.

Hовi команди системи Turbo-Basic (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2371
Скачать документ

Реферат на тему:

Hовi команди системи Turbo-Basic

Turbo-Basic (у порівнянні з Бейсіком) має численні нові команди, а
також нові опцiї для старих команд. Нижче наводяться деякі з нових
операторів, функцій та системних змінних, які розширюють можливості
Бейсіка.

DO/LOOP SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор циклу з тестуванням TRUE
або FALSE зверху і/або знизу циклу. Повторення циклу здійснюється
кеpуючими словами WHILE (для повторення за TRUE) або UNTIL (для
повторення за FALSE), за якими слідує деякий вираз. Цей вираз являє
собою цiлочисельну змінну, ненульове значення якої відповідає TRUE
(істина), а нульове SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” FALSE (хибність).

SUB/END SUB SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор, що визначає процедуру.
В заголовку процедури вказується її унікальне ім’я, а потім в круглих
дужках перераховуються (необов’язкові) формальні параметри, які
відокремлюються один від одного комами. Виклик процедури здійснюється
оператором CALL, який пересилає фактичні параметри за посиланням або
значенням.

SELECT CASE/END SELECT SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор, який
дозволяє здійснювати ефективне розгалуження програми за числовим або
рядковим виразами. При його застосуванні отримується більш чітка
програма, ніж при використанні операторів IF, ON n GOTO або ON n GOSUB.

DEF FN/END DEF SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” вдосконалений оператор,
який визначає функцію користувача.

IF/ELSE IF/ELSE/END IF SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” вдосконалений
оператор умовного переходу.

EXIT SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор виходу із структурного блоку
(SELECT/END SELECT, DEF FN/END DEF, FOR/NEXT, IF/END IF, DO/LOOP,
SUB/END SUB, WHILE/WEND).

LOCAL, SHARED, STATIC SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператори, які
визначають змінні процедур та функцій.

DECR, INCR SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператори, які задають спосіб
зменшення або збільшення змінної.

DELAY SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор, який задає паузу в секундах
при виконанні програми.

INSTAT SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” функція, яка повертає стан
клавіатури. Якщо клавіша була натиснена, INSTAT повертає SYMBOL 45 \f
“Symbol” 1, в іншому випадку SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” 0.

REG SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор i функція; яка дозволяє читати
або записувати значення в буфер регістра.

CALL ABSOLUTE SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор, який дозволяє
звертатися до програми на Асемблерi.

CALL INTERRUPT SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор, який дозволяє
визвати будь-яке переривання операційної системи.

SHELL SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор, який завантажує та виконує
зовнішню програму (з розширеннями .COM, .EXE, .BAT).

MTIMER SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” функція i оператор, які зчитують i
скидають мікротаймер.

EXP2, EXP10, LOG2, LOG10 SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” експоненціальна та
логарифмічна функції з основами 2 та 10.

ENVIRON SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” оператор, ENVIRON$ SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” функція; які використовуються для зміни конфігурації
середовища (оточення процесора).

LCASE$ (UCASE$) SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” функція, яка повертає рядок,
написаний малими (великими) літерами.

Приклади використання деяких з розглянутих конструкцій будуть наведені в
наступному розділі.

ПРИКЛАДИ ПРОГРАМ НА БЕЙСIКУ

‘КВАДРАТИЧНЕ РIВHЯHHЯ

‘——————————————

SCREEN 0 : WIDTH 40

10 CLS

LOCATE 3, 5: PRINT “РОЗВ’ЯЗУЄМО КВАДРАТИЧНЕ РIВНЯНHЯ:”

LOCATE 4, 5: PRINT ” A SYMBOL 42 \f “Symbol” X^2 + B SYMBOL 42 \f
“Symbol” X + C = 0″

LOCATE 7, 5: INPUT; ” ВВЕДIТЬ A: A = “, A

LOCATE 9, 5: INPUT; ” ВВЕДIТЬ B: B = “, B

LOCATE 11, 5: INPUT; ” ВВЕДIТЬ C: C = “, C

D = B^2 – 4 SYMBOL 42 \f “Symbol” A SYMBOL 42 \f “Symbol” C

IF D >= 0 THEN GOSUB 100 ELSE GOSUB 200

LOCATE 20, 5: PRINT “БУДЕТЕ ЩЕ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧУ? (Т/Н)”;

50 W$ = INKEY$: IF W$ = “” THEN GOTO 50

IF W$ = “Т” OR W$ = “т” THEN GOTO 10

IF W$ = “Н” OR W$ = “н” THEN CLS: END

BEEP: GOTO 50

100 X1 = (-B + SQR(D)) / (2 SYMBOL 42 \f “Symbol” A)

X2 = (-B – SQR(D)) / (2 SYMBOL 42 \f “Symbol” A)

LOCATE 15, 10: PRINT ” X1 = ” ; X1;

LOCATE 16, 10: PRINT ” X2 = ” ; X2;

RETURN

200 LOCATE 15, 10: PRINT “КОРЕНIВ НЕМАЄ!”;

RETURN

‘ПОШУК МIНIМУМУ ТА МАКСИМУМУ ВЕЛИЧИН, ЯКI ВВОДЯТЬСЯ З ‘КЛАВIАТУРИ

‘———————————————————————–
———————————

DIM X(100)

Min = 999999 : Max = -999999

FOR I = 1 TO 25

10 INPUT “Введiть дані “, X(I)

IF X(I) < 0 OR X(I) > 100 THEN BEEP: GOTO 10

NEXT I

FOR I = 1 TO 10

IF X(I) < Min THEN Min = X(I)IF X(I) > Max THEN Max = X(I)

NEXT I

PRINT “Мiнiмальне значення = “; Min

PRINT “Максимальне значення = “; Max

END

‘ТАбЛИЦЯ МНОЖЕНHЯ

‘————————————

SCREEN 0

LOCATE 3, 5: INPUT “ЯК ВАС ЗВАТИ”; Nam$

10 CLS

LOCATE 5, 5: INPUT “ВВЕДIТЬ ПЕРШИЙ СПIВМНОЖHИК “,A

LOCATE 7, 5: INPUT “ВВЕДIТЬ ДРУГИЙ СПIВМHОЖHИК “,B

LOCATE 9, 5: INPUT “ЧОМУ РIВНИЙ ДОБУТОК ДВОХ СПIВМHОЖHИКIВ “;C

PR = A SYMBOL 42 \f “Symbol” B

IF C = PR THEN LOCATE 12, 10: PRINT “МОЛОДЕЦЬ, “; Nam$;”!”

IF C <> PR THEN LOCATE 12, 10: PRINT “ВЧИСЬ, ” ; Nam$;”!”

LOCATE 15, 5: PRINT “Q – ВИХIД”

LOCATE 17, 5: PRINT “IHША КЛАВIША – ПРОДОВЖЕHНЯ”

100 W$ = INKEY$: IF W$ = “” THEN GOTO 100

IF W$ = “Q” OR W$ = “q” THEN END ELSE GOTO 10

‘ПРЯМОКУТHИКИ

‘—————————

SCREEN 2 : CLS

VIEW

WINDOW (0, 0) – (100, 100)

FOR I = 1 TO 20

LINE (10 + I, 10 + I) – (70 + I, 70 + I),, B

NEXT I

END

‘ЧОРНА ДIРКА

‘——————–

SCREEN 1, 0 : CLS : COLOR 14, 1

FOR I=50 TO 1 STEP -.5

Y = 90 / I: R = 3 SYMBOL 42 \f “Symbol” I

CIRCLE (160, 30 + 10 SYMBOL 42 \f “Symbol” Y), R, 1,,, .3

NEXT

END

‘САТУРН

‘————-

SCREEN 1, 0 : CLS

CIRCLE (160, 100), 79, 3

CIRCLE (160, 100), 80, 3

ST = .77: SP = .77

FOR I= 1 TO 30 STEP 5

ST = (ST – .015): SR = ST SYMBOL 42 \f “Symbol” PI

SP = SP + .04

CIRCLE (160, 93), 100 + I, 3, SR ,SP , .3

NEXT

END

‘ЦИКЛОЇДА, ЕПIЦИКЛОЇДА, ГIПОЦИКЛОЇДА (монітор EGA)

‘———————————————————————–
—————-

PLAY “MB o2 l4 af af b- a g2 c c c d8 e8 f4 f4 f2”

SCREEN 9 : CLS

A1 = 1 : B1 = 2

A2 = 1 : B2 = 1

A3 = 1 : B3 = .5

VIEW (1, 1) – (638, 315), 3, 3

WINDOW (-2, -3) – (20, 5)

LINE (-2, 0) – (20, 0), 11

LINE (0, -3) – (0, 5), 11

FOR T = 0 TO 20 STEP .007

X1 = A1 SYMBOL 42 \f “Symbol” T – B1 SYMBOL 42 \f “Symbol” SIN(T)
: Y1 = A1 – B1 SYMBOL 42 \f “Symbol” COS(T)

PSET (X1, Y1), 1

X2 = A2 SYMBOL 42 \f “Symbol” T – B2 SYMBOL 42 \f “Symbol” SIN(T)
: Y2 = A2 – B2 SYMBOL 42 \f “Symbol” COS(T)

PSET (X2, Y2), 14

X3 = A3 SYMBOL 42 \f “Symbol” T – B3 SYMBOL 42 \f “Symbol” SIN(T)
: Y3 = A3 – B3 SYMBOL 42 \f “Symbol” COS(T)

PSET (X3, Y3), 5

NEXT T

END

‘4 ВIКНА З ГРАФIКАМИ ФУНКЦIЙ

‘————————————————

SCREEN 2 : CLS

VIEW (1, 1) – (315, 96),, 1

WINDOW (-10, -1.1) – (10, 1.1)

FOR X = -10 TO 10 STEP .02

Y = SIN(X) : PSET (X, Y)

NEXT X

VIEW (325, 1) – (638, 96),, 1

WINDOW (-10, 0) – (10, 1.1)

FOR X = -10 TO 10 STEP .02

Y = 1 / (1 + X^2) : PSET (X, Y)

NEXT X

VIEW (1, 102) – (315, 198),, 1

WINDOW (-10, -.1) – (10, 100)

FOR X = -10 TO 10 STEP .02

Y = X^2 : PSET (X, Y)

NEXT X

VIEW (325, 102) – (638, 198),, 1

WINDOW (-40, -40) – (40, 40)

FOR X = -40 TO 40 STEP .02

Y = X SYMBOL 42 \f “Symbol” SIN(X) : PSET (X, Y)

NEXT X

END

‘ВИПАДКОВI КОЛА

‘—————————-

SCREEN 2 : CLS

VIEW

WINDOW (-10, -10) – (110, 110)

FOR I = 1 TO 100

X = 100 SYMBOL 42 \f “Symbol” RND(1) : Y = 100 SYMBOL 42 \f
“Symbol” RND(1) : R = 5 SYMBOL 42 \f “Symbol” RND(1)

CIRCLE (X, Y), R

NEXT I

END

‘НОТИ

‘———-

5 CLS

LOCATE 1, 1: PRINT “——— СI (B)”

LOCATE 2, 1: PRINT “——— ЛЯ (A)”

LOCATE 3, 1: PRINT “——— СОЛЬ (G)”

LOCATE 4, 1: PRINT “——— ФА (F)”

LOCATE 5, 1: PRINT “——— МI (E)”

LOCATE 6, 1: PRINT “——— РЕ (D)”

LOCATE 7, 1: PRINT “——— ДО (C)”

LOCATE 9, 1: PRINT ” Вихiд (Q)”

PLAY “O2”

10 W$ = INKEY$: IF W$ = “” THEN GOTO 10

IF W$=”B” OR W$=”b” THEN LOCATE 1,5: PRINT “O”: PLAY “B2″: GOTO 5

IF W$=”A” OR W$=”a” THEN LOCATE 2,5: PRINT “O”: PLAY “A2″: GOTO 5

IF W$=”G” OR W$=”g” THEN LOCATE 3,5: PRINT “O”: PLAY “G2″: GOTO 5

IF W$=”F” OR W$=”f” THEN LOCATE 4,5: PRINT “O”: PLAY “F2″: GOTO 5

IF W$=”E” OR W$=”e” THEN LOCATE 5,5: PRINT “O”: PLAY “E2″: GOTO 5

IF W$=”D” OR
???????????›??????????›????????•????•?????????????›?????????????????????
??????›????

‘МУЗИКАЛЬНI МЕЛОДIЇ

‘———————————-

CLS : WIDTH 40

PRINT “—Варшав’янка—”

PLAY “t100 l8 o3 mn a4 ml a. mn g16 f4 ml f. mn c+16 d4 ml d.”

PLAY “mn c16 d4 f4 e4 a. a16 ml a g f mn e ml d e f mn g a2 p2”

PRINT “—Окрасился месяц багрянцем—”

PLAY “t100 l8 mn o3 g c4 c e- g4 f e- ml g4. f16 mn e-16 d4.”

PLAY “c o2 b-4 o3 d f b-4 o4 c o3 a- ml g2 mn g p p o4”

PLAY “d c4 o3 g g o4 ml e- mn d c o3 g ml b-4. a-16 mn g16”

PLAY “ml f e- mn d c g4 f g ml b- mn a- d e- c2 p2”

PRINT “—Засвистали козаченьки—”

PLAY “t100 l4 mn o3 g o4 g ml g f8 mn e-8 d g c c f f f g4 ml”

PLAY “d2 f8 e-8 d8 mn c8 d d d e- ml d8 c8 o3 b-8 mn a8 g o4 g”

PLAY “ml f8 e-8 d8 mn c8 o3 b- a g2 ml g8 p2”

PRINT “—заспіваймо пісню веселеньку—”

PLAY “t140 l4 mn o3 e a o4 c. o3 a8 b8 o4 d8 c8 o3 b8 a e”

PLAY “o4 c o3a ml o4 d8 c8 o3 mn b8 a8 ml g+8 mn g+8 ml b8”

PLAY “mn a8 e e4o4 e e g. e8 d ml g8 mn f8 e d c. o3 a8”

PLAY “o4 d8 c8 o3 b8 a8 o4 e2 d2”

END

‘HAPPY BIRTHDAY

‘—————————-

RESTORE Happy

READ Frequensy, Duration

WHILE Frequensy <> -1

SOUND Frequensy, Duration SYMBOL 42 \f “Symbol” 1.33

READ Frequensy, Duration

WEND

END

Happy:

DATA 784, 3, 659, 2, 523, 6, 659, 6, 784, 6, 1047, 15, 1329, 3

DATA 1175, 2, 1047, 6, 659, 6, 740, 6, 784, 15, -1, -1

‘ЗВУКОВI ЕФЕКТИ

‘—————————

WHILE Q$ <> “Q”

CLS

PRINT “Sound effects”: PRINT

COLOR 15, 0: PRINT ” B”; : COLOR 7, 0: PRINT “ouncing”

COLOR 15, 0: PRINT ” F”; : COLOR 7, 0: PRINT “alling”

COLOR 15, 0: PRINT ” K”; : COLOR 7, 0: PRINT “laxon”

COLOR 15, 0: PRINT ” S”; : COLOR 7, 0: PRINT “iren”

COLOR 15, 0: PRINT ” Q”; : COLOR 7, 0: PRINT “uit”

PRINT : PRINT “Select: “;

Q$ = ” ”

WHILE INSTR(“BFKSQbfksq”, Q$) = 0

Q$ = INPUT$(1)

WEND

CLS

IF Q$ = “B” OR Q$ = “b” THEN

PRINT “Bouncing . . . ”

CALL Bounce(32767, 246)

ELSEIF Q$ = “F” OR Q$ = “f” THEN

PRINT “Falling . . . ”

CALL Fall(2000, 550, 500)

ELSEIF Q$ = “S” OR Q$ = “s” THEN

PRINT “Wailing . . .”

PRINT ” . . . press any key to end.”

CALL Siren(780, 650)

ELSEIF Q$ = “K” OR Q$ = “k” THEN

PRINT “Oscillating . . .”

PRINT ” . . . press any key to end.”

CALL Klaxon(987, 329)

ELSEIF Q$ = “q” THEN

Q$ = “Q”

END IF

WEND

END

SUB Bounce (Hi, Low) STATIC

FOR Count = 60 TO 1 STEP -2

SOUND Low – Count / 2, Count / 20

SOUND Hi, Count / 15

NEXT

END SUB

SUB Fall (Hi, Low, Del) STATIC

FOR Count = Hi TO Low STEP -10

SOUND Count, Del / Count

NEXT

END SUB

SUB Klaxon (Hi, Low) STATIC

WHILE INKEY$ = “”

SOUND Hi, 5

SOUND Low, 5

WEND

END SUB

SUB Siren (Hi, Rng) STATIC

WHILE INKEY$ = “”

FOR Count = Rng TO -Rng STEP -4

SOUND Hi – ABS(Count), .3

Count = Count – 2 / Rng

NEXT

WEND

END SUB

‘ГРАФIЧHИЙ РЕДАКТОР

‘————————————-

ON KEY (1) SUB 500

KEY (1) ON

SCREEN 2

200 x$=input$(1)

IF X$=”S” OR x$=”s” THEN END

IF X$=”A” OR X$=”a” THEN DRAW “L5″

IF X$=”D” OR X$=”d” THEN DRAW “R5″

IF X$=”W” OR X$=”w” THEN DRAW “U5″

IF X$=”X” OR x$=”x” THEN DRAW “D5″

IF X$=”E” OR x$=”e” THEN DRAW “E5″

IF X$=”C” OR x$=”c” THEN DRAW “F5″

IF X$=”Z” OR x$=”z” THEN DRAW “G5″

IF X$=”Q” OR x$=”q” THEN DRAW “H5″

IF X$=”F” OR x$=”f” THEN DRAW “C0 U0 C1 BL5 U0″

IF X$=”H” OR x$=”h” THEN DRAW “C0 U0 C1 BR5 U0″

IF X$=”B” OR x$=”b” THEN DRAW “C0 U0 C1 BD5 U0″

IF X$=”T” OR x$=”t” THEN DRAW “C0 U0 C1 BU5 U0”

GOTO 200

500 END

‘СОРТУВАHHЯ СЛIВ

‘——————————-

CLS

LOCATE 10,25

INPUT “Кiлькiсть слів, що сортуються: “;N

DIM X$(N)

FOR I = 1 TO N

CLS

LOCATE 10, 20 : PRINT “Введiть “;i;” слово”;

INPUT X$(I)

NEXT I

CLS

FOR I = 1 TO N – 1

FOR J = I + 1 TO N

IF X$(I) > X$(J) THEN SWAP X$(I), X$(J)

NEXT J, I

FOR I=1 TO N

LOCATE I+3,30

PRINT X$(I)

NEXT I

END

‘ IМIТАЦIЯ ОБЕРТАHHЯ РИСОЧКИ

‘—————————————————-

ON KEY (1) GOSUB 500

KEY (1) ON

CLS

50 LOCATE 12,40: PRINT “( ¦ )” : DELAY .1

LOCATE 12,40: PRINT “( / )” : DELAY .1

LOCATE 12,40: PRINT “( – )” : DELAY .1

LOCATE 12,40: PRINT “( \ )” : DELAY .1

GOTO 50

500 END

‘ПОБУДОВА ДIАГРАМИ

‘———————————–

SUB GRAF(NX1,NY1,NX2,NY2,N,Y(1))

SCREEN 2

YMAX=Y(1): YMIN=Y(1)

FOR I = 1 TO N

IF Y(I) < YMIN THEN YMIN = Y(I)IF Y(I) > YMAX THEN YMAX = Y(I)

NEXT I

DX1 = 8 : DX = FIX((NX2 – NX1 – (N – 1) SYMBOL 42 \f “Symbol” DX1) /
N)

X1 = NX1

Y1 = NY2 – FIX(((-YMIN) SYMBOL 42 \f “Symbol” (NY2 – NY1)) / (YMAX –
YMIN))

FOR I = 1 TO N

X2 = X1 + DX

Y2 = NY2 – FIX(((Y(I) – YMIN) SYMBOL 42 \f “Symbol” (NY2 – NY1)) /
(YMAX – YMIN))

LINE (X1,Y1) – (X2,Y2),,BF

X1 = X2 + DX1

NEXT I

LINE (nx1,Y1) – (nx2,Y1)

END SUB

CLS

INPUT “ЗАДАЙТЕ КІЛЬКІСТЬ ВУЗЛІВ ГРАФІКА”; M

DIM Z(M)

FOR I = 1 TO M

INPUT Z(I)

NEXT I :

CLS

X1 = 80: X2 = 500

Y1 = 50: Y2 = 150

CALL GRAF(X1,Y1,X2,Y2,M,Z())

END

Основна таблиця ASCII

000

001

002

003

SYMBOL 169 \f “Symbol” 004

SYMBOL 168 \f “Symbol” 005

SYMBOL 167 \f “Symbol” 006

SYMBOL 170 \f “Symbol” 007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

> 017

< 018c 019!! 020SYMBOL 182 \f "Arial Cyr" 021SYMBOL 167 \f "Arial Cyr" 022? 023c 024SYMBOL 173 \f "Symbol" 025SYMBOL 175 \f "Symbol" 026SYMBOL 174 \f "Symbol" 027SYMBOL 172 \f "Symbol" 028029030SYMBOL 68 \f "Symbol" 031SYMBOL 209 \f "Symbol"032033! 034" 035# 036$ 037% 038& 039' 040( 041) 042SYMBOL 42 \f "Symbol" 043+ 044, 045SYMBOL 45 \f "Symbol" 046. 047/0480 0491 0502 0513 0524 0535 0546 0557 0568 0579 058: 059; 060< 061= 062> 063

?

064

@ 065

A 066

B 067

C 068

D 069

E 070

F 071

G 072

H 073

I 074

J 075

K 076

L 077

M 078

N 079

O

080

P 081

Q 082

R 083

S 084

T 085

U 086

V 087

W 088

X 089

Y 090

Z 091

[ 092

\ 093

] 094

^ 095

_

096

` 097

a 098

b 099

c 100

d 101

e 102

f 103

g 104

h 105

i 106

j 107

k 108

l 109

m 110

n 111

o

112

p 113

q 114

r 115

s 116

t 117

u 118

v 119

w 120

x 121

y 122

z 123

{ 124

: 125

} 126

~ 127

Розширена таблиця ASCII (альтернативне кодування)

128

А 129

Б 130

В 131

Г 132

Д 133

Е 134

Ж 135

З 136

И 137

Й 138

К 139

Л 140

М 141

Н 142

О 143

П

144

Р 145

С 146

Т 147

У 148

Ф 149

Х 150

Ц 151

Ч 152

Ш 153

Щ 154

SYMBOL 218 \f “Arial Cyr” 155

SYMBOL 219 \f “Arial Cyr” 156

Ь 157

SYMBOL 221 \f “Arial Cyr” 158

Ю 159

Я

160

а 161

б 162

в 163

г 164

д 165

е 166

ж 167

з 168

и 169

й 170

к 171

л 172

м 173

н 174

о 175

п

176

SYMBOL 176 \f “MS LineDraw” 177

SYMBOL 177 \f “MS LineDraw” 178

SYMBOL 178 \f “MS LineDraw” 179

SYMBOL 179 \f “MS LineDraw” 180

SYMBOL 180 \f “MS LineDraw” 181

SYMBOL 181 \f “MS LineDraw” 182

SYMBOL 182 \f “MS LineDraw” 183

SYMBOL 183 \f “MS LineDraw” 184

SYMBOL 184 \f “MS LineDraw” 185

SYMBOL 185 \f “MS LineDraw” 186

SYMBOL 186 \f “MS LineDraw” 187

SYMBOL 187 \f “MS LineDraw” 188

SYMBOL 188 \f “MS LineDraw” 189

SYMBOL 189 \f “MS LineDraw” 190

SYMBOL 190 \f “MS LineDraw” 191

SYMBOL 191 \f “MS LineDraw”

192

SYMBOL 192 \f “MS LineDraw” 193

SYMBOL 193 \f “MS LineDraw” 194

SYMBOL 194 \f “MS LineDraw” 195

SYMBOL 195 \f “MS LineDraw” 196

SYMBOL 196 \f “MS LineDraw” 197

SYMBOL 197 \f “MS LineDraw” 198

SYMBOL 198 \f “MS LineDraw” 199

SYMBOL 199 \f “MS LineDraw” 200

SYMBOL 200 \f “MS LineDraw” 201

SYMBOL 201 \f “MS LineDraw” 202

SYMBOL 202 \f “MS LineDraw” 203

SYMBOL 203 \f “MS LineDraw” 204

SYMBOL 204 \f “MS LineDraw” 205

SYMBOL 205 \f “MS LineDraw” 206

SYMBOL 206 \f “MS LineDraw” 207

SYMBOL 207 \f “MS LineDraw”

208

SYMBOL 208 \f “MS LineDraw” 209

SYMBOL 209 \f “MS LineDraw” 210

SYMBOL 210 \f “MS LineDraw” 211

SYMBOL 211 \f “MS LineDraw” 212

SYMBOL 212 \f “MS LineDraw” 213

SYMBOL 213 \f “MS LineDraw” 214

SYMBOL 214 \f “MS LineDraw” 215

SYMBOL 215 \f “MS LineDraw” 216

SYMBOL 216 \f “MS LineDraw” 217

SYMBOL 217 \f “MS LineDraw” 218

SYMBOL 218 \f “MS LineDraw” 219

SYMBOL 219 \f “MS LineDraw” 220

SYMBOL 220 \f “MS LineDraw” 221

SYMBOL 221 \f “MS LineDraw” 222

SYMBOL 222 \f “MS LineDraw” 223

SYMBOL 223 \f “MS LineDraw”

224

р 225

с 226

т 227

у 228

ф 229

х 230

ц 231

ч 232

ш 233

щ 234

SYMBOL 250 \f “Arial Cyr” 235

SYMBOL 251 \f “Arial Cyr” 236

ь 237

SYMBOL 253 \f “Arial Cyr” 238

ю 239

я

240

SYMBOL 168 \f “Arial Cyr” 241

SYMBOL 184 \f “Arial Cyr” 242

SYMBOL 170 \f “Arial Cyr” 243

SYMBOL 186 \f “Arial Cyr” 244

SYMBOL 175 \f “Arial Cyr” 245

SYMBOL 191 \f “Arial Cyr” 246

SYMBOL 161 \f “Arial Cyr” 247

SYMBOL 162 \f “Arial Cyr” 248

SYMBOL 176 \f “Arial Cyr” 249

SYMBOL 176 \f “Symbol” 250

SYMBOL 183 \f “Arial Cyr” 251

SYMBOL 214 \f “Symbol” 252

SYMBOL 185 \f “Arial Cyr” 253

SYMBOL 164 \f “Arial Cyr” 254

SYMBOL 246 \f “MS LineDraw” 255

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019