”.: Пер. с англ.: М.:
Издательский дом “Вильямс”, 2001.– 320 с.

Рейнхардт Р., Лотт Д. Macromedia Flash MX ActionScript. Библия
пользователя. : Пер. с англ.– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. –
1280 с.

Сандерс Б. Flash ActionScript: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001. –384
с.

Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета.
– СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 1200 с.

Волков А.И. Введение во flash–технологии. http://iu4.bmstu.ru/

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019