Реферат

на тему:

Інформаційна система ЮНЕСКО

Нижче наведено загальну схему інформаційної системи ЮНЕСКО. Звичайно, у
дійсності вона є більш деталізованою, проте вказані п’ять її елементів є
основними.

Рис. 1. Інформаційна система ЮНЕСКО

Бібліотеки. Основна бібліотека ЮНЕСКО знаходиться в штаб-квартирі
організації в Парижі. Крім того, існує декілька десятків відділень
центральної бібліотеки в містах розташування представництв ЮНЕСКО
(наприклад, Бангкок, Каїр, Каракас, Дакар, Лондон, Найробі і т.д.).
Бібліотека в Парижі містить всі публікації ЮНЕСКО, публікації інших
організацій, велику кількість друкованих матеріалів зі сфер компетенції
ЮНЕСКО: освіта, наука, культура, соціологічні та гуманітарні науки,
комунікація та інформація; а також близько 1200 періодичних видань і
мікрофіши документації та публікацій ЮНЕСКО з 1972 р.

Бібліотека забезпечує всі види бібліотечних послуг: довідкова
інформаційна служба, пошук через Internet та по електронним базах даних
ЮНЕСКО, обмін матеріалами з іншими бібліотеками, замовлення матеріалів
для різних проектів.

Архіви. Центральний архівний фонд ЮНЕСКО також знаходиться в будівлі
штаб-квартири організації в Парижі. Архівну службу було започатковано
1947 р. Сьогодні вона діє як місце збереження архівних матеріалів
організації, відділу управління інформацією, що надходить з
Секретаріату, а також як довідкова служба. Таким чином, метою діяльності
архівної служби ЮНЕСКО є документація історії та діяльності ЮНЕСКО, а
також допомога Секретаріату у збереженні та управлінні інформацією.

Масштаби інформаційних ресурсів, які містяться в архівах, є дуже
великими: це 8 км книжних полиць, які містять друковану інформацію,
фотографічні та аудіовізуальні матеріали, а також 120 тис. мікрофішей.
Всі архівні матеріали розподілені по 16 інформаційним групам:

( Міжнародний інститут інтелектуального співробітництва

( Конференція Міністрів освіти

( Підготовча комісія ЮНЕСКО

( Документи Загальної Конференції

( Документи виконавчої ради

( Документи Секретаріату

( Публікації ЮНЕСКО

( Архіви Секретаріату

( Архіви закордонних представництв ЮНЕСКО

( Архіви асоціацій

( Мікрокопії

( Аудіовізуальні архіви

( Архіви репродукцій творів мистецтва

( Публікації і документація ЮНЕСКО

( Архіви та документація міжнародних організацій

( Електронні записи.

Документаційні центри. Майже кожен із структурних відділів ЮНЕСКО має
свій інформаційний документаційний центр. До основних найбільших центрів
відносяться:

– Документаційний центр Бюро зовнішніх зв’язків;

– Документаційний центр Відділу публічної інформації;

– Документаційний і довідковий центр Відділу термінології, документації
і довідкової інформації;

– Документаційний статистичний центр;

– Документаційний центр Відділу у справах молоді;

– Комунікаційний документаційний центр Відділу комунікації, інформації
та інформатики;

– Документаційний культурний центр;

– Документаційний та інформаційний центр Відділу освіти;

– Документаційний центр Міжнародного інституту освітнього планування;

– Інформаційний центр вищої освіти Міжнародної Асоціації університетів;

– Документаційний центр Міжнародної гідрологічної програми;

– Документаційний центр соціальних та гуманітарних наук.

Кожен з центрів має свою структуру і широке коло обов’язків. Розглянемо,
для прикладу, Документаційний центр соціальних та гуманітарних наук.
Серед його основних функцій можна виділити такі:

– діє як інформаційний центр для спеціалістів у соціальній і
гуманітарній сферах, для міжурядових та неурядових організацій і для
країн – членів ЮНЕСКО;

– забезпечує створення, оновлення і обслуговування банку даних
соціальних і гуманітарних наук (DARE), який включає інформацію з
досліджень, інститутів підготовки спеціалістів, професійних асоціацій,
окремих спеціалістів у сфері соціології, періодичні видання у сфері
соціальних наук;

– здійснює виробництво, розповсюдження і продаж комп’ютерних
інформаційних продуктів, створених на основі банку даних на
компакт-дисках;

– забезпечує централізований доступ через Internet до більше, ніж 100
періодичних соціологічних видань.

Бази даних. Загалом ЮНЕСКО видає та обслуговує близько 90
бібліографічних, довідкових і фактографічних баз даних щороку у сферах
своєї компетенції: освіта, природничі науки, культура, соціальні і
гуманітарні науки, комунікація, інформація та інформатика.

Основними базами даних є:

– UNESBIB (бібліографічна база даних ЮНЕСКО) містить усі публікації і
документи ЮНЕСКО, усіх її регіональних відділень та інститутів і
бібліотечні каталоги за період після 1972 р. Виходить у друкованому,
он-лайновому і CD варіантах.

– UNESDOC (повні тексти документів ЮНЕСКО) виходить у друкованому,
он-лайновому і CD варіантах.

UNESTHES (перелік всієї термінології, що використовується в документах
ЮНЕСКО англійською, французькою та німецькою мовами) виходить у
друкованому та електронному варіантах.

Мультимедійні ресурси – розділ, що включає різноманітні електронні
публікації, наприклад, останні документи і публікації ЮНЕСКО, нові
придбання бібліотек і нова інформація в базах даних.

Великим і популярним ресурсом ЮНЕСКО є Освітня мультимедійна бібліотека,
яка включає річні каталоги відеоматеріалів, річні каталоги документів
ЮНЕСКО, різноманітні статистичні та порівняльні дані ЮНЕСКО у сфері
освіти та велику добірку законодавчих актів у сфері освіти, виходить в
електронному вигляді.

Інформаційні джерела ЮНЕСКО:

HYPERLINK http://www.unesco.org/ http://www.unesco.org/

HYPERLINK http://unesdoc.unesco.org/ulis/
http://unesdoc.unesco.org/ulis/

HYPERLINK http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/index.html
http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/index.html

HYPERLINK http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/library.html
http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/library.html

HYPERLINK
http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/archives/archives.html
http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/archives/archives.html

HYPERLINK http://www.unesco.org/archives/guide/
http://www.unesco.org/archives/guide/

HYPERLINK http://www.unesco.org/education/
http://www.unesco.org/education/

HYPERLINK http://www.ibe.unesco.org/ http://www.ibe.unesco.org/

HYPERLINK http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/shsdc.html
http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/shsdc.html

HYPERLINK http://www.unesco.org/iiep/ http://www.unesco.org/iiep/

HYPERLINK
http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/unesis-form.html
http://www.unesco.org/general/eng/infoserv/doc/unesis-form.html

HYPERLINK http://www.ibe.unesco.org/Inf_Doc/Nat_reps/natrep.htm
http://www.ibe.unesco.org/Inf_Doc/Nat_reps/natrep.htm

Інформаційна система ЮНЕСКО

Документаційні центри

Бібліотеки

Архіви

Бази даних

Мультимедійні ресурси

Похожие записи