.

Історія розвитку ПК фірми IBM та його клонів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 4632
Скачать документ

Реферат на тему:

Історія розвитку ПК фірми IBM та його клонів

1980 Початок розробки IBM PC (останні дві літери є абревіатурою слів
Personal Computer).

1981 Початок випуску IBM PC. Цей комп’ютер базувався на процесорі i8088
(модифікація процесора i8086) фірми Intel з частотою роботи 4.77МГц, мав
64К оперативного запам’ятовуючого пристрою (ОЗП), вбудований
інтерпретатор мови BASIC, файли можна було зберігати на магнітній
стрічці або на односторонньому гнучкому диску ємністю 160К.

1982 Персональний комп’ютер, сумісний з IBM PC, випустила фірма Compaq,
продукція якої зараз є своєрідним стандартом серед усіх IBM-подібних ПК.

1983 Початок випуску IBM PC XT (eXTended version SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” розширена версія). Цей комп’ютер, як і його попередник, базувався
на процесорі i8088 з частотами 4.77МГц або 10МГц, було вилучено
магнітофон, але добавлено другий дисковод, з’явилась можливість
установки жорсткого диска (в подальшому SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
обов’язково) ємністю 10 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 30М. В тому ж році
фірма IBM випустила ПК IBM PCjr (junior SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
молодший), на який покладала великі надії, що потім не виправдалися.

1984 Початок випуску IBM PC AT (Advanced Technology SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” передова технологія). Цей комп’ютер базувався на принципово
новому процесорі i80286, що міг працювати у Turbo-режимі з частотою до
16МГц, дозволяв встановлення до 16М ОЗП, мав жорсткий диск ємністю 40М і
більше, обладнувався дисководом гнучких дисків ємністю 1.2М.

Після випуску IBM PC AT фірма IBM почала проводити нову політику.
Відтепер її продукт SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” PS/2 (Personal System/2
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Персональна система/2) SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” був апаратно несумісний з IBM PC XT/AT внаслідок того, що була
застосована нова шинна архітектура SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
мікроканальна (Micro Chanel Architecture SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
MCA). Всі додаткові пристрої для PS/2 випускаються тільки фірмою IBM.

1986 З появою нового процесора i80386 фірми Compaq, Zenith, AST, Apricot
і сотні інших (але не IBM) випустили нові IBM-сумісні ПК 386.

1989 Фірми-виробники IBM-сумісних комп’ютерів переходять на випуск
нового ПК 486, який базується на процесорі i80486.

Основні параметри ПК 386 та ПК 486 стануть зрозумілими, коли ми
розглянемо особливості процесорів, що використовуються в них.

1993 На ринку з’являються перші ПК Pentium. Вони використовують новий
процесор Pentium фірми Intel, яка перейшла на нову назву замість
очікуваної i80586 (але ж Pentium SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” то п’ятий
латинською мовою).

1995 На ринку з’являються перші ПК Pentium Pro. Вони використовують
новий процесор 6-го покоління фірми Intel SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
Pentium Pro.

Організація та складові частини ПК

На малюнку, що наводиться нижче, дається схема, де фізичні пристрої ПК
об’єднані в єдину систему.

Зауважимо, що інколи пристрої введення/виведення об’єднують в один блок.

Розглянемо, які функції виконують окремі блоки наведеної схеми.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Пам’ять, або запам’ятовуючий пристрій
(Memory Unit), призначена для зберігання даних та програм, які необхідні
комп’ютеру для роботи.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Пристрій введення (Input Unit)
здійснює введення до комп’ютера всіх даних та програм.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Пристрій виведення (Output Unit)
виконує виведення інформації.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Пристрій управління (Control Unit)
здійснює управління процесами, що відбуваються в комп’ютері.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Арифметико-логічний пристрій
(Arithmetic Logical Unit) реалізує арифметичні та логічні операції.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Блок центрального процесора (Central
Processing Unit) фактично поєднує в собі два попередніх пристрої і
фізично виконується у вигляді однієї мікросхеми. Цей блок звичайно
зветься мікропроцесором, або просто процесором (дивись згадувані вище
процесори i80x86 фірми Intel).

Конструктивно ПК має наступні три обов’язкові блоки.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Системний блок. Містить всі основні
компоненти електроніки ПК.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Монітор. Є універсальним стандартним
пристроєм виведення інформації.

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h Клавіатура. Є універсальним
стандартним пристроєм уведення інформації.

Крім цих трьох обов’язкових блоків до ПК можна в разі потреби підключати
периферійні пристрої (принтер, плоттер, сканер, стример, миша, модем,
дигитайзер і т.д.).

Дані в ПК

При всьому розмаїтості даних, якими ви можете користуватися при роботі з
ПК, насправді комп’ютер “не розуміє” нічого, крім нулів (0) та одиниць
(1). Зауважимо, що в інформатиці нуль позначається як SYMBOL 198 \f
“Symbol” , щоб не сплутати цей символ з літерою “O”.

Основою даних в комп’ютері є біт (bit, що є скороченням англійських слів
binary digit SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” двійкова цифра). Біт може
приймати лише два значення SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 0 або 1. Фізично
цим значенням відповідають стани електронних елементів SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” увімкнений/вимкнений, намагнічений/ненамагнічений і т.п.
Біт SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це найменший квант інформації, не дуже
зручний у використанні. Значно частіше використовують байти. Байт (byte)
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це 8 біт, що розглядаються як одне ціле.
Вони відіграють основну роль при вимірюванні інформації в комп’ютері.
Так, розмір пам’яті, об’єм диска вимірюються у байтах (або кілобайтах,
мегабайтах, гігабайтах, терабайтах). Подивимося, скільки існує всього
байтів. Перелічимо їх:

0000 0000 1-й байт

0000 0001 2-й байт

0000 0010 3-й байт

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1111 1111 256-й байт

У наведеній таблиці в кожному байті на кожному з 8-ми місць (бітів) може
стояти 0 або 1. Всього таких комбінацій SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 28 =
256. Взагалі, якщо маємо сукупність n комбінацій 0 або 1, то число всіх
можливих таких комбінацій дорівнює 2n. Наведемо таблицю функції 2n для
деяких значень n. Це буде потрібно нам у подальшій роботі.

n 1 4 8 10 16 20 24 30 32

2n 2 16 256 1024 65536 1048576 16777216 1073741824 4294967296

Тепер повернемось до термінів кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт.
Звичайно термін “кіло” означає 103, “мега” SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
106, “гіга” SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 109, “тера” SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” 1012. В інформатиці, оскільки комп’ютер має справу
насамперед з двійковими числами (складеними з 0 та 1), термін “кіло”
означає 210=1024 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” найближча до 1000 степінь
двійки. Так само, термін “мега” SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це 220,
“гіга” SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 230, “тера” SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” 240. Кілобайти позначаються літерою К, що стоїть за відповідними
цифрами, мегабайти SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” літерою М, гігабайти
SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” літерою Г, терабайти SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” літерою Т. Наприклад, якщо дискета має ємність 360К, то у байтах
це число означає 368640, якщо ОЗП комп’ютера має 640К, то у байтах це
означає 655360 і т.п. Зрозуміло, що М SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це К
разів по К, Г SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” це К разів по М, а Т SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” це К разів по Г. З використанням наведених
конструкцій перепишемо таблицю, яку ми щойно розглянули.

n 1 4 8 10 16 20 24 30 32

2n 2 16 256 1 К 64 К 1 М 16 М 1 Г 4 Г

Щоб дати уявлення про введені поняття, наведемо приклади. Як буде
сказано нижче, терміни байт та символ в інформатиці позначають практично
одне й те ж саме. Нехай на стандартному аркуші паперу міститься 2000
(2К) символів. Тоді на дискеті ємністю 1.2М можна записати книгу об’ємом
600 сторінок, а на жорсткому диску ємністю 40М SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” 40 книжок об’ємом по 500 сторінок у кожній.

В інформатиці поряд з двійковою системою числення (вона використовує
тільки цифри 0 та 1) часто застосовують також восьмеричну та
шістнадцятеричну системи числення. У 8-ричній системі числа утворюються
за допомогою цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а у 16-ричній SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (тут
символи A, B, C, D, E, F розглядаються саме як цифри). В загальному
випадку для кожного числа треба ще додавати інформацію, в якій системі
числення воно записане. Після цього, у разі потреби, нескладно перевести
запис числа з однієї системи в іншу. У таблиці, що наводиться нижче,
наведені деякі приклади. Тут Dec означає десяткове число, Bin SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” двійкове, Oct SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
восьмеричне, Hex SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” шістнадцятеричне.

Dec Bin Oct Hex

0 0 0 0

1 1 1 1

2 10 2 2

3 11 3 3

4 100 4 4

… … … …

7 111 7 7

8 1000 10 8

9 1001 11 9

10 1010 12 A

11 1011 13 B

… … … …

15 1111 17 F

16 10000 20 10

17 10001 21 11

… … … …

Але ж врешті-решт людина спілкується з комп’ютером не за допомогою
двійкових чисел!

Символи в ПК

Коли ви спілкуєтесь з комп’ютером, ви вводите якісь команди, інформацію
з клавіатури рідною (українською) мовою, або англійською (оскільки
комп’ютер придумали американці), і одержуєте повідомлення на екрані
монітора тими ж самими мовами. А як же здійснюється перетворення з
двійкових чисел до загально прийнятої мови? Для цього існує декілька
стандартів переведення байтів (послідовностей восьми 0 та 1) у зрозумілу
людині мову. Один з них зветься ASCII (American Standard Code for
Information Interchange SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” Американський
стандартний код для обміну інформацією). Цей стандарт є одним з
найпоширеніших для ПК. У ньому кожному байту відповідає якийсь символ.
Історично склалося, що ASCII-коди записуються у дві таблиці: основну та
розширену. Ці таблиці наводяться нижче. У кожній клітинці таблиць
даються символи та їх десяткові коди.

Перша з таблиць є стандартною для всiх IBM-сумiсних ПК, i, взагалi
кажучи, власно стандарт ASCII має лише 128 символiв, якi наведенi тут. У
другiй, розширенiй таблицi наведенi наступнi 128 кодiв, значна частина
яких використовується для зображення символiв нацiональних алфавiтiв.
Крiм того тут розмiщенi символи так званої “псевдографiки”, якi дають
можливiсть утворювати рiзноманiтнi рамки, таблицi тощо в текстовому
режимi роботи екрана монiтора, а також деякi математичнi символи.

Основна таблиця ASCII

000

001

O 002

O 003

SYMBOL 169 \f “Symbol” 004

SYMBOL 168 \f “Symbol” 005

SYMBOL 167 \f “Symbol” 006

SYMBOL 170 \f “Symbol” 007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

? 017

? 018

? 019

!! 020

SYMBOL 182 \f “Arial Cyr” 021

SYMBOL 167 \f “Arial Cyr” 022

? 023

? 024

SYMBOL 173 \f “Symbol” 025

SYMBOL 175 \f “Symbol” 026

SYMBOL 174 \f “Symbol” 027

SYMBOL 172 \f “Symbol” 028

029

030

SYMBOL 68 \f “Symbol” 031

SYMBOL 209 \f “Symbol”

032

033

! 034

” 035

# 036

$ 037

% 038

& 039

‘ 040

( 041

) 042

SYMBOL 42 \f “Symbol” 043

+ 044

, 045

SYMBOL 45 \f “Symbol” 046

. 047

/

048

0 049

1 050

2 051

3 052

4 053

5 054

6 055

7 056

8 057

9 058

: 059

; 060

063

?

064

@ 065

A 066

B 067

C 068

D 069

E 070

F 071

G 072

H 073

I 074

J 075

K 076

L 077

M 078

N 079

O

080

P 081

Q 082

R 083

S 084

T 085

U 086

V 087

W 088

X 089

Y 090

Z 091

[ 092

\ 093

] 094

^ 095

_

096

` 097

a 098

b 099

c 100

d 101

e 102

f 103

g 104

h 105

i 106

j 107

k 108

l 109

m 110

n 111

o

112

p 113

q 114

r 115

s 116

t 117

u 118

v 119

w 120

x 121

y 122

z 123

{ 124

: 125

} 126

~ 127

Розширена таблиця ASCII (альтернативне кодування)

128

А 129

Б 130

В 131

Г 132

Д 133

Е 134

Ж 135

З 136

И 137

Й 138

К 139

Л 140

М 141

Н 142

О 143

П

144

Р 145

С 146

Т 147

У 148

Ф 149

Х 150

Ц 151

Ч 152

Ш 153

Щ 154

SYMBOL 218 \f “Arial Cyr” 155

SYMBOL 219 \f “Arial Cyr” 156

Ь 157

SYMBOL 221 \f “Arial Cyr” 158

Ю 159

Я

160

а 161

б 162

в 163

г 164

д 165

е 166

ж 167

з 168

и 169

й 170

к 171

л 172

м 173

н 174

о 175

п

176

SYMBOL 176 \f “MS LineDraw” 177

SYMBOL 177 \f “MS LineDraw” 178

SYMBOL 178 \f “MS LineDraw” 179

SYMBOL 179 \f “MS LineDraw” 180

SYMBOL 180 \f “MS LineDraw” 181

SYMBOL 181 \f “MS LineDraw” 182

SYMBOL 182 \f “MS LineDraw” 183

SYMBOL 183 \f “MS LineDraw” 184

SYMBOL 184 \f “MS LineDraw” 185

SYMBOL 185 \f “MS LineDraw” 186

SYMBOL 186 \f “MS LineDraw” 187

SYMBOL 187 \f “MS LineDraw” 188

SYMBOL 188 \f “MS LineDraw” 189

SYMBOL 189 \f “MS LineDraw” 190

SYMBOL 190 \f “MS LineDraw” 191

SYMBOL 191 \f “MS LineDraw”

192

SYMBOL 192 \f “MS LineDraw” 193

SYMBOL 193 \f “MS LineDraw” 194

SYMBOL 194 \f “MS LineDraw” 195

SYMBOL 195 \f “MS LineDraw” 196

SYMBOL 196 \f “MS LineDraw” 197

SYMBOL 197 \f “MS LineDraw” 198

SYMBOL 198 \f “MS LineDraw” 199

SYMBOL 199 \f “MS LineDraw” 200

SYMBOL 200 \f “MS LineDraw” 201

SYMBOL 201 \f “MS LineDraw” 202

SYMBOL 202 \f “MS LineDraw” 203

SYMBOL 203 \f “MS LineDraw” 204

SYMBOL 204 \f “MS LineDraw” 205

SYMBOL 205 \f “MS LineDraw” 206

SYMBOL 206 \f “MS LineDraw” 207

SYMBOL 207 \f “MS LineDraw”

208

SYMBOL 208 \f “MS LineDraw” 209

SYMBOL 209 \f “MS LineDraw” 210

SYMBOL 210 \f “MS LineDraw” 211

SYMBOL 211 \f “MS LineDraw” 212

SYMBOL 212 \f “MS LineDraw” 213

SYMBOL 213 \f “MS LineDraw” 214

SYMBOL 214 \f “MS LineDraw” 215

SYMBOL 215 \f “MS LineDraw” 216

SYMBOL 216 \f “MS LineDraw” 217

SYMBOL 217 \f “MS LineDraw” 218

SYMBOL 218 \f “MS LineDraw” 219

SYMBOL 219 \f
“MS?????????????‰???????????????????????????????????????????????????????
???????

р 225

с 226

т 227

у 228

ф 229

х 230

ц 231

ч 232

ш 233

щ 234

SYMBOL 250 \f “Arial Cyr” 235

SYMBOL 251 \f “Arial Cyr” 236

ь 237

SYMBOL 253 \f “Arial Cyr” 238

ю 239

я

240

SYMBOL 168 \f “Arial Cyr” 241

SYMBOL 184 \f “Arial Cyr” 242

SYMBOL 170 \f “Arial Cyr” 243

SYMBOL 186 \f “Arial Cyr” 244

SYMBOL 175 \f “Arial Cyr” 245

SYMBOL 191 \f “Arial Cyr” 246

SYMBOL 161 \f “Arial Cyr” 247

SYMBOL 162 \f “Arial Cyr” 248

SYMBOL 176 \f “Arial Cyr” 249

SYMBOL 176 \f “Symbol” 250

SYMBOL 183 \f “Arial Cyr” 251

SYMBOL 214 \f “Symbol” 252

SYMBOL 185 \f “Arial Cyr” 253

SYMBOL 164 \f “Arial Cyr” 254

SYMBOL 246 \f “MS LineDraw” 255

Зауважимо, що раніше існувало декілька способів кодування кирилиці у
розширеній таблиці ASCII-кодів (main, alternative, bulgarian та ін.). Це
призводило до багатьох незручностей у роботі, тому врешті-решт стали
використовувати один варіант SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” alternative
(альтернативний).

Якщо подивитись на першi 32 символи основної таблицi ASCII, то можна
побачити, що вони мають цiкаве зображення. В деяких випадках цi символи
дiйсно використовуються як графiчнi. Однак, основне призначення цих
символiв iнше. А саме, вони є керуючими при роботi з принтером, модемом
тощо.

Бiльшiсть символiв, що мiстяться в таблицях, вводяться беспосереднiм
натисканням вiдповiдних клавiш клавiатури. Iснує багато способiв
введення кожного з символiв ASCII-таблицi. Можливо найпростiший з них
пов’язаний з використанням програми ASCII.COM. Ця програма пiсля
виконання стає резидентною в пам’ятi ПК i може бути викликана
натисканням клавiш Alt+Del, пiсля чого ви можете вибрати будь-який iз
символiв у таблицi, що з’являється на екранi. Другий iз способiв SYMBOL
151 \f “Arial Cyr” так зване “Alt-введення”, про яке ми скажемо далі
при вивченнi клавiатури ПК.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020