.

Графічне представлення даних. Структурування масивів даних у таблицях (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3743
Скачать документ

Графічне представлення даних. Структурування масивів даних у таблицях

Побудова гістограми

Побудувати гістограму для значень Y1(Х), Y2(Х), Y3(Х) і розташувати дані
на одному графіку.

Викликається Майстер діаграм, вибирається тип Гисто-

грамма і її різновид:

На другому кроці вибираються дані для побудови гістограми — позначається
діапазон С19:F26 як несуміжний по стовпчиках С19:С26; D19:D26; E19:E26;
F19:F26.

Для скасування графіка по Х вибирається вкладинка Ряд, видаляється назва
Х та додається діапазон для підписів по осі Х (як у попередньому
прикладі):

На третьому кроці призначають параметри: заголовки, підписи даних тощо:

На четвертому кроці вибирають розташування гістограми на окремому аркуші
(можна змінити назву аркуша з Диаграмма… на Гистограмма)

і натискають на кнопку Готово.

Якщо треба додати якийсь із параметрів, натискають кнопку Майстра
діаграм, вибирають відповідний крок і позначається потрібний параметр.
Наприклад, якщо не були показані підписи до даних, можна викликати
Майстра, а можна вибрати пункт меню Диаграмма/Параметры…, і позначити
Подписи данных /Значение.

У будь-якому випадку гістограма набуде вигляду:

Графік підлягає редагуванню.

По-перше, значення Х та Y накладаються одне на одне, і їх не можна
розрізнити, тому значення Х треба відтворити жирним курсивом 12 розміру
шрифта, а деякі значення Y пересунути.

По-друге, в таблиці були текстові пояснення — «не визначена», а на
графіку вони показані нульовими значеннями, тобто нулі у відповідних
місцях треба замінити відповідним текстом.

По-третє, для економного друку треба змінити тло на білий колір та
кольорові стовпчики діаграми відтворити за допомогою чорно-білих
візерунків.

Для вирішення першого редагування у гістограмі треба позначити вісь Х,
натиснути на праву кнопку мишки і вибрати пункт Формат оси…, вкладинку
Шрифт. Там позначити необхідні параметри і натиснути на Ok:

Для пересування значень Y треба позначити потрібне значення лівою
кнопкою мишки двічі з деяким проміжком, значення візьметься у рамку.
Захопивши рамку мишкою, пересувають значення на потрібне місце.

Для вирішення другого редагування треба позначити стовпчик, де є
значення нулів замість текстового повідомлення, і ще раз натиснути лівою
кнопкою мишки на значенні Y, що відповідає у таблиці значенню «не
визначена», значення 0,00 візьметься у рамку, треба його виділити,
записати «не визначена» і клацнути лівою кнопкою мишки поза текстом. Так
само змінюється значення інших нулів:

У третьому редагуванні колір тла змінюється, як у попередньому прикладі,
а візерунки на стовпчиках створюють-

ся так:

виділяється будь-який із стовпчиків, при цьому всі стовпчики даного ряду
автоматично маркируються;

натискається права кнопка мишки, пункт Формат рядов данных, вкладинка
Вид, кнопка Способы заливки…;

у вікні Заливка, що відкриється, вибирається вкладинка Узор,

зі списку Штриховка вибирається чорний колір, а зі списку Фон — білий
колір,

за взірцем вибирається візерунок і натискається Ok.

Виконається повернення у вікно Формат рядов данных, і знову натискається
Ok:

Так само заповнюється візерунком значення для Y2 та Y3.

Остаточно гістограма набуде такого вигляду:

Приклад 3. Побудова кругової діаграми

Побудувати кругову діаграму для таблиці з першого прикладу:

Як було сказано вище, для побудови кругової діаграми можна
використовувати тільки два ряди даних: ряд даних Х — категорія та ряд
даних Y — значення. Як категорію можна вибрати будь який діапазон з
текстовими значеннями, як дані Y — будь-який діапазон з числовими
даними, відповідний першому вибраному діапазону. У даному разі для
значень Х визначається діапазон А3:В15, для значень Y — діапазон Е3:Е15.

Позначається діапазон даних для побудови кругової діа-

грами як несуміжний: А3:В15; Е3:Е15.

Викликається Майстер діаграм, вибирається тип — кругова діаграма,
різновид — об’ємна, визначаються параметри: заголовок для діаграми —
Облік витрат на технічне обслуговування, підписи даних — позначається
Значение, легенда — розташування Внизу, діаграма розміщується на
окремому аркуші з назвою Кругова діаграма.

Вигляд побудованої діаграми:

В об’ємній діаграмі всі або деякі сектори можна розсунути. Для
відокремлення усіх секторів мишкою позначається будь-який один сектор —
маркируються всі сектори, а потім сектор захоплюється лівою кнопкою
мишки і пересувається від центра. Якщо сектор позначити мишкою двічі з
проміжком, то позначиться тільки цей сектор, і саме його можна
пересувати на потрібну відстань.

Нижче показаний приклад розсування всіх секторів:

і результат після розсування:

Так само, як і в гістограмі, для економічного друку мож-

на змінити колір сектору на чорно-білий візерунок. Для цього мишкою
позначається вибраний сектор двічі з проміжком — сектор маркирується,
права кнопка мишки, пункт Формат рядов данных…, кнопка Способы заливки…,
вкладинка Узор і т. ін.

Нижче показана кругова діаграма із чорно-білими візерунками секторів та
деякими розсунутими секторами:

Будь-який об’ємний графік можна змінити на плаский і навпаки, якщо
натиснути на праву кнопку мишки на зоні графіка (сектор, стовпчик,
лінія), вибрати пункт Тип диаграммы і показати різновид плаского
графіка, а потім натиснути на Ok. Діаграма набуде такого вигляду:

Проведення аналізу даних

за допомогою Microsoft Excel

Основні відомості

Розглянемо таблицю:

Вихідними даними у таблиці є стовпчики Загальна вартість, Податок та
Сума замовлення.

Обчислення провадится за формулами:

Загальна вартість = Ціна за одиницю*К-сть, тобто формула

=G11*F11 записується у комірку Н11 і копіюється вниз по комірках
Н12:Н24.

Податок=Загальна вартість*18 %, тобто формула =Н11*$B$28 записується у
комірку І11 і копіюється вниз по комірках І12:І24.

Сума замовлення=Загальна вартість+Сума замовлення, тобто формула
=Н11+І11 записується у комірку J11 і копіюється вниз по комірках
J12:J24.

Таблиця містить список клієнтів, що замовляли певні вироби протягом
різних проміжків часу. Дані у таблиці не упорядковані, тому важко
з’ясувати;

хто з клієнтів, коли і скільки разів робив замовлення,

які з виробів, коли, якими клієнтами та скільки разів замовлялися,

кількість сплачених чи не сплачених замовлень,

які форми розрахунку та за які вироби використовувались частіше тощо.

Упорядковуючи дані у таблиці за тими чи іншими ознаками, можна
проаналізувати всі наведені вище запитання. Для цього спочатку треба
виділити таблицю включно з заголовками, але без підсумкового рядка, у
даному випадку — це діапазон А11:L24. Якщо таблиця містить багато даних,
виділеному діапазону таблиці можна надати ім’я і в подальшому викликати
потрібний діапазон за цим іменем.

Присвоєння імені для діапазону

Після виділення натискається ліва кнопка мишки у рядку формул ліворуч,
де показана адреса поточної комірки — адреса виділиться синім кольором:

Замість виділеної адреси записують ім’я діапазону, наприклад База 1 і
натискають Enter. Тепер, коли треба виділити діапазон, натискають на
стрілку в зоні поточної адреси у рядку формул і вибирають із показаного
списку потрібне ім’я.

Діапазон, якому було раніше надане це ім’я, буде виділений.

Для скасування імені вибирається пункт головного меню
Вставка/Имя/Присвоить, відкриється вікно, де треба позначити ім’я, і
натискають на кнопку Удалить і Ok

9.14.3. Сортування даних у виділеному діапазоні

Вибирається пункт головного меню Данные/Сортировка…

Відкриється вікно, де можна вибрати сортування за одною, двома чи трьома
ознаками.

Необхідною і достатньою є тільки перша ознака — назва стовпчика, де дані
упорядковуються у першу чергу. Якщо дані у цьому стовпчику повторюються,
то можна вибрати другу ознаку — назву стовпчика, де дані будуть
упорядковані серед тих, що повторюються у попередній ознаці. Якщо ж і
тут є дані, що повторюються, то можна вибрати третю ознаку для
сортування — назву стовпчика, де дані упорядковуватимуться серед тих, що
повторювалися у попередній ознаці. Після вибору ознаки визначають спосіб
упорядкування — за збільшенням чи за зменшенням і натискають Ok.

Наприклад, відсортувати наведену вище таблицю за прізвищами (в
алфавітному порядку — тобто за збільшенням):

У вікні Сортировка диапазона визначають першу ознаку — зі списку
Сортировать по… вибирають назву стовпчика Прізвище клієнта,
встановлюється позначка По возрастанию і Ok:

Таблиця набуде такого вигляду:

З таблиці видно, що клієнти повторно замовляли деякі вироби протягом
різних проміжків часу, тому доцільно було б відсортувати за другою
ознакою — Назва виробу і третьою ознакою — Дата замовлення.

У вікні Сортировка диапазона додається друга ознака — Затем по… —
стовпчик Назва виробу, і третя ознака — В последнюю очередь по… —
стовпчик Дата замовлення. Усі ознаки упорядковуються за збільшенням і
Ok:

Після сортування за трьома ознаками таблиця набуде такого вигляду:

Впровадження проміжних підсумків

В упорядковану таблицю можна впровадити проміжні підсумки: Загальну
суму, Кількість, Середнє, Мінімальне, Максимальне значення по числових
стовпчиках, що відповідають упорядкованому за першою ознакою стовпчику.

Наприклад, потрібно визначити Загальну кількість замовлених виробів,
Загальну вартість, Загальний податок і Загальну суму замовлення по
кожному із клієнтів. Тобто під групами однакових прізвищ мають бути
вирахувані загальні суми — проміжні підсумки для цих клієнтів по
стовпчиках Кількість, Загальна вартість, Податок і Сума замовлення.

Для впровадження таких проміжних підсумків виділяється діапазон База 1,
викликається пункт головного меню Данные/Итоги…

З’явиться вікно:

У зоні При каждом изменении в… зі списку назв стовпчиків вибирають
стовпчик Прізвище клієнта.

У зоні Операция… зі списку операцій вибирається Сумма.

У зоні Добавить итоги по… мишкою позначаються назви числових стовпчиків,
у яких треба провести визначену вище операцію суми: це сповпчики К-сть,
Загальна вартість, Податок і Сума замовлення. З усіх інших стовпчиків
позначка знімається. Покажчик Заменять текущие итоги при першому
створенні проміжних підсумків ролі не відіграє, і тому його можна
залишити:

За один раз можна вибрати тільки одну операцію. Якщо ж потрібно крім
суми, визначити ще і середнє, знову викликаються Данные/Итоги…, замість
операції Сумма вибирають Среднее і знімають покажчик Заменять текущие
итоги, бо, якщо його залишити, то тепер поточна операція суми заміниться
операцією визначення середнього значення, а якщо зняти, то до поточної
операції суми додасться ще й операція визначення середнього значення:

Таблиця з упровадженими проміжними підсумками показана нижче:

Кнопки з цифрами 1, 2, 3, 4 використовуються для відтворення детального
чи стислого показу підсумків, а кнопки з мінусами ліворуч означають, що
провадиться детальний показ.

При натисненні кнопки з цифрою 1 буде відтворений стислий показ — тільки
основні підсумки, а кнопки з мінусами перетворяться на кнопку з плюсом:

(Якщо натиснути на кнопку з плюсом, то знову буде відтворений детальний
показ для усіх підсумків).

Кнопка з цифрою 2 використовується для показу підсумків операції суми по
групах:

У свою чергу, кнопка з цифрою 3 використовується для показу й операції
суми та операції для визначення середнього значення по групах:

Кнопка з цифрою 4 знову відтворить повний показ усіх підсумків.

Натиснення кнопки з плюсом під кнопкою з цифрою 3 відтворить детальний
показ по визначеній групі. Наприклад, якщо натиснути на кнопку з плюсом
навпроти прізвищ Петров і Васильєв, то підсумки по цих прізвищах

будуть показані детально, а для всіх інших прізвищ —

стисло:

Таким чином, вибираючи ту чи іншу кнопку, можна проводити підсумковий
аналіз даних у таблиці.

Таблицю з проміжними підсумками можна виділити і скопіювати на новий
аркуш, при цьому вже не можна буде користуватися зміною показу, а
доведеться задовольнитися тільки поточним переглядом скопійованих даних.

Для скасування проміжних підсумків, якщо вони вже

не потрібні, вибирається пункт меню Данные/Итоги…, і натискається
кнопка Убрать все. Таблиця набуде вигля-

ду, який вона мала перед упровадженням проміжних під-

сумків.

Проведення деяких проміжних підсумків

за допомогою стандартних функцій

Microsoft Excel

Для підрахунку суми числових значень у певному діапазоні
використовується функція СУММ (діапазон комірок), проте вона підраховує
суму із усіх значень, розташованих у вказаному діапазоні. Коли ж
потрібно підрахувати суму числових значень, які відповідають певній
умові у таблиці, використовується функція СУММЕСЛИ, яка має такий
вигляд:

=СУММЕСЛИ(діапазон для перевірки умови; «умова»; діапазон для підрахунку
суми).

Принципом роботи функції є перегляд значень у діапазоні умови і, якщо є
значення, що відповідають умові, вираховується по тих же рядках сума
числових значень у діапазоні підрахунку суми.

Наприклад, за даними попередньої таблиці треба підрахувати суму податку,
що сплатив клієнт Іванов.

Діапазоном для перевірки умови є стовпчик з прізвищами клієнтів —
В12:В24, серед яких зустрічається (або ні) потрібне прізвище.

Умовою для пошуку є прізвище «Іванов», а діапазоном для підрахунку суми
значень є стовпчик з нарахованими податками — І12:І24. Тоді функція
набуває такого вигляду:

=СУММЕСЛИ(В12:В24;«Іванов»;І12:І24)

Після введення функції у вільну комірку таблиці буде отримано результат
підрахунку:

Умова може бути не тільки текстовою, а й числовою: наприклад,
підрахувати загальну кількість виробів, замовлених до 1998 року.

Діапазоном для перевірки умови буде стовпчик із датами замовлення —
С12:С24, умовою мають бути дати до 1 січня 1998 року, тобто «

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020