Реферат на тему:

GIF-анімація

GIF-анімація використовує можливість GIF-формату зберігати у файлі
декілька зображень. Якщо в GIF-файлі міститься декілька зображень, то
вони будуть показані по черзі, як невеликий фільм. Однак на відміну від
звичайного фільму, у якому швидкість відтворення визначається кількістю
кадрів за секунду, у GIF-файлі зберігається ряд параметрів, що
визначають, яким чином і як довго кожне зображення буде демонструватися.
Крім того, зображення GIF-файлу можуть бути різного розміру і розміщені
в потрібній позиції екрану незалежно від зображень інших кадрів.

Кожен GIF-файл містить таблицю індексів кольорів, яку називають
індексною колірною палітрою. Вона визначає, які кольори використовуються
в зображенні і який індекс відповідає кожному кольору. В залежності від
способу збереження для індексу потрібно до 4 байтів даних, тому
зображення з 256 кольорами має палітру розміром до 1024-х байт.

В анімованих GIF-файлах використовують два типи палітр: глобальну
(Global Palette), що визначає кольори кожного зображення анімації за
замовчуванням, і локальну (Local Palette), яка є унікальною для кожного
окремого кадру анімації. При додаванні зображення в GIF-анімацію можна
вказати, яку з палітр варто використовувати. Однак не слід прагнути до
зменшення розміру файлу, використовуючи тільки глобальну палітру. Щоб
забезпечити високу якість анімації, для кадрів зображень, які значно
відрізняються від основних чи хоча б від попереднього кадру, варто
використовувати локальну палітру.

Існує велике розмаїття програм для створення анімаційних GIF: Ulead GIF
Animator, GIFFY, GIF Construction Set 32, Microsoft GIF Animator,
Alchemy GIF Anіmator, Anіmated GIF Edіtor 95 та інші. Більш детально
розглянемо особливості програми Ulead GIF Animator 5.

В Ulead GIF Animator 5 кожен кадр іменується шаром (layer), що
відрізняє термінологію цієї програми від термінології програмних
продуктів інших фірм. Створити послідовність кадрів можна, створюючи
зображення вручну, імпортуючи послідовність файлів чи вміст цілої папки,
а також використовуючи оцифровану відеопослідовність.

У вікні програми GIF Animator 5 представлені такі основні зони: рядок
меню, головна панель інструментів, панель властивостей, робоча зона,
панель інструментів малювання, панель менеджера об’єктів, панель кадрів.

Робоча частина містить зону поточного кадру документу, яка розділена на
три вкладки:

· Edit (Редактирование) – тут можна сформувати і редагувати анімацію,
маніпулюючи і переміщуючи об’єкти, а також виділяти певні зони для
застосування до них ефектів;

· Optimize (Оптимизация) – можна працювати зі стисненою анімацією для
оптимізації файлів з метою більш швидкої передачі по мережі;

· Preview (Предварительный просмотр) – дозволяє попередньо переглядати
результати анімації.

GIF Animator надає можливість редагування об’єктів безпосередньо в
програмі. Різні інструменти дозволяють обирати специфічні зони в межах
кадру або навіть в межах об’єкту, щоб керувати їх установками або
добавляти нові зміни до об’єктів за допомогою інструментів Paintbrush
(Кисть), Text (Текст), і Fill Tools (Заливка).

Інколи потрібно відредагувати об’єкти в зовнішньому редакторі,
наприклад, Ulead PhotoImpact, или Adobe Photoshop. Для того, щоб це
зробити, необхідно зберегти файл і потім відкрити його в іншому
редакторі. Замість цього можна вказати образ редактора, який буде
об’єднаний з GIF-аніматором, скориставшись командою: Edit?Favorite Image
Editor?Organize Favorite Image Editor. Потім потрібно вибрати програму з
стандартної панелі, відредагувати файл в іншому редакторі і зберегти
його, щоб повернутися до GIF-аніматора.

Ulead GIF Animator підтримує імпорт більшe 30 розповсюджених форматів
графічних файлів, зокрема таких, як GIF, JPEG, PCX, PSD, PCT, PNG, TGA,
EPS, IFF, IMG, MAC, MSP, PCD і BMP, та забезпечує широку підтримку
різних відеоформатів; прямий імпорт і перетворення AVI-файлів, файлів
AutoDesk animation з розширеннями .FLI, .FLC, .FLX, файлів Quick Time
Movie (.QT, .MOV).

Команда File?Add Video (Файл?Добавить видео) відкриває однойменне
вікно, у якому можна вказати файл-джерело, виконати його перегляд і
одержати повну інформацію про імпортований файл, для чого варто клацнути
на кнопці Info (Информация), після чого відкривається вікно властивостей
відеофайлу. При імпорті можна вибрати ділянку відеопослідовності і
задати початковий і кінцевий кадри.

Вибір кнопки Animation Wizard (Мастер анимации) у вікні Startup Wizard
(Мастер запуска) чи команди File?Animation Wizard (Файл?Мастер анимации)
запускає Майстер анімації, у трьох послідовних вікнах якого вводиться
необхідна інформація. У першому вікні за допомогою кнопок Add Image
(Добавить картинку) і Add Video (Добавить видео) можна додати в анімацію
файли, що містять малюнки чи відеопослідовності. В другому вікні
вказується тип джерела, що містить текст і графіку чи фотографічне
зображення. У третьому вікні задається число кадрів у секунду і
відповідно час затримки в сотих частках секунди. Результатом роботи
Майстра буде створення анімації з послідовності кадрів з локальними
палітрами для кожного з них.

Існує кілька способів зберегти анімацію. Найбільш очевидним способом є
створення GIF-файлу, однак при цьому варто враховувати можливості його
оптимізації. Крім того, анімацію можна зберегти у файлі, що виконується,
для якого не потрібно програми-програвача, а також в одному з форматів
відео.

GIF Animator дозволяє також експортувати частину кадрів анімації зі
створенням нового анімованого GIF-файлу або групи окремих GIF-файлів, що
містять по одному кадру.

GIF Animator дозволяє легко і просто створити HTML-код для GIF-файлу,
який потім може бути розміщений на відповідній Web-сторінці. При цьому
потрібно, щоб GIF-файл знаходився в тій же папці, що і Web-сторінка.

GIF-анімація, що вставляється, може містити також гіперпосилання на
задану URL-адресу.

Існують три основних способи істотного скорочення розміру анімованого
GIF-файлу: скорочення колірної палітри, зменшення кількості кадрів
(шарів), оптимізація окремих кадрів анімації. При цьому варто пам’ятати,
що головною метою є одержання якісної анімації для Web-сторінки, а не
файлу мінімального розміру. Тому варто шукати компроміс між якістю
анімації і розміром файлу для його швидкої передачі по мережі. Найкращим
способом для скорочення колірної палітри є використання глобальної
палітри Global Palette для завдання кольору окремих кадрів. Якщо якісь
кадри незначно розрізняються за колірною гамою, то немає необхідності
створювати для них локальну палітру Local Palette, а, використовуючи
вкладку General (Общие) вікна Preferences (Установки), додати ці кольори
в Global Palette. Для кадрів, що мають істотні розходження в кольорі,
створюють свої локальні палітри Local Palette, але видаляють з них
кольори, спільні з кольорами глобальної палітри Global Palette.

Іншим способом скоротити розмір файлу є видалення окремих кадрів, які не
є необхідними, якщо це не приводить до значного спотворення анімації при
її відтворенні. Також варто звернути увагу на розмір кадрів. Якщо
анімований об’єкт займає малу частину вікна, то немає потреби зберігати
для нього кадри того ж розміру, що і фон. Тому для кадрів з об’єктом
можна задати менший розмір, вказавши його положення на логічному екрані,
що істотно скоротить загальний розмір GIF-файлу.

Найбільш ефективним способом скорочення розміру файлу є оптимізація.

При оптимізації GIF-анімації здійснюється видалення надлишкових кольорів
з палітри, які не використовуються в зображеннях, з’являються тільки
один раз або близькі до кольорів, які часто використовуються. Також
здійснюється зміна Global Palette додаванням до неї кольорів локальних
палітр, що дозволяє скоротити кількість використовуваних локальних
палітр, та видалення повторюваних частин зображень у кадрах.

Команди меню Video F/X (Видеоэффекты) дозволяють легко додати до
анімації різні ефекти, але при цьому варто врахувати, що їхнє
використання також збільшує розмір GIF-файлу.

Процес створення анімації з послідовності файлів включає:

· запуск GIF-аніматора і у вікні Startup Wizard (Мастер запуска) вибір
самостійного створення анімації (Blank animation);

· вибір командою File?Add Images (Файл?Добавить картинку) відразу кілька
файлів (це можна здійснити також шляхом перетягування фалів з вікна
Провідника Windows на робочу область вікна GIF-аніматора);

· перехід на вкладку Preview (Предварительный просмотр) для перегляду
анімації;

· перехід на вкладку Optimize (Оптимизация) і здійснення оптимізації
файлу.

Процес створення анімації з відеофайлу включає:

· запуск GIF-аніматора і у вікні Startup Wizard (Мастер запуска) вибір
Open an existing video file (Создание анимации из видеофайла);

· для виділеного файлу у вікні Add video (Добавить видео) у полях
Subject (Тема) і Description (Описание) вказуються короткі відомості про
файл;

· відкриття вікна Duration (Продолжительность) і при послідовному
перегляді позначення мітками початку і кінця відповідних кадрів (якщо
вставляється відеофайл цілком, то вікно Duration (Продолжительность)
можна не відкривати);

· клацання на кнопці Open (Открыть) у вікні Add video (Добавить видео),
при цьому всі виділені кадри відеофайлу послідовно розташовуються на
панелі кадрів;

· додавання до анімації ефектів;

· збереження результату.

Висока якість і малий розмір вихідного файлу зробили в даний час
програму Ulead GIF Animator 5.0 однією з самих популярних у Web-
дизайнерів.

Список використаної літератури:

1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник/
За ред. О.І.Пушкаря – К.: Видавничий центр «Академія», 2001.– 696 с.

2. Білан С.М., Коваль Д.М. Засоби машинної графіки. Навчальний посібник.
– Вінниця, ВДТУ, 2000 р.

3. Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.– СПб: Питер, 2001.–
640 с.

4. Д. Мюррей, У. ван Райпер. Энциклопедия форматов графических файлов:
пер. с англ.. – К.: Издательская группа BHV, 1997. – 672 с.

5. Кузнецов И. Анимация для интернета: краткий курс. СПб: Питер, 2001.–
288 с.

6. Flash 5. Библия пользователя/Рейнхардт Р., Ленц Д. – СПб: Диалектика,
2001.– 1200 с.

7. Лит Г., Финкельштейн Э. Flash 5 для “чайников”.: Пер. с англ.: М.:
Издательский дом «Вильямс», 2001.– 320 с.

8. Рейнхардт Р., Лотт Д. Macromedia Flash MX ActionScript. Библия
пользователя. : Пер. с англ.– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. –
1280 с.

9. Мук К. ActionScript. Подробное руководство.– Пер. с англ. – СПб:
Символ–Плюс, 2002.– 792 с.

10. Маров.М. Эффективная работа: 3ds max 4.– СПб: Питер, 2001.– 864 с.

11. Петерсон М. Эффективная работа с 3D Studio MAX 3.– СПб: Издательство
“Питер”, 2000. – 656 с.

12. Миронов Д. CorelDraw9: Учебный курс.– СПб: Питер, 1999. – 494 с.

Похожие записи