Реферат

на тему:

Інформаційні системи загального призначення. Правничі інформаційні
системи. Системи на основі компакт-дисків

Інформаційні системи загального призначення

Інформаційні системи Dialog та Dialog on West є найбільшими
інформаційними системами загального призначення. У них містяться короткі
та докладні анотації й тексти газетних та журнальних статей, звітів
фірм, книг з 1850 р. до цього часу. Це фактичний матеріал з різних сфер
точних наук, техніки, технології, соціальних наук, медицини, статистики,
бізнесу і фінансів, права, культури і освіти. Інформаційний центр у
Пасло Альто (Каліфорнія), крім оновлення і підтримки інформаційної
системи, забезпечує заняття з новими користувачами, видає каталоги і
списки термінів, які полегшують її використання.

Інформаційна система Nexis створена фірмою Mead Data Central. Система
Nexis відрізняється від інших інформаційних систем тим, що до неї
включені повні тексти статей, оглядів, документів, а не їх анотації, як,
наприклад, у системі Dialog. Користувач системи організує пошук
інформації за запитом, у якому можуть бути довільні слова, і вибір їх не
обмежений списком дозволених ключових слів. До баз даних системи
включені тексти статей найважливіших газет з 1977 р. і багатьох журналів
з 1975 р.

Електронна бібліотека Dow Jones є найбільшою інформаційною системою у
сфері бізнесу, економіки і фінансів. У ній відбивається (з 15-хвилинною
затримкою) котирування цінних паперів більше, ніж 6 тис. компаній і
фірм. До неї включені аналітичні матеріали з минулого розвитку та
тенденцій розвитку різних компаній, фірм і ринку загалом.

Електронна бібліотека NewsNet забезпечує роботу з більше, ніж 140
періодичними виданнями із сучасних сфер науки і техніки. Система працює
не так швидко, як згадані вище інформаційні системи, але якщо
користувачеві необхідний розгорнений аналіз і кваліфікована думка, то
звернення до системи News Net може бути корисним і незамінним.

Бібліотека Newsletter Database включає 89 періодичних видань з питань
збереження довкілля, живлення, ліків і здоров’я людей, фінансів і
законодавства цих сфер.

Система HRIN (Human Resources Information Network – Інформаційна мережа
людських ресурсів) містить 24 періодичних видання з інформацією з
трудового і податкового законодавства, про страхові компанії та їх
послуги та інші матеріали, пов’язані з питаннями людських ресурсів.

Система CompuServe включає більше 100 баз даних, в яких виділено більше
500 різних сфер, забезпечує інформацію про акції й цінні папери більше
40 тис. компаній і фірм; склад та харчову цінність різних продуктів
живлення; банківське обслуговування; міжнародні, національні та місцеві
новини; електронні ігри; електронну пошту; повідомлення про погоду;
загальну фінансову і економічну інформацію; освітні дані. Доступ до
інформації у системі здійснюється за ключовими словами.

У наш час більшість інформаційних систем можна використати через
Internet – широко відомий засіб зв’язку, доступний через систему
комп’ютерних мереж (їх понад 50), що об’єднує до 25 млн користувачів у
всьому світі (велика частина яких знаходиться в США). Згадана вище
система Compuserve нарівні з системами America on line, Progidy та
іншими пропонує послуги з роботи з мережею, розраховані на широке коло
індивідуальних користувачів, і надають для роботи деякі можливості
Internet. Internet є універсальним засобом зв’язку для отримання
інформаційних послуг і доступу до інформації, у межах якого виділяють
наступні рівні доступу:

– електронна пошта e-mail;

– електронні дошки оголошень, що об’єднують понад 3 тис. тематичних груп
користувачів Usenet;

– базові послуги із взаємодії через вузол зв’язку indirect;

– прямий доступ по лінії зв’язку dial-up;

– використання комп’ютера користувача для надання інформаційних послуг
іншим користувачам dedicated.

В останній час спостерігається значне зростання використання
високорівневих протоколів зв’язку – т.з. «гоферів» (gopher) і «мереж
WWW» (World Wide Web). Наприклад, у мережі Національного наукового фонду
NSFNET, що входить до Internet, використання високорівневих протоколів
зросло з 3 % восени 1993 р. до 12 % восени 1994 р. (оцінювався загальний
обсяг переданої інформації в байтах).

Правничі інформаційні системи

В Європі та Сполучених Штатах Америки створено і використовується велика
кількість інформаційних систем загального призначення та спеціалізованих
систем правової інформації. У 1995 р. у режимі віддаленого доступу за
допомогою мереж зв’язку доступні більше, ніж 30 інформаційних систем, з
них 24 системи більшою або меншою мірою містять юридичну інформацію і
відображають проблеми права (у 1993 р. у США використовувалася 21
подібна система). З 2200 періодичних видань з різних сфер права, що
публікувалися в 1995 р. в Європі, в інформаційних системах у режимі
віддаленого доступу можна проводити пошук, переглядати і копіювати на
ПЄОМ 290 видань.

Оскільки деякі системи загального призначення доступні користувачам
спеціалізованих систем і дані про системи загального призначення являють
певний самостійний інтерес, дамо коротку характеристику найбільш великих
систем. Розглянемо спеціалізовані системи правової інформації двох типів
– мережеві та системи, що автономно працюють на основі компакт-дисків.
Коротко зупинимося також на питанні використання нових інформаційних
технологій у навчанні юристів.

Спеціалізовані системи правової інформації

Серед користувачів юридичної інформації найбільше поширення в наш час
отримали мережеві спеціалізовані інформаційні системи Lexis (розробка
фірми Mead Data Central) і Westlaw (фірми West Publishing Co.). Ці
системи орієнтовані на одне і те саме коло користувачів та мають більше
подібних рис, ніж відмінностей. Вони є мережевими системами, що
забезпечують інтерактивний видалений доступ користувачів до інформації в
режимі роботи «online». Сеанс роботи користувача полягає у виборі
відповідної бази даних системи і формуванні послідовності запитів. На
запит користувача система відповідає з невеликою затримкою. Її величина
визначається складністю запиту, об’ємом бази даних, в якій проводиться
пошук інформації, і складає звичайно декілька секунд. Залежно від
відповіді користувач або формує новий запит, або закінчує сеанс роботи
із системою. Ефективність використання багато в чому визначається
умінням вибрати відповідну базу даних і скласти запит, адекватний меті
роботи із системою.

Системи Lexis і Westlaw постійно розвиваються, інформація в них
поповнюється. Обидві системи забезпечують користувача повними текстами
законодавчих рішень федеральних органів влади і органів влади всіх
штатів (Statute Law), а також включають тексти рішень федеральних судів
і судів в штатах (Case Law). До систем включені огляди і статті з
юридичних журналів, матеріали юридичних організацій і т.д. Більш того,
користувачам цих систем доступні матеріали інформаційних систем
загального призначення: система Lexis об’єднана з інформаційною системою
Nexis (це відображене і в назві системи: більш точна сучасна її назва –
Lexis/Nexis), а в системі Westlaw можна використати системи Dialog і Dow
Jones. Обидві системи можуть бути запущені для роботи у всіх найбільш
поширених сучасних операційних середовищах ПЕОМ: MS DOS, MS Windows для
IBM-сумісних ПЕОМ і на ПЕОМ Macintosh. Обидві системи забезпечують
передачу документів результатів пошуку не тільки на магнітний диск у
вигляді звичайного текстового файлу (тобто ASCII-файлу), але і в
редактори текстів MS Word або WordPerfect, з якими звик працювати
користувач. В обох системах є демонстраційно-навчальні та інформаційні
підсистеми. Фірми-власники обох систем пропонують послуги з навчання
користувачів.

Відмінності систем пов’язані з важливими, але часто не принциповими
особливостями організації баз даних і особливостями взаємодії
користувача із системою – виглядом екрана, організацією призначених для
користувача меню, а також мовою запитів. За оцінками деяких експертів
почати працювати з системою Westlaw простіше, ніж з системою
Lexis/Nexis, однак остання система включає більш повні бази даних,
зокрема, пов’язані із законодавством європейських країн. Для навчання на
юридичних факультетах американських університетів використовуються
обидві системи, що розглядаються.

У кінці 1994 р. у системи Lexis/Nexis змінилася компанія-власник.
Англо-датська видавнича компанія Reed Elsevier P.L.C. купила і
фірму-розробника Mead Data Central, і інформаційну систему Lexis/Nexis.
Новий власник планує змінити назву купленої фірми і дати їй ім’я
інформаційної системи Lexis/Nexis (далі, згадуючи систему Lexis/Nexis,
будемо посилатися на її компанію-власника, якщо мова йде про сьогоднішнє
використання системи, і вживати назву фірми-розробника Mead Data
Central, розглядаючи минуле системи).

Системи Lexis/Nexis і Westlaw можна назвати спеціалізованими публічними
системами правової інформації. У США крім них створені державні системи
правової інформації, які використовуються в деяких федеральних установах
та установах штатів.

Система FLITE (Federal Legal Information Through Electronics) – система
Міністерства Оборони – має найбільший період практичного використання.
Вона функціонувала в пакетному режимі, коли користувач поштою посилав
запит в обчислювальний центр, і поштою ж отримував відповідь. Система
FLITE дозволяє використати систему JURIS і систему Dialog.

Система JURIS (Justice Retrieval and Inquiry System) є інформаційною
системою Міністерства Юстиції США і призначена для використання
федеральною владою. Система є мережевою і працює в інтерактивному
режимі.

Система RIRA включає матеріали з податкового законодавства і вироками в
цій сфері. Вона призначена для використання в Державній податковій
службі (Internal Revenue Service).

Необхідність звернення до вказаних державних систем правової інформації
може виникнути у випадку, коли проблема, що встала перед користувачем,
вимагає знайомства з рішеннями всіх органів влади або необхідні дані не
доступні в публічних системах правової інформації.

Системи на основі компакт-дисків

В останні роки, нарівні з широким використанням мережевих інформаційних
систем правової інформації все більш широке поширення отримують
автономно працюючі системи на основі компакт-дисків (CD-ROM). Звичайні
«гнучкі» магнітні диски діаметром 133 мм або 87 мм (відповідно, 5,25 або
3,5 дюймів) мають місткість до 2 МБ і можуть зберігати не менше, ніж
500-700 сторінок тексту (або у разі спеціальної архівації в 3-4 рази
більше). Дисковод ПЕОМ може записувати і прочитувати такі дані. На
відміну від цього пристрій ПЕОМ, працюючий з компакт-диском (compact
disc – CD), дозволяє тільки читати інформацію (read only memory – ROM)
за допомогою малопотужного лазера. Запис даних на компакт-диск
проводиться за допомогою спеціальних пристроїв. Це робиться фірмами –
власниками цих пристроїв, наприклад, на замовлення невеликих фірм, що
створюють програмне забезпечення. За оцінками експертів до кінця 1995 р.
ціна пристроїв для запису компакт-дисків знизилася до 500 дол., а ціна
чистого диска, на який можна виконувати запис – до 5 дол. Це з одного
боку привело до зниження ціни одного компакт-диску у разі масового
тиражування, а з іншого боку зробило можливим створення компакт-дисків
на індивідуальне замовлення і широке поширення пристроїв для запису.
Найбільш поширені в наш час диски діаметром 12 см. Вони мають місткість
до 650 МБ і можуть зберігати близько 300 тис. сторінок тексту (100-300
томів книг). Компакт-диски використовуються також для зберігання і
відтворення візуальної й звукової інформації, утворюючи основу для
мультимедійних технологій у різних предметних сферах.

Як приклад розглянемо систему Law on Disc («Право на диску») фірми
Michie Company – одну з тих, що першими (1990 р.) з’явилися на ринку
систем правової інформації на компакт-дисках. До баз даних системи
включена інформація із законодавства, що діє в штаті; інформація за
судовими рішеннями в цьому штаті з 1945 р., а також певна правова
інформація з моменту заснування штату в 1848 р. Комерційний успіх
системи викликаний багатьма вдалими рішеннями з організації баз даних і
пошуку інформації в ній, які привели до простоти її використання і
невеликого часу пошуку даних. Наприклад, кожний судовий випадок має
низку характеристик: найменування сторін; дата присудження, його номер;
прізвище судді, що готував рішення; посилання на інші судові справи;
текст; назву суду; імена інших суддів. Користувач системи може
виконувати пошук судових випадків, які включають необхідні значення
однієї або декількох характеристик.

При створенні своєї системи фірма Michie використала інструментальні
засоби Folio Views, розроблені компанією Folio Corporation. Це програмне
забезпечення широко використовується іншими фірмами, що створюють
компакт-диски з базами даних, зокрема, бази даних правої інформації.
Folio Views дозволяє організувати текстову інформацію баз даних у
вигляді гіпертексту. Це означає, що в тексті створюється складна система
посилань, яка значно скорочує час переходу між пов’язаними частинами баз
даних. Наприклад, текст кожного рішення містить посилання на статті того
або іншого закону, а також на прийняті раніше рішення, які враховувалися
при підготовці даного рішення. Це матеріал, що цитується. Можливість
зручного звернення до тексту законів, що цитуються, або рішень є
важливою характеристикою системи правової інформації. Система, що
розглядається, дозволяє створити на екрані дисплея ланцюжок текстових
вікон, які містять матеріал, що цитується.

Система дозволяє також легко друкувати текст або його частини, а також
записувати знайдений текст або його частини в окремі файли на магнітному
диску. Це значно скорочує час підготовки користувачем необхідних
письмових матеріалів.

Фірма пропонує також компакт-диск з навчання роботі із системою; він
використовує засоби мультимедіа.

Фірма Michie співпрацювала з компанією Mead Data Central. Розглянемо,
яким чином долається один з основних недоліків систем правової
інформації на основі компакт-дисків – відсутність оновлення даних після
випуску самого компакт-диску. По-перше, фірма Michie пропонує оформити
передплату на систему. Оновлені бази даних на дисках поступають
передплатникам кожні три місяці. По-друге, якщо передплатника не
влаштовує тримісячний період оновлення даних, то (за додаткову плату)
забезпечується оперативне оновлення інформації за допомогою засобу Lexis
LINK: після автономного пошуку даних на компакт-диску користувач
підключається до системи Lexis\Nexis для цілеспрямованого і швидкого
отримання нової інформації на основі підготовлених даних.

Похожие записи