.

Історія виникнення ІНТЕРНЕТ (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
109 44128
Скачать документ

Реферат

„Історія виникнення ІНТЕРНЕТ”

ВСТУП

На початку 90-х років минулого століття в Україні про Інтернет знали
небагато. Нині Інтернет увійшов у життя мільйонів людей, хоча говорити
про високий рівень доступу до нього не можна.

Історичний розвиток людства, досягнення науки, техніки і технологій
сприяли і сприяють удосконаленню й засобів масової комунікації.

Першим технологічним проривом науковці вважають винайдення писемності,
починаючи з настінних малюнків, ієрогліфів на папірусі та різьби на
дереві до примітивних верстатів та потужних друкарських комплексів.

Наступний серйозний крок здійснив російський винахідник Попов. Радіо і
нині є одним з провідних каналів передачі та поширення інформації. Його
загальнодоступність дозволяє величезним за обсягом аудиторіям отримувати
новини з усіх країн світу.

Нова технологічна ера поширення інформації наступила з винайденням
братами Люм’єр кінематографа та розвитком телебачення. За статистичними
даними, оприлюдненими Вероніс Сулер у 1999 році, 84 відсотки людей
отримують новини через телевізійні канали. Видовищність телебачення,
створення ефекту присутності сприяють постійному збільшенню глядацької
аудиторії.

Досягненням наукового потенціалу та технологічних засобів стало
винайдення Інтернету, що поєднує у собі функції практично всіх сучасних
ЗМІ – преси, фотожурналістики, радіо, телебачення. Мережа синтезує
текст, звук, відео. Крім того, має ще й власні ознаки – гіпертексти,
гіперпосилання, мультимедіа… А ефект присутності, про який ми вже
згадували і який вважається однією зі специфічних властивостей
телебачення, в Інтернеті знайшов не тільки своє втілення, але й сприяв
його розвитку. “Віртуальні розмови”, прямі ефіри, телемости,
телеконференції – і все це в режимі “ріал тайм” (real time – реальний
час) – це ті складники, без яких нині немислима мережа.

Удосконалення мережі, а найголовніше її унікальна можливість оперативно
доносити інформацію до аудиторії в будь-якому кутку світу,
використовуючи властивості різних традиційних засобів масової
інформації, спричинили виникнення новітнього ЗМІ –
Інтернет-журналістики. Враховуючи швидкий прогрес наукової думки,
найближчими десятиліттями Інтернет мас-медіа займуть одне з провідних
місць, а може й найголовніше, серед традиційних джерел інформації.

На сучасному історичному етапі виникла нагальна потреба підготовки
спеціалістів у галузі Інтернет-медіа. Саме тому дисципліна
“Інтернет-журналістика” увійшла до навчальних планів Інституту
журналістики Київського національного університету імені Тараса
Шевченка.

Це перша спроба в українській освітній практиці підготувати
професіональних мовців – Інтернет-журналістів.

В українській науці, та й у світовій, майже нема досліджень у цій
галузі, тому не всі моменти можуть бути враховані або мати двояке, часом
навіть протилежне трактування.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ

Непрямим поштовхом створення Інтернет став запуск Радянським Союзом у
1957 році першого штучного супутника Землі. На той час уже почалася
Холодна війна і Сполучені Штати, розуміючи, що супутник – це ще не
вершина радянських наукових досліджень у військовій галузі, побачили для
себе загрозу використання ракет СРСР як ядерної зброї. У цьому ж 1957
році при департаменті оборони США було створене Агентство дослідницьких
проектів особливої складності – ARPA. Одним із напрямків роботи
Агентства стало створення комп’ютерних технологій для військових цілей,
зокрема для зв’язку.

Перед американськими ученими Пентагон поставив нелегке завдання:
створити комп’ютерну мережу, якою могли б користуватися військові при
ядерному нападі на країну. Мережа повинна була використовуватися для
здійснення зв’язку між командними пунктами системи оборони. Головним
критерієм при створенні мережі вважалась її невразливість до часткової
руйнації під час ядерної атаки. Навіть при руйнації деяких гілок і
вузлів, повідомлення повинні були потрапляти до адресата.

Єдиним способом формування такої комп’ютерної мережі було особливе
з’єднання комп’ютерів, при якому комунікація не залежала б від
якого-небудь центрального сервера. При втраті одного, декілька чи навіть
більшої частин комп’ютерів, підсистеми повинні були продовжувати
працювати, забезпечуючи можливість удару у відповідь.

Замовники вказували, що кожен будинок має систему електропроводки, при
якій одна перегоріла лампочка не впливає на роботу інших. Для виконання
цієї умови Поль Берен використав теорію пакетної пересилки файлів,
висунуту Леонардом Клейнроком у 1961 році. Саме тоді Леонард Кейнрок
опублікував статті з викладом пакетної пересилки інформації (packet
switching theory).

У 1962 році він запропонував концепцію, що базується на двох основних
ідеях:

? відсутність центрального комп’ютера – усі комп’ютери мережі
рівноправні;

? пакетний засіб передачі файлів по мережі.

Ще одним теоретичним джерелом створення мережі стала концепція
“Галактичної мережі” Джозефа Ліклайдера. Відповідно до цієї концепції за
допомогою мережі будь-яка людина з будь-якої точки Землі може одержувати
інформацію й обмінюватися файлами з будь-якою іншою людиною. Нині ця
концепція втілена у сучасній мережі Інтернет.

У 1962 році Управління перспективних досліджень APRA, одне з підрозділів
Міністерства оборони США, завершило роботу над проектом, що повинний
був, з одного боку, призвести до створення каналів, що не піддаються
руйнації зв’язку, а з іншого боку – полегшити співробітництво між
розкиданими у всіх штатах дослідницькими організаціями оборонної
промисловості. У рамках Агентства ARPA розпочали роботи з комп’ютерними
проектами. Керував комп’ютерними програми Джозеф Ліклайдер.

Леонард Кейнрок вважає, що перший значний крок у створенні Інтернету був
зроблений 2 вересня 1969 року в Каліфорнійському університеті, де він
разом зі своєю командою успішно з’єднав комп’ютер з маршрутизатором
(мережний пристрій передачі даних), відомим за назвою Interphase Message
Processor, розміром з холодильник. Перша спроба з’єднати два комп’ютери
в мережу закінчилася невдачею. В інтерв’ю агентству Рейтер Леонард
Клейнрок описав це в такий спосіб: 20 жовтня 1969 року група
компьютерщиків Каліфорнійського університету (КУ) вирішила з’єднати свій
комп’ютер з комп’ютером у Стенфордського дослідницького інституту (СДІ)
на півночі Каліфорнії. Один учений сидів за комп’ютером у КУ і розмовляв
по телефону з ученим зі СДІ. Коли відбулося з’єднання, перший повинний
був написати слово “log”, а фахівець у СДІ у відповідь повинний був
написати “in”, у результаті чого мало утворитися слово “login”
(процедура ідентифікації користувача при підключенні до комп’ютера по
лінії зв’язку). Науковець у КУ написав “l” і запитав по телефону колегу
в Стенфорді, чи той одержав букву. Відповідь була позитивний. Успішно
передалася буква “o”. А далі з’єднання обірвалося і більше нічого не
вдалося передати. Проте початок був покладений. Спочатку мережа
допомагала вченим користатися інформацією, що знаходиться в комп’ютерах
колег в інших центрах.

У 1966 році було почате створення комп’ютерної мережі Арпанет. У жовтні
1967 року англійський учений Дональд Девіс, що досліджував питання
пакетної пересилки файлів, уперше застосував термін “пакет”.

У жовтні 1967 року для створення Арпанет вирішено використовувати
концепції П. Берена і Дж. Ліклайдера.

В основу проекту були покладені три основні ідеї:

– кожний вузол мережі сполучений з іншими, так що існує декілька
різноманітних шляхів передачі даних від вузла до вузла;

– усі вузли і зв’язки розглядаються як ненадійні – існують автоматично
обновлювані таблиці перенаправлення пакетів;

????E?аправлення пакетів, при недоступності цього вузла – на наступний і
т.д.

Суть ідеї П. Берена полягає в тому, що файл, що потрібно передати по
мережі, розбивається на декілька частин – пакетів. Кожен пакет
передається незалежно від інших. На кінцевому пункті в комп’ютері всі
пакети збираються в один файл. Оскільки пакети передаються незалежно, то
кожен пакет може дійти до кінцевого комп’ютера своїм власним шляхом.

Щоб мережа, що складається з рівноправних комп’ютерів, працювала,
кожному комп’ютеру присвоюється ім’я, і в кожен комп’ютер записується
таблиця імен усіх комп’ютерів мережі і таблиця з’єднань. Завдяки цим
даним кожен комп’ютер “знає”, яким шляхом направити пакет. Спочатку
перевіряється найкоротший шлях, якщо він зайнятий або зруйнований, то
перевіряється наступний найкоротший шлях і т.д. Після того, як пакети
потраплять на комп’ютер-отримувач, перевіряється наявність усіх пакетів,
що складають файл. Якщо якогось пакета не вистачає, комп’ютер надсилає
запит на комп’ютер-відправник і повідомляє, який пакет відсутній.
Потрібний пакет наново посилається адресату. Усі правила кодування і
пересилки файлів записуються в мережному протоколі.

Ці ідеї повинні забезпечити функціонування мережі у випадку руйнації
будь-якої кількості її компонентів. У принципі, мережу можна вважати
працездатною навіть у випадку, коли залишається функціонувати усього два
комп’ютери. Крім того створена за таким принципом система не мала
централізованого вузла управління, і отже безболісно могла змінювати
свою конфігурацію.

В американській комп’ютерній індустрії 1970-х-80-х років різні фірми
випускали різні комп’ютери з різними оперативними системами (наприклад,
IBM, цифрові обчислювальні машини, Microsoft і Apple). Не дуже складно
виявилося об’єднати п’ятдесят комп’ютерів IBM у мережу IBM чи п’ятдесят
комп’ютерів Макінтош у мережу Макінтош, але п’ятдесят IBM і п’ятдесят
Макінтошів об’єднати в мережу, здатну на обмін інформацією, було
набагато складніше.

Для мережі Арпанет був створений протокол IP (Інтернет протокол), що
дозволяв поділяти файли на пакети і передавати пакети від вузла до
вузла. Потім був створений протокол TCP, що забезпечував передачу
пакетів між комп’ютером-відправником і комп’ютером-приймачем, цей
протокол дозволяв також досилати загублені пакети. Всі ці властивості
протоколу TCP дозволили використовувати його для міжмережевого обміну
файлами.

З жовтня по грудень 1969 року чотири університетські центри США –
Каліфорнійський університет Лос-Анджелеса, Каліфорнійський університет
Санта-Барбари, Стенфордський дослідницький інститут і Університет штату
Юта об’єдналися в одну мережу.

1969 рік вважається роком народження Інтернет, тому що подальші події
показали, що основою Інтернет стала мережа Арпанет.

Після Арпанет у США й інших країнах створювалися комп’ютерні мережі, що
з’єднували комп’ютерні центри наукових і державних організацій. Багато
мереж стали використовувати протокол IP. Цей протокол був зручний тим,
що можна легко нарощувати мережу, приєднуючи будь-скільки нових
комп’ютерів. Але крім IP-мереж, створювалися мережі, що працюють за
іншими мережними протоколами.

У 1972 році у Вашингтонові пройшла перша Міжнародна конференція
комп’ютерних комунікацій. У конференції брали участь вчені з 10 країн.
Учасникам конференції вперше в історії продемонстрували мережу Арпанет,
вона перестала бути секретною розробкою.

Мережа Арпанет – перша глобальна мережа; в ній найбільш повно
використані сучасні мережні розробки. Саме тому до Арпанет стали
приєднуватися інші мережі, розроблені освітніми, науковими й урядовими
організаціями.

З 1972 року починає функціонувати громадська організація INWG – робоча
група з міжнародних мереж під керівництвом Вінсента Сьорфа. INWG
координувала роботу зі створення можливості міжмережевого обміну. Для
об’єднання мереж, що працюють за протоколом IP і мереж, що працюють за
іншими протоколами, був необхідним спеціальний міжмережевий протокол.
Таикй протокол, TCP, розробили Вінсент Сьорф і Роберт Кан у 1974 році.
Після об’єднання в 1982 році двох протоколів TCP і IP в один, протокол
TCP/IP став стандартним протоколом об’єднаної мережі – Інтернет. У цьому
ж році Сьорф і його колеги ввели термін “Інтернет”. Сьогодні Вінсента
Сьорфа називають “Батьком Інтернет”.

Спочатку мережа складалася з 17 мінікомп’ютерів. Пам’ять кожного мала
обсяг 12 Кбайт. У квітні 1971 року до мережі вже залучено 15 вузлів. У
1975 році мережа APRAnet складалася з 63 вузлів.

У середині 1972 року серед користувачів мережі стало поширюватися думка
про те, що передавати лист через комп’ютерну мережу набагато швидше,
легше і дешевше, ніж традиційним методом. Так почав зароджуватися перший
сервіс, без якого сьогодні не мислимий Інтернет – це E-Mail. У 1976 році
з’явилася програма UUCP (Unix-to-Unix Copy) – Інтернет офлайн (фрінет –
не можна проглядати сторінки), що призвело до створення такої послуги,
як USEnet (групи новин).

Саме так спочатку називалася мережа, що дозволяла користувачу ввійти на
машину, де розміщувалася інформація і вибрати звідти всі потрібні йому
матеріали. Вже на початковому етапі розвитку кількість користувачів
мережі USEnet щорічно потроювалася.

До 1983 року кількість вузлів мережі досягла 600, а в 1985 році добовий
трафік мережі склав більше мегабайта інформації. Сьогодні USEnet
нараховує більше 15000 конференцій, сумарний обсяг яких дорівнює
декільком десяткам мегабайт у день.

Наприкінці 80-х років Радянський Союз підключився до мережі APRAnet.

У 1990 році мережа APRAnet перестала існувати і на її місці виник
Інтернет. Він уможливив вільний обмін інформацією, незважаючи на
відстані і державні межі. Проте, напочатках його ресурси були доступні
лише за допомогою програмного забезпечення, орієнтованого виключно на
пересилку файлів і неформатованого тексту. Зрештою фізики Тім Бернерс-Лі
(Tim Berners-Lee) і Роберт Кайо (Robert Cailiau) із Женевського ЦЕРНа
(CERN) вирішили розробити інфраструктуру, що дозволить обмінюватися
результатами досліджень через Інтернет у вигляді звичного
відформатованого й ілюстрованого тексту, що включає посилання на інші
публікації. Так було започатковано World Wide Web (WWW) – Всесвітню
інформаційну павутину, яка на сучасному етапі охопила своїми мережами
практично весь комп’ютерний світ і зробила Інтернет доступним і
привабливим для мільйонів користувачів.

Що ж являє собою сьогодні глобальна мережа Інтернет?

Сьогодні Інтернет – це об’єднання великої кількості мереж. Кожна мережа
складається з десятків і сотень серверів. Сервери сполучені між собою
різноманітними лініями зв’язку: кабельними, наземним радіозв’язком,
супутниковим радіозв’язком. До кожного серверу підключається велика
кількість комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж, що є клієнтами
мережі. Клієнти можуть з’єднуватися із сервером не тільки прямими
лініями, але і завдяки звичайним телефонним каналам.

У кінці 1997 року мережа Інтернет об’єднала 160 тисяч глобальних мереж
із 235 країн світу. Кількість Інтернет-серверів досягла 19,5 мільйонів,
з них 1,27 мільйона WEB-серверів; кількість клієнтських комп’ютерів, що
підключаються до Інтернет через телефонні лінії взагалі не піддається
підрахунку.

Серед переваг програми TCP/IP – її вкрай децентралізована система. Ні
уряд, ні монопольні корпорації не контролюють її роботу. З’єднання з
Інтернетом також не вимагає офіційного дозволу. Інтернет розвивається
так швидко, що його ріст виміряється у відсотках на місяць.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020