Реферат

на тему:

Html

ПЛАН

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/resourcesw/internet.html»
Комп’ютерні мережі

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h1» Глобальна мережа
Інтернет. Призначення HTML

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h2» Мова розмітки
гіпертексту HTML. Основні розділи документу HTML

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h3» Форматування
символів

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h4» Заголовки

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h5» Списки

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h6» Використання
графіки

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h7» Гіперпосилання

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h8» Таблиці

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h9» Форми

HYPERLINK «http://astra.lviv.ua/cs/h.html» \l «h10» Стилі

Глобальна мережа Інтернет. Призначення HTML

Інтернет — це всесвітня комп’ютерна мережа, яка об’єднує в єдине ціле
десятки тисяч різнотипних локальних та глобальних мереж. Інтернет
об’єднує мільйони комп’ютерів, нею користуються десятки мільйонів людей.

Інтернет започаткований Агентством з наукових досліджень Міністерства
оборони США (ARPA) як проект розробки надійних цифрових комунікацій для
військових потреб у 1969 році. Спочатку ця мережа існувала для обміну
інформацією між комп’ютерами військових (науково-дослідних та
навчальних) закладів. У 80-і роки її вже використовували в державних
(навчальних, наукових) та комерційних цілях. У 90-і роки мережа Інтернет
вийшла за межі США і до неї приєдналися країни всіх континентів світу.

Основа WWW (World Wide Web) — мова програмування Hyper Text Markup
Language (HTML) — мова гіпертекстової розмітки тексту. Мова HTML була
запропонована Тімом Бернесом-Лі у 1989 році як один з компонентів
технології розробки системи WWW для опису того, як має виглядати
документ.

Стандарт HTML є мовою подання гіпертексту, запропонованою організацією
W3C (World Wide Web Consortium) і розробленою на початку 1996 року в
кооперації з такими фірмами як IBM, Microsoft, Netscape Communication
Corporation, Novell, SoftQuad, Spyglass та Sun Microsystems. Організація
W3C спільно із згаданими фірмами продовжує роботу над розширенням
можливостей елементів мови HTML і інтернаціоналізацією мови.

Мова розмітки гіпертексту HTML. Основні розділи документу HTML

Документ HTML можна розглядати як сукупність вказівок (команд) і даних
(як безпосередньо розміщених у документів, так і пов’язаних з ним
посиланнями), які при інтерпретації програмою-броузером відтворюють
вигляд сторінок документу. Документ HTML складається з так званих тегів.

Тег — це одиниця коду HTML, яка складається з «команди», поміщеної у
кутові дужки < >. Теги бувають відкриваючими та закриваючими. Закриваючі
теги починаються зі знаку /. Документи починаються і закінчуються
тегами, які позначають його початок та кінець: та

В межах документу виділяються дві області — заголовок та власне «тіло
документу». Заголовок оголошується тегами та

У межах заголовку можуть розміщуватись власне заголовок документу
(відображається у верхній стрічці вікна броузера), він створюється
тегами та ; крім цього у заголовку документу може
міститися тег , який використовується для технічного опису
документу (інформація для пошукових програм), а також тег

Таблиці стилів можуть розміщуватися в окремому файлі, що дозволить
звертатися до них всім сторінкам певного сайту - а це полегшить
цілісність його оформлення. Тоді в межах тегу вставляється
посилання на файл зі стилями:

За допомогою стилів ми можемо змінити вигляд тегів h, p, body, table
тощо. Наприклад, задання стилю body {background:honeydew} означає, що
лише вказуючи тег body він завжди позначатиме фон кольору honeydew.

Можна також вводити власні стилі. Наприклад, стиль .blue {color:blue}
означає, що текст буде написаний блакитним кольором.

При використанні стилів доцільно користуватись тегом

- він не
форматує документ, але помічає фрагмент тексту, який розглядатиметься як
єдиний об'єкт. Тоді для цього об'єкту можна вказати певний стиль
форматування -

При цьому всередині тегу

можуть
бути розміщені й інші елементи та теги.

Стильових ефектів є досить багато. З їх допомогою можна оформити
веб-сторінку оригінально, різноманітніше, ніж за допомогою звичайних
тегів. Наприклад ефектами оформлення можуть бути:

background колір фону

font-family вид шрифта

font-size розмір шрифта

color колір шрифта

text-align вирівнювання тексту

text-decoration оздоблення тексту

font-weight - жирність шрифта

margin-top - відстань від верхнього рядка

line-height - висота рядка

Похожие записи