.

Інформаційні системи у бізнесі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 2935
Скачать документ

Реферат

на тему:

Інформаційні системи у бізнесі

На сьогоднішній день питання застосування сучасних інформаційних
технологій, зокрема Internet, для комерційної діяльності постало
надзвичайно гостро, адже їх використання надає компанії величезні
конкурентні переваги над іншими фірмами. Саме тому комерційні фірми
йдуть в Internet швидше, ніж будь-яка інша група користувачів (рис. 1).
У плані зовнішньоекономічної діяльності Internet може реально послужити
їм у проведенні маркетингових досліджень на зовнішньому ринку,
спілкуванні з постачальниками і клієнтами, обміні комерційною
інформацією, пошуку партнерів та створенні спільних підприємств.

Рис. 1. Графік зростання кількості серверів в WWW

З жовтня 1994 р. по січень 1998 р. кількість корпоративних WWW серверів
зросла із 127 до 44 тис. Комерційні організації вбачають Internet уже не
як тільки дослідницьку мережу суперкомп’ютерів, а як загальнодоступний
інформаційний та комунікаційний ресурс. За допомогою Internet фірми
можуть розробляти нову продукцію, приймати замовлення, одержувати
необхідну кореспонденцію та офіційні документи, проводити
спеціалізований інформаційний пошук у відповідних установах, наприклад,
таких як Dialog Information Services Inc., Data Star, та інші.
Проведення широкомасштабних досліджень у сфері високих технологій та
їхнє застосування на даний момент переживає період вибухового росту.
Відомі авіакосмічні фірми та компанії ВПК США все активніше
використовують можливості, надані всесвітнім співтовариством
комп’ютерних мереж. Вони відкривають для публічного доступу корпоративні
WWW-сервери, які містять різноманітну інформацію, виконують технічні та
маркетингові дослідження і проводять мережеві відеоконференції.

Обсяг вихідних запитів на проведення інформаційного пошуку в Internet
фахівцями з маркетингу, а також науковими та інженерними робітниками
зростає приблизно на 25 % щомісяця. Для задоволення цих запитів
традиційними засобами довелось би проаналізувати сотні найменувань
галузевих та офіційних видань.

“Привабливість нових навігаційних програм, таких як Netscape або Mosaic,
полягає в тому, що не треба бути комп’ютерним асом для користування
новими інформаційними технологіями Internet”, – свідчать представники
компанії Raytheon. Тієї ж думки дотримуються і співробітники корпорації
Lockheed Martin, згадуючи, що за старих часів користувачі були змушені
використовувати Unix, для того, щоб витягти якусь користь з Internet.
Компанія Raytheon навіть створила спеціальну експертну раду з вивчення
можливостей найбільше ефективного застосування нових мережевих
технологій.

Використання Internet для зовнішньоекономічної сфери діяльності дає
можливість підприємцям та маркетологам досліджувати нові можливості
ринку та шукати нові ринки збуту для своїх товарів, виділяти і вивчати
різноманітні сегменти ринку, такі, наприклад, як демографічний,
географічний, організаційний, соціографічний, фаховий, поведінковий і
т.д. Відстеження відповідної інформації, яка публікується в Internet,
також може виявитися корисним для прогнозування подальшого розвитку
споживчого попиту і виявлення нових тенденцій у поведінці існуючих і
потенційних клієнтів.

Якщо компанія достатньою мірою диверсифікована, за допомогою Internet
вона зможе проникнути в нові сфери бізнесу раніше за інших, замість того
щоб намагатися вести конкурентну боротьбу у межах своєї поточної
діяльності.

Електронна пошта, об’єднана зі швидкими інтерактивними протоколами типу
Telnet і протоколом передачі файлів (FTP), є дуже ефективним засобом для
здійснення продуктивної взаємодії через середовище Internet. FTP та
Telnet надають можливість клієнтам із своїх машин здійснювати доступ до
ресурсів віддаленої машини – серверу в інтерактивному режимі (ON-LINE).
FTP надає можливість користувачам з’єднуватись з іншими комп’ютерами і
проводити пошук в їх каталогах публічного доступу, копіювати на свої
носії інформацію та програми, що їх зацікавили, та розміщувати власну
кореспонденцію. TELNET-протокол з’єднує користувачів із віддаленою
машиною і надає їм доступ до її програмних ресурсів.

Маючи доступ по комутованій лінії з використанням протоколів SLIP або
РРР, знаходячись на значній відстані, бізнесмени, вчені, державні
службовці можуть обмінюватися проектами документів і коментарями до них
і тим самим сприяти швидкому прийняттю остаточних рішень.

Компанії, які найбільш активно застосовують сучасні інформаційні
технології, і особливо Internet, це, насамперед, значна кількість
промислових підприємств, що працюють у сфері високих технологій, фірми –
виробники комп’ютерів та оргтехніки, нафтові компанії, фармацевтичні
компанії, підприємства охорони здоров’я, фінансові установи та банки.
Зростання обсягу інформації, яка передається деякими з цих компаній,
перебільшує 100 % у квартал. За даними National Science Foundation
(NSF), такі фірми, як Хегох, Bell, Lsi Logic, мають 4-6 тис. комп’ютерів
із постійним виходом в Internet.

Сказане вище зовсім не означає, що тільки індустріальні гіганти можуть
використовувати Internet. Множина малих підприємств і приватних осіб
користуються її послугами через посередників. В Україні такими,
насамперед, є Lucky Net, Адамант, Global Ukraine, Релком.

З другої половини 1993 р. близько 100 провідних часописів почали
розміщувати в Internet зміст своїх видань і найбільш суттєві статті та
огляди, а часопис Bites and Bytes Online щодня публікує свою повну
електронну версію в Internet.

Саме слово “Internet” за останні два роки стало символом. Більше 54
торгових марок, що містять слово “Internet”, зареєстровано в Службі
патентів і торгових марок США, з них, наприклад, торгові марки систем
електронної обробки даних для фінансових служб, центрів навчання і
комп’ютерних комунікацій.

Найбільші фінансові інститути, такі як У.Р.Morgan & Co., Lehman rothers,
Раnе Webber, а також Federal Reserve Board (США) активно використовують
Internet. За даними NSF, ці компанії одержують з Internet обсяги
інформації, що перевищують у десятки разів той обсяг інформації, що
відправляється в Internet ними самими. Це дає підставу припускати, що
вони використовують Internet для проведення власних фінансових і
маркетингових досліджень.

Розглянемо технології Internet для організації корпоративних мереж.
Internet може бути використана для об’єднання та координації зусиль
великих компаній, які мають свої філії в декількох країнах. Великі
компанії, такі як General Electric або Addison-Wesley & Publishing Co,
широко впроваджують Internet як засіб глобального зв’язку при здійсненні
великомасштабних проектів, що вимагають об’єднання зусиль декількох
підрозділів і філій, використовуючи надані мережею унікальні можливості
інформаційного доступу. Зокрема, компанія Lockheed Missiles and Space
збирається за допомогою Internet радикально змінити традиційні способи
взаємодії корпорації. За допомогою програми, розробленої Advanced
Researcb Projects Agency, компанія одержить можливість прискорити процес
реалізації складних проектів, об’єднавшись до однієї “віртуальної
корпорації”.

У цьому зв’язку більшість фахівців відзначають великі перспективи в
технології мережевих відеоконференцій. Дуже показова в цьому плані
діяльність інженера NASA’s Lewis Research Center Michael Baldizzi, що з
1993 р. займався розробкою системи телевізійних передач через Internet.
Зараз Lewis Research Center спорудив ретранслятор телевізійних сигналів,
ув’язавши його з робочою станцією Unix, що оснащена пакетом CU-SeeMe
Корнельського університету, і тепер інженери – розробники програм
космічних експериментів можуть навіть спостерігати за тим, як ці
експерименти виконуються безпосередньо на орбіті. Бажаючі можуть також
завантажити безплатне ПЗ CU-SeeMe, підключитися до серверу-ретранслятору
і спостерігати за тим, що відбувається на орбіті на екрані розміром
приблизно п’ять квадратних сантиметрів.

Європейське Космічне Агентство встановило два аналогічні рефлектори в
Європі, проте кожний із них може обслуговувати одночасно тільки від 20
до 40 користувачів, оскільки можливості широкого віщання через Internet
на даний момент обмежені. Rice University також використовує пакет
CU-SeeMe для проведення наукових конференцій у режимі он-лайн. Фізики з
Корнельского університету за допомогою цього засобу часто “відвідують”
своїх колег з інших університетів та наукових центрів.

Компанії можуть здійснювати через Internet зв’язок між штаб-квартирою,
відділеннями, філіями, розташованими в різних регіонах, а також своїми
зарубіжними представництвами. У даному випадку Internet виступає як
природний розвиток їх власних внутрішніх локальних мереж.

Прихована вигода полягає в тому, що немає необхідності в єдиному
стандарті для внутрішніх локальних мереж усіх підрозділів. Існуючі
мережі можуть бути підключені до Internet за допомогою протоколу TCP/IP
і тим самим об’єднані. Економія може виявитися дуже суттєвою, тому що
при такому рішенні нема необхідності закуповувати нове обладнання для
доведення всіх локальних мереж до загального стандарту. Підтримка TCP/IP
у даний час здійснюється більшістю існуючих пакетів ПЗ локальних мереж.
Для забезпечення конфіденційності листування в пакети, що зараз
розроблюються, включені протоколи Private Enhanced Mail.

Корпорація Lock Heed Martin, а точніше, її ракетно-космічне відділення
(Missiles & Space), крім усього іншого, застосовує Internet як
внутрішній засіб зв’язку. Для цієї мети частина серверів компанії
переведена в захищений режим і використовується тільки для внутрішнього
доступу персоналом корпорації. Missiles & Space розмістила на них
інформацію про свої проекти з грифом “для службового користування” з
тим, щоб усі існуючі відділення Lockheed Martin були в курсі справи
нагальних потреб ракетно-космічного відділення і могли задовольнити їх
за мірою можливостей, в іншому випадку відповідне замовлення найчастіше
“спливає” до сторонніх виконавців.

Аналогічну практику використовує і компанія Raytheon, розміщуючи
технологічні бази даних на внутрішніх серверах із наданням
співробітникам компанії доступу до них за загальним інтерфейсом CGI WWW
із застосуванням звичних навігаційних програм.

Водночас, розміщуючи на WWW-сервері відкриту для широкого доступу
інформацію про свої наукові, технічні та інші можливості, компанія сама
одного дня може одержати замовлення від цілком сторонньої організації.
Наприклад, та ж Lockheed Martin Missiles & Space та компанія Seagate
Technology домовилися про те, що фахівці Lockheed проведуть вакуумні
іспити пристроїв Seagate Technology – магнітних накопичувачів. Більшість
пластмас виділяють газ, що може зашкодити нормальній роботі дискових
накопичувачів, і Seagate необхідно було вибрати найбільш принадний тип
пластмаси. Для Lockheed подібні іспити є звичайною справою і
неодноразово застосовуються при тестуванні космічних апаратів. Завдяки
Internet представникам Seagate вдалося вийти на фахівців Lockheed Martin
і домовитися про проведення відповідних іспитів.

Наведемо декілька прикладів використання WWW великими міжнародними
корпораціями.

Перший приклад пов’язаний із відомою фірмою ЗМ, заснованою ще 1902 р. На
сьогоднішній день фірма має 60 відділень у 52 країнах світу з головним
відділенням у місті Пауль, Miннeсoтa. Через географічну розкиданість для
ЗМ дуже важливим є питання надійного і швидкого зв’язку між
представництвами, відділеннями й окремими службовцями компанії. Якщо,
скажімо, представник компанії в Токіо готує звіт для керівництва з
проекту бюджету місцевого відділення на майбутній рік, і йому для
обґрунтування необхідні дані з останнього регіонального прогнозу, що
складається аналітичною групою, яка знаходиться у головній конторі, йому
нема необхідності летіти у США або робити запит для отримання необхідних
даних кур’єрською поштою або по факсу. Замість цього він, використовуючи
програму навігатор, з’єднується із сервером, що знаходиться в США і,
ввівши пароль для службового користування, одержує доступ до
внутрішнього інформаційного банку даних 3М. Далі, у “Глобальному
економічному огляді” він вибирає розділ “Поточний прогноз”, заснований
на даних останнього кварталу. У цьому розділі представник компанії
вибирає підрозділ “Регіони найбільшого зростання збуту продукції” із
подальшим переходом на посилання “Азіатсько-тихоокеанський регіон”.
Інформація, що цікавить даного службовця, за країнами цього регіону
наведена у вигляді таблиць, що містять гіпертекстові посилання на
наступні рівні деталізації економічних даних з кожної країни, починаючи
з відсотка зміни валового продукту порівняно з попереднім роком і
закінчуючи узагальненими даними з цін на імпортні товари, інвестицій,
валютних курсів і очікуваних обсягів експорту.

Інша компанія EDS, яка більше 30 років спеціалізується на застосуванні
інформаційних технологій у діловій сфері, налічує більше 75000
співробітників по всьому світу й обслуговує понад 8000 компаній в 35
країнах. Фірма надає клієнтам послуги у сфері менеджмент-консалтингу
системних рішень, системного управління та контролю, а також управління
і контролю на рівні окремих процесів. При постійному віддалені своїх
співробітників від центрального офісу EDS необхідні надійні, зручні
засоби зв’язку, які недорого коштують, для того, щоб постійно тримати
своїх представників у курсі останніх новин, повідомляти про вакансії, що
відкрилися, і проведення нових тренувальних програм.

Для співробітників EDS не існує поняття “постійне робоче місце”.
Обслуговуючи своїх клієнтів, службовці компанії часто змушені змінювати
місця дислокації, переїжджати, іноді навіть за кордон. Для ухвалення
рішення про переїзд, найчастіше разом із родиною, дуже важливо знати
якнайбільше про нове місце. Підключившись по службовому серверу EDS
через Internet, співробітник може знайти і вибрати з постійно
оновлюваного банку даних інформацію, що його цікавить з вакансій,
наявних на даний момент, а також з’ясувати всі деталі щодо свого
майбутнього місця роботи і проживання. При цьому він може,
використовуючи вже створену базу даних, приблизно оцінити розміри
майбутніх податків, які він сплачуватиме на новому місці, завантажити в
свій комп’ютер усі необхідні для оформлення візи документи і форми, а
також короткі путівники і довідники з вибраного ним регіону.

Компанія Cushman & Wakefield, яка більше 80 років займається продажем
нерухомості, має центральний офіс у Нью-Йорку і понад 700 брокерів у 30
країнах світу. Розмістивши базу даних з наявної у продажу нерухомої
власності на корпоративному сервері і надавши захищений паролем доступ
до неї через Internet, компанія тим самим дає можливість брокеру
зорієнтуватися на місці і підібрати найбільш підходящий для клієнта
варіант. Наприклад, якщо клієнт, що знаходиться в Сан-Франциско, хоче
знати деталі про нерухомість у Вашингтоні, брокер може одержати для
нього цю інформацію, увійшовши до розділу БД Cushman & Wakefie1d
SiteSolutions (TM), що містить дані із 40 ринків нерухомості США.
Використовуючи екран формування запиту, брокер уводить необхідні дані
щодо місця розташування, площі і базової орендної платні, після чого
автоматична система пошуку в центральному офісі генерує список об’єктів,
які відповідають уведеним початковим вимогам. Далі брокер,
переміщуюючись по сформованому SiteSolutions (TM) списку, може одержати
більш детальну інформацію з кожного з об’єктів нерухомості, включаючи
фотографії, схеми розташування приміщень на кожному поверсі, комунікації
і прилягаючі об’єкти, а також інформацію про орендну плату.

Компанія National Semiconductor спеціалізується на випуску
напівпровідникових виробів для промислових і персональних
телекомунікаційних систем. Головний офіс компанії розташований у Санта
Кларе, Кaлiфoрнiя. Чисельність персоналу компанії по всьому світу
складає понад 22300 осіб. З метою узагальнення напрацьованого досвіду
компанія створила так звані Communities of Practice, групи інженерів,
проектувальників, дослідників, що можуть поділитися своїм досвідом,
причому як позитивним, так і негативним.

Ця інформація розміщена на корпоративному WWW-сервері новин, і оскільки
вона носить конфіденційний характер, доступ до усіх груп новин захищений
паролем. Якщо в ході розробки нового пристрою або програми у будь-кого з
фахівців компанії виникають ускладнення, він має можливість звернутись
до відповідної групи новин і вибрати найбільш близькі до його завдання
варіанти рішення або можливі підходи до проблеми. Якщо близьких
варіантів нема, можна залишити в групі запит для подальшого загального
обговорення. При цьому будь-який співробітник може, ознайомившись із
чиїмось запитом, розмістити у групі новин свої думки з даного питання.

З наведених прикладів, очевидно, що як внутрішня діяльність компанії,
так і діяльність на зовнішніх ринках може бути істотно поліпшена за
умови конструктивного використання засобів, які надаються WWW.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Oct-94

Nov-94

Dec-94

Jan-95

Mar-95

May-95

Jul-95

Sep-95

Nov-95

Jan-96

Mar-96

May-96

Jul-96

Sep-96

Nov-96

Jan-97

Sep-97

Nov-97

Jan-97

Sep-97

Nov-97

Jan-98

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020